Отиди на
Форум "Наука"

БАН-ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ - АГОНИЯТА НА КРАЯ


Recommended Posts

 • Потребител

БАН – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ –

АГОНИЯТА НА КРАЯ

доц. д-р Любима Йорданова

Събитието

„Ние, представители на академичната общност от Българска академия на науките, загрижени за критичното състояние на българското образование и наука, Ви призоваваме на митинг-шествие: За компетентно управление на науката и образованието в България! За академична автономия! Да защитим целостта на БАН! Нека на 19 май да бъдем заедно: учени и изследователи, университетски преподаватели и учители, творци и артисти, хора на науката и изкуството, личности, граждани! Нека "бием тъпана" и събудим гражданското съзнание, приспивано от поредица управници, защото утре то може да заспи вечен сън! Нека разобличим онези властници, които демагогстват и настройват масите срещу хората на духа!Митингът ще се проведе на 19 май 2010г. (сряда)”. Така звучи едно съобщение, което получих на електронната си поща.

Текстът очевидно съдържа няколко неистини и нека да ги изредя: Висшето образование и науката в България наистина се нуждаят от компетентно управление, но то трябваше да обхване целия 20-годишен период на оттласкване от старата обществена система и в пакета нови закони за висшето образование да приспособи научното законодателство към изискванията, включени в подписаната през 1999 г. от Република България Болонска декларация и да следва политиките на Европейския съюз през десетилетието. Това не беше направено и за този печален факт правителството на ППГЕРБ, което управлява няколко месеца държавата, със сигурност не е виновно, за да бъдат отправени упреци към него. Проблемите са наслоени отдавна, десетилетия.

Академичната автономия е факт в България, но тя не означава, че държавните институции, които са на финансиране от държавния бюджет, могат да си позволяват да разпиляват държавните пари и съвсем естествено сега ЦУ на БАН освен финансовия одит ще има назначен и финансов контрольор от правителството.

Да защитим целостта на БАН! Ето тук е „заровено кучето.” Тук е голямата болка на номенклатурата в науката, която я управлява както през този 20-годишен период, така и преди него. Страха от загуба на привилегията да не работиш, а само да управляваш без мандатност и получаваш заплата, несъизмерима с пребиваването ти в науката. Страха от загуба на привилегиите, които си имал по време на социализма – пожизнено възнаграждение след пенсионирането според Постановление на Министерския съвет № 203 от 1996 г. чл. 1, актуализирано през 2008 г. пак то време на правителството на Българската социалистическа партия – пожизнено възнаграждение на академиците в размер на основното месечно възнаграждение на народен представител за съответния месец и за член-кореспондентите на БАН – 30% от него.

Значи академиците на БАН, хората от комунистическата номенклатура, пожизнено ще получават депутатска заплата? Веднага трябва да си зададем въпроса – за какви заслуги? Какво ги отличава от останалите граждани на Република България? Затова на протестния митинг на БАН преобладаваха побелелите глави на хора в надпенсионна възраст, което се вижда в снимковия материал, защото не става дума за никаква наука, а само и единствено за финансови привилегии на номенклатурата в науката, запазила старите си навици от времето на социализма. Затова и академици, повечето вече пенсионери и мислейки единствено за приходите си като пенсионери, като Иван Юхновски, Васил Проданов, Георги Марков, Михаил Виденов /от науката – БАН и Софийски университет/, Христо Недялков, Антон Дончев /от изкуството/ неистово скандираха „Ос-тав-ка” срещу прозорците на Министерския съвет. [b]За пари, за лично материално облагодетелстване, а не за наука или изкуство! Сред тях няма нобелисти, носители на Наградата „Мария Кюри” на Европейската комисия за постижения в науката или носители на Наградата „Сахаров” на Европейския парламент за свобода на мисълта. Къде е тогава величието?!

Колкото до социалистическия стил на изложение, той се открива лесно в езика от времето на социализма, който се използва в посланието. Кой съвременен човек би се осмелил въобще да говори за народа ни като за „маси”? Думата се среща единствено в пролетарската идеология на комунизма. "Нека разобличим онези властници, които демагогстват и настройват масите срещу хората на духа!" Кой днес разобличава? Още една дума от комунистическата идеология, която трябваше да започне да си отива преди 20 години.

Лозунгите на протеста – съдържателен план

Лозунгите от протеста са много верен индикатор за това, как може да бъде заблудена една общност и да бъде пренасочено вниманието й. Голяма част от тях са подготвени предварително в духа на обвиненията, но има и оригинално лично творчество, което аз, като човек, който 20 г. работя тази материя, изключително много ценя. Ще цитирам обаче първо лозунгите, които представят невярна картина на състоянието.

Министерство – има, Образование – няма, Младеж – бяга от BG, Науката – в ликвидация.Акронимът на образователното министерство е весел, но дава невярна представа за ситуацията в България. Младите българи започнаха да напускат страната ни преди 20 г., а никой, включително и МОМН, няма намерение да ликвидира каквото и да било, включително и науката. Там има образовани хора, а образованият човек не ликвидира с лека ръка. Това прави само необразованият или човекът с идеологизирано съзнание.

За компетентно управление на науката и образованието.Нали точно компетентността е тази, която заяви необходимостта от реформа, която в България не е правена от 38 /да, трийсет и осем години, толкова е остаряла българската наука, с 38 г./ и започна провеждането й стъпка по стъпка. Именно оставането на науката и образованието без реформа е свидетелство за некомпетентното им управление вече 38 години.

Разрухата на БАН е национално предателство. Напълно се солидаризирам с този лозунг, който показва десетилетното незачитане на учените у нас. Той не е свързан с работата на правителството обаче. Разбира се учените с увехтели дрешки, събрани около паметника срещу Народното събрание, са неприятна гледка. Но увехтелите дрешки не са от няколко месеца, а от десетки години. С изключение на номенклатурата в науката и преди 20 г. те бяха с увехтели дрешки.

Не липсват и социалистически по характера си лозунги като : „Не на национализацията в БАН” . Ако запитаме човека, който държи лозунга, той едва ли би могъл да посочи, как всъщност се национализира национална наука. Колкото до костюмираните мъже с вратовръзките, които ръководеха протеста, те наистина са тъжна гледва и спомен от времето преди 20 г. Учените, когато работят, са удобно, а не официално, облечени. И обикновено не са на възраст около и над 70 г. Пенсионната възраст на учените в Европейския съюз е 65 г.

Ритуалният ковчег, с който образно би трябвало да бъде погребана науката и кръста с отбелязани години – БАН – 1969-2010, също съдържат невярна информация. При създаването си в Браила Българското книжовно дружество е било неправителствена организация, ако използваме съвременното наименование и не е било на държавен бюджет. Така че да не смесваме Българското книжовно дружество с БАН. Това са две съвсем различни неща. Сегашната йерархизирана структура на БАН с две администрации – в научните институти и в Централно управление на БАН е създадена по съветски образец през лятото на 1946 г. Може да разгледате в. „Работническо дело” от юли 1946 г., ако се интересувате от механизма.

Определен нонсенс е лозунгът: „Науката – първи приоритет на Европа и последна грижа у нас!” Нали сме европейски граждани? При това вече четири години? Защо не участваме в науката на Европа? По-надолу ще напиша средствата, отделени за развитие на изследванията в държавите-членки на Европейския съюз. И още един лозунг: „Закриването на БАН – стъпка към Третия свят.” Ако става дума за закриването на Централно управление на БАН, даване на автономия на университети за включването им в европейски проекти при силна лична инициатива и липса на допълнителна бюрокрация, която да спъва процеса, тази стъпка би трябвало да бъде не към Третия свят, а към Европейския съюз. Дори тя се изисква от нас като европейски учени.

Прокрадва се и ключовата дума от политическата кампания на Българската социалистическа партия от 1990 г., времето, когато вече бившите комунисти трябваше да се нагодят към променената историческа ситуация, без обаче да изпускат врастта. Думата е сполука. Нейната задача е да сплоти лявомислещите учени: „Без наука няма сполука”.

И един веселяшки лозунг на младите социолози: „Можем да измерим и вашия рейтинг, затова ли ни закривате?” Разбира се нито министърът, нито правителството са мислили някога да закриват социологията у нас като наука. Показателно обаче е, че по време на изборни кампании социолозите от БАН почти не участват, да не кажа – не участват, което е по-вярно. В медиите са само социолози от неправителствени организации. Не казвам, че е лошо, казвам, че не е психологически правилно и професионално социолозите от БАН да бъдат встрани от горещите проблеми на реформата и мъчителния преход, който се извършва в момента в обществото ни.

Позицията на БАН

Тя може да се прочете в Декларацията в сайта на БАН-Централно управление http://bas.bg . Протестът е организиран, защото: Ръководството на БАН се е изплашило от новия закон за БАН, който се готви от екипа на министър Игнатов и който няма как да подмине въпроса с огромните пенсии на академиците и член-кореспондентите, осигурени от предишния кабинет със силно присъствие на Българската социалистическа партия. Значи Октоподът все още и жив и действа. Според Декларацията на Общото събрание от 10.05.2010 г. новият закон, който иначе още не съществува, но той целял „фактическото отнемане на нейната автономия и нейното разформироване”. Текстът продължава с прочувствени емоционални лозунги. Значи има решение по текст, който още не съществува, но за който се знае, неизвестно откъде, че отнема автономията на научните звена в БАН, които съставляват не администрацията, а науката. Пореден нонсенс и пореден, но не и последен писък на номенклатурата в Централно управление на БАН, бранеща единствено парите си след пенсия. Говоря за академиците и член-кореспондентите на БАН. Не за учените, а за академиците и член-кореспондентите, привилегированата прослойка от времето на социализма до наши дни. Няма върховенство на закона, няма равнопоставеност на гражданите. Има социализъм.

Позицията на Правителството

Тя е ясна – контрол. За да има контрол върху бюджетната субсидия, БАН - ЦУ се задължава да въведе длъжността финансов мениджър чрез промени в устава си. Той става член на Управителния съвет на БАН и се назначава след съгласуване между Министерството на финансите и БАН. В Общото събрание на БАН със статут на наблюдатели ще участват представители на български университети. Средствата от имотите на БАН ще бъдат използвани за подпомагане работата на Академията. До края на годината БАН трябва да извърши предприетите реформи./Изявление на Ръководството на БАН и Ръководството на ОС на БАН от 19.05.2010 - http://bas.bg /.

За реформирането на БАН

Все пак реформа трябва да има и тя трябва да следва насоките на Болонския процес и реформата, която приключи през 2006 г. в развитата част на държавите от Европейския съюз заедно с програмата eLearning за тотална дигитализация на висшето образование в Европа. По силата на тази реформа обучението и научните изследвания са съсредоточени в държавните университети като два клона на науката и висшето образование в Европа и света днес. Обучението е във факултетите, изследванията са в центровете към университетите.

Научните изследвания са част от работата на университетите и това българските учени трябва да запомнят много добре. Науката е там, където са младите хора, студентите. Те главно са носителите и внедрителите на иновациите.

Децентрализацията на БАН ще продължи и за това действие не ми е необходимо да питам министъра си, защото и той в образователната политика в България трябва да следва Европейските правни разпоредби, тъй като сме държава-членка. Акредитацията на университетите в България по Болонския процес, а не според изискванията на Националната агенция по акредитация, е задължително условие, за да се признават дипломите на българите - висшисти, дипломанти и въобще учените в рамките на Европейския съюз и света и за да може да се ползва сериозно финансиране по европейските програми за иновации и технологии.

Автономните научни институти на БАН след приключване съществуването на Централно управление, вероятно след края на тази година, ако не се появи друг ускорител на процеса, трябва бързичко да се присъединят като структури към университетите, за да могат заедно да се акредитират по Болонския процес. Този акт ще облекчи вливането на българското висше образование и наука в Европейското изследователско пространство.Пак сме последни сред държавите-членки на Европейския съюз. И пак ще изпуснем още една календарна година. Постоянно изоставаме от другите държави-членки поради оставането на бившата номенклатура в управлението на науката и най-вече – в БАН. Тя дърпа евроинтеграционните процеси назад във времето.

Европейски пари за висше образование и наука има

В сайта на Европейската комисия от 30.04.2010 г. се казва: „ЕС е определил бюджет от 50,5 млрд евро за финансовия период 2007-2013 г. Тук не са включени ядрените изследвания, които имат собствен бюджет от 2,7 млрд евро за периода 2007-2013 г.” Българските учени не участват в разпределението на тези финансови средства поради спъването на реформата от комунистическата номенклатура, която преди 20 г. управляваше и сега, макар и остаряла с още 20 години, още управлява науката в България ЦЕНТРАЛИЗИРАНО В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА БАН и спъва развитието й.И още информация. 2009 г. беше „Европейска година на творчеството и иновациите”. Република България не обяви български учен, посланик на Годината. Румъния обаче обяви. На 24.09.2009 г. ресорният комисар Янез Поточник откри в Брюксел разпращателната агенция, която трябва да разпредели 7,5 млрд евро за проекти, свързани с иновации в науката. Първите пилотни 600 проекта вече се финансират. Периодът ще продължи до 2013 г. Българската наука отново не участва.

Затова, преди да заключа, ще задам реторичния въпрос: правителството на ППГЕРБ ли е виновно за толкова несвършена работа в областта на висшето образование и науката в България? Отговорът е решително НЕ!

На протеста на БАН на 19.05. 2010 г. имаше един лозунг: „БАН е най-европейската институция у нас!” Като учен, който познава стандартите на науката в развитата част на Европа днес, ще кажа, че много се съмнявам в съвременния европейски статус на науката в БАН.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Дискусия за науката, образованието и институциите у нас е необходима.

От написанато горе обаче, според мен, личи една съвсем нескрита политическа пропаганда в полза на определена политическа партия, която в този форум ми се струва особено неуместна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, няма никаква пропаганда. Има "Закон за научните степени и научните звания" от 1921 г., т.е. отпреди 38 г. В чл. 5 на този закон, който и в момента е действащ, пише, че българските учени са задължени да подпомагат развитието на социализма в страната си. От 20 г. няма социализъм, има партиен плурализъм.

От 20 г. няма реформа във висшето образование и науката в България.

От юли 2009 г. ПП ГЕРБ /или която и да е партия, която управлява няколко месеца и не е била в управлението през другите 20 години/ е в управлението на държавата и не може да понася негативите от несвършената работа от други управляващи партии през останалите 20 г. В случая само тя се нарича ГЕРБ.

Какъв е ефектът, че приключване на двойната администрация - Централно управление на БАН - ще се извърши след одита, след работата на финансиста, който ще стане член на Управителния съвет на БАН за няколко месеца до края на годината? Реалният резултат е забавяне на реформата с още няколко месеца, НЕАТЕСТИРАНЕ ПО БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС и автоматично закъснение на България в реформата с още една година.

Учените у нас ще продължават да си бъдат бедни, защото неизвършената реформа ги държи изкуствено от европейското сътрудничество в европейските проекти. Вчера, в протеста на БАН от 19.05.2010 г., те просто бяха УПОТРЕБЕНИ за пореден път. Те не знаеха, че протестът е единствено за запазване на "Закон за БАН" и непромяна на пенсиите от 2400 лева пожизнено за академиците, които скачаха и викаха "Ос-тав-ка". За първи път номенклатурата на БАН беше притисната и реагира агресивно, както можеше да се предполага.

Ако Вие сте били член на БКП/ БСП или сте симпатизант, тук става дума единствено за номенклатурата, за комунистическата номенклатура, а не за редовите членове. Трябва ясно да разграничаваме двете неща.

Колкото до факта, че колегите от различни институти на БАН бяха принуждавани да се подписват в подкрепа на протеста, става дума за нарушаване на свободата им за изразяване на мнение и пак за стари комунистически навици от времето на социализма - и недоразвития, и развития през 70-те г.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

Обнародван, ДВ, бр. 36 от 9 .май 1972 г., изм., бр. 43 от 1975 г., бр. 12 от 1977 ., бр. 61 от 1981 г., бр.94 от 1986 г., бр. 10 от 1990 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 112 от 1995 ., бр. 28 от 1996 г., бр. 54 от 2000

Чл. 5. (1) Дисертационните трудове трябва да бъдат насочени към решаване на научни или научноприложни проблеми, да съответствуват на съвременните постижения на науката и практиката и творчески да ги развиват.

(2) Дисертационните трудове трябва да съдържат:

а) (изм. - ДВ, бр. 112 от 1995 г.) за получаване на научна степен "доктор" - научни или научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва също да показва, че кандидатът има задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания;

б) за получаване на научна степен "доктор на науките" - теоретични обобщения и решения на големи научни или научно-приложни проблеми, които съответствуват на съвременните постижения и представляват значителен оригинален принос в науката.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това е същият закон от 1972 година:

Чл. 5. (1) Дисертационните трудове трябва да бъдат насочени към решаване на научни или научноприложни проблеми, свързани с нуждите на социалистическото развитие на страната, да съответствуват на съвременните постижения на науката и практиката и творчески да ги развиват.

.......

Правилник за прилагането му:

22. Към молбата до научния съвет дисертантите прилагат:

а) препис от решението на научното звено;

б) личен формуляр по установения образец;

в) диплом за завършено висше образование;

г) дисертационен труд в 4 екземпляра;

д) автореферат в 4 екземпляра (на пишеща машина);

е) удостоверение за успешно положени изпити откандидатския минимум (от лицата, които не са хабилитирани);

ж) отпечатани или приети за печат научни трудове или материали за внедрено творческо постижение, свързани с дисертационния труд, в 1 екземпляр;

з) характеристика за деловите, политическите и моралните качества на дисертанта, която се дава съответно от научната организация, предприятието или учреждението, където той работи.

Самият закон е от заварените и според Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията не се изпълнява в частите, които й противоречат, мисля, че беше &3, ал. 1.

Въпреки това, когато аз се хабилитирах, ми поискаха характеристика за политическите качества, на което много се смях, защото питах, от коя партия да си я поискам, след като не съм партиен член. Говоря за 90-те години.

Така че козметични промени, неизпълнение в някои части не означава нищо. Законът е от 1972 г. и едва сега беше приет на второ четене на 15 май 2010 г. "Закон за развитие на академичния състав".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Намаляване на личния състав прави ли се в БАН откак се заговори за реформа? Или не могат да пипнат разни хора с неясно каква извършвана от тях дейност, защото ги пази кодексът на труда и могат да заведат дело срещу академията за неправомерно уволнение?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Беше извършено 10 %-тно съкращаване, но от вчера г-н Борисов иска "още малко", т.е. още 10 %, което не се споменава официално. Както впрочем е и за другите институции.

Големият проблем на БАН са хората над 65 г., пенсионната възраст за учените в Европейския съюз, по няколко причини. Първо, повечето са от номенклатурата и нищо не разбират от съвременна наука. Второ, възрастта си казва думата винаги. Иновациите в науката са свързани с нестандартното поведение и мислене, а то от своя страна е свързано с младите поколения.

В Дания и Германия съм виждала екипи, в които около 50% са хора под 35 г., а другите са утвърдени учени. Тези екипи работят добре, младите хора поддържат електронните корпуси /аз съм от обществените и хуманитарните науки/.

Големият зор на БАН е да пенсионира учените над 65 г., които се чудят, какви привилегии да си измислят. Става дума за агония. Във ВАК положението е още по-трагично. Там Юхновски, Косев са на 73 г., има и на 78, "младежите" Васил Проданов и Георги Марков са на 64 години. Въобще пълна скръб. Гледаш бяла глава до бяла глава до бяла глава. Аз лично съм възпитана да уважавам възрастните хора, но тук човек се среща с такава наглост, че няма как да се съгласи с управлението на науката от белоглавите мъже. Жените разбира се са второ качество, няма равнопоставеност на половете. Много смешен е въпросът с жените, които са член-кореспонденти и академици.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, няма никаква пропаганда...

Пропаганда е вид послание, целящо да въздейства на мнението или поведението на хората. Често вместо безпристрастна и доказана информация, пропагандата може да бъде съзнателно объркана с цел заблуда за обществото, когато посланието, което трябва да се втълпи, не се харесва на обикновените хора и те не го възприемат. Думата пропаганда се появява през XVII век, когато католическата църква формира Congregatio de Propaganda Fide да разпространява католическата вяра в новия свят.

За мен написаното от д-р ljubima е точно пропаганда, при това напълно отговаряща на описанието горе. Това, което пречи на БАН не е неговата структура, пречи му разбирането за наши-ваши при назначението на кадрите. Всеки тук имащ представа от това как се назначават хора там и на всяка друга държавна служба, знае за какво говоря. И това е една от истините по отношение на БАН и тя няма да се промени с реформа, защото не само БАН е болна от това а цялата държавна администрация без никакви изключения!

Следователно, като смените структурата, новите длъжностни лица отново ще назначат свои хора на ключови места, които от своя страна ще направят същото и така до края на света. С други думи - много шум за нищо, понеже нищо няма да се промени в действителност. Най-много да получим възможност да се посмеем малко с бисерите на "Поразяващата уста" :doh:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, ник В.Павлов, ВСИЧКИ НЕ СА МАСКАРИ. Впрочем откъде знаете /твърдите/, че имам научна степен "доктор"? Откъде е това убеждение? Според Закона от 1972 г. човек може да се хабилитира и без докторат. Вие познавате ли ме, че пишете така смело?

Сега - към въпроса. "като смените структурата, новите длъжностни лица отново ще назначат свои хора на ключови места, които от своя страна ще направят същото и така до края на света". Пример с Германия. За да достигнат източните провинции западногерманския стандарт, учени от западните провинции през 90-те г. направо получаваха държавни заповеди за назначаване на длъжност ректор, декан и т.н. в някой от университетите на бившата Източна Германия. Те са държавни служители и са длъжни да изпълнят заповедта. Така и стана. За 10 години не успяха, но за 20 г. успяха да изградят единен държавен ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ. Видях го миналата година по време на конференция за 20-годишнината на Мирната революция в Централна и Източна Европа /това е официалният термин/ в Лайпциг. Научните изследвания /Forschung/ са също в университета, а не извън него /като в БАН/.

Няма защо да се занимаваме тук с пропаганда. Аз съм политически лингвист и съм изследвала периода на 90-те години толкова много, че ми е омръзнало дори. Зная, за какво говорите, но пропагандата на комунистическата идеология е само в социалните мрежи. Друга просто още няма. Къде сте чули да се говори за християндемократи или политическата им платформа? И това време ще дойде. Сега сме в преход и следващите две поколения ще го извършваме.

Да се върна към БАН. Неприятно е, че колегията беше използвана, за да се спасяват огромните пенсии на академиците. Те няма да бъдат огромни, обаче. В момента тече одит на БАН, ще бъдат разкрити страшни злоупотреби с имотите, най-вече, реформата ще продължи след няколко месеца, след като има черно на бяло информация за злоупотребите, Централно управление на БАН ще се разформирова, т.е. главата на Октопода ще бъде отсечена, научните институти ще поемат сами инициативата и само и единствено от нея ще зависи дали ще съществуват. Ако са умни, ще използват държавната инвестиция, за да се включат в различни европейски проекти в изпълнение на принципа на субсидиарност, при който работят Европейските институции и се осъществяват европейските политики, включително и в областта на изследванията и иновациите.

Пари за наука има в България и нейн основен източник могат да бъдат европейските проекти. Иска се обаче сътрудничество с минимум още две държави-членки, което означава, че единствената грижа на българските учени от БАН е не да скачат по улицата и искат "Ос-тав-ка", това време отмина, то беше през 90-те г. и днес вече е смешно, а да помислят за контакти и сътрудничество с други държави-членки на ЕС. Ясно е, че не става дума за най-развитите, защото те НЯМА ДА НИ ИСКАТ ЗА ПАРТНЬОРИ /аз успешно работя с Германия, но там контактът беше установен още в началото на 90-те г. и съм от обществените науки, но съм изключение, колегата ми в Хайделбергския университет директно ми каза, че той с Източна Европа не работи, една германистка от Словакия и аз сме изключение в неговия списък/.

Може да се търси сътрудничество със страните от Прибалтика и Централна Европа, но и те са се научили вече в голяма степен, особено хората от Централна Европа, на дисциплината и спазването на правилата на развитата част от Европа и ние трябва да ги следваме. Строга дисциплина, строго спазване на европейските правила, много работа, а не имитация, както е все още в БАН и успехите ще дойдат. Просто трябва да се пренастроим на европейска вълна.

Кой е "Поразяващата уста", бихте ли ме насочили към неговите публикации в сферата на науката? Моля за линкове. Много се съмнявам, че има място за смях при трагичното положение и колапса, който наблюдаваме в българската наука днес. Той е плод на дълги години рушене, макар че съм оптимист за нея.Тя ще се оправи, но стартът й е при много ниски стойности. Закъснението спрямо Западна Европа е с няколко десетилетия. Това наистина е колапс, който беше умело управляван по времето на социализма и който се задълбочи през последните 20 г., защото бившата номенклатура остана в управлението на науката - остаряла и оглупяла в погледа си към миналото, което няма да се върне, защото животът върви напред.

Бихте ли цитирали източника, който сте използвали за определението на термина "пропаганда"? Ще коментирам източника Ви.Съвременният научен термин е "манипулация". Терминът "пропаганда" е термин от комунистическата идеология и беше валиден за времето на социализма, включително и у нас. Не зная, защо го използвате, ако сте колега от обществените науки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, ник В.Павлов, ВСИЧКИ НЕ СА МАСКАРИ. Впрочем откъде знаете /твърдите/, че имам научна степен "доктор"? Откъде е това убеждение? Според Закона от 1972 г. човек може да се хабилитира и без докторат. Вие познавате ли ме, че пишете така смело?

В началото на тази тема сте си написали името и званието - доц. д-р Любима Йорданова.

Не разбрах смисъла на примера с Германия, като цяло и не виждам защо трябва да възприемаме модел от чужда държава, където ситуацията е коренно различна и този модел най-вероятно няма да бъде приложим тук. Ние не можем ли да си измислим собствен модел, който да работи перфектно в нашите условия?

Откъде имате информация за това какво ще разкрие въпросния одит, след като в момента тече и очевидно още не е приключил? Това си е чист пример за медийна клевета и неистина, тъй като все още го нямате "черно на бяло" и само предполагате какво би могло да се случи. Другия вариант е да знаете резултатие от одита преди да е завършил, което говори за предварително нагласени неща!

Не ми се спори относно безсмислици (отговорите на въпросите, които задавате можете да си намерите сама) така, че ще оставя другите Ви въпроси без отговор.

В кратко допълнение: българската наука не е в "колапс" в колапс е държавната институция, която само подпомага (всъщност контролира) хората които правят наука, както и самата държава(е в колапс).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не се предоверявайте на нета и информацията в него. Все пак хабилитацията е нещо по-високо от доктората, който обикновено се пише след завършване на висшето образование. За хабилитацията се иска и малко професионален и социален опит.

Вие наистина ли се В.Павлов? Откъде ли бих могла да зная?

Защо моделът, дори и да е от чужда държава, ако е работещ да не бъде взет и приложен и у нас? Германия преди 20 г. се състоеше от две вертикални цивилизационни структури - западна и източна, сега, 20 г. по-късно - от една хоризонтална и единен немски държавен стандарт, също и във висшето образование и науката. Държавната наука е в държавните университети, там се извършват научните изследвания.

Германия, както и България, е държава-членка на ЕС и беше задължена да акредитира университетите си по Болонския процес, който за развитата част на Европа завърши през 2006 г. заедно с програмата за дигитализиране на висшето образование.

Ако можем поне малко да й подражаваме, ще бъде по-добре, отколкото отново да откриваме топлата вода или колелото, както искате.

Откъде имам информация за бъдещите резултати от одита? Защото познавам структурата и работата й. Зная, какво означава симулиран отчет, имитация на работа и т.н. Ще видите, че ще излязат доста злоупотреби и във финансовата сфера. Имайте малко търпение. Това е система и е Октопод с многобройни пипала в институтите и глава - Централно управление на БАН. Системата е една и съща, тя работи по един и същ начин и не допуска изключения.

А, да, пиша безсмислици. Когато аргументите липсват, тогава другият пише безсмислици. И така, терминът, който използвате, е от времето на комунистическата идеология - "пропаганда". Научният термин за същата дейност е "манипулация".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

БАН или не, с Централно управление или не... Аз виждам нещата така - все повече и повече от младите български учени ще бягат в чужбина...и докато го има БАН в тоя вид и с тая политика на работа ще бягат и ще бягат и ще работят за чужди университети и организации, нищо че тука са добили началните си степени и звания... Нищо че тука са научени да бъдат "учени"...

Какво е БАН за един млад учен? Осигуровки, твърд, но малък месечен доход, който го стимулира да се измъква по обяд по тарлъчки и да работи на още няколко места, за да храни семейството си... и чакане, чакане, чакане - от научен сътрудник 1,2...да стане старши и прочие... докато разни други не толкова учени, "учени" се навъртат около кафе-машината на входа, дебнат го кога ще си отиде и после пишат "доноси" (или доклади или просто устно се оплакват на шефа), че видите ли този с многото статии и свършена работа ОБАЧЕ си тръгва по-рано от работа.... Ти мани ами и това се отразява после на конкурсите ..

А да спомена ли, че работното място на този млад учен обикновено е някоя забутана катакомба или мазе, с компютър с толкова допотопен екран, че лекарят му казва, че ретината му дегенерира...и който има 5 гигабайта харддиск...и на който той трябва да ВЪРШИ научна работа... да обработва данни, да прави презентации...

Е той, младия учен си има друг компютър, мобилен - ама си го е купил с парите от работа на друго място...а така му се прави наука...и той решава един ден, взима жената и детето и приема поканата на съответния университет, който дава мило и драго да работи при тях и да прави НАУКА....

И така както си мечтаят някои членове на Българската Академия на Науката БАН ако пребъде такъв какъвто е сега...всички български учени ще правят наука извън България.

Изтичали мозъци...

Мче поне не ги тормозете психически бре! Оставете ги да си идат на обяд, и без това в мазето няма въздух, светлина...и РАБОТА там не може да се свърши!

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Въпросът за бъдещето на БАН е политически, тъй че няма как позициите на тези, дето не са лично заинтересовани, да не съвпаднат изцяло или отчасти с някои от лансираните от политиците идеи.

На мен лично ми е трудно да си представя автономия без независимо финансиране. Тъй че, докато БАН е само един разход за държавата, тази структура трудно ще има реална автономия. Без сериозни научни открития, които да привличат спонсори обаче, трудно ще се избегне държавната касичка, а от там - и зависимостта. С автономията на ВУЗ-овете е друго, защото те може да си се развият като частна фирма, която печели от таксите на студентите.

При всички случаи обаче, БАН в този си вид няма никакво бъдеще. От една страна е като черна дупка за парите на данъкоплатците, а от друга се е превърнала в пречка за развитието на българската наука. А причината е, че няма зависимост между постиженията и финансирането. Съставът печели от мястото си в една бюрократична йерархия, а не - от научните си постижения. За съжаление.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Много сладко изказване. Много ми допадна. БАН е такава не само за младите, но и за ВСИЧКИ УЧЕНИ. Не е такава само за номенклатурата, която макар и поостаряла с 20 г. и поозлобена, продължава "бодро" да ръководи науката. Не да прави наука, а да я ръководи.

Никъде няма да ходят младите хора, защото именно българската наука има нужда от тях, особено от тези, които са завършили образованието си някъде в университетите на развитите държави - все едно в Европа, Америка, Азия... И Африка ни изпревари. Другата седмица в Лусака, Замбия ще се състои Петата панафриканска конференция по eLearning, спонсорирана от Европейската комисия. Нас не ни спонсорират, защото не сме си направили реформата.

Крачки в реформата, които предстоят в следващите месеци и е добре да приключат до края на годината, за да не изпуснем още една финансова година:

- финансов одит на БАН,

- разформироване на Централно управление на БАН като дублираща администрацията на научните институти,

- свободно договаряне на институтите с академичното ръководство на съответните университети като тематика,

- създаване на уедрени изследователски центрове към университетите /всички ще си стоят по местата, това е принципът на децентрализация, няма да работят на едно място, дори не в един и същ град, но административно ще се водят към един университет, тази реформа приключи за развитите европейски държави през 2006 г. заедно със завършване на Европейската програма за eLearning/; СТАВА ВЪПРОС ЗА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ,

- новата структура на университетите - с факултети и изследователски центрове като структура ще им помогне да се акредитират по Болонския процес, макар и със закъснение. Това означава признаване на дипломите на висшисти и учени във всички държави, подписали Болонската декларация през 1999 г. /включително и България/ и държавите от Европейския съюз.

И НЕЩО ВАЖНО: В периода 2007-2013 г. ЕС е определил бюджет от 50,5 милиарда евро за висше образование, включително и научни изследвания. Тук не са включени ядрените изследвания, които имат собствен бюджет от 2,7 милиарда евро за същия период.

БЪЛГАРИЯ НЕ УЧАСТВА В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО, ЗАЩОТО НЕ Е ПРОВЕЛА РЕФОРМАТА СИ. МИНИСТЪР ИГНАТОВ Я ЗАПОЧНА. СЛЕД 38 ГОДИНИ! ТЯ ПРОДЪЛЖАВА И ЩЕ ПРОТЕЧЕ В ТОЗИ ПОРЯДЪК.

Информацията ми е от Европейските институции, може да я четете в нета, в сървъра "Европа", ако искате.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Академици и член-кореспонденти в българската наука няма да има повече, защото в йерархията във висшето образование и науката, които са равнопоставени в университетите при съвременната структура, се израства до професор.

БАН ще остане да съществува, но да видим профила й. Ние нямаме учени нобелисти или носители на значими международни награди, което означава международно признание. Така че за Академия на мъдреците едва ли може да се говори, по-скоро - въобще не може.

Може да има обаче друга академия на хора със значителен принос в българската култура, която да обхваща и науката. За да не цитирам съвременници, защото въпросът е деликатен, ми е по-лесно да обясня с имената на прочути българи, дали много на България и света: Борис Христов, Николай Гяуров, Гена Димитрова и т.н. Тук трябва да има значими имена на архитекти, инженери, учени, политици и т.н.

От съвременниците ще спомена само едно име - Димитър Паница и неговата фондация "Свободна и демократична България", която през 90-те г. имаше решаващ принос за подкрепа на демократичния процес у нас. Разбира се има много българи, които работят на международно равнище, особено оперните ни певци.

Тези българи, с реален личен принос, могат да станат АКАДЕМИЦИ. Сегашните академици, хора от номенклатурата, са просто смешни с напъните си за 2400 лева пожизнена пенсия. Те само са управлявали науката, не са участвали в нея. Въобще жалка история. И започнаха да ходят на протестни митинги. През 90-те г. не го правеха. Сега правителството, което започна сериозни реформи и преобръща България в момента, за да изпълни задълженията си за борба с корупцията по висшите етажи и организираната престъпност, е основният "виновник" за ниските доходи на българските академици след пенсионирането им. Жалка история!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По отношение на ФИНАНСИРАНЕТО НА НАУКАТА нека да не пренебрегваме засега възможността за финансиране чрез европейските проекти. Както писах част от тези 50,5 милиарда евро са и за българските учени, които просто трябва да си намерят партньори от други държави-членки на ЕС, може и от Централна Европа и Прибалтика, не е задължително от най-развитите, да разработят заедно проекти, те ще бъдат подписани от ректорите на университетите /всеки ректор ще се радва пари за техника и заплати да постъпват в университета/, както е в другите, развитите европейски държави и науката в България постепенно ще тръгне напред.

А академиците в този си вид са на доизживяване. Дори няма нужда да се занимаваме с тях. Реформата ще реформира и тях. ;-)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Началният постинг наистина е откровена пропаганда. Колко жалко...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Малко е нескромно от моя страна да пиша толкова много във форума, но това е важно. Европейската комисия изисква поне два европейски езика от младите европейци, най-вече. Става дума за някой от международните езици - английски, френски, немски, но и още един език от 23-те официални езика на Общността извън родния. Поощрява се намаляването на езиковите бариери.

Дори в момента в сайта на Съвета на Европейския съюз има публикация "Гласувайте сега за най-голямото предизвикателство пред науката!" и аз гласувах за № 14 - да се преодолеят езиковите бариери чрез технологиите и № 22 - да се използва интернет в образованието. Крайният срок е 26 май. След това резултатите ще бъдат представени на европейските министри на научните изследвания на 26 май. Така че зная движението на министър Сергей Игнатов, без да съм офицер от Държавна сигурност. Има го в сървъра "Европа" ;-)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Дянков и Игнатов, хубава тухлена стена, слънчице, наказателен взвод... идилия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А, значи Вие сте откровен представител на комунистическата номенклатура в науката, която отсега нататък ще трябва да доказва, че се занимава с наука. Няма да е достатъчно само да управлява науката, пък и ще й се отнеме тази възможност. Ще има мандатност, която сега не съществува, при заемане на управленски постове в науката.

Като гледах академиците, над 60 и над 70 г. да подскачат и викат "Ос-тав-ка" пред прозорците на Министерския съвет, наистина си мислех, че са жалка картинка.

По време на Януарския мирен протест през 1997 г. акад. Иван Юхновски не поведе шествието от БАН. Понеже отразявах събитието като учен и то влезе в книгата ми "От лумпена до гражданина" /София, 1997/, му бях казала, че не съм го видяла по време на митингите, но така, неутрално с извинителното: "Човек не може да види всичко. Все пак трябваше да записвам лозунгите". Тогава ми каза, че не ходел на митингите, защото го биели. Значи - да бият други, той стои на топло в кабинета си и през прозорците наблюдава мръзнещите хора, които протестират. Сега обаче, на 19.05.2010 г. подскачаше и крещеше "Оставка".

Вие от тях ли сте? Да, нали?

По-добре е да приключим с "коментарите" дотук, защото т.нар. "пропаганда" е във Вашите писания. Вие сте мой колега, нали? И задачата Ви е да обхождате форумите и пишете по горния начин.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

О, не, уважаема, даже преди няколко дни друг форумен корифей ме разпозна като нацист :) Съгласете се, няма как да бъда и нацист, и соц-номенклатурчик. Пък и възрастта не ми позволява да бъда в номенклатурата :laugh:

Впрочем, човек може откровено да недолюбва господата Дянков и Игнатов дори без да дължи вярност на Партията-кърмилница. Моят случай е именно такъв. Случайно имам близки приятели в НАИМ и в доскорошния Център по тракология (и те са соц-чеда, колкото съм и аз) и хората скърцат със зъби срещу правителствените нововъведения. При това не става дума за дембели, а за смислени учени със сериозни публикации и трайни интереси. Реформа е едно, а разсипване - съвсем друго. Не е лошо, че г-н Дянков иска да бъде "отличник" и да намалява разходи, но е лошо, че веднъж вече е доказал себе си в Грузия с плачевни резултати, а въпреки това е министър днес тук. В крайна сметка БАН не е отдел в частна корпорация и има разлика между държавническото мислене и това на консултанта по съкращенията.

Та не ни пробутвайте бързи "разпознавания" на евентуални номенклатурчици.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По принцип съм абсолютно съгласен, че българската наука трябва да бъде разчистена от соц.номенклатурчиците. Само че, проявленията на номенклатурата не са само на биологично ниво - в лицето на въпросните "феодални" старци, я се поогледайте и вижте колко дори и от по-младите и на средна възраст учени са "случайни"? Защото голяма част от тях, също фамилно са обвързани със старата система или са човек на някого от нея. Не съм забелязал и да са много по-кадърни от роднините и менторите си. И това не важи само за науката, ЦЕЛИЯТ ни живот е белязан от същото - като започнеш от политиката, минеш през бизнеса, стигнеш до науката... Не виждам и ГЕРБ да е много заинтересован да разчисти тия авгиеви обори, самият факт, че имат агенти на ДС в правителството и сред депутатите е красноречив!

Честно казано, българската наука е до голяма степен фикция, макар да съзнавам, че звучи много грубо за представителите на тази общност - и за мен, като данъкоплатец е по-добре да бъдат оптимизирани разходите й, отколкото да бъдат наливани средства (вкл. и моите!) в една каца без дъно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

О, не, уважаема, даже преди няколко дни друг форумен корифей ме разпозна като нацист :)

:tooth:

Този маниер, който има различно мнение са определя за номенклатура (комунист) е много познат. Прилича на другия дето го прилагаха 45 год. - който има различно мнение - фашист и враг на народа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Това, че БАН е номенклатурно-бюрократична структура съвсем не оправдава размяната на епитети. Тъй че тези, които не желаят да се трият части от писанията им да се въздържат да дават определения за събеседниците си.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Европейската комисия изисква поне два европейски езика от младите европейци, най-вече.

Искате да кажете, че ЕК поставя това като задължение за обикновените граждани на ЕС или само за онези, които заемат или искат да заемат някаква административна длъжност в институциите на ЕС?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...