Отиди на
Форум "Наука"

Какво е чел поп Спиридон


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Попаднах не едно нещо, което навярно много от вас знаят, но написаното вътре е интересно. И ако на пръв прочит някои неща звучат смешно, това е на пръв прочит, а иначе човекът през 18 век цитира Зонара и други хронисти, но има и места, където не сочи откъде ги знае, а са безкрайно интересни. Упорито се говори за това, че древните илири и българите са едно и също нещо.

http://www.ziezi.net/spiridon.html

Ако някой има мнение, ще се радвам да го видя:)

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Поп Спиридон е един от ранните ни учени на които незаслужено е обърнат гръб. Вярно че той не е академик, но пък много вероятно е имал достъп до изгубени днес извори.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

По правило Паисий, Спиридон и Зографската история залягат на Цезар Бароний и Мавро Орбини.

Илирийската теория е прокарана от католическата пропаганда. Католическата църква е имала по-силни позиции в западната част на Балканите - някогашната Илирия, отколкото в православната им източна част. Затова прокарват идеята, че балканците са илири, следователно с радост всички трявла да положат глава под папския пантоф. Тъй или иначе не постигнали успех, а и исторически теорията им е съвсем необоснована.

На мен ми е много по-интересно откъде са черпени сведения за някои други неща. Да речем за наследниците на хан Тервел. Това го има и при Паисий, но не е ясно кой е по-ранният източник - да речем минават през Бароний и Орбини към Зонора, Кедрин и др. Но по-ранните автори не говорят за покръстване на Тервел Днешните изследователи поради сходството със събитията при Борис І автоматично считат сведението за анахронизъм. Но има доста големи разлики - имената, развоя на събитията (и двамата сина на Тервел се връщат към езичеството. По-интересното е, че оскъдните сведения от епохата не изключват подобни събития и дори обясняват бъркотията с малкото известни неща за династията Дуло от управлението на Тервел до края й.

Друго интересно сведение е за присвояването от вселенския патриарх на диоцеза на Търновската патриаршия - според Спиридон това става през 1520г. по времето на Селим ІІ. Интересното е, че това събитие са отнася към 16в. и в историята на йерусалимския патр. Доситей. А той определено е възможно да е разполагал със сведения заради диктосите ( патриарсите се споменават едни други по време на богуслужение).

Има раздел за Второто разорение на България пак при Селим ІІ. Според Спиридон до тогава българия не е имала цар, но кнезовете/бановете са се запазили като феодална класа и са предвождали бълг. части по време на поход, а при Селим те били заставени да приемат исляма. Въобще той описва и самото завоюване на България от турците малко по-различно от традиционното днешно схващане, но пък е доста по-близо до източниците от времето на събитията, т.е. така както вече в други теми сме го проследявали до ср. на ХVв.

Спиридон говори и за българските патриарси Теофилакт, Йоан, Евтимий и Йоаникий. Теофилакт явно е известният писател Теофилакт Охридски - по народност грък, но титула му е архиепископ Български. Йоан навярно също е архиепископ, но е тръдно да се каже кой, защото е имало такъв и сред архиепископите на Плиска-Преслав и сред Охридските (Йоан Комнин, негов е списъкът на първите архиепископи на Охрид). Йоаникий е интересно откъде е взет, защото не е така споменавано име като останалите.

Към източниците-загадка аз отнасям следното:

Говори Евтимий, патриарх Търновски /от Летопис търновски/

И в откъса се говори за покръстването на българите при княз Борис І. Само дето в това, дето е стигнало до нас от Евтимий липсва някакъв разказ за покръстване, макар патриарха често в житията на светците да споменава и исторически събития от бълг. история. Даже нещо повече - няма запазен такъв Летопис търновски или да го кажа, въобще български летопис да говори за тези събития. Но явно на Спиридон е бил под ръка, защото го цитира по същия начин като Бароний или Зонора, т.е. разполагал е или със самият текст или с негов преразказ. Според Спиридон св. Кирил е участвал при покръстването на княза (но за това ясно - има известни източници).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Но за какво й е на католическата пропаганда да измисля това, и то в 18 век, когато, макар това явление да го е имало, пропаганда в съвременния смисъл на думата е нямало?!

Струва ми се, че това би било по-леко обяснение. Особено като имаме предвид другите интересни въпроси, които Галад поставя...

И Зографската история, и Раковски пише подобни неща. За мен поне е много любопитен въпрос.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Но за какво й е на католическата пропаганда да измисля това, и то в 18 век, когато, макар това явление да го е имало, пропаганда в съвременния смисъл на думата е нямало?!

Това става не през 18в., а през 16-17в. Успяват да създадът голями католически общности в България - в района на Чипровци, в София, Пловдив, Никопол... Това е най-голямото покатоличване на българи.

Спиридон, Паисий и Анонимния зографец са ползвали Бароний и Орбини. Затова през 18в. се появяват неща, които са били хит предните 2века.

Иначе в своя пътепис дори Петър Богдан признава, че католическата общност в бълг. земи била малка преди да подхванат своята пропаганда:

И най-напред ще опиша накратко онова, което сега се разбира (под името) България. Зная добре, че има цели книги за царство България, но на мен ми се струва добре да засегна първо накратко докъде се простира днес България, за да дам на четците да разберат големината на царството и малобройността на католиците, които се намират в него, бидейки цялата страна потънала в схизмата, никой не се учудва на това, че такава вреда е нанесла близостта на гърците и на цариградския патриарх – от която схизма е овладян целият Изток, особено Гърция, България, Сърбия, част от Албания, цяла Херцеговина, част от Босна и от Срем; Влашко, Молдова, Русия, Московия и частите от (Мала) Азия оставям, както и много други земи и царства. И затова не е чудно, че в България католиците са малобройни, а са били по-рано още по-малобройни, но сега са се малко увеличили с покатоличването на еретиците павликяни. Дори е твърде чудно, че и тези сред толкова врагове са запазили католишката вяра и римския обред.

България сега се нарича всичко онова, което по-рано се изричало Горна Мизия и част от Долна Мизия, цяла Тракия, въпреки че сега около Галиполското море се говори гръцки език, и по-голямата част от Македония и цяла Морава до Охрид и до границите на Албания и на Гърция и на Сърбия, а към изток се простира до Черно море; от север пък Дунав я дели от Влашко и Молдова, някога наричани “стара Дакия оттатък Дунава” и прочие.

Схизматиците разказват, че царското седалище първом е било в Охрид, и потвърждават с това, че сега има Охридска патриаршия, а древните люде не са поставяли патриаршия там, гдето не е било царско седалище. По-късно, като бил изгонен българския цар от Охрид, той се установил в Търново и в този град завършило неговото царство по времето на турците. Това царство има много архиепископства и епископства, както сега държат схизматиците. Те дори твърдят: “Нашият патриарх никога не поставя епископ на едно място, гдето не е имало (такъв) от старо време.” Казват, че само българското царство е по-голямо, отколкото цяла Сърбия, Босна, Далмация, Хърватско и Унгария и има толкова градове, области, паланки и села, че не могат да се преборят. В тях има милиони души и всички са във властта на дявола, бидейки обвързани в схизмата, а също и в разни ереси. Турците обитават само в градовете и големите села; към Черно море турци също има и по селата; обаче из онези места, които са по планините, и в онези, които се наричат Загорие, по селата не живеят турци. (Българите) са преупорити в техния закон и аз вярвам, че ако бяха католици и разбираха нещо от истинския католишки закон, биха били превъзходни християни, но се намират в слепота и не е възможно да (им) се проповядва, бивайки вече потънали в тази тяхна схизма, поради което имат такова лошо мнение за Римската църква, та някои не могат да слушат, когато им се говори за латини (католици).

А ето какво пише Петър Богдан в своята история за Илирия:

Тези неща (знаем) от синопсиса на Доротей, за когото и Бароний в 33 (глава) отрече да е бил епископ на Тир, но все пак в приписките към римския матритологий признава, че е бил “мъж, известен с опитността си в много неща, в каквито искате”. Карол, определен от св. Павел за фулиенски абат и абриценски епископ, в своята Свещена География на Илирийската църква казва така. А сега да се говори за църковната епархия ще е толкова полезно и приятно, защото илирийското поприще беше по-славно за великия апостол Павел и като арена, на която така ревностно се сражаваше, щото да може с право да се каже: “Добро сражение водих.” Смяташе името на Илирик за източно, защото обхващаше и Тракия, т. е. частта, завзета от българите. И така известно е (голямото разпространение на християнството още от началото на българската църква и) великолепието на епископските седалища и затова не е чудно, че във великия Никейски синод се били подписали от Мизия Пист Марцианополитански, Марк Коменски или Евбейски. Стратегии Ефестски от провинцията на вътрешна Дакия, Протоген Сардикийски, Марк Метрополитански. Дори в Сардикийския събор се подписват същият Протоген Сардикийски от провинция Дакия, Диоскор от Тракия, Виталий от Дакия Рипензис, Парегорий от Скупска Дардания, Гауденций от Наиска Ахайа.

Но това е по-рано. После тръгва идеята, че балканците са илири. Следователно принадлежят на овст. император и на папата. Така както Русия е държала да се поддържа единството между българи и гърци, за да има общ православен фронт срещу Турция - затова Русия се е противопоставяла решително на създаването на независима бълг. църква.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хм, какво значи "създават"? В рамките на турската империя не може да се създаде религиозна общност, както става с помаците, знаем как. Генезисът на българските католици, които до разгрома на Чипровското въстание са много сериозен фактор в Западна България. Можем само да си представяме какво би станало, ако Чипровци и хинтерланда му не бяха унищожени, но във всеки случай западната българска граница щеше да е доста по-на запад.

Така че, без да отричаме участието на католическа Автсрия в политическите процеси тогава, според мен трябва да изберем по-друг подход. Обяснението, че определена теза ползва някого не е достатъчно, защото така може да се каже, че славянската теория е измислена от руснаците заради техните интереси и пр.

Българската теза ми се струва меродавна, а тя е каква фактология до какви изводи може или не може да ни доведе...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Хм, какво значи "създават"? В рамките на турската империя не може да се създаде религиозна общност, както става с помаците, знаем как.
Османската империя е проявявала много по-голяма търпимост по отношение на вярата отколкото да речем католическите Испания или Франция. Изповедника на католическите крале на Испания Фердинанд и Изабела да речем успял да прогони евреите от страната, а също и арабските мюсюлмани. Който искал да остане, трябвало да се покръсти. Впрочем самият Торкемада е бил покръстен евреин (както се казва еничарите винаги са най-лоши).

Първото голямо покатоличване е било при завладяването она Вид. царство от унгарците - 1366-1369г. То протекло насилствено и много от повторно покръстените изоставили католицизма щом унгарците били протонени.

Второто голямо покатоличване е дело на Петър Солинат. Тогава се създават големите кат. общности и епархии - Софийско-Пловдивската, Охридската, Марцианополската... Някои от Цариградските патриарси не се противопоставяли, да речем Рафаил, който бил подкупен. Кирил Ласкарис пък се опитал със съдействието на протестантската пропаганда да се бори с католическата. Затова пред Русия бил набеден за отстъпник от православието, а пред Турция за руски шпионин и бил екзекутиран.

Обяснението, че определена теза ползва някого не е достатъчно, защото така може да се каже, че славянската теория е измислена от руснаците заради техните интереси и пр.

Не е измислена, но е била ползвана доста успешно. Руснаците са православни и славяни - опора и помощ на всички християни и най-вече славяни на Балканите. Илирийската теория и кат. пропаганда се опитват да създадат аналогично, но вече австрийско лоби - населението да се покатоличи и да бъде "образовано" че не са славяни, а илири.

Защо надделяа именно илири, а не да речем траки. Ами кат. пропаганда действала най-успешно сред богомилите и павликаните - многобройна общност, но без добра централизация и лидери, които да отстояват интересите й пред Портата, а и въобще. Негативна последица в резултат от религиозното отричане на светската и църковна йерархия. В търсенето на подкрепа по време на трудности една част приемали исляма, други католицизма, а някои и православието. Та кат. пропагганда при това положение най-лесно пробила в богомилска Босна. Там се формирали две нови големи религ. общности - мюсюлмани и католици. И пак от там, кат. пропаганда продължила на изток. И тъй като се приемало, че бошняците са потомци на илирите, то и всички останали станали илири. Съответно Австрия за векове напред изпитвала апетит към Босна, а самата Босна си остава и до днес разкъсана между мюсюлмани и християни.

Та туй са резултатите от кат. пропаганда и илирийската теория.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хм, някак не ми се връзва думата "пропаганда" и "богомили" и "павликяни". През цялото средновековие е текло скрито или явно стълкновние между различните религии. Религията е толкова същностно нещо, че трудно е била отделяна от съответното човешко същество. Преминаването от една религия към друга, например босненските богомили масово в мюсюлманството, или българи към католицизма в края на 14 век, не може да се определи според мен като резултат на "пропаганда". Това е твърде модерен термин.

Та, да се върнем на чистата фактология, изложените извори и пр. Кой какво пропагандирал е едно нещо, а как е в действителност въпроса по материята е важното......

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Папските аспирации към западната част на Балканите са много стари. До началото на VIII век териториите на цялата антична префектура Илирик са под юрисдикцията на римския епископ, но император Лъв Сириец й ги отнема и ги подчинява на Константинополския патриарх около 730г. във връзка с противоречията си с папата около началото на иконоборческия период. Рим просто не може да преживее това и при всеки удобен случай заявява правата си над тая област, твърдейки, че е лишен от нея против всякакъв канон. Това стои особено ярко в няколко писания на Анастасий Библиотекар, касаещи т.нар. Осми Вселенски събор. Именно на базата на неговите текстове, в които този въпрос се преплита с въпроса за българската църква, се е получило впечатлението, че българите обитават Илирик (защото Анастасий въобще не споменава като български земите от бившия тракийски диоцез - те не влизат в конкретния папски интерес, поставен на събора). Оттук до схващането, че българите са илири има само една крачка - кой от специалистите я е направил пръв не помня, но това твърдение стои в основата на всички трудове на репопуляризирания днес Ганчо Ценов. Реалните основания за това схващане са горе долу никакви.

Т.нар. католическа пропаганда, активизирана в края на XVI век (П.Солинат) има за обект отново същите тези земи - основно. Причината (не единствена, естествено) е все същата тази претенция и право на римската катедра, от което тя и до днес не се е отказала.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Е тоя път се получи хубава тема. Сега, ако помните княз Фрузин, който очевидно е цар Фружин Асен е заселен в Пиротско със задача да прибира бежанци (очевидно българи) бягащи от Унгария. Явно след като Фружин е загубил борбата с Хунияди бяга при турците, а с него и други българи. Според мен е близко до ума че те са покатоличени при пребиваването си в Унгария. От друга страна хората от Чипровци твърдели че между тях има хора от стари знатни родове. Близоста на Чипровци и Пирот подсказва че може да говорим за наследниците на Фружин и неговите хора.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Покатоличването на региона на Чипровци е станало според Блазиус Клайнер още по времето на цар Иван Страцимир и унгарската окупация. Тогаве е било направено в Босна копието, което е известно като Чипровската св. Богородица.

За кат. пропаганда е втория том на Историята на Бл. Клайнер (за съжаление третия том - историята на Чипронското въстание е изгубен). Но на Крорайна са сложили само първия том. Историята на Клайнер е написана почти но едно и също време с Паисиевата, Зографската и Спиридоновата (най-близо по време са с Паисиевата). При написването на историята е ползвал архивите на бълг. кустодия в Алвиц.

А за илирийската теория - при прокарването й от кат. пропаганда се "въвеждат" и съотв. кат. окончания на имената и всички стават "-ич" - Княжевич, Парчевич, Станиславович, Пеячевич... Това не е автентично звучене на стари фамилий, а са оформени така от кат. пропаганда. По-късно обаче стават чудесна основа за сръбско асимилиране - е, как с такава фамилия да не са "прави сърби".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Пропагандите са разни, но можем ли да приемем априори, че илийската теза е само пропагандна? Според мен не бива толкова леко да я оставяме без проверка...

Сръбско асимилиране на католици?!

А за покатоличването - факторът е просто близостта на Австро-Унгария, гръцката патриаршия и турската власт... нищо чудно.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
....... схващането, че българите са илири има само една крачка - кой от специалистите я е направил пръв не помня, но това твърдение стои в основата на всички трудове на репопуляризирания днес Ганчо Ценов. Реалните основания за това схващане са горе долу никакви.

Все пак, може би трябва да се разгледат аргументите... аз ги прехвърлих и някои наистина ми се видяха произволни, други не толкова..

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Чел съм историята на Блазиус Клайнер, май трябва да я взема наново и да я снимам.

Това за пропагандата е наистина интересно.Обаче Галахаде не може да отречеш че района пристигат българи от Унгария, които според мен няма как да не са католици. Да не говорим за Райнхард Любенау който през 1573 (ако не бъркам годината) говори за жалкото положение на турската и българската аристокрация. Това е доста късна година, и според съвременните виждания по това време аристократи няма, но ето че Любенау ги вижда, и макар в общия песимистичен тон да пише че са много зле, той може ясно да отличи родовете и въобще класата им.Ясно е че родове и класи не изчезват за кратко време, така че аристокрацията вероятно е съществувала десетилетия, ако не и век след сведението на Любенау. Всъщност Селим ІІ страшни иска да накара българите да приемат исляма. Само дето той с насилията си предизвиква недоволство в цялата османска империя, та се налага Сюлейман да успокоява страната и да дава големи амнистии. Той обаче решава да вземе оръжието на войнуците, а пък те вдигат въстания през 40 те години на 16 век, та се налага да им го върне. Все пак те са обезоражени поне до някъде и вече не са бойна сила именно от неговото управление.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Разглеждах доста подробно разни тези на Г.Ценов (на базата на три негови публикации) в подфорум "Българско Средновековие" на "Бойна слава".

KG125, ако искаш - погледни там, а ако предпочиташ да коментираме аргументите му, можем да го направим и тук, но е по-добре да се пусне отделна тема, за да не зацапваме тази. Йеромонах Спиридон със сигурност не е чел Ганчо Ценов.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

:)))) Прав си, едва ли е чел Ганчо Ценов.:))) то всъщност въпросът може да стане какво са чели и двамата, те и двамата казват по нещо в текствоете си. С най-голямо удоволствие бих се задълбал в това, но за наистина огромно съжаление "императивът на съвременността смаза историята":)))), демек нямам никакво време да вникна в подробностите. Но би било чудесно който има възможност да коментира в детайли.

Може би не само от БС-то, в линка в първия пост на тази тема има поне два негови пълни текста от 30-тте години на 20 век. Споменът ми от БС беше, че там критиката тръгна твърде бързо.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 месеца по късно...
По правило Паисий, Спиридон и Зографската история залягат на Цезар Бароний и Мавро Орбини.

Далеч не съм съгласен с това твърдение! Към този списък от български хронисти бих добавил също и Поп Йовчо Попниколов от Трявна и неговата прелюборитна история, която дава сведения подобни на тези от другите хронисти, включително и за български владетели от времето на Троянската война!!!....Тези пренебрегвани от официалната ни историческа наука автори трябва специално да се изследват и анализират! За написването на книгата си Йеросхимонах Спиридон Габровски е ползвал библиотеката на Григорий Цамблак, която се съхранява в манастира "Нямц" в Молдова и съдържа няколко хиляди ръкописа от Второто българско царство. Това е ичаст от библиотеката на Патриарх Евтимий, тъй като Цамблак е негов ученик! Самият Патриарх Евтимий е писал съща един труд върху българската история, който се счита за загубен. Вероятно обаче е ползван от тези автори. Поп Йовчо попниколов е ползвал скрити книги от Търновския църковен архив, повечето от които са изчезнали или унищожени. Зографската история е с неизвестен автор и се знае само преписвача и в манастира "Зограф" - монахът Яков. Според мен тя може би е най -древна като произход и тамясно се казва, че българите произлизат от Причерноморието от древни времена и тогава са се наричали гамери и кимери (кимерийци)! Това последно сведение е от изключителна важност за българската историография и никой досега не го е изследвал в дълбочина!

Паисиевата история също е много ценна откъм факти, но е пренебрегвана от комунистическите писторици! Там има важни сведения за произхода на българите от библейски времена и връзката с Месопотамия и потопа в Черно море!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Упорито се говори за това, че древните илири и българите са едно и също нещо.

http://www.ziezi.net/spiridon.html

Ако някой има мнение, ще се радвам да го видяsmile.gif

--------------------

не може едното да надделява и всичко да е добре... (с)Cracking

всичко е резултат от предходното... (с)Bathory

За това брат пуснах темата за траките ,обаче и мъртвите да възкръснат и да кажат това ,наште тюркоманофили пак няма да повярват!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Сръбско асимилиране на католици?!

А за покатоличването - факторът е просто близостта на Австро-Унгария, гръцката патриаршия и турската власт... нищо чудно.

По-скоро е свързано с Босна. Босненския викариат се заема с покатоличването - от там е и чудотворната икона св. Богородица Чипровска. Унг. окупация е била кратка и без трайни последици. Но по-сетне подкрепатана кат. унгария търсят Лазаревичите, Томашевичите и Константин и Фружин. Покатоличването пък има за основа богомилите в Босна и павликяните в България. Затова днешните големи кат. енории са на места, където е имало големи повликянски общности.

Обаче Галахаде не може да отречеш че района пристигат българи от Унгария, които според мен няма как да не са католици.

Не го разбрах - да кое пристигане става дума. При тур. нашествие българи емигрират в Унгария, вкл. и царските синове. После някои се свръщат и стават т.нар. спахии-християни. Не знам дали са били католици. При Чипровското въстание пак се изселват българи-католици в Унгария. Блазиус е бил абат на бълг. франц. манастир в Алвиц.

Това е доста късна година, и според съвременните виждания по това време аристократи няма, но ето че Любенау ги вижда, и макар в общия песимистичен тон да пише че са много зле, той може ясно да отличи родовете и въобще класата им.

А, самознанците - като адмирал Охмуевич. Да, през 16-17в. в осм. империя се навъдили доста самозвани потомци на древни царски родаве. Всъщност въстанията до нач. на 18в. у нас се ръководят от мними царски потомци - Първо Търновско, Второ Търновско, Мариното. Карпош се обявил за крал, Княжеичите и Пеячемичите си измислили благородно потекло за да получат титли.

Поп Йовчо попниколов е ползвал скрити книги от Търновския църковен архив, повечето от които са изчезнали или унищожени.

Всъщност Славейков го питал откъде е видял бележката за смъртта на Иван Шишман, но поп Йовчо не искал да му каже. Ама какво точно е видял не е ясно. Но както го е написал, го има в разни извори, ама на куп в този вид го няма. Тъй че ще да е гледал нещо, дето днес не сме виждали, ама не е цялата библиотека - само някоя книга или лет. бележка.

За написването на книгата си Йеросхимонах Спиридон Габровски е ползвал библиотеката на Григорий Цамблак, която се съхранява в манастира "Нямц" в Молдова и съдържа няколко хиляди ръкописа от Второто българско царство.
Манастира в Нямц е основан от бълг. беганци итам е бил Цамблак - но уви, и там няма цала бълг. библиотека от ІІ царство. Това там е от времето след падането на Търново. Иначе за патр. библиотека се приема, че е изгорена от Иларион Критски - оня при който се изповядал за Велчовата завера Йордан Кисьов, а той на свой ред се изповядал в конака.

Зографската история е с неизвестен автор и се знае само преписвача и в манастира "Зограф" - монахът Яков. Според мен тя може би е най -древна като произход и тамясно се казва, че българите произлизат от Причерноморието от древни времена и тогава са се наричали гамери и кимери (кимерийци)! Това последно сведение е от изключителна важност за българската историография и никой досега не го е изследвал в дълбочина!

От нея ми е най интересен краят - за сраженията с турците. Въпросът е дали авторът на историята е гледал кондиката на Костенецкия манастир, или гози сето е казал на Славейков, че е чел кондиката всъщност е видял в Зограф тази история. Но Паисий, който е родом от Самоков разказва за Шишман и Урвич само местната легенда. А това дето се твърди за кондиката като съдържание, отговоря на Зографската история.

Паисиевата история също е много ценна откъм факти, но е пренебрегвана от комунистическите писторици! Там има важни сведения за произхода на българите от библейски времена и връзката с Месопотамия и потопа в Черно море!

Стига де, ние не сме диваци като американците, та да се втеляваме от разни нови сведения от 18в. Библейския произход за българите го има в интерполацията от 4в. към анонимния хронограф. Тъй че такива сведения се тачат, ако са писани до 9-10в. След това са вече твърде късни извори за нашата история.

Иначе то и кратката история от 16в. почва от сътворението, ама тъй или иначе в читаем вид успях да се добера само до първата от нейните 46 страници.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Относно данните за "библейския" произход - по-скоро мисля, че не се търси директен такъв от Доктора, а иде реч за евентуално възпроизвеждане на сведения за историческия произход, които биха могли да намерят място в коментираните късни текстове. Всеки ред трябва да се прегледа:)

Link to comment
Share on other sites

Всъщност Славейков го питал откъде е видял бележката за смъртта на Иван Шишман, но поп Йовчо не искал да му каже. Ама какво точно е видял не е ясно. Но както го е написал, го има в разни извори, ама на куп в този вид го няма. Тъй че ще да е гледал нещо, дето днес не сме виждали, ама не е цялата библиотека - само някоя книга или лет. бележка.

Манастира в Нямц е основан от бълг. беганци итам е бил Цамблак - но уви, и там няма цала бълг. библиотека от ІІ царство. Това там е от времето след падането на Търново. Иначе за патр. библиотека се приема, че е изгорена от Иларион Критски - оня при който се изповядал за Велчовата завера Йордан Кисьов, а той на свой ред се изповядал в конака.

Стига де, ние не сме диваци като американците, та да се втеляваме от разни нови сведения от 18в. Библейския произход за българите го има в интерполацията от 4в. към анонимния хронограф. Тъй че такива сведения се тачат, ако са писани до 9-10в. След това са вече твърде късни извори за нашата история.

Иначе то и кратката история от 16в. почва от сътворението, ама тъй или иначе в читаем вид успях да се добера само до първата от нейните 46 страници.

1. Поп Йовчо Попниколов от Трявна е ползвал книги, а не книга! Сведенията му са изключително ценни и оригинални!

2. В манастира "Нямц" се съхранява цялата библиотека на Григорий Цамблак! Това е потвърдено от нашата изследователка д-р Лиляна Райчева от историческо дружество "Българска Орда - 1938", на което съм член и аз! Тя е посетила манастира преди около 25 години и е видяла библиотеката с очите си - голямо помещение с рафтове книги. Били са изнесени на катъри от Търново през Дунава, след окупирането му от турците! Мисля ,че става въпрос за около 3000 ръкописа! Никой не ги е изследвал досега, освен някакъв руснак който е ровил там!

3. Не сме диваци като американците, които просто нямат история, но сме диваци към собствената си древна история! "Анонимния хронограф" от 354 г. е с много по-стар произход и далеч не е нещото от "последна инстанция"! В него българите са изведени от Сим (Сем), докато в другите споменати източници в това число и Паисий ги извеждат от Яфет и по-точно от неговия внук Мосхос; Спиридон Габровски посочва и точната година на това събитие от 3-2-ро хил. пр.Хр. и че Мосхос води българите от Месопотамия в Кавказ - много важно и ценно сведение! Има и още един източник, който сега издирвам от арабските хроники, в които се твърди, че българите са предпотопно население и произлизат от библейския патриарх Матусал, който предхожда Ной и е живял според "Библията" 800 години! Това показва, че българите като народ може би наистина са от предпотопната цивилизация, но откритията в това поле тепърва предстоят според мен!

Link to comment
Share on other sites

Ха! Ами че защо не се отиде там!??

Ами и аз това се питам, защо никой досега не го е направил - това ще е мощен пробив в българската историческа наука! Я си представете, че изскочи "Търновската история" на Патриарх Евтимий или нещо интересно още от Първо българско царство!?! Молдова при това е наблизо; ей го де е отатък Дунава :lightbulb: Сега има един проблем, който също може да бъде разрешен. Манастирът е бил създаден от български монаси и по начало си е български, но при посещението на д-р Лиляна Райчева там е имало само един български монах, а игуменът е бил румънец! За да се проучи професионално библиотеката и да се заснемат на микрофилм или с друга техника книгите е нужно да се вземе препоръка от Българската православна църква и официалните власти в България и Румъния за да е всичко както се следва и по правилата! Трябва да се организира и работна група от специалисти, тъй като книгите са на стробългарски! Ще трябва и финасиране, което няма да е кой знае какво, но трябва някой да се нагърби с организацията на това начинание; ето това е! :crazy_pilot:

Тук искам да вмъкна една сериозна бележка за изследователита на отец Паисий Хилендарски и неговото дело. Известно е, че има множество преписи на "История болгарская" ("История славяно-болгарская"), някой твърдят че са запазени около 60; други считат, че са поне 300 копия. Проблемът се състои в това, че май никой не ги е проучил внимателно всички тези "копия". Оказва се , че те съвсем не са идентични с оригинала; защо?!? Защото преписвачите увлечени от патоса и идеите на Паисий, преписвайки историята, на съответните места са добавяли неща и факти, които са им били известни, било по устни предания, било от писмени източници (от съответните църковни архиви и манастирски библиотеки или частни притежания укрити надежно от турци и гърци)! И излизат някои интересни неща; а кой знае още колко ще излязат при едно мащабно проучване?!?...... :head_hurts_kr::post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Докторе какви 2 монаси- какви пет лева????

Там има около 300 монаха ,а в женските манастири се срещат някои и с по 800!!!!!!

Манастира е създаден от българи -Св.Никодим Тисмански/ чието истинско житие е унищожено от английско пиратче подпомогнато от някъв продажен боляр/ е изпратил там 3 от своите ученици.

По интернет четох ,че поне 2 -ма души се готвят да правят дисертация върху Св.Никодим но така и май никой не се намери...

Аз съм се занимавал с неговото житие но повече не може да се направи ....ръмънците нямат изгода .Айде от нас още един подарен светец ,наш род богатейший....

Между впрочем за него е писал покойния Христо Капитанов но го е объркал с Никодим Албнаски,който всъщност е българин също,както и Христо мъченик....

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...