Отиди на
Форум "Наука"

Иисус и откритието на Николай Нотович


Recommended Posts

 • Потребители

hristos.zip

Най-после я намерих. Нека я обсъдим тази гледна точка върху живота на Христос. Все пак наистина има период от живота на Исус, който е "изгубен" и за него нищо не се споменава даже в Библията. Това са годините, в които той е формирал своя характер, своето учение и своето отношение към света. Важно е да разгледаме тази гледна точка и да сравним неговото учение за смирение, ненасилие и отношение към "ближния" с вече почти 600 години съществуващия и развиващ се, както и разпространяващ се по света будизъм.

ето още една статия посветена на проблема:

Изгубените години на Иисус

"В цяла Средна Азия, в Кашмир и Ладак, в Тибет и още по-далеч на север, хората пазят древната легенда, че Исус Христос, или Иса, е бил тук. Мнозина вярват, че той е посетил и Индия"

Джавахарлал Неру

Стоян ПЕТРОВ

Bкрая на миналия век духовете на вярващите християни във Франция, а и не само там, са разбунени от току що появилата се книга на руския пътешественик и изследовател на Изтока Николай Нотович "Неизвестният живот на Исус Христос". В нея авторът цитира препис на древен манускрипт, открит от него в будисткия манастир Хамис, край северноиндийския град Ладак, в който се говори за "Иса - далай-ламата, дошъл от Запад" - очевидно свещена фигура, чиято история обаче поразително напомня онази на Исус Христос. По същото време, в самата Индия, един високообразован и фанатично вярващ мюсюлманин - Гулам Ахмад, внезапно се отдръпва от ортодоксалния ислям, основава собствена секта "Ахмадия" (съществуваща и днес) и издава през 1899 фундаменталния труд

"Исус в Индия"

подкрепящ напълно историята на Нотович и, нещо повече - доказващ, че оцелелият след разпъването на кръста Пророк, заедно с майка си Мария, отново се отправил за Индия, където проповядвал дълги години и, където днес се намира неговият гроб. Известно е, че в Новия Завет подробно са описани детството и последните години от живота на Исус, но няма абсолютно нищо за периода между 12-тата и 30-тата му година, когато той се оформя като личност и стига до идеите, на които е съдено радикално да променят света. Точно за него се разказва в сензационния ръкопис, цитиран от Нотович. В края на 80-те години на миналия век, пътувайки из Индия, той стига до Кашмир, откъдето възнамерявал да се върне в Русия през Източен Туркестан. В един будистки манастир Нотович за първи път чува от местен монах странната история за "великия пророк Иса, дошъл от Запад, в който се вселил духа на Буда, и който по-късно, завръщайки се в родината си, бил разпънат на кръст от своите врагове". Според монаха, оригиналните ръкописи, разказващи за пребиваването на Иса, се съхранявали в тибетската столица Лхаса, но преписи от тях можели да бъдат открити и в по-големите манастири на Кашмир. Месец по-късно Нотович успява да се добере до манастира Хемис в Ладак, където вижда със собствените си очи един от въпросните преписи и прави копие от него, публикувайки го в сензационната си книга. В ръкописа се твърди, че дванайсегодишният Иса (т.е. Исус) напуска тайно Йерусалим и в компанията на неколцина търговци се отправя към Синд (днешен Пакистан), откъдето се прехвърля в Раджпутан. По-късно Иса прекарва шест години, изучавайки хиндуиската религия в свещените градове Джугарнаут и Бенарес, докато не влиза в конфликт с местните брамини, заявявайки им, че "Бог не приема деленето на хората на касти". Изгонен от тях, Иса се отправя на север към княжеството на раджата Гопадата, където пък се запознава с будисткото учение. Навършвайки 29 години решава да се върне обратно в Палестина. Ръкописът завършва с появата на Иса в Йерусалим и разговора му с неколцина граждани на града, в който той се нарича "син на Израел" и за първи път споменава, че евреите "са забравили истинския Бог".

Не е чудно, че киевският митрополит Платон и френският кардинал Рутели са съветвали Нотович да не публикува откритието си, а един италиански прелат, приближен на Светия престол, дори му предложил да компенсира всички разходи по индийската експедиция, ако се откаже от издаването на "Неизвестния живот на Исус". Големият френски историк и биограф на Христос Ернст Ренан пък открито изявил желание да стане съавтор на скандалния руснак.

Появата на книгата, разбира се, предизвиква сензация. Следва поток от гневни опровержения на основните и тези, макар че осъществените вече през 70-те години на нашия век проучвания на пакистанския професор Фида Хаснаин и немския изследовател Холгер Керстен, потвърждават повечето факти от разказа на Нотович. Нещата обаче, не приключват дотук. Десетки книги и научни изследвания, появили се през последните сто години, са посветени на една не по-малко фантастична хипотеза - възможността

Оцелелият от разпятието Исус

да се е отправил отново към Индия, където продължил да проповядва своето учение, чак до действителната си смърт. Впрочем тази версия съвсем не е нова. Следите и могат да се проследят чак до първите столетия след новата ера, при това в документи и предания свързани с най-различни култури, религии и етноси. Така например, живелият през ІІ век християнски богослов Иренеус, известен като твърд гонител на "еретиците", цитира в едно свое съчинение като нещо съвсем нормално убеждението на много тогавашни християни от Мала Азия, че "Исус не е умрял на кръста и е живял до 52-годишна възраст". През последните 200 години подобна хипотеза лансират и редица сериозни изследователи (от живелия в края на ХVІІІ век немски учен Карл Барнд до френския професор Дере, чиято книга бе издадена през 1982), според които на кръста Божият син е изпаднал в бесъзнание или кома, а ударът на римския войник с копие не е засегнал сърцето му. Те смятат, че в пещерата Исус постепенно дошъл на себе си и е бил измъкнат от нея от приятелите си, начело с Йосиф Ариматейски. Оттам нататък,

Пътят му може ясно да се проследи

в легендите на местните народности и в кратките съобщения на древни и средновековни летописци. Така, според средновековния персийски историк Мир Каванд и живелия в началото на миналия век негов сънародник Факир Мухамед, Исус, заедно с майка си Мария и някой си Тома, първоначално се отправил към Дамаск (една местност, недалеч от града и днес е известна като "мястото, където е живял Исус"), а после към района на днешния Урфа, в югоизточна Турция, където гостувал известно време в двора на тамошния владетел. Между другото, много кюрдски племена от тази част на Анадола, пазят легендата за посещението и проповедите на "еврейския пророк Иса". В повечето легенди и ръкописи Исус се споменава или с това име, или с името Юз Асаф, което вероятно означава "водачът на лечителите от проказа". Възможно е от Мала Азия Исус, Мария и Тома да са се отправили към Европа (някои твърдят че са стигнали дори до Британските острови). В полза на подобно предположение говори биографията на някой си Аполоний от Тиана, писана от живелия през ІІІ век гръцки философ Филострат, която поразително съвпада с тази на Божия син, и в която "индийската връзка" отново присъства. Много по-вероятно е обаче, вместо да рискува да остане на територията на Римската империя, чиито представител Пилат Понтийски веднъж вече го е осъдил на смърт, Исус да се е отправил по-добре познатия му път на Изток. За това свидетелства, в частност, иранският историк Ага Мустафа, според който в персийската народна традиция все още е жив споменът за "дошлият от Запад Юз Асаф" проповядващ идеи, съвпадащи почти напълно с тези на Исус.

През 70-те години на нашия век , британският изследовател на "суфизма" Бърк попада в Северозападен Афганистан на странна секта, чиито последователи почитат като бог израилтянския пророк Юз Асаф или Иса, син на Мириам, избягнал кръста в родината си и проповядвал по тези места, преди да продължи за Индия и Кашмир. Проследявайки историята на 60 поколения водачи на сектата, Бърк стига до извода, че Юз Асаф е минал оттук, следвайки Пътя на коприната, някъде в средата на І век. Още по-сериозни изглеждат доказателствата за присъствието на Исус на територията на днешните Пакистан и Индия. Така, в източен Пакистан, в малкото градче Мари, местните мюсюлмани почитат като свещено място гробница, наричана от тях "Последнато спирка на Мария", където според тях са положени останките на майката на Юз Асаф. Изследвайки гробницата, учените с изненада откриват, че тя е ориентирана в посока "изток-запад" (каквато е еврейската традиция), а не "север-юг" - т.е. според изискванията на Исляма. Оттук Юз Асаф, вече сам, е продължил за Кашмир. Доказателство е древният каменен паметник край Сринагар, известен като "Тронът на Соломон", върху който има четири надписа. Два от тях са заличени след завоюването на Кашмир от сикхите през 1819, но текстовете им се съдържат в хрониките на живелия четири столетия преди това местен историк Мулла Надир. В единия се казва: "Тук започна своите проповеди Юз Асаф в 54-тата година от управлението на раджата Гопадата", другият е още по-кратъk: "Той е Иса, пророкът на чедата на Израел".Според шефа на държавния архив в Кашмир професор Хаснаин, имайки предвид кога е управлявал Гопадата, надписът е бил поставен през 97 г.н.е.

Гробът на Божия син

Най-голямата загадка обаче, е така наречената гробница на Юз Асаф (Иса) в старинния квартал на Сринагар Ханжар. Въпросното място, над което е изградена малка постройка, е известно като "Рауза Бал", т.е. "Гробницата на Пророка". Според местната традиция именно тук е бил погребан легендарният Юз Асаф, като по-късно в съседство с него е погребан местен мюсюлмански светец. Но докато вторият гроб е ориентиран, съгласно изслямската традиция, в посока "север-юг", този на Юз Асаф е в посока "изток-запад". Преди няколко години, изследвайки гробницата, професор Хаснаин прави няколко наистина сензационни открития. Оказва се, че в долната част на надгробния камък на Юз Асаф е изобразен кръст, а върху самият камък ясно се виждат два отпечатъка от стъпала, със следи от рани върху тях, които според изследователите напълно съвпадат с тези от прочутата Торинска плащеница, в която е било увито тялото на Исус след свалянето му от кръста! Тукашните жители, които поколение след поколение поддържат гробницата, я наричат простичко "Хазрат Иса сахиб" - "Гроба на господаря Исус"

В Сринагар приключва и историята за "изгубените години на Исус". Дори да се окаже просто легенда, тя е едно от най-убедителните доказателства за мощта на идеите, изповядвани от Божия син и огромното им влияние върху хора и народи, принадлежащи към съвършено различна културни и религиозни общности.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Здравей, Анахрония. Надявам се нямаш нищо против да пейстна инфото, което имам по въпроса - това е изказване на историк от друг форум, но което споделям като съдържание разбира се :bigwink:

"Исляма /най-голямо влияние върху източната философия и косвено с християнството чрез него/ идва в Индия с монголите през 12 век,но християнството е познато от по-рано,когато първите пътешественици(включително и МаркоПоло) по Пътя на коприната стигнали Китай с учудване намерили в провинция Донгхуан...християни-несторианци ,а в тибетското княжество Ладак има документи за наличието на свещеници йезуити още в началото на 17 век,понеже висши будистки свещеници уплашени от нарастващото им влияние потърсили съдействие от княза през 1629 г.По същото време католическа директория възникнала и в съседното княжество-Цапаранг.Вездесъща и Католическата църква,но за да стигне до Тибет би следвало да мине първо през Индия .

Та защо споменаваме несторианците: нещата за Исса са от книга на Елизабет Профит и са откъс от ахмадианска творба.Кои са ахмадианците-последователи на Мирза Гулам Ахмад Кадиани (1835-1908), родом от Индия. Движението Ахмадия съвместява, според неговите изследователи, черти на класическия ислям, шиитския ислям, несторианското християнство и, поради географския ареал на създаването си, хиндуизма.

Догматичните постулати на Ахмадия са изложени в труд от осемдесет тома с автор Мирза Гулам. Написани са на арабски език и на урду. Текстът се опира на Свещения Коран и на сунитската традиция, но той не е свещената книга на Ахмадия. Въпреки това, разкривайки елементи на крайната шиитска традиция, тълкуваща предаването на божественото откровение или нур ал адам между пророците, последователите вярват, че Мирза Гулам е последният и съвършен пророк, в който се е въплътила божествената светлина откровение. В традицията на движението, Гулам съвместява образите на ислямския Махди, Месията и Кришна.

Основните места за поклонничество на Ахмадия са Кадиан в Панджаб, родното място на Мирза Гулам и Шринагар в Кашмир, където според учението е погребан Иисус Христос(не според тибетски монаси ,нито според двехиляди годишни документи).Гробницата му се нарича "Рауза Бал", т.е. "Гробницата на Пророка",пазят я последователи на Ахмадия и досега не е позволено на нито един изследовател да надникне в нея ,макар че е имало много желаещи.

Да продължим с несторианците,та кои са те-гностическа секта основана върху учението на Несторий, Константинополски патриарх (428-431), който твърди, че Христос бил обикновен човек и затова го нарича не Богочовек, а Богоносец (Теофор) и различава у него две лица — божествено и човешко.Според тях(записано в апокрифа на Варух)Иисус не е умрял на Кръста ,а изглеждал като умрял,след като го свалили и положили в гробницата,той се освестил ,а учениците му сметнали ,че е възкръснал,та Иисус според тях,правил каквото правил петдесет дена и после с керван отпрашил по Пътя на коприната да търси нови земи за изява.

Несторианци все още има освен в Китай и Тибет ,в Иран,Сирия,Пакистан и Кашмир-сирийските ,иранските ,пакистанските и индийските несторианци наричат Иисус-Юс Асаф и освен освен гробницата в Кашмир вярват ,че Мария Магдалина е умряла и погребана в Кашгар(гробницата и всъщност е празна,но това не накърнява светостта и в очите на поклонниците),индииските несторианци считат ,че Юс Асаф в Кашмир е просто аватар на Вишну.

Между другото -Ахмад Гулам счита себе си за пряк потомък на Иисус и интереса му към "Живота на свети Исса" е напълно оправдан

А що се отнася до въпроса истина ли е или не пребиваването на Иисус в Тибет ,новопокръстения руски евреин Нотович лансира пръв идеята през 1839 година ,която бива подхваната от Блаватска ,Рьорих и така нататък с голяма охота.Само че на молбите на учени към манастира Химис в Ладак ,да предоставят документите за проучване и датиране срещат твърд отпор.

Според ламата на манастира тези документи били донесени от Индия в Непал, а след това и в Тибет(в крайна сметка явно не са писани в Тибет)??? В оригинала си били написани на пали??? - религиозния език на будистите(което общо взето не е истина,защото свещения език е санскрит). Преписите в Химис били преведени на тибетски(защо ли трябва да се пише на език ,който е различен от говорения в Тибет -нали уж, Иисус бил живял там). В тези "източници" - в синхрон с четирите Евангелия, се описват раждането на Исус, както и събитията от последните три години от живота му - включително осъждането му от Пилат, Разпятието и Възкресението,единственото допълнение е пребиваването му в страните в района на Хималаите - Тибет, Непал, Индия.

Това изобщо не е исторически документ ,защото спокойно някой може да е преписал Евангелията и да е измислил пребиваването в Индия ,адресирайки творбата до ,да речем иранските или някои други християнски общности на границата с Индия -апокрифи дал Господ,включително и такива с детството на Иисус

За мен лично по-многозначителен е факта ,че е отказван достъпът до тези документи на сериозни библеисти и историци,а е показван на журналисти имащи бегла престава от материята (Елизабет Каспари) , новопокръстени дилетанти като Нотович и теософи като Елизабет Профит

Но подобни опити, както и ти Анахрония споделяш в постинга си, са поредното доказателство, че учението и живота на Иисус са несравними по величина с живота и учението, на който и да е: "най-великия.....мъдрец, учител..." /няма значение какъв точно/.Затова са тези желания и претенции на по-големите религии да го вплетат поне в своята религиозна системия като: "поредния пророк на..."; "поредното превъплъщение на..." :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Редно е като се пестват цитати да се представи автора - е то е ясно, че теорията не е потвърдена, но принципно те тибетците и книгите си с практика как се става просветлен летящ монах също не ги дават тъй че има логика - може пък да са мъдри и да осъзнават, че подобна истина ще срине вярата на сума народ :) Друг е въпросът, че може просто някой да си е изфабрикувал тези текстове - това е много вероятно - съгласна съм с горецитирания автор, че принципно вероятно става дума за фантасмагории. Обаче понеже самия Христос е мит - що да не разгледаме всички митове за него. Тъй щото за мен Библията и Евангелията също не са достоверен исторически документ и нетенденциозен извор - макар, че са най-богатия източник за живота на Исус. За мен е интересно да се докаже веществеността, живото присъствие в историята на личността на Христос - да бъде очовечен и уплътнен. Гроба му е празен (според Библията и апостолските свидетелства), плащеницата му ...хъмм толкова свята, че дори не е сигурно кой е лежал вътре.. Няма останки, няма доказателства. Стига се дотам, че някои хора твърдят, че изобщо не е живял и е плод на колективна измислица при създаването на нова религия - християнството. А на мен ми се иска тази личност да е доказан факт... За това митове за живота му са ми интересни. Възкресението му вече не ме касае. То е отвъд живота на човека. Според мен е метафора.

Пхух :annoyed: щом Новотович е вдъхновил тая щурата Блаватска (аз туй не го знаех) изобщо няма да си правя труда да търся неговата книга (тая се гаври с всички митове по земята и има явни признаци на шизофрения и маниакална депресия) :dunno:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
хух annoyed.gif щом Новотович е вдъхновил тая щурата Блаватска (аз туй не го знаех) изобщо няма да си правя труда да търся неговата книга (тая се гаври с всички митове по земята и има явни признаци на шизофрения и маниакална депресия) dunno.gif

"Защото мнозина лъжесвидетелстваха против Него,ала тия свидетелства не бяха еднакви"/Марка 14:56/

Как можеш да си обясниш Анахрониа,че едни бедни и прости рибари щр тръгнат да прповядват за един мъртвец,когато те го изоставиха ,още като беше жив???

Занчи оставиха живеца ,за да повярват на мъртвеца ???

Не,не и не ,никога не се е чуло някой да краде мъртвец,е имаше един еврейски поляк ,който открадна Ч.Чаплин,но айде.

И какво спечелиха от проповедта за Него ???

Земни облаги ,богатства,почести или слава???

Рани,охулвания,оплевания и биения -ето това беше земната им награда.

И какво беше тяхното дело ,опряно на земни сили ,власт или на многобройни войски??

С каква армия завладяха те света???

Кой им беше на помощ -арабско племе,тетрарсите юдейски,римските легиони,Пилат ,Ирод ,КОЙ???

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Никой да се не сърди от това, което ще напиша - то си е мое лично виждане по аферата Христос (тъй му викам аз) и неколкократно ще повторя, че не се базира на друго освен на лична интуиция.

Аз имам следната интуитивна евангелохулна (не богохулна) теория, че апостолите са предали (всичките не само Юда, ма само той се е обесил - т.е. само той е имал съвест-пък що не може да е искал да предупреди Христос и да са го обесили апостолските му другарчета да покрият историята) Христос и са го мистифицирали и възкресили...А са го предали понеже според мен той е отрекъл някои от работите, които те после са написали в Евангелията...и разните неща за Страшния Съд и подобни... Според мен Христос е бил против Църквата и институционализирането на вярата! Против жречеството. Против властта на богоугодни хора...и на свещеници... Това не е било угодно съответно на последователите му, които са виждали в лицето на новосъздадената от Исус секта и религия смяна на властови позиции, промени в политическия живот и прочие наистина случили се след това неща. Християнството едва ли би станало толкова крайно по отношение на "плътта", греха и т.н. ако апостолите не ДЪРЖАЛИ здраво старите еврейски грехопадни канони..., които според мен Исус изобщо не е споделял - та той е обичал всичко живо тоз човек..Има вероятност да е бил в най-близки отношения с "грешна жена", на която е дал втори шанс - но по-късно на такива жени отново не им се дава шанс и "горят в ада" според всички канони на християнството, докато рицарите кръстоносци избили сума ти народец не....- явно броните им са огнеупорни, както и смъртоносните оръжия...Това естествено си е само мое си интуитивно виждане провокирано отчасти от суперготиния филмов хит от серията Монти Пайтън за Брайън :animatedwink:

За това искам да бъдат открити жизнени, веществени факти за Исус. Защото откак съм почнала да разбирам и да чета не вярвам на апостолите...т.е. откакто прочетох Библията - веднага ми се стори а не бях голяма, че тоз заговор, цялата Тайна вечеря, всичко останало не е логично да е организиран от Исус и само един да е предателя. Миришеше ми на криминално убийство и коспирация. При това фундаментална конспирация. Но дори и да я е имало е покрита в пясъците на времето и никога няма да разберем как точно се е чувствал човека Христос тогава, когато са го водели да го разпънат на кръст! И се питам дали това изкупление, жертвено пролята кръв в името на човешките грехове не е още една невинно пролята кръв в името на амбиции, власт, конспирации и човешка завист.

Нека християните ми простят, че говоря кофти за апостолите... Но ако някой е излъгал за Христос то това са те. Римската империя е била досущ толкова корумпирана в провинциите си, колкото са корумпирани българските държавни служители в днешно време - ако апостолите обичаха толкоз Исус щяха да му уредят освобождаването или дори да направят така, че пазачите римляни да си затворят очите, докато го свалят жив от кръстта. Обаче имам странното усещане, че напротив са бутнали някой сребърник на войника да му забие копийце в сърцето, за да е сигурно че е мъртъв...

Защото аз съм човек за когото няма саможертви а само жертви - агнеца описан в Евангелията си е чиста проба убийство и то не тежи само на плещите на Пилат, еврейското жречество и римляните!

Според мен Магдалена е откраднала Исус. Според мен ЖЕНИТЕ разбрали за заговора са скрили тялото на обичния си и са казали, че е Възкръснал. Те са първите свидетелки на чудото. Силата на думите им е била огромна. И вероятно и отмъщението им към заговорниците - думите на Исус вече не са можели докрай да бъдат преиначени, защото тръгнали от уста на уста из простия народец! Трябвало е или да се съгласят с тях или да се откажат от новата религия...Приели са първото и са дали своите жертви, поели са бремето на делата си - и никак не им е било лесно!

Тази версия естествено не се базира на никакви исторически факти. Нито твърдя, че може да е вярна. Но това е моето интуитивно усещане. Аз уважавам личността на Христос, но не харесвам почти нищо от написаното в Евангелията. Някак си обаче делото на Христос въпреки усилията на апостолите се е пропило в хората и вече не е нужно да ти казват "не убивай", а просто си научен да мислиш за другия, така както за себе си и се гнусиш от пролята кръв, болка и страдание. По времето на Христос кръвта се е проливала за щяло и нещяло ежедневно независимо заповеди и закони. И понеже поради неговото учение тя вече не се пролива от обикновения човек - днес на убийците им викаме изроди, а преди е било нещо нормално да си убиец - аз искам да разбера защо този човек е умрял така нелепо в разцвета на зрелостта си! И защо никой от Апостолите не е бил до него... И ако са били толкова прости как са НАПИСАЛИ евангелията - тъй де простите хора едно време не са можели да пишат! Едно е бог да ти говори друго е да те научи да пишеш. Знаем, че е трудно да се научиш да пишеш така умело и дълбокомъдрено като си възрастен...За това трябва образование - не може да става дума за прости рибари и други подобни хорица! Никак не са били прости апостолите... Достатъчно са били "сложни" за да се отричат от познанство с Христос, да го манипулират и да изкривят фактите..

Според мен обаче женките са ги изхитрили... Мария Магдалена е вменила завинаги вина и чувство за грях в апостолите със своята вест за Възкресението. Оповестила го е и след това е научила някого да се представя за Христос на апостолите - просто си представям какъв шаш и паника са изпитали ако са били заговорници....

"В първия ден на седмицата, преди разсъмване, Мария Магдалина дошла на гроба Господен. Потърсила, но не намерила в него тялото на Спасителя. И побързала да съобщи това на Петър и Йоан. Двамата ученици отишли веднага на гроба. Пръв дошъл Йоан, надникнал в гроба и го видял празен. Симон Петър също влязъл в него и го видял празен. Йоан също влязъл. Влязъл и пръв между учениците повярвал във възкресението на Христа.

След възкресението Си Господ се явявал много пъти на Своите ученици. Явил се и при Генисаретското езеро. Пръв Йоан Го познал и казал на Симон Петър:

- Господ е. "

Познал а? По очичките, косицата или по приказките??? Може би гузната съвест им е привиждала Исус навсякъде... На най-близкия заговорник дължим тежката книга Апокалипсис! Той вероятно е най-гузен понеже се говори, че Исус го е възприемал за брат - син на майка му демек. Нищо чудно, че е имал такива зловещи видения...чувството за вина е способно да доведе до тежки психични състояния!

Убедена съм, че Христос не е имал никакви идеи за Апокалипсис!!!

Та така толкоз за "простите" рибари, които изписали повече страници от древногръцките и римските философи!!!

ще ми е интересно да разбера има ли някакви данни за образователната система по онова време в онези райони на Римската империя и най-вече сред евреите! Дали са имали масови училища, където да учат децата на писане, четене и ораторско изкуство? Или "простите рибарчета" просто не са били такива за каквито се представят....

Естествено сега ще ми кажеш, че просто словото божие се е изляло от ръцете им и дори не е било нужно да знаят да пишат.... Но аз някак трудно ще го приема...

Ако те са действителните автори на евангелията то тогава в никакъв случай не са били прости и обикновени хорица. А ако не са то тогава цялата история съвсем намирисва....

И за това, за да не разглеждам историята за Христос като конспирация и убийство предпочитам да го приемам да мит, легенда... Само така мога да го приема в парадоксалния му автентичен, евангелски вид!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

Браво, момиче. Само не знам какво е анахрония. То аз съм прост и не разбирам повечето имена по форумите. Някак ми се струват пладиатства от разни игри или фентъзи романи. Както и да това не е важно.

По-важно е че абсолютно те подкрепям, всичко което си мислиш, че е станало е много по-правдоподобно от което и да евангелие.

Само че четох някъде по форумите нещо по-различно като посока. Превода. Евангелията които познаваме са преводи на гръцки и латинси. Както може би знаеш четвероевангалието се съствя незнам от кого, но по поръчка на император Константин и сама можеш да се сетиш ква стаа, р'ииш ли. Щом е по поръчка значе евантоално е платена и...

както ида е

оригинални евангелия и ред други хроники и писмени документи има много ама стотици. е скрити са ама ги има. през всичките години се появяват тук там нешо и после война сеч мор и а о ко стана документи няма. примери много сешай се сама.

както писах, четох за нешо интересно по форумите, нешо което ми обяснава почти фсичко по късането на нишката, но не по възстановяването и.

Превода е голяма работа, особено ако се налага да превеждаш от арамейски или най-общо казано от семитски (симитски) на какъвто ида е европейски език. просто е невъзможно. например знаеш ли че аллах не е име на мюсюльмански бог а дума което се преважда с цяло изречение, нещо от рода на единство на познанието, мъдроста, любовта, на материята и антиматерията (духовността). а в евангелията се превежда като господ, бог или както и да е.

така че продължавай да търсиш отговор на този въпрос, кой е Кръстю от Назаред (Йешуа или нещо такова на арамейски, спрно е), так пък го наричам аз. Всики си го именуват както си искат и аз така мога самоче по БЪЛГАРСКИ.

Между другото българският език в основата си е симитски език, за това учените се чудят и ни причисляват към ираноезичните групи народи.

има и други интересни нещица, но като намеря това което съм чел, ще го препратя тук

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

"Да продължим с несторианците,та кои са те-гностическа секта основана върху учението на Несторий, Константинополски патриарх (428-431), който твърди, че Христос бил обикновен човек и затова го нарича не Богочовек, а Богоносец (Теофор) и различава у него две лица — божествено и човешко.Според тях(записано в апокрифа на Варух)Иисус не е умрял на Кръста ,а изглеждал като умрял,след като го свалили и положили в гробницата,той се освестил ,а учениците му сметнали ,че е възкръснал,та Иисус според тях,правил каквото правил петдесет дена и после с керван отпрашил по Пътя на коприната да търси нови земи за изява."

Тонка, някои от нещата, които сте писал за несторианите просто не са верни. Не се заяждам с Вас, а само уточнявам.

1. Несторианите не са гностическа секта - доста се различават от гностиците.

2. Несторий и последователите му (има ги и до днес - Асирийската църква) не са учили и не учат, че Христос не е умрял на кръста. Това е учението на някои гностици, преминало по-късно и в (забележете) ИСЛЯМА.

Възможно най-сбито учението на Несторий е следното. Според него Иисус Христос не е една личност Богочовек, а две личност - Бог Син и човекът Иисус и има две природи - Божествена и човешка и две личности, съединени единствено по благодат. Несторий отказва да нарича св. Дева Мария Богородица, защото според него човек не може да роди Бога, а я нарича само Христородица. За това си учение е осъден от Третия вселенски събор.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тонка, някои от нещата, които сте писал за несторианите просто не са верни. Не се заяждам с Вас, а само уточнявам.

1. Несторианите не са гностическа секта - доста се различават от гностиците.

2. Несторий и последователите му (има ги и до днес - Асирийската църква) не са учили и не учат, че Христос не е умрял на кръста. Това е учението на някои гностици, преминало по-късно и в (забележете) ИСЛЯМА.

Възможно най-сбито учението на Несторий е следното. Според него Иисус Христос не е една личност Богочовек, а две личност - Бог Син и човекът Иисус и има две природи - Божествена и човешка и две личности, съединени единствено по благодат. Несторий отказва да нарича св. Дева Мария Богородица, защото според него човек не може да роди Бога, а я нарича само Христородица. За това си учение е осъден от Третия вселенски събор.

Благодаря за разясненията - цитирам една историчка от друг форум.

“Пълноценното човешко естество предполага човешка личност. Затова в

Христа съжителстват две личности: човекът и Богът.”

Еретична теза, изказана най-напред и в чист вид от Несторий, епископ на Константинопол

(428 г.). Според него, Исус е човекът, в когото се е вселил божественият Логос (при

кръщението в река Йордан).Затова Мария не е Богородица(theotokos) – тя е родила Христос

(Христородица),но не и въплътеното Слово. При изучаването на живота на Исус можем да

разграничим ситуации, когато действа и говори човекът Исус и когато действа и говори

Логосът. Съвременни варианти на несторианството могат да се открият в ученията на

либерални и неоортодоксални богослови (Барт, Тилих), според които Исус е човекът, в

когото Светият Дух е обитавал в пълнота.

И в това си учение на Несторий: Това, което остава, е човекът Христос просто като носител на Бога, притежател на Божеството. Така Христос бива почитан не защото е Бог, а защото Бог е в Него. Така Исус бива сведен просто до много благочестив и морален човек. показва близостта с гностицизма - Божеството обладава човека!

И за "привидността на смъртта" - авторката на поста е посочила апокрифа на Варух като източник, върху който се позовава - в него има гностически елементи и това е общото с несторианството, и с други ереси, които в историята на своето съществуване взаимстват идеи от други ереси т.е. това е един гностически похват :bigwink: Достигайки до съприкосновение с исляма несториянството е взаимствало вече доста идеи и не е в този "чист" вид, в който е създадено от Теодор Мопсуетски и Несторий :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тонка, приемам уточнението. Гностицизмът все пак не е единнна религиозно-философска система - в него се включват различни и взаимнопротиворечиви учения. Така че близост до гностицизма може да се намери в повечето религии. Има една нова книга (май и единствена по рада си от български автор) на архимандрит Павел Стефанов - "Ялдаваот - учение за гностическата религия", издание на "Омофор", 2008 г.

Сромният ми съвет е да не използвате за източник на знания за религиозно-филофовските учения единствено форумите в интернет, а по-сериозни научни изследвания или поне научно-популярни такива. :lightbulb: Препоръчвам на тези, които се интересуват Пьотър Малицки "История на Християнската Църква", също и съчиненията на Михаил Поснов, преведени на български език.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Как можеш да си обясниш Анахрониа,че едни бедни и прости рибари щр тръгнат да прповядват за един мъртвец,когато те го изоставиха ,още като беше жив???

Занчи оставиха живеца ,за да повярват на мъртвеца ???

Не,не и не ,никога не се е чуло някой да краде мъртвец,е имаше един еврейски поляк ,който открадна Ч.Чаплин,но айде.

И какво спечелиха от проповедта за Него ???

Земни облаги ,богатства,почести или слава???

Рани,охулвания,оплевания и биения -ето това беше земната им награда.

И какво беше тяхното дело ,опряно на земни сили ,власт или на многобройни войски??

С каква армия завладяха те света???

Кой им беше на помощ -арабско племе,тетрарсите юдейски,римските легиони,Пилат ,Ирод ,КОЙ???

Това е интересен въпрос, който не знам защо хората, дето все говорят за какви ли не конспирации в историята на Хрисос, никога не си задават. Някой сеща ли се за човек, който знае, че едно нещо е лъжа, при това измислена от самия него, и понася страдания и смърт за тази лъжа? Тия апостоли много прости ги изкарахте, или някакви нечовешки герои, или пък напълно луди, при това не един или двама, а вкупом луди. Аз не вярвам, че човек може да се остави да бъде гонен и убит заради една фалшива история, която сам е измислил. Тези, които измислят лъжи, обикновено са малодушни и саможертвата им е непознато нещо.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
С каква армия завладяха те света???

Матей 4:4

"... и Му показва всички царства на света и тяхната слава,

и Му дума: всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш."

Марко 5:5

"... А той отговори и рече: легион ми е името, понеже ние сме много."

Каква стана тя? - Той отказа, но други приеха, уж в Негово име. И сега някой пак се опитва да ме убеди, че приелите са от Него, защото властват в света и са мнозина (демек, тяхна е силата и то защото Той им я дава)?... Благодаря, нека си остана заблуден!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Никой да се не сърди от това, което ще напиша - то си е мое лично виждане по аферата Христос (тъй му викам аз) и неколкократно ще повторя, че не се базира на друго освен на лична интуиция.

......

Скъпа Анахрония, това което е хубавото в твоите думи, е че се замисляш за много неща, това което мнозина не правят. Аз нямам намерение да се обръщам против товите думи, защото аз самия съм бил на подобна позиция в живота си. По-скоро ще те поведа в това ако искаш да разбереш повече за надеждността и достоверността на Библията и всикчи извори свързани с Христос и Неговото възкресение, потърси книгата, по-скоро тухлата "Доказателства, изискващи присъда" на Джош Макдауъл. От нея ще разбереш много неща и ще си свириш часовника. Избора е твой - да повярваш на това което искаш, или да прочетеш нещо което никой не може да оспори.

Link to comment
Share on other sites

 • 8 месеца по късно...
 • Потребител

Абе то да си имал лодка и то дето събира 6-8 човека хич не е било малко за тва време,и малцина са имали.Но мен за друго ми е думата,някой някога успял ли е да докаже че има евангелие писано от човек дето със собственните си очи е виждал Христос ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Но мен за друго ми е думата,някой някога успял ли е да докаже че има евангелие писано от човек дето със собственните си очи е виждал Христос ?

Само Петър е виждал Христос (Матей 16:16), а Марта вярва, че той е Христос, т.е. вярва, че вижда Христос (Йоан 11:27). Йоан вярва същото (Йоан 20:31). Иисус е виждан от мнозина. Иисус Христос пък е литературен образ, наложен и обработен постепенно след IV в. Братята, а вероятно и майката на Иисус са първите, които негодуват срещу омаскаряването на неговото учение. Това, което се обяснява в "Деяния" за след смъртта му е бошлаф работа. Днес сме безпомощни и тази дискусия е безплодна. Нека всеки разбира както му изнася. Ползата ще бъде безспорна. :hmmm:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...