Отиди на
Форум "Наука"

Произходът на турците


Recommended Posts

 • Потребител

Според вас какъв е произходът на турците ? Възможно ли е да са наследници на християните от Мала Азия -гърци , арменци , българи, приели исляма ? В една тема във форума стана дума , че турцизацията на Анатолия трае от XI до XX век . Ето 1 статия по въпроса :

ПРОИЗХОДЪТ НА ТУРЦИТЕ

За балканските народи нещата са по-ясни - те са потомци на старото местно балканско население. Но и турците принадлежат към същата общност - в Анатолия.

Ататюрк - "Бащата на турците"

СЪЗДАВАНЕТО НА ТУРСКАТА НАЦИЯ

Тя е създадена през 20 в. от Младотурската партия на Кемал Ататюрк.

Всъщност "турски етнос" няма. Понятието "турци" става събирателно за различните народности, които живеят на територията на бившата Османска империя. То не е по-различно от понятието "американци" или "съветски хора".

Името "турци" навлиза векове, след като е създадена Османската държава. През 16 в. то е обидна дума, с която западноевропейците наричат жителите й. По-късно става популярно. Отначало никой не смята, че "турци" означава някаква определена народност.

През разцвета на Османската империя - 16-17 век - и до началото на 19 век, името "турчин" било изключително обидно, както никога дотогава през старото византийско време.

ТУРЦИТЕ НЕ СА ТЮРКИ

Основната част от жителите на Турция са от бялата раса - над 70%.

"Ггрупата TURANID има много силно представителство сред унгарците - 25%, по-голямо дори от това на турците - 20%."

Carleton S. Coon, The Races of Europe, 1939 - цитиран от инж. Емил Живков (Зиези): РАСОВ ПРИЗНАК

До монголци ли живеем?

- Ако съществуваха "тюрки"

и

- ако те живееха в Турция

тогава югоизточните ни съседи трябваше да са именно от една раса с монголците, китайците, виетнамците, корейците... Това е логичният резултат от научните спекулации.

Прочутият "турски тип" - който е едно малцинство - всъщност съвпада с ... арабския тип. В Османската империя живеят и немалко араби.

Не трябва да бъркаме жителите на Турция с нашите турци, от които по-голямата част са турчеещи се български цигани.

ПРОИЗХОД

Странно е, че за произхода на турците официалната историография дава поразително оскъдни сведения.

"Османци" не е народ, нито етнос. Това е една династия - една фамилия. Интересно е, че името Отоман означава европейската дума "атаман" - предводител (казашкото отаман в украински и оттам - атаман в руски и български).

Същото е със Селджуките, на които официалната история се осланя, за да даде пример за азиатско нашествие в Мала Азия. И те са един владетелски род, а не народ. сравни тук

МИТЪТ ЗА "ТЮРКИТЕ"

Другата особеност е, че и етническа група "тюрки" не съществува. "Тюрки" не е етнос, а езикова категория - народи, които говорят на сходни езици, но са съвсем различни по произход и кръв. Факт е, че едни от тях са от бялата раса (например волжките българи - татаросани и тюркосани с указ на Ленин през 1920 г.), а други са монголоиди.

Да не забравяме, че когато "науката каже" нещо - това обикновено е теория - друга дума за предположение - наложена за момента - нещо което по правило винаги се пропуска да се уточни, но самите учени си го подразбират. Всяка наложена теория (предположение) се рецитира като мантра и като абсолютен факт. Многобройни са примерите, когато "науката казва" различни и противоречащи си неща през различно време.

"Тюрките" са спекулация подобна на "славяните". И за тях в генетичните изследвания е изобретена група "туранид". Тук официалната наука влиза в абсурдно противоречие. Група туранид не би трябвало изобщо да съществува. Очевидно тя е създадена по политически причини, както и славянската. И в двата случая това са изкуствени класификации - по езиков признак, а не по етнически.

Все едно да се търси родство между румънци и португалци, понеже говорят романски езици - и да се изобрети генетична група "романид"...

Създател на пан-туранизма е Армин Вамбери с рождено име Херман Бамбергер - той произхожда "от бедно еврейско семейство" в Унгария. Действа на английска служба.

Още => Малко известна и малко призната е ролята на чуждестранни не-турски сили в манипулирането на турците, за да обслужват по-широки геополитически интереси.

Наистина е ирония, че идеята за Пантюркска империя никога не e произхождала от османските турци, а от човек с европейски произход. Името му беше Херман Вамбери, унгарски професор, който е съветник на султана между 1857-1863 г. Вамбери е на служба при лорд Палмерсън в Британското външно министерство - и продължава да е английски агент по време на мандата си в двора на султана, когато за пръв път предлага на своите домакини в Истанбул фикцията за Пан-туранска супердържава.

Бамбергер в дервишко облекло

Да, в миналото в Азия е имало племенни обединения, които са се наричали "гьок-тюрк" и др. и са били монголоиди. Има и огромен Тюркски хаганат в Азия (не и в Мала Азия) през 6-7 в. Но ясна пряка връзка между тях и днешните народи обявени за "тюркски" никой не е посочил. Не е много ясно и дали жителите на хаганата са наричали себе си "тюрк" или и това е по-късно въведение.

Тогава какъв е произходът на огромната част от населението на Турция? Чии потомци са турците?

Щом няма ясни данни населението на Анатолия да се е променило коренно - оказва се, че то е местно население, смесено с малобройни азиатски пришълци.

Тезата за тюркския квас сред по-многобройно друго население много повече приляга за Турция, отколкото за Аспарухова България.

КЪДЕ ИЗЧЕЗВАТ ВИЗАНТИЙЦИТЕ И ОТКЪДЕ СЕ ВЗИМАТ ТУРЦИТЕ

Простият отговор би трябвало да е: никъде и отникъде. Османската държава наследява Ромейската империя - с нейните държавни традиции, имперски претенции и нейното население.

...

Къде са сега наследниците на древните ромеи?

Автор: zelas

Тази карта показва къде в днешно време има най-голямо съсредоточение на хора с генетична връзка по майчина линия с древните жителите на Източната Римска Империя.

Източник

...

Има ли ясни данни народите на Византия да са изчезнали през Средновековието?

Всъщност не. Кое е старото местно население:

ЖИТЕЛИТЕ НА АНАТОЛИЯ В ДРЕВНОСТТА

Те са народите, които населяват Анатолия от античността - отпреди нахлуването на гърците - и са родствени и близки с жителите на Балканите. Тези народи, които по-рано се управляват от Ромейската империя и имат за държавна религия православието, а по-късно - от Османската династия и имат за държавна религия исляма.

В Западна и Централна Анатолия това са народите, които в миналото са наричани хети, пеласги, фригийци, лидийци (меонци - пеонци). Всички те са траки - т.е. родственици на българи, на румънци, на сърби, на хървати, на албанци... В Източна Анатолия са други народи.

От същото население през 20 в. Младотурската партия създава "турски народ". От 1920 г. до днес в Мала Азия е на власт Младотурския режим - подобен на македонисткия режим - който поддържа тази идеология. Турция е държава на една политическа партия - Младотурската. Правителството в Турция не признава самоопределението на малцинствата и ги определя като турци.

Мала Азия - Анатолия - Уикипедия

Мала Азия е населявана или завладявана от колхи, хати, лувийци, хети, фриги, кимерийци, лидийци, перси, келти, гърци, пеласги, арменци, римляни, готи, кюрди, византийци, селджуки и османци.

До края на Османската империя в началото на 20 век, Мала Азия остава мултиетническа.

Османлиите са смес от множество народи сред които българи, караманци, лази, гърци, арменци, араби и други. На изток са били арменци. А зад тях до Каспия алванци, на юг от тях - кюрди, още по нататък - сирийци.

Христо Красин:

"Пантюркизъм" започват да налагат още селджушките турци при смесването им със заварените из Анадола карамани, лази, анадолски прабългари и други народи. Във времената до Осман І (13-14 в.) все още турска народност е нямало, но селджуците, дошли от Средна Азия, започват да насаждат мисленето, че всички от Анадола до Босфора са турци и държавата следва да се нарича Турция. Това е най-старата история, тоест, коренът на пантюркизма, който през следващите векове се налага по всички територии, които султанска Турция успява да завладее. И до днес в тази си част пантюркизмът не се е променил - всеки мюсюлманин е турчин!

Турската народност се формира около 17 век. От хрониките на Мехмед Нешри /средновековен турски автор/ и от Шахнаме /сага/ на караманите е известно, че турската общност от онези векове е сбор от карамани, лази, прабългари и селджудски турци.

Христо Красин - български писател

Произход на турците - Уикипедия

По оценки през 11 век населението на анатолийските провинции на Византия (в общи линии припокриващи се с територията на днешна Турция) възлиза на около 12 милиона.

Пак по разчети през 12 и 13 век в Анатолия се заселват приблизително 1 милион огузи.

Проучвания стигат в последно време до заключението, че съвременните турци не са основно с произход от Централна Азия, а предимно турцизирано местно население и потомци на преселници от Балканите и Близкия Изток.

Най-сериозните изследователи по темата Арнолд Тойнби и Стивън Рънсиман виждат корените на турците в отритнатата от Палеолозите и приела исляма като външна маскировка стара военно-поземлена византийска аристоркрация от Мала Азия.

Името "турци" се появява в българската книжнина чак през втората половина на 18 век. До тогава са използвани думите "агаряни" и "измаилтяни" - алегорично чада на библейската Агар, робиня на Авраам, и техния син Исмаил.

Население на Турция - етнически състав - Уикипедия

Единственото зарегистрирано, и при това изкуствено, заселване на огузки племена в Мала Азия (на които пантюркизма претендира да са наследници днешните турци), било предприето по време на султан Ахмед II (17 век).

Ататюрк наследява в Анатолия един "врящ котел от народности". По официални статистики на територията на Турция живеят приблизително 25 основни етнически групи.

Произход

Данните на генетиката показват, че по-голямата част от това население /някъде около 60-70%/ не е от т.нар. тюркски произход. Антропологическите замервания също показват, че на 60% демографски „днешните турци” принадлежат към средиземноморския тип население, което не спада към т.нар. тюркски народи.

Етнографските изследвания също показват, че „съвременните турци” са нееднородна смес от най-различни по произход и история етнически групи.

КАК СЕМЕЙСТВАТА СЕЛДЖУК И ОСМАН УСПЯВАТ ДА ПРЕВЗЕМАТ ВИЗАНТИЯ

Причините за големите обществени промени обикновено са социални. Ромейската империя започва да заема феодалните порядки на Западна Европа и в края си е една феодализирана държава. Тя е почти единственото изключение в Източна Европа (другата става Русия, която също се заразява от западния феодализъм). Бремето върху населението става все по-тежко. Селджуките и Османците предлагат алтернатива - по-приемлив социален ред. В това е и причината за големите им победи.

РЕЛИГИЯТА

Особеното при Ромейската и Османската империя е осланянето на държавата върху една държавна религия, която обединява разнородното население. Тя обаче е твърде формална, външна и показна - или става такава с времето. Това до голяма степен обяснява смяната на религията на анатолийските жители.

Ето как започва това:

Д-р Асен Чилингиров: "Разделението на църквата е утвърдено (от православната партия) на Втория църковен събор през 381 година – седем века преди окончателното й разделение. През следващите десетилетия от православната църква са отлъчени и повечето от църквите в Мала Азия, обвинени за привърженици на монофизитската ерес, а много от техните членове в течение на VІІ век приемат исляма."

И за да е съвсем ясно:

"След продължителни гонения над обявените за "еретически" църкви в Мала Азия, голяма част от тях преминават в исляма. Други - като арменците - и до днес се считат от православието за еретици." - "Готи и гети", стр. 78

(Какво представляват гоненията на православната партия.)

ИЗКУСТВЕНОТО СЪЗДАВАНЕ НА ТУРСКИЯ ЕЗИК

Днешният книжовен турски език е създаден при управлението на Ататюрк през 20 в. Той въвежда нови думи от тюркските езици - и тюркски говор.

"Османският език - официалнен в империята - е с лексика от около 70% арабски и персийски заемки. Към 19 век той започнал силно да се отличава от разговорните диалекти. Тогава се оформя новоосмански език - по-близко до разговорната реч и с много заемки от западноевропейските езици.

Ататюрк учредява Турската езикова фондация, която имала за задача да замени арабските и персийски заемки с нови турски еквиваленти."

...

Днес казваме, че езиците на някои от бившите съветски републики приличат на турския, а всъщност е обратното - той прилича на тях. Партията на Ататюрк използва именно тези езици за основа на книжовния "турски език".

...

Днес някои турски историци се връщат към корените си. Те казват, че турците са наследници на троянците и това съвсем не е далеч от истината. Eдно от прозвищата на пеласгите в античността е "турчи", "турки", което означава просто "троянци".

"Не е ли този премълчаван факт доказателство, че терминът "траки" (както и неговият производен - "турки") , е неприложим за историографията, защото не е етноним, а прозвище. Не е ли това доказателство, че турците в античността не са монголци, а пеласги, и че не "прабългарите са турки", а "турките са пеласги", сиреч българи. Имат ли обективно право на съществуване клоновете в историческата наука - "Тракология" и "Туркология"?" - Е. Живков

http://bgsviat.narod.ru/drevnobulgarskaistoria/turci.htm Какво мислите по въпроса ? :book: Редактирано от Петър Петров
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Естествено, че са наследници и на християните от Мала Азия, както и на голяма част от ислямизираните жители на Балканите - има асимилирани гърци, арменци, грузинци, албанци, българи, бошняци, аромъни и пр. Разбира се, "турски етнос" си има, но през годините на империята и после на републиката са асимилирани много хора, което логично променя и физическия облик на съвременните турци.

Иначе турците са потомци на огузите и са близки на азерите и туркмените, които също са огузи. А голяма част от огузите са тюркизирани езиково индоевропейци.

Редактирано от Михов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Също много араби и кюрди.

Такъв е произхода и на арабите от Сирия, през Египет до Мароко - ислямизирани и езиково арабизирани на местни. Такъв е произхода и на днешните гърци - далеч не само от елини. Та такъв е и нашия.

В азерите също има и много тюркизирани местни кавказци.

Междудругото турската пропаганда много набляга на "чистата турска кръв" :post-20645-1121105496: .

Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Потребител

турците не са генетично хомогенни за да се говори за единен произход и то дори и без да намесваме кюрдското население ...

в европейска турция има много славянски, гръцки, арменски и източносредиземноморски примеси ...

генетично и фенотипно турците от европейската част са най-близо до съседите си - БГ и Гърция ...

за статията по-горе - изключително спорно е колко балканските народи са потомци на някакво старо население като се имат предвид всички войни и миграции ... генетичните следи на коренното население на балканите са само част от тяхното разнообразие ...

като изключим някои северноевропейци, циганите и евреите (колко са изолати, колко имредни, доколко и двете са подробности) повечето европейци са си чист генетичен микс преобладавщо близък до населението на съседните държави ...

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...
 • Потребител
On 11.07.2012 г. at 19:03, Monarh said:

Според вас какъв е произходът на турците ? Възможно ли е да са наследници на християните от Мала Азия -гърци , арменци , българи, приели исляма ? В една тема във форума стана дума , че турцизацията на Анатолия трае от XI до XX век . Ето 1 статия по въпроса :

http://bgsviat.narod.ru/drevnobulgarskaistoria/turci.htm Какво мислите по въпроса ? :book:

За повечето неща е вярно, но има и много грешни неща с които не съм съгласен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 11.07.2012 г. at 21:46, Михов said:

Естествено, че са наследници и на християните от Мала Азия

Доста добра и правилна информация, но не съм съгласен с това дето съм го маркирал.Ние сме вярвали на бог "Тенгри" "Бог на синьото небе - шаманисти"

Ако проследим нашите следи ще ни стигнем чак до Чингис Хан (Монголците) , никога не сме имали нещо общо с християнската вяра.

Турци се наричаме много по-късно във времето, ние сме тюрки гоктюрки или (Göktürks - Kök Türkгоктюрки) и на този език се пише Turk  ????  ето така.

Ние сме с дръпнати очи, но със смесването с различни етноси и това се промени.Но има много турци (не татари) които са с дръпнати очи.

Приели сме на сила исляма, и сме били избити от арабите и "Тенгризма" за исляма е езическо и е заличена, асимилирани сме откъснати сме от нашите истински традиции и корени и манталитет.При нас жената и мъжът са с еднакви права, жената е уважавана, жената има глас не е като при исляма и арабите ( секс робини и безгласни букви, без права ) но това се промени с идването на арабите и асимилацията ни приемайки тяхната вяра и традиции.

Ако погледнем днешна Турция ще видим че прилича на някоя арабска държава а не на турска (ако не виждаме Ататюрк и това което ни е оставил и завещал затова се пиша Greatest Turk "велик турчин" )НО НИЕ НЕ СМЕ АРАБИ.Ататюрк разбра че арабската култура и вяра пречи на турският надрод и се опита да ни "събуди" и модернизира защото исляма ни тика  тинята и затъваме.Преведе корана от арабски на турски език за да се чете и разбере какво е всъщност.Ататюрк беше безбожен атеист или деист (спорно е) но не е вярващ.Ататюрк не искаше война и обичаше България и българският народ казвал го е много пъти.

След приемането на исляма създадохме и "Османската Империя" причината е ИСЛЯМА! защото тази арабска идеология (не религия) заповядва войната и 

разпространяването на исляма, заличаването на езичниците и останалите религии.Исляма заповядва "Воювайте с неверниците докато не остане правната вяра на Аллах"

Аз съм турчин и съм атеист, за съжаление хората смятат че всеки турчин е мюсюлманин което е грешно.Мислят си че 99% от турците в Турция са мюсюлмани 

но не е така.Има все още много "Тенгристи" атеисти, деисти, агностици, юдаизти, християни дори и будисти.

aPYlFtVH_400x400.jpg

DfHOjD0X0AEu0t8.jpg

 

chingis-han-1.jpg 

g%C3%B6kt%C3%BCrk%20yaz%C4%B1s%C4%B1-t%C 

Редактирано от Greatest Turk
Edit
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Greatest Turk said:

 

Приели сме на сила исляма, и сме били избити от арабите и "Тенгризма" за исляма е езическо и е заличена, асимилирани сме откъснати сме от нашите истински традиции и корени и манталитет.При нас жената и мъжът са с еднакви права, жената е уважавана, жената има глас не е като при исляма и арабите ( секс робини и безгласни букви, без права ) но това се промени с идването на арабите и асимилацията ни приемайки тяхната вяра и традиции.

Може ли някаква подробност за избиването ви от арабите и насилственото  приемане на исляма ?  Кога, къде и как арабите ви теглят ятагана, изкореняват "Тенгризма" ви и налагат  исляма ?  Най велики Тюрке,  правиш ли разлика между фолклор, мит, легенда ( а и пълни фантасмагории ) от една страна и от друга - историята  като наука ?  Ма вие колите и бесите горките абасиди, не те вас .

 

Преди 6 часа, Greatest Turk said:

 

След приемането на исляма създадохме и "Османската Империя" причината е ИСЛЯМА! защото тази арабска идеология (не религия) заповядва войната и разпространяването на исляма, заличаването на езичниците и останалите религии.

Та...ако си бяхте останали тенгристи , щяхте да култивирате маслини и създавате нови  млекодойни породи овце и ангорски кози ! Но пусти араби ...развалиха тюрския ...рахат.  То .....Чингис  (вашия родоначалник) какъв е .....по вероизповедание ?  Арабите ли са го натъпкали с ислям ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Евристей said:

Та...ако си бяхте останали тенгристи , щяхте да култивирате маслини и създавате нови  млекодойни породи овце и ангорски кози ! Но пусти араби ...развалиха тюрския ...рахат.  То .....Чингис  (вашия родоначалник) какъв е .....по вероизповедание ?  Арабите ли са го натъпкали с ислям ?

Жалко че не знаеш нищо за турският манталитет и традиции, исляма променя манталитета на всеки етнос.Пример ли искаш? ами погледни всички мюсюлмански държави в какво положение са и с каква идеология са.Живеят в средновековието с варварски манталитет и доста нападателни.

Преди 2 часа, Евристей said:

Та...ако си бяхте останали тенгристи , щяхте да култивирате маслини и създавате нови  млекодойни породи овце и ангорски кози !

Казваш? аз съм атеист но ако бяхме тенгристи, щяхме да сме много, много напред и нямаше да ни мразят толкова.Нямаше да сме с варварско мислене заради исляма, нямаше да се занимаваме с войни, а щяхме да сме по цивилизована и мирна нация.Исляма подтиква хората да воюват, корана говори за мир но в същото време си противоречи като заповядва войната и педофилията (ако не си чел корана не коментирай) Исляма е арабско мислене и манталитет и характер.

Мисля че ще разбереш арабската логика на тази снимка, едната я убиват с камъни а другите са жени на един мъж.

32423012_152750138908226_5650412099344531456_n.jpg

Редактирано от Greatest Turk
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Евристей said:

Може ли някаква подробност за избиването ви от арабите и насилственото  приемане на исляма ?

Кутейба Ибн Муслим полководец е избил много турци в името на исляма и ислямизацията на останалите народи

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кутейба_ибн_Муслим

 

 

 

 

Преведи си го, ползвай Google Chrome

https://www.quora.com/How-did-Turkish-people-become-Muslim

 

The genocides of Talkan and Curcan

 

Редактирано от Greatest Turk
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, Евристей said:

Най велики Тюрке

Аз не съм велик, велик е Мустафа Кемал Ататюрк баща на всички турци!

Модерен, цивилизован, образован, умен, мислящ за мира а не войната!

 Само да добавя: турският геноцид срещу арменците е истина през османско (шепа турци си признават, биха ме убили в Турция ако го кажа или хвърлен в затвора от лугите на фанатичният мюсюлманин Ердоган които иска шериат а не демокрацията на Ататюрк, прави всичко за да заличи всичко свързано с Ататюрк. В Турция демокрация няма, има ислямска варварщина и злоба благодарение на пропагандите и манипулациите на Ердоган спрямо турският народ.Турският народ е необразован причината е пак исляма.Ердоган идва в България с една цел да манипулира турците тук и да създаде ислямска единна общност за да го подкрепят във всичко без да му противоречат.), не се гордея с ислямската османската империя, не се гордея с нищо което е срещу човечеството, аз съм хуманист и реалист! В историята и турците са избили арменците но и арменците са избили турците, никои не е прав в случая всеки е виновен.Поради политически причини или расови, или религиозни НЯМА ПРАВА СТРАНА, всеки е виновен."Османската империя" се управляваше от ислямската шериа или шериат (по законите на исляма) по арабските закони, морал, разбирания, култура и идеология а не турска.

В "Османската империя" имаше много чужденци които управляват империята не са само турци, турските султани са се женели не за туркини а за чужденки, следователно техните деца не са турци а мелези.Султаните са избивали собствените си деца, това в турската култура няма да го видиш никога! Обичам арменците, обичам евреите, обичам българите, обичам всички хора на тази земя, но омразата ще я има винаги сред хората причината са много.Всички сме хора! Но винаги ще има хора като Ердоган, Хитер,Сталин, които ще насаждат омразата... Подкрепям Израел и евреите, и се боря срещу расизма и омразата без значение религиозна, расистка, културна, език, цвят.

Редактирано от Greatest Turk
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

@Евристей Нали не мислиш че сме приели исляма с цветя и кафе? защото всяка нация ще се съпротиви и няма да иска да приеме чужда вяра.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 45 минути, Greatest Turk said:

@Евристей защото всяка нация ще се съпротиви и няма да иска да приеме чужда вяра. 

Не е точно така. Тюркоезираните волжки българи приемат исляма доброволно, тъй като това им носи изгоди - съюз с Багдад срещу хазарите. Дунавските също приемат християнството заради изгоди - мир с Византия, много поданици християни и дори много прабългарски елит преминал към християнството, религия която ще обедини населението и т.н. По същите причини приемат християнството и маджарите и много други, поради изгоди, а не насилствено. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Greatest Turk said:

Обичам арменците, обичам евреите, обичам българите, обичам всички хора на тази земя, но омразата ще я има винаги сред хората причината са много.Всички сме хора! Но винаги ще има хора като Ердоган, Хитер,Сталин, които ще насаждат омразата... Подкрепям Израел и евреите, и се боря срещу расизма и омразата без значение религиозна, расистка, културна, език, цвят.

Удряш го на памфлети, лозунги , лични пристрастия и убеждения. Това не е в сферата на моите интереси. Помислих , че ще изнесеш някакви исторически аргументи, а не какво подкрепяш и срещу кого и срещу какво се "бориш" .  

 

Преди 10 часа, Greatest Turk said:

Казваш? аз съм атеист но ако бяхме тенгристи, щяхме да сме много, много напред и нямаше да ни мразят толкова.Нямаше да сме с варварско мислене заради исляма, нямаше да се занимаваме с войни, а щяхме да сме по цивилизована и мирна нация.

То нали Монголия сега е много, много напред....а пък твоят родоначалник Чингис не се е занимавал с войни.....неговите съвременници - китайци, хорезмийци на които е "гостувал" са го уважавали и обичали.

 

Преди 10 часа, Greatest Turk said:

Жалко че не знаеш нищо за турският манталитет и традиции, исляма променя манталитета на всеки етнос.Пример ли искаш? ами погледни всички мюсюлмански държави в какво положение са и с каква идеология са.Живеят в средновековието с варварски манталитет и доста нападателни.

Ами не знам и се надявах от теб да науча. Но за турците/тюрки, а не за това кой си ти  и какви са възгледите ти : дали си атеист, тенгрист, мюсюлманин, дали се бориш срещу расизма , да квалифицираш личности кой тиранин, кой борец за мир и прочие.... И как точно  знаеш какви са традициите и манталитета на тюрките от преди ислямизирането им ?  Произхождаш от род, който се е запазил автентичен и пази древните си традиции или ?  Между впрочем ти от кои точно тюрки ....произхождаш ? Селджуките броим ли ги ?  Братовчедите ви кумани ?  Те тия последните пък въобще и не са чували за войната преди да ги ислямизират.   Та общо взето това научих от теб : Тюрките в пред ислямските си времена са били хуманно общество с пълна равнопоставеност на двата пола, не познаващо войни и грабежи. Но всичко хубаво свършва и идва злото - ислямът слага край на Пакс Тюркиа.  Жестокостта измества милостта, душите се вледеняват, сърцата  вкаменяват, ралото и плуга са заменени от ятаган , жените затворени в харем и....апокалипсис.               

 

Преди 2 часа, Greatest Turk said:

@Евристей Нали не мислиш че сме приели исляма с цветя и кафе? защото всяка нация ще се съпротиви и няма да иска да приеме чужда вяра.

Абе и гювеч е имало . То тюрките, ако са били твърдо не за исляма , арабите не ще са могли току така да наложат вярата си. Що не погледнеш към хазарите - не щат ислям и не щат. Ни со кротце и благо ни со кютек. Тюрките са добри бойчаги, не случайно после стават елитни части и в Багдад и в Кайро, а и впоследствие изземват светската власт на халифите и създават династии.

Редактирано от Евристей
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Евристей said:

То тюрките, ако са били твърдо не за исляма , арабите не ще са могли току така да наложат вярата си.

Воювали са турците но за избити много от тях в тази битка. Виждам много меко казано презрение и подигравки. Разбирам омразата ви към турците така е по-добре да не се занимавам с вас и да не споря защото няма смисъл. Има толкова много врагове на Турция и на турският народ че всяко доказателство не се показва и няма как да ви го покажа. Бих ви дал доказателства на турски, но ще кажете че е пропаганда, затова ще замълча и ще кажа че вие сте прави във всичко,всичко добро ви желая.

Редактирано от Greatest Turk
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, makebulgar said:

Не е точно така. Тюркоезираните волжки българи приемат исляма доброволно, тъй като това им носи изгоди - съюз с Багдад срещу хазарите. Дунавските също приемат християнството заради изгоди - мир с Византия, много поданици християни и дори много прабългарски елит преминал към християнството, религия която ще обедини населението и т.н. По същите причини приемат християнството и маджарите и много други, поради изгоди, а не насилствено. 

Турският народ е със силен патриотизъм от векове, няма как да се приеме вярата на нашествениците (арабите) след като убиват и твоите сънародници, и заличават всичко твое. Българите защо не са приели исляма доброволно? защото не е толкова лесно както го казваш, а тези които си споменал явно са били слаби и са се уплашили. Едни атиняни побеждават великата Персийска империя, не е толкова лесно да приемеш вярата на нашествениците и да забравиш своята култура и всичко.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

То всъщност тюрките нищо не са и загубили когато са приели исляма, тъй като въпросния тенгризъм не е някаква религия, а са примитинви култове и шаманизъм. Нищо общо с гръцките богове, с персийския зороастризъм, със исляма или пък със слънчевата вяра с олтари и храмове която са имали българите. Тенгри всъщност не е някакво върховно божество от рода на Йехова, Алах, Христос или Сланцето, а е просто дума еднаква с нашата "бог". 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 49 минути, makebulgar said:

тъй като въпросния тенгризъм не е някаква религия, а са примитинви култове и шаманизъм.

Абсолютно си прав на 100%

"Бог" Тенгри е "бог" на синьото небе (на природата) не както и ти каза някои върховен "бог" като Аллах или Христос (човек "бог")

Не е вяра точно, а някакъв ритуализъм нека така да го кажа, но е и култура и традиция. 

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

С други думи Тангризма е примитивна религия изместена по естествен път от исляма, а не наложена с огън и меч, както го представяш. Като това е станало още в периода когато огузките турци са в Централна Азия и е било точно обратното - те са нападали и грабели съседните територии на Арабския халифат, по-късно на също така вече ислямизираната Персия.
Когато турците пристигат в Мала Азия и още преди битките и при Манцикерт и при Мириокефалион те отдавна вече са си мюсюлмани.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Greatest Turk said:

Воювали са турците но за избити много от тях в тази битка. Виждам много меко казано презрение и подигравки. Разбирам омразата ви към турците така е по-добре да не се занимавам с вас и да не споря защото няма смисъл. Има толкова много врагове на Турция и на турският народ че всяко доказателство не се показва и няма как да ви го покажа. Бих ви дал доказателства на турски, но ще кажете че е пропаганда, затова ще замълча и ще кажа че вие сте прави във всичко,всичко добро ви желая.

Млади човече , не се надценявай и не подценявай толкова съфорумците си. Да, тя темата е в историческо моделирине, точно за теб, но, но все пак изисква база на която да стъпиш. Не влизай в ролята на разваления грамофон, че е отегчително. Омраза към турците нямам, имам ....да, подигравателно отношение към твоите даскалско-поучителни напъни. Повтарям твоите, не на турци, тюрки, гьоктурки, тенгристи и сие ! Познанията ти по история на собствените ти (разбира се според твоите думи ) турци е много, много повърхностно-елементарна , а амбицията ти е към идеологическа агитация. Ако имаше малко познания по история, щеше да знаеш, че турския народ съвсем не е имал толкова много врагове , моето момче ! Нещо да си чувал за Васил Левски ...какво е писал за турския народ ? Нещо за европейски пътешественици в Османската империя и тяхното мнение за обикновения турчин ? Чети, чети и после пиши. Рано ти е за агитации.  

 

Преди 12 часа, Greatest Turk said:

Аз не съм велик, велик е Мустафа Кемал Ататюрк баща на всички турци!

Модерен, цивилизован, образован, умен, мислящ за мира а не войната!

 

Ами така се превежда ника ти. 

Цитирай

Преведи си го, ползвай Google Chrome

 Ползвах го, както ме посъветва и излезе : Най-велик тюрк ! Това показва Гугъл.  ........Абе само за мира е мислел Мустафата. Как изпързалва чичо ти Ленин и болшевиките...взима им винтовки и муниции за милиони златни рубли, военни експерти, инженери с обещание, че ще гради комунизъм ...и после ги праща по трета глуха...разбира се без да връща нищо. Прегръща се с кюрдите , обещава им автономия , която да прерасне в независимост....след време такава независимост им дава.... разстрелва ги като безразборно нараснала заешка популация...:ag:

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Това което знам аз.

Кланетата на Чингис хан в средна азия предизвикват ужасяващ разгром в региона. Огромни маси от хора от най различни народи и религии побягват накъдето им видят очите. Тук се случват първите три стихийни обединения на това население. Първото е политическо. Бежанците инстинктивно започват да се обединяват в банди, племена, ако щете просто групи хора. Това е първото нещо което правят хората при опасност- да се обединят и да се подчиняват на най умния, смелия и харизматичния сред тях, този който може да им реши проблемите. Разбира се такива племена съществуват безкрайно множество, някой се разпадат, формират се нови и прочее. Второто което ги обединява е битът им. Ужасът от кланетата и бягството разрушава напълно и без остатък предишния им живот. Те са принудени да се превърнат в номади, за да могат хем да преживяват, хем да бягат. Второто от което започват да преживяват е ... грабежа. Естествено, когато хора живеят съвместно трябва да общуват, тоест нужен им е език. За тези бежанци общия език става тюркския. Също така приемат и обща религия- исляма. 

По принцип съдбата на такива бежанци е незавидна, рано или късно те попадат под ударите на владетелите на земите където са отишли и биват или избивани или подчинявани. Част от тази маса хора обаче се насочва към мала азия. През втората половина на 13 век там ситуацията е сложна. Татарите там не върлуват както в средна азия, но същевременно са превърнали Иконийския султанат в руина. Така нахлулите бежанци хем намират някакво спокойствие, хем няма кой да им се противопостави. Тяхната икономика зависи от животновъдството и грабежа. Така те доунищожават Иконийския султанат и Византия по два начина, хем превръщат земеделските земи в пасища и местните хора са обречени на гладна смърт, хем ги ограбват и избиват. Това е първата част от народообразуването на турците. Но турски етнос все още няма, а просто някаква аморфна маса с някакви общи черти. Когато мала азия е почти изцяло заета започва стихийното държавообразуване. Племената се превръщат в протодържави- бейлици, а някой от тях и в държави. Въз основа на това започва вече етнообразуване. Прочее то не стига далеч. Основния проблем е липсата на ресурси. Примитивната икономика основана на екстензивно животновъдство и грабежи не може да изхрани толкова хора. Османския бейлик оказвал се на ключово място се превръща в най силния, тъй като осигурява на своите поданици и нови пасища в европа и грабежи пак там. През 14 век се засилва османския бейлик, който успява да обхване почти всички други бейлици. Политическата надстройка се оказва най важна и постепенно аморфната маса се превръща в един народ. Процеса завършва окончателно през 15 век, когато всички потомци на "бежанци" и асимилираното от тях основно малоазийско население се превръщат в един народ. През 16 век, когато османския бейлик е вече могъща империя имаме единен османски народ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Евристей said:

разбира се според твоите думи

Приятелю не съм самовлюбен даскал многознайко, не подценявам никои в този форум (прави впечатление че има много информирани и умни хора), не се мисля за нещо или велик професор нито обиждам някои и не споря, казвам това което знам.

Говоря неща които съм прочел и чул не от необразовани хора като мен, а от професори историци от различни източници чуждестранни и турски професори историци

Не мога сега да ти намеря точно неща на момента където съм ги прочел преди 5 или 10 години, не разбираш турски следователно няма да разбреш информацията на нашите историци,не очаквам и да им повярваш но както и да е всичко добро приятелю.

И не съм младеж на 15, аз съм на 31 години.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Евристей said:

Ползвах го, както ме посъветва и излезе : Най-велик тюрк ! Това показва Гугъл.  ........Абе само за мира е мислел Мустафата. Как изпързалва чичо ти Ленин и болшевиките...взима им винтовки и муниции за милиони златни рубли, военни експерти, инженери с обещание, че ще гради комунизъм ...и после ги праща по трета глуха...разбира се без да връща нищо. Прегръща се с кюрдите , обещава им автономия , която да прерасне в независимост....след време такава независимост им дава.... разстрелва ги като безразборно нараснала заешка популация...:ag:

Не си струва да коментирам твоето разбиране за Ататюрк, казваш че не ни мразиш затова ли се подиграваш ако нямаш задни мисли?

Не ми пиши повече, най добре е да те банна. Всичко добро ти желая професоре.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, Greatest Turk said:

Не си струва да коментирам твоето разбиране за Ататюрк, казваш че не ни мразиш затова ли се подиграваш ако нямаш задни мисли?

Не ми пиши повече, най добре е да те банна. Всичко добро ти желая професоре.

За мой късмет, не си дорасъл още да ме баннеш , най-велики турчине !  И...защо се отъждествяваш с ....Чингис, Ататюрк и тюрките.  И ...tekrar, yine  мразя не турците , а твоята агитационна-арогантност и самочувствие...за  твое съжаление без особено покритие.  

 

Преди 30 минути, Greatest Turk said:

 не разбираш турски следователно няма да разбреш информацията на нашите историци,не очаквам и да им повярваш но както и да е всичко добро приятелю.

Ами дай ми информация на английски (с чичо Гугъл все някак ще го издокарам), френски или руски. Или твоите турски историци са изложили тезите само и единствено на турски ? Тогава ...сори, ама си остават за местна консумация. Нямам намерение на стари години да уча турски....за да видя ....истината

 

Преди 36 минути, Greatest Turk said:

.И не съм младеж на 15, аз съм на 31 години.

М.....младежка е мисълта ти, младежко е знанието ти.....младежка е аргументацията ти....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

@Евристей Доста си гостоприемен приятелю, не показвай толкова много омразата си, нещо друго тя ще те погуби и е най отвратителното чувство на човека. И е анти-хуманно чувство и мислене. Винаги съм се борил срещу омразата, но няма да я спечеля но поне ще спечеля шепа хора пак е голям успех, а ти си говори глупостите. Според мен проучи произхода си и не се занимавай с неща които не знаеш. Да ползвам Google като теб но съм прочел и много книги, и по по форумите, така че господин професоре, не коментирай Ататюрк коментирай нещо което знаеш. 

Не ме учи за моят произход, не ми казвай какъв е и какво е правил Ататюрк защото си пеленаче по тази тема.

Редактирано от Greatest Turk
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...