Отиди на
Форум "Наука"

Антропния принцип (A-word)– мръсна дума или не?


Б.Богданов

Антропния принцип - работещ принцип или не  

9 потребители са гласували

 1. 1. Антропния принцип - работещ принцип или не

  • Да
   4
  • Не
   5


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Антропния принцип (A-word)– мръсна дума или не?

За и против Антропния принцип.

Все по-често започва да се среща A-word вместо Антропен принцип.

Думата A-word е създадена аналогично на F-Word (f***)

И бе съвсем естествено да си задам въпроса - Антропеният принцип мръсна дума ли е?

Ще се опитам да дам някакво кратко обяснение какво точно представлява този принцип, разделящ физиците на за и против него.

Антропният принцип е формулиран от Стивън Хокинг по следния начин:

"Ние виждаме Вселената такава, каквато е, защото ако беше друга, нямаше да ни има тук и нямаше да можем да я наблюдаваме."

Антропния принцип се прилага в 2 степени на сила:

Слаб антропен принцип: Значенията на физическите величини в нашата Вселената са такива, че в нея на определен етап на еволюция е вероятно да се появи мислещо същество - наблюдател.

Силен антропен принцип: Вселената трябва да има свойства, позволяващи да се развива разумен живот.

Някои физици твърдят, че стойностите на някои от физичните константи са били подбрани така, че да стане възможно възникването на живота и то по такъв начин, който може да бъде обяснен единствено с намесата на творец със специално отношение към живота.

Често пъти е задаван въпроса, какво би се случило, ако Вселената бе създадена 5 метра по-нагоре. Отговорът е загубил смисъл след създаването на Теория на Относителността от А. Айнщайн, но ако стойностите на други константи /около 30 на брой/ са леко завишени или по-ниски, животът би бил невъзможен.

В полза на антропиня принцип, най-често използваните примери е свързан с едно свойство на ядрото на въглеродния атом. Материята, след първите няколко минути от възникването на Вселената, се състои изключително от водород и хелий, без почти никакви количества от по-тежките елементи като въглерод, азот и кислород, необходими за живота.

Първата стъпка в последователността от ядрени реакции, при които възникнаха тежките елементи в ранните звезди, е обикновено образуването на въглеродното ядро от три хелиеви ядра.

Съществува незначителна вероятност за възникване на въглеродно ядро в основно състояние (състоянието с най-ниска енергия) при сблъсък на три хелиеви ядра, но значителни количества въглерод в звездите биха могли да се получат единствено ако въглеродното ядро можеше да съществува в радиоактивно състояние с енергия около 7 милиона електронволта (MeV) над енергията на нормалното състояние, съвпадаща с енергията на трите хелиеви ядра, но не повече от 7,7 MeV над енергията на нормалното състояние.

Това радиоактивно състояние на въглеродното ядро би могло лесно да се образува в звездите от три хелиеви ядра. След това не би имало никакви затруднения да се получи обикновен въглерод; въглеродното ядро в своето радиоактивно състояние би излъчило спонтанно светлина и би се превърнало във въглерод в нормално нерадиоактивно състояние – състоянието, в което той се намира на Земята. И така, критичен момент при възникването на въглерода е съществуването на радиоактивно състояние, което може да бъде достигнато при сблъсък на три хелиеви ядра.

Действително експериментално е показано, че въглеродното ядро притежава точно такова радиоактивно състояние с енергия 7,65 MeV над нормалното състояние. На пръв поглед това може да изглежда като много точно съвпадение; енергията на радиоактивното състояние на въглерода е само с 0,05 MeV по-малка от границата, над която не е възможно образуването на въглерод (и следователно възникването на живот), т.е. с по-малко от един процент от 7,65 MeV. Това създава впечатлението, че стойностите на природните константи, от които зависят свойствата на всички ядра, са били подбрани много внимателно, за да направят живота възможен.

Противниците на антропения принцип казват:

Тежките елементи, които съществуват на Земята, са се изградили стотици милиони години по-късно с първото поколение звезди и след това са се разпръснали в междузвездния газ, от който евентуално се е образувала нашата Слънчева система.

***

Другата константа използвана от поддръжниците на антропения принцип за доказване на верността му е космологична константа. /Много ... наистина много важна константа/

Нейната стойност изглежда изключително точно подбрана в наша полза. Това е енергетичната плътност на празното пространство. Тя би могла да има всякаква стойност, но от общи съображения следва, че трябва да е много голяма и може да е или положителна или отрицателна. Ако е голяма и положителна, тя ще действа като сила на отблъскване, която расте с разстоянието и следователно би попречила на материята в ранната Вселена да се групира – първата стъпка на процеса, довел до образуване на звезди, галактики, планети и на нас самите. Ако е голяма и отрицателна, космологичната константа ще действа като сила на привличане, нарастваща с разстоянието, при което би спряла разширяването на Вселената и би довела да нейното свиване, без достатъчно време за развитие на живота. В действителност астрономичните наблюдения показват, че космологичната константа е твърде малка, много по-малка отколкото би могло да се предположи от общи съображения.

Все още е рано да се каже дали съществува някакъв общ принцип, който може да обясни защо космологичната константа трябва да бъде толкова малка. Но дори да няма такъв принцип, последните достижения в космологията дават възможност да се обясни защо измерените стойности на космологичната константа и на други физични константи са подходящи за възникването на разумния живот. Според теориите на "хаотичното раздуване" на Андре Линде и други, разширяващият се облак от милиарди галактики, който ние наричаме големия взрив, би могъл да бъде само една частица от много по-голяма вселена, в която постоянно стават големи взривове, всеки от тях с различни стойности на фундаменталните константи.

***

При такава картина, когато Вселената е съставена от много части с различни стойности за т. нар. природни константи, не е трудно да се разбере защо тези константи приемат стойности, подходящи за възникването на разумен живот. Тогава би имало много големи взривове, при които константите приемат стойности, неподходящи за живота и малък брой такива, при които животът е възможен.

***

Макар и да е много малка вероятността естественият подбор на някоя планета да създаде такива животни, които да имат желанието и способността да творят наука и да мислят абстрактно, нека не забравяме, че нашата представа за възможностите на еволюционния процес е много повлияна от факта, че само в тези изключителни случаи съществува някой, който да размишлява върху устройството на Вселената. Астрономите наричат това избирателен ефект.

Още много примери биха могли да бъдат посочени, но на този етап ще се огранича само с тези.

Ако имате желание гласувайте – мръсна дума ли е Антропния принцип или не. Ще ми бъде любопитно вашето мнение.

Поздрави Б.

----------------

Използувани материали -

1. Стивън Уайнбърг - Лекцията, прочетена през април 1999 г. на Конференцията по Космичен дизайн на Американската Асоциация за Развитие на Науката във Вашингтон.

2. Брайън Грийн - Пространство, време и текстура на реалността

3. Брайън Грийн - Елегантната Вселена

4. Моделът на Линде и антропния принцип

Цитираните тук изчисления за максималната енергия от 7,7 MeV на радиоактивното състояние на въглерода, над която в звездите биха се образували незначителни количества въглерод са от статия на М. Ливио, Д. Холоуел, А. Вайс и Д. У. Трърън "Антропното значение на съществуването на едно възбудено състояние на 12С"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

На мен и двата варианта на антропния принцип ми звучат отлично. Разбира се, при мен това идва от креационистка позиция.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Харесва ми как звучи самата дума - Антропия, но нищо повече :)

Принципът си има приятно за ухото име, но не е работещ принцип. Така ли да разбирам отговора ти?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Принципът си има приятно за ухото име, но не е работещ принцип. Така ли да разбирам отговора ти?

Точно така.Този принцип всъщност не извършва никаква работа,той е просто анализ на случайностите.А случайностите може и да не са случайности - това е принципа,нали?

Аз откаде мога да съм сигурен колко пъти вселената се е свивала и се е разширявала или там нещо друго е ставало с нея,преди да доиде на това дереже което е в момента?Може да е имало хиляди неуспешни опити на вселената преди да успее да създаде човека.И какво става с този принцип тогава? Ако това е станало от първи път и наистина вселената е имала много възможности да не се появи живот на някоя планетя,да съгласен съм с този принцип,даже ще си помисля че някой нарочно е "подредил картите" .

Link to comment
Share on other sites

Аз подкрепям "силният антропен принцип". Доста учени в света използувайки статистически методи и математика се опитват да докажат, че ДНК, даже и в елементарните организми не може да се създаде случайно от известните химически елементи и вселенски условия. Вълновата теория допълва това схващане, явно все още много малко знаем. Сигурно има и друга, за сега приемана като мистична съставка-

мисълта. Други го приемат като Бог. Кейси (американски ясновидец) го нарича световна библиотека от знания !? Предполагам, че в третото хилядолетие доста неща ще се изяснят и много митове и легенди ще рухнат, както често се случва до сега.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аз подкрепям "силният антропен принцип". Доста учени в света използувайки статистически методи и математика се опитват да докажат, че ДНК, даже и в елементарните организми не може да се създаде случайно от известните химически елементи и вселенски условия. Вълновата теория допълва това схващане, явно все още много малко знаем. Сигурно има и друга, за сега приемана като мистична съставка-

мисълта. Други го приемат като Бог. Кейси (американски ясновидец) го нарича световна библиотека от знания !? Предполагам, че в третото хилядолетие доста неща ще се изяснят и много митове и легенди ще рухнат, както често се случва до сега.

Част от водещите физици, признати от цялата международна физ. общност също подкрепят антропния принцип.

Аз не съм водещ физик, дори форумно ниво нямам този статус за съжаление, :unsure: но това не ми пречи да дам давам твърдо своя глас в полза на антропния принцип.:good: и да се опитам да го защитя....

Просто тази идея е много привлекателна... при това не само от креационистка гледна точка, но и от други такива.

Поздрави Б.

Link to comment
Share on other sites

Г-н Богданов, усещам известно съжаление, че не сте "водещ" физик. Това определение е измислено в научните среди, по система за оценка и не винаги съответствува на истинските знания и възможности, повече на стаж и брой изяви. Обикновено се появява посмъртно за най- добрите. Вие учите, споделяте и мислите, трудолюбието и малко късмет ще ви даде останалото.

Успех !

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Г-н Богданов, усещам известно съжаление, че не сте "водещ" физик. Това определение е измислено в научните среди, по система за оценка и не винаги съответствува на истинските знания и възможности, повече на стаж и брой изяви. Обикновено се появява посмъртно за най- добрите. Вие учите, споделяте и мислите, трудолюбието и малко късмет ще ви даде останалото.

Успех !

Ох, Благодаря ви.. много мило от ваша страна...

**

Смятам, че публикуваното ви мнение може спокойно да се приеме като добър съвет към всички, които имат желание да се занимават с наука.. А физиката е особено подходящ дял на науката където мислените опити не са нещо екзотично. На един теоретичен физик не му трябва нещо повече от лист хартия и писалка.. А може и това да не трябва за да открие причините за едно или друго явление...

***

Истината е, че лично аз вече нямам сериозни амбиции в тази посока или в която и да друга . Имам доста сериозни причини това да се случи, но да не ми се ще да занимавам читателите на темата с отклонения свързани с лични преживявания и/или разочарования...

Поздрави Б.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ох, Благодаря ви.. много мило от ваша страна...

**

Смятам, че публикуваното ви мнение може спокойно да се приеме като добър съвет към всички, които имат желание да се занимават с наука.. А физиката е особено подходящ дял на науката където мислените опити не са нещо екзотично. На един теоретичен физик не му трябва нещо повече от лист хартия и писалка.. А може и това да не трябва за да открие причините за едно или друго явление...

***

Истината е, че лично аз вече нямам сериозни амбиции в тази посока или в която и да друга . Имам доста сериозни причини това да се случи, но да не ми се ще да занимавам читателите на темата с отклонения свързани с лични преживявания и/или разочарования...

Поздрави Б.

Антропният принцип се "основава" на егото на Човека.

Все се сещам за текст от песента на "Замунда банана бенд": ... Слънцето изгрява, за да ма види!.." :biggrin:

И всичкото нагласителство идва от това, че съвременната физика, поне досега, не е успяла да обясни произхода на живото (а от там и на живота въобще - в крайност - Гл.мозък при Човек - самообучаващ се биокомпютър).

Известно е, че белтъчините са макромолекули на основата на вериги от въглерод, водородни и др. връзки с др. химелементи. Важно е това - че са на въглеродни вериги. (Къси фотони за връзка с други елементи)

Другите химелементи, които могат да правят вериги са със сравнително дълги връзки между атомите си, а и свързаното с тях е вече с дълги фотони за връзка. Това означава, че ако се съдържат сравнително дълги вълни във фон от ЕМП, съизмерими с големината на тези фотони за връзка, то при резонансни явления, тези "дълги" връзки се рушат; например силицият - основно скалната маса на Земята е от съединения на силиций, но от слънцегреенето, връзките му с другите химелементи се рушат и ... става на пясък! Сахара и прочие. :biggrin: Всичко изградено от др. химелементи "издребнява", в смисъл на възможно му е да се разпада в тоя фон от лъчения.(По хипотезата ми е така)

При въглеродните вериги - не е така - те не се рушат, първо, защото липсва интензитет на съизмеримите им къси вълни във фона от слънцегреене и еманация от Земята. Второ - понеже им е възможно да са достатъчно дълги, та при протичане "ток" по тях, да се отчита "закъснение" по веригата, то имат възможност да си прегрупират вътревръзките така, че да откликнат на падналия върху обвивният им фотон (общ фотон за връзка на всички вътреизлъчватели - наречен обвивка на макромолекулата- място с кръстосани ел. и магн. полета, подходящо за "захват" на вещеви обекти)- та да откликнат без да се разрушат, а само - да променят формата на макромолекулата, посредством завъртване (усукване) или ротация (глобулиране), като по този начин се намалява общата потенциална енергия на образуванието. Да, ама нали си е променило ... формата; тогава, при евентуален допир със съсед, относително би се движило взаимодействащото образувание, спрямо съседите си. Мърда, демек, щото когато отпадне влиянието на външните полета, образуванието само може да възстанови началната си форма, посредством излъчване на погълнатия фотон. Всичко зависи от външните за него полета. Ако те се променят в малки граници, които да не рушат видовете структурни форми, а само да ги преобразуват за дълъг период от време - то това нещо мърда без да се "хаби"...(Наподобява известното движение за "пиезокристал" в променливо ЕМП, но има и още особености).

Не се хаби, заради една интересна особеност - парадокс на гумата: Парченце от детски балонче, поставяме между устни и опъваме гумичкта - чувстваме "топло" на устните (заради чувствителност правим опита с устни); обратно, когато освободим гумичката, тя се свива и "студенее" на устните. Значи: при механична деформация, гумата се държи странно (не като кристал, а като идеален газ)- силата й е с ентропиен произход - въпрос на подреждане, на структура. Когато й разпънахме макромолекулите, тя "излъчи" топли фотони (значи - били са вътревръзки, между отделни звена и се е наложило безразрушително преструктуриране на останалото). Когато премахнахме механичната сила, то, от околното (от устните) се погълнаха отново топли фотони (не същите,които е излъчила, разбира се) и формата (за това състояние на макромолекули в тоя фон) се възстанови. Тоест - има устойчивост на макромолекулата за малки изменения в тоя фон на ЕМП. :biggrin:

Та, понятието за "устойчивост" - става съществено, във връзка с достатъчен "престой" и натрупване на нови връзки (съответно и нови свойства), а и за памет на структурата!.. Че и да мърда при промяна на полетата - живо е нещото. Остава - възпроизводството, ама ... дълго стана и за него - по-нататък.

Това е Нещо, което, не знам по какви причини, не се възприема от ... много хора. По принцип - памет на структура, означава "памет на създадени връзки". Има я и при ... камъните - най-вече!.. От там - започва :biggrin:

Та, като извод - живото може да възникне в точно определен фон от ЕМП, ама пък този фон се определя първом, от Еволюцията на неживата Природа, та чак отпосле - еволюция и на живата природа.

Е, ама по "развитието" на Вселената - само тук, в тази нейна точка е ТАКОВА полето от ... Слънце и Земя...+Луна!!! (спусък за отделни "фази" за разнообразно развитие)

Другаде из Вселената - полето (фон) е съвсем различно от тук, с Големи изменения и липсва възможност за дълговременна устойчивост на структура, която да се самоорганизира до Главен мозък.

...

По самоорганизация, саморегулиране и т.н.- все свойства, дължащи се на свойствата на вещевите обекти, като маса, спин, заряд и др., та да съществуват и закономерностите между тях - еволюционно е достигнато, ей тук в тази точка на Вселената - равновесие някакво, което може да "изгради" структурата Човек - няма нищо СПЕЦИАЛНО за тая цел - ни предварително зададени константи, ни дяволи - всичко е законна физика.

Няма Голяма нужда от антропен принцип, даже ... малко сме й неудобни на Природата, ама ... хак й е - да не ни е правила! :biggrin:

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Съжалявам но в горната хипотеза има някои доста странни обяснения, които някъкси ми изглеждат в противоречие с това което сме учили в университетите. :) Хайде обясни малко по-подробно за тези фотони за връзка, които изведнъж се появиха в химичните взаимодействия. Че строго погледнато в обясненията които прочетох малко по-горе виждам тотално непознаване на структурните теории и противоречия с фундаментални данни известни от повече от век. Естествено може да не съм разбрал правилно, все пак отговора е на съвсем различен въпрос. За това бих искал малко по-конкренто обяснение с повече подробности. Включително и отговор на въпроса защо според твоята теория въглерода на земята е в основата на живота, а не силиция.

Въглеродът е в основата на живота, защото има изключително малък ОБЕМ (никой друг хим елемент не притежава това свойство - най-малък обем с възможно най-голяма компактност на ядрото)), а е с възможност за четири връзки - 2 по 2 - с различна дължина на вълната. (При хипотезата - всеки размер отговаря (съответства) на определена дължина на вълна от ЕМП). Затова при липса на интензитет на вълни съизмерими с размерите на въглеродните връзки, то те могат да се навързват в устойчиви за тоя фон, макромолекули.

Съотнесено към същия тип силициеви вериги (а и др. елементи правят вериги - за фосфора съм чел, някъде), връзките на силициевите вериги са много по-дълги и съответно лесно резонират със сравнително богатия на тия фотони земен фон на ЕМП. Та, този резонанс - ги разкъсва - не могат дълго време да запазят "дългата" си структура. Значи и не могат да се "разнообразят" по връзки, та да достигнат до разнообразна памет на връзки. Освен това, преносът на неразрушаващите ги фотони (при поглъщане) изисква повече време и е по-закъснителна веригата за Обратна Връзка(ОВ), та да й е възможно на структурата да възвърне старата си форма при излъчване, без да търпи загуби (т.е., ако правим памет (за мислене) със силициеви вериги, то ОВ ще е по-бавна, съответно - поведението на образуванието не може да отреагира еднозначно на бързите промени и се разпада (по-горе писах - пясък!). Такава структура не може да достигне до висока организация - Гл. мозък.

Значи: важно е бързодействието на ОВ.

Фотон за връзка: може би си спомняш, когато обяснявах как "електрон на орбита", във водороден атом, не излъчва ЕМВ. Ще го припомня, но и подробности ще спомена.

Електрическите полета на протона и електрона (от хар-ката "заряд") са с обратна завихреност (по фронта гледаме и двете), та затова при среща на тези полета, подредеността на пространството от физвакуума между двете частици, не е толкава "хаотична", колкото на полетата извън тази област - това води до непрестанното образуване на двете частици в посока към по-малкия хаос (образуване без загуби), т.е. частиците, образувайки се падат една към друга. Поради полевия характер на взаимодействието, силата е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието между тях.(Както и при гравитацията, ама е др. тема). Самото взаимодействие протича винаги с поглъщане на "падащ" фотон, завъртване за образуване на частицата (друг обем, друга форма) и излъчване на погълнатия фотон, който, по енергия е същия, но по "дължина на вълната" (а то е свързано с честота) - не е същия... :biggrin: Защото е бил участник в някакво допълнително движение - преносна скорост се добива, заради кратковременен престой в частицата и по време на излъчване - се променя ( но, това, с възможностите на сегашната техника - няма как да се отчете; приема се, че е мигновено, т.е. - излъченият фотон е същия, какъвто се е погълнал) - да ги пита човек, експериментаторите - ами защо се "разсейва"- сменя посока на разпространение и повърхнини на трептения (поляризация))... Това е нещото, което не се обяснява в университетите.

Когато протонът и електронът достигнат на разстояние радиус на водороден атом - всичко което излъчва като поле протонът, отива -поглъща се от електрона и електромагнитно поле извън това пространство от хар-ката "заряд" - няма. И впоследствие, обратното - всичко излъчено от електрона се поглъща от протона, та и от него няма поле извън обема на атома. Схемата по хипотезата е такава - протонът образува структура върху която електронът се образува без загуби и обратното - след излъчване на електрона, протонът се образува върху готовата структура - без загуби; все едно: един друг си "подават топката", но тъй като протонът е "тежката" частица, неговото ускоряване (за образуване) е малко, докато това на електрона е много голямо (навън-навътре по определен сферичен слой, при невъзбуден водороден атом)- и затова: осъществява се непрестанно образуване на електрон около протон; ускорителни са движенията им; няма излъчване на промените в полето от характеристиката им "заряд", защото "един и същ" фотон се обменя, при тяхното взаимодействие в структура водороден атом...

Това също не се учи в университетите. :biggrin:

Ама цялостно обяснява постулатите на Бор.

Устойчивостта на водорода в Космоса.

Само вероятностно "намиране" на електрон, някъде в слой, щото се образува непрестанно и не е това което е, когато е самостоятелна частица - като "размазан" е. Обменният фотон е ФОТОН ЗА ВРЪЗКА. Вижда се, че при поглъщане на кратен фотон на фотона за връзка, то образуването на електрона вече ще е на друго, по-далечно място, с друга форма ще е възможното му за образуване място - друг слой е известното.

- но: в междинен слой - не му е възможно да се образува, щото не може да се поглъща част от фотон, а цял ... и то - само кратен на съществуващия фотон за връзка, с който ще се осъществи цялостен цикъл на образуване на структурата. Демек - само такъв фотон се поглъща от общия фон. Самото образуване на частица, вече е предопределило с какъв точно фотон може да се взаимодейства. Затова и при смяна на вакподложката (полетата) на опита, става възможно образуване на други видове частици - както в Колайдера - резултатът им го предсказах още преди година (в дира - клуб Физика). Само други частици ще "видят".

Говорих за водороден атом, ама всички връзки се осъществяват посредством обменен фотон за връзка, е - не толкова просто, както при водорода. :laugh:

В една макромолекула, например, може да са няколко (зависи от вътреизлъчвателите вещевите частици на образуванието) и да се обменят независими един от друг, но цялостно - също ще имат общ фотон за връзка - с различна форма (наподобяваща формата на структурата) и с възможности за промяна, при промяна на подреждането на частиците - за мин Епот. А, това зависи и от атаките на падащите върху образуванието фотони от фона - по принципа за минималното действие (известен е): Понеже по хипотезата ми частиците на физвакуума са "неподвижни", то, възникналото някъде движение на нещо (действие) предизвиква отклик в околното за потушаване на това действие, но ... със закъснение, а "старото" вече се е преместило спрямо себе си потушаването е неуспешно :biggrin: Независимо от това - опитите продължават и ... се вижда - веднъж възникнало движение - вече е неунищожимо - може само да си променя ускорителните движения, да се забързва, забавя, но не и да спре?!- Няма спрямо какво, освен относително - спрямо други подобни... Нещо, което е очевадно, но не се разбира ... лесно.

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Извини ме за мнението, но честно да ти призная въпреки претенциите на теорията ти, думите ти не обясняват нищо, дори напротив, влизат в противоречие с основните експериментални резултати. Не случайно ти намекнах за това което се учи в университетите но явно не ме разбра. Като се опитваш да създадеш нова хипотеза то тя трябва да обяснява и предходдното познание и да добавя нещо ново. Ако обаче хипотезата ти е в противоречие с предходните експериментални данни, то това е довод единствено по отношение на несъстоятелността и.

В мнението ти се вижда непознаване на основните положения на структорните теории, както и фундаментални противоречия с факти обяснени одавна и написани в учебниците на студентите.

Като цяло бих ти препоръчал да си останеш в областта на непотвърдимите хипотези,където може някой вссе пак да се върже на идеите ти. Но понеже в момента в койтио стъпиш в ексспериментално потвърдимата фактология тезата ти се дъни много сериозно. Не ми се захваща сега точка по точка да обяснявам няколкото места по които се дъни тезата ти. Ако искаш ще се захвана въпреки че точно това е малко встрани от основната ми специалност. Но на първо време бих ти препоръчал малко повече да почетеш за настоящите теории по въпроса и чак тогава да се опитваш да създаваш своя. Забелязах няколко несъответствия които са толкова фундаментални че искрено се надявам да греша и да не съм доразбрал конкретно тези твои изречения. Но няма да изпадам сега в подробности. Може би е добре да коментираме нещата точка по точка.

Хайде сега да коментираме въглерода. Кажи с какво основание си написал че въглерода е елемента който има най-малък обем на атомите си? Цитирай ако обичаш съответните експериментални данни, понеже аз още в университета съм учил маааалко по-различни неща. От къде ти хрумна щуротията за дължина на вълната на връзката? И как я измери? И също така как ти хрумна че връзките които създава атома на въглерода са точно две по две симетрични? Да коментираме първо тези въпроси, иначе ще стане много разтеглена темата а е добре да се концентрираме малко повече върху въпроса.

Напротив - всичко обясняват, ама трябва и да го свържеш с по-предните писания за хипотезата.

Ако си забелязал противоречия, моля, покажи ги.

Точно и подробно описах (в по-преден постинг) как се обяснява направа на водороден атом, без нужда от постулати.

...В мнението ти се вижда непознаване на основните положения на структорните теории, както и фундаментални противоречия с факти обяснени одавна и написани в учебниците на студентите.

Като цяло бих ти препоръчал да си останеш в областта на непотвърдимите хипотези,където може някой вссе пак да се върже на идеите ти...

Нали разбираш, че това не е опониране, а тъпо отричане! Кво от туй че над 2000 г хората са твърдяли, че Земята е плоска? Е, плоска ли е.

Хайде сега да коментираме въглерода. Кажи с какво основание си написал че въглерода е елемента който има най-малък обем на атомите си? Цитирай ако обичаш съответните експериментални данни, понеже аз още в университета съм учил маааалко по-различни неща. От къде ти хрумна щуротията за дължина на вълната на връзката? И как я измери? И също така как ти хрумна че връзките които създава атома на въглерода са точно две по две симетрични?...

Чел си отгоре, отгоре, което ме навежда на мисълта, че ми се прайш на даскал.

Нали си химик - таблиците са при теб - отвори ги и виж за какво става дума - най-компактен атом съм писал - ядрото е с възможно най-голяма енергия, при най-малък обем, но важното е и, че има четири възможности за връзка - другите елементи поне на едно от тез условия не отговарят. И не са два по два симетрични ... равностойни електроните - 2р -слой и ... 2s-слой, които могат да участват във връзки именно, с много къси фотони за връзка. Сещаш се за двете модификации -диамант и графит ... много ли си приличат. Е, това е резултат от СТРУКТУРА... Иначе е все въглерод.

А, че взаимодействията с връзки стават с обменен фотон - е признато и в сегашната интерпретация на физиката. Само дето не знаят ЗАЩО Е ТАКА.

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Напротив не е отричане, а въведение в дискусията. Нямам обаче никъкво желание да се отклоняваме към недоказуеми постулати и твърдения в далечната теория. Нека се придържаме към конкретиката, която си се захванал да обясняваш.

Чел си отгоре, отгоре, което ме навежда на мисълта, че ми се прайш на даскал.

Нали си химик - таблиците са при теб - отвори ги и виж за какво става дума - най-компактен атом съм писал

А всъщност си писал:

защото има изключително малък ОБЕМ (никой друг хим елемент не притежава това свойство - най-малък обем с възможно най-голяма компактност на ядрото

Аз без никъкви таблици мога да ти изредя още 5 елемента имащи по-малък обем. А по отншение на плътността на ядрото, моля обясни по какъв точно начин въпросната плътност влияе забележимо върху енергията и насочеността на химичните връзки според твоята хипотеза. В десетки мнения до тук се оплаквахте от невъзможността за доказване вярността на хипотезата ти. Ето аз ти давам конкретен и неосторим метод. Според съвременните разбирания такова влияние е невъзможно да се отчете. След като ти го отчиташ, значи можеш и да го измериш. А след като можеш да го измериш, значи можеш да докажеш хипотезата ти и има значитлена вертоятност да имаме Българин нобелов лауреат. :)

ядрото е с възможно най-голяма енергия, при най-малък обем, но важното е и, че има четири възможности за връзка - другите елементи поне на едно от тез условия не отговарят.

Хм, ако погледнеш една периодична система ще видиш още 4 елемента които отговрт на второто условие. Ако успеем да продължим достатъчно дълго дискусията ще разбереш защо ти го пиша това. Става дума за нещо което ще напиша в бъдещо мнение.

И не са два по два симетрични ... равностойни електроните - 2р -слой и ... 2s-слой, които могат да участват във връзки именно, с много къси фотони за връзка. Сещаш се за двете модификации -диамант и графит ... много ли си приличат. Е, това е резултат от СТРУКТУРА... Иначе е все въглерод.

В предното мнение си написал:

Чел си нещо но не си го разбрал. "равностойни" и "симетрични" често са синоними, но не това е важното. Самостоятелно s електроните не са в състояние да участват в химична връзка. Има прекалено голяма енергийна разлика с p електроните, както и пространствени пречения. За това двата типа орбитали се смесват. В зависимост от несмесените p орбитали които остават са възможни три коренно различни конфигурации. Споменатата от теб с две по две равностойни връзки е само една от тях. Но найразпространената в органичните съединения не е тя. Най-разпространената е формата с 4 симетрични връзки. :) Та на това му казват структура наистина. :) И е много добре изучено в науката. Но странното е че добре изучената фактология някакси не се припокрива с това което си писал.

А, че взаимодействията с връзки стават с обменен фотон - е признато и в сегашната интерпретация на физиката. Само дето не знаят ЗАЩО Е ТАКА.

Сподели с нас къде е признато че връзките стават с фотонен обмен? Защото както и да го погледнем енергетичната страна на химичните връзки е вероятно едно от най-добре изучените в експерименталната наука неща. Така че ако ги имаше тези обменни фотони все някъде щяха да се появят във спектъра. Все пак според теб въпросните обменни фотони са свързани с дължината на връзките нали? Я помисли малко да не би да се окаже че бъркаш енергийните порядъци.

(По процедурното: Наистина има ограничения в броя на цитатите, та затова изказването на опонента, ако се налага, го оцветявам (в синьо, да речем)-налага се да се "припомня" точното изречение-мисъл на опонент в текст)

Предполагам, забелязваш, че освен "най-малък обем на ядрото" съм отбелязал и четиривалентната възможност за връзки- ЗАЕДНО са тез условия (в този химелемент- в другите ги няма като начално условие- за мин Епот), правещи въглеродът да има възможност да се навързва сам със себе си (пи-връзки)-да прави вериги. А освен това и да има възможност и за други връзки (сигма- и смесени сигма- и пи-). При това -УСТОЙЧИВОСТТА на връзките на въглерода е по-голяма- физически, това означава, че за разкъсването им са нужни къси вълни от съществуващия фон на ЕМП в което се "развиват" събитията.

Верно е, че физиката на тези възможни връзки е една от най-най-изучаванните (без да се засяга химическата "работа" с тях или да се отрича - просто, методите са други и се самодопълват химията и физиката).

Обикновено, "спорът" възниква във възможността за обяснение и неяснотата на валентната връзка (йонната е по-видимо електрическа, в ковалентнтните връзки). Но и за двата вида връзки електреческата и магнитната част е важна и ... за съжаление - недостатъчна като обяснение на особеностите. Насищането на връзка, например.

Ако обърнеш внимание на това, как "електрическата" сила на привличане, в обяснението ми при образуване на атом водород се превърна в "привличащо-отблъскваща" сила- тоест, как електронът започна да се образува непрестанно под действието, под диктат на образуване на протона, в околността на протона, ще забележиш, че има връзка (спинова зависимост) между състоянието на протона и това, къде и как ще се образува електронът. Сложничко става. :biggrin: Но пък - обяснява особеностите.

Когато се разглеждат "електронни връзки", обикновено - нищо не се споменава за състоянията на ЯДРЕНИТЕ връзки, а по хипотезата - зависими са движенията за образуване на електроните от тези на протоните и подретбата им в ядрото, заедно с неутроните. Не е маловажно, че протоните и неутроните в ядрото могат да си сменят ролите и мястото, тунелен ефект и др.

Следователно, особености в ядреното структуриране влияят и на особеностите при "показното" електронното структуриране, конфигурацията на електронните слоеве. А, химията работи с външните (валентните) електронни слоеве. Затова, има смисъл да се познава физиката, докарала електронните слоеве до ... "такова" състояние.

Още в началото обясних, че самите протони и неутрони (и др. елементарни частици) образуват "слоеве"; керн с обвивен слой-обвивка, там, където ел поле и магн. поле от кеновите образуващи смущения се срещат кръстосани на около 90 градуса; там е и "мезонният" слой; следва обвивка на обвивката - доста по-далеч от центъра на керна, алтернативната подредба от "втичане и изтичане" на подрежданията в полето, "гасящи" възникналото движение (действие)- може да се счита за големина на частицата, щото е мястото за направа на "електронния" слой, когато се случи превръщането на неутрон в протон, поради сблъсък с друг неутрон и т.н. По-важното в случая е, че размерът, големината на неутрона е значително по-малка от големината на протона- поради възникването на характеристиката заряд електронният му слой става с големината на водороден атом. Самият протон действа като "изкривено" пространство (форма на ... бъбрек, например) , а алтернативното поле на електронният слой е мястото, където подобна по конфигурация частица би се образувала чрез обмен на своето поле с протонното, с мин Епот и тая обща конфигурация, наречена водороден атом е УСТОЙЧИВА, защото всички изменения на полетата за движения са ограничени вече в един обем. Няма излъчване на на фотони, които да "разклатят" съществуващото ЕМП, което можем да регистрираме с нашите прибори - значи: няма излъчване.

Да, обаче, остана "втичане-изтичане" на падащи и излъчващи се подреждания от структуриране на физвакуума в околността на водородния атом, само заради наличие на този атом. Тоест, извън обема на водородния атом, има "указания"- информация за други подобни образувания, със същите външни характеристики-подредености и ... като цяло, между две такива образувания физвакуумът е по-подреден отколкото зоната извън тях, а това е привличаща сила - в хипотезата, енергетично по-изгодно е да се образуват вещевите върху вече подготвена вакподложка, отколкото върху хаотична. Образувайки се една към друга поради еднаквост на конфигурацията на вещевите образувания съм нарекъл Пета сила - прилича на гравитационното привличане; не е познатото ни електромагнитно привличане; не е вандервалсови сили. Това е ентропийно действаща сила, която събира еднакви по форма обекти. По-слаба е тази сила от електромагнитната и вандервалсовите сили, но пък действа до безкрайност от условен център на частица (обект). Големината й е съизмерима с тази на гравитационната сила, но е по-слаба и от нея.

Тази Пета сила има връзка с фотоните за връзка, та затова я дообяснявам. Тя е действащата заради формата на обвивните фотони при макромолекулите. Това е липсващото в измерванията - няма как да се хване, понеже е с ентропиен произход и само при голяма група от почти еднакви вещеви обекти я "притежават" за инфо и съответно, за събиране и действия за образуване на нови връзки. Остава да са устойчиви тези връзки - при въглерода е така; при силиция не е така.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Ако обърнеш внимание на това, как "електрическата" сила на привличане, в обяснението ми при образуване на атом водород се превърна в "привличащо-отблъскваща" сила- тоест, как електронът започна да се образува непрестанно под действието, под диктат на образуване на протона, в околността на протона, ще забележиш, че има връзка (спинова зависимост) между състоянието на протона и това, къде и как ще се образува електронът. Сложничко става. :biggrin: Но пък - обяснява особеностите.

Тук се опитваш вече да обясниш нещо, но пак става каша. От къде ти хрумна това за образуването на електрона? То не се подкрепя от експерименталните резултати. По това което си писал за привличащо отблъскващата сила започвам да си правя извода че нещо не си запознат със материята. Когато двете ядра са на срвнително големи растояния си взаимодействат основно рехавите електронни облаци. Взаимодействието там е магнитно между електроните с противоположен спин. Когато обаче двата водородни атома се приближат повече, еднакво заредените ядра също започват да си взаимодействат. Знаеш че е необходимо да се преодолее доста голям енергиен праг за да се вкара някаква частица в ядро. Така че дето ти го елементарното обяснение защо има сили на привлияане и отблъскване. Без да търсим безумните и недоказуемми хипотези за постоянно самозараждане на електроните.

Май е излишно да отговарям, ама ... явно не си чел внимателно хипотезата, а си вярваш (зомбирано) на учебниковото.

Непрестанното образуване на вещевите обекти (а електронът е такъв) е в основата на хипотезата (това е ново и неизвестно за физиката - кви експериментални резултати да очакват?!?). От такава гл. точка разглеждам физиката. Че не се е сетила да ползва такова предположение преди мен - това е вярно! Затова - не могат да си обяснят експерименталните резултати и ПОСТУЛИРАТ - електрон на орбита не излъчва ЕМВ; Правило (принцип) на Паули и т.н. - все неясно, защо е така?.. Прието е ... толкоз!- важното е да се "нагласи" към експерименталните резултати. А не- каква същност поражда това, наблюдаемото... - ако това дередже те задоволява - няма смисъл да се напъваш в разбиране на същността на хипотезата. Вярвай си на заученото в школото и ... ще си по-добре. :biggrin:

Следователно, особености в ядреното структуриране влияят и на особеностите при "показното" електронното структуриране, конфигурацията на електронните слоеве. А, химията работи с външните (валентните) електронни слоеве. Затова, има смисъл да се познава физиката, докарала електронните слоеве до ... "такова" състояние.

Не влияят, повярвай ми експериментално е доказано. Влияе най-вече заряда и в по-малка степен масата на ядрото. Структурирането му няма отншение със структурата на електронния слой. Разликата в размерите е такаеа чче ядрото спокойно можеш да го приемеш за идеална точка при изчисляване на полетата. И не не си разбрал нищо от химията. Химията въобще не работи само с външните валентни слоеве. Ако ти така си мислиш и организираш теорията си от гледната точка на това че нямало знания за другите електронни слоеве, доста дълбоко грешиш. В химията не смао че има знания за структурата на вътрешните слоеве. Дори има експериментални знания за структурата на несъществуващи в природата атоми и йони (или поне на неоткрити такива).

Напротив - има експериментални данни за това, че електронните слоеве ПРЯКО се влияят от структурата на ядрото и с ОВ се преоткрива структурата на ядрото.

Влияело се от заряда?!? Ами - я кажи, какво е туй "заряд" на частица?

Или се влияело от масата на частицата... Ами - я ми кажи какво е туй "маса" на частицата?

"Къде отиваш може би?"

Ами - какво е "поле" на частица?

- всичките тез понятия (основни, основни, основни!) ги ползваш по ... свикване с употребата им, без да е ясна същността, представимостта; нагодени са за "експериментално" потвърждаване на нещо. Откъде произтичат не е ясно, ама на- има формула?!, по която пресмятам и измервам ... мно-о-ого ясно! :laugh:

А химията - наистина "работи" само с валентните слоеве; с останалите работи физиката! И от там имаш "данните"... "Къде отиваш може би?" :biggrin: ... Още малко и ... ще ме смаеш с таблиците си... :laugh:

Без да "цитирам" по-нататък, че ... няма място.

Капковия модел на ядрото също се дъни, както и неспособността на физиците да обяснят слоистия модел. Прието е нещо "средно" -засега.

И - не ти обяснявам "слоист модел на ядро", а слоист модел на елементарна частица (протон, неутрон, електрон, мезон и т.н.). Що?: - считам, че ако самите вещеви обекти "правят" слоеве, вътре в собствения си обем, то и връзките между тях ще се организират по слоеве - проста работа за обяснение на видовете взаимодействия. Например - най-външният слой на елементарната частица, отговаря за електромагнитните взаимодействия - тия, с лабораторните фотони... Я, при неутрона ги няма ... тия взаимодействия?! ... и т.н.

И забрави за "масов дефект" - няма такъв!

Щото не знаят какво е маса - затова са си го измислили. При всяка връзка, масата на общото е различна от масите на отделните частици. И, тъй като масата е само един коефициент във формулата на Нютон за силата - що да не е променлив, а?.. При това, да не забравиш, че ползваме САМО И ЕДИНСТВЕНО енергията на връзките във вещевите обекти, а не масата им или полетата им. Разкъсваме връзки - това правим.

Говоря ти за водороден атом - ти ми обясняваш връзка във водородна МОЛЕКУЛА?! - ей по туй разбирам, че е безсмислено да ти обяснявам по-нататък - ако желаеш - прочети хубаво това дето съм го писал, по хипотезата и ... тогава, пак. :biggrin:

...

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Ще цитирам само това за да не е много дълго мнението.

Забелязвам една обща тенденция която се споделя от няколко човека тук във форума(изброявам, това са петков, свети йордан, пенчо бойчев и напоследък и ти). В момента в който ви попитат за конкретика която да доказва хипотезите ви, моментално се минавате на нападки в страни от обсъжданото. Май така се надявате с атака по фланговете опонента да забрави какви ви е питал. :) А аз те помолих да обясниш конкретно как твоята хипотеза обяснява структурата на материята (конкретния пример със въглеродните съединения щеше да е достатъчен). А ти какво направи? Изми си ръцете с изказването че има някакъв свързващ и някакъв обвивен фотон, който така и не обясни от къде се взимат и какво правят. И когато ти казах за наличието на фундаментални противоречия със експерименталните данни премина на лични нападки. Извини ме в такъв случай че започвам да се съмнявам в компетентността ти, след като за теб химията се била занимавала само с валентните електронии нищо друго. Явно си далеч от реалността за това с какво се занимават различните науки.

ПС. Нямам желание да влизам в дискусия чиято единствена цел е да се търси тема за заяждане. Ако искаш да продължим дискусията, моля върни се няколко мнения назад, оправи си фактологическите грешки в обясненията (написал съм ти някои насоки за това какви са те) и пак напиши конкретен отговор на въпроса ми. Без да ме припращаш към четене на десетина страници философствания в страни от обсъжданата тема. След като имаш претенциите че си създал хипотеза обясняваща необяснени неща значи трябва да си в състояние да отговориш конкретно на един такъв въпрос.

Не, приятел, това е поредната манипулация да пренесеш нещата от болната глава на здравата. Не си познал, че се заяждам личностно - просто, не го мисля така. :biggrin:

Тези, дето си мислите, че знаете и сте в правото да учите другите- формално сте принудени от обстоятелствата на учебниците (изискванията)- но, тук е форум - извън учебниковото знаене се разсъждава. Училищното служи само за опора, корекция, а не, че е правилното. Съгласихме още в началот с това.

:laugh:

Ти се върни и си прочети критиките които си отправил, доколко са аргументирани:

...

Извини ме че се повтарям но отново си написал глупости. Силиция е способен да създаде много по-големи иподредени структури от колкото въглерода. Сама по себеси склонността на материята да се структурира не е следствие на никъкви приказни и ангелски сили а на най-обикновени следствия от геометрията. И за силиция не си разбрал, но май ще те оставя още малко да се пооплетеш като пате в калчища преди да ти кажа за него...

Наистина, ако не ти се чете по хипотезата, няма смисъл дискусия.

Щото, най-прилично ти показах какво разбирам под фотон за връзка и защо силицият не може да създаде бърза ОВ, та да е в "основата" на живот. Ти ми опонираш, че силицият създавал Големи структури - еми, точно щото са големи (с големи връзки) се разпадат от наличния фон на ЕМП на Земята - Пясък! Няма устойчивост на връзките да създаде памет на структурата, която да се повтаря при малки промени във фона. Разрушават се преди да стигнат до ... организация, някаква... Какво повече ти е нужно, като обяснение.

При това и в други теми съм писал отговори на подобен тип въпроси, ама - не ти се чете.

Еми, здраве да е!

И ... не ми слагай думи в постингите - не съм казвал, че химиците се занимават само с валентни електрони. Казал съм, че дотам е химията. Останалото е физика - дори когато "подгряваш" разтвори - е физика! И в катализата основата е физика. Нали и затова учите физико-химия. Диаграми на състоянията, например ... променливите по осите... концентрации и Температура... и т.н. Химията си има свои методи, затова е и отделна наука, но, за да стане естествена - ползва физика. В никакъв случай не принизявам знанията на химиците, даже напротив - под техен диктат са се развивали цели области на физиката (в търсене на метод за превръщане в злато, нищо, че са я наричали алхимия - работа за уважение е). Съжалявам, че си помислил, че подценявам другите науки. :biggrin:

И историята ползва физични методи, но си е история и си е наука, отделно от други, именно със своя методика и предмет на дейност.

Ако не се държиш като изпитвач, бих могъл да продължа и да ти отговоря на правилно формулирани въпроси. Не заяждащи с надменно задоволство! :biggrin:

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето този абзац е достатъчен да доведе дискусията до своя край. Дори с един бърз поглед виждам по около три сериозни фактологически грешки на изречение само в него. След като тези твои твърдения се базират на твоята хипотеза с чиста съвест мога да твърдя че хипотезата ти е реална единствено е нечия фантазия. Без да се обиждаш.

Дори само твърдението че големите структури се били разпадали от някакъв фон е такава велика глупост че нямам думи. Повярвай ми в природата такова животно няма. Големите структури не се разпадат от някъкво измислено лъчение. Напротив при отсъствие на външно влияние са си стабилни колкото си искаш и още толкова. Силициевите минерали са много по-стабилни от въглеродните и съществуват в много по-големи и по-сложни структури. Така че не разбрах какво искаш да кажеш. Или силиция според теб не е способен да прави сложни структури или е способен. Едното твърдение изключва другото. Ти казваш че не може да се организира защото се разпада на пясък. Я погледни под краката си и ще видиш огромно количество организирани силициеви съединения които не са се разпаднали, няма и да се разпаднат.

Така че както виждаш няма смисъл да хабя каквото и да било усилие и време за да чета хипотеза която създава изводи толквоа далеч от реалните данни.

А за разликата между силиция и въглерода нека все пак да ти кажа, след като не си успял да разбереш, та камо ли да обясниш каква е. При силиция за разлика от въглерода влияние на връзките оказват и електроните от слоевете под валентния (точно в противоречие с поредната изцепка че всичко извън валентните електрони било физика). По тази причина за силиция е по-изгодно да участва в пи връзки, докато при въглерода сигма връзките са по-изгодни енергетически (а ти беше написал точно обратното ако си спомняш :) ). По тази причина за въглерода е по-лесно да образува дълги линейни молекули, от колкото за силиция. И като резултат имаме базиран на въглерод, а не на силиций живот.

Ето какво съм казал:

Известно е, че белтъчините са макромолекули на основата на вериги от въглерод, водородни и др. връзки с др. химелементи. Важно е това - че са на въглеродни вериги. (Къси фотони за връзка с други елементи)

Другите химелементи, които могат да правят вериги са със сравнително дълги връзки между атомите си, а и свързаното с тях е вече с дълги фотони за връзка. Това означава, че ако се съдържат сравнително дълги вълни във фон от ЕМП, съизмерими с големината на тези фотони за връзка, то при резонансни явления, тези "дълги" връзки се рушат; например силицият - основно скалната маса на Земята е от съединения на силиций, но от слънцегреенето, връзките му с другите химелементи се рушат и ... става на пясък! Сахара и прочие. Всичко изградено от др. химелементи "издребнява", в смисъл на възможно му е да се разпада в тоя фон от лъчения.(По хипотезата ми е така)

При въглеродните вериги - не е така - те не се рушат, първо, защото липсва интензитет на съизмеримите им къси вълни във фона от слънцегреене и еманация от Земята. Второ - понеже им е възможно да са достатъчно дълги, та при протичане "ток" по тях, да се отчита "закъснение" по веригата, то имат възможност да си прегрупират вътревръзките така, че да откликнат на падналия върху обвивният им фотон (общ фотон за връзка на всички вътреизлъчватели - наречен обвивка на макромолекулата- място с кръстосани ел. и магн. полета, подходящо за "захват" на вещеви обекти)- та да откликнат без да се разрушат, а само - да променят формата на макромолекулата, посредством завъртване (усукване) или ротация (глобулиране), като по този начин се намалява общата потенциална енергия на образуванието. Да, ама нали си е променило ... формата; тогава, при евентуален допир със съсед, относително би се движило взаимодействащото образувание, спрямо съседите си. Мърда, демек, щото когато отпадне влиянието на външните полета, образуванието само може да възстанови началната си форма, посредством излъчване на погълнатия фотон. Всичко зависи от външните за него полета. Ако те се променят в малки граници, които да не рушат видовете структурни форми, а само да ги преобразуват за дълъг период от време - то това нещо мърда без да се "хаби"...(Наподобява известното движение за "пиезокристал" в променливо ЕМП, но има и още особености).

Май е в пълно противеречие с твоето твърдение, а! Кому разправям, че нищичко не си разбрал от хипотезата...

пп Явно не понасяш чуждо мнение, различаващо се от общоприетото - не се хаби повече; щом започна да лъжеш и да извърташ, дискусия с теб не ми е интересна. :biggrin:

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чети за резонанс - не се майтапя; иначе - нищо няма да разбираш от обясненията на физиката и все ще ти се струва, че се "разминава" с действителността (като че ли някой досега, ти е обяснил действителността?!!); за обясненията на химията - не съм спорил.

Link to comment
Share on other sites

Здравей ББогданов,

"Но, след като достигнах и преглътнах и слабия, и силен вариант на антропния

принцип и зашеметен се натъкнах на антропния принцип на участие и до окончателния

антропен принцип, посегнах към кобура … Признавам, че не си падам по антропоцен-

тризма въобще и конкретно по антропния принцип. Винаги съм го асоциирал с добро-

душния и глуповат Панглос на Волтер („Кандид”), който твърди, че „този свят е един-

ственият възможен и най-добър”, когато диваците го пекат на шиш за вечеря… (Но, да

не плагиатствам Волтер: всъщност той иронизира Лайбниц, който твърди, че „живеем

в най-добрия от възможните светове”). Затова реших да предам книгата на съда на моя

приятел и колега Мишо Бушев, известен антропен специалист у нас…"

СЪВРЕМЕННАТА НАУКА В ЛОНОТО НА ПИТАГОРЕИЗМА

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Здравей ББогданов,

"Но, след като достигнах и преглътнах и слабия, и силен вариант на антропния

принцип и зашеметен се натъкнах на антропния принцип на участие и до окончателния

антропен принцип, посегнах към кобура … Признавам, че не си падам по антропоцен-

тризма въобще и конкретно по антропния принцип. Винаги съм го асоциирал с добро-

душния и глуповат Панглос на Волтер („Кандид"), който твърди, че „този свят е един-

ственият възможен и най-добър", когато диваците го пекат на шиш за вечеря… (Но, да

не плагиатствам Волтер: всъщност той иронизира Лайбниц, който твърди, че „живеем

в най-добрия от възможните светове"). Затова реших да предам книгата на съда на моя

приятел и колега Мишо Бушев, известен антропен специалист у нас…"

СЪВРЕМЕННАТА НАУКА В ЛОНОТО НА ПИТАГОРЕИЗМА

Здравей,

Впечатлен съм от предоставения от теб линк, към списание чиито статии оценявам много високо.

Поздрави Б.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Хайде де какво стана чакам си пояснението. Или се сети че явлението резонанс отнесено спрямо молекулите е много добре изучено в химията и пак ще се окаже като с разпадането на силициевите съединения че си открил америка, ама на южния полюс. :)

Пък, докато чакаш, що не взе да прочетеш за резонанс и ... вълнички.

Виж аз какво съм писал:

Известно е, че белтъчините са макромолекули на основата на вериги от въглерод, водородни и др. връзки с др. химелементи. Важно е това - че са на въглеродни вериги. (Къси фотони за връзка с други елементи)

Другите химелементи, които могат да правят вериги са със сравнително дълги връзки между атомите си, а и свързаното с тях е вече с дълги фотони за връзка. Това означава, че ако се съдържат сравнително дълги вълни във фон от ЕМП, съизмерими с големината на тези фотони за връзка, то при резонансни явления, тези "дълги" връзки се рушат; например силицият - основно скалната маса на Земята е от съединения на силиций, но от слънцегреенето, връзките му с другите химелементи се рушат и ... става на пясък! Сахара и прочие. Всичко изградено от др. химелементи "издребнява", в смисъл на възможно му е да се разпада в тоя фон от лъчения.(По хипотезата ми е така)

При въглеродните вериги - не е така - те не се рушат, първо, защото липсва интензитет на съизмеримите им къси вълни във фона от слънцегреене и еманация от Земята. Второ - понеже им е възможно да са достатъчно дълги, та при протичане "ток" по тях, да се отчита "закъснение" по веригата, то имат възможност да си прегрупират вътревръзките така, че да откликнат на падналия върху обвивният им фотон (общ фотон за връзка на всички вътреизлъчватели - наречен обвивка на макромолекулата- място с кръстосани ел. и магн. полета, подходящо за "захват" на вещеви обекти)- та да откликнат без да се разрушат, а само - да променят формата на макромолекулата, посредством завъртване (усукване) или ротация (глобулиране), като по този начин се намалява общата потенциална енергия на образуванието.

Виж ти какво си "разбрал", че и "въпросно" тълкуване си заформил, което трябва да е остроумица?!.(прочети се по-горе) :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Извинявай но вече съм до тук с подсказките. Всички съфорумци са свидетели че на няколко пъти ти подсказвах и намеквах къде да прочетеш и кое да провериш за да не се излагаш така. Е стига толкова. А ти да се беше сетил че като ти споменах за резонанса на молекулите ти намекнах че това явление е меко казано добре изучено в химията. Едва ли има научен раздел който да е толкова добре изучен експериментално и да се ползва ежедневно в химическата практика от този за взаимодействието на електромагнитното лъчение с материята. Да вярно е че в молекулите се проявява явлението резонанс. И също така е е вярно че този резонанс е много силно зависим от структурата на молекулите. И на всяка една резонансна честота отговаря някъква реакция на молекулата. Примерно в микровълновата област се наблюдават спектри на въртене на полярните молекули. По-нагоре във инфрачервеата област вече реакциите са в областта на трептене на скелетните връзки. Още по-нагоре във видимата и ултравиолетовата област вече се наблюдават преходи на валентни електрони от свързваща към антисвързваща орбитала. Още по-нагоре във рентгеновата област се наблюдават преходи във вътрешните електронни слоеве. И чак над тези преходи във горния рентгенов и гамаспектъра вече говорим за избиване на електрони от електронната обвивка и евентуалното разрушаване на молекулата (понеже става йон или свободен радикал и може да реагира с друга молекула). И колкото и да разучаваш спектралните библиотеки никаде, ама никъде няма да намериш спектри на разпадане на връзки. Нито при въглеродните, нито при силициевите, нито при някои други съединения. Така че стига си се излагал върни се малко към учебниците и понаучи повече от материята. Поне по отношение на нещата които експериментално са изучени като кътните ти зъби.

Кви "подсказки" ти се присънват?

Нали аз те пратих да четеш за резонанс, е ... прочел си тук-там, ама, явно не си го разбрал?! :biggrin:

Елементарно: как разбра, че ...нещо се е изменяло при по-горните, цитирани от теб "връзки": имало резонансни взаимодействия (на какво резонансни?- осмисли си думите за разните "диапазони", дали не става въпрос за вълнички) , ама ... се въртяли полярните молекули, трептяли скелетни връзки и т.н. - все за връзки говориш? А те какво са? - нали това е основното, което не ви е било известно - чак Файнман ви показа, че съществуват като обмен на фотони - в ква да е връзка; съм успял да го разширя, това твърдение, отнесено за към микросвета.

Като гледам какви си ги ръсил и в другите теми, относно "творчеството" - явно не си добре запознат, що е то.

Аз те ограмотявам: Творчество е да решиш проблем НЕОПИСАН като решение до момента на заявка. Всичко друго е РУТИНА- необходимо преливане от "пусто в празно". Преповтаряне на учебниково знание, на различна степен на усвояване.

Форумите са именно за споделяне на такива нестандартни въпроси, но с творчески подход за решаването им. Хипотези се наричат, а не ТЕОРИИ. Теориите, си ги носи в списание ... и чакай признание; тук се обсъждат интересните неща, за които е нужна мисъл, повече собствена мисъл.

Официалната учебникова наука, дето я превъзнасяш, също СЕ КРЕПИ НА ХИПОТЕЗИ!!! Затова и има толкова много постулати и "ако е вярно това..." би могло... "да е еди как си!". Защото - ЛИПСВА СЪЩНОСТТА в сегашните интерпретации на фактологичния материал. Същината на въпросите в дълбочина, в разбирането на учебниковото, а не - простото зазубряне, като аргумент!

Сега, чакай "всички съфорумници" ... да ти ръкопляскат и ... да гласуват: "Те тва - верно ли е или ...да!" :biggrin:

...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

...

ПС. Последните няколко мнения се поотдалечиха от обсъжданата тема за антропния принцип. Дали ще е възможно някой модератор да ги премести в темата за хсв?

Всъщност имаше изобщо мнения по темата?...

.....

Приемам забележката.

Мненията касаещи ХСВ са преместени в

ХСВ като алтернатива на специалната теория на относителноста

Редактирано от Б.Богданов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

От всичко това което написа стана много ясно едно нещо. За теб "творческия подход" е на първо място...

Точно така!

...И ако този творчески подход се окаже в противоречие с експерименталните данни, значи този който ти говори за експериментални данни е просто един закостенял и назадничав човек.

Не - тук не се говори за моята оценка, а за това: дали този, дето говори за експериментални данни, ги е разбрал, на каква същност се дължат, какво е тълкуването от гл. точка сегашни хипотези, на официалната наука хипотезите ... и дали има правото да оценя другите, дали "мислят творчески". Ко ми са прайш на даскал! :laugh:

Що не каза под "връзки" какво разбираш, А? Дали не са вълнички, А? Щото, сам си ги разпределил на "диапазони", гледайки учебниците, ама не ти идва на акъла, че за да има разпределяне по вълнови диапазони, то и ... вълни, трябва да има...

Подсказах ти, че с резонанс стават взаимодействията, ти са напрай на интересен да ма изпитваш, кво значело резонанс, според мен?!. Люляй си маймуните и ... ще разбереш.

Ако още не си схванал по какъв начин се осъществяват връзките във веществата - физически - няма смисъл да си говорим. Ти си дръж на учебниковото, макар и да не го разбираш.

пп Пък, на П.Бойчев първи му посочих грешката с теглата на сух и влажен въздух, а не ти или някой друг! И това беше основното. Предупредих те, че на извъртаниия и лъжи няма да отговарям. Сравненията си ги запази за клуб литература. Там им се възхищават! :biggrin:

...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Мнението на Миролюбив е преместено в тема ХСВ като алтернатива на специалната теория на относителноста

Г-н Миролюбив, моля Ви да си продължите дискусията на тема ХСВ в тема ХСВ като алтернатива на специалната теория на относителноста

Следващото мнение не касаещо настоящата тема ще бъде изтрито, а не преместено!

Модератор физика Б.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...