Отиди на
Форум "Наука"

Прабългарите ли са говорели на склавински или склавините на български?


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 3 часа, Петър_Пейчев said:

Името склавини не е погърчено славяни, защото по-късно гърците си пишат и вероятно изговарят славяни в прав текст, както и ние. 

Можете ли да посочите такива случаи? И колко по-късно е това? Например бл. Теофилакт Български, когато говори за българите казва: „των Σθλοβένων γένος είτ' ουν Βουλγάρων“ - „славянският (буквално стловенският) или българският народ“. Сега да не се окаже, че освен склавините има още един нов народ на име сТловени?

Преди 3 часа, Петър_Пейчев said:

Славяни никога не е съществувало, хората са знаели от кое племе са, народностните групи са измислени по-късно.

Голословно твърдение, източниците насочват точно към обратното. Или най-малко гърците са знаели кога едни племена са от една група, виж например „За управлението на империята“ на цар Константин Багренородни, където говори за покръстването на западнобалканските славяни, как ясно дава да се разбере, че хървати, сърби, захълмци, пагани и т.н. са все „склавински“ племена.

Преди 3 часа, Петър_Пейчев said:

Толкова ли е трудно да кажем, че това дето блести на небето е слънцето

За вас явно да, а именно, че името склавени е погърчено славяни.

Нека и аз използвам Вашия подход: докажете ми съществуването на българи преди Възраждането. Май няма такива, аз намирам само βούλγαροι, Vulgares, блъгари, болгаре, но не и „българи“. Значи нямаме друг избор освен да заключим, че българи не са съществували преди Възраждането.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, bgman13 said:

Абе темата е доста интересна, но още не стоплям за какво точно става въпрос. Прабългари, склавини и траки - правилно ли разбирам, че авторът на темата иска да каже, че прабългарският език е индоевропейски, вероятно близък до останалите от тройката, като преди повече от хиляда години е бил още по-близък, и не е тюркски или някакъв друг който не е индоевропейски, подобно на унгарския примерно? Ако българите са били широко разпространени от Панония до Черно море, и ако са говорели на неиндоевропейски език, нещо от него е трябвало да остане и до днес, подобно на унгарския и финския. Предвид на това че са били и държавници, това е валидно в още по-голяма степен.

Авторът на темата не е коментирал какъв е бил езика на прабългарите, а че те са приели един език, говорен и от склавините, защото този език е бил общ за народите в границите на Аварската държава, където формирането му е започнало вероятно от времето на хуните. Авторът не е отварял реч за тюркски езици, защото те са измислени като езикова група след разглеждания период и дълбого се съмнява, че българите са говорели език, появил се след тях, каквото и да означава термина тюркски език.

Обясненията защо езикът на древните българи, тези с конете, е оставил малко думи, са няколко. Ако предположим, че прабългарите са говорели някакъв странен език, като унгарския, от него не е останала следа или защото българите са били добри хора и приели езика на завладения народ, защото знаели, че на него ще държат речи Путин и Бойко или защото този език е бил толкова странен, че никой не можел да вдене нищо на него. Ако обаче българите са говорили език като езиците, от него са останали хиляди думи, но учените смятат, че тези думи са склавински, пак по две причини - защото, защото така! и защото така сме решили. Само дето не могат да кажат какво означават на склавински Азъ, буки, веди и т.н. и да обяснят кой народ си променя личното местоимение и то в първо лице, ед.ч., затова всяка дума, която не могат да обяснят веднага се превръща в старославянска, ама много стара, затова не мяза на останалите. Те всъщност   не могат да кажат как е било на склавински каквото и да било, защото няма писменост, то и "мед" е хунска дума, но според братята хуните са били парче славяни, което обяснява произхода й - славянска от хунския период на славяните. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, Петър_Пейчев said:

Авторът на темата не е коментирал какъв е бил езика на прабългарите, а че те са приели един език, говорен и от склавините, защото този език е бил общ за народите в границите на Аварската държава, където формирането му е започнало вероятно от времето на хуните. Авторът не е отварял реч за тюркски езици, защото те са измислени като езикова група след разглеждания период и дълбого се съмнява, че българите са говорели език, появил се след тях, каквото и да означава термина тюркски език.

 

Надявам се, да нямате нещо против да обясните на човек, който няма знания по тоя въпрос. Това което разбирам е, че траките са дадени като пример, който показва какъв е методът. А иначе, след като присъствието на българите межеду Волга и Дунав е било над 500 години, това би трябвало да означава, че вече са имали език различен от тоя който са говорели, веднага след като са дошли. Т.е. те вече би трябвло да са се и смесили с останалите народи в района и генетически. А дали са станали държавници, след като са се смесили, или още преди това, веднага след като са дошли от източна Азия? Започвам да си мисля, че са станали държваници, чак след като са се смесили и вече са говорели на въпросния славянски език.

...

А защо тюркските езици да са измислени по-късно? Днес нали има тюркски езици? И следователно, те трябва да са имали и предстадий?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Как трябва да си представяме развититето на езиците принципно? Примерно, на различните места по географията, те се видоизменят в диалекти и започват да образуват нови езици. Но от географския център на йерархията се налага унификация, която е свързана особено с писмеността. Поради което, латинският е оказал силно влияние не само на немския и другите езици на запад в Еворопа, но и на североизток до Волга. При това положение, в източна Европа се зародили именно славянските езици, под шапката на държавния център в Рим. Като е имало и други държавни центрове, които също са оказвали влияние от позицията на собствения диалект, което обаче също е било по същество унификация на диалектите. А малцинствата, подобно на прабългарите, които дошли от източна Азия са оставили малко следи в доминиращия език (езикова група).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, bgman13 said:

А малцинствата, подобно на прабългарите, които дошли от източна Азия са оставили малко следи в доминиращия език (езикова група).

Можете ли да обосновете твърденията, че са малцинство и идват от източна Азия? А също и че са говорели нещо различно от славянски?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 21 минути, Опълченец said:

Можете ли да обосновете твърденията, че са малцинство и идват от източна Азия? А също и че са говорели нещо различно от славянски?

Абе не мога - нали вече казах, че не разбирам от тоя въпрос. Аз чета официалната гледна точка, дето е и в Уйкипедия. Там се казва, че Прабългарите са дошли от района до северозападен Китай. И че езикът им е доста неясен, но най-вероятно е тюркски, като има и доста ирански думи и имена, което се отдава обаче на иранското влияние над прабългарския език.

А и не виждам, защо да не е напълно естествено, постоянно да е имало миграция от Азия. Както и откъде ли не.

И всъщност, сега ми хрумна да допълня динамиката която си представям. От йерархическия центрър (държавата) се налага унификация над диалектите. Но насреща му е масата която образува много диалекти. И колкото са повече те, толкова е по-голямо и влиянието им над езика, както колкото по-близо се придвижваме към центъра, толкова повече това е неговото влияние (унификация на езиците и диалектите), а колкото по-далече сме от него, толкова повече езици и диалекти се образуват неконтролируемо. От Азия вратата е широко отворена по суша. Съответно в днешния включително и български език има и думи, за които казват че са прабългаски. Тези думи са малко, което е закономерно - по логиката която си представих.

 

Обосноваването на историческата истина е доста трудно нещо. Тука някой обърна внимание, че оригинални документи почти няма, защото те са били преписвани на всеки 150 години. Аз се опитвам да си помагам с логика.

Редактирано от bgman13
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 28.10.2021 г. at 23:06, Петър_Пейчев said:
On 28.10.2021 г. at 20:37, tantin said:

Всичките тези аргументи са логически и стават за седянка, но не стават за научен аргумент. Прабългарската върхушка оставя ясни и различими следи в ПБД. Административната управленска иерархия в ПБД носи "прабългарски", неславянски названия. 

Много преди кръщението прабългарския елит вече е знаел славянски. Славянизирането на прабългарите е станало наложително заради огромната славянска общност присъединена към ПБД. В определен момент славянския се е говорил навсякъде по улиците, а прабългарския - в царския двор. /Само за ритуали и специални случаи/.

Последните аргументи дори не са логически, а изсмукани от твърдения появили се в 19 век по политически причини. Няма никакъв стар документ, който да говори за числено доминиране на склавините, а и няма причина да има такова, никъде те не са многобройни, почти не оставят археологически следи, в писмените източници за тях се говори основно като за диви селяни, та едва ли някой е заритал да знае езика им. Българите учат гръцки, защото това е международния език на бизнеса, турски - заради администрацията, но нито гърци, нито турци говорят български с малки изключения. За какво му е било на един българин да знае склавински? Да не би склавините да са били директори, лекари или борсови спекуланти, та някой да се интересува от тях? Защо трябва да приемаме за нормално най-странното възможно, а не очевидното, както се формират езиците на запад, смесица от латински, езика на германските племена и местните езици, така е станало и формирането на езика на аварския хаганат, доразвит в българската държава.

Но ако е имало огромна славянска общност, това не би могло да се случи без огромна славянска държава, която да унифицира диалектите, които би трябвало да се отдалечават все повече един от друг. Една от основните логически/диалектически схеми на Дарвин за видообразуването е, че колкото е по-голяма една група от животни, толкова изходния материал за различни форми е по-голям. Поради което голямата (или огромна) общност, закономерно води до раздалечаване на белезите. Т.е. до нови езици, защото огромната общност от славяните, едва ли се е появила за кратко време. И само една държавна власт, при това силна би могла да унифицира раздалечаването на белезите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 29.10.2021 г. at 8:58, Петър_Пейчев said:

Фактите са, че "славяни" възниква като религиозен термин, след това става етнически, а последните 100-150 години езиков. 

В началото беше словото.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 29.10.2021 г. at 13:49, Atom said:

Нищо интересно няма нито в тезите на Пейчев, нито в списъците на Макето.  Това даже не е псевдонаука - при нея има някакво заблуждение или незнание, но все пак хората които предлагат песводаучните "хипотези" не са злонамерени.

Да - за разлика от хората от казионната псевдонаука, които със сигурност за злонамерени.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 18 часа, Опълченец said:

Можете ли да посочите такива случаи? И колко по-късно е това? Например бл. Теофилакт Български, когато говори за българите казва: „των Σθλοβένων γένος είτ' ουν Βουλγάρων“ - „славянският (буквално стловенският) или българският народ“. Сега да не се окаже, че освен склавините има още един нов народ на име сТловени?

Голословно твърдение, източниците насочват точно към обратното. Или най-малко гърците са знаели кога едни племена са от една група, виж например „За управлението на империята“ на цар Константин Багренородни, където говори за покръстването на западнобалканските славяни, как ясно дава да се разбере, че хървати, сърби, захълмци, пагани и т.н. са все „склавински“ племена.

За вас явно да, а именно, че името склавени е погърчено славяни.

Нека и аз използвам Вашия подход: докажете ми съществуването на българи преди Възраждането. Май няма такива, аз намирам само βούλγαροι, Vulgares, блъгари, болгаре, но не и „българи“. Значи нямаме друг избор освен да заключим, че българи не са съществували преди Възраждането.

Буквално "стловенския" буквално еднозначен ли е със "склавини"? Къде за склавините е казано, че са българи?

Константин Багрянородни събин или хърватин? Вие като се представяте на чужденец му казвате, че сте българин или че сте от славянската общност? Струмянина като отиде в Солун дали има самосъзнанието, че от склавинската общност или казва - Аз съм от струмяните? Чужденеца обаче като чуе малко позната реч казва - Тези са немци, тези славяни и т.н.

Склавени не може да е погърчено славяни, защото историята е наука и за да се твърди нещо, трябва да има доказателства. Няма не само доказателства, а дори намек за това напълно голословно твърдение, което не може да се коментира, защото няма какво по него да се коментира - фантазии.

Вероятно не сте разбрали за какво се пише в темата, защото без значение дали говорим за кутригури, вулгари, варвари, хуни, мизи, от текстовете е пределно ясно, че става дума за добре известен народ, без значение кой как го е наричал. Когато говорим за венети, анти, склавини, скити, варвари, или използваме имената не на етническата група, а на отделното племе е същото - добре известни племенни общности, за които са писали десетки автори, наричайки ги с различни имена.

Както виждате, това, което ни кара да не бъркаме българите, описани като скити и склавините, описани като скити, е добре известните ни факти от наличните източници. За словените също имаме налични източници, най-ранните Черноризец Хръбър и Константин Преславски, както и по-късният Теофилакт Български, вероятно и междинни.

Написаното за словените от тримата по никакъв начин не може да се отнесе към племената на склавините. Ако вие може да посочите някаква връзка между склавини и словени в контекста на написаното ще се прочуете. Преди да опитате направете прост опит, който прави всеки съдия, решаващ заплетен случай - заместете словени със "склавини" в текстовете и ги прочетете, след това направете същото с "българи" и накрая с "християни" и ще откриете убиеца. За улеснение ще ви обърна внимание, че азбуката, славянската с която са превеждали на български, е създадена за да се преведе Божието слово, заради което, както казват, глаголицата даже била изградена на основата на триъгълник, кръст и кръг, символите на Отец, Слово и Свети Дух, т.а. самата азбука била Христова.

Редактирано от Петър_Пейчев
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В крайна сметка всеки човек сам знае най-добре какъв е. В този ред на мисълта,има ли български владетел,който да е казал/написал примерно:"Аз Цар Еди-кой-си,цар на българите,власите,куманите,славяните...".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 21 часа, deaf said:

Представете си че циганите нямат своя самобитна култура,нрави,обичаи,традиции,неповторимите живописни цигански каруци,институции,(мешарето),а само собствен език?! Какво ще остане от тях?! Нищо.

Тва тука, според тебе какво е - самобитна циганска култура? Руский стандарт. По Максим Горки.

 

 

Виждал ли си такъв цигански танц в България?

 

 

 

П.П. А доколкото знам "зелена жаба" на цигански в България е "зеленой жабой".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 минути, deaf said:

има ли български владетел,който да е казал/написал примерно:"Аз Цар Еди-кой-си,цар на българите,власите,куманите,славяните...".

Не, понеже самите българи сме славяни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Опълченец said:

Не, понеже самите българи сме славяни.

Когато спорим с недостатъчно знаещи, недостатъчно образовани или глупави хора, рискуваме да си губим времето, а и да ни се присмиват...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 20 минути, Марин Тачков said:

Не, понеже самите българи сме славяни.

Когато спорим с недостатъчно знаещи, недостатъчно образовани или глупави хора, рискуваме да си губим времето, а и да ни се присмиват...

Славяни в смисъл сърби или чехи?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, Опълченец said:

Можете ли да обосновете твърденията, че са малцинство и идват от източна Азия? А също и че са говорели нещо различно от славянски?

Това никой не може да го обоснове. Най-източната спомената точка е Западна Азия. Около Аралско море (65 дена път от Азовско море ) тогава идва едно 30 000-но малцинство, което идва доста години след след другите българи. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, miroki said:

Това никой не може да го обоснове. Най-източната спомената точка е Западна Азия. Около Аралско море (65 дена път от Азовско море ) тогава идва едно 30 000-но малцинство, което идва доста години след след другите българи. 

Грешката е моя - от недооглеждане.

Но какво означва, че идва след другите българи? На какъв език са говорили "другите българи" когато са се преселили преди "доста години"?

Редактирано от bgman13
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 минути, bgman13 said:

Грешката е моя - от недооглеждане.

Но какво означва, че идва след другите българи? На какъв език са говорили "другите българи" когато са се преселили преди "доста години"?

Никъде не им е описан езикът. Понякога има хроники, че този или онзи са говорили еднакъв език. Но какъв... Наричат го варварски, скитски, хунски....

А първите идат да помагат на Зенон 478г.  но не пише на какъв език са говорили. Нито на Бузан 483г. После си стоят тук българите при Виталиан 513. И т.н. Но да не пропускаме и тези от 165 г. оттатък Дунав.

Прочети хрониките на Багренородни, там се споменават славянски племена, като има и написани техните думи, които са съвсем разбираеми днес. Там има описани и северите. Някои считаха, че те не са славяни. И естествено гледайте внимателно славяни ли пише в "оригинал". 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Марин Тачков said:

Когато спорим с недостатъчно знаещи, недостатъчно образовани или глупави хора, рискуваме да си губим времето, а и да ни се присмиват...

Или да ви благодарят, че са научили нещо от вас. А вие да се чувствате достоен българин.

Така или иначе всички безплатно си "губим" времето тук. Но поне може да се затвърди или развенчае Мит. 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, bgman13 said:

Аз чета официалната гледна точка, дето е и в Уйкипедия. Там се казва, че Прабългарите са дошли от района до северозападен Китай.

Това е просто предположение, което се основава на няколко предполагаемо тюркски думи и на отъждествяването в гръцките извори на българите с хуните, за които също се предполага, че са тюрки. Иначе най-ранното запазено споменаване на българи е в Анонимния римски летопис от ок. 354 г., което значи, че още тогава са били в Европа. Няма засвидетелствано придвижване от Азия. Освен това имаме и по-късен летопис, който говори за преселване на българи в Армения през 2 в. пр. Хр. А първите сигурни тюрки в Европа са гьоктюрките от 6 в. сл. Хр.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Българите на Булгариос пропусна. Тези за които пише, че за 65 дена стигнали Азов, тръгвайки някъде от западните склонове на Имеон. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 30.10.2021 г. at 14:57, bgman13 said:

Но ако е имало огромна славянска общност, това не би могло да се случи без огромна славянска държава, която да унифицира диалектите, които би трябвало да се отдалечават все повече един от друг. Една от основните логически/диалектически схеми на Дарвин за видообразуването е, че колкото е по-голяма една група от животни, толкова изходния материал за различни форми е по-голям. Поради което голямата (или огромна) общност, закономерно води до раздалечаване на белезите. Т.е. до нови езици, защото огромната общност от славяните, едва ли се е появила за кратко време. И само една държавна власт, при това силна би могла да унифицира раздалечаването на белезите.

Тази държава обаче не е славянска, в смисъл склавинска, а Аварския хаганат и Българската държава. Склавините са горски народ, живещи на някоя поляна до реката, поне така твърдят руските слависти. Това обяснявало според тях световната неизвестност на тези племена. Горите обаче не могат да изхранят голяма популация, те са бедни на ресусри и затова е добре да има река, където склавините да бракониерстват. Самият им живот предполага изолираност и едва ли едно племе е знаело какви хора живеят след земите на съседното племе. Дори някога да са имали общ език и от сравнително малък народ да се се разпространили на големи територии, този език се е изменил, както предполагате, защото е нямал граматика. Склавините са си живеели спокойно дълго време, без да се размножават особено бурно, защото не се разпространяват из съседни райони. Идват обаче готите, след тях хуните и има сведение, че склавините учели хунски, а преди това готски. Останали са няколко думи от хунския, подобни на склавинските. След хуните са българи и други германски племена, след което Аварите завладяват целия регион, плюс племенния съюз на Само.

Защо покорените народи приемат езика на завоевателите? Първо, защото са много, в държавата няма единен унифициран език, каквито са били латинския или гръцкия. Когато див народ завладее знатна държава, обикновено иска да се индетифицира със старото величие на покорената страна и обикновено приема традициите и езика й. При примитивните народи не е така, едва ли Атила, Баян или Аспарух са заритали да ги мислят за наследници на прочутия местен вожд Светломир, известен с това, че носил ленена риза със златни нишки, която откраднал от византийски търговец. Няма как и тези тримата да са завършили чужди фиологии в Сорбоната и да са полиглоти, та да се разбират с всички завладени племена, вероятно говорещи десетина езика. По времето на соца не учехме езика на смотаните унгарски и румънски вождове, същите като нас, а езика на вожда и учителя на народите. Като се обърна кебапчето започнахме да учим езика на Великия бял вожд във Вашингтон, след време ще учим езика на най-великият вожд от всички вождове Син Пин. Такъв е бил редът винаги, защото в многонационална дъжава трябва общ език и този език или е някой личен език, известен в света и околностите, или на този дето дава заповедите.

Убеждават ни, че всичко свързано със склавините е изключение, всички на опаки, те на терсене. При тях господарите приели езика им и го наложили на другите завладени народи, после склавините натирили българите, които основали държавата, създали й авторитет, направили я третата империя в Европа, но решили да отстъпят властта и въобще всичко на склавините, защото били морски, а българите конски. Склавините пък, които навсякъде другаде смятали, че са успели в живота ако се цанят за портиери в някоя немска кръчма, взели та направили от България още по-знатна държава, прописали книги, създали закони, церемониалните византийци престанали да ги наричат "наши роби", както наричали сърбите, а "нашите приятели българите", па взели и им дали най-личните места на императорската софра, най-близо до бъчвата и печеното агне и ги поставили пред всички народи, племена и НПО-та, където им разрешили да влизат маскирани като българи, за да не помиси някой че са от склавините, които руси, печенеги, трафиканти на хора и калабрийски мафиоти карали на робските пазари в Цариград.

Както казваше царя, от стар склавински род, учил сакси, кобурги и готи на склавински: "Абе малко е несериозна тая работа"!

 

Редактирано от Петър_Пейчев
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 30.10.2021 г. at 17:03, deaf said:

В крайна сметка всеки човек сам знае най-добре какъв е. В този ред на мисълта,има ли български владетел,който да е казал/написал примерно:"Аз Цар Еди-кой-си,цар на българите,власите,куманите,славяните...".

Ако има такива владетели, то ще видя ли най-после от твоя страна една конструктивно-изградена хипотеза или просто ще плюем по всичко и ще лайкваме всяка глупост на всеки аматьор самообявил се за "разконспиратор" на истинската история ? 

Пиша не само за теб, а и за автора на темата...

Тервел събрал подчинената му войска от българи и славяни 

Наистина няма сведения как точно се е титулувал Тервел спрямо склавите, но в ромейските източници той е и техен господар и те са с него ! 

Крум събира ....всички склавинии !  Забележи, че никоя склавиния не се присъединява към Никифор на път за Плиска. 

Антропонимията ! 

От времената на Крум насетне се забелязва осезателна промяна - и ако (резонно) Драгомир не е точно така, а по скоро Дагомер, Маламир- Маламер, а Владимир- Валдемер, то вече в Самуилова България се появяват чисто славянските  Владислав, Радомир и Мирослава.  В случаят и първата и втората съставка на името се срещат само в .. славяно-езични страни/региони 

Във Второто царство

Папа Инокентий III обявява Калоян за "rex Bulgarorum et Blachorum" ("крал на българи и власи") и изпращайки му корона и скиптър, признава кралското достойнство на Калоян, а бившата ромейската тема Паристрион  получава международно признание.

Бил е и за около година време василевс на ромеите ....След падането на Константинопол през 1204 г. , тракийските ромеи се разбунтуват и не признават латинския император, а за свой василевс провъзгласяват ... Калоян !  Да, за кратко. после се отмятат, но факт е че  за димотиконските и адрианополските ромеи василевс е бил Калоян ! (пък било то и на книга и за кратко)

Още по интересно би било в случая, (съвсем резонно) ако Калоян на всичкото българи, власи и ромеи беше и крал на куманите, така както се титулуват унгарските крале от Бела IV крале на Унгария, Хърватия и Кумания . 

40 хиляди кумани начело с прочутия главорез Котян Тертероба се изсипват в Унгария бягайки от ордите на монголите. Разбира се и България не е подмината от паническите кумански имиграционни вълни - няма безплатен обяд !  За предишните услуги които куманите правят на Асеневци, идва ред да поискат своята отплата...

Със зле прикрито недоволство Йоан II Асен ги пуска да се заселят ...най-вече в Тракия (да тежат на никейците), но интересното е, че в Българско, куманите се инкорпорират изключително лесно и бързо- българизират и християнизират, излъчват и техни представители в българския елит - Тертеровци (Тертероба) Шишмановци и т. н. 

Затова и не става нужда българските царе да прикачват към титула си и цар на ... куманите, по простата причина че те са вече неотличими българи...

Различно протичат маджаро-куманските отношения .... там куманите остават дълго време езичници , въпреки, че веднага Ищван V хлътва до уши по млада куманска ханша - дъщерята на хан Котян, която влиза в историята с името Елизабет (или Ержебет на унгарски...нещо такова) Куманката. Ражда син и управлява като регент на бъдещия Ласло IV Кун (Куманин).  Кралят получава когномена Куманин не само защото  е син на куманка, а заради това че използва сънародниците на майка си за да се разправи с неподчиняващите му се феодали.  Насъскани от краля, куманите нападат владенията на непокорните сеньори и ги подлагат на унищожителен  погром...последните - победени, разорени и унижени изпращат апел до папата за кръстоносен поход .... срещу краля Куманин и неговите езични-главорези

В Българско такива "филми" няма ! 

Но... Калоян тръгвайки към Солун предвожда безбройно множество войска съставена от всевъзможни етноси : българи, власи, ромеи, скити-номади,  руси, албанци , въоръжени и подредени в различни подразделения и родове войски : щитоносци, стрелци, прашкари, копиеносци, конници .....предвожда ги  Калоян, но върховният главнокомандващ на огромната армия (оприличена на хилядоглава хидра) е - куманинът Манастра !  С определението най-опитният във военното дело ! 

Виждаш ли ?  Куманинът Манастра предвожда армията на Калата, а не някой от сетне появилите се ...племенници : Алексия Слав, Бориля и Стрез !  

И до тогава всичко върви добре - кадърен владетел управляващ и кадърен военен (куманин) начело на победоносните войски .... до...загадъчната смърт на Калоян ! 

Съпругата на Калоян е куманка (Ана от Бориловия синодик) и до такава степен е инкорпорина в българската законово-правна система, че,  се явява легитимен фактор за Търновския престол - тя е законната Българска Царица и всеки претендент трябва да легитимира властта си спечелвайки ...ръката ѝ !  Точно това прави и племенника ѝ Борил, въпреки, че до известна степен нарушава църковните канони - жени се за роднина (макар и с не пряка кръвна връзка, куманката се явява негова роднина - вуйна!) 

Фактът е : Куманката е законова и неоспорима българска царица и всеки претендент за българската корона  да се легитимира трябва .. задължително  да се ...бракосъчетае с нея

Може някога като момиче да е пасла овцете и козите и да е пикала зад шатрата на баща си, но в 1207 година е единствената личност която представлява Българската Царска Легитимност ! 

 

Натам  Иван Александър  се титулува "в Христа бога верен цар на българи и гърци"

.......................................................

Натам си ти колега deaf !  

Искам едно стройно изложение от твоя страна, подплатено с доказателства

 

 

Редактирано от Евристей
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...