Отиди на
Форум "Наука"

ПОДГОТОВКА НА ГЕРМАНИЯ ЗА ВОЙНАТА СЪС СССР


Recommended Posts

 • Потребител

ПОДГОТОВКА НА ГЕРМАНИЯ ЗА ВОЙНАТА СЪС СССР.

В края на ЮЛИ 1940г , след бързите и успешни окупации на Норвегия (63 дни), Франция (44 ),

Белгия (19 дни), Холандия (5 дни) и Дания (1 ден) германското командване взема решение за напа

дение на СССР. Крайната цел на агресията с кодово название БАРБАРОСА е:

1. Да унищожи жизнената сила на Русия.

2. Да не остави политически формирования, способни на “възраждане”.

На 18.ДЕКЕМВРИ 1940г планът Барбароса е утвърден. ЦЕЛТА е мълниеносната война да преклю

чи през есента на 1941г. За постигането се предвижда да се нанесе мощен удар по основните сили

на Червената армия, съсредоточени в западните райони на страната, като се унищожат и стремител но да се предвижат в дълбочина с СССР и да се превземат в кратки срокове основните политически

и икономически центрове. С обособяване на линията Архангелс-Волга територията на Райха става

недосегаема за атаките на советската авиация и се отваря пътя за превземането на Москва.

РЕЗУЛТАТЪТ от поражението на СССР е създаване на условия за атака на Англия - Британски-те острови и колониите й в Близкия и Средния Изток и Индия.

До започване на войната Германия разполага с:

n високо развита промишленост

n подчинени икономики от окупираните страни

n увеличен вътрешен военно-икономически потенциял-както суровини така и бойна техника

Налице е КОЛИЧЕСТВЕНО-КАЧЕСТВЕНО превъзходство на немската армия - войници; ръково

ден офицерски състав; техника и въоръжения.

ГОТОВНОСТ НА СССР ЗА ОТБИВАНЕ НА АГРЕСИЯТА.

В предвоенните петилетки в СССР е налице от ЕДНА страна:

n развитие на промишлеността като значителна част е базирана в источните райони

n увеличение на военния бюджет и военното производство - танкове,самолети,кораби боеприпаси, нови типове военни изтребители, подводници и ракетни установки

и от ДРУГА:

n кадровата НЕобезпеченост на Червената армия в следствие на масовите репресии през 1937-1939 г

n въвеждане на новото въоръжение със закъснение след лятото на 1941г

ВОЕННАТА ДОКТРИНА на СССР е: Да се разгроми врага с малко кръв на негова теритирия.

Тази определено настъпателна стратегия не предвижда възможността за дълги отбранителни действия , въпреки сигналите на някои внедрени в Германия руски разузнавачи като д-р Зорге.

ВОЕННА КАРТИНА НА НАПАДЕНИЕТО НА СССР ОТ ГЕРМАНИЯ

В първата половина на 1941г на Западния фронт фактически не се водят военни действия. Хитлеристкото военно командване предислоцира голяма част от потенциала си срещу СССР: 5.5 млн войници и офицери, 190 дивизии и 4/5 от въздушния флот,

Според плана Барбароса се формират три групи армии: Север, Център и Юг .

n Север - от Източна Прусия през Псков и Ленинград да превземе пристанищата на Балтийско море

n Център - най-добре въоръжената има за цел да нанесе мощни удари по фланговете на советската армия и съединена около Минск през Смоленск да се насочи към Москва

n Юг - унищожавайки Червената армия в Западна Украйна и на запад от Днепър да превземе Киев и да настъпи към Харков, Домбас и Крим

СЪВЕТСКАТА АРМИЯ разполага с НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ 170 дивизии с по-малко от половината наличен състав (2.7 млн души) оръдия, миномети, нова и стара бойна техника.

Германия ПРЕВЪЗХОЖДА СССР 3-4 пъти, а по направление на главния удар - и повече.

В нощта на 22 ЮНИ 1941г, Германия напада СССР , като към Германия се пресъединяват Италия, Румъния, Унгария и Финландия.. Много точна характристика са спомените на един от преките участници от Червената армия в този първи сблъсък:

“Нападението на врага ни намери непростително неподготвени. Командирите бяха в отпуска. Оръжието консервирано в складовете. Техниката разпръсната. Баките за самолетното гориво за промиване. .. Врагът бе въоръжен до зъби. Немците с автомати, а ние с учебните винтовки и то 1 за 2-ма. В отчаяние негодувахме: Къде е командването? Къде гледа? Стиснали зъби, с болка в сърцето ние отстъпвахме, губейки своите приятели, давайки многочислени жертви.”

СЪВЕТСКИЯТ генерален щаб НЕ Е ПОЛУЧИЛ достоверна информация за положението на фронта, поради което в 7.15 сутринта дава разпореждане: “До второ нареждане сухоземни войски да не пресичат границата.” Още повече, вечерта на 22 юни е предадена още една “директива” за контраатака с цел пренасяне на военните действия на територията на противника, където да бъде разгромен.

В резултат на фронта започват големи танкови сражения, които са в полза за германската армия. На тежките немски танкови се противопоставят леки със слаба бронева защита и въоръжение. Германската група Център обкръжава Съветската армия в района на Белосток в взема в плен 300 000 съветски войници и офицери. Стремително е и нападението на

армията Север в прибалтика. Групата Юг се движи сравнително най-бавно, но и тя превзема Киев след като е задържана около Дубно. Руският маршал Рукосовки отбелязва, че “безпорядъчното движение на лутащи се поединично и по групи машини напомня повече на паническо бягство, отколкото на организирана евакуация”.

ПРОМЯНА НА СЪВЕТСКАТА ТАКТИКА ОТ НАПАДЕНИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА ОТБРАНА.

Оценявайки крайно тежкото положение на фронта Съветското главно командване приема решение за промяна - преминаване към стратегическа отбрана. На разпокъсания фронт германската армия има инициативата.. Червената армия продължава да отстъпва, понасяйки все по-големи загуби техника и жива сила. В изоставените територии не е могло да се извозят мобилизационните запаси от снаражения и боеприпаси.

РЕКАПИТУЛАЦИЯТА ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ Е:

През първите три седмици немската армия се предвижва със скорост 30 км на ден и прониква на 350-600км във вътрешността на СССР. Окупирани са Литва, Латвия, южна Естония, Белорусия и част от Украйна. От 170 дивизии на Червената ярмия напълно са унищожени 28, а 70 загубват

1 / 2 от потенциала си. ОКОПАЦИЯ в полза на германия / ЗАГУБИ в техника и жива сила за СССР.

Оказаната съпротива от Червената армия кара Немското командване да признае, макар и неявно, че ХАРАКТЕРЪТ на войната в СССР е РАЗЛИЧНА от водената до сега на Западния фронт.

“Твърдият отпор на руснаците ни заставя нас (немците) да водим боя по всичките правила на нашия боен устав. В поша и на Запад можеше да си позволим волности и отстъпление от уставните призципи - тук това е недопустимо.”

СЪПРОТИВА НА РУСКИЯ НАРОД.

Болшинството руснаци, живеещи в района на военните действия, не осъзнават веднага горчивата истина. Официалните сводки на Червената армия не дават пълна картина на събитията. Само от обръщенията на Сталин по радиото към съветските хора те почустват реално надвисналата опастност. Само самият народ с неговата твърдост, самоотверженост, голяма любов към Родината Русия , готовността да даде и живота си в името на спасението на Отечеството

дава всичките си сили за победа над агресора. По цялото протежение на фронта под артилерийския и бомбен огън милиони съветски хора, основно жени, заедно с воинските части копаят окопи, противотанкови ровове, блиндажи … В прифронтовите райони се формират истребителни баталъони за борба с диверсантите и парашутистите. Десетки доброволци следят за въздушни нападения, дежурят върху покривитв на предприятия и домове. Страната напряга всички сили.

В същото време в тиловите райони съществуват лагерите ГУЛАГ. В началото на войната Фулаковската промишленост придобива особено значение - добивът на полезни изкопаеми е само в рудниците на ГУЛАГ. Трагическото съществование на милиони хора, високата смъртност от изтошителния труд е “охранявано” от войски на НКВД. Тези млади, здрави мъже, вместо на фронта се оказват в дълбокия тил за да охраняват страдащите си съотечественици.

В тази ситуация Сталин изпраща послание на Чърчил за помощ от британски дивизии за борба с немците на советско-германцкия фронт.

БИТКАТА ЗА МОСКВА

Септември 1941г е успешен за германската армия по Ленихградското и Киевското направление. Преодоляна е съпротивата на Червената армия на участъци от Брянския, Западния и Резервния фронтове. Немско-фашистката войска нанася ред удари, пробива съветската отбрана и ПЪТЯТ за Москва е ОТВОРЕН.

Успехът на немската армия Център в операцията с кодово название Тайфун се дължи на:

n съсредоточаване на големи немски военни сили , неотчетени навреме от съветското командване

n неудачното линейно разположение на съветската армия с липса на резерви за първите ешалони

n мудност на съветското командване по отношение на даване заповед за отстъпление до един от толовите рубежи

РЕЗУЛТАТЪТ е 5 армии на Западния и Резервния фронт са обкръжени. Упоритата съпротива на съветските войски успява да задържи няколко недели 28 немски девизии. В плен попадат 663 000

червеноармейци.

На 8 октомври ГКО Сталин подписва списъка на предприятия в Москва, които да бъдат минирани, за да не останат във ръцете на Германия. Възниква въпроса и за напускане на столица на СССР - Москва.

Провежда се смяна на командвашия на Западния фронт на Червената армия. Благодарение на новия главнокомандваш на Западния фронт Жуков предишният не е предаден на военниа трибунал, въпреки разпореждането на Сталин. Налага се се да се създава нов фронт по направление на най-силните хенски пробиви. Срочно са сформирани и изпратени в бой 4 дивизии на народното опълчение (подобно на времето на Наполеон). Слабо въоръжени и без военен опит те знаят, че първият бой за тях ще е и последен, но успяват да затормозят придвижването на групата Център.

След съобщението от Токио на съветския разузнавач д-р Зорге, че Япония няма да започне война срещу СССР, се прехвърлят 3 стрелкови и 2 танкови дивизии от Далечния Изток на Западния фронт.

Така преминава месеците септември и октомври. Около 15-16 ноември започва втората фаза за превземането на Москва.

Немската армия започва мощна офанзива в посока Клин и Волоколамския район. 16-та руска армия бавно отстъпва. Обстановката е критична. На фронта се образуват множество слаби места в руската отбрана. Сведенията, които постъпват в щаба на Червената армия не са съвсем точни. Например: превзето е селото Дедово, а Сталин е информиран, че е превзет гр.Дедовс, който се намира съвсем близо до Москва.

Немската армия откривайки широк и разпокъсан фронт за превземането на Москва загубва пробивната си способност. За първи път немската войска търпи загуби. За неуспеха на операция Тайфун се посочват силните руски студове, липсата на зимно облекло, еднотипността на оператривно-тактическите решения. Както в Червената армия, така и в армията на Вертмахта не малка роля играят личностните решения - Сталин/Хитлер.

Сега и духът на немския войник започва да се пречупва.

“Ние престъпяме по немски трупове и оставяме в снежните преспи своите ранени. Днес ние пристъпваме по труповете на тези, които са паднали преди нас, Утре ние ще станем трупове. И нас ще ни размажат оръдия и гъсеници.”

Немското ПРЕИМУЩЕСТВО е ЗАГУБЕНО.

КОНТРАНАСТЪПЛЕНИЕ И НАСТЪПЛЕНИЕ .

В настъпващата сурова руска зима ген.Жуков предлага и се приема да се премине в контранастъпление. Задачата е да се разгроми групата Център и да се премахне угрозата над Москва.

Атаката започва на 6 декември на фронт от 1000 км. Боевете се водят при зимни условия и при липса на техника. Руснаци срещу немци. Жертвите са много. Независимо, че Хитлер взема върховното командване на фронта, в началото на 1942г немците са отблъснати на 100-250км от Москва.

Това е КРАХЪТ на мълниеносната война. СИЛИТЕ СА ИЗРАВНЕНИ. В началото на 1942г особено важно значение и за двете страни имат военните специалисти. На немската армия не помага прехвърлянето на “свежи” дивизии от Западна Европа. Съветското командване отчита слабото техническо въоръжение.

Пролетта е неудачна на за съветските войски в Крим и под Харков. Ген.Козлов разполага линейно на немската армия своята, като дава възможност на ген.Майнщенй с помошта на многобройна авиация да пробие руския фронт. Руското решение е повлияно от некомпетентните във военно отношение политкомисари в щаба на Червената армия. Загубен е Керч. След 250 дни обсада е изоставен и Севастопол. През щли немската армия е на река Дон. Отново СССР е в смъртна опастност.

“Нито крачка назад!” - гласи указ No:227 на Върховното съветско командване от 28.юни 1942г. Отстъпилите руски командири и политкомисари се обявяват за предатели на Родината. По образец на немската армия и в съветската около “неустойчивите” части се оформят заградителни отряди. Създава се увереност, че съседните части няма да отстъпят.

СТАЛИНГРАДСКАТА ЕПОПЕЯ.

НАЧАЛОТО.

Една от най-големите битки започва с 4-месечна обсада на гр.Сталинград - от 17 юли до 18 ноември. Тя започва след падането на Харков. С малък числов превес, но с голям по отношение на техниката, немската армия-авиация с помощта и на алпийски части се предвижва към Волга и Кавказ. Предните й отряди през август успяват да забият немски флаг на най-високия връх на Кавказ- Елбрус. На 23 август немците излизат на Волга. Авиацията прекъсва телефонно-телеграфната връзка на Москва. Докладът за пробива на Волга е изпратен в Москва по радиото.

“Съберете авиацията от два фронта и атакувайте противника. Мобилизирайте броневлакове и ги пуснете по кръговата железница около Сталинград. Ползвайте сим в изобилие, за да заблудите врага. Бийте се с врага не само през деня, но и през нощта. …” - това са директивите на Съветското командване от този период.

Боевете се преместват в самия град. “Неизкушеният в боя човек ще види, че в горящия град вече няма място за живот, че там всичко е разрушено, всичко е изгоряло. … На този бряг продължава боя, води се титаническа борба.” Води се борба за всяка къща. Извадка от дневник на немски войник: “1 септември: Наистина ли руснаците ще се сражават на самия бряг на Волга? … 11.септември: Безрасъдно упорство. … 16.септември: Това не са хора, а дяволи. … 27.септември: Това не са хора, а железни същества. Те никога не се уморяват и не се боят от огъня. … 28.септември: Всеки войник се счита за обречен.”

ЗАЩО Хитлер не успява да превземе Сталинград нито мълниеносно, нито с обсада? Аналогична е ситуацията под Москва и Ленинград. Може да се говори за съдбоносни грешки от военно-тактическо естество, както и при Нападението на Наполеон в предишните векове. ИСТИНАТА е невероятният дух на руските хора да защитят Родината си даже с нечовешки усилия. Победата е на руския дух.

ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ ПРИ СТАЛИНГРАД

На 12.септември 1942г Генщаба на Червената армия започва разработката за контранападение.

Немските войски са обхванали Сталинград като клин от две страни, но “отстрани” на клина от немми са съозниците-италианци,унгарци и румънци. Те не са с необходимия боен дух да умрат, а и въоъжението им не е добро.

Руската армия в числово съотношение е еднаква с немската, като на отделни мест е и с чуствител

но превъзходство. Невероятният боен дух се подсилва и от най-накрая пристигащата нова военна

техника-танкове,леки стрелкови оръжия “Катюши”. Задачата на руснаците да удържат 2 месеца

Сталинград.

Операцията се състои от 2 етапа.

1. Да се пробие немската отбрана по външния круюъг на клина.

2. Да с се унищожи противника, ако не се предаде.

За целта са предислоцирани 3 фронта: “го-Западния (ген.Ватунин), Донския(ген.Рукосовски) и

Сталинградския(ген.Еременко).

На 19.ноември 1942г с мощен артилерийски огън с прикритие на танкове и механизирани части

Югозападния и Сталинградския фронт се съединяват. 250 000 немски войника са обкръжени.

Немското командване отказва да се предадат обкръжените войски. В стремежа си да ги деблокират се съсдава групата “Дон” начело с ген.Майщейн. Така двете войски се бият както по

вътрешния, така и по външния кръг.

12.декември опитите за деблокада са окончателно загубени. Разгромени са основни сили:

8-ма италианска армия, 3-та и 4-та румънски армии. Открива се пътя за Ростов на Дон и Кавказ.

10.януари 1943г в разгара на една невероятно студена руска зима, през която немците и гладуват,

“когато гладната смърт е навсякъде”, когато “на превързочните пунктове лекарите уверяват, че загубите от студа и глада са повече от действията на противника”, ген.Паулус, независимо от становището на Хитлер, се предава. Така спасява от гладна бяла смърт хиляди немци и техните съюзници.

Краят на зимата и пролетта на 1943г настъплението на Червената армия при Сталинград прераства в настъпление по целия фронт. Немците отстъпват на 600-700 км. Върнати са Харков

и Белгород.

Все още СТРАТЕГИЧЕСКАТА инициатива е в немците.

ЛЕНИНГРАД.

Зимата на 1942-1943г е невероятно тежка и за Ленинград. Цялата тежест на глада и студа се стоварва на ленинградчани. 850 000 мирни жители умират от глад,студ,бомбандировки и арте-

лирийски обстрел в обсадата на Ленинград от немската армия. Многото мирни жертви са в ре-

зултат от лошата органиация за обсада от страна на ген.Жуков - продоволствието се съхранява в

лецни за унишожение складове; забавя се изграждането на защитни рубежи около града.

ОТ гр.КУРСК КЪМ р.ДНЕПЪР

Пролетта на 1943г започва със ЗАТИШИЕ.

НЕМСКАТА армия провежда тотална мобилизация в Европа за попълване на човешките ресурси. Паралелно с увеличаване на военното производство се въвеждат на въоръжение и новите танкове

“тигър” и “пантера”, щурмовота оръдие “Фердинанд”, нова по-добра модификация самолети.

СЪВЕТСКАТА армия увеличава броя на танковите и моторизираните корпуси. Въвежда на

въоръжение самоходни артилерийски установки. Изгражда мощни самолетни формирования. След

Сталинград бойците на Червената армия са с повищен боен дух, за разлика от немската.

Тактиката на немската армия през 1941г е тотално настъпление. През 1942г е по стратегическо

направление. В 1943г е само на тесен участък , в случая Курс. Операцията “Цитадела” при Куркс

предполага два мощни немски танкови клина да пробият руската отбрана.

4 срещу 5 юли пленен немски войник казва, че след няколко часа немската армия ще настъпи.

Ген. Рукосовски поемайки собствена инициатива - нещо, което доскоро в СССР е невъзможно -

без утвърждаване от Москва и Сталин да започне изпреварваща атака.

5 юли немската армия атакува. На протежение на 500км се сражават 4 000 000 войника,

13 000 танка, 69 000 оръдия и миномети, 12 000 самолета. Идвете страни търпят загуби. Водят

се жестоки битки, като тази около с.Прохоровка, където е най-голямото сражение между 12 000

танка.

12 юли Червената армия поема инициативата да атакува. Немците отстъпват от гр.Орел, гр.

Болгород и накрая Харков. Стратегическата инициатива преминава в Червената армия.

“ В резултат на операцията “Цитадела” ние (германците) претърпяхме решително поражение.

Бронетанковата войска, попълнена с толкова нмого труд, човешкия ресурс са изведени за дълго

време извън строя.”

6.ноември е освободен и Киев след победата на р.Днепър. Там през м,септември съветската

армия достига и без понтонна техника , с невероятен интусиазъм успява да премине на отсрещния бряг и да освободи пътя за Киев.

1944 ГОДИНА.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Защо ? От сайтове намерени в google :) Това отговаря ли на въпроса ти. Както се казва който търси намира не случайно Google е най добрата търсачка в света

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор
Защо ? От сайтове намерени в google :) Това отговаря ли на въпроса ти. Както се казва който търси намира не случайно Google е най добрата търсачка в света

Има много голямо значение откъде е информацията!Ако е от други БГ сайтове със подобна информация ще си остане единствено във форума и потребителят публикувал я ще си носи отговорностите.А ако е не с авторско право и достоверна ще се помести и в сайта.

П.С.

Говоря общо не само за теб! ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Защо ? От сайтове намерени в google :) Това отговаря ли на въпроса ти. Както се казва който търси намира не случайно Google е най добрата търсачка в света

Трябва винаги да даваш линк от къде копираш информацията!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор
Ok цялата информация е копирана от http://www.teenproblem.net :) и според мен няма авторско право поне никаде в сайта не видях :)

Лиценз за ползване на TeenProblem.net

ВСИЧКИ ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ПОД ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. МАТЕРИАЛИТЕ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА (ЗАПСП) И ВСЕКИ ДРУГ ПРИЛОЖИМ ЗАКОН. ВСЯКА УПОТРЕБА НА МАТЕРИАЛИТЕ, РАЗЛИЧНА ОТ ПОСОЧЕНАТА В ТОЗИ ЛИЦЕНЗ И ЗАПСП Е ЗАБРАНЕНА.

С УПРАЖНЯВАНЕТО НА НЯКОЕ ПРАВО ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА ПОСОЧЕНИ В НЕГО.

Това го взех от него сайт ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Абе по принцип и Гугъл не е кой знае колко достоверен източник на точна информация, из нета пише какви ли не глупости. Ако имам повече време да прочета всички тези статии съм сигурен, че ще открия доста неточности.

Като цяло апелирам да наблягате повече на авторския труд отколкото просто да копирате разни материали, така най-малкото няма да има проблеми с авторски права.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 месеца по късно...
 • Потребители
Трябва винаги да даваш линк от къде копираш информацията!!!

Германия никога не се е готвила за война със СССР :bottom:

СССР е организация, която се формира през 1956 година, или 11 години след края на Втората световна война. Общо взето СССР е плод на Втората световна война, както и НАТО.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Все едно откъде е взета, тази информация преповтаря официалната руска позиция за въоръжените до зъби немци и за неподготвените и малобройни руснаци. Тези твърдения нямат нищо общо с истината. Примери:

1.Говори се за 5,5 млн.германци в 190 дивизии на Източния фронт към 22 юни. Това значи средно 29 000 души щат в дивизия. Отворете който искате сайт - във вермахта няма дивизия с такава щатна численост.

2.Говори се за 2,6 млн. руснаци на Източния фронт към 22.06. в 170 ок. 50% окомплектовани дивизии. Това, доколкото си спомням, го пише в спомените на Жуков. Но сам той цитира една своя справка, четена пред Сталин малко по-рано за доста повече дивизии. Обаче дори да са 170 с 50% щат и 2,6 млн. войници, това ще рече, че окомплектована по щата дивизия е трябвало да има около 30 000 души в състава си - никъде не съм срещал подобен брой по пълен щат.

3.На Източния фронт към 22.06. са ешелонизирани 24 армии - това може да се види и на някои карти, а и да се провери из мемоарите на руските военачалници. По това време в една армия има най-малко 12 дивизии, а в някои са били и повече. Това значи, че е имало минимум 288 дивизии. По същото това време в състава на Червената армия е съществувала стрелкова дивизия № 316 (ако не ме лъже паметта нейн командуващ е ген.Памфилов) и танкова дивизия № 100 (тези дивизии са с отделна номерация). Доста е показателно.

4.Говори се за сражения на немски тежки танкове срещу руски леки танкове. през 1941г. немският тежък танк още не е конструиран -има го само на чертеж. А СССР по това време разполага с тежки танкове КВ ("Климент Ворошилов" - 677 броя към 22.06.1941г.)

и т.н, и т.н.

Не зная кой командващ на Западния фронт е спасил Жуков от военен трибунал, но това не е армейски генерал Павлов - Павлов е разстрелян през юли 1941г.

Смятам, че е нормално, след като има още една хипотеза по тези въпроси, тя да бъде поне загатната, ако не - равностойно изложена.

И още: СССР е създаден не през 1956, а още през 1922г. НАТО също не датира от 1956г.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Spirit, не е така, бе човек. Прибери сопата :P

Бъркаш СССР с Варшавския договор. СССР съществува от 1922 год. /не съм сигурен в годината, но не по-късно/. СССР е плод на Октомврийската революция.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
ПОДГОТОВКА НА ГЕРМАНИЯ ЗА ВОЙНАТА СЪС СССР.

  .............

1/ Налице е КОЛИЧЕСТВЕНО-КАЧЕСТВЕНО превъзходство на  немската армия - войници; ръково ден офицерски състав;  техника и въоръжения.

2/

ГОТОВНОСТ НА СССР ЗА ОТБИВАНЕ НА АГРЕСИЯТА.

ВОЕННАТА ДОКТРИНА на СССР е: Да се разгроми врага с малко кръв на негова теритирия.

Тази определено настъпателна стратегия  не предвижда възможността за дълги отбранителни действия , въпреки  сигналите на някои внедрени в Германия руски разузнавачи като  д-р Зорге.

1/ Не е налице такова превъзходство. Само например танковете, СССР има 23 000 а германия - 4000. Качественото им превъзходство също е спорно. Немското въоръжение и оптика са по-добри, но после, в хода на войната, с по-късните модели.

Ходовите качества на руските танкове са по-добри от тези на немските.

2/ По съществото си съветската доктрина означава, че врагът ще се напада.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Така е. На Източния фронт Хитлер струпва 3 600 000, или около 60% от цялата му армия.

Горната цифра беше силно преувеличена.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
1/ Не е налице такова превъзходство. Само например танковете, СССР има 23 000 а германия - 4000. Качественото им превъзходство също е спорно. Немското въоръжение и оптика са по-добри, но после, в хода на войната, с по-късните модели.

Ходовите качества на руските танкове са по-добри от тези на немските. 

2/ По съществото си съветската доктрина означава, че врагът ще се напада.

Зорге е "работил" на тихия фронт в Япония.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Потребител

Гложди ме един въпрос. Цялата работа с мълниеносната война на запад. С това, че до есента на 1941 СССР трябва да бъде унищожен и да бъде остановена граница Архангелск - Волга. Добре де. Ще го унищожат на теория, ами какво става след това. На 1 ноември всички немски войски ще се изтеглят от територията на Съюза? Няма да има окупация, няма да има асимилация на ресурсите? Защото излиза, че планът е бил такъв щом не са си приготвили зимни кожуси. Въобще въпросът със зимните кожуси е много интересен. Как така ще водиш война на изток и няма да си одготвиш нито облеклото , нито смазката. :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И то бидейки немец! ;) Нещо май са прибързали... Обяснява се с подценяването на съветския военен потенциал от немска страна, но дали може да се доверим на такова обяснение е друг въпрос. Наистина, какво ще правят след като победят и защо не са се готвили за това..?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Защото излиза, че планът е бил такъв щом не са си приготвили зимни кожуси. Въобще въпросът със зимните кожуси е много интересен.

Това е легенда - SS частите са имали зимно облекло когато падат първите снегове. Зимните дрехи не достигат за редовната армия или по-точно идват късно поради задръствания по железопътните линии и липсата на локомотиви, иначе са били предвидени. Спешно организираната "Зимна помощ" също не решава проблема навреме.

Как така ще водиш война на изток и няма да си подготвиш нито облеклото , нито смазката.

По същия начин стои и въпроса с липсата на достатъчно глизантин (вид антифриз), толкова необходим за бронираната техника.

Въпросът със снабдяването е могъл да се реши от Luftwaffe, но липсата на добре поддържани летища в районите на бойните действия го прави слабо изпълнимо.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Нещо май са прибързали... Обяснява се с подценяването на съветския военен потенциал от немска страна, но дали може да се доверим на такова обяснение е друг въпрос.

В разговор с ген. Гудериан още през 1941 г. Хитлер споделя: " Ако знаех, че руснаците имат толкова много танкове, нямаше да нападна СССР..."

И това не е пропуск на немското разузнаване, а е нежелание да се приемат фактите - просто когато началника на Военностопанската служба уведомява Хитлер за темпа на производство на съветската военна индустрия - само през първото полугодие на 1941 г. СССР произвежда 1 800 танка и 3 950 бойни самолета, Хитлер удря по масата и казва, че това е невъзможно.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Това му е било докладвано още преди юни 1941 обаче, това значи, че според тези данни в навечерието на войната в СССР всеки ден са произвеждани средно по 10 танка и 20 самолета (малка вметка по отношение на темата за теориите на Суворов, за какво е това бясно превъоръжаване от страна на СССР, който уж не е смятал да напада :bigwink: ), а след войната разбира се темповете скачат в свръхпроизводство, всички заводи за локомотиви и трактори започват да бълват танкове, а тези за тютюн - муниции.

Иначе дори и при абсолютно оптимална подготовка руската зима е в състояние да прецака плановете, особено пък тази на 1941, която се оказва най-лютата от 40 г. на сам при това връхлита буквално за часове, както нощта сварва немските танкове затънали в половин метър кал, така на сутринта вече са сковани в лед и край с надеждите за успешен блицкриг на Източния фронт...

Редактирано от Warlord
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Подценяването на РККА не е грешка изключително на немския генерален щаб и неговия отдел „Чуждестранни източни армии”. Както генералният щаб, така и немският военен аташе в Москва ген. Кестринг заедно с посланника в СССР Шуленбург са имали достатъчно информация, която им е позволявала да направят трезва и обективна оценка за състоянието и капацитета на съветската военна промишленост. Но Хитлер отхвърля всички доклади и всички съмнения на експертите, като обявява по идеологически причини съветското военно ръководство за „непълноценно”.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Оценките варират но приблизително 410 дивизии са ангажирани при старта на Барбароса и кампанията продължава без прекъсване 46 месеца.За сравнение западната кампания пред 1940 включва 285 дивизии за 6 месеца.

Определно съветите са изненадани.Въпреки, че Зорге и сума ти дезертьори са докладвали за атаката.Немците успяват в първите дни на унищожат почти изцяло авиацията на съветите.Но все пак СССР е твърде голям и огромни логистични ресурси за да бъде победен..

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Определено са знаели, че се готви нещо, но не са подозирали че може да стане толкова бързо цялата работа. Ето един доклад на Голиков изпратен до Сталин, Молотов, Ворошилов, Тимошенко, Жуков, Маленков, Кузнецов и Берия от 7 юни 1941:

"Мобилизацията в Румъния се потвърждава от много източници. Мобилизира се контингентът от19 до 42 години.Повиквателните са по телеграфа.Едновременно с това се мобилизират коне и обози.

В резултат от мобилизацията румънската армия ще достигне до 1 000 000 души и ще може да се разгърнедо 30 дивизии.

Железниците намаляват пътническите и обикновенитетоварни превози и превозват в Молдавия и Северна Добруджа германски войски от Югославия и България, а също така и въоръжение (артилерия, танкове, прожектори и т.н.) и снаряжение.

Колкото до самата Германия, там от 4 юни са подновени интензивните превози и автострадите през Кюстрин и Франкфурт (пунктове на р. Одер източно от Берлин) на изток.

Превозва се личен състав, танкове, тежка, зенитна и полева артилерия, автотранспортни машини, прожектори и т.н.

Районът на Познан буквално се е превърнал във военен лагер.

Едновременно с това се наблюдава по-нататъшно натрупване на германски войски на границата за сметкаизтеглянето на редица съединения оттатък Висла, например 168-а и 11-а пехотна дивизии от района на Кулци в направление Ярослав. В Холи пристигна 183-а пехотна дивизия, а от района на Холи непосредствено до границата се изнесе 62-а пехотна дивизия.

Извод:

Като се има предвид съответната румънска мобилизация като средство за подсилване на германския десен фланг в Европа, ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ трябва да се обърне на продължаващото засилване на германските войски на територията на Полша.

Началник на Разузнавателното управление на Генщаба на Червената армия генерал-лейтенант Голиков"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Държавното ръководство на СССР не е вярвало във всички тези доклади и съобщения. След войната за това се упреква Берия, който бил комисар по отбраната, че на всичко отвръщал с типичното: Да се усили наблюдението! Берия, обаче не го е правил на своя глава. Явно това е и виждането на Сталин, Молотов и др.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...