Отиди на
Форум "Наука"
toedi

Тегло на глас при избори

Recommended Posts

В тази тема ще изложа една идея за промяна при броенето на гласовете по време на изборите. Молбата ми е да дадете Вашето мнение по въпроса.

В момента има скала с 2 степени при изборите - има право да гласува и няма право да гласува. За да е по-справедливо, трябва да се използва скала с повече степени. Затова предлагам въвеждане на тегло (тежест/влияние/точки) на всеки глас.

В избирателните списъци срещу името на всеки гласоподавател ще бъде посочена теглото на неговия глас. Това ще е число между 1 и 6. По-надолу ще обясня как се определя теглото. Ще има 6 вида бюлетини, които ще се различават по точно 2 характеристики - цвят и число, което обозначава теглото на бюлетината. Цветът ще се използва за по-лесна ориентация. Всичко останало ще бъде едно и също във всяка една бюлетина без изключения. Всеки избирател ще получава бюлетина, отговаряща на теглото на неговия глас.

Схема за определяне на теглото на гласа на гражданин:
1) Първата точка се дава на всеки, който има право на глас.
Тя прави разликата между този, който ще отиде да гласува, и този, който няма да го направи.
2) Втората точка се дава за осигурителен стаж (не съм съвсем сигурен дали ползвам правилното понятие).
Тази точка се дава на хора, които имат поне определен брой години осигурителен стаж (напр. 3 години и половина) за период от 4 или 5 години назад спрямо 3 месеца преди датата на съответните избори. Например ако изборите са на 01.05.2010 се разглежда периода от 01.02.2006 до 01.02.2010. Идеята ми е, че трябва да се отличат хората, които дават част от заплатата си за държавата, от тези, които не то правят по някакви причини - не искат (защото ги мързи да работят) или не могат (защото са възрастни и/или болни).
3) Третата точка се дава на всички без тежки криминални прояви.
Не мога точно да дефинирам понятието „тежки криминални прояви“, но мисля, че гласът на човек, излежал години за умишлено убийство, не е съпоставим с този на човек, който през същото време е работил, грижел се е за семейството си и е плащал е данъци, с които се издържат и затворите.
4) Четвъртата точка се дава за реално местоживеене.
Тя се дава на всеки, който е живял поне определен брой години в страната. Разглежда се същият период, описан във втора точка. Целта е да се отделят гласовете на тези, които реално са България и всекидневно изпитват проблемите на свой гръб, от тези, които напр. преди 10 години са напуснали страната, но твърдят, че ги е грижа за България.
5) Петата точка се дава за платени данъци.
Разглежда се период като във втора точка като се вземат под внимание всякакви данъци - за имоти, автомобили и т.н. Държавните структури са неспособни да съществуват без данъчна система. Който не подкрепя данъчната система, не подкрепя държавата в този ѝ вид.
6) Шеста точка се дава за образователна степен.
Изискването ще е завършено средно образование. Мнението ми е, че гласът на човек, който не може да прочете бюлетината, не е равен на гласа на образован българин.

Нека се абстрахираме за момент от това какви изключения би имало за всяка от тези 6 точки и как реално биха се направили нужните справки. Според вас ако тази идеята се осъществи дали това ще има положителен или отрицателен ефект? На чисто идейно ниво кои точки подкрепяте и кои отхвърляте?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тук един политик каза. Колокото си богат толкова струваш....

Значи хелотите които нямат нищо /буквално/ нямат право да гласуват. Който има дом, апартамент 1 глас. И после по милиони. Къща + милион 2 гласа. 2 къщи+1 милион 3 гласа.... И тнт. 😷

Share this post


Link to post
Share on other sites

За мен въпросът е тежестта на гласа да не се определя от гореизложените критерии, а преди всичко от образователния ценз. Не бива способността да се прочете или не бюлетината да е определяща, а наличието на политическа култура и поне предположение, че човек има представа от тези понятия. Гласът на образованият човек за мен винаги ще струва повече от този на някой с основно образование. Единият може да приемем че до по-голяма степен разбира за какво гласува и взема предвид повече аспекти на всяка политическа платформа от този, за който "матушка Руся" е достатъчен критерии.

  • Харесва ми! 2
  • Благодаря! 1
  • Неясен 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Това тест за склонност живот с <ограничена> демокрация.

Измислено е, няма демократина система, заличава се границата на управленската клас, тя се разширява без ясни граници, всички с нужната подготовка и доказано в образованието или работата си ниво на качества подлежат на допълнително обучение за Участие в управлението .Всички минали обучението се задължават да бъдат за някакво време Управленци, всеки от тях има 3 периода, 1. Помощник Управленец( обучава се от предходния), 2. Управленц. 3. Съветник на Управленеца.  Има Нива, на местно, на областно на държавно на съюзно . Всеки може да премине по нивата, като отпадат само такива индивиди които очевидно не са в състояние или не желаят.Няма повече от 1 мандат на ниво, Има  повече от 1 мандат на  необходими допълнителни бройки Съветници, преминали достатъчен път в Системата.

Теорията и практиката необходима за Системата в Експертни Институти по Управление използвани от всички нива и звена в Системата. Те нямат достъо до никаква власт, задачата им е да са Мисъл и технология на власт достъпна за всеки властови пост в Системата.

Share this post


Link to post
Share on other sites

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход,религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Добре е да прочетете първо това:

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2018/Constitution_Republic of Bulgaria_Bg.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 53 минути, Kujiro said:

За мен въпросът е тежестта на гласа да не се определя от гореизложените критерии, а преди всичко от образователния ценз. Не бива способността да се прочете или не бюлетината да е определяща, а наличието на политическа култура и поне предположение, че човек има представа от тези понятия. Гласът на образованият човек за мен винаги ще струва повече от този на някой с основно образование. Единият може да приемем че до по-голяма степен разбира за какво гласува и взема предвид повече аспекти на всяка политическа платформа от този, за който "матушка Руся" е достатъчен критерии.

За да палучиш паспорт завършени 8 класа. За шофйорска книжка, акт за зрялост. Същото е с другите документи за електрокар, багер, и др само с зрелостен изпит. И така на горе. Значи тези които нямат основно образование са неспособни да разбират демокрацията и затова, куш на тях....

Това по-финно, елегантно ли е? 

А да, чужденци да нямат глас в никакви избори.... 😷

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 5 минути, Янков said:

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход,религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Добре е да прочетете първо това:

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2018/Constitution_Republic of Bulgaria_Bg.pdf

И?

220px-Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_079.jpg И тези не ги спазват....

За това да не и говорим. https://bg.wikipedia.org/wiki/Всеобща_декларация_за_правата_на_човека

Преамбюл[редактиране | редактиране на кода]

Всеобщата декларация започва с Преамбюл, съставен от седем параграфа и е съпроводена с декларация, която „обявява“ Декларацията. Във всеки от членовете е посочена причина за приемането ѝ. В първия параграф се посочва, че признаването на човешкото достойнство на всички хора е в основата на справедливостта и мира в света. Във втория се напомня, че пренебрегването и неспазването на човешките права е довело до варварски действия, които са разгневили съвестта на човечеството, и че четирите свободи: свобода на словото, свобода на убеждение, свобода от бедност и свобода от страх, са „провъзгласени за най-висшите стремежи на хората“. В третия параграф е посочено, че за да не бъдат хората принуждавани да се бунтуват срещу тиранията, човешките права трябва да са защитени с върховенството на закона. Четвъртият параграф свързва човека с развитието на приятелските отношения между нациите. Петият параграф свързва Декларацията с Хартата на Обединените нации, с което се потвърждава вярата в основните права на човека, в достойнството и ценността на човека. В шестия параграф се казва, че всички членове на Организацията на обединените нации се задължават да постигнат всеобщо зачитане и спазване правата на човека и основните свободи, в сътрудничество с Организацията на обединените нации. В седмия параграф се напомня, че за пълното осъществяване на тези ангажименти, „от огромна важност е взаимното разбирателство“.

Тези становища са придружени с „акт за обявяване“ на Декларацията за „общ стандарт, който трябва да се постигне за всички хора и всички народи“, за да могат „всички хора и всички органи на обществото“ чрез обучение и образование да насърчават спазването на тези права и свободи и по пътя на прогресивни мерки на национално и международно ниво да осигурят тяхното всеобщо и ефективно признаване и спазване.

Така, че.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитирай

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

Аз не откривам т. нар. равенство в това:

Едни хора да учат до съсипия и после съдбата им да бъде предопределяна от други едни хора, които през същото време са "фърляли салфетки" из чалгаджийниците🤣

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 50 минути, Skubi said:

И?

220px-Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_079.jpg И тези не ги спазват....

За това да не и говорим. https://bg.wikipedia.org/wiki/Всеобща_декларация_за_правата_на_човека

Преамбюл[редактиране | редактиране на кода]

Всеобщата декларация започва с Преамбюл, съставен от седем параграфа и е съпроводена с декларация, която „обявява“ Декларацията. Във всеки от членовете е посочена причина за приемането ѝ. В първия параграф се посочва, че признаването на човешкото достойнство на всички хора е в основата на справедливостта и мира в света. Във втория се напомня, че пренебрегването и неспазването на човешките права е довело до варварски действия, които са разгневили съвестта на човечеството, и че четирите свободи: свобода на словото, свобода на убеждение, свобода от бедност и свобода от страх, са „провъзгласени за най-висшите стремежи на хората“. В третия параграф е посочено, че за да не бъдат хората принуждавани да се бунтуват срещу тиранията, човешките права трябва да са защитени с върховенството на закона. Четвъртият параграф свързва човека с развитието на приятелските отношения между нациите. Петият параграф свързва Декларацията с Хартата на Обединените нации, с което се потвърждава вярата в основните права на човека, в достойнството и ценността на човека. В шестия параграф се казва, че всички членове на Организацията на обединените нации се задължават да постигнат всеобщо зачитане и спазване правата на човека и основните свободи, в сътрудничество с Организацията на обединените нации. В седмия параграф се напомня, че за пълното осъществяване на тези ангажименти, „от огромна важност е взаимното разбирателство“.

Тези становища са придружени с „акт за обявяване“ на Декларацията за „общ стандарт, който трябва да се постигне за всички хора и всички народи“, за да могат „всички хора и всички органи на обществото“ чрез обучение и образование да насърчават спазването на тези права и свободи и по пътя на прогресивни мерки на национално и международно ниво да осигурят тяхното всеобщо и ефективно признаване и спазване.

Така, че.....

Разочароваш ме. Мислех че правиш разлика между конституция от една страна и декларация и заповед от друга.

Преди 41 минути, Шпага said:

Аз не откривам т. нар. равенство в това:

Едни хора да учат до съсипия и после съдбата им да бъде предопределяна от други едни хора, които през същото време са "фърляли салфетки" из чалгаджийниците🤣

Препоръчвам ти да прочетеш отново текста, който си цитирала.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kujiro, интересен поглед върху нещата. Действително никъде не отчитам доколко политическата култура е от значение при гласуване.

laplandetza, идеята ти звучи добре, но ми се струва леко отдалечена от текущата действителност. Това я прави малко по-крайна от моята, а бедният ми житейски опит показва, че колкото по-радикална би била промяната в дадена система, толкова по-вероятно е тя да не се случи. Промяна се постига на малки стъпки с огромно постоянство.

Янков, признавам, че откъсът от конституцията е силен аргумент и поставя един голям въпрос какво целим - равенство или справедливост. Моето предложение не цели равенство, а справедливост. Затова и в уводните изречения споменах „За да е по-справедливо, трябва да се използва..“. Не винаги равенството означава справедливост. Аз не искам да отнемам правото на никого да гласува. Просто не мисля, че трябва всички да имаме равни оценки в училище, равни заплати, равно тегло на гласа при избори и т.н.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 часа, Янков said:

Разочароваш ме. Мислех че правиш разлика между конституция от една страна и декларация и заповед от друга.

Конституцията (или основен закон) е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат.

Десетте Божи заповеди или Десетословие, Декалог (asäret ha-dibrót – „Десетте думи“ или на гр. he dekálogos nomothesia – „от десет думи състоящият се закон“, накратко „декалог“ от гр. δεκα – десет и λoγoς – дума) са еднакво важни в юдаизма и християнството. 

Целите и принципите съдържащи се в Международната харта за правата на човека са отразени в конституциите и националните законодателства на държавите-членки.

Не исках да правя хандикап на документи където са отразени правата, но се вижда, че тъй или иначе не бива да се прави разлика.....

Тъй, че небива да се тегли на кантар гласът на хората....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 часа, Янков said:

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход,религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

Преди 51 минути, toedi said:

Янков, признавам, че откъсът от конституцията е силен аргумент и поставя един голям въпрос какво целим - равенство или справедливост. Моето предложение не цели равенство, а справедливост.

Така написана, конституцията блокира справедливостта, чрез равенството.  Когато едно общество се управлява от най-глупавите си представители, то винаги е загивало.

Така се случва при  всякакви граждански смутове, когато низките слоеве се изтикват нагоре или  когато има васална зависимост, където хегемонът има интерес съответното общество да е винаги слабо.  Всъщност и гражданските смутове основно се предизвикват пак от външни на обществото сили.   

  Показателно е, че даже общества в  стадий на първобитен строй и са минали между капкте да не бъдат жестоко колонизирани, излъчват най-умните си представители,  и успяват да отстоят мястото си в съвременния свят и  да достигнат завидно материално благополучие. 

 В нашите поредни национални катастрофи, имат пръст външни сили и лошият късмет е, че тъкмо да излъчим най-умните си представители и хоп- катастрофа. 

Защо, обаче, най-умните? Не трябва ли и най-моралните и алтруистични?  Ами прост човек трудно държи тези качества, даже и да ги е имал, властта ще го разврати. Не че всички умни ги притежават.. 

  Как да  изберем най-умните, като всички сме прости и лесно ни подхлъзват?  Защо няма професорска партия, въпреки, че от години има напъни за създаването и?  Тя ще е опасно неконтролруема /отвън/. Затова пропагандната машина бълва "феодални старци срещу народа.  ...те там в БАН 90% са корумпета и т.н."  

  В народа се култивира неуважение към възрастните. Даже глумене.  Какво да говорим?  Не си ли върнем старите вековни ценности , каквито и точкови системи да измислим - няма полза.  Хората трябва да знаят какво означава думата сенат и защо  за всички епохи и народи, на всички езици значи едно и също?

    По въпроса - конституционната пречка може  донякъде да се преодолее като всички да имат право на избор, но бюлетината да е така написана, един вид като тест, така че да отсее неграмотните - да няма номера и бюлетините да са с произволно подреждане на кандидатите за да ги няма шмекериите с пръчиците  при циганите.

За да няма случайности, теста може да стане при попълване на регистрационната форма саморъчно,  като отговарянето на няколко последователни въпроса води до полчаване на бюлетина, а неотговарянето на един - до "избор" на омбудсман, който да представя съответния неграмотен в изборния процес нагоре.  Тестът може да съдържа и базови матаматически умения - нали тези, които избираме ще боравят с нашите пари?

    Апропо, кандидатите за народни избранници също трябва да бъдат подложени на тест,  освен деларация за имущество, отказ от ръководене на фирми. Да се декарират всякави зависимости - от НПОта, религиозни организации, директни финансирания,  свързани лица и др.  Да се прекъсне инсталирането на приятелски кръгове във властта.  Въобще да се направи така, че властникът, като си оближе пръстите не да усеща медец, а лют пипер  :)   При един такъв кодекс на народния избранник, ще е невъзможно да се промъкнат хора с нечисти помисли.  Съгласете се, че народният избраник трябва да има  базови познания по определен набор науки. Те са необходими да може той да оценява даден казус добро нещо ли е или лошо, а не да папагалства каквото му спуска шефа на партията.  Тогава няма значение дали манго е гласувал за тоз или за оня, понеже всички ще са добри.   

  Нека след избора, всеки избранник да се изтъпанчи пред обществото и да  отговори по гореспоменатите критерии. Да има отзоваване по всяко време на мандата по горните причини.

 Да резюмирам -  равен достъп до избирателния процес, както изисква конституцията, но разстановка на хората по време на самия процес, без всякакви презупции.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Моето виждане е породено по-скоро от нашата си българска реалност, която има много малко общо с идеалистичните философски идеи, при които се приема като аксиома, че всеки човек ще се разпорежда с тези дадени му неотменими права без да е в ущърб на другите. Рационални хора сме, трябва и реалността да погледнем. Разбира се, в никакъв момент не твърдя че моето е по-по най-от на другите, и то е отражение на един субективизъм както цялата правна система на различните държави по света.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мисля е ясно. Вие не можете да допуснете ограничена демокрация.Направите ли го , никой не може да спре процеса към преминаване в друга политикосоц.иконом. система, Недемократична такава.
Най доброто решение според мен е радикална замяна на демократич. неокапитализъм с нещо по разумно и технологично.
Предложения има, споменах грубо моето, разбира се не е така просто.Прогресивното в това предложение е изкореняване на сърцето на злото - Управляваща класа,  практическото и ликвидиране, като модела се прилага и на финасовоикономическо  ниво във всички едри структори, корпорации,тръстове, фондове,агенции и пр.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 14 часа, Kujiro said:

Гласът на образованият човек за мен винаги ще струва повече от този на някой с основно образование.

Винаги?! Един от най-талантливите и легендарни футболни треньори Франц Бекенбауер е с основно образование. И май че едва сега на стари години завърши средното си образование.

Няма много смисъл да се коментират правилата на изборите когато в избирателните списъци има един милион (!) "мъртви души". И властта все не можела и не можела да ги премахне от списъците!!! При това положение,каквото и да си говорим,уравнението няма да излиза,ако ме разбирате.

Ако сте привърженик на тоталната демокрация,за вас може би е най-удачна система при която избирате човек,който познавате възможно най-добре. Какво имам предвид. Да речем във вашият блок (или петдесетина къщи) избирате да ви представлява човек,на когото имат най-много доверие. Избраните хора от всички блокове,(къщи),се събират и избират един от тях,който да представлява района,те избират един човек,който да е представител на квартала и т.н. в експоненциална крива,докато остане един избраник,който става депутат,премиер,президент. Между другото,такава изборна система е имало в племенни общности на изток от Европа и е действала...

Докато днешната "система" е такава,че хората на практика не познават и не избират...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 6 минути, deaf said:

Винаги?! Един от най-талантливите и легендарни футболни треньори Франц Бекенбауер е с основно образование. И май че едва сега на стари години завърши средното си образование.

Ако беше в моята система, гласът му щеше да тежи едва тогава, когато би завършил висшето си. Може би това щеше да е някакъв стимул да го завърши. Плюс това успешният, човек не е задължително с висше образование, но ние не можем да измерим обективно успеха, докато поне наличието на честно изкарана диплома говори за един набор от усилия и умения които най-вероятно са били положени и усъвършенствани.

Виж, футболистът Сократес е завършил медицина - той-ще гласува докато Бекенбауер си вземе висшето.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 17 минути, Kujiro said:

Меритокрация, може би ?

Не точно но е близко има съставност.
По скоро е друга форма на демокрация, с много широк достъп до Власт, на разнородни групи хора. Никаква възможност за Управленска класа, за обсебващ елит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 минути, laplandetza said:

Не точно но е близко има съставност.
По скоро е друга форма на демокрация, с много широк достъп до Власт, на разнородни групи хора. Никаква възможност за Управленска класа, за обсебващ елит.

Властта покварява и не е за споделяне.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 5 минути, Kujiro said:

Властта покварява и не е за споделяне.

 

Ако това което казваш е вярно, означава принципно Демокрация не може да съществува.С други думи живеем в една лъжовна Система.Което означава , че се нуждаем от радикална промямна, революция и брутална нехуманна промяна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Трябва ми време да разпиша това мое предложение. Не знам как да го нарека, но то е много близко до една реално работеща демокрация.Демокрация без пряко гласуване от целокупния народ, но все пак демокрация, буквално народно управление, близко е и до комунизъм, но не е глобална комуна на трудещите се , а на опитните в живота хора, от всички прослойки, работници * такива с достатъчно опит, специализирани работници и такива с първични управленски длъжности, при комунизма бяха бригадири, средна клас, образованите хора с тясно специализирани професии, малки и средни предприемачи, банкери, индустриалци, както и хора от някои държавни служби, но със строги ограничения.никакво смесване на изпълнителна и други власти, законодателна, съдебна.Представители на всички тези се въртят във Властта, постоянно , като същеврменно организацията е такава , че науката и експертизата за теория-практика на Управление не се губят.
 Друг Втори стълб, задължително Определяне на Идеология,Цеки и Задачи за Съществуване, която подлежи на регулярно преразглеждане и поправка,всъщност това замества политическите партии и е организирано , ефективно. Провежда се в системата Управленски обучени личности от средните и високи нива, които им е по ред паднало да управляват и Института или институти по точно по Управлението със своя научен и експертен потенциал.
Парламенти задължително съществуват, или подобните им на областно, държавно, местно*общински съвет, съюзно, световно ниво. Дискусиите, спровете , гласуването в съответните <парламенти> като всияки Управленци в тяха за запознати с актуалната Научна теория и <технология> за периода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Според Конституцията всеки има право на труд и образование. Но много хора доброволно се отказват от тези свои права. Е, не е ли по-справедливо такива хора да бъдат лишени от правото да избират кой да управлява държавата, която съществува именно благодарение на НЕотказалите се от правото си на труд и образование.

Голямо е разминаването между понятията равенство и справедливост. А понякога равенството дори "изхвърля зад борда" справедливостта...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 минута, Шпага said:

Според Конституцията всеки има право на труд и образование. Но много хора доброволно се отказват от тези свои права. Е, не е ли по-справедливо такива хора да бъдат лишени от правото да избират кой да управлява държавата, която съществува именно благодарение на НЕотказалите се от правото си на труд и образование.

Голямо е разминаването между понятията равенство и справедливост. А понякога равенството дори "изхвърля зад борда" справедливостта...

В момента и ти си лишена от правото да избираш. В политиката се допускат само <проверени> предложения и кандидати. Неподходящи и ненадеждни за скритата реална власт се елиминират, терминират, правят се напълно неизбираеми и пр.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Шпага said:

Голямо е разминаването между понятията равенство и справедливост. А понякога равенството дори "изхвърля зад борда" справедливостта...

Животът е справедлив към всички! Това е световна несправедливост...🙄

(Стар афоризъм, ама наистина реалността не е справедлива към "мислещото". Особено, към "свободната" му воля - обърква и разбърква скоростта на естествените еволюционни процеси. Вече, тук-там, съм коментирал забързването на климатичните промени, че води до "рязкост" (големи пикове в силите, за кратко време - това е силен импулс (сила по време)- за една и съща енергия- и разрушителната мощност на природните сили, расте.)

"Равенство" пред обществени закони (друго, природно физическо равенство, няма), ама не всичко е възможно да се постави на "теглилката" на Темида. Вземането на решения след претегляне, при недостатъчна информация е интелект - интелектуална дейност и наистина е за грамотни хора.

(Макар че ... не забравяме и принципа на Питър ("Принципът на Питър): "В обществената йерархия, всеки се стреми към нивото на своята некомпетентност!"... Иди, че избирай, демек 😞)

...

 

Редактирано от Малоум 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 16 часа, Шпага said:

Аз не откривам т. нар. равенство в това:

Едни хора да учат до съсипия и после съдбата им да бъде предопределяна от други едни хора, които през същото време са "фърляли салфетки" из чалгаджийниците🤣

По-лесно е да има изисквания към кандидатите, които се избират, отколкото към избирателите. Ако всички кандидати са добре образовани и знаят какво правят, тогава съдбата на тези които са учили да съсипия ще се определя от други като тях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...