Отиди на
Форум "Наука"

История на българското право ?


Светлин

Recommended Posts

 • Потребител

Привет,

интересувам се има ли студии, книги, които да разглеждат/сравняват българското право в исторически и съвременен аспект ?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Има даже и учебници :) "История на българската държава и право". В книжарницата на СУ не може да няма поне 2 издания.

ето:

http://www.book.store.bg/p36377/istoria-na-bylgarskata-dyrzhava-i-pravo-680-1878-gylybina-petrova.html

ето тук са първите три:

http://www.book.store.bg/search?srchstr=%C3%FA%EB%FA%E1%E8%ED%E0%20%CF%E5%F2%F0%EE%E2%E0&sin=1

ето извори:

http://www.ibdp.hit.bg/Ecloga_bg.HTM

http://www.ibdp.hit.bg/ZSL_bg.HTM

http://www.legaltheory.org/index.php?rid=21&id=73

Все полезни четива.

Ако въпросът ти е по-тясно специализиран, а именно сравнение на старите закони със съвременните - не знам дали има нещо работено. В учебниците по история на правото се правят такива инцидентно, също и с търговското право, наказателно право и т.н., но трябва бая да изчетеш.

Може впрочем да сравниш развитието на определен институт в отделните закони преди и после и ще видиш и сам интересни неща.

Сравни например Закона за собствеността и Закона за имуществата, собствеността и сервитутите, главата за давността в ЗЗД и Закона за давността, двата търговски закона...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря за препратките.

Но наистина добре сте ме разбрали, точно това ме интересува...

сравнение на старите закони със съвременните - не знам дали има нещо работено. В учебниците по история на правото се правят такива инцидентно, също и с търговското право, наказателно право и т.н., но трябва бая да изчетеш.

.. но едва ли ще проимам скоро време сам да почна да чета и сравнявам.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не е чак толкова времеемко, по-скоро изисква познаване на някои сегашен институт и сравняването му с едновремешния. Четенето на закони дава удивително много информация :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ами проблемът е, че у нас има едни 240 безделника дето от нямане какво да правят менят законите на няколко месеца. Ще рече, че всяка нова книга след няколко месеца вече си е история на българското право защото законът вече е друг.

Иначе по принцип всяко по-сериозно изследване на някой правен институт съдържа и историческото му развитие - както по света (за което има повече сведения), така и у нас (за което пък що се касае за 2 века назад, сведенията са доста скромни).

А литература има много. Това са само някои от монографиите (без статиите по ИДБП):

Абрашев, П., Гражданско съдопроизводство. Т. 1-3, Придворна печ., 1910 г., 1914 г., 1918 г.

Абрашев, П., Съкратен курс по гражданско съдопроизводство - Вип. 1-3, С., Придворна печ., 1920 г., 1921 г.

Абрашев, П., Данев, Ст. и др., Нашата дума. Възражения на бившите министри Ив. Ев. Гешов, д-р Ст. Данев, Т. Теодоров, М. Ив. Маджаров, Ив. Пеев и П. Абрашев срещу обвиненията на Държавния съд от 1923 г. С., печ. Стоп. развитие, 1925 г., 329 с.

Алексеев, Вл., За правото на убежище и съдебен имунитет с оглед на старобългарските правни паметници и хрисовулите на ХIII-ХIV в. С., печ. Воен.-изд. фонд, 1934 г., 45 с.

Алексеев, Вл., Някои основни въпроси в областта на Българската правна история С., 1941 г., 35 с.

Алексеев, Вл., Основи на историята на българското право. С., печ. Р. Младенов, 1940 г.

Алексеев, Вл., Принос към старобългарското семейно право. Имотно-правни отношения според паметниците от IХ в. С., печ. Гутенберг, 1931 г., 328, IV с.

АЛМАНАХ на българската Конституция. Пловдив, Търговска печ., 1911 г.

Ангелов, А., Общинско право - лекции. С., Общ фонд за подпомагане на студентите, 1946 г.

Ангелов, А., Финансово право на НРБ. С., Наука и изкуство, 1951 г.

Ангелов, А., Василев Л., Горанов Д., Данъчни закони със синтез на юриспруденцията. Т. 2, Ч. 3. С., Фонд за подпомагане на студенти, 1947 г. (Сборник анотирани закони)

Ангелов, А., Василев Л., Горанов Д., Закони по финансовото право. С увод и систематичен анализ на юриспруденцията. С., изд. Наука и изкуство, 1949 г.

Ангелов, А., Василев Л., Горанов Д., Обща администрация и полиция. Административно право. Текст и синтез на юриспруденцията по някои от най-важните административни закони. Ч. 1. С., Фонд за подпомагане на студенти, 1947 г. (Сборник анотирани закони)

Ангелов, А., Стайнов, П., Административно право на НРБ - специална част. С., изд. Наука и изкуство, 1954 г. (1960 г. - II изд.)

Ангелов, А., Стайнов, П. Ръководство по административно правосъдие. С., печ. Стоп. развитие, 1943 г., VIII

Андреев, М., Българската държава през средновековието. (Правно-исторически въпроси). Изследване. С., ОФ, 1974 г., 207 с.

Андреев, М., Българското обичайно право. С., Наука и изкуство, 1979 г., 323 с.

Андреев, М., Ватопедската грамота и въпросите на българското феодално право. С., БАН, 1965 г., 96 с.

Андреев, М., Законът на Константин-Юстиниян. Софийски препис. Правно-историческо проучване. С., Наука и изкуство, 1972 г., 264 с.

Андреев, М., История на Българската буржоазна държава и право (1978-1917 г.). С., изд. Наука и изкуство, 1980 г.; шесто изд. С., 1993 г.

Андреев, М., Ангелов, Д., История на Българската държава и право. 4-то изд., С., изд. Наука и изкуство, 1972 г.

Андреев, М., Милкова, Ф., История на Българската феодална държава и право. С., изд. Наука и изкуство, 1979 г., 407 с.; второ изд. С., 1993 г.

Андреев, М., Сталев, Ж., Закон за гражданското съдопроизводство със синтез на юриспруденцията. С., Унив. печ., 1946 г., 801 с. (Сборник анотирани закони Т. 1, Ч. 3)

Баламезов, Ст., Нашата конституция и нашият парламентаризъм. Ч. 1. Търновската конституция. История на първоначалния текст от 1879 г. Първоначалният проект за органически устав. Съставът на учредителното събрание. Докладът на 15-членната комисия. Дебатите по доклада. Анализ на приетия текст. С., печ. Право, 1919 г., 96 с., (Правно-социал. библ. 2)

Баламезов, Ст., Сравнително и българско конституционно право, Ч. 1-3. С., Придв. печ., 1935 г., 1936 г., 1944 г. (Унив. библ. 166, 177 и 284) - II изд. респ. 1938 г., 1946 г.

Берон, В., Облигационно право. Отделни договори. По лекциите на ... С., Литопеч. Николов, 1943 г.

Благоев, Н., Еклога. С., кооп. печ. Гутенберг, 1932 г., VIII (Унив. библ. 122)

Благоев, Н., Курс по история на българското право. С., 1934 г.

Благоев, Н., Правни и социални възгледи на богомилите. Из съчинението "Богомили". С., придв. печ., 1912 г., VIII, 108 с.

Бобчев, Ст., Българско обичайно наказателно право. Истор.-сравн. поглед и материали. С., печ. П. Глушков, 1927 г., IV, (Сб. за народни умотворения и народопис, Кн. 37)

Бобчев, Ст., Българско обичайно съдебно право. С., БАН, 1917 г. (Сб. за народни умотворения и народопис., Кн. 33)

Бобчев, Ст., История на старобългарското право. Лекции и изследвания. С., печ. П. М. Бъзайтов, 1910 г., ХII; второ изд. със заглавие "История на българското право", Б., 1993 г.

Бобчев, Ст., Каноническо право. Съкр. на лекциите, четени на Юридическия факултет при СУ (Кн. 1-2). С., книж. Чолаков, 1919 г.

Бобчев, Ст., Сборник на българските юридически обичаи. Събрал и наредил ... - Ч. 1-2, Пловдив, печ. Единство 1896, 1908 г.

Бобчев, Ст., Старобългарски правни паметници. Помагало при изучаване историята на старобългарското право. Ч. 1. Историко-юридически бележки. 1. Закон соудный людьмь. 2. Еклогата. 3. Хрисовули. С., печ. П. М. Бъзайтов, 1903 г., VIII

Бобчев, Ст., Съкратен учебник по историята на българското право. Въведение. Източници. История на старобългарското държавно право. Съдебно, углавно и гражданско право. Според лекциите на ..., четени на Юридическия факултет при СУ. С., печ. Право, 1919 г., VIII. (II изд., 1930 г.)

Бобчев, Ст., Черковно право. Съкр. курс из лекциите по черковно право. С., печ. Художник, 1927 г.

Бончев, Б., Административно право. Особена част. Кн. 1. Полицейско право. С., печ. Д. Провадалиев, 1942 г., ХV

Бончев, Б., Репетиториум по административно право. С., Литопеч., 1943 г.

Василев, Л., Стопански и кооперативни закони. Със систематичен синтез на юриспруденцията. Т. 1., Ч. 2. С., Фонд за подпомагане на студенти, 1948 г. (Сборник анотирани закони)

Венедиков, П., Ипотеки, залог, привилегии. Системат. курс. С., печ. С. М. Стайков, 1938 г.

Венедиков, П., Система на българското наследствено право. С., печ. Книпеграф, 1939 г. (II изд. 1947 г.)

Венедиков, П., Система на Българското вещно право. С., печ. С. М. Стайков, 1937 г.

Владикин, Л., Българското престонаследие. Сравнително истор. догмат. изследване. С., печ. Франклин, 1930 г., 73 с.

Владикин, Л., История на Търновската конституция. С., Хр. Г. Данов, първо изд. 1936 г., 244 с., второ изд. С., 1994 г., 285 с.

Владикин, Л., Регентството като държавноправен институт. Сравнително истор. догмат. изследване. С., печ. Бр. Миладинови, 1927 г., 188 с.

Ганев, В., Закон соудный людьмь. Правно-истор. и правно-аналит. проучвания. С., БАН, 1959 г., 621 с.

Ганев, В., Записки по търговско право. Според лекциите на ... - Т. 1-2, С., печ. С. М. Стайков, 1933 г., 213 с., 1934 г., 192 с.

Генов, Ив., Съдбата на жертвите - Народен съд в Бургас. Б., 1993, 91 с.

Георгиева, Цв., Цанев, Д., Христоматия по история на България. Т. 3. ХV-началото на ХIХ в. С., изд. Наука и изкуство, 1982 г.

Гюзелев, В., Петров, П., Христоматия по история на България. Т. 1. VII-ХII в., Т. 2. ХII-ХIV в. С., изд. Наука и изкуство, 1978 г.

Данаилова, Л., Византийските правни школи и техните отражения върху българското и славянското право. С., печ. П. Глушков, 1942 г., 88 с. (Семинар по история на бълг. и слав. право. Приноси към историята на бълг. право., 1942 г., 5)

Данаилова, Л., Изследвания върху междудържавните договори на средновековна България. Свищов, 1944 г., 59 с. (Висше търговско у-ще Д. А. Ценов. Библ. Науч. тр. и помагала. 31)

Данаилова, Л., Хрисовулни проучвания. С., печ. Изгрев, 1943 г., 56 с. (Семинар по история на бълг. и слав. право. Приноси към историята на бълг. право., 1943 г., 8)

Дерменджиев, Ив., История на държавните учреждения в България - 1877 - 1919 г. (Учебник за студентите архивисти от СУ "Кл. Охридски"). С., СУ, 1962 г., 126 с.

Дерменджиев, Ив., Костадинов, Г., Воденичаров, А., Административно право на НРБ. Специална част. С., Наука и изкуство, 1973 г., 425 с.

Джамбазов, А., Правосъдната система на България (1878-1944). С., Наука и изкуство, 1990 г., 181 с.

Диков, Л., Кооперативно право. С., Висша кооп. школа, 1927 г., 279 с. (Кооп. библ. 1), (II изд. 1948 г.)

Диков, Л., Курс по българско гражданско право (Т. 1. Обща част, Т. 2. Семейно право, Т. 3. Облигационно право. Обща част). С., печ. Художник, 1935 г., 448 с., С., Придворна печ., 1937 г., 500 с. (Унив. библ. 182), С., Придворна печ., 1934 г., 628 с. (Унив. библ. 133)

Диков, Л., Търговско право. С., Своб. унив. за полит. и стоп. науки, 1925 г., ХVI, 1032 с. (II изд. Т. 1-2, 1935 г.)

Долапчиев, Н., Наказателно право. Т. I-II (1-2 ч.). С., печ. С. М. Стайков, 1930 г., 1938 г., 1939 г. (II изд. 1930-1940 г., III изд. 1933-1943 г., IV изд. 1936 г., V изд. 1945-1947 г.)

Жабински, Н., Военнонаказателен наредба-закон. Пояснен с текстове от други закони и военни правилници и пригоден за изучаване и прилагане. Ч. 1. Обща част. С., печ. П. К. Овчаров, 1940 г., 271 с.

Желев, Г., Новата Конституция на НРБългария. С., БЗНС, 1971 г., 43 с.

Желев, Г., Спасов, Б., Държавно право на НРБългария Ч. 1-2. С., СУ "Кл. Охридски", 1974 г. (II изд. 1979 г.)

Желев, Г., Спасов, Б., Цонев, В., Основи на държавата и правото на НРБългария. Учебник за учит. инст. С., Нар. просвета, 1954 г., 250 с. (II изд. 1972 г.)

Захариев, В., Народната конституция. Същност и основни начала. С., М-во на информацията и изкуствата, 1947 г., 88 с. (Библ. полит. движения 6)

Йотов, Б., Как изчезна "царският мерцедес". Разговор с изпълнителя на смъртни присъди. Съдебни разкази. С., 1993 г.

Кацаров, К., Морско търговско право. Според лекциите на ... С., Литопеч., 1937 г., 28 с.

Кацаров, К., Търговско право. Лекции. С., Придворна печ., 1937 г., VIII, 850 с. (II изд. 1939 г., III изд. 1943 г., IV изд. 1948 г. и фототип. 1990 г., всички под загл. Систематичен курс по българско търговско право)

Киров, Ст., Българско конституционно право. Ч. 1. Устройство на българската държава. С., Т. Ф. Чипев, 1938 г., 452 с.

Киров, Ст., Кратък курс по българско конституционно право, 1. Устройство на българската държава, 2. Правата на българските граждани. С., книж. Ц. Н. Чолаков, печ. на акц. д-во Радикал, 1920 г., 158 с.

Киров, Ст., По законопроекта за административното правораздаване. С., 1931 г., 48 с.

Киров, Ст., Чл. 47 от Конституцията и суспендиране на някои членове от Закона за чиновниците (Реферат, държан в Юридическото д-во в София на 30.06.1903 г.). С., Придворна печ., 1903 г., 47 с.

Кожухаров, Ал., Граждански закони. Т. 1., Ч. 1-2 (1. Текст на законите по личното, семейното и наследственото право със синтез на съдебната практика. 306 с. 2. Текст на закони по вещно право със синтез на съдебната практика. 361 с.). С., Фонд за подпомагане на студенти, 1946 г.

Кожухаров, Ал., Закон за задълженията и договорите. Чл. 1-216. Систематичен анализ на юриспруденцията. Т. 1. Ч. 1. С., Фонд за подпомагане на студенти, 1948 г., 830 с. (Сборник анотирани закони)

Кожухаров, Ал., Сборник граждански закони. С., изд. Наука и изкуство, 1956 г., 800 с.

Костадинов, Г., Сборник закони, укази, постановления на МС, правилници, наредби, инструкции, заповеди и др. по народната просвета. С., Формуляри и регистри, 1956 г., 852 с.

Кутиков, Вл., Международно частно право на НРБългария. С., Наука и изкуство, 1955 г., 418 с., (II изд. 1956 г., III изд. 1976 г.)

Манолова, М., Изграждане на българската буржоазна държавна организация в периода на Временното руско управление 1877-1879 г. С., 1969 г. (кандидатска дисертация)

Манолова, М., История на държавата и правото. Трета българска държава 1878 - 1944. Учебник за студенти - юристи. Б., 1994 г., 240 с.

Манолова, М., Парламентарното управление в България 1894 - 1912. С., 2000 г.

Манолова, М., Русия и конституционното устройство на Източна Румелия - С., 1976 г.

Манолова, М., Създаване на Търновската конституция. С., изд. БАН, 1980 г., 187 с.

Меворах, Н., Лиджи, Д., Закон за гражданското съдопроизводство. Текст, мотиви, библиогр. и съд. практика. Т. 1-4. С., печ. Ст. Василев, 1935 г., 1936 г., 1938 г., 2334 с.

Меворах, Н., Лиджи, Д., Фархи, Л., Коментар на Закона за задълженията и договорите. Ч. 1-3. С., кооп. печ. Фотинов (Ч. 1), 1924 г., 652 с., С., кооп. печ. Херман поле и сие (Ч. 2-3), 1926 г., 1928 г., 562 с., 652 с.

Методиев, В., Стоянов, Л., Българските държавни институции 1878-1986 г. (Енциклопедичен справочник). С., изд. П. Берон, 1987 г., 375 с.

Методиев, В., Стоянов, Л., Български конституции и конституционни проекти. С., изд. П. Берон, 1990 г., 213 с.

Милкова, Ф., Българската буржоазна държава през периода на фашистката диктатура 1923 - 1944 г. С., Воен. изд., 1987 г., 235 с.

Милкова, Ф., Държавноправни и организационни възгледи и разпоредби на българското националноосвободително движение. С., Наука и изкуство, 1977 г., 63 с.

Милкова, Ф., Изключителното наказателно законодателство - реакционно оръдие против въоръжената антифашистка борба на българския народ 1941 - 1944 г. С., Наука и изкуство, 1976 г., 224 с.

Милкова, Ф., История на Българската буржоазна държава и право през периода 1918-1944 г. С., изд. Наука и изкуство, 1976 г., 224 с.

Милкова, Ф., История на Българската държава и право. С., СУ, 1985 г., 616 с. (II изд. 1986 г.)

Милкова, Ф., История на Българската държава и право. С., СУ, 1974 г., 302 с. (II изд. 1976 г.)

Милкова, Ф., Поземлената собственост в българските земи през ХIХ в. С., Наука и изкуство, 1970 г., 259 с.

Милкова, Ф., Реакционният закон за защита на държавата като изключителен наказателен закон в България през периода 1924-1934 г. С., Наука и изкуство, 1973 г., 139 с.

Михайлов, Д., Нюрнбергският процес и агресивните действия на съвременния империализъм. С., 1986 г., 67 с.

Моллов, Вл., Саранов, Н., Закон за углавното съдопроизводство заедно с всичките му стари и нови текстове и разясненията и тълкуванията на Върховния касационен съд. С., кооп. печ. Франклин, 1927 г., VII, 687 с.

Ненов, Ив., Наказателен закон. Текст със синтез на юриспруденцията. Т. 2, Ч. 1. С., Фонд за подпомагане на студентите във ВУЗ в България, 1946 г., 404 с. (Сборник анотирани закони)

Ненов, Ив., Наказателно право на НРБългария. Обща част. С., Наука и изкуство, 1963 г., 524 с., (II изд. 1972 г.)

Ненов, Ив., Наказателно право на НРБългария. Особена част. Т. 1-2. С., Наука и изкуство, 1956 г., 1959 г., 497 с., 440 с.

Николов, Ст., Коментар на Закона за закрила на земеделеца-стопанин. С., печ. Право, 1932 г., 111 с.

Павлов, Ст., Наказателен процес и съдоустройство. (С увод. студ. и синтез на юриспруденцията). С., Наука и изкуство, 1950 г., 464 с.

Павлова, М., Вещно право. Нормативни актове и съдебна практика (Уч. помагало за студентите от СУ "Кл. Охридски"). С., СУ, 1974 г., 236 с.

Пенков, С., Берлинският договор и Балканите. С., Наука и изкуство, 1985 г., 204 с.

Пенков, С., Борбата на българския народ против Берлинския договор (1878 - 1886 г.) и международното право. С., Наука и изкуство, 1978 г., 178 с.

Петров, П., Г. Петрова, История на българската държава и право. Извори. Уч. помагало за студенти - юристи. Том I. 680 - 1877 г., С., 1996 г., 320 с., Том II. 1878 - 1944 г., С., 1998 г., 247 с.

Петрова, Г., Престъпленията в Средновековна България. С., 1992 г., 202 с.

Радев, Яр., Държавни представителни органи в България (1944 - 1947 г.). С., БАН, 1965 г., 180 с.

Радоилски, Л., Дейността на Великото народно събрание. С., НС ОФ, 1949 г., 74 с.

Радоилски, Л., Кодекс на труда. С., изд. Наука и изкуство, 1953 г., 616 с.

Радоилски, Л., Трудово право. Истор. развитие. С., Наука и изкуство, 1957 г., VII, 216 с.

Радоилски, Л., Василев, Д., Дейността на Първото народно събрание. С., НС ОФ, 1953 г., 68 с.

Радоилски, Л., Сталев, Ж., Трудови закони - текст и синтез на юриспруденцията. С., 1948 г., 407 с.

Сакъзов, Ив., Данъчна система в средновековните ни манастири. С., печ. Гутенберг, 1924 г., 31 с.

Сакъзов, Ив., Новооткрити документи от края на ХIV в. за българи от Македония, продавани като роби. С., 1931 г., 67 с.

Сакъзов, Ив., Стопанските връзки между Дубровник и българските земи през 16 и 17 столетия. Страници из стопанската история на България. С., М-во на търговията, промишлеността и труда, Държ. печ., 1930 г., VIII, 222 с.

Саранов, Н., Българското наказателно-процесуално право, Т. 1., Т. 2, (Ч. 1-2). С., печ. Художник, 1934 г., 333 с. (II изд. на Т. 1 - 1942 г.), 1935 г., 1937 г., 748 с. (II изд. на Т. 2 - 1948 г.)

Семерджиев, П., Народният съд в България 1944 - 1945. Кому и защо е бил необходим. С., 1998, 520 с.

Силяновски, Д., Гражданско съдопроизводство Т. 1-4. С., Придворна печ., 1938 г., 1941 г., 1943 г., 1946 г.

Силяновски, Д., Записки по българско трудово право. Записки на лекциите, четени от ... през зимния семестър на уч. 1941/42 г. С., Юрид. фак., 1942 г., 139 с.

Силяновски, Д., Сталев, Ж., Граждански процес. Т. 1-2. С., Наука и изкуство, 1955 г., 1958 г.

Софиянски, А., Закон за конфискуване на придобитите чрез спекула и по незаконен начин имоти. Според тълкувателните решения на Върховния касационен съд. С., печ. Линотип, 1947 г., 119 с.

Спасов, Б., Държавни органи на НРБ. С., Наука и изкуство, 1955 г., 371 с.

Спасов, Б., Развитие и усъвършенствуване на представителните органи на НРБългария. С., Наука и изкуство, 1962 г., 152 с.

Стайнов, П., Административно правосъдие. Т. 1-2. С., изд. авт., 1936 г., 1937 г., 707 с.

Стайнов, П., Чиновническо право. Т. 1-2. С., Държ. унив. "Кл. Охридски", 1932 г., 1934 г. (Унив. библ. 115 и 139)

Сталев, Ж., Граждански процес. Т. 1-2. С., Наука и изкуство, 1955 г., 1958 г., 626 с., 599 с.

Сталев, Ж., Трудово право. Текст на законите за закрила на работническия труд със синтез на юриспруденцията. С., Унив. печ., 1946 г., 254 с.

Стефанова, С., Международни актове и договори (1618-1918). С., изд. Наука и изкуство, 1958 г., 484 с.

Сто години от създаването на Търновската конституция. Сборник доклади и научни съобщения от научно-практическа конференция от април 1979 г., В. Търново. С., 1986 г.

Стойчев, Ст., Сборник нормативни актове по държавно право на НРБ. С., СУ "Кл. Охридски", 1973 г., 104 с.

Стоянов, П., По закона за облекчаване на длъжниците и заздравяване на кредита. Речи. С., Държ. печ., 1934 г., 44 с.

Таджер, В., Право на трудовокооперативните земеделски стопанства. (Учебник за ЮФ). С., Наука и изкуство, 1964 г., 408 с.

Танчев, Хр., Екзархийски устав. С тълкуванията и наредбите на Св. Синод, Министерствата, Върховния касационен съд и съответните законоположения. С., печ. Ст. Атанасов, 1904 г., 367 с.

Токушев, Д., Извори за историята на българската държава и право. С., СУ, 1983 г., 257 с.

Токушев, Д., Народният съд 1944 - 1945 г. Правно-историческо изследване. С., 1989 г., 204 с.

Фаденхехт, Й., Българско вещно право. Владение. Лекции. С., Соф. Унив., 1919 г., 39 с.

Фаденхехт, Й., Българско вещно право. Собственост. Лекции. С., Соф. Унив., 1919 г., 260 с.

Фаденхехт, Й., Българско гражданско право. Обща част. Лекции. С., Соф. Унив., 1919 г., 64 с.

Фаденхехт, Й., Българско семейно право. Лекции. С., Соф. Унив., 1919 г., 89 с.

Фаденхехт, Й., Коментар на Търговския закон. Кн. 1. С., печ. Гражданин, 1910 г., VI, 200 с.

Фаденхехт, Й., Лекции по българско наследствено право. С., Соф. Унив., 1919 г., 148 с.

Фаденхехт, Й., Обезпечение на вземанията и привилегии и ипотеки. Лекции. С., Соф. Унив., 1919 г., 168 с.

Фаденхехт, Й., Облигационно право. Лекции. С., Соф. Унив., 1919 г., 168 с.

Фаденхехт, Й., Облигационно право. Специална част. Лекции. С., Соф.

Унив., 1919 г., 52 с.

Фаденхехт, Й., Сервитути. Лекции. С., Соф. Унив., 1919 г., 108 с.

Фаденхехт, Й., Система на българското вещно право. Ч. 1. Увод. Владение. Пловдив, печ. Хр. Данов, 1902 г., 8, 218 с.

Цончев, Кр., Благоустройствено право. Лекции. С., Фонд за подпомагане на студенти, 1946 г., 288 с.

Цончев, Кр., Горско право. За студенти - лесовъди. Записки по лекциите на ... С., Фонд за подпомагане на студенти, 1946 г., 112 с.

Янулов, Ил., Инспекция по труда и социално законодателство. С подробно разглеждане на новия закон за женския и детски труд, който влиза в сила на 26 септ. т. г. С., Центр. комисия на раб. синдикати в България, 1905 г., 68 с.

Янулов, Ил., Социалната политика в чужбина и в България. Причини, развитие и система. С., печ. Радикал, 1924 г., IV, 245 с.

Янулов, Ил., Социално законодателство в България. Ч. 1. Основни причини и фактори. Ч. 2. Развитие на социалното законодателство в България. С., Висше у-ще за стоп. и обществ.-полит. науки, 1938 г., 1939 г., 379 с., 179 с., (Ч. 2. също в Год. СУ-ЮФ, 34, 1939 г., 2, 1-179).

Янулов, Ил., Трудово право и социално законодателство. Ч. 1. С., Държ. висше у-ще за фин. и адм. науки, 1946 г., 440 с.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ами сега ... :help::doh::)

Много по-лесно ще ти се отговори, ако запиташ за историческото развитие на нещо по-конкретно. Правото е нещо много обширно. Особено в държава, в която има 240 безделника, които се мъчат да оправдаят целогодишното взимане на доста тлъста заплата, да не говорим за една доста дълга поредица от легални добавки към нея - възнаграждения за участия в комисии, командировъчни и т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Галахаде, уби ме :):):):good:

В т.ч. и за безделниците си 100% прав. Толкова много народ прави толкова глупави закони, че този период от историята на българското право ще се казва "тъмни десетилетия", а за същия период история на българската държава няма да се преподава... Ще я засекретят, за да не се изучи някой зъл гений как се руши държава със средствата на самата държавност.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

В началото на сегашния век в Англия осъвремениха закон, създаден някъде в XII век.

Нашите закони се променят ежегодно или ежемесечно.

Няма място за сравнение!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ще се опитам да се конкртизирам, като попрочета още малко.

Много по-лесно ще ти се отговори, ако запиташ за историческото развитие на нещо по-конкретно.

Ех, ако бяха само те безделниците .. но това е друга тема.

Особено в държава, в която има 240 безделника

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Как бихте коментирали следните цитати:

И ако направим една съпоставка на турските закони, които до 1896 действат в България и сборник на сега действащите закони в Б-я, ще видим, че законодателна феодална Турция седи много по-високо
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Спорно, ако се отнася за законите на България отпреди 1944 г. или дори до 1989 г. Българските закони от онова време са дело на "малкото, но много добре подготвени на запад юристи" (с) Д.Токушев. Тъй като са компилация от европейските закони, са си много даже добри.

Законите на Османската империя след Хатихумаюна и Гюлханския хатишериф също са такива, наказателните са доста либерални впрочем, но прилгането им си е сериозен проблем...

А ако говорим за сегашните - мисля, че цитатът е точен, а нам е нужна една хубава правна реформа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ами действащите сега бълг. закони са правени с идеята да се ползват като къртач или шперц за крадене. В този смисъл те са добри за една малка част от бълг. население. А се сменят често, защото с тях се решават конкретни задачи - закона "Ванко -1" имаше задачата да отърве Ванко-1 от наказание, закона за амнистията да отърве някои министри от заслужено наказание ... Та това са днешните закони.

В Турция особено при Махмуд ІІ и Абдул-Азис се използват модерните западни образци и се търси път да се направи просперираща държава. В интерес на истината част от турските закони успешно са се предлагали и след освобождението докато се направят нашите. И си остава безспорния факт, че когато са действали отоманските закони в България има стопански, демографски и политически просперитет. Докато сега е точно обратното.

Редактирано от Galahad
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Точно така е! Търговския закон вече почва от втора страница от изброяване на измененията, закони се приемат и отменят по една и съща материя по 2 че и повече пъти, новите се пишат без много акъл, да не говорим за поръчковите норми. Преписват се европейски норми без мисъл за точният им смисъл..

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Потребители

Аз не съм си в България, за съжаление.

Значи ползваш и друг език, на който може да я намериш на свободен достъп. Тази е издадена през 1932г., тъй че в нета появата й може да не е много скоро, защото някои виртуални библиотеки заради авт. права отброяват 100г. от издаването.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Тъпото е че например "Закон за съдене на людите" фигурира единствено в дисциплината ИБДП но не и по история.Дори има учени историци които не са чували за него.Защото Борис никъде не се споменава и като законодател.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В интерес на истината не всички изследователи считат, че ЗСЛ е на княз Борис и дори, че това изобщо е български закон. Според "Моравската версия" ЗСЛ е направен от св. Кирил във Великоморавия. Аргументи - в текста пише, че е дело на св. Констинтин и има моравски думи. Контрарагументите на първото са слабички - че имало обичай законите да се приписват на някоя известна личност, напр. император Константин Велики. С второто е малко по-добре - контрааргументът е, че наистина има моравски думи, но те са свързани с християнски термини и това показвало, че законът е създаден в държава, която прави закона на свой език, ама тъй като е съвсем новопокръстена си няма своя култова терминология и е заела от Великоморавия, откъдето са дошли Климент, Ангеларий и Наум.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е да де но какви правомощия има свети Кирил та да пише закони в Моравия?Освен това за подобно законотворчество няма и намек в житията му.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...