Отиди на
Форум "Наука"

Консуматорско отношение към демокрацията


Recommended Posts

 • Мнения 511
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребител
Преди 6 часа, Кухулин said:

 Когато се омешат двата модела, възникват някои усложнения - социални, икономически, демографски.

Така е да, но усложнения винаги има. Все пак това са само модели. Както и да е. В Европа двата модела се смесват при революциите от 1848/9.  На балканите това става още по-рано при гръцкото национално движение.  Освен това по това време, като изключим някои интелектуалци, никой не гледа на тези неща като идеи на два различни модела, а като идеи на единно линейно прогресивно развитие на цивилизацията, които са  универсални за всички хора и за всички култури. 

Ето друг цитат на Славейков: 

Епохата на религиозния фаантизъм, на здравата още набожност във Франция в миналия вече осемнадесети век дойде към края си.

На 1789 избухна тамо голямата онази революция, която събори началата на християнството и се опита да установи върху техните развалини естествените начала или началата на истинското человечество.

Но по онова време знанията не бяха се още доволно арзвили, за да определят точно законите на естествената система. Французите не знаеха за правата на жената, че са равни с правата на мъжа. Те не вярваха, че пълната нравственост е необходима за мира и за спокойствието на человеческите общества и на чистотата на человеческото име. А що е повече, те нямаха понятие за страшния онзи закон в естеството, че всяка неправда има да се накаже още и тук на този свят, който виждаме с очите си, на който живеем. Поради това установлението на французката революция не остана трайно и вълните на християнизма, като се разпиляха от страшния онзи ураган, за време нахлуха пак във Франция и я завладяха.

Французката революция пропадна, но идеята й не пропадна. Тя взе да минува границите на Франция и да се разпространява в съседните германски и латински земи. Навред из Европа духовенството усети голямата опасност, която го заплашва. И то, за да поддържа вярата, разумя, че трябва саминко да стане образец на набожност, нравственост и родолюбие. Таквоз е въобще духовенството в европейските земи и чрез тези средства е спирало и спира насилното превращение на обществата, а е дало на арзвитието на работите едно толкоз тежко и трудно движение и що е главното, успяло е да поддържа властта и влиянието си до днес, за да не казвам, че то с това си поведение ще ги поддържа за дълго време още.

Нека пристъпим сега към предмета си.

Развитието на свобододумните идеи, като премина и разбуди всичките народи в Европа, стигна най-сетне и до нас - българите. Нашият народ - казвали сме го и на друго място, - колкото и да е млад и още и нов, умее да схване новите мисли и да се надъхне от тях."

Забележи за какво Славейков критикува френската революция.  От една страна, че идеите на френската революция все още не са обхванали напълно правата на човека и изключват правата на жените.  Все още не са обхванали напълно идеята за върховенство на правото или, че "всяка неправда има да се накаже още и тук на този свят, който виждаме с очите си, на който живеем."  От друга, че лидерите на френската революция не са отчели,  че "пълната нравственост е необходима за мира и за спокойствието на человеческите общества".

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 часа, Atom said:

... Ето един откъс от Иван Хаджийски:

"Това активно участие на българското население в обществения живот стана конститутивен елемент на две явления, които чрез него се намират в органическа връзка.

Първото явление е създаването на традициите и началата на българската демокрация, на българското народовластие. Тази демокрация, това активно участие на народа върху почвата на равенството в изграждане на новата обществена и историческа съдба мина през борбата срещу чорбаджиите, през борбата срещу гръцките фанариоти, през дейността на революционните комитети, за да даде героизма на Априлското въстание, подвига на Шипка и да се въплъти в Търновската конституция, под чието благотворно влияние с такава изненадваща бързина се разви общественият и културният живот на свободна България.

Второто явление, което исторически стои в неразривна органическа връзка с първото, е „пълното“ обществено, нравствено и политическо „обособяване на нашия народ в нация“ и психическото му осъзнаване като такава.

За обособяването на едно население в „нация“ не са достатъчни само връзките на езика, вярата и намирането под общ държавен суверенитет. „Пълното обособяване на едно население в нация“ се постига чрез връзките на историята, изградена с „масовото активно участие на народа“ на почвата на обща социална съдба, на повече или по-малко общи национални интереси в дадени географски и етнически граници. Масовите движения и техните борби са мартеновите пещи на нацията"

И още един цитат пак от същия автор:

"Паричното разменно стопанство превърна България в стопанска общност и създаде общи стопански, политически, образователни и културни интереси. Борбата за българска просвета, за черковна свобода и за свобода, т.е. за нова българска държавна организация, обедини духовно народа ни в нация чрез отразяване на общността на бита в съзнанието. Ала тези обществен и класови борби на нашия народ създадоха началата и на българската демокрация, защото те не бяха нищо друго освен активно участие на народа в изграждане политическите форми на неговия обществен живот.

Но капиталистическото стопанство, основа на горните процеси, бе и основата за пораждане на българския индивидуализъм. Това стопанство създаде нови форми на стопанска и духовна дейност: занаяти, индустрия, търговия, наука, литература, непознати на родовото ни и феодално общество, основаващи се главно върху земеделския труд, които нови форми почиваха върху частния интерес, личната инициатива, личните усилия и качества. Тези нови форми на интензивен труд, които разчитаха на личната изобретателност, находчивост, съобразителност, усилия към съвършенство, съревнование и напредък, с неограничена перспектива, не само че не обезличаваха личността, не само че я очертаваха като нещо особено, но я тласкаха да напряга, развива и показва всичките си скрити физически и умствени сили. Под натиска на новата обществена необходимост личността растеше в дълбочина и ширина, тя се обогатяваше с нови качества, с нови културни и нравствени ценности.

 

Е, поне от цитираните части от текст на Иван Ханджийски лесно се различава динамиката в проявите на модусите на "колективизма" и "индивидуализма". И как, за да се достигне до "индивидуализма" е нужен етап на доминиране на "колективизма". А не deaf-чо да ми слага емотикони за неяснота на поста ми...

Проблемът за установяване на устойчива във времето форма на демокрация е "на фона" на установения "колективизъм" в дадено общество да се достигне до формата на "индивидуализъм" - "зрял". Свързано е с нивото на култура, но изразено от образоваността и средно представителното ниво на емоционалната зрелост на индивидите в обществото. А "детинският(инфантилизираният) егоизъм" с характерното му "черно-бяло мислене" е незряла форма на "индивидуализма", а преобладаването му е показател, че има "нещо сбъркано" при установяването на "колективизма"....

А според мен, поне в нашето общество, това се дължи на проблеми в количеството и качеството на предаването на познанието между поколенията, т.е. нещо ни куца не само в образователната система за последните 30г.). Сътветно има нещо показателно в този пост:

Преди 12 часа, Atom said:

Не, не възвисява, но към момента няма по добро. Или викаш има - вертикаль власти. Вероятно това е най-добрата политическата система, която на всичко отгоре е органично свързана с българската култура и душевност. 

 

"Вертикалната" и "хоризонталната власт" са изражения съотвено на прилагането на властта през модуса на "индивидуализма" и на "колективизма".  

Благодаря @Atom! С тази вметка, тази геометричната интерпретация, си направих доста връзки и си намерих причини, които вече определят като естествено възникването и развоя на доста исторически процеси.  ...... особено за БРЦК и масоните, ВМРО и борбите им, Коминтерна и Октомврийската революция, която не я разделят от "Болшевишкия преврат" и др. (Та след като прочетох и цитата ти на Славейков, даже и си направих връзка за възрожденската нагласа за прилагане на "хоризонталната власт" в колизия с "вертикалното" развитие при установената монархия)  

Само не съм съгласен с изказа ти, че "(демокрацията)..е органично свързана с българската култура и душевност". Не само тази форма на управление е свързана органично, защото както сам написа

Преди 18 часа, Atom said:

патриархалната политическа култура. Тя също е наша.  Поданическата култура също е наша.

Просто, както си се изразих преди "Сме си букет" и нашето "иди ми, дойди ми" е предизвикателство за всеки чужденец....наред с клатенето на глава в знак на съгласие😁😄 

 

п.п. 

Преди 9 часа, deaf said:

Народът е една първична маса от хора,които се възприемат като общност,но едва с изблика на националното чувство те стават единство.

Без общ език - няма народ, а само що-годе еднородна общност, дето може да е съставено от множество соц.групи (примерно - племена).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 28 минути, kipen said:

Само не съм съгласен с изказа ти, че "(демокрацията)..е органично свързана с българската култура и душевност".

Вероятно не съм го написал достатъчно ясно.  Идеята ми беше, че може би според Deaf именно вертикаль власти е  "органично свързана с българската култура и душевност". Все пак човекът си иска просветен диктатор. Знам ли.

Както и да е.  Съгласен съм, че "сме букет" и именно за това писах, че и трите типа култури са "наши". 

Все пак това е типизиране само по признаците участие-неучастие и познаване-непознаване на политическата система и процеси.  Относно "вертикаль власти" би трябвало да има някаква друга типизация.   Не мисля обаче, че това явление има някакви дълбоки основи в собствената ни култура.  Няма и от къде да има. Руснаците са имали  Цар и донякъде е обяснимо да си боготворят Вожда и да го почитат, както навремето дедите им са почитали и боготворили Царя. Тяхна си работа. При нас от къде да дойдат такива традиции? Да не би българите да са боготворили Султана? Или пък мотивацията на дедите ни е била "за Бога и Султана"

Редактирано от Atom
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 18 минути, Atom said:

При нас от къде да дойдат такива традиции? 

Ами след написването на "История славянобългарска", примерно.... 

Аз отчитам собствените си пристрастия, но пък мнението ми е, че с установяването на исторически факти за българските царства и просветната дейност след освобождението, се формира това, което по съвременните стандарти е нация, българска (пък квото иска да си пише неква холандка, дето май макебулгар й беше цитирал разработката в историческия раздел).

И по тази линия, традициите идат от "възстановяване на исторически спомени" в народностното ни съзнание, апропо - те не са се губили, за да се налага да идат отнейде другаде. Това пък е и частта от народопсихологията ни, възпроизвеждаща аспектът на патриархалната ни култура. 

Възпроизвеждането на аспектът с поданическата култура в народопсихологията ни пък е от "пресните спомени" за османското владичество, но и по горната линия - с "История славянобългарска" - и на периодът на "византийското робство". А за активистката култура си дал достатъчно примери кой, как допринася за реактивирането на този аспект от народопсихологията ни.

Редактирано от kipen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Atom said:

Ето друг цитат на Славейков

Аз, да ти кажа честно, не разбирам защо ме заливаш с тези километрични цитати. Хора всякакви, пишат каквото им е на душата или какъвто им е дневният ред. В историческата наука на тези неща не се гледа с голямо доверие. Делата са важни, не думите. Петко Славейков може да е голям радетел за демокрация, но това не пречи шефът му да бърше подовете на Черната джамия.

Както и да е, историята има съвсем далечно отношение към нашия разговор. Положението е такова, каквото е. В политическата система съществуват определени противоречия, реформите имат достатъчно висока социална цена и няма да е добре, ако се окаже, че промяната не е в нужната посока. Не се знае дали ще имаме възможност да палтим още веднъж цената за корекция в политическия курс, преди, например, да изчезнем като нация.

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, deaf said:

Нищо подобно. Манихейството разглежда вселената като поле за борба между Злото и Доброто. Ницше призовава обратното. Ето само заглавието на една негова книга "Отвъд Доброто и Злото"...

Сериозно? И какво има отвъд доброто и злото или ще пророкуваме само по заглавията?

 

Преди 14 часа, Atom said:

Не, не възвисява, но към момента няма по добро. Или викаш има - вертикаль власти. Вероятно това е най-добрата политическата система, която на всичко отгоре е органично свързана с българската култура и душевност. 

Е ти не се притеснявай, като няма по-добро, значи сте намерили най-доброто. 

Преди 13 часа, gmladenov said:

Точно така, ще си лалиме ... ако не за друго, то за да има противовес на тези, които смятат, че на
българина му е вродена русоробията и че е по-добре да те управлява руски фараон вместо избран
от демократични избори управник.

Точно така, освен противовеса и омразата всичко друго е преходно. Иначе довчера бехме в Евразия, сега сме в Океания, а утре сме в Естазия.

Редактирано от cucumerario
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, cucumerario said:

И какво има отвъд доброто и злото или ще четем само заглавията?

Отвъд има Добро и Лошо. Антиномията Добро и Зло е измислица,но за това виж в книгата му...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 минути, deaf said:

Отвъд има Добро и Лошо. Антиномията Добро и Зло е измислица,но за това виж в книгата му...

Пък аз имах в предвид Добро, но затова трябва да видиш книгата в му..

Редактирано от cucumerario
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, kipen said:

Ами след написването на "История славянобългарска", примерно.... 

Аз отчитам собствените си пристрастия, но пък мнението ми е, че с установяването на исторически факти за българските царства и просветната дейност след освобождението, се формира това, което по съвременните стандарти е нация, българска (пък квото иска да си пише неква холандка, дето май макебулгар й беше цитирал разработката в историческия раздел).

И по тази линия, традициите идат от "възстановяване на исторически спомени" в народностното ни съзнание, апропо - те не са се губили, за да се налага да идат отнейде другаде. Това пък е и частта от народопсихологията ни, възпроизвеждаща аспектът на патриархалната ни култура. 

Трудна работа, да не кажа невъзможна.  Традиционната култура няма как по автоматизъм да се свърже с вертикала на властта.   Традиционна култура на масите затова е традиционна, защото не се интересува. Тя нито познава политическите дела, нито търси участие. Тя е мрежа от локални култури с местна локална демокрация или местен вождизъм и толкова. Другото е някъде отвъд и далеч.  Или ако традиционната култура и елитната трябва да се срещнат, то Царят трябва да отиде при масите, а не обратно - масите при царя.  

Руският вертикал на властта и сакрализацията на Вожда се налагат в продължение на векове с всички ресурси на държавата. В църквата поповете по Ν пъти на служба повтарят "Боже царя храни", рекрутираните войници се сражават "за Царя", отделно символи, церемонии, празници, паметници, книги и редица други свързани с Царя. 

В България няма нищо подобно.  Затова и традиционния местен териториален демократизъм и локален вождизъм еволюират до идеен локализъм. Т.е. всеки лидер си прави собствена партия и си командва в нея.  С други думи вождове и персоналиски вождиски партии има, но всеки един от тези вождове си остава признат като неоспорим авторитет само в неговия си локален кръг.  Българите не допускат един от тях да заеме цялото политическо пространство и да властва за неопределено време. Виж броя на правителствата преди 1944 и след 1989. На колко години се сменят и за какъв период от време поредния вожд упражнява своята власт. 

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 46 минути, Atom said:

Трудна работа, да не кажа невъзможна.  Традиционната култура няма как по автоматизъм да се свърже с вертикала на властта.   Традиционна култура на масите затова е традиционна, защото не се интересува. Тя нито познава политическите дела, нито търси участие. Тя е мрежа от локални култури с местна локална демокрация или местен вождизъм и толкова. Другото е някъде отвъд и далеч.  Или ако традиционната култура и елитната трябва да се срещнат, то Царят трябва да отиде при масите, а не обратно - масите при царя.  

Руският вертикал на властта и сакрализацията на Вожда се налагат в продължение на векове с всички ресурси на държавата. В църквата поповете по Ν пъти на служба повтарят "Боже царя храни", рекрутираните войници се сражават "за Царя", отделно символи, церемонии, празници, паметници, книги и редица други свързани с Царя. 

В България няма нищо подобно.  Затова и традиционния местен териториален демократизъм и локален вождизъм еволюират до идеен локализъм. Т.е. всеки лидер си прави собствена партия и си командва в нея.  С други думи вождове и персоналиски вождиски партии има, но всеки един от тези вождове си остава признат като неоспорим авторитет само в неговия си локален кръг.  Българите не допускат един от тях да заеме цялото политическо пространство и да властва за неопределено време. Виж броя на правителствата преди 1944 и след 1989. На колко години се сменят и за какъв период от време поредния вожд упражнява своята власт. 

Райко Алексиев е описал добре тази политическа култура в списание Щурец през 1933 година.
Тя изглежда актуална и днес в много голяма степен

 

За България може да се каже, че е свободна страна. Или по-правилно казано - България е странна свобода. По устройство е държава, в която всеки се устройва както намери. Намира се на кръстопътя на дребните амбиции.

Населението ѝ се състои от бивши, сегашни и бъдещи министри. Занятието на всички се състои в това: сегашните министри да дават амнистия на бившите, а бъдещите - на сегашните.

 

6 милиона мнения

Страната е разделена на 14 окръга, 60 партии, 600 крила, 6 хиляди групи и 6 милиона мнения, като всяко отделно мнение подлежи на разцепление.

Разположена е между границите си, а разположените в нея не знаят никакви граници.

Снабдена е с железници, чрез които най-лесно се стига до катастрофа.

Има добри и уредени прави пътища, но поданиците ѝ предпочитат да вървят по кривите, защото са по-утъпкани.

Държавата си служи с телефони, а държавниците - с телефончета.

Столицата ѝ има обществени сгради и улици, като улиците са пълни с уличници, а обществените сгради с общественици. Случва се обаче и обратното - уличниците се настаняват в обществените сгради, а обществениците се пращат на улицата.

Страната има държавен строй, но самият строй не върви под строй.

Държавата се управлява от хора според случая. Случаите пък се управляват от случайни хора.

България търгува с всички. Но случва се и обратното - всички да търгуват с България.

"Боже, пази България"

Националният девиз на държавата е „Съединението прави силата“, поставен върху разединеното Народно събрание, на което му е нужно да намери една сила, която да му направи съединението.

Държавният девиз на нацията пък е „Боже, пази България“. В случая Бог е натоварен да пази България, вероятно защото другите са заети да си пазят частните интереси.

https://webstage.bg/li-ri-chni-otkloneniya/6600-po-ustroystvo-balgariya-e-darzhava-v-koyato-vseki-se-ustroyva-kakto-nameri-rayko-aleksiev.html
 

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 45 минути, Atom said:

вождове и персоналиски вождиски партии има, но всеки един от тези вождове си остава признат като неоспорим авторитет само в неговия си локален кръг.

Такова е било положението и във феодална Западна Европа.

Преди 46 минути, Atom said:

Виж броя на правителствата преди 1944 и след 1989. На колко години се сменят и за какъв период от време поредния вожд упражнява своята власт. 

Във Великобритания също се сменят често... В Царска България е управлявал Царя... Това е.

Преди 48 минути, Atom said:

Българите не допускат един от тях да заеме цялото политическо пространство и да властва за неопределено време.

Виж какво написах за Царя... Днес само в България монархът се чувства у дома си. Има собствен дворец и обкръжение от почитатели и служители. И беше избран от милиони българи да управлява държавата. В Гърция,Сърбия и Румъния монарсите им са натирени в миша дупка и нямат никакви шансове да помиришат властта. Тук изказвам една прогноза,че все някога – след 50 или 100 години – България отново ще стане монархия. Цар Симеон вече е подготвил почвата за връщането на монархията.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 часа, deaf said:

Тук изказвам една прогноза,че все някога – след 50 или 100 години – България отново ще стане монархия. Цар Симеон вече е подготвил почвата за връщането на монархията.

Проблемът с монархията е, че не можеш да разчиташ на просветен монарх. Ние да речем сме имали двоен късмет - първо в  избора на Батенберг (абсолютно тото), второ в прилична династия от три поколения. Можеше да бъде много по-зле. Но в дългосрочен план няма как да се разчита на късмет. Ако ще е монархия, трябва да има надежден механизъм за отстранение - или някакви преврати, или нещо от типа на "импийчмънт". Но в никакъв случай всеобщи избори, защото на електората вече не може да се разчита. 

А в по-далечно бъдеще (може би тези 50 години) е възможно монархът да бъде подкрепен от ИИ. Възможно е да бъде по-прогнозируем с помощта на генната инженерия.

 

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не харесвам монархията. Няма механизми за смяна на монарха. Има един афоризъм, "Монархията е лошо нещо. Само си представете, че след Тодор Живков, цар станеше Владко". Защо при всеки, когото не харесваме, трябва да правим революции, размирици, кланета?

  

On 10.03.2023 г. at 3:20, deaf said:

Накратко идеалът на Русо е...диващината!

Знаеш ли, че в Конституцията ни го има Русо? Не че аз го харесвам, включително и тази му мисъл.

Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, Втори след княза said:

Не харесвам монархията. Няма механизми за смяна на монарха. Има един афоризъм, "Монархията е лошо нещо. Само си представете, че след Тодор Живков, цар станеше Владко". Защо при всеки, когото не харесваме, трябва да правим революции, размирици, кланета?

Има механизми, как да няма. Само в новата българска история три пъти свалят монарха без кръв - два пъти Батенберг и  веднъж Фердинанд. И това преди повече от век, с тогавашните примитивни политтехнологии. Човечеството има огромен опит във всякакви мислими и немислими ситуации. Просто трябва да бъде систематизиран и анализиран.

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, Кухулин said:

Има механизми, как да няма. Само в новата българска история три пъти свалят монарха без кръв - два пъти Батенберг и  веднъж Фердинанд. И това преди повече от век, с тогавашните примитивни политтехнологии. Човечеството има огромен опит във всякакви мислими и немислими ситуации. Просто трябва да бъде систематизиран и анализиран.

И веднъж регентите на Симеон II. Четири.

Какъв беше проблемът на демокрацията да промени управлението на НДСВ и каква бе ползата от "просветеният" Симеон Борисов?

Това, че сте привърженици на монархия прави ли ви противници на демокрацията? Помислете. После ще питам защо.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, Втори след княза said:

И веднъж регентите на Симеон II. Четири.

Какъв беше проблемът на демокрацията да промени управлението на НДСВ и каква бе ползата от "просветеният" Симеон Борисов?

Това, че сте привърженици на монархия прави ли ви противници на демокрацията? Помислете. После ще питам защо.

Лично аз не съм привърженик на монархията.

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, Втори след княза said:

Знаеш ли, че в Конституцията ни го има Русо? Не че аз го харесвам, включително и тази му мисъл.

Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

Трябваше да стана член на клуба ти за да може да отговоря....😏

Имаш исторически познания, така е, но...!  Гледаш от малкото прозорче на каляската и не смееш да слезеш от нея за да не си накаляш лачените паркетни обувки. Тоест защо да проверяваш сам (да се накаляш), като може някой да ти го разкаже ! В това няма лошо, но ти предпочиташ разказа на друг паркетен лъв (философ и философска терминология) вместо от хора стъпили в калта - историци, археолози, антрополози, очевидци и т. н. 

Затова много неща ще ти останат чужди и неразбрани

............................................................................................................................................................................

Жан-Жак Русо е

Представител на интелигенцията с буден ум и неспокоен дух ....и до тук свършват положителните му качества

Човек сменил многократно религиозните си възгледи калвинист, католик, анкликанец, отново калвинист и пак... изгонен от родната му Република Женева, приютяван от аристократи и монархистки абсолютиски  режими (Прусия) живял в Швейцария, Италия, Франция, Англия, Прусия (кантон под нейна власт) е всичко друго но не и БАЩА на нечии права и свободи

Русо е отвратителен син : изгонен от родния си баща, също става и отвратителен родител : предал собствените си деца в сиропиталище (добре, че са кралските власти които той оплюва, да му ги приютяват) професионалният нехранимайко, след много скитосвания, гонен и депортиран, разкаял се и отново приел калвинизма се завръща (пос*ан) и чука на портите на родната Женева...но гледай сега майтап .... Там е Волтер, който се е настанил в града и го презира, защото е демагог и лъжец ! Общинският съвет на Република Женева взема безапелационно страната на къде-къде по уважавания чужденец отколкото на родния...негодяй и ...бие шута на стигналия дъното Русо. 

Жан-Жак Русо е издигнат посмъртно от най-крайното (гадно) крило на революционните фракции - якобинците. Тенденциозно подбиране на определен контекст от произведенията му са размахани и прокламирани. Разбира се по близките отношения които е имал с "първото съсловие" и във Франция и в Англия и с пруския крал са старателно заметени. ............Толкоз за Бащата на Правата

 • Харесва ми! 3
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Втори след княза said:

Не харесвам монархията.

Личното мнение е любопитно, но важно е какво констатира ... съсловието/гилдията на философите. При това оригиналните, а не ...ментетата !

Философия - терминът има произход и означава едно, ( Фил и София)  но за съжаление в наши дни се възприема за друго. 

Аристотел е философ - тогава (в неговия случай) значи учен, естественик - око да види, ръка да пипне - ученикът Александър изпраща от Необятна Азия за Даскала си живи и препарирани животни и растения.

Каквито и да са вижданията или спекулацията относно политическите пристрастия на Аристотел, хронологическите стъпки са :  Големият учен приема да стане дворцов преподавател в Пела Македония, да учи сополанковци като някои си ... Александър и Птолемей - първият завладява света до Индия, вторият основава 300 годишна династия в Египет

Демек : Просветен Монарх - това е най-добрата опция казват древните философи които наистина са хора на Мъдростта, а не като тези от XIX век насам превърнали термина в ... Паунщина - ярко оцветен с блестящи бои детайл, а отвътре ....ръжда. 

..............................................................................................................

Монархията разбираш ли ...задържала развитието на личността, няма свободна инициатива, няма прогрес. Едва след сваляне на оковите на Монархията, Европа тръгва към Национализма (национални държави) прогрес, предприемачество, наука, индивидуализъм....

Папагалщина повтаряща до истерия и взела че се превърнала в нещо като парадигма

Имал ли е ...индивидуализъм един Ернан Кортес с няколко стотин сковани от абсолютизма мишоци да събори Милионната Ацтекска империя ?  Писаро на Перу ? Нали всички те са роби на кралете католици ? 

В съседна Португалия - Бартолемеу Диаш и Вашку де Гама имат ли ... индивидуализъм ?  Щото Родината им е в лоното на мракобесния Католически Абсолютизъм. 

Англия по време на Абсолютизма на Тюдорите започва агресивната си колониална политика.  Брейка по времето на Оливър Кромуел когато за пръв и последен път в своята история Англия става Република е заклеймен, "големия герой"  Кромуел е ексхумиран, влачен по улиците и обесен надолу с главата. Вонята от миризливият му труп е напомняла на жителите на Лондон сити какво значи ... Република

..............................................................................................................................................

Свобода Равенство Братство  ... тези вълшебни слова прониквали в колибите на селяните и те се ...озарявали, проглеждали, засиявали....пламък проблясвал в зениците им, душата им възкръсвала за нова надежда, нарамвали сърп, мотика, брадва и тръгвали в редиците на ...освободителната армия срещу оковите на Абсолютизма. 

След като избършем пролятата от умиление сълза, търсим ...героите от село за да ги възвеличаем с гръмки слова. Словата са изречени, но селяни ...няма !

Грешка - има, и то много селяни тръгнали с оръжие в ръка, но от другата страна на ...рекЪта 

Souvenir de la bataille de Fontenay 8

 

Селски герб - За Бог и Краля ... с този флаг селските опълчения се нахвърлят върху републиканските полкове които им носят Свобода и Равенство.  

Много труд и най вече много жертви - 200 хиляди убити, от които 30 хиляди (след обещание за амнистия) под строй  удавени в шлеповете над Лоара ривиер - убеждават оцелялото селячество в правилното значение на терминологията Свобода Равенство Братство. 

 

 • Харесва ми! 2
 • Благодаря! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Евристей said:

Трябваше да стана член на клуба ти за да може да отговоря....😏

Благодаря.

Преди 3 часа, Евристей said:

Жан-Жак Русо е

Представител на интелигенцията с буден ум и неспокоен дух ....и до тук свършват положителните му качества

Представяш ли си, отговорил съм преди да поставиш проблема :) 

Преди 8 часа, Втори след княза said:

в Конституцията ни го има Русо? Не че аз го харесвам, включително и тази му мисъл.

Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

 

Преди 1 час, Евристей said:

Философия - терминът има произход и означава едно, ( Фил и София)  

Уотсън, много на дребно. 

Преди 1 час, Евристей said:

търсим ...героите от село за да ги възвеличаем с гръмки слова. Словата са изречени, но селяни ...няма !

Грешка - има, и то много селяни тръгнали с оръжие в ръка, но от другата страна на ...рекЪта 

Както е известно, в българската история селяни са Паисий, Бенковски, Захари Стоянов. Монархист е гражданинът  Стефан Стамболов. След Освобождението ни от руската войска, селяни са Симеон Радев, Петко Каравелов, Стамболийски, Яне Сандански, Елин Пелин и Йовков. След Девети селяни са Желю Желев, Въло Радев, Рангел Вълчанов, Стефан Цанев и голям брой други т. нар. "каскети" като тях.

Общо взето, демократично настроени хора, не че сред гражданите няма демократи, но става дума за селяните.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Днес си говорихме, че Хомо сапиенс не се е променил генетично от преди хилядолетия. Ето пример у Херодот, в който по- добре обясняват предимствата на отделните видове управление, отколкото някои съвременници.

Цитирай

 

Демокрация, олигархия или монархия

... Най-напред взел думата Отан, който настоявал да се даде управлението на всички перси: „Аз мисля — говорел той, — че не бива да търпим повече един-единствен човек да ни управлява — туй не е нито добро, нито приятно. Вие и без друго видяхте докъде стигна жестокостта на Камбис, опитали сте и от жестокостта на мага. Как да е пригодно тогава единовластието, когато то дава възможност на царя да прави каквото поиска, без да е отговорен за това? Защото и най-добродетелният човек на земята, ако стъпи на тая власт, би отстъпил от обичайните си възгледи — у него се явява надменност от многото блага, с които разполага, а завистта — тя е по начало вродена в човека. Налице ли са тия двете у него, то цялата възможна злина е налице, защото част от многото издевателства той върши от надменност, породена в охолството, а останалите — от завист. Наистина, поне царете би трябвало да бъдат независтливи, но се получава обратното: те завиждат на най-способните свои поданици и им желаят смъртта, а пък на най-низките и долни се радват; с най-голяма охота също приемат доноси. Освен това най-мъчно се угажда на царя — величаеш ли го умерено, недоволен е, задето не му се отдава пълна почтителност, а отнесе ли се някой с пълна почтителност, той пак е недоволен, задето се угодничи към него. Но ето че дойде ред да кажа най-важното: царят разклаща наследените обичаи, насилва жени и убива хора без съд. Докато народовластието първо носи най-хубавото название, а именно — «равенство пред закона», и после то не върши безобразията на царя, а раздава длъжностите по жребий, иска отчет за тях и решава за всичко в интерес на общността. И тъй, предлагам да изоставим властта на единия и да издигнем народа. Защото народът е всичко.“

Това била речта на Отан, а ето как се изказал Мегабикс, подканяйки да се повери управлението в ръцете на няколко души: „Все едно, че и аз съм го казал онова, което изрече Отан за премахването на царската власт. Но за другото, дето ни придумваше да се пренесе управлението у народа, аз мисля, че не е улучил съвсем точно целта. Та има ли нещо по-своеволно и по-неразбрано от неразумната тълпа? А би било непоносима глупост хора, които бягат от произвола на тиран, да паднат на произвола на неудържимата тълпа. Тиранът, нещо върши ли, го върши с разбиране, а у тълпата къде ти разбиране? Че показвала разбиране тълпа, която нито е учила, нито е виждала нещо хубаво в личния си живот — в държавните работи тя се втурва и блъска сляпо подобно на порой. Затова нека враговете на персите се оставят да ги управлява народът, а ние нека наберем и сдружим най-способните мъже и нека на тях да възложим управлението, Ние също ще бъдем между тях и тогава може да се очаква, че от най-добрите мъже ще излизат най-добрите решения.“

Това била речта на Мегабикс, а подир него трети се изказал Дарий, който говорил така: „Аз мисля, че с право е изречено онова, което изрече Мегабикс за тълпата, но за властта на малцината не е прав. Ако вземем трите вида управление — на мнозинството, на малцината и на единия, при това — възможните три най-добри, аз твърдя, че единовластието далеч превъзхожда останалите. Че би ли могло да се намери по-добро от управлението на най-достойния човек в държавата. Защото решенията на такъв човек ще са като самия него, той ще ръководи народа безупречно и тъй неговите мерки, насочени срещу враговете му, могат да остават в по-голяма тайна от другаде. При управлението на малцината пък, където не само един упражнява способностите си за общото благо, често се пораждат поводи за силна лична омраза. Защото там, където всеки иска да оглави останалите и да налага своите решения, се стига до ожесточени вражди, от които се поражда разкол, от разкола пък — кръвопролития, а кръвопролитията водят до единовластие. Това показва колко много този вид управление превъзхожда останалите. По подобен начин, когато на власт е тълпата, не може да не възникне злоупотреба. Но тая злоупотреба с общите интереси не води до вражди, а поражда крепки приятелства между злосторниците, защото те първо се сплотяват и тогава действат. И това продължава, докато някой застане начело на народа и успее да спре злосторниците. От благодарност тълпата започва да величае този човек и тъй, величаейки го, скоро прави от него цар. От това също става ясно, че е най-добре, когато властта е у един. И накрая, да събера всичко в един въпрос: откъде, питам, добихме свободата си и кой ни я даде? Тълпата ли, малцината или единият? Един-единствен човек ни е дал свободата, затова мисля да се придържаме към управлението от цар. Не бива при това да отменяме наследените порядки, които са си добри. По-добре няма да е.“

 

Аз съм привърженик на речта на Отан. Силно се надявам, народът му, след като тръгнал на север, да се е слял с прабългарите :) 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 19 минути, Втори след княза said:

Както е известно, в българската история селяни са Паисий, Бенковски, Захари Стоянов. Монархист е гражданинът  Стефан Стамболов. След Освобождението ни от руската войска, селяни са Симеон Радев, Петко Каравелов, Стамболийски, Яне Сандански. След Девети селяни са Желю Желев, Въло Радев, Стефан Цанев и голям брой други т. нар. "каскети" като тях.

Общо взето, демократично настроени хора, не че сред гражданите няма демократи, но става дума за селяните.

 Хлъзгаш се като сапун и не си за задълбочена дискусия.  Аз ти говоря за отношението на селяните към Анти-Монархизма в класическите монархии Англия и особено Франция, когато има действителен сблъсък, ти спамиш с български примери столетие по късно

Ставаше въпрос за Монархията и селяните...а и цивилизациите или там каквото беше писал

Опитах се да ти дам примери с някои от най-ярките монархии на Западна Европа - протичащите процеси, развитие и специфика. Няма как да скачаш от 17 и 18-ти век до Българската реалия през 19 и 20-ти век. 

Мъча се да ти предоставя данни как френските селяни реагират на свалянето на монархията и особено след гилотинирането на краля им. 

Ми.... не е имало всенародни тържества, напротив грабват сопите и отсвирват новата власт даваща им  Либерте. Свобода от КОЙ ? 

Иначе си пиши де, вече няма да ти преча. Явно ти харесва ролята на шут 

 • Харесва ми! 2
 • Тъжен 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 22 минути, Втори след княза said:

народовластието първо носи най-хубавото название, а именно — «равенство пред закона», и после то не върши безобразията на царя, а раздава длъжностите по жребий, иска отчет за тях и решава за всичко в интерес на общността. И тъй, предлагам да изоставим властта на единия и да издигнем народа. Защото народът е всичко.“

Това е УТОПИЯ. Разбираш ли,че НА ПРАКТИКА никога не е се случвало и не е възможно да се случи народа да управлява,именно защото е утопия...

Аз съм за Цар Дарий.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, Евристей said:

Аз ти говоря за отношението на селяните към Анти-Монархизма в класическите монархии Англия и особено Франция, когато има действителен сблъсък, ти спамиш с български примери столетие по късно

Ти можеш да пишеш за монархическа до днес Англия, но мен ме вълнува демокрацията по света и у нас. Дори бих споменал онова у Вазов

Цитирай

 

- Бай Василе! Когато се освободи България, кого ще си турим цар?

- Ако се бием с турците само за цар, то сме глупци. И сега си имаме султан. Нам трябва не господар, а свобода и човешко равенство - отговори Левски навъсено.

- Ами ти каква служба ще вземеш тогава?... Зер, пада ти се най-първа служба.

 

По- общо гледам. За да обсъждаме едно явление, редно е да го имаме предвид във всичките му проявления- при елините, при римляните, при генуезците, в Швейцария, Русия и Щатите, у нас. Нямам против ти да разглеждаш само две държави, но не ме ограничавай мен в тесните си рамки. При това, отклонението за монархията, което започнахте е всъщност спам или хайде- оф топик, защото темата е за съвсем друго. Обаче аз съм толерантен. :) 

Преди 18 минути, deaf said:

Това е УТОПИЯ. Разбираш ли,че НА ПРАКТИКА никога не е се случвало и не е възможно да се случи народа да управлява,именно защото е утопия...

Аз съм за Цар Дарий.

Аз приемам различните видове управление като преходни, а определенията им като идеализирани. В този смисъл се харесва различно в различни етапи. Ето, след Десети искаха демокрация, сега монархия. Кое се промени? В контекста на темата- тези, които се възползваха от демокрацията искат положението им да се увековечи. Лично аз не съм ЗАИНТЕРЕСОВАН да искам цар, последван от сина му. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 21 минути, Втори след княза said:

искаха демокрация

Иронията е,че не народът иска демокрация,а елитът,макар за пред света да внушава,че уж удовлетворява желанието на народа. Защо обаче в един момент елитът иска демокрация? Нещо важно,елитът иска демокрация за себе си,а не за народа. Защо ли? Защото това се случва след управлението на някой твърде авторитарен и деспотичен държавен лидер. Така в САЩ преди сто години президентските мандати са били неограничен брой,но след тираничните управления на такива като Рузвелт или Хувър,американския елит се стресна и ограничи мандатите до два последователни броя. Тоест,елитът иска демокрация за себе си,за да защити себе си от тираничен президент/премиер. Иска демокрация за да избегне вътрешна кръвопролитна война в самия елит.

Така комунистите след (и преди) "10-ти" искаха демокрация,защото беше им дотегнало до смърт да се пазят и страхуват от Вожда Тодор Живков...

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...