Отиди на
Форум "Наука"

"Коронясването"(провъзгласяването за император) в средновековието( и преди това)


Recommended Posts

 • Потребител

Ако следваме това на римските императори,в доста случаи провъзгласявани от собствените си легиони,достатъчно е било А.издигането на щит на избранника и Б,ако е липсвал щит указанието е ,че трябва да се направи нещо като столче от ръцете на воиниците и да бъде издигнат и провъзгласен императора.А.Такова коронясване е изобразено в Чудовския псалтир.Б.Именно и такова коронясване насблюдаваме при Петър Делян в хрониката на Скилица-Мадрид.Прави впечатление червената шапка на избранника и на издигащите го.Със същата червена шапка е изобразен и Симеон от миниатюрата на обяд с Константин.В Манасиевата хроника-Ватикана има коронясване на което присъства и патриарх положил ръката си на главата на избранника.И ако в тази сцена полагането на ръката на избраника е достатъчно да бъде провъзгласен за император,защо това трябва да се отрича на Симеон направено по подобно описание?И тези "картинки" не доказват ли безспорно,че Симеон е коронясан по всички правила и затова не случайно имаме титлата известна ни от неговите печати Римски император.

post-4727-1244786125_thumb.jpg

post-4727-1244786145_thumb.jpg

post-4727-1244786174_thumb.jpg

post-4727-1244786220_thumb.jpg

post-4727-1244787486_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 242
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребител

На всички миниатюри от Скилица преобладаващо с такива червени шапки са изобразени само българи..(Видях на едно единствено място мъж за когото не е указано какъв е изобразен по този начин в миниатюрата за Василий I).

Никъде византийски император не е изобразен с червена шапка,с изключение на едно място,което е смущаващо и си задавам въпроса отговаря ли заглавието на изображението,а имено влизането на император Никифор Фока(963-969) в Константинопол .В изображението на двамата философи с ученици те също са с червени шапки като българите?!.Във всички тези места :Българската делегация при Лео VI,делегацията при Александър,Делян и Тихомир,Симеон при преговорите с Фатлун,Самуил при женитбата на Мирослава,а също и при по-горе цитираните,Симеон и Констнтин- обяда и провъзгласяването на Петър Делян българи са изобразени по този начин и това разминаване между текст и картинка на влизането на император Никифор Фока(963-969) в Константинопол излиза извън установената рамка и е повод да задам въпроса дали не е изобразен български император?

post-4727-1244791245_thumb.jpg

post-4727-1244791266_thumb.jpg

post-4727-1244791297_thumb.jpg

post-4727-1244791322_thumb.jpg

post-4727-1244791350_thumb.jpg

post-4727-1244791372_thumb.jpg

post-4727-1244791582_thumb.jpg

post-4727-1244791605_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Това наистина е много интересно! Виждайки многобройните примери, едва ли можем да сметнем, че червеният цвят е случаен. Очевидно част от българската владетелска символика.

:thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Със същата червена шапка е изобразен и Симеон от миниатюрата на обяд с Константин.

Цитат от проф. Атанас Божков: „Съгласно същия трактат (К. Багренородни, „За церемониите”), „Приятелите, които идват...сядат от лява страна”. Илюстраторът очевидно е имал пред вид този задължителен ред и затова Симеон е изобразен почти в профил, отляво на императора, към страната на стената (тук С. Естопанан допуска грешка, като приема, че императорът стои вдясно, под първото междуколонно пространство. Освен това той не отчита и факта, че императорът в момента е още малолетен, а фигурата вдясно представлява зрял мъж със светла брада).”

Аз съм съгласен с писаното, което се постарах да намеря. Иначе това за брадата винаги ме е водило, когато съм гледал въпросната миниатюра. Надписът към миниатюрата - ситният текст вдясно на двореца, гласи: „Симеон Български...” (вторият ред не можах да прочета). Логично е той да се отнесе до най-близкото до надписа лице.

Всъщност позите на всички участващи в сцената лица, са вперени благочинно именно към фигурата в злато и няма съмнение, че това е гостът, споменат в надписа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

IO Делян и IO Теохомирос - Ioan /IO/ - "от бога самодържец". IO Мортаг /Омортаг/ също е известно, а за IO в титулатурата на владетелите от Второто българско царство е всеизвестно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

„Във всички възпоменателни или надгробни надписи от времето на Омуртаг името на лицето, в чиято памет е издълбан известен надпис, започва с О-, напр. ОКОРСИС, ОТУРДАЧИС и пр. До неотдавна се приемаше, че това О принадлежи към началото на съответното лично име. Оказа се обаче, че то е всъщност гръцкият член за мъжки род при лични имена и че напр. буквеното съчетание ОКОРСИС трябва да се раздели на О и Корсис. Следователно името гласи Корсис, а не Окорсис. Причината за тази грешка се дължи на обстоятелството, че въпросните лични имена се срещат за пръв път и тяхната точна форма е неизвестна. „(В. Бешевлиев. Прабългарски епиграфски надписи. С. 11).

Надписите в миниатюрите горе са: о Симеон, о Делеан, о Теихомирос.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4281&st=200 - тука decapitulator правилно е дал един известен надпис с "I каннас W мортаг" - IW /Ioan/ Мортаг.

Иначе за О, като гръцко произнасяне е вярно. В латинските страни има произнасяне Стоян - Естоян, Цветан - Ешчветан, т.е. там е вместо О - Е. Също трябва да се отчита.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
„Във всички възпоменателни или надгробни надписи от времето на Омуртаг името на лицето, в чиято памет е издълбан известен надпис, започва с О-, напр. ОКОРСИС, ОТУРДАЧИС и пр. До неотдавна се приемаше, че това О принадлежи към началото на съответното лично име. Оказа се обаче, че то е всъщност гръцкият член за мъжки род при лични имена и че напр. буквеното съчетание ОКОРСИС трябва да се раздели на О и Корсис. Следователно името гласи Корсис, а не Окорсис. Причината за тази грешка се дължи на обстоятелството, че въпросните лични имена се срещат за пръв път и тяхната точна форма е неизвестна. „(В. Бешевлиев. Прабългарски епиграфски надписи. С. 11).

Надписите в миниатюрите горе са: о Симеон, о Делеан, о Теихомирос.

Това обяснява защо при ниго един автор от Ренесанса или Възраждането у нас няма форма Омургаг, а само Муртагон.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Качването върху щит е варварски обичам, за съжаление усвоен от късноримските императори.

Симеон при 'провъзгласяването' си за василевс носел ли е пурпурна дреха?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Цитат от проф. Атанас Божков: „Съгласно същия трактат (К. Багренородни, „За церемониите”), „Приятелите, които идват...сядат от лява страна”. Илюстраторът очевидно е имал пред вид този задължителен ред и затова Симеон е изобразен почти в профил, отляво на императора, към страната на стената (тук С. Естопанан допуска грешка, като приема, че императорът стои вдясно, под първото междуколонно пространство. Освен това той не отчита и факта, че императорът в момента е още малолетен, а фигурата вдясно представлява зрял мъж със светла брада).”

Аз съм съгласен с писаното, което се постарах да намеря. Иначе това за брадата винаги ме е водило, когато съм гледал въпросната миниатюра. Надписът към миниатюрата - ситният текст вдясно на двореца, гласи: „Симеон Български...” (вторият ред не можах да прочета). Логично е той да се отнесе до най-близкото до надписа лице.

Всъщност позите на всички участващи в сцената лица, са вперени благочинно именно към фигурата в злато и няма съмнение, че това е гостът, споменат в надписа.

Изображението трябва да се разглежда като традиционен похват използван в средновековните хроники,където като по малка фигура,по-млад,и т.н.без пълен блясък идва да покаже второстепенност,и затова византийският император е показан в пълен блясък.Симеон е показан с червената си корона при преговорите с Фатлум и е изключено да са изобразени с разменени корони.

Ето и написано Муртагон Василивс

post-4727-1244817312_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Качването върху щит е варварски обичам, за съжаление усвоен от късноримските императори.

Симеон при 'провъзгласяването' си за василевс носел ли е пурпурна дреха?

И описанието и миниатюрата се свеждат до две основни харахтеристики.Две фигури,едната коленичила,другата е поставила ръка върху главата и.

Мисля,че ако имаше нещо което да прави Симеоновата коронация незаконна,например липса на червени чорапи,или щит ,или диадема и т.н. всяко писмо от епохалната тринадесет годишна епистоларна епопея би започвало и завършвало с нея по добно на прочутото "И все пак Картаген трябва да умре."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпросът с червените шапки, с които са изобразени българите в Хрониката на Скилица, е доста интересен. Дали всъщност не става въпрос за фесове? Но тъй като няма пискюли, то може би става въпрос за някаква ранна форма на "протофесове" "първофесове" или "прафесове". :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Въпросът с червените шапки, с които са изобразени българите в Хрониката на Скилица, е доста интересен. Дали всъщност не става въпрос за фесове? Но тъй като няма пискюли, то може би става въпрос за някаква ранна форма на "протофесове" "първофесове" или "прафесове". :post-20645-1121105496:

Чак пък фесове.Това си капа,калпак.Само,че червен.И на Симеон е избродиран с бисери и камъни.Короната на рушняците не беше ли същата.Тогава ония са носели чалми.Феса не бе ли изобретен в 19 век?

post-4727-1244822032_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чак пък фесове.Това си капа,калпак.Само,че червен.И на Симеон е избродиран с бисери и камъни.Короната на рушняците не беше ли същата.Тогава ония са носели чалми.Феса не бе ли изобретен в 19 век?

Това с феса, си беше един бъзик - естествено че не са фесове. Но въпросът с тези червени шапки наистина е интересен. Трябва да се види дали в други изображения от този период са изобразени с такива шапки или не. Ако не, то според мен те трябва да се тълкуват като условен знак използван от Скилица, който да подскаже на читателите че става въпрос за българи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това с феса, си беше един бъзик - естествено че не са фесове. Но въпросът с тези червени шапки наистина е интересен. Трябва да се види дали в други изображения от този период са изобразени с такива шапки или не. Ако не, то според мен те трябва да се тълкуват като условен знак използван от Скилица, който да подскаже на читателите че става въпрос за българи.

Ами,бъзик!?Ти направо си доказа "тюркската"теория.То не стига,че техните доказателства,без"твоето"са три пъти по-малко и пак се въртят!Кажи на някой,че сестра му е курва,пък той да доказва,че няма сестра.Добре,че е документирано въвеждането на феса през 19 век за да измести чалмата.

Мисля.че първата руска корона беше подобна мека шапка с бисери и камъни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето и английската корона.

Два портрета на Хенри VII с корона шапка инкрустирана със скъпоценни камъни-Холбайн Младши, и неизвестен майстор.

Сравни с червената на Симеон.Има и двама с червени калпаци с бели краища като на Хенри.

post-4727-1244827524_thumb.jpg

post-4727-1244827534_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Короната на Петър I !Червена шапка(капа)!?Копие на първата Шапка Мономаха.Шапка Мономаха е един от символите на руската аристокрация.Рушняците си пишат,че им била подарък от татарите.Като азбуката.Въпреки,че е повече от очевидно,че те няма да носят нещо,коео символизира подтисничествито им(все едно да си накачат значки на Хитлер ,щото при договорът със Сталин им ги бил подарил!?)Както се вижда от Скилица са го наследили от българите,но нямат смелостта да си признаят.

След като иван Грозни се провъзгласява за цар с такава шапка ,полският крал го запитва да обясни значението на тази нова титла.Иван отвръща,че който е коронясан с тази шапка "мономаха" по традиция се нарияа цар,защото е подарък от Цар!?

post-4727-1244828995_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

За шапките. Сред това, което е носел виз. император на главата си е имало не само метални шапки. Камилкона - както показва и самото име е бил от камилска вълна. Напълно е възможно плочките от диадемата на преславското съкровище да са украсявали именно такава шапка-корона.

Това, че по често с такива шапки са изобразени българите също е обяснимо - нашият климат е по-суров от византийския. Затова и нашите владетели са носели и кожени облекла.

Що се отнася до коронацията на Симеон, то той е получил титлата василевс на българите, а му се е искало да е василевс на ромеите. Това обяснява и малко по особения церемониал на коронацията. Съгласете се например, че не върви да го издигнат на щит в "Св. София" ромейски войници, а на главата му да бъде положена някоя от короните на виз. императори - тогава той щеше да обяви, че е коронясан за василевс на ромеите и щеше да е напълно прав.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Ако следваме това на римските императори,в доста случаи провъзгласявани от собствените си легиони,достатъчно е било А.издигането на щит на избранника и Б,ако е липсвал щит указанието е ,че трябва да се направи нещо като столче от ръцете на воиниците и да бъде издигнат и провъзгласен императора.А.Такова коронясване е изобразено в Чудовския псалтир.Б.Именно и такова коронясване насблюдаваме при Петър Делян в хрониката на Скилица-Мадрид.Прави впечатление червената шапка на избранника и на издигащите го.Със същата червена шапка е изобразен и Симеон от миниатюрата на обяд с Константин.В Манасиевата хроника-Ватикана има коронясване на което присъства и патриарх положил ръката си на главата на избранника.И ако в тази сцена полагането на ръката на избраника е достатъчно да бъде провъзгласен за император,защо това трябва да се отрича на Симеон направено по подобно описание?И тези "картинки" не доказват ли безспорно,че Симеон е коронясан по всички правила и затова не случайно имаме титлата известна ни от неговите печати Римски император.

Два жокера:

1. Кога е писана хрониката на Скилица?

2.Преписът с миниатюрите, които виждаме, откога е?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Що се отнася до коронацията на Симеон, то той е получил титлата василевс на българите, а му се е искало да е василевс на ромеите. Това обяснява и малко по особения церемониал на коронацията. Съгласете се например, че не върви да го издигнат на щит в "Св. София" ромейски войници, а на главата му да бъде положена някоя от короните на виз. императори - тогава той щеше да обяви, че е коронясан за василевс на ромеите и щеше да е напълно прав.

Н а печата коъто съм качил пише не “βασιλευς των Ρωμαιων” или "Симеон Василевс " ,

а +CVMEON EN XPIC RACIΛEPOMEWN+

Не върви да пише RACIΛEPOMEWN ,а ние да го четем василевс на българите.

Пред фактите и боговете мълчат.

post-4727-1244844240_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Н а печата коъто съм качил пише не “βασιλευς των Ρωμαιων” или "Симеон Василевс " ,

а +CVMEON EN XPIC RACIΛEPOMEWN+

Не върви да пише RACIΛEPOMEWN ,а ние да го четем василевс на българите.

Пред фактите и боговете мълчат.

Само че не е признат за такъв от населението на империята. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Само че не е признат за такъв от населението на империята. :smokeing:

Напротив,в знак на признателност и братска любов го наричат го брате.Само Гайус е приветстван повече от римския народ.

А също в знак на признателност и по традиция като римски император му е издигната статуя в Константинопол.И след смъртта му по стар римски обичай е обезглавена за да се постави тази на новия.Това също се прави само за императори .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Н а печата коъто съм качил пише не “βασιλευς των Ρωμαιων” или "Симеон Василевс " ,

а +CVMEON EN XPIC RACIΛEPOMEWN+

Не върви да пише RACIΛEPOMEWN ,а ние да го четем василевс на българите.

Пред фактите и боговете мълчат.

Ами както казват виз. хронисти, в крайна сметка от постигнатите договорености и двете страни не останали доволни. Не се впускат в детайли защо точно, но човек може да се сети. Симеон - защото искал да получи титлата василевс на ромеите, но получил титлата василевс на българите. Византийците - защото му дали титлата василевс на българите. Просто до тогава те не били признавали на никой такава титла (едва Исак ІІ Ангел признал тази титла на тер. император за да избегне алтернативата Фридрих ІІ и кръстоносците да обсадят Цариград).

Симеон си е сложил на печата "василевс на ромеите", че даже и на писмата го е слагал, ама виж какво пише Роман Лакапин по въпроса. И трябва да кажа, че има право. То и наш Гоце може да почне да се титулува президент на САЩ, ама какво от това (освен че може няколко стелта да ни пуснат няколко бомби, за да ни приобщят към свободата, демокрацията и американския начин на живот :biggrin: ).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Само че не е признат за такъв от населението на империята. :smokeing:

Референдум ли са правили? Пусни резултатите, ако ги имаш, за да видим с колко процента е отхвърлена кандидатурата :biggrin: !

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...