Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

Да, наистина има я темата.

Някои неща сме ги повторили. Разговорът ни от български се пренасочи към Езика на Пеласгите.

А там нямаше как да не намесим и морските народи.  Благодарение на мъдрата статия на господина Иван Желязков.

Още един интересен аргумент в подкрепа на тракийско- пеласгийския произход на българите:

Пеласгите са от лагера на Микена и гърците. А траките се бият на страната на Троя.

Или пък пеласгите вече са били разцепени: една част с гърците, а останалите наедно с тракийци и троянци.

Всеки случай траки и пеласги изобщо не са едно. По времето на Троянската война , под Тракия се е рабирало най-вече южния бряг на Егейско море, градовете колонии там.  Впоследствие Тракия е сегашната Тракийска низина и гръцката и одринска Тракии.

Най-първото отнасяне за Тракия обаче доколкото го разбирам аз се отнася само за крайбрежието. Съответно тракийската таласокрация вероятно се отнася не за славните тракийски конници и земеделци - неочаквано преквалифицирали се на моряци.

Няма такова нещо. Тракийската таласократия е вероятно установяване на центъра на морският им търговски съюз в някои от Тракийските гръцки градове колонии.

Морският Брюксел на античното средиземноморско НАТО.

Затова тракийците властвали 79 години над моретата.

Ако обаче погледнем какво се случва на Черноморието: гръцките градове държави плащат данък на голямата държава - примерно Одриска Тракия или Скития.

Вероятно подобно е било положението и при морския съюз на морските народи - те са плащали данък на държавата където се е намирал центъра на морския им съюз.

Вижда се че морската им столица се е сменяла доста пъти, но гръцкият характер на съюза им до голяма степен се запазва.

Пеласгите едва ли са били моряци, но вероятно са били наемани на служба по корабите, включително като моряци и войници.

По всичко си личи че след Троянската война пеласгите минават за съюзници на гърците, докато тракийци, фригийци и мизийци си правят сериозни държавни обединения продължили в Мала Азия няколко века. 

Интересна е наистина връзката с българите. По онова време нашите пра-славянски предци са се позиционирали някъде из Балтийските блата... Съседи са на диваците от Севера - хиперборейците (пиещи кръв и ядящи сурово месо).

Славяни и балти са запазили езиковата си близост с ариите. А арии, скити, мидийци, лидийци, малко по-далечните от тях тракийци и лувийци - това са все наши хора - индоевропейци..

С 2 думи дето се вика - с тях все ще се разберем. Къде с ръце, къде с физиономии, но принципите на езика с общи, намират се и общи думи.

За прабългари - изобщо пък и дума не можем да кажем по времето на Троя, щото те може да са при скитите, от арийте, някъде из централна Азия или Севера, че и на Чукотка.

Поне славяните ги знаем къде са.

Та тия лувийци (тоест баш троянците) са господстващият народ на Западна Анатолия. Наследници или съюзници  на хетите.

Какво значение обаче кои са хети или лувийци, като това са излишни подробности за автохонните търсачи като г-н Желязков. Важното е че са от нашите и за по-просто трако-пелгаси.

А от там до българите са 2 крачки, само им трябва един Аспарух да ги поведе и да забършат по пътя шепа безпомощни славяни.

 

 

Редактирано от tantin

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Имам още една голяма изненада за противниците на г-н Желязков. Оказва се че наистина има по-голяма близост между анатоийските езици и българския , отколкото сме предполагали.

image.png.76e45bd9cddc037fa2a597a39b4fe640.png

Това е извадка от книгата на FRED C. WOUDHUIZEN - "ETRUSCAN AS A COLONIAL LUWIAN LANGUAGE"  .

Човекът е наистина спец в областта.
При това изобщо не можем да го обвиним в пристрастност към българския - понеже той е датчанин.
А как се превежда горният анатолийски (лувийски надпис)?

"Пийте Кратилес !  Два пъти !"

Ако не знаехме че това е надпис на лувийски, можеше да си помислим че това е надпис на чист български (особено това с двата пъти ) ... Така че аз съм все по-склонен да се съглася с г-н Желязков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, tantin said:

 

Имам още една голяма изненада за противниците на г-н Желязков. Оказва се че наистина има по-голяма близост между анатоийските езици и българския , отколкото сме предполагали.

image.png.76e45bd9cddc037fa2a597a39b4fe640.png

Това е извадка от книгата на FRED C. WOUDHUIZEN - "ETRUSCAN AS A COLONIAL LUWIAN LANGUAGE"  .

Човекът е наистина спец в областта.
При това изобщо не можем да го обвиним в пристрастност към българския - понеже той е датчанин.
А как се превежда горният анатолийски (лувийски надпис)?

"Пийте Кратилес !  Два пъти !"

Ако не знаехме че това е надпис на лувийски, можеше да си помислим че това е надпис на чист български (особено това с двата пъти ) ... Така че аз съм все по-склонен да се съглася с г-н Желязков.

Тантин с какво си сагласен? Ей сега ще ти се скара някой от "колегите" и ще обърнеш палачинката? Така ги навърза нещата че свят ми се зави.😧

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 минута, Conan said:

Тантин с какво си сагласен? Ей сега ще ти се скара някой от "колегите" и ще обърнеш палачинката? Така ги навърза нещата че свят ми се зави.😧

Не разбра ли Конане?
Много е просто. От изследването на Фред Удхузен за етруския език (като колониален диалект на лувийски) изскачат неочаквани прилики с българския, за които нито г-н Удхузен, нито пък г-н Желязков са предполагали  .. (Особено това с два-та пъти..) Иначе изследването на Ф. Удхузен си заслужава да бъде погледнато много сериозно.  

Приликата с българския е разбира се чисто спекулативна в случая.. Тая тема тук се заформи като полу-майтап.. Но можеш да откриеш и интересни елементи ако се загледаш в детайлите ;)

((особено тая реч на Линеар - Б, представи си: Реч по повод обявяването на пълна мобилизация на народите на Ахайя след бягството на Елена и Парис за Троя.  ))) Още се заливам от смях как му се хванах на г-н  Евристей на шегата .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, tantin said:

А как се превежда горният анатолийски (лувийски надпис)?

"Пийте Кратилес !  Два пъти !"

По-точния превод е: "Пийте Кратилес, двойно пийте!". Паразитните добавки в английския "times" и при тантин "пъти" не съществуват в текста. 

А въпросната етруска дума putes "пий" освен с българското питие и с руското пить "пий", може да се сравни и с латинското poto, potos "пий" и с гръцкото ποτο "питие" или с древноелинското ποτος "питие". 

Редактирано от makebulgar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитирай

 

XLIII. (1) Теперь пере­й­дем к ски­фам, насе­ля­ю­щим сосед­нюю (с индий­ца­ми) стра­ну. Они сна­ча­ла зани­ма­ли незна­чи­тель­ную область, но впо­след­ст­вии, поне­мно­гу уси­лив­шись бла­го­да­ря сво­ей храб­ро­сти и воен­ным силам, заво­е­ва­ли обшир­ную терри­то­рию и снис­ка­ли сво­е­му пле­ме­ни боль­шую сла­ву и гос­под­ство. (2) Сна­ча­ла они жили в очень незна­чи­тель­ном коли­че­стве у реки Ара­к­са27 и были пре­зи­ра­е­мы за свое бес­сла­вие; но еще в древ­но­сти под управ­ле­ни­ем одно­го воин­ст­вен­но­го и отли­чав­ше­го­ся стра­те­ги­че­ски­ми спо­соб­но­стя­ми царя они при­об­ре­ли себе стра­ну в горах до Кав­ка­за, а в низ­мен­но­стях при­бре­жья Оке­а­на и Мео­тий­ско­го озе­ра и про­чие обла­сти до реки Танаи­са. (3) Впо­след­ст­вии, по скиф­ским пре­да­ни­ям, появи­лась у них рож­ден­ная зем­лей дева, у кото­рой верх­няя часть тела до поя­са была жен­ская, а ниж­няя — зме­и­ная. Зевс, сово­ку­пив­шись с ней, про­из­вел сына по име­ни Ски­фа, кото­рый, пре­взой­дя сла­вой всех сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков, назвал народ по сво­е­му име­ни ски­фа­ми. В чис­ле потом­ков это­го царя были два бра­та, отли­чав­ши­е­ся доб­ле­стью; один из них назы­вал­ся Пал, а дру­гой — Нап. (4) Когда они совер­ши­ли слав­ные подви­ги и разде­ли­ли меж­ду собой цар­ство, по име­ни каж­до­го из них назва­лись наро­ды, один пала­ми, а дру­гой напа­ми. Спу­стя несколь­ко вре­ме­ни потом­ки этих царей, отли­чав­ши­е­ся муже­ст­вом и стра­те­ги­че­ски­ми талан­та­ми, под­чи­ни­ли себе обшир­ную стра­ну за рекой Танаи­сом до Фра­кии и, напра­вив воен­ные дей­ст­вия в дру­гую сто­ро­ну, рас­про­стра­ни­ли свое вла­ды­че­ство до еги­пет­ской реки Нила. (5) Пора­бо­тив себе мно­гие зна­чи­тель­ные пле­ме­на, жив­шие меж­ду эти­ми пре­де­ла­ми, они рас­про­стра­ни­ли гос­под­ство ски­фов с одной сто­ро­ны до восточ­но­го оке­а­на28, с дру­гой до Кас­пий­ско­го моря и Мео­тий­ско­го озе­ра; ибо это пле­мя широ­ко раз­рос­лось и име­ло заме­ча­тель­ных царей, по име­ни кото­рых одни были назва­ны сака­ми, дру­гие мас­са­ге­та­ми, неко­то­рые ари­мас­па­ми и подоб­но им мно­гие дру­гие. (6) Эти­ми царя­ми были пере­се­ле­ны и мно­гие дру­гие поко­рен­ные пле­ме­на, а самых важ­ных высе­ле­ний было два: одно из Асси­рии в зем­лю меж­ду Пафла­го­ни­ей и Пон­том, дру­гое из Мидии, осно­вав­ше­е­ся у реки Танаи­са; эти пере­се­лен­цы назы­ва­лись сав­ро­ма­та­ми. (7) Эти послед­ние мно­го лет спу­стя, сде­лав­шись силь­нее, опу­сто­ши­ли зна­чи­тель­ную часть Ски­фии и, пого­лов­но истреб­ляя побеж­ден­ных, пре­вра­ти­ли боль­шую часть стра­ны в пусты­ню.

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1454002000

 

Понеже обсъждаме тук много хубавата тема за близостта на трако-пелгасите с българите тоест древните балкански и анатолийски народи и славянски и прабългаските ни предци, ето една допълваща информация от нашият далечен приятел Диодор Сицилийски..

Така че да не се чудим много откъде са се взели славяните и защо славянският е толкова близък до анатолийските езици.. Това разбира се е една от многото версии за произхода и съвсем не е единствената.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, tantin said:

Приликата с българския е разбира се чисто спекулативна в случая.. Тая тема тук се заформи като полу-майтап.. Но можеш да откриеш и интересни елементи ако се загледаш в детайлите ;)

Тантинчо пак се заюсна. Ще си изпуснеш късметя, види се  :)

Въртя, сука и изпусна ключовата дума Зиези.

Зиези от който са българите бе - чети два пъти, препрочитай! И ще черпиш 2!  Дозо!

Ай да ти дам още матриал:  

   Миналата седмица споменаха заради вируса австрийския курорт Ишгъл - Това не ти ли прилича на Есегел?  Нерде Есегел ? - Но помежду са шкеите - пак Есегел. Значи едно време Есегел са се разточили от Каспия до Алпите. Така излиза? Ами Баварците -  бойгери - притаили се болгари. Езикът на баварскота обичайна юрисдикция е записан и доста думички един българин по ще ги разбере от един баварец. Например - крамола. 

    Ти, като по-активен, очаквам да преровиш Австрия и Бавария за български топоними. Може Румъния и Унгария. И северна Италия, защото там има записан един зиткомир в доста по-нови времена.

    Алцек е само капка в морето.  Хайде, откривай!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 часа, Exhemus said:

Тантинчо пак се заюсна. Ще си изпуснеш късметя, види се  :)

Въртя, сука и изпусна ключовата дума Зиези.

Зиези от който са българите бе - чети два пъти, препрочитай! И ще черпиш 2!  Дозо!

Ай да ти дам още матриал:  

   Миналата седмица споменаха заради вируса австрийския курорт Ишгъл - Това не ти ли прилича на Есегел?  Нерде Есегел ? - Но помежду са шкеите - пак Есегел. Значи едно време Есегел са се разточили от Каспия до Алпите. Така излиза? Ами Баварците -  бойгери - притаили се болгари. Езикът на баварскота обичайна юрисдикция е записан и доста думички един българин по ще ги разбере от един баварец. Например - крамола. 

    Ти, като по-активен, очаквам да преровиш Австрия и Бавария за български топоними. Може Румъния и Унгария. И северна Италия, защото там има записан един зиткомир в доста по-нови времена.

    Алцек е само капка в морето.  Хайде, откривай!

Ех!!! Ама вие много очаквате от мен уважаеми Екс-Хемус!

Аз да не съм социалистическа тъкачка многомашиничка!

Не мога да огрея на всякъде и не смогвам и на това дето вече съм се набутал да проверявам.. Виждам че имате идея за какво става дума, имате мнение, имате предложение.. Ами дайте и вие нещо за народа ! За благото, за човечеството ! В тия скучни времена на гадните вируси - има ли по -светла идея от това да осветлим нашето светло и славно минало !!! Че бъдещето хич не се знае поне за сега колко ще е славно и светло.. Поне малко да осветлим предците ни -  и това е упование :)

(за съжаление не знам немски и баварски..  имаше период в живота ми дето за малко да се ориентирам към тия езици, но нещата се развиха иначе ).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 часа, Exhemus said:

Значи едно време Есегел са се разточили от Каспия до Алпите.

 

Есгел или Шекел ?

Тия шекел се разточили дори и на остров Сицилия и са част от морските народи, това казва Ф Удхузен.. Според теорията на датския изследовател морските народи заимствали някаква технология от Севера, нещо с погребалните урни и строежа на корабите. Изгледай това видео , може да се навържат работите с Бавария.

Аз винаги съм си мислел че морските народи произхождат от близкия изток, Вавилония, Картагенци и прочие.. Ама човека изкарва аргументи за европейски произход на корабостроенето..  Това ми дойде малко като изненада днес като гледах това видео.

Това за сикелите:

The Sicels (/ˈsɪkəlz, ˈsɪs-/; Latin: Siculi; Ancient Greek: Σικελοί Sikeloi) were an Italic tribe who inhabited eastern Sicily during the Iron Age.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sicels

 

Редактирано от tantin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Виждаш ли? Как вирусът ни отвори очите за предците!

....преди да ни прати при тях  :(

Блгородно, от негова страна :) 

...И пак не видя  Зиези? 

Цитирай

Имам още една голяма изненада за противниците на г-н Желязков. Оказва се че наистина има по-голяма близост между анатоийските езици и българския , отколкото сме предполагали.

image.png.76e45bd9cddc037fa2a597a39b4fe640.png

Това е извадка от книгата на FRED C. WOUDHUIZEN - "ETRUSCAN AS A COLONIAL LUWIAN LANGUAGE"  .

Човекът е наистина спец в областта.

Nume-siesi

-зиези   нещо като  -ов или -ски   в нашите фамилии. Разпространено чак до Афганистан, може и по-нататък.  "Зиези или зизаис , от който за българите" в анонимния латински хронограф - най-ранното писмено засвидетелстване на българите, сега се отмества 1000 г.назад.   

И 4000 км на изток -  това го добавя Хамид  Кар-зай   , бивш президент на Афганистан.  :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Exhemus said:

Виждаш ли? Как вирусът ни отвори очите за предците!

....преди да ни прати при тях  :(

Блгородно, от негова страна :) 

...И пак не видя  Зиези? 

Nume-siesi

-зиези   нещо като  -ов или -ски   в нашите фамилии. Разпространено чак до Афганистан, може и по-нататък.  "Зиези или зизаис , от който за българите" в анонимния латински хронограф - най-ранното писмено засвидетелстване на българите, сега се отмества 1000 г.назад.   

И 4000 км на изток -  това го добавя Хамид  Кар-зай   , бивш президент на Афганистан.  :)

 

Мерси за подсказката! Насмалко да го изпусна. Тая прилика ми беше убягнала.
Отделно че Велел, Вел си е почти като Вельо.  На мен Нумезиези ми беше заприличало като наместник.
Ако следвам логиктата в превода на  Фред Удхузен, то по логичният за мен смисъл би бил:
Аз, Вел (Вельо), Туска (етруски) Крику (Грику) Нумезиези.
Аз Вель, етрусец,  гръцки намесник (назначен от гърците).

Все пак това е западното крило,  тия дето cа избягалите в Италия.. Източното крило на троянците (лювийци, тракийци, фригийци, че дори и етруски)  за тях по не се знае къде отиват, възможно е наистина някой да е отпрашил в Бактрия или Афганските планини и да е основал бъдещото племе на пра-българите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Между другото тая работа с етруските и връзката им с пра-българите може да се окаже доста по-сериозна .
Върховният бог на етруските е Тархунт (това пак според  Фред Удхузен )

Тархунт (Тархун[1]) — хеттский бог грозы. В других языках Анатолии носил имя Taru (хаттский), Tarḫu(wa)nt(a)- (лувийский)[2], DEUS TONITRUS (передача лувийских иероглифов), Zaparwa (палайский)[3], Trqqas / Trqqiz (ликийский)[2] и Trquδe (дат. п.) (карийский)[4].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тархунт

Това е също богът Тангра.

Тархунт является богом грозы, отвечающим за различные погодные явления, такие как гром, молния, гроза, дождь, облака и бури. Кроме того, он управляет небом и горами. Поскольку именно Тархунт решает, будет урожай или засуха и голод, он стоит во главе хеттского пантеона[6].

Бог Тархунт давал хеттскому царю место «управляющего» странной Хатти от имени богов[7]. Помимо царской власти, в его ведении находятся другие государственные институты и прохождение границ и дорог[8].

Древният Тарквиния е бил един от най-важните градове на Етуруя. Tarquinia  ,Таrxuna , сега Tarquinia, е един от 12-те етруски града, Tarquinii по-късно.
Пак според Фред Удхузен наименованието на Таркиня идва от Тархунт - богът на гръмотевиците.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎30‎.‎3‎.‎2020‎ г. at 18:34, Conan said:

Ето ги морските нороди според фараоните. А за пройзхода ... теорий много. Най "прясна" беше за малоазийски племена раздвижили се слид някъкъв катаклизъм.. Разбира се в един момент цялото Егейско море се включило.

Champollion's_notes_of_the_peoples_named_on_the_base_of_the_Fortified_East_Gate_at_Medinet_Habu.png

Много мижава картинка .  И според кои "фараони" ?

Общо взето нашествията на морските народи са категоризирани на два етапа. Първото е по времето на фараон Мернептах  син (13-ти) на Рамзес II . Отбити са . Второто и по страшно е около 3 десетилетия по-късно  по времето на втория фараон от XX династия - Рамзес III .

Като и в двете неизменен съюзник  на морските са либийците на Запад от Делтата. Лабу/Либу

seapeoples62.jpg

From left to right they can be identify as: Labu, Shekelesh, two possible Canaanite or Syrian and a Peleset   

seapeoples65.jpg

From left to right they can be identify as: Meshwesh (or Labu), a possible Shekelesh, a possible Hittite/Chaldean, a Peleset and a possible Canaanite or Amorite warrior.

За всички изображенията на представителите на победените народи са леко под въпрос (possible-може би...) с изключение за Peleset !

Пелест се отличават безапелационно и символизират ….флагмана на коалицията , въпреки , че са само част от тях.  

post-20961-0-92589100-1442595915.png

 

bsba080402500l.jpg

Египтяните различават ясно пелест , изобразяват ги по детайлно , по усърдно - личи нещо между любопитство и възхищение...

post-20961-0-33698300-1442331514_thumb.j

post-20961-0-17223600-1442331522_thumb.j

Дали са виждали перфекционизма във физическата им структура или просто стилизирано изображение ?

Пелест се спасяват от яростта Египет и се заселват в богатата западна част на Ханаанската равнина.

Разсъжденията са  (тезите) :

1. Пелест минава на страната на египтяните и в третото решаващо сражение се бие под знамената на Рамзес III срещу коалицията (има изображения)

2. Силите на изтощения Египет не стигат за провеждане на наказателна кампания в Ханаан срещу изтеглящите се организирано и готови да се бият до смърт  Пелест .

Добра информация за морските народи с техните най-ярки представители Пелестите и Шарданите (които по време на втората кампания се бият на страната на Египет)

seapeoples79.jpg

 с прилична илюстрация и снимков материал  тук http://www.salimbeti.com/micenei/sea.htm 

Сега любопитната хроника :

200 години ханаанските  пелест  - от тук нататък ще употребявам популярнато наименование - филистимци/филистимляни/  ….ще съхраняват идентичността , цивилизацията си - тайната на желязото , тайната на дестилацията , пивоварството ….филилистимските тържества се провеждат в огромни зали побиращи 3 хиляди човека ! Наред с мъжете в пиршествата са и жените . Красиви и разпътни.....

Големият герой на Израиля - Самсон не ще (не иска за жени)….еврейски-съплеменнички , а налита на филистимки като муха на мед.  Предават го те ,  "леките" жени остават верни на народа си , но той се връзва....а  Далила е последната му филистимска любовница (от многото му../десетки  и то само единствено филистимки/ ) , включително и първата му съпруга, която също е дъщеря на филистимците) 

Заглъхват филистимляните , но не и споменът за тях …

 Годината е 135 от Хр.  -  римляните потушават второто въстание на Бар Кохба, . Този път евреите са прелели сериозно чашата на римското търпение. "Них" времена с Рим и законодателната му система шега и подигравки не бива ! Следват кардинални мерки !  Император Адриан преименува провинция Юдея на......Syria Palaestina , а бунтовните оцелели юдеи поемат по пътя на изгнанието ! Бунтовните , а не всички !  Все още много от тях ще останат по родните си места не само до времената на Юстиниан , че и до ...арабската експанзия !

Но провинцията е вече …..Палестина !  Кръстена на ….пелестите !

Втора половина на XX век !

Израел признава филистимците като законни обитатели на Ханаан …….

Това може да се види по пътищата на Израел.

post-20961-0-30032400-1442479874.jpg

 

Грешка ! Защо ? 

….Хитрец като покойния лидер на ООП (Палестина) Ясер Арафат надуши за …..сантименталността на Израел и веднага се …...извъди ….филистимец !

Талантливый пропагандист, Ясир Арафат утверждал, что палестинские арабы являются потомками филистимлян, и по этой причине они имеют больше прав на Землю Израиля, чем евреи. И предложил назвать будущее арабское государство — Палестиной. Явный намек на поверженную некогда Иудею.

http://archive.9tv.co.il/news/2013/09/19/159049.html

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 18 часа, tantin said:

Аз винаги съм си мислел че морските народи произхождат от близкия изток, Вавилония, Картагенци и прочие.. Ама човека изкарва аргументи за европейски произход на корабостроенето..  Това ми дойде малко като изненада днес като гледах това видео.

Тамън започваш да ми харесваш ….и изпускаш коня отново отвързан.....

Как морските народи да произхождат от ...Вавилон ?  Той не е нито на море , нито е непознат за Египет. Още от времената на XVIII династия в протоколите цари строг церемониал между владетелите на Великите сили - Египет , Хати , Асирия , Вавилон и Митани . Тази Петица оформя ...клуба на Великите  според тях самите ! Кореспонденцията помежду им е със строга  етикеция и церемониал , задължително е изтъкването на равнопоставеността като владетелите се обръщат помежду си с ...брат и т. н . , въобще стриктна цензура , официоз който говори обаче за една общо-приета над национална и над регионална ....култура , един висш унифициран език на дипломацията на Близкия изток !  Културното обединение между семити , индо-европейци и хамити е вече ....на път да оформи една общо единна цивилизация . Династичните бракове между управляващите елити  достига своя апогей ! 

Ето обръщение от писмо на царя на Митани до Ехнатон 

...Говоря на Нафурея - цар на Египет , мой брат който е и мой зет и когото обичам и той ме обича...

Та за произход на морските народи от Вавилин , Митани , Асирия , Хати - забравяш !

За …"картагенци" които още нямат и понятие , че ще се ….пръкнат - също !  Няма ги все още финикийците - техните създатели , та картагенци няма как да търсим . Самите финикийци тепърва ще учат морско дело от филистимляните ! Така , че чакай....

Що се отнася до "човека" който твърди , че морските народи ….усвоили корабостроенето от ...Север !  ...Тоя явно го тресе някаква норд мания

Оффф....тъжно ...  Разбираш ли ?  Гавра с историята като наука !  То под носа им е Минойски Крит с неговата флотна хегемония , търговия , посолства - засвидетелствани в Египет ….но , те…(морските) ще учат от дивите блатни северняци ….морско дело ! Не е и смешно , кофти е !

Не мога да разбера защо залиташ все по видео-клипове , като имаш насреща сериозна литература ?

Ето ти устройство на кораб на "морските хора" 

seapeoples75.jpg

 

Very interesting tentative isometric view of a Sea Peoples’ ship made by F. M. Hocker. The main elements represented in this reconstruction derived from the dead bodies position on one of the Peleset’ ship represented in the Medinet Habu relief. The presence of a bulwark protecting rowers, and the very closer similarity with the Aegean ships supports the fact that the Sea Peoples’ ship actually had oarsmen and that they were not represented because the oars were stowed. A very exhaustive analysis of the Sea Peoples’ ships has been made by Shelley Wachsmann of Institute of Nautical Archaeology, College Station

И то ...ако има прилика с викингски такъв , то кое по логичното ...внукът да се е метнал на дядото или както твърди Удхузен  - дядото да се ...метнал на внука си ?

Та между първите засвидетелствани северняшки (викингски) кораби и микенските (морските) има няма две хилядолетия

Не отричам , че част от морските произлизат (или са дошли някога) от Север , но да са ….усвоили ...корабостроителство от там  при условие , че Крит и Микена ти предоставят таласократията си и то пригодена за Средиземноморието , ти да гониш …..дивото ?  Хайде стига ….

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

И за да не излезе , Тантине , че те поучавам...даскалската (което аз не харесвам) ето времената преди ...3 години

Когато стоях с часове в Британския археологически музей .....Къде ? Пред египетската ерия където не можеш се добра ли ? Не !

Моето място беше най-вече тук

1707089227_.jpg.75b1f86eef395c01ff9edcf4b848e89a.jpg                                674021337_2.jpg.1d0dd22629e9b7879aeac02c0c60224e.jpg                 

Може би ми се събират 10 - часа във филистимската ерия . Със сигурност не съм добре според мнозина (хлопа ми дъската ...добре , че и съпругата е запалена...)  …..

Някои са запалени рибари , други ловци , трети по автомобили , четвърти по мода , изкуство ,  филми , маркови дрехи и т.н...., аз съм тук

 

992872828_3.jpg.6182ab6848e850fc80e7a64fae4ae25a.jpg                           4.jpg.a16577e4826540841074d9d97b00fb7f.jpg 

 стомна с филтър - пропуска пиво , а люспите остават                                                                      Синеок филистимец                  

 

Сравненията (прилики и разлики)  проверих лично :  

 

1437020154_1.jpg.222c99e90dbcabbbdbb8f605e1e08e13.jpg   

 

Микена - да останеш сам самичък , когато няма живо пиле наоколо , а ветровете от към Запад започват заплашително да се надигат - тръпката е една (но не би я разбрал всеки)

Тогава разбираш ...Вечността !

 

 

25340050_.jpg.29f1f2e1fbf2e1c173b63b512c7c0af2.jpg

А това е Тиринт - другата перла на Микенската цивилизация

 

 

А ….българи няма (или поне аз не открих) Тантине

Редактирано от Евристей

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Евристей said:

А ….българи няма (или поне аз не открих) Тантине

Не че ги няма, всички си ги има и си седят по местата. Само ние се чудим как да подредим мозайката. 

Та преди троянската война явно нашите пеласги и минойците са на едно място.  Цар Минос им дал името си и отпосле им викат минойци, но етническата им общност по всичко личи да са от пеласгите.  (Спекулирам на базата на четени до сега неща).

В подкрепа на минойската теза са също тези египетски рисунки с ясното обозначение на филистинците, за които предполагаме че са от пеласгите..  Значи тия са предполагаемо  древни моряци и войни.

Нека погледнем философски г-н Евристей. По онова време има няколко водещи религии:

- култа към великата богиня майка - Гея. 

- Култ към Слънцето , Аполон.

- Култ към бога на небето и гръмотевиците.

Северните народи са почитатели на богинята майка.  Някъде при културата ямна и индоевропейците почват с техните геройски подвизи. Появяват се хората полубогове, богатири. Херкулес, Тезей и подобни.

Вършат разни подвизи и накрая се възкачват при боговете. Може и като награда за смелостта им.

И в следващата вълна са почитателите на гръмотевичния бог.

Тия три общности се засичат в Анатолия и дори боговете им се преплитат, взаимстват едни от други, дават почести и на своите богове че и на боговете на съседите си като ги хване страх или като ги налегнат бедите..

Та тоя Тархунт си го има в Анатолия , а после става Thor на север, Тенгри, Тангра в централна Азия и прочие..

И като че ли първите писмени сведения за Тархунт идват от хетите..

Аз обаче се вълнувам повече от почитателите на великата богиня майка, признавам си... 

Ясно че прабългарите имат своите корени при някои от последователите на Тархунта...

За пеласгите и филистинците си мисля че са от Кабирите - Кибела, Деметра, Гея и многото и други имена на великата богиня майка..

Дори и скитите: няма как да не ги припознаеш - и те са същите езичници и се кланят най-много на същата тая шантава разрошена жена със змии в ръцете...

Луда жена! На някои култови места великата богиня не е с крака, а има 2-3 змея които и служат за крака..

На други места великата майка е малко по-човекоподобна, но с тия змии в ръцете си..

Няма нужда да ви казвам къде са открити най- многото такива статуи на змееногата богиня г-н Евристей, защото вие прекрасно знаете това място.. Това е Миноя. 

Че дори и в нашата си гробница в Свещарово има хубави статуи на същата.

На остров Крит обаче тая богиня е най-тачена...  И пеласгите без всякакво съмнение са измежду нейните най-големи почитатели..

Изглежда обаче че пеласгите се прекланят и на гаджето на великата богиня майка, а кой е този тайнствен обожател , любовник дето се крие и ухажва нашата Земя? Това е властелина на океаните.  Посейдон.

Защо съм толкова сигурен в тия ми твърдения: много е просто - целият древен свят, особено севера са все почитатели на великата майка.  Гръцките Херкулеси и Аполон и десетките им и стотици синове и дъщери и нимфи и прочие - това са все по-късни нововъведения и геройческа митология.

Най-древните са все почитателите на вечната богиня майка. 

Отделно въпроса за скитите, тук няма сега да го засягаме, не му е сега времето..  Но пеласгите не случайно са на изключителна почит..  Те са свързани кръвно, родствено, религиозно със северните народи.

Те познават цялата земя, знаят какво има от океан до океан... Ние си мислим че те нищо не знаят, а се оказва че те не са се спирали: едните с конете, а другите с корабите..  И познават къде какво има. 

Отделен е въпроса дали пеласгите са се разбирали с индоевропейците.  По същия начин можем да се запитаме и дали хиперборейците са се разбирали с индоевропейците.. 

Вие какво мислите г-н Евристей, дали пеласгите са индоевропейци? На базата на вашите наблюбения спрямо техните наследници, филистинците ?

Аз имам големи колебания и съмнения относно тоя въпрос. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 19 часа, Евристей said:

Та за произход на морските народи от Вавилин , Митани , Асирия , Хати - забравяш !

За …"картагенци" които още нямат и понятие , че ще се ….пръкнат - също !  Няма ги все още финикийците - техните създатели , та картагенци няма как да търсим . Самите финикийци тепърва ще учат морско дело от филистимляните ! Така , че чакай....

Що се отнася до "човека" който твърди , че морските народи ….усвоили корабостроенето от ...Север !  ...Тоя явно го тресе някаква норд мания

Оффф....тъжно ...  Разбираш ли ?  Гавра с историята като наука !  То под носа им е Минойски Крит с неговата флотна хегемония , търговия , посолства - засвидетелствани в Египет ….но , те…(морските) ще учат от дивите блатни северняци ….морско дело ! Не е и смешно , кофти е !

В тази част може да се каже че звучите убедително и аргументирано .... но ..
Тези аргументи са в сила докато не бъдат извадени на показ и други аргументи.  Има предположения за много по-широко разпространение на пелгаското влияние върху средиземноморието.. И не само средиземноморието, ами и оттатък Херкулесовите колони, тоест на Британските острови..  Пеласгите са не само мореплаватели, ами и ковачи и рудари.. Забравихте ли за евреите ? Кои им е правил метала, кои им е острил оръжията ? Същите тия пеласги, нарични в Палестина - филистинци... Щото евреите хич нищо не разбирали от метали и обработка..
 А пеласгите не само че разбирали от метал, ами и търсели активно находища, разработвали, вкарвали роби да работят за тях и разработвали морски търговски пътища, за да комбинират металите в сплави и за да реализират продукцията си и много други неща..
Тъй че съм много доволен задето ме насочихте да погледна към тоя древен и игнориран народ.. Но те освен пеласги и филистинци може да имат и още едно име: атланти..

Да напомним ли че пеласгите според някакви (и дори многобройни сведения) били златокоси ?  И на мен ми е трудно да си го представя, аз все си мислех че пеласгите са мургави, окосмени средиземноморци,  нещо между гърци и траки.. А те ще се окажат баш руци и синеоки северняци.. 
Та току виж и нашият нов приятел Удхузен се оказал прав за северният произход на пеласгите... тоест атлантидите..

https://cont.ws/@sage/189371

Редактирано от tantin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 часа, tantin said:

Тъй че съм много доволен задето ме насочихте да погледна към тоя древен и игнориран народ.. Но те освен пеласги и филистинци може да имат и още едно име: атланти..

 

 Нищо не си схванал като хората. Българите, преди наричани Пеласги, преди наричани филистинци, преди това са били наричани Лемурийци, а не Атланти.  Ето ти и доказателствен материал:

https://www.otizvora.com/2015/11/7259

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 19 минути, Янков said:

 Нищо не си схванал като хората. Българите, преди наричани Пеласги, преди наричани филистинци, преди това са били наричани Лемурийци, а не Атланти.  Ето ти и доказателствен материал:

https://www.otizvora.com/2015/11/7259

ужасна статия.. Все едно песните на Слави Трифонов, колкото по-фалшиво, толкова по-гръмко!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.03.2020 г. at 11:23, Евристей said:

Ето ти изображение на пеласг ! На пеласг (втори път)

post-20961-0-55127600-1442389463_thumb.j      the sea people 1200 bc | . Iron widely used. Israel conquers Canaan. Philistines ("Sea Peoples ...   

Надвишаващи са ръстово поне с четвърт метър египетските бойци на Рамзес III 

Забележи дългуча в хоризонтално положение - център/ твое дясно

 

B2JNG7.thumb.jpg.1e9ba60a48736663cabc5d470e43aae9.jpg

 

Сега като поразрових още малко за пеласги и филистимци - оказва се че последните са с много голям ръст.  Да не казвам средно около 2 метра високи.  За онова време това е огромен ръст, щото можем да предполагаме средно 160 максимум 170 като познаваме останалите - гърци, испанци или евреите.
2 Метрови великани с руси коси и сини очи ! Наистина е необичайно. 
Оказва се че и в библията е изпълнено с информация за филистимците и най известният гигант измежду тях е Голиат.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Голиаф

 

Цитирай

Голиаф был необычайно сильным воином огромного роста, уроженцем города Гефа. Ростом Голиаф был 6 локтей с пядью, или 2,772 м (1 локоть = 42,5 см, 1 пядь = 22,2 см). Филистимский великан был одет в чешуйчатую броню массой около 57 кг (5000 сиклей меди, 1 сикль = 11,4 г) и медные наколенники, на голове его был медный шлем, в руках медный щит. Голиаф нёс тяжёлое копьё, один только наконечник который был весом 600 сиклей железа (6,84 кг), и большой меч[1]

За срам и позор на пеласгите и филистимците, огромният гигант Голиат бил убит от някакво хлапе -овчарче с прашка.. Но тия прашки в ръцете на професионални стрелци са не по-малко опасни от пистолет или пушка.. Един точен стрелец с добро прицелване без проблем може да убие или поне да зашемети за кратко противника си.  Точно така направило овчарчето Давид: ударило Голиат по челото, гигантът паднал на земята, а през това време хитрото овчарче притичало, взело меча на война и със неговият меч буквално заклал големият войн и така спасил народа си, а за благодарност прослявал бога им.. Нещастието сполетяло не само Голиат,  въодушевлени от победата евреите повярвали че самият им бог седи зад тях и така се въодушевили че изклали и останалите гигани..

Интересно е също и това че първоначалното значение на думата "Rephaite"  било гигант..   Рефаимите  - това било названието дето евреите ползвали за филистимците.. 

 

 

Цитирай

Потомците на рефаимите съществували дълго библейско време в Светите земи. Цар Ог по времето на Мойсей произлизал от тях (Второзаконие 3:11). По времето на Давид няколко потомци на рефаими живеели в Гефе и воювали на страната на филистимляните (2 Цар. 21:22). Понякога били отъждествявани с нефилим, т.е. исполин. Eдин от най-знаменитите великани-рефаими е бил Голиат, победен от Давид

Пророк Исая заявил, че Господ ги е изтребил, унищожавайки всяка памет за тях (Ис. 26:14). В памет за рефаимите са останали имената на мегалитът Колелото на духовете (Гилгал-Рефаим) и Долината на Рефаимите в Израел

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гилгал-Рефаим  - Колелото на душите

https://megavselena.bg/izsledvat-koleloto-na-dushite-na-golanskite-vyzvisheniya/

Мегалитен паметник 

 

Съмнявате ли се все още г-н Евристей че пеласгите и атлантите са един и същи народ?
Ако искате да видите тоя мегалитен паметник в Голандските възвишения - безмислено е.. Няма да ви пуснат понеже е в милитаризираната зона.. А и на всичко отгоре там покрай Сирия е опасно сега.. Затова сложих това видео че е по-лесно.
Но вие си имате много други такива мегалити разхвърляни на британските острови.
Някои наричат Гилгал-Рефаим - израeлският Стоунхедж на Голандските възвишения.. И има защо..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 50 минути, Exhemus said:

Смяташ че това са крепосните стени на град?  Не , това е ритуално съоръжение, нещо като слънчев часовник, кула за наблюдение, календар. Такива има премного и  в други места , но основно са по местата дето можем да очакваме присъствие на Атлантидите - тоя митичен народ владеещ тайнствени технологии за обработка на камъни и метали.

 

 

 

Редактирано от tantin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 13 часа, tantin said:

Смяташ че това са крепосните стени на град?  Не , това е ритуално съоръжение, нещо като слънчев часовник, кула за наблюдение, календар. Такива има премного и  в други места , но основно са по местата дето можем да очакваме присъствие на Атлантидите - тоя митичен народ владеещ тайнствени технологии за обработка на камъни и метали.

 

 

 

В планировката имат подозрително сходни черти!   То и за Аркаим една от хипотезите е, че е ритуално съоръжение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...