Отиди на
Форум "Наука"

Гербовете с трите лъва са на Волжка България


Recommended Posts

 • Потребители

Животното на пръстена дявол го знае какво е...Пък и лично аз съвсем не съм сигурен, че Калоян с пръстена е цар Калоян.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Руските историци пишат, че в 1487 г. московският княз Иван III успял не само да отхвърли подчинеността си от Казанското ханство, но дори и временно го поставил под васална зависимост

Първо Московското княжество е било васал на Ордата, а не на Казанското ханство. Повод за прибавянето на титлата "княз болгарский" към тази на Иван ІІІ става првземането на Казан от русите на 9 юли 1487 г. и налагането на престола там на промосковския хан Мохамед Емин. И от тогава до 1917 г. тази титла е неизменна в титулатурите на всички руски владетели (вел.князе, царе, императори)

През 1552 г. Иван ІV Грозни звладява Казанското ханство и се провъзгласява за "цар Казански".

На „ПЕЧАТЬ ЦАРЬСТВА КАЗАНСКАГО” има изобразен зилант (нещо като дракон). Същият е добре познат в интернет от жълтия флаг на Казанското ханство

На казанския герб е изобразен змей. Това хайванче е свързано с легендата за образуването на град Казан, според която на това място си живеел змей,тормозещ хората, убит от хан Саин. Да се твърди че флагът от Сборника на Алярд издаден за пръв път през 1696 г. е на Казанското ханство е несериозно, защото по това време то не е съществувало от близ 150 години. А още повече, че в сборинка са включени само морски страни.

Този печат с лъв и текст „БОЛГАРСКАѦ” е по-ранен от най-ранния герб с текст "BULGARIA" от илирическите гербовници, който е от 1595 г.!

Както се казва на чист прабългарски, според някои де: "нерде Ямбол, нерде Стамбул". Не могат да се сравняват илирските гербовници с големия печат на Иван Грозни, защото връзка между тях няма.

Действително в печата на този руски владетел е изобразено животинче наподобяващо лъв. Първоизточникът на това изображение очевидно са златордински монети с лъвско изображение . Прикачам снимки на такива монети сечени в Сарай, за да видите че изображенията са едно към едно. С други думи да се търси връзка между бълг.герб от печата на Иван Грозни и този на България от гербовниците е несериозно. Най-валкото позите на лъва са различни Все пак лъвът не патент само на България. Той е древен символи и се среща на доста места по света.

post-4429-1267479742_thumb.jpg

post-4429-1267479762_thumb.jpg

post-4429-1267479780_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
А това е в периода 1371-1395 г., което със сигурност е по-ранен герб от този от 1487 г. и от другия от 1595 г.

Иначе ще е доста добре да се докаже, по линия на герба-лъв или лъвове, че във Волжка България и Дунавска България в периода след ХІІ век са управлявали представители на една и съща династия и Асеневци са нейна пряка част или клонка.

Не Иванко. Най-старото изображение на българският герб е именно от големия печат на Иван Грозни. А предложението ти за династиите е меко казано странно. Във Волжка България властват Чингисидите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Това не е лъв и двамата го знаете. Ето го и на цветно животното.големия печат на Иван ІV Грозни (вер. 1577 г.)на Волжска Българтия 1577 г и Българският герб в официалния "Титулярник" (1672 ).Тук е наречен барс.

Барсът сащо е коешки хищник, като лъвът.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Животното на пръстена дявол го знае какво е...Пък и лично аз съвсем не съм сигурен, че Калоян с пръстена е цар Калоян.

Прав си. Вероятността това да е пръстен на цар Калоян клони към 0

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Абе, ясно личи , че няма лъвска грива , ерго животното не е лъв. Може да е проскубан лъв, но то и проскубан петел , не е петел , така ,че дотук и с манипулациите за ''болгарский лев''. Ако пък ординските българи са изразявали почитта си към прабългарина Барис (Барс) , това си е друга терца и можем и до другиден да си правим хералдистични и лингвистични гаргари, които ще изпратят темата или в отвъдното, или в ъндърграунда.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Може да е проскубан лъв, но то и проскубан петел , не е петел , така ,че дотук и с манипулациите за ''болгарский лев''Ако пък ординските българи са изразявали почитта си към прабългарина Барис (Барс) ,

Барсът е роднина на лъва. Вярно е че няма грива, но пак си някакъв котак. Ей ти и снимка на проскуланото котеце.

А тези орденски българи :head_hurts_kr: що за птици са и кой е тоз пралъбгарин :crazy_pilot: Барис . Не е от нашето село не съм го чувал

post-4429-1267483916.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Игра на думи - ордински българи (нема такова животно) и княз Борис Дунавски (852-889) , който носи името на азиатската котка, според тюркските лингвисти .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

post-2642-1267516496_thumb.jpg

Това е вече истински отпечатък - прерисовката не е добре направена. Иван Грозни се е усетил и във втория си голям герб-печат (има го и него в интернет, той е с агънце) е махнал татарския езически символ и го е заменил с Агнец божи. Даже и кръст му е сложил, ама не е случил на «познавачи» от ХХІ век. На първия герб на Грозни е представен герба на Татарска България, във втория - на Руско-имперска България.

Ето ви и малка информация кога е изчезнала Волжска България.

«В июле 1917 года, когда после февральской революции первые лучи свободы согрели души угнетенных народов, мусульмане Внутренней России созвали съезд в Казани и решили возродить свою национальную государственность. Это дело поручили С. Максуди. Он выделялся своей эрудированностью: хорошо знал историю, литературу родного и других тюркских народов. Получил высшее юридическое образование в Париже, в Сорбонском университете. К тому времени он проявил себя как верный сын своего народа, активно участвуя в деятельности партии Иттифак аль муслимин (Союз мусульман), которая ставила своей целью объединение всех мусульманских народов в борьбе за национальную независимость. Хочу подчеркнуть, что партия называлась мусульманской, а не татарской. В нее входили видные представители всех мусульманских народов: волжских болгар, башкир, узбеков, казахов, азербайджанцев и др., которых власть называла татарами.

Два созыва подряд С.Максуди был депутатом Государственной Думы, где зарекомендовал себя истинным патриотом, бесстрашным защитником интересов родной культуры. Он неоднократно выступал на заседаниях Думы с заявлениями, что термин татары … историческое недоразумение, что называть нас татарами неверно.

Сформированная съездом коллегия во главе с Максуди проделала огромную работу, в результате которой в ноябре 1917 года была провозглашена национально - культурная автономия Идель - Урал штаты, территория которой включала исторические земли Волжской Болгарии. Нейтральное название республики Идель – Урал, ни Болгария, ни Татария, обусловлено борьбой татаристов против С.Максуди. С. Максуди никак не хотел употреблять термин татары. Но проявил слабость, уступил татаристам, фракцией которых в Милли Меджлисе - парламенте республики Идель – Урал, руководил все тот же Г. Ибрагимов. Этим он допустил недооценку важного значения родного имени болгары в сознании народа. Если бы республика была названа Болгарской, то её силы утроились бы поддержкой широких народных масс и в первую очередь поддержкой Совета волжских болгарских мусульман.

Тем не менее, национальная государственность Идель – Урал штаты явилась уникальным образцом решения национального вопроса на принципах демократии и соблюдения прав человека. Её Конституция, подготовленная С. Максуди, не требовала государственного суверенитета. Максуди гениально предвидел, что будущее России - это федерация. Он говорил: … мы не хотим быть свободными против русского народа, … мы твердо верим в возможность свободного существования совместно с русским народом, которого мы никогда не смешивали с правительственной властью, не исходившей из народа. Он знал, что национальное достоинство личности обеспечивается свободой и равноправием в общественной жизни, в делах образования и культуры.

В апреле 1918 года большевики назначают миллионное вознаграждение за голову С. Максуди, который волей провидения сумел избежать ареста и прибыть в город своей юности Париж. Здесь он хлопочет перед Парижской мирной конференцией стран Антанты об избавлении родного народа от большевистского ига - этой нежданной напасти. В Меморандуме в адрес Конференции он пишет: Представляется целесообразным обратить внимание на то, что название представляемой мной нации татары не что иное, как историческая ошибка…. Вернуться в окаянную Россию ему уже не суждено. Он работает профессором Сорбонского университета, в котором когда-то получил путевку в жизнь. Затем его приглашают в Турцию. Там он - профессор Стамбульского и Анкарского университетов, преподает право и историю. Несколько раз избирается депутатом Народного Собрания и, самое главное, он был одним из ближайших соратников президента Ататюрка - отца демократических преобразований в Турции. Он опубликовал десяток книг по истории и праву. В начале пятидесятых годов в составе парламентской делегации от Турции он работал в Страсбурге над составлением Конституции Европарламента. Его не влекла мания величия. Он жил и трудился во имя человеческого достоинства. Не удивительно, что гений Максуди, его человеколюбие нашли свое заслуженное применение на общечеловеческом уровне.

Принципы демократии, права и свободы человека, за которые он боролся и в разработку которых внес огромный вклад, слава Богу, дошли и до нас, на его любимую Родину. Окружным путем, через Европу, но дошли: в 1993 году Россия приняла первую в своей истории демократическую Конституцию, которая не только провозгласила всех граждан России равными перед законом независимо от расовой, религиозной, национальной и прочих признаков, но и предоставила каждому человеку весь комплекс прав и свобод, необходимых для обретения человеческого достоинства. То, за что боролись волжские болгары на протяжении веков, осуществилось. Русское иго кончилось!

Жаль, Родина не помнит своего верного сына: ни в родной деревне Ташсу, ни в Казани нет даже памятной доски, нет ни одной улицы с именем С.Максуди, не говоря уж о памятнике. Учебники по истории фактически постыдно умалчивают его имя и великие деяния.

Уже через три месяца после объявления республики Идель – Урал к власти пришли большевики. Ваисовцы с радостью их поддержали, увидев в их пришествии начало царства добра и справедливости. Большевики разгромили и республику Идель – Урал, и Совет волжских болгарских мусульман и создали на части земель Казанской губернии татарскую республику. Проект татарской республики был подготовлен в наркомате по делам национальностей, руководимом Сталиным, при активном содействии таких татаристов, как уже известный нам Г.Ибрагимов, который стал заместителем Сталина, а также М.Султангалиев. Последний принимал личное участие в разгроме государственных учреждений республики Идель – Урал. Поэтому площадь возле Национально - культурного центра (НКЦ) города Казани, где установлен памятник свободе Хоррият, названа его именем: площадь Султангалиева. Это ли не кощунство!?

Решение о создании татреспублики было принято на заседании политбюро РКП(б) в январе 1920 года. И уже в марте на территории Казанской губернии вспыхнуло восстание болгарского народа против безбожного имени татары. Это восстание известно под названием Вилочное восстание. Большевики безжалостно подавили его силами регулярных войск Красной армии, уничтожая при этом целые деревни. Затем отняли у крестьян весь урожай этого года и искусственно создали страшный голод 1921-22 годов. Опять умерло много народа. Выжившим было не до национальной гордости, не до национального имени. Так большевики расправились с духом независимости болгарского народа.

27 мая 1920 года Ленин подписал декрет об образовании татарской республики.» («Куда исчезла Волжская Болгария?» Президент Болгарского Национального конгресса Г. Халил, 29.06.02, http://www.bulgars.ru/stati/disapp.htm )

В Съветския съюз е имало Българска федеративна република, обаче е носела името Татарстан.

Лека-полека и за Калояновия пръстен ще узреете.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Във Волжка България властват Чингисидите.

Сериозно ли след ХІІ век във Волжка България властвали... Чингизидите?! И вероятно Асен, Петър и Калоян /към 1160-1207г./ евентуално може да са клонка на ... Чингизидите /-властващата династия във Волжка България към ХІІв./?? :w00t:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Е, баш за ХІІ в. не знам, ама какво общо имат нашите Асеневци с Волжка България?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Прилича ли на този от "Калояновъ пръстен" /ХІІІв./ ?

Лъвът се изобразява с голям пискюл на опашката,обикновено раз(,дву)троен,която е дълга и това много добре личи на дадените монети и грива.Животното е индентично с това от т.нар. Калоянов пръстен .Който е от самородно злато ,каквото точно е известно да се използва във Волжска България,а не във Западна Европа или Византия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
post-2642-1267516496_thumb.jpg

Това е вече истински отпечатък - прерисовката не е добре направена. Иван Грозни се е усетил и във втория си голям герб-печат (има го и него в интернет, той е с агънце) е махнал татарския езически символ и го е заменил с Агнец божи. Даже и кръст му е сложил, ама не е случил на «познавачи» от ХХІ век. На първия герб на Грозни е представен герба на Татарска България, във втория - на Руско-имперска България.

И къде го видя този втори печат с агнето, че досега не съм срещал подобна информация?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сериозно ли след ХІІ век във Волжка България властвали... Чингизидите?! И вероятно Асен, Петър и Калоян /към 1160-1207г./ евентуално може да са клонка на ... Чингизидите /-властващата династия във Волжка България към ХІІв./?? :w00t:

След 1236 г. са Чингисидите. До тогава коя е била управляваща династия във Волжка България никой не знае. За владетелите и се зна епредимно по ноумизматична информация. А ти откъде знаеш, че били от Асеневци?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

post-2642-1267717520_thumb.jpg

Имам малка грешка: печатът не е на Иван Грозни, а е от «Изображение герба Империи из дневника Корба, сопровождавшего в 1698-1699 годах австрийского посла Габсбургов, отправленного в Москву для переговоров о войне с Турцией.” Вижда се колко е късен. Чак тогава руските управници са се усетили да правят възродителен процес.

post-2642-1267717529_thumb.jpg

post-2642-1267717538_thumb.jpg

Ето и западноевропейска карта на Тартария от 1706 г., която кореспондира с малките печати от герба на Иван Грозни. Даже и титлите са „крал (роа) на Казан” и „княз (дук) на България”.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Съмнително е Кроб са изобразил агнец. На практика той е прерисувал Титулярника от 1672 г., където е изобразен барс. Първото срещане на волжко-българският герб като агнец е в проектогерба на имп. Павел І от 1800 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 years later...
 • Потребители

Императорът на България в Каталонския атлас от 14 в.

Каталонският атлас съдържа текстове с астрономически данни и карта на света с размери 69 см х 3.9 м, разрязана на отделни листи. Създаден е около 1375 г. в Палма де Майорка от Абрахам и Йехуди Крескес, баща и син. На два от общо осемте листа на картата, монтирани върху дървени панели, са представени земите около Средиземно, Черно, Аралско и Каспийско море.

590c3e676d839_IVV.png.120d2f478367cf74bcb6f3ea01897516.png

Вниманието ще бъде насочено към един фрагмент от панел V (горе вдясно в червената рамка ), като за по-доброто ориентиране относно географското положение на обекта, вляво е показан и съседният панел IV от европейската част на картата.

590c3e78b8717_.thumb.jpg.c675a8a74bc6b96293ee40f55979c0c5.jpg

На панел V над Каспийско море, наречено Mar del Sarra (Морето на Сара), е представен района около река Волга - от устието при морето до мястото, където в нея се влива река Кама. Фрагментът е завъртян на 1800, за да се възприеме по-добре изображението.

Вдясно от фигурата има поясняващ текст. Разчетен на английски език, той гласи: „Here resides the emperor of this northern region whose empire starts in the province of Bulgaria and ends at the city of Organcio. The sovereign is named Jambech, Lord of the Sarra.” (Panel V V.4) Има го и на руски език. Преводът е в смисъл: „Тук пребивава императорът на този северен регион, чиято империя започва от провинция България и свършва в град Органсио. Суверенът се казва Джамбех, господар на Сара.” 

Имената са исторически, но не са познати в този вид. „Суверенът”, т. е. императорът, е посочваният в историческата литература хан Джанибек или Джани бег, третият син на хан Узбек. Узбек е бил хан на Златната орда в периода 1313-1341 г. , а Джанибек – от 1342 г. до 1357 г. Че става дума за владетели на Ордата, се разбира от знамената с тамга, които се развяват над някои от крепостите, представени на картата.

590c3e8a4a56d_.png.4f3a003513293471d76cb64c6d061f89.png

По протежението на река Волга са показани три крепости. Тази, при мястото където се срещат Волга и Кама - е обозначена като „Bоrgar”. Това е столицата на Волжка България Болгар, или Булгар. Връзката с името Burgaria в поясняващия текст потвърждава, че направените разчитания Borgar-Болгар и Burgaria-България са правилни.

Надписът при крепостта с развятото над нея знаме се чете: „ciutat de Sarra”. Гугъл го превежда като „град на Сара”. Всъщност това е град Сарай, който е бил столица на Златната орда.

590c3ea1e4046_.jpg.94b85d62da7b0322212cc7ac22d0a82b.jpg

На тази карта се вижда как са разположени трите исторически столици на Златната орда. Първата столица е бил Болгар, после станал Сарай Бату, който се е намирал на 80 км от Астрахан (на картата е изписан при делтата на Волга като Агитаркам, отбелязан е със синьо кръгче). Хан Узбек преместил столицата от Сарай Бату – в Сарай Ал Джедид.

На картата е показан и град Ургенч, който е посочения в Каталонския атлас град Органсио. Според обяснителния текст на картата, дотам се простирала империята на хан Джанибек.

В статията „Родина казачества” Харин Анатолиевич  е представил малко по разширен фрагмент от Каталонския атлас: с фигурата на Джанибек и районите, където има знамена на Ордата. „В Каталонският атлас от 1375 г. е показана основната територия на Златната орда”, пише той. Посочва, че Боргар е Булгар и уточнява, че другите два града на Волга са Белджамен (Berchimam) и Сарай Бату (Селитряное). Обяснява също, че на атласа по-големите административни центрове на Сарайската Орда били отбелязани със знаменца с „човекоподобната тамга” на владетелския двор на Бату хан.  (Харин Евгений Анатольевич. Родина казачества - Самиздат)

Каталонската карта от 1375 г. показва, че още докато е съществувала Дунавска България, в завладяната от татарите Волжка България също е имало император. При това той е бил непосредствено свързан с Ордата. Този момент е много важен, но се избягва да бъде коментиран от тези, които приемат, че гербът „Императорът на България” от „Хроника на Констанцкия събор” на Улрих фон Рихентал е герб на последния български цар Йоан Шишман.

590c3ebb2089b_.thumb.png.71b4991cf4a085b9644e584826666f1b.png

Прави впечатление, че в сайта на Българското хералдично и вексиколожко общество „гербът на императора на България” от двата преписа на хрониката на Констанцкия събор - Пражкия кодекс (показан тук горе вляво) и Аулендорфския кодекс (горе в средата), както и от Ортенбугския гербовник (горе вдясно), са показани без допълнителните обяснителни текстове към тях (виж България в гербовниците).  А в тези текстове е отбелязано, че „императорът (на немски език кайзер) на България”, е имал „пълномощник от Ордата”. И под неговата власт е било и „кралство Калдея” (или Халдея).

„Няма текст – няма проблем” е познат прийом, но не е коректно да се създават у читателите лъжливи представи за произхода на въпросните гербове.

590c3ec6ba2af_.png.79c575be93aec94c32eba92f69751220.png

На картата, която Фра Мауро е съставил през 1457 г., е посочено местонахождението на Калдеа (Caldea). Показана е и столицата на тогавашната Велика орда – Сарай (Saraj).  Вероятно това е Сарай Ал Джадид. Двете позиции дават представа къде са се простирали владенията на „императора на България”, представен чрез своя герб в Хроника на Констанцкия събор.

В края на хрониката, отбелязвайки участниците в събора, които е представил чрез техните гербове, Улрих фон Рихентал е написал: „В Татария има седем кайзерства (империи). От тях пет изпратиха техен посланик в Констанц: кайзер Шигро, кайзер Едигон (вероятно става дума за Едигей), кайзер Такмач, кайзер Солдан, кайзер Шурла – всички от Ордата.” Това сведение трябва да ни подсеща, че Рихентал е имал възможност да вземе информация за Татария и Ордата непосредствено от хора, добре запознати с тях.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Представителите на Ордата на Вселенския събор в Костанц са били в състава на делегацията, предвождана от киевският митрополит Григорий Цамблак.  В хрониката на Улрих фон Рихентал, и по-точно в нейните преписи, са отделени няколко страници, на които с текст и рисунки е представено посещението на киевския митрополит на събора. А.И. Яцимирски, автор на обемистия труд „Григорий Цамблак. Очерк его жизни, административной и книжной деятельности” (1904) е резюмирал известията от три от страниците така:

 „Получи се известие, че пристига в Констанц голяма делегация на киевския митрополит. Това бе едно исполинско шествие от пъстри тълпи в източни облекла. Тържественото влизане на Григорий Цамблак в Констанц стана на 19 февруари 1418  година. Обкръжен от руски, татарски и влашки князе, девет свещеници от базилиянския манастир, митрополитът броеше в своята разноезична свита представители от градовете на полска и литовска Русия, като се почне от Пшемисъл, Грудк и Лвов, та се свърши с Киев, Вилно, Смоленск и Стародуб; между тях имаше пратеници от великия Новгород, от бесарабския Мирчо, молдаванин, хан на Великата орда, а също от Саладин и други ординци — с една дума, около 300 души руси, власи и татари. Източните костюми на свитата, падащите по рамената коси и дългите бради на монасите, даже тонзурите им, а особено живото им желание да се съединят с вселенската църква — възбудиха всеобщо любопитство в Констанц.”

Саладин трябва да е „кайзер Солдан”, когото цитирах. А в  една кратка биография на Цамблак се уточнява, че става дума за "Великата орда на Едигей", под чията власт е бил тогава Киев.

 591207133b24b_.jpg.2fc69c9bc6cf5cb43f10b0afe4c4551d.jpg

По време на пребиваването си в Констанц Цамблак организира литургия според православния канон, която Рихентал нарича „гръцка меса” и описва най-подробно протичането ѝ. В Аулендорфския и Пражкия препис е изобразен момент от литургията, заемащ два листа. Това е по-представителната илюстрация от Пражкия кодекс.

 59120730c931f_.jpg.4de1d856ddfa7ed402e5ccaba9155d51.jpg

На дясната страна на изображението са представени Цамблак, обозначен с герба си, няколко от базилиянските монаси и публика от трима души, от които този в средата прилича на руснак, а вляво с чалмата и ятагана трябва да е представителят на Великата орда (татаринът от България). Третият може би е представителят на Мирчо Стари. Неговият герб също фигурира в хрониката на Рихентал.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Потребител

Много хубаво сте започнали , НО като чета се въртите в един Омагьосан  кръг . Че сме имали Гербове е Ясно , не само Царете но и знатните велможи или така наречени Боляри, Боили  . Според мен горе долу както виждам и в последния пост Цимблак се вижда с Герб , а знаем кой е той из Българските Среди :) . златната орда е със златни или Жълти Отенаци . Че е имало прекопирване от едни към други е ясно както Орела е в Римската Империя символ така и на Аспарух е с Орел предполагам и на Бащаму е подобно :) , все пак знаем колко време е бил в Константинопол . същото е сега и с телефони телевизори и т.н. Копи пейст е имало и тогава :) според мен . 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В България не е открито хералдично изображение с три лъва. Такъв герб се среща само в западните гербовници от 15-ти и 16-ти век.

https://rdp-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=134 Тук има информация по този въпрос, но не се пояснява за коя България се отнасят гербовете с трите лъва.  В статията аз правя това уточнение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ще ви ракажа една История от 1 лице .

Този разказ, приказка Разсъждение  е за един Род , който както държавата е раздиранa от междуособици така и от сплитни, Завист и какво ли още не .Българската история е като каймака на фрапето имаго но в същото време го няма . Не ме познавате и това е добре,  така и мисля да си Остане :).

Ще се опитам да опиша  колкото мога да споделя с вас и разкажа неща които знам от Баща ми , Дядо ми ,Чичо и  от Странични извори които последсвие сме открили с моя брат за моя Род   .

За  едина Фамилия което винаги е била с Характер, не Примеримост ,Справедливост , Борбеност Честност, Дарителност  и никога не се е изтъквaла. Ако искайте вярвайте това си е за вас :) просто ви давам сведения малко  :)

Защо ще ви споделя тези неща , има родове които не желаят да бъдат в обсега на светлините, пример ви давам с Актьора който от Търново където разказва за рода си :) , със сигурност има сведения за неща които не сте и чували , все пак споменава за рода си че са били Последния ковчежник на Търново през 1393г. 

Така спирам за него, нашите сведения които са предавани от баща на син и само на 1-родния син това в случея съм Аз , първоначално не вярвах на приказките им все пак съм малък бил, за истории и места, но вече съм над 40-те и от десетилетие се ровим и търсим сведения . Всичко е започнало при нас от 1190г. Битката на Асен и Петър  с императора Исак II Ангел , повечето са запознати или можеби са чували къде е станала Битката. Дядото който се е Биел от моя род е бил Стотник . При битката където се е водела има една местност или скала  която е кръстена на нашия род , все още носим тази фамилия  при битката много малка част са се спасили и това е предната редица където е вървяла охраната с императора , пресрещнат е от  пра дядо ми с неговата стотница , Императора е избягал доста тежко ранен , другата част са изтикани към пропаста , в чест за храброст Асен и Петър кращават тази месност на стотника >>>>>>>>> . и е Повишен в Болярин , в предишен пост писах че биолярите във Второто Българско Царство са се делели на 2 вида земеделци и Войни . Дадено му е право да има свой Герб и така на Татък , до наши дни този герб се предава . Интересното е че на герба няма кръстове  но това по нататък ще Обясня. Знаем кога е паднал Търново 1393г. и защо има сведения че едни Боляри са избягали към Еленския Балкан и кои в други посоки ние не сме заминали към Еленския балкан , питах Дядо ми бог да го прост аджеба защо сме се заселили там и каква е била причината и той ми казва при  цар Иван Александър  имало страшна Чума и преместил Обоза в една месност която по права линия по билото се стига където сме се настанили  Ние . 3 пъти за 3 века са правени опити да се Освободи тази местност при последното е било доста Успешно но са нямали подкрепа и околните села и паланки са били с повече турско малцинство и на пролед всичко се е разпаднало . Ще ви питам Нещо , знаете ли и чувалилисте за въоражена съпротива срещу Османците да се излиза на Битка  с Кръстове, Знамена и Тъпани . документирано е от турски писари . и друго нещо, питам ви знаете от коя страна на Царевец е  била  наказателната скала където са се хвърляли предатели и врагове на държавата по онова време/ на Север/,  на мястото където са отседнали моите пра отци скалата която гледа на север са хвърляли Турците и тази местност се казва и до днес Турски Дол, малко подсказвам :) кой окръг е :) . след последното Въстание на тази местност и потушаването му  пра дядо ми е избягал и се е замонашил , но е оставил тук сина си и жена си . имахме спорове с историк който казва че преди 1900г фамилии нямало Аз го питах ами защо този човек е написан така в документите и за много други които са от рода със същата фамилия и той мълчи нямал сведения :) . като видя и си Замълча . През Кумонизма пра дядоми е убит зверски на 8срещу 9 септември 1944г . бил е на 33 /34  г. добрече че е имал вече 2 сина че да останем и да разказваме , до сега сме се крили в тайна , но според мен вече трябва да разкажем и покажем какво знаем  а то не е хич малко . има имена които са забравени в нашата история а те носят моята Фамилия , не искаме нищо да доказваме.

Та за гербовете която е и темата , от последната година се занимавам с разчитането на знака Но го пращам на половина и и само една част на различни историци иманяри и така нататък отговори получих много но най ме шашна един на един иманяр който ми казва какво ми пращаш карта на една Крепост , останах втрещен . Незнам дали има общо със Златната орда но цветовете са жълто и червено или обратното зависимост дали са във Война или не аз така знам нашия символ е в червено и жълто това е на война .  

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Гербов за какъв Саладин говориш в 1418 година?Въобще нямаме никакви данни че татарите запазват автономията на Златната орда под една или друга форма.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

За Саладин пише Яцимирски. Цитирал съм него. В Хрониката на Рихентал е посочен кайзер Солдан. Може да става дума за султан.

Рихентал е написал цял раздел за Татария, която се е простирала от Северно море до Индия. На събора е присъствал официален представител на Ордата, под чието управление се е намирала Татария. Какво е вярно от написаното не знам, но гербът на „кайзера на България“ е към този раздел. Става дума за Татарска България.

Изяснявайте си страничните неща сами. Хрониката на Рихентал я има в интернет. Недейте да разводнявате темата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, К.ГЕРБОВ said:

За Саладин пише Яцимирски. Цитирал съм него. В Хрониката на Рихентал е посочен кайзер Солдан. Може да става дума за султан.

Рихентал е написал цял раздел за Татария, която се е простирала от Северно море до Индия. На събора е присъствал официален представител на Ордата, под чието управление се е намирала Татария. Какво е вярно от написаното не знам, но гербът на „кайзера на България“ е към този раздел. Става дума за Татарска България.

Изяснявайте си страничните неща сами. Хрониката на Рихентал я има в интернет. Недейте да разводнявате темата.

Zoltán да не е?

1024px-Flower%27s_Ordinary.jpg

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...