Отиди на
Форум "Наука"

За древността на бащината земя и на българските неща


makebulgar

Recommended Posts

 • Потребител

Открит е оригиналният ръкопис на първата История на България от Петър Богдан

27-11-2017
 
Gerb_p.b..jpg?resize=716%2C405

Текст: Весела Николаева

Историческо откритие окончателно слага край на спора за първата история на България. Оригиналният ръкопис на епископ Петър Богдан е намерен и вече няма никакво съмнение за неговото съществуване и съдържание. За откритието съобщава проф. Лилия Илиева от Югозападен университет „Неофит Рилски“ в предстоящия брой на сп. „Балканистичен преглед“. Информацията вече е достъпна онлайн, а списанието ще излезе от печат през 2018 г.

В момента екип филолози и преводачи подготвят за печат оригинала на първата българска история, който ще излезе през идната година.

За историческата наука откритието няма аналог в последните десетилетия. То доказва с абсолютна сигурност съществуването на „Историята“ от Петър Богдан Бакшич и поставя Чипровци на полагащото му се място като културен и образователен център на Балканите още през 17 век. „Историята“ предшества тази на Паисий Хилендарски с повече от век и е един от етапите в борбата на българските католици за независимост от Османската империя. Апогеят на този процес е Чипровското въстание, в което се включват големи части от Северозападна България. Разгромът на въстанието оставя в забрава огромна част от Чипровската книжовна школа. От днешно време е трудно да открием дори информация за книги и дейност на чипровските книжовници, затова откритията на проф. Илиева са изключително важна находка за българската история.

Ето какво разказва самата тя пред Severozapazenabg.com:

„Ръкописът се е запазил, защото винаги е имало хора, които са го оценявали. За съдбата му със сигурност установих, че той е имал шанса да попадне в колекцията на италианския историк и ерудит маркиз Джузепе Кампори (1821- 1887). Майката на маркиза се е казвала Мариана Булгарини и вероятно това е причината трудът на Петър Богдан да събуди неговия интерес. След смъртта на маркиза неговата колекция преминава в Университетската библиотека на град Модена, където се намира и до днес. Имам предположения къде е бил ръкописът преди да попадне в тази колекция – още през 1983 г. в един от манастирите на Дубровник попаднах на данни за ръкопис на нашия автор, който обаче отдавна беше напуснал манастирската библиотека, без да има данни за съдбата му по-нататък. С последното изречение отговарям на въпроса ви „как стана“ – отдавна я търся. Хората, които търсят книги, знаят, че съществува една сила, наречена „Библиотечният ангел“ – това е един ангел, който ни помага в търсенето по библиотеки.“

Досегашните открития, включително и откритите части от преписите на „Историята“, са приемани като косвени доказателства за съществуването на произведението. По тази причина мнозина са се отнасяли скептично и приемат труда на Петър Богдан като недоказана историческа легенда. През 1979 г. проф. Божидар Димитров прави важно откритие – ръкопис от 9 страници от Библиотеката на Ватикана, написана от хърватския свещеник и филолог Иван Пастрич. До новото откритие е загадка дали това е редактирано или точно копие на част от „Историята“. Тогава е установено, че книгата е била отпечатана във Венеция от наследниците на Петър Богдан. Досега отпечатан екземплят не е открит, но проф. Илиева е оптимист, че е напълно възможно това да се случи.

Тя открива следите на ръкописа първо в частна колекция, откъдето вероятно е бил откупен за публична италианска библиотека. Това прави възможно откриването му от българския екип. Основната подготовка по издаването на „Историята“ е на проф. Цветан Василев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, се посочва в публикацията на „Балканистичен форум“. Изданието ще бъде превод по оригиналния текст, факсимиле, бележки и коментар.

P.Bogdan.jpg?resize=716%2C923

Факсимиле от ръкописа на „Историята“ | снимка: проф. Лилия Илиева, ЮЗУ „Неофит Рилски“ в academia.edu

Като оригинално заглавие се приема „За древността на бащината земя и на българските неща“. Самият автор се е подписал като „Петър Деодат Чипровски“, подобно на съгражданина си Марко Чипровски, за чиито важни философоски трудове предстои да разкажем, отново благодарение на откритията на проф. Илиева. От гледна точка на масовата публика откритието на първата българска история едва ли ще има незабавен и ярък ефект. За всеки, изкушен от историята, откритието е неоспоримо доказателство за съществуването на Чипровски Ренесанс, предшестващ Възраждането на българските земи и трагично прекъснат след въстанието.

„Определено можем да датираме с точност (макар и приблизителна) възникването на първия итруд, посветен на българската история. Петър Богдан е бил завършил своя труд през 1668 г., след което го оставя за редактиране на хърватския филолог Иван Паштрич, който е и духовник. И той, както и българите – италиански възпитаници през 17 век, се е подписвал и с италиански вариант на името си, като Джовани Пастрицио. И Петър Богдан е предавал името си в други форми, например – на латински като „Петрус Деодатус“ (Деодатус също значи „даден от бога“), давал е името на село Железна (близо до Чипровец) като „Ферара“ (има същото значение) и т.н.

Петър Богдан е голям интелектуалец, но той е и духовно лице. Като такъв той не се интересува много от материалнте неща в живота, интересува се от духовния живот. Затова, ако някой очаква в своя труд той да е описвал жестоки битки и кървави победи, ще остане разочарован“, разказва проф. Илиева.

Във Венеция книгата е била отпечатана малко след смъртта на Петър Богдан – след 1674 г. Напълно възможно е скоро да открием и печатен екземпляр – в Италия културното наследство се опазва от векове с цената на големи усилия и като приоритет. Малка компенсация за унищожението, на което е подложена българската книжнина по време на Османската империя.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Цитирай

Историческо откритие окончателно слага край на спора за първата история на България.

Това е най-ранната история на България. Написана е преди тази на Бакшев – през 16 в., а може би и по-рано.

5a1fd2465c00b_.jpg.943e6d193be052fbc2e62fb049d66def.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чакаме с нетърпение да видим дали Петър Богдан не е споменал нещо от Именника в книгата си. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето ги и първите две глави от книгата:
 

Цитирай

 

ГЛАВА I
За Царство България и за идването на българите през Истър

Царството България обхваща много провинции, чиято големина описва грижливо Бонфиний в Декада 3, кн. 5: “България, казва, започва сега от извора на река Циабер, която разделяше някога трибалите от мизите, простира се през билото на планината Хемус и към югоизток, и към север, на юг извива към Македония и Тракия, а отклонявайки се на север към Дунав, до голяма степен обхваща Долна Мизия.” Циабер е за Птоломей реката, която за нашите е Морава. Оттам следователно носи името си началото на българското царство, от българския народ, който населявал тези места. Но откъде и кога е пристигнал тук, обясняват писатели, които не са пренебрегвали истината: “През 499 г. от Р. X. от далечни северни земи в Тракия нахлу племе, непознато по име, странстваше, напредвайки със силни бойни редици”, казва известният епитоматор на Бароний, а Кромер в “За полската държава”, книга 1, глава 8, помества най-древните земи на българите в “азиатска Сарматия при Ра или река Волга, и със съседите си руси или като минавали покрай тях, или повикани за съюзници, завзели Мизия” – така (бил) наказан от бога Анастасий, нечестивия император, който отказал да се подчини на предупрежденията на папа Симахий да не защитава еретиците, а дори и сам общувал с всички тях и останалите свещеници, патрони на католическата вяра, подтиквал да общуват с тях. И тъй варварите, като нахлули в римските провинции, унищожили войската на римляните. И когато обаче се разпространили в тях, възгордели се, казва Павел Дякон, и завзели лагерите на Римската република и, както пишат Зонара и Кедрин във (времето) на Анастасий, българите проникнали не само в Тракия, но опустошили даже Илирик, като убили техния цар в Акум. И наистина дотолкова били насърчавани от победата, че като станали ужас за всички, принудили да им плащат данък императорът, на когото те самите преди плащали. Без съмнение беше учудващо, казва Павел Дякон, както за живеещите надалеч, така и за тези, които живееха наблизо, да чуят, че човекът, който беше направил свои данъкоплатци всички – както тези, които живеят на изток и запад, и така и тези, които обитават на север и юг, е победен от това отвратително племе. Това потвърждава и справедливият гняв на бога срещу цезаря, когато този Анастасий, предупреден от папа Симахий да не общува с еретиците, не само че не се подчинил, но дръзко продължил и други подтиквал към връзка с еретиците, вижда гъстите редици на варварите да нахлуват в римските владения, да завземат провинциите и почти да му отнемат властта.

И така по този начин в Европа българите завладели Тракия и съседните й провинции и като преминали Истър, цялото това пространство на тези земи нарекли България, където им е поверена столицата Сердика и където е Кипровац, скъпата ми родина.

ГЛАВА II
Българите завладяват тракийските провинции и намират там да живеят останали християни

В провинциите, които завзели, варварите не заварили унищожен култа към божеството. Преди тяхното идване християнската вяра там не само че процъфтявала, но и била оплодена от плода на пролятата мъченическа кръв. От самото начало църквите в тези области които казахме, че българите завладели, жителите (им), както се чете навсякъде в Мартирология, се сражавали храбро за Христовото име с мъченичество. Голям труд би трябвал да изреждам и градовете, и отделните провинции. Който иска, нека прочете там, а ние ще разгледаме само един град, който е разположен в земята на Долна Мизия отвъд Истър, или Дунав, на Черно море. Той се нарича Томи, известен не толкова с изгнаничеството на Овидий, колкото със скитския си студ, отдалечена земя с варварско население. Всеки разумен човек ще направи извод оттук колко мъченици ще даде друга, по-мека област, щом като само този град е изпратил на небето преди идването на българите шестнадесет. Те са Аргей, Нарцис и Марцелин – (на) ян(уари); Авагрий и Бениги – (на) 3 април; Марцелин, Марта, Йо(ан), Серапий и Петър – (на) 23 август; Марин, Теодат и Седогха (на) 5 юли, Павел и Кириак – (на) 20 юни, Приск, Кресценс и Евгений – (на) 1 октомври. Някои, случайно заблудени, приписват Томи към Европейска Скития, понеже Птолемей разполагал този град в Скития, но в действителност е част от Долна Мизия и гледа към България, именно към завладяваната от българите област. Отвън Истър живеят скити, които Александър Гвагнин нарича прекопенски тартари.
 

http://macedonia.kroraina.com/bd/pbb_1.html#4 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Напълно безинтересно от гледна точка на днешните бесни спорове.

Никой от днешните автохтонци няма да се вслуша в това, че българите идват от Волга. Не споменава и нищо по модерния днес спор колко са българите и колко славяните.

Интересно е да видим обаче, какво са знаели тогавашните българи за произхода си. Тях очевидно не ги вълнува въпроса дали българите са хуни, сармати или някакви други. За тях е ключов момента с поселването на балканите и сблъсъка с римляните.

Това което ми направи впечатление е, че той не споменава никакви родни български извори. Вярно, че от началото на турското робство вече са минали два века и половина, което си е много време но явно никаква историческа книжнина не е била съхранена дори и по това време. През 19 век българските възрожденци са обвинявали лошите гърци, че са из унищожили историята. Ако обаче и Паисий и Бакшев не използват български извори...

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
On 30.11.2017 г. at 11:41, К.ГЕРБОВ said:

Това е най-ранната история на България. Написана е преди тази на Бакшев – през 16 в., а може би и по-рано.

5a1fd2465c00b_.jpg.943e6d193be052fbc2e62fb049d66def.jpg

За какво точно става на въпрос?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 10 часа, Frujin Assen said:

За какво точно става на въпрос?

За едни 5 князе управлявали от оная страна на Дунав :D

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 часа, Frujin Assen said:

Напълно безинтересно от гледна точка на днешните бесни спорове.

Никой от днешните автохтонци няма да се вслуша в това, че българите идват от Волга. Не споменава и нищо по модерния днес спор колко са българите и колко славяните.

Интересно е да видим обаче, какво са знаели тогавашните българи за произхода си. Тях очевидно не ги вълнува въпроса дали българите са хуни, сармати или някакви други. За тях е ключов момента с поселването на балканите и сблъсъка с римляните.

Това което ми направи впечатление е, че той не споменава никакви родни български извори. Вярно, че от началото на турското робство вече са минали два века и половина, което си е много време но явно никаква историческа книжнина не е била съхранена дори и по това време. През 19 век българските възрожденци са обвинявали лошите гърци, че са из унищожили историята. Ако обаче и Паисий и Бакшев не използват български извори...

Недей така, ние нали предимно за това говорим !

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами нормално е да не ги интересува, въпроса за произхода, езика и гените е свързан със съвременни комплекси и курлтурно-политически натоварен.
Момента с липсата на цитирани домашни извори е интересен, но и обезнадеждаващ. Възможно е при влизането на турците в Търново, Никопол и Средец първи да са лумнали библиотеките, хартията най-лесно гори, а книжовните ни центрове все пак не са били чак толкова много колкото в Западна Европа. Възможно е и фанариотските владици да са започнали да се отопляват през зимата с български книги още през 15-16 в. А е възможно и просто писаните от българи хроники да са били съвсем оскъдни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 часа, Frujin Assen said:

Напълно безинтересно от гледна точка на днешните бесни спорове.

Никой от днешните автохтонци няма да се вслуша в това, че българите идват от Волга. Не споменава и нищо по модерния днес спор колко са българите и колко славяните.

Интересно е да видим обаче, какво са знаели тогавашните българи за произхода си. Тях очевидно не ги вълнува въпроса дали българите са хуни, сармати или някакви други. За тях е ключов момента с поселването на балканите и сблъсъка с римляните.

Това което ми направи впечатление е, че той не споменава никакви родни български извори. Вярно, че от началото на турското робство вече са минали два века и половина, което си е много време но явно никаква историческа книжнина не е била съхранена дори и по това време. През 19 век българските възрожденци са обвинявали лошите гърци, че са из унищожили историята. Ако обаче и Паисий и Бакшев не използват български извори...

Затова е важно кой го е писал и от какви позиции изхожда. Това е католически автор. Влиянието чрез образованието му от римокатолицизма е видимо във всяко второ изречение. Географските му понятия припокрива антични имена със средновековни и тогавашни. 

Е логично има достъп до западни извори...а не местни... книгите си ги чете от бблиотеките в Италия... не търси такива в българските земи... а те по това време са в "схизматичните" манастири каквото е останало... а той е католишки свещенник...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

От първите три грави от книгата става ясно, че всъщност П.Богдан не е разполагал с много източници и историята му изглежда е доста бедна. Поне по отношение на Първото царство, и "езическия" период. 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 4 часа, stinka (Rom) said:

Затова е важно кой го е писал и от какви позиции изхожда. Това е католически автор. Влиянието чрез образованието му от римокатолицизма е видимо във всяко второ изречение. Географските му понятия припокрива антични имена със средновековни и тогавашни. 

Е логично има достъп до западни извори...а не местни... книгите си ги чете от бблиотеките в Италия... не търси такива в българските земи... а те по това време са в "схизматичните" манастири каквото е останало... а той е католишки свещенник...

За сметка на това Паисий си е чист православен. Че и монах! Вярно, твори по късно, но и той не разполага с никакви български извори. 

Бакшев си е българин, и като такъв има връзки в България. Съмнявам се (без да съм сигурен), че не е търсил чрез приятели и познати и в България извори. Очевидно не ги е намерил, та е бил принуден да се задоволява с латински. 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 3 часа, makebulgar said:

От първите три грави от книгата става ясно, че всъщност П.Богдан не е разполагал с много източници и историята му изглежда е доста бедна. Поне по отношение на Първото царство, и "езическия" период. 

При това той е интелектуалец с интерес. А какво ли са знаели по обикновенните хора които не са се интересували от миналото? 

В главата ми изниква една теория. Още като завладяват България турците започват своя пропаганда в смисъл "Вие българите сте рая, имали сте някакво смотано, разкапано царство в което всичко е било гадно и жалко, а ние тука готините пичове от висшата религия сме ви завладели и вие даже сте били доволни от това. Така че, натискайте си парцалите, защото за вас няма друг живот освен като наша рая". Когато българската аристокрация изчезва турците променят линията в смисъл "Преди ние да дойдем тук е била някаква аморфна маса варвари, живеещи по най жалък начин- вие нямате минало, нямате настояще, нямате бъдеще, вие сте жалка рая и си натискайте парците".

Малкото книги съществуващи от 14 век са били или изнесени, или унищожени още през 15-16 век.

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 46 минути, Frujin Assen said:

За сметка на това Паисий си е чист православен. Че и монах! Вярно, твори по късно, но и той не разполага с никакви български извори. 

Бакшев си е българин, и като такъв има връзки в България. Съмнявам се (без да съм сигурен), че не е търсил чрез приятели и познати и в България извори. Очевидно не ги е намерил, та е бил принуден да се задоволява с латински. 

Католик... какви връзки да има? Прочети пътуванията му по българските земи... повечето му контакти са с местните католици... значителна част, от които добровнишки търговци... Образованието си е получил там. Основната част запазени хроники и документи по нашите земи са в православни манастири... е той католика какъв достъп има до тях???

Пайсии има достъп до документи главно от Хиляндарският манастир... квото е оцеляло там до негово време. А то е време на кърджалийски времена, когато манастирите масово се бастисват и ограбват.

Прочети какво пише за Преслав Бакшев... пълно с плочи с надписи в околността... Това си е баш от ПБЦ. Камъка е по устойчив носител от хартията и кожите. То принципно при нашите климатични условия да е оцелял хартиен и кожен носител от преди 1000 години е практически невъзможно... просто ще се е разградил. Камъка или преписването остава. С унищожаването на манастирите и при завладяването и при разбойнически набези, липса на светска институционалност, липса на образован елит, който да преписва и да се интересува, впоследствие 19 век гръцко-сръбските опити за национално заличаване.

И накрая местните строителни практики да се ползват материали от стари постройки. В шуменско-преславско знаеш ли колко материал строителен от ПБЦ отива за строежа на жп линията Варна-Русе. За джамии, за крепости, за домове... и т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 52 минути, Frujin Assen said:

При това той е интелектуалец с интерес. А какво ли са знаели по обикновенните хора които не са се интересували от миналото? 

В главата ми изниква една теория. Още като завладяват България турците започват своя пропаганда в смисъл "Вие българите сте рая, имали сте някакво смотано, разкапано царство в което всичко е било гадно и жалко, а ние тука готините пичове от висшата религия сме ви завладели и вие даже сте били доволни от това. Така че, натискайте си парцалите, защото за вас няма друг живот освен като наша рая". Когато българската аристокрация изчезва турците променят линията в смисъл "Преди ние да дойдем тук е била някаква аморфна маса варвари, живеещи по най жалък начин- вие нямате минало, нямате настояще, нямате бъдеще, вие сте жалка рая и си натискайте парците".

Малкото книги съществуващи от 14 век са били или изнесени, или унищожени още през 15-16 век.

...откъде ли тази самоомраза, омраза към българщината и мисли в посока на себеунижение и малоценност?... а да твоята глава прелива от руска пропаганда...

Обикновенните хора се интересуват от обикновенния си ежедневен живот- по онова време прехраната си и оцеляването си... част от елитите с излишък от ресурси, са тези които си задават по сложни философски и подобни въпроси...

Та няма нужда да се пълнят главите на раята с колко гадно и скапано им е царството и т.н., за да си налягат парцалите. Проектираш сегашния руския колонизатор върху тогавашните събития. Та тогава турците са просто тези с оръжието и казват това са правилата ние управляваме, който не харесва или го застрелват или хваща гората... и толкова. 

Пък и като управляваш население не върви само да го унижаваш и подтискаш, трябва да му осигоряваш и някакъв комфорт... щото са основните данъкоплатци... Ама червените тикви до такива сложни мисли не са стигнали и резултата в колапса на обществения конструкт е видим... 

Редактирано от stinka (Rom)
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Напълно си прав Стинка. Не мога да споря с теб.

Това което казвам го казвам с мъка на сърцето и горест. Българите през 17 век не са знаели историята си. А турците са ни унижавали. Дори само с това, че са ни наричали рая- стадо. Сам знаеш, че в Османската империя е имало висша раса- мюсюлманите и низша раса- всички останали.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 32 минути, stinka (Rom) said:

Католик... какви връзки да има? Прочети пътуванията му по българските земи... повечето му контакти са с местните католици... значителна част, от които добровнишки търговци... Образованието си е получил там. Основната част запазени хроники и документи по нашите земи са в православни манастири... е той католика какъв достъп има до тях???

Не е проблема само с достъпа до манастирите. Това не са съвременни библиотеки със списъци на ръкописите/авторите, а пълен хаос изискващ години труд за да се открие нещо. Освен това нивото на православните монаси/свещеници е много ниско и  едва ли е имало хора занимаващи се с издирване на исторически хроники.

За запознаване с епохата прочетете  "ОПИСАНИЕ НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" в сайта даден от  makebulgar

   http://macedonia.kroraina.com/bd/pbb_3.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 37 минути, Frujin Assen said:

Напълно си прав Стинка. Не мога да споря с теб.

Това което казвам го казвам с мъка на сърцето и горест. Българите през 17 век не са знаели историята си. А турците са ни унижавали. Дори само с това, че са ни наричали рая- стадо. Сам знаеш, че в Османската империя е имало висша раса- мюсюлманите и низша раса- всички останали.

 

чак пък раса.... то така малко расистко... ама ако ще е за раса... от цялат осм. империя... сякаш по балканите е най-добрата... раса :animatedwink:  

... те мнозинството от населението по света по онова време не са си знаели историята... масовото образование ще дойде в 19 век..., а Божидар чак в края на 20 век...

Ех, тази руска мечта за унижението... Империя не се управлява само с тотален контрол - бой и унижение, както Москва ви учи... Това е само за съгрешилите... Пашалъка и на османския елит и на самата империя лежи на християнските и данъкоплатци... и гледат те горе-долу да са добре да бачкат и да плащат... начупват им канчето вече само ако почнат да не слушат..., а не с тотално предварително смачкване или унищожаване на целият им обществен конструкт и замяната му с напълно нов, който трябва да осигурява тотален контрол... това е лудост на толкова много нива...

Редактирано от stinka (Rom)
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 минути, Dobri_I said:

Не е проблема само с достъпа до манастирите. Това не са съвременни библиотеки със списъци на ръкописите/авторите, а пълен хаос изискващ години труд за да се открие нещо. Освен това нивото на православните монаси/свещеници е много ниско и  едва ли е имало хора занимаващи се с издирване на исторически хроники.

За запознаване с епохата прочетете  "ОПИСАНИЕ НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" в сайта даден от  makebulgar

   http://macedonia.kroraina.com/bd/pbb_3.html

в 19 век сърбите претършуват манастирите в Македония :animatedwink: и отнасят неприятните работи. Принципно монасите се занимават с преписването на религиозни текстове. Крайно канонични и рамкирани. При липса на образователни институции, при липса на елит който да има интерес. По-висшия ни елит се елинизира. Всъщност Паисий така си и започва историята... мотива е още в началото... гърцизирането на някой българи. Явно това е мотива му да почне да търси, да пише по събраното и да го разпространява. 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Потребител
On 30.11.2017 г. at 12:48, makebulgar said:

Ето ги и първите две глави от книгата:
 

http://macedonia.kroraina.com/bd/pbb_1.html#4 

Цитирания тук текст е съкратения вариант от оригиналния труд на Петър Богдан, направен от католическия свещеник Иван Пастрич.  Преди няколко десетилетия покойният вече Божидар Димитров открива този текст в архивите на Ватикана, където се съхранява.

По думите на, д-р Цветан Василев (превел оригинала през 2018-2019) преписът на Пастрич представлява "редактирана, съкратена и недовършена версия на оригинала. Най- вероятно Пастрич (или Паштрич) е искал да напише по-улеснена за четене версия, за да бъде достъпна за повече хора".

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 4.08.2020 г. at 18:11, Mazzini said:

Това не е ли Анонимната Българска летопис от 14 или 15в.? 

Кое да е Анонимната Българска летопис?

Става въпрос най-вероятно за първия историографски труд по история на България (и то създаден от българин).

Текстът е написан през 17 век, на латински език. Автор е католическия архиепископ на София Петър Богдан Бакшев (роден през 1601 г. в Чипровци). Труда му носи заглавието „За древността на бащината земя и за българските дела“ (завършен ок. 1667 г.) и явно е бил предназначен да достигне до по високо образования европеец. Историята е била отпечатана във Венеция, но досега печатно издание не е открито. Някои колеги споделят мнението, че тъй като отпечатването се е състояло непосредствено преди Чипровското въстание, то по-голяма част от тиража е изгорял при потушаване на въстанието. Все пак, аз смятам че някои ден може да се появи и запазен екземпляр от печатното издание.

Редактирано от чигот
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 10.08.2020 г. at 6:10, чигот said:

Кое да е Анонимната Българска летопис?

Става въпрос най-вероятно за първия историографски труд по история на България (и то създаден от българин).

Текстът е написан през 17 век, на латински език. Автор е католическия архиепископ на София Петър Богдан Бакшев (роден през 1601 г. в Чипровци). Труда му носи заглавието „За древността на бащината земя и за българските дела“ (завършен ок. 1667 г.) и явно е бил предназначен да достигне до по високо образования европеец. Историята е била отпечатана във Венеция, но досега печатно издание не е открито. Някои колеги споделят мнението, че тъй като отпечатването се е състояло непосредствено преди Чипровското въстание, то по-голяма част от тиража е изгорял при потушаване на въстанието. Все пак, аз смятам че някои ден може да се появи и запазен екземпляр от печатното издание.

Цитирай

Това е най-ранната история на България. Написана е преди тази на Бакшев – през 16 в., а може би и по-рано.

Питах за снимките, придружаващи това. 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...