Отиди на
Форум "Наука"
toedi

Тегло на глас при избори

Recommended Posts

Според мен не сте способни , повечето, да видите Нещата.т.е. Свтът едновременно Цялостно и в дребните детайли, като почувствате многобройните връзки и взаимодействия. Говоренето е излишно. Смятам ,че поти сте стигнали лимита в тази си организация.
На кратко правата на отделната личност нямат смисъл за битието, законите ви също. От някокои века се въртите и лутате, но в тези десетилетия доближихте Безмислието.
Решението е не само друг модел, а нов модел изграден върху теория на множеството с единици различни от моментните.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПС

Какво да кажем тогава с въпроса за отнемане на пoлитически права  на бившите членове на БКП и сътрудниците на службите и апарата 

Въпросът за мен е малко по-друг, защото

(1) режимът е приет за нелигимен и престъпен  с оглед и от гледна точка на устоите и принципите на конституционализма, които е потъпкал

(2) Не предполага статично и продължаващо във времето отнемане на права на дадена група -
Всички членове на тази група ще умрат от естесвена смърт, и тогава няма на кого да се ограничават права; Докато при другите случаи не  етака- винаги ще има етнически групи, и хора  които са по-ниско в социално-икономическата пирамида

 

 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134920192

Цитирай

 

ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

 

 
 

blaws1.gifblaws2.gifblaws3.gifblaws4.gif

Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.
 
 
 

blaws1.gifblaws2.gifblaws3.gifblaws4.gif

 

Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
4. моралния и икономическия упадък на държавата;
5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
10. безогледното унищожаване на природата.
(2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления; това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
в) лишаване от право на собственост;
г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
е) лишаване от гражданство;
5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.
 
 

blaws1.gifblaws2.gifblaws3.gifblaws4.gif

Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
(2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.
 

blaws1.gifblaws2.gifblaws3.gifblaws4.gif

Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значи, аз почти всеки ден контактувам (поради естеството на работата ми) със хора от така наречените маргинални групи, това е една полуграмотна и нискоцивилизована маса, (която и в световен мащаб се увеличава), и навлизайки в едно относително по-културно пространство му въздейства по негативен начин, обратното се случва в значително по-малка степен (за това вина има и част от елита, особено политическия ). Как да накараме тези (взимащи превес в някои отношения маси) да бъдат по-културни, по-цивилизовани, по-отговорни и съвестни?...като за приложната им употреба (ако можем така да го наречем ) са нужни на определени хора и организации във точно този си вид, във настоящата си нативност...просто не мога да си представя какво бъдеще ни очаква.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, kirasirrav said:

Значи, аз почти всеки ден контактувам (поради естеството на работата ми) със хора от така наречените маргинални групи, това е една полуграмотна и нискоцивилизована маса, (която и в световен мащаб се увеличава), и навлизайки в едно относително по-културно пространство му въздейства по негативен начин, обратното се случва в значително по-малка степен (за това вина има и част от елита, особено политическия ). Как да накараме тези (взимащи превес в някои отношения маси) да бъдат по-културни, по-цивилизовани, по-отговорни и съвестни?...като за приложната им употреба (ако можем така да го наречем ) са нужни на определени хора и организации във точно този си вид, във настоящата си нативност...просто не мога да си представя какво бъдеще ни очаква.

И колко колеги или сътрудници имаш по произход от гореспоменатите групи, етноси? Имам съмнението николко....Дотогава Ти пред тях си Снежанката представител на власта/мнозинството/ което само едно знае, ненавижда, бие, глобява, изпъжда, измамва и тнт. тях "горките"....Колко години ги караме? 10, 50, 100, 500? Кога с думи, кога с бой, кога с пари АМА НЕ ВЪРВИ. И НЯМА ДА ВЪРВИ. смсм

Share this post


Link to post
Share on other sites

Донякъде си прав, в случая имам колеги, а тези контакти са основно със клиенти, но в един момент се налага да навлизам в техния свят, бит, душевност и пр. та, може да се каже че знам нещата отвътре и ситуацията не е розова...онзи ден например идва един младеж на около 19 години (трябваше да оправяме едни документи за собственост) и момчето не успя да си напише трите имена без чужда помощ, познавам лично и други деца, които в 4-ти, 5-ти клас още не знаят българската азбука...! и на това поколение (у нас + навлизащите мигранти, тоже тотално неграмотни ) трябва да разчитаме че ще имат/придобият  някакви ценности, морал и знания близки до нашите ?!?...просто никога

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 минути, kirasirrav said:

Донякъде си прав, в случая имам колеги, а тези контакти са основно със клиенти, но в един момент се налага да навлизам в техния свят, бит, душевност и пр. та, може да се каже че знам нещата отвътре и ситуацията не е розова...онзи ден например идва един младеж на около 19 години (трябваше да оправяме едни документи за собственост) и момчето не успя да си напише трите имена без чужда помощ, познавам лично и други деца, които в 4-ти, 5-ти клас още не знаят българската азбука...! и на това поколение (у нас + навлизащите мигранти, тоже тотално неграмотни ) трябва да разчитаме че ще имат/придобият  някакви ценности, морал и знания близки до нашите ?!?...просто никога

И кой е виновен за това? Младежа, децата? Или тези които им пуснали, или никога не са и хваштали ръцете.....

На Жената почти всяка година /от почти 40/и носеха, носят ученик Ilyen volt a '80-as évek igazi gyerekkora: ha akkor voltál kicsi ... Ей така облечен. Няма значение, от коя група....Много пъти родителите или са толкова бедни, или примитивни, или така минало в детската градина и така смятат, че тук също.....Децата незнаят, нали са довн, атутисти и тнт. Първото е което жената настоява, редовни дрехи /имаше когато от вкъщи на нашите деца занасяше от дрехите/, ученическа чанта, тетрадка за домашно, кърпичка, дрехи за сменяне защото има такива с епилепсия които при криза се напикават, съсират, пелени/има и такива/. Тоест нищо не са почнали да учат но поставя задачи, изисквания и тнт. От начало директорката даже се чудеше, че домашно на тези? И при децата веднага се отразява това.....Така че.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Възможно е, но е много трудно, и говорим за единични случаи откъснати от своята среда, в общия случай именно тяхното собствено, вътрешно маргинализиране и обособяване в затворена общност, пречи на интеграцията им, както казах и по-горе, познавам лично много такива хора и заради работата ми трябва вниквам в проблемите, начина на мислене и действие от тяхна страна...и в този ред на мисли - не е толкова проблематично че отделен индивид от тези общности е извършил нещо лошо, или просто незаконно, или да речем не се интегрира в достатъчна степен...големия проблем (поне доколкото аз наблюдавам ) е че това се превръща в устойчива тенденция, и засега не се вижда светлина в тунела (особено отговорни за това са политиците, и в частност българските)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, kirasirrav said:

Възможно е, но е много трудно, и говорим за единични случаи откъснати от своята среда, в общия случай именно тяхното собствено, вътрешно маргинализиране и обособяване в затворена общност, пречи на интеграцията им, както казах и по-горе, познавам лично много такива хора и заради работата ми трябва вниквам в проблемите, начина на мислене и действие от тяхна страна...и в този ред на мисли - не е толкова проблематично че отделен индивид от тези общности е извършил нещо лошо, или просто незаконно, или да речем не се интегрира в достатъчна степен...големия проблем (поне доколкото аз наблюдавам ) е че това се превръща в устойчива тенденция, и засега не се вижда светлина в тунела (особено отговорни за това са политиците, и в частност българските)

И аз имам опита, че на тази възраст /14-16/ ми казва юнуша, че в затвор всеки трябва да отиде....И го казва така естествено както за задължителният войниклък се говореше навремето...И наистинар получават по полвин-година затвор за откраднати от пиян в кръчма пачка цигари, запалка и 50 леве например....

Има светлина, но това не е по бизинсът на политиците, защото те гледат само от избори до избори...А това е дъл га 10-20-30 годишна работа....

Например има едно село Черди му казвът 100% цигани и кметът също....Той разказва, че този циганин на който още преди 1-2 години и фасът не си давал да го пази, сега на по-2-3 часа денонощно надзира в парникът капещата система на расадът, защото знае, че ако изсъхне няма какво да посъдят после другите....

Защото едно нещо е когато снежанката ги мъмри за лош труд и друго когато техен човек....За три години достига, че селото се самоиздържа даже и на "износ" работи. Няма безработни. Няма престъпления...

Такар че не се отчайвай. Ако си млад, навиваш ръкавите и хайде....Ако си стар тогава.....и тогава. Никога не е късно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 часа, kirasirrav said:

големия проблем (поне доколкото аз наблюдавам ) е че това се превръща в устойчива тенденция, и засега не се вижда светлина в тунела (особено отговорни за това са политиците, и в частност българските)

ОТ. Темата се преобърна за  циганите, а такива подобни теми и дискусии има достатъчно

Само ще вметна някои неща

 

Българските политици "мислят" и се държат както и мнозинството (което изобщо не значи че "мислят" или се държат правилно) по отношение на образоването на ромите..

Отделно от това, никой от тях не иска да признае провала на образователния  модел по отношение на ромите ;
Дете, което в  пети клас което не може да изважда, не знае таблицата за умножение или не може да чете, говори не само за провал в системата за образование, но и за  груби нарушения  вътре в нея  

На каква основа е пускано нагоре това дете? Как и защо? Къде е инспекторатът.....Къде са политиците да видят и разрешат проблема?

Няма ги ..И е най-лесно да се каже "ами те циганите са такива", .....Както беше казал Скуби в друга тема, за мързела и нежеланието за справяне с проблемите (на политиците и на обикновените българи) винаги  има готови извинения..

Апропо,  науката отдавна е отговорила на въпросите защо циганските деца като цяло отпадат от училище рано (в тази конкретна система) , и какво може да се направи от политиците на мнозиството така по-малко от тези деца да отпадат.(в други  теми сме писали надълго и наширокои) Но я няма политическа воля и желание 

 

Цитирай

трябва да разчитаме че ще имат/придобият  някакви ценности, морал и знания близки до нашите ?!?.

Това, което е нужно  е циганите да бъдат интергирани, а не да стават българи по "ценности, морал и знания"

Апрпо: то и  виждането че българите сме "един калъп" е нонс-сенс, но "карайте да върви". Ще се самоцитирам от друга тема, за да не пиша отново едно и също:

 

Цитирай

 

Не сме еднакви , освен че говорим български по език. "Пистите" са много:

- Поколенческите  разлики (култура,  манталите, нагласи, цености) са неописуеми.
Oтгледан съм от баба си и дядо си,  та има имам поглед върху четири поколения и мога да напиша книга

- Разлики  в статуса и доходите

- Разлики в образованието

- Регионали разлики в култура, ценности, светоглед, или според наложили се различия в горните изброени

Имаше едно изследване на А.Пампоров, за  регионалните разлики в социаните дистанции и  отношението към "другите" - разликите между крайните  в подредбата региони в някой аспекти са в пъти, а не в проценти.

Друго интересно -  вижте тракийските танци,  македонските и  шопските, и ще разберете колко  са да различни българите/българките от различните региони като манталитет и светоусещане. 

- Къде на шега, къде наистина, "икономически сме разделени на Княжество България и Източна Румелия , както беше написано в една статия на Капитал (има я като тема)

 

 

 

 

Редактирано от nik1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 16 минути, nik1 said:

вижте тракийските танци,  македонските и  шопските, и ще разберете колко  са да различни българите/българките от различните региони като манталитет и светоусещане. 

"Вярно е,Елин Пелин нарисува образа на българина от шопският край,а Йовков на българина от Добруджа,но повече от очевидно е,че и в двата образа тече една и съща кръв,че те носят обща душевност,макар и да се различават по нещо в характера си. Нещо повече - бих казал,че и единият,и другият образ се отнасят с еднаква достоверност за българите от всички краища.

Може ли някой със сигурност да определи от кой край е Стоил,героят на "Земляци" от Йовков? Може ли някой да каже,че този Стоил не е син на Елин-Пелиновият дядо Захари,че не е братът на Боне Крайненеца? Същата простота,добродушие и кротост,същите неизказани,богати отношения с природата,същото огромно търпение,същото оптимистично примирение със съдбата,същият копнеж към нивата,към браздата."

- цитат от Георги Марков,"Ходенето на българина по мъките",Есета,част 3,стр.49

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ако това бяха някакви изолирани случаи, както и да е, ще ги сложим към графата с многообразието, цветността и екзотичните културни особености. Лошото е че това са глобални тенденции, и още по-лошото е че разни личности и организации (основно партии), умишлено ги държат в това им състояние ( на неграмотност, невежество и нецивилизованост ) за да се възползват от тях и да придобият власт и пари. Същата е ситуацията и в образованието, тези деца се пропускат нагоре учили-недоучили, като се затварят очите пред многобройните им нарушения и антисоциални прояви - все пак това е бъдещия електорат, със същата сила това важи и за техните родители. Ако ставаше въпрос само за циганите и примерно още някои малки етноси -хубаво!, не е голяма болката, но в международен план виждаме милиони неотличаващи се почти по нищо от тях индивиди, маршируващи от Третия свят в посока към развитите общества...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Къде завихте нещата, цигани, Стоил, фолклор, душевности............нищо не става така. Трябва да сме хладни , твърди и за съжаление жестоки. Никой от тези няма право на глас, никой от поне едно 90/95 процента от обществото, за целия Свят няма право на глас и в момента техния глас не е от значение като съдържание те са необходимите милиарди зад които се крие Злото.😀

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 минути, laplandetza said:

Къде завихте нещата, цигани, Стоил, фолклор, душевности............нищо не става така. Трябва да сме хладни , твърди и за съжаление жестоки. Никой от тези няма право на глас, никой от поне едно 90/95 процента от обществото, за целия Свят няма право на глас и в момента техния глас не е от значение като съдържание те са необходимите милиарди зад които се крие Злото.😀

Прав си. Защото ни тук се смятаме за някой си ама я иди на север и ако не си почти албино бял с коса почти златиста и сини очи, си циганин....или негър.

Да вземем правото за гласуване на жените....Нали популистите на всякъде гласят Бог, Родина, Семейсто. Подкоето подразбират жената да стое в къщи и като ауди конвейтър да изцъква годишно едно дете и до 4-5 да не спира....Една патриотична Майка, няма време да се занимава с глупостите на политиците. Защо и да гласува? Не ли така?

А впрочем Тръмпчо говореше за нещо подобно в 2016 година май.....И сега нещо подобно бълнува, но май на адрес на малцинствата, негрите, новоамериканците, като залог от възтановяване на профита на богатите....  😷

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 минути, Skubi said:

Прав си. Защото ни тук се смятаме за някой си ама я иди на север и ако не си почти албино бял с коса почти златиста и сини очи, си циганин....или негър.

.....

 

Какво на Север, аз съм там и съм по <бял> от тукашните. Сравнително висок, силен, многоразвит гръден кош, със светла коса, кестемявочервеникава, светлокяфяви очи, бяла кожа, която не може да има тен и.............барбароса, рижабрада. Ха сега кой е аборигена !😀

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 4 минути, laplandetza said:

Какво на Север, аз съм там и съм по <бял> от тукашните. Сравнително висок, силен, многоразвит гръден кош, със светла коса, кестемявочервеникава, светлокяфяви очи, бяла кожа, която не може да има тен и.............барбароса, рижабрада. Ха сега кой е аборигена !😀

Független objektív – Kortárs finn fotográfia Извън стандарта си. И навярно на море ставаш кафяв. Но те не. Стават червенииии като малинки.

Другите тенове на кожа, очи, коса навярно са от пришълците от исток, север, запад юг.image.jpeg.f4f4697a30c26ee5a2151a8503a75d98.jpeg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 минута, Skubi said:

Független objektív – Kortárs finn fotográfia Извън стандарта си. И навярно на море ставаш кафяв. Но те не. Стават червенииии като малинки.

Другите тенове на кожа, очи, коса навярно са от пришълците от исток, север, запад юг.image.jpeg.f4f4697a30c26ee5a2151a8503a75d98.jpeg

 

 

Ами не, аз ставам червеникав, като рак, изгарям, нямам възможност за тен, местните след напичане стават по тъмни от мен, нищо че са с сини очи.Друго, много от тея бозовите с  <прозрачни> коси са генетично увредени, не ги бива, шомави са:D. Сега ,аз съм доказано смесен, имам <местна> <тракийска> кръв, има и от средиземноморието от юг, имам една четвърт еврейска, имам и арменска. От всичко тва какив арен чиляк са сторил! хахах😀

 Друго имах в предвид, за значението на гласовете, не го разбираш вероятно...............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гледаъ , не се шегувам, като някоя женица ме пита как тъй съм <бял> пък ида от юг и съм много смесен, обясненията и ги правя ей с тая моя любима песничка, хем ми е една от многото любими, хем дава отговор за <миксера> на Бай Господ😀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 34 минути, laplandetza said:

Ами не, аз ставам червеникав, като рак, изгарям, нямам възможност за тен, местните след напичане стават по тъмни от мен, нищо че са с сини очи.Друго, много от тея бозовите с  <прозрачни> коси са генетично увредени, не ги бива, шомави са:D. Сега ,аз съм доказано смесен, имам <местна> <тракийска> кръв, има и от средиземноморието от юг, имам една четвърт еврейска, имам и арменска. От всичко тва какив арен чиляк са сторил! хахах😀

 Друго имах в предвид, за значението на гласовете, не го разбираш вероятно...............

Сега слушах един физик и интересно каза:  как стази Ursula Gertrud von der Leyen излиза на прес конференция и казва "Извиняваме се, не сме мислили, че това ще е толкова върла епидемия" и не само тя ами и редица други президенти....Как не са мислили? Ами нали гледат новините? Многократно са по-информирани от подъниците....И сега не са мислили? Не ги и интересува. Тази пъплеч тоест НИЕ на националано и интернационално ниво сме само затова, че да трупаме още повече пари капитал на XIV. Luis-ите. Затова се вижда чисто че съкращават възможностите на безплатното више обучение, и само на елитите сами на себе си обучават....Политиците вече отдавна не учените и академиите питат/ се съветват, ами борсите гледат и с банкери се обкръжават и една цел имат да станат колкото се може по-богати дакато им трае мандатът....Всеки иска да е кревз.

Така, че някои от горе писаните постове варианти /на майтап/, така или иначе ще се осъществят, въпросът е само хората доброволно да се откажат от това право. Ще видим. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 5 часа, deaf said:

"Вярно е,Елин Пелин нарисува образа на българина от шопският край,а Йовков на българина от Добруджа,но повече от очевидно е,че и в двата образа тече една и съща кръв,че те носят обща душевност,макар и да се различават по нещо в характера си. Нещо повече - бих казал,че и единият,и другият образ се отнасят с еднаква достоверност за българите от всички краища.

Може ли някой със сигурност да определи от кой край е Стоил,героят на "Земляци" от Йовков? Може ли някой да каже,че този Стоил не е син на Елин-Пелиновият дядо Захари,че не е братът на Боне Крайненеца? Същата простота,добродушие и кротост,същите неизказани,богати отношения с природата,същото огромно търпение,същото оптимистично примирение със съдбата,същият копнеж към нивата,към браздата."

- цитат от Георги Марков,"Ходенето на българина по мъките",Есета,част 3,стр.49

 

 

 

Не, образите не се отнасят с "еднаква достоверност" за всички българи  - нито  тогава, .....още по-малко сега..

цитат от мен

Цитирай

 

Не сме еднакви , освен че говорим български по език. "Пистите" са много:

- Поколенческите  разлики (култура,  манталите, нагласи, цености) са неописуеми.
Oтгледан съм от баба си и дядо си,  та има имам поглед върху четири поколения и мога да напиша книга

- Разлики  в статуса и доходите

- Разлики в образованието

- Регионали разлики в култура, ценности, светоглед, или според наложили се различия в горните изброени

Имаше едно изследване на А.Пампоров, за  регионалните разлики в социаните дистанции и  отношението към "другите" - разликите между крайните  в подредбата региони в някой аспекти са в пъти, а не в проценти.

Друго интересно -  вижте тракийските танци,  македонските и  шопските, и ще разберете колко  са да различни българите/българките от различните региони като манталитет и светоусещане

- Къде на шега, къде наистина, "икономически сме разделени на Княжество България и Източна Румелия , както беше написано в една статия на Капитал (има я като тема)

 

 

Цитат от Дора:

Цитирай

 

София няма как да се развие на основата на регионална аграрна икономика, защото освен софийското поле регионът е чукар. Няма условия за мащабно земеделие, нито откъм климатични условия (нищо не вирее - освен "компири" -  и плодовете, и зеленчуците , и лозята, и тютюнът, и като цяло всичко на България идва от съвсем други краища), нито откъм почви. Традиционният поминък на населението по него причина е пастирство и гурбетчийство, както и някои занаяти. Шоплукът не е богат край, напротив. Беден е. Този тип бит реално е изградил шопския характер - сурови хора, недоверчиви, прагматични, но и с много силно чувство за хумор. Хумористичните народни песни като цяло са от шоплука и това е естествено: няма как без чувство за хумор хората да оцеляват в тази мизерия. Ако не беше мизерия, нямаше да ходят на гурбет, щяха да си стоят при жените и децата си. Гурбетът пък обаче ги е направил по-отракани, обръгнали на всичко, свинкали еднакво да прозират лаладжийството на всички по целите земни кълбета, както пак казваше баба ми. Шопкините пък, отглеждащи сами децата си, докато мъжете им са на гурбет, са серт жени  - не мож им скръцна със зъби и сложи ги на мястото им. Това много ясно личи и в начина на пеене, и в нрава изобщо. Потърсете "Чичовите конье" и ше видите точно този нрав.

За пояснение: от едната страна на рода си съм шопкиня. От другата - от Плевен (но от четири поколение и на този род живее в София, ако бях в родината, поколенията щяха да са пет :)), така че можете да ме пишете софиянка отвсякъде :). И това за бедния, мизерен край го казвам съвсем отговорно.

Затова и шопската ми баба (макар с висше образоеание) бе не готвачка, а магьосница.  Няма човек, който като нея да може да направи от нищо - нещо, от пълния глад през лукановата зима, че и през виденовата - ястия, които да изхранват не само цялото ни семейство, ами и някои от роднините.... Такъв талант се добива само в тотална мизерия, дълбоко назад в историческата си памет.

От по-съвременна гледна точка, никоя книга не може да даде на човек от други части на България по-точна представа какво представлява софийският тип характер, манталитет, от тази книга:

http://ciela.bg/books/book/razkazi-na-edno-sofijsko-kopele/589

Макар историите в нея да са съсредоточени в 1960-те, 1970-те и донякъде 1980-те, нищо не описва светоусещането на софиянеца по-добре. трудно е да го формулирам, но някакъв сложен вид духовна нега, прикрита под обръгнал, но деликатен цинизъм. Хора хем  арогантно честни, хем непрозрачни, но никак непросто устроени.

Костенурка е софиянецът - това е най-близкото сравнение, което ми идва наум. Не откъм лежерност - шопът е свикнал животът му непрекъснато да се срива в мизерия, и да трябва да бъде построяван от нищото, да я човърка тая жестока, кална земя, и  от това да не произлиза нищо, само "компири", да се бъхте, отново и отново, и пак същото (това е и причината, за разлика от други краища, софиянецът любовна връзка със земята да няма, затова и това население толкова лесно се урбанизира). А откъм твърда външна обвивка :)

 

 

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=149&WorkID=6215&Level=3

 

Цитирай

 

Късно вечерта, когато бяхме слезли вече в друга една река, случайно излязоха напредя ни трима души българи, с бели полушопски дрехи, каквито не носят в Тракия. Техните плетени коси, големите им калпаци, които имаха форма на маматарки гъби, не ни обещаваха никакво добро и не вдъхваха доверие, понеже ни напомняха софийските и орханийски шопи, верни приятели на турците. Последното предавание на врачанския апостол, Славков, бе още в памятта ни. Както и да е, но тия бяха за нас небесни ангели, тия бяха първите, човешки лица, които ние видяхме в Стара планина след 4-5 деня. „Първото питание, което ние им отправихме, беше: „Имате ли хляб? От кое село сте и где се намираме ние?“ Първото питание тия не удовлетвориха, защото, като вечерно време, хлябът им се беше довършил. При всичко това момчетата не можаха да се стърпят да не им претърсят торбичките, но - нищо. На втория въпрос тия отговориха, че са от българското село Липян, което се намирало на половин час разстояние от мястото, гдето се намирахме. По-нататък имало друго едно село, което се казвало Бросен. Тия българи се връщаха откъде Златица, гдето бяха ходили да водят с конете си башибозуци. За много неща ние ги запитвахме, но тия не бяха в състояние да ни отговорят, едно, по своята дебела простота, а друго, от шопски инат може би. На въпрос, колко часа има до Тетевен, тия подигнаха рамене и отговориха, че не знаят какво ще да каже час.

- Ние сме хора кърджии, кой ти знае от такива работи - говореха тия.

- С такива говеда  ще  имаме  работа  оттук нататък - забележи Бенковски.  - Няма  вече тракийците

 

 

 

Цитирай

Един от другарите ни изгърмя подиря им, който макар и да не сполучи да удари някого, но малодушните шопи дотолкова се уплашиха да не би да станат зян душиците им, щото всичките в един глас ревнаха да плачат, като че да бяха полени с гореща вода. Двамина от тях можахме да хванем, които и вързахме с поясите им като волове и ги подбрахме с четата. Разбира се, че никак си нямаше мястото да гърмиме на това място близо до селото, но от нужда да спреме тия няколко души наши братя, които отиваха да ни издават. Ние трябваше да бягаме колкото е възможно по-бързо, докато не ни е пристигнала още потерята, с която да се борим бе невъзможно по причини, които изложих по-горе.

 

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=149&WorkID=6215&Level=3

Цитирай

Дълго време  измервахме тоя  лабиринт,  най-напред с просто око, а после с телескопи, карти и компаси, отгде именно трябваше да го нагазим и към коя посока да се отправим, но до никакви практически резултати не дойдохме. Ни едно лице нямаше изпомежду ни, което да беше замирисвало по тия страни. Откъм северната страна, накъдето трябваше да  вървим,  се  простираше такава стръмна и каменлива яма, през която, ако се впуснехме да преминем, цял ден трябваше да останем в долината, на другия край на която се захващаха ред планини, възвишени  до облаците. Към  източната страна се вдава голият балкански хребет, удобен за пътувание, но оттам, едно, че не ни беше пътят, а, от други страна, че Златица оставаше много близо. С една реч, ние бяхме забъркали пътя още в края на планината и не знаехме даже  мястото,  откъдето бяхме дошли  през  нощта.  Но благодарение на високата Баба, която може да има 1700 метра над морето, ние можехме да виждаме така надалеч, щото гледахме не само димящата се Тракия, но и шопската София. Тя се мъдреше позорно в своето легло, няма дим, няма пламък, няма байряк и бунтовник! Шоп и тракиец или панагюрец? Подир петстотин години не може да бъде сравнение.

и.т.н.

 

 

Защо е прав Захари Стоянов, или.. какво казва?

Дефчо, тракийците по това време са имотни хора (чети Захари Стоянов). Панагюрище значи  панаирен град/селищв..Имаш ли представа какъв кураж и смелост се иска да си заложиш имота и бизнеса на карта и да вдигнеш въстание в центъра на империята, заобраден от турски села и градове ( не си чел нищо  за Татарпазарджик?) Това го правят само тракийците (част от тях), нали разбираш това? Всички други се покриват и снишават като плъшоци,  докато бурята премине, нали..

Сори, Георги Марков не е познал..

 

Редактирано от nik1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.04.2020 г. at 3:38, toedi said:

Според вас ако тази идеята се осъществи дали това ще има положителен или отрицателен ефект?

Ти добре ли си.

Нужно ли е да се каже, че затова му викаме демокрация: защото всички имат право да гласуват.
Ако ще има точкова система, ти въвеждаш общество, в което не всички  са равни.

Представи си, че някой друг вече е направил точкова система, според която ти си нежелан и такива като теб ги преследват.
Тази точкова система не ти ли допада? Защо бе, виж колко е справедлива.

Редактирано от gmladenov

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 8 часа, gmladenov said:

Ако ще има точкова система, ти въвеждаш общество, в което не всички  са равни.

И все пак има нещо "неравно"😕 в такова равенство, гарантиращо на всички равни права, но не и равни задължения. Конституция, закони, управление, общество... май пробойните са навсякъде, след като никой не може да бъде задължен да се труди, защото така  му се нарушава "личната свобода".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 минута, Шпага said:

И все пак има нещо "неравно"😕 в такова равенство, гарантиращо на всички равни права, но не и равни задължения. Конституция, закони, управление, общество... май пробойните са навсякъде, след като никой не може да бъде задължен да се труди, защото така  му се нарушава "личната свобода".

Задължен да се труди, защо, за какво да го прави, даите му Цел.,  няма цел нали така. Или има...., какво му остава да минава времето, от скука ........ да се научи да стреля, да работи с нож ,  ......... все още има нелегални гаражи-работилници и има едно пушле АК, къдегто бай негър го сдела по трудово обучение😃

Share this post


Link to post
Share on other sites

АЗ /Ким Джонг Ил, Путин, Лукашенко, Ердоган, Орбан и тнт/СЪМ ЗАКОНА!

Тогава?

ЗАКОНА реши, че задължително всички, всички болници да опразнят х% процента от леглата си. Независимо от състоянието на болните там. Вече почина първият болен препратен насила в къщи. Директорите на болниците изпълняват, защото от началната съпротива след като ЗАКОНЪТ изритва двама директора, другите прикланят глава....

ЗАКОНЪТ обявява, че на 3 април ще е пикът, затова младежта затворена досега в карантена, на 4. април трябва да даде ПИСМЕН зрялостен изпит. Затова нареждат нужните педагози да бъдат мобилизирани независимо дали са под или над опасната 65г. граница. А да. Законат нарежда и за лекарите същото.....

Марионетка на ЗАКОНЪТ каза на пресконференция, че не всички наредби, закони наредени по-времето на извънредното положение, ще бъдат отнети след краят на пандемията.....

ЗАКОНЪТ каза, че пандемията ще свърши когато ТОЙ прекрати извънредното положение.....

CAPISI?

ПС. ЗАКОНЪТ нареди, че починалите от корона да не са починали от корона....Тоест в смъртният акт да се пише починал от последиците на редица болести....

Редактирано от Skubi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 10 часа, gmladenov said:

Нужно ли е да се каже, че затова му викаме демокрация: защото всички имат право да гласуват.
Ако ще има точкова система, ти въвеждаш общество, в което не всички  са равни.

Представи си, че някой друг вече е направил точкова система, според която ти си нежелан и такива като теб ги преследват.
Тази точкова система не ти ли допада? Защо бе, виж колко е справедлива.

Всички имат право на образование. Не всички имат еднакви оценки в училище. Всички имат право на труд. Не всички имат еднаква заплата. Предложението цели диференциране, а не лишаване. Не е ставало въпрос за ограничаване, премахване, преследване, изгонване, етническа и полова дискриминация.

Не съществува идея, която да е решение на всеки проблем. Равенството може да помага в много ситуации, но не трябва да се превръща във фиксидея, в която да се вкопчваме все едно е панацея.

Пример. Аз искам да стана програмист, за да имам много пари на млади години (раеално погледнато е късно за това, но да не се отклонявам). Така ще си осигуря живота от рано. Отивам на интервю за работа. Разбира се дават ми задачи като всяка е с различна сложност и точки. Аз не събирам достатъчно точки, защото нямам понятие от програмиране и изобщо от компютри. Не ме вземат на тази работа. Въпросът е - редно ли е да мрънкам, че компанията не приема равен брой некадърници и квалифицирани кадри? Тук няма равенство. Има справедливост. Напълно подкрепям това.

Пример 2. Аз не съм архитект и изобщо нямам общо със строителството. Защо тогава никой не взема под внимание моето мнение за структурата на сградата, а всички слушат хора, които са учили, докато през същото време аз съм харчел парите на баща ми по кафенетата? Пак няма равенство. Както се сещате напълно подкрепям това.

Къде е същността на проблема? Равенството изключително съвпада със справедливостта, когато става въпрос за стартова позиция. Обаче двете понятия коренно се различават, когато говорим за позиция, свързана с положени труд, усилия, внимание, време и т.н. Предложението не отнема изначалното право на гражданите, а просто отчита промяната на обстоятелствата чрез наклоняване на везните в полза на хората, които повече са допринесли за обществото.

Преди 10 часа, gmladenov said:

Ти добре ли си.

И последно - дори и тази тема да ви се струва абсурдна, считам за здравословно подлагането на съмнение на текущото положение и провокирането на мисъл чрез конструкцията „какво би станало ако...“. Този начин на мислене често позволява да се осъзнаят позитивите на статуквото, които до момента са били приети за даденост.

 

[РЕДАКЦИЯ]

Примерът с архитекта го дадох, за да покажа, че ако някой взема решения, то той трябва да е компетентен.

Ще допълня още едно нещо - в предложението за всеки отделни избори се определят точките за бюлетината на гражданина, т.е. не се лепва един етикет за цял живот, който да не може да бъде променен. Което е много голяма разлика от това да кажеш дали някой има или няма право на нещо.

Редактирано от toedi
Допълнение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...