Отиди на
Форум "Наука"

Величието на древен Рим


Recommended Posts

 • Потребител

"Величието на древен Рим не се състои в това, което е взел, а в това, което е дал."

Ако някой има мнение по този въпрос (?!), моля да пише...

---

Бележка на модератора

Моля, пишете на кирилица!

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

:) Древните римляни имат ценностна система, която им позволява да побеждават в битките (а това тогава е важно умение), налагйки на враговете си война от нов тип, с дисциплинирана армия. Те ценят особено много достойнството и са готови без много шум не само да загиват, но и да воюват в това, което днес бихме нарекли "екип", т.е. да се подчиняват на началниците си. Освен това, те ценят законността и са създателите на съвременното право. За богат при тях се счита този, който ... е направил най-много дарения. Провери го, но мисля, че в латинския "той дарява много" е синоним на "богат". Ако трябва да се характеризират с една дума римляните, тя е "достойнство". Тази ценностна система им помага да създадат и да развият огромната си държава и култура.

Да, те са завладели много земи, но пък са ги включили в държава, изпълнена с прогрес и новости - правото, архитектурата им, идеята за световна империя, идеята за частната собственост, на практика идеята за държавност в днешния й вид (разбира се с много уговорки) идва от Рим. Сложно е да се каже какво е взел и дал Рим, но след като 1000 години, а ако броим и Византия 2000 г. европесйкия свят се е развивал под неговия знак, нещата, които е дал на света наистина тежат повече от завзетите територии. Той унищожава древни държави, като гърци и траки, но и инкорпорира в себе си много народи, които са на ниско ниво, като гали и келти и брити, германци и пр., като им дава държавнически и цивилизационен импулс и така всъщност "създава" Западна Европа. От друга страна, великите древни цивилизации падат под римска власт, защото вече са "остарели", дали са каквото могат и не могат да противоставят нещо адекватно на Рим. Рим пренася в новото време и древногръцката култура, създва идеята за обществени институции, а защо не и за съвременното демократично политическо устройство, за републиката.

Какво е завлядяването на почти целия тогавашен познат свят пред горното? :):):):)

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
"Величието на древен Рим не се състои в това, което е взел, а в това, което е дал."

Дал, на кого? Малко провокационен въпрос, но мисля, че е съвсем на място.

Той унищожава древни държави, като гърци и траки, но и инкорпорира в себе си много народи, които са на ниско ниво, като гали и келти и брити, германци и пр., като им дава държавнически и цивилизационен импулс и така всъщност "създава" Западна Европа.

С горното твърдение на КГ125 просто няма как да се съглася - това си е, разбира се, само мое мнение.

Древният Рим дава такъв "държавнически и цивилизационен импулс" на древните гали, келти и брити, че повече никой нищо не чува за тях. Точно обратното, държавническият импулс е унищожен, нормалното им историческо развитие - прекъснато.

Дали "римската цивилизация", с която това нормално развитие е заменено, е нещо по-добро за тези народи? Лично аз се съмнявам.

Съвсем отделен е въпросът в каква степен завоюваните жители, например на Британия или Тракия, са могли да се възползват от плодовете на римската цивилизация. Забележете - не придошлите колонизатори, не римляните в завоюваните територии, а именно завладените народи и техните потомци!!!

Конкретно за германците сега няма да говоря, те са отделна, много специфична и фатална за самите римляни история.

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хм, ами като гледам сега къде са галите във Франция, бритите в Британия и германците в Германия, добре ще да се е справил Рим.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Съвсем отделен е въпросът в каква степен завоюваните жители, например на Британия или Тракия, са могли да се възползват от плодовете на римската цивилизация. Забележете - не придошлите колонизатори, не римляните в завоюваните територии, а именно завладените народи и техните потомци!!!

Преминават в категорията социално-зависимо население - робство /sclavus/. Централен институт в римското право. В този смисъл и Спартак е славянин /sclavus/, макар донякъде привилигирован, доколкото гладиаторите са били все пак медийни герои и любимци на обществото. То последното е малко успокояващо, имайки предвид характера на римското общество. Кръвожадно. Далечен отгласък на последното е запазен и сега в някои части от бившата Римска империя. Коридата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Хм, ами като гледам сега къде са галите във Франция, бритите в Британия и германците в Германия, добре ще да се е справил Рим.

1. Опасавям се, че в днешна Британия са останали точно толкова брити, колкото са етруските в Италия или траките в България.

2. Интересен е въпросът и за "галите" във Франция. Те не говорят "галски", а латински (френски) и носят името на едно германско племе (франките). Днешните французи са точно толкова гали, колкото жителите на Лапландия са хиперборейци.

3. Германците в Германия остават - засега. Но при това усилено строителство на джамии, въпросът е по-скоро - Докога?

Между другото, Германия така и не става римска провинция, въпреки мераците на императорите в Рим. От територията на днешната ФРГ в границите на Римската империя са влючени единствено крайните западни части на страната - на запад от река Рейн и крайните й южни части - на юг от река Дунав. Любопитно, но по онова време на тези територии не са живели германци!!! Живели са келти, от които и помен не е останало. Германците идват по-късно.

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Вярно. Но и галите, и бритите и келтите и всички останали имаха историческия си шанс и загубиха, а териториите така или иначе са повлияни от Рим, и то така, че вече 20 века имаме държавите им. Само можем да гадаем дали и как щеше да се развие доста изостаналото общество на тези народи без Рим. Във Франция галите си остават, но се претопяват културно и политически. Така или иначе ролята на Рим е цивилизаторска.

ПП

А пък джамиите в Германия не са проблем на Рим ;)

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Територии повлияни от Рим и римската култура и държавност - За северна и западна Европа приемам. Обаче, в никакъв случай не мога да се съглася, че един Картаген или Одриско царство, Елинските държавици и т.л. са по-изостанали от Рим. Напротив - изостават и назадват след Римската инвазия и налагане на римски манталитет, право и власт. Картаген например смятам за доста по-развит от Рим в началото на войните им.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Доколкото помня, този израз чух за пръв път от устата на Марк Антоний във филма "Клеопатра" с Елизабет Тейлър. Намирам, че е уместен.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хм, изостават в каква посока? Те, макар да имат висока култура, си остават "класичеки" общества на ранната древност, Рим внася нещо съвършено ново - имперската идея. Жизнеспособността им не издържа пред римската. Гърция не запада, напротив, Рим пренася елинизма през късната древност.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Територии повлияни от Рим и римската култура и държавност - За северна и западна Европа приемам. Обаче, в никакъв случай не мога да се съглася, че един Картаген или Одриско царство, Елинските държавици и т.л. са по-изостанали от Рим. Напротив - изостават и назадват след Римската инвазия и налагане на римски манталитет, право и власт. Картаген например смятам за доста по-развит от Рим в началото на войните им.

КГ125

Вярно. Но и галите, и бритите и келтите и всички останали имаха историческия си шанс и загубиха, а териториите така или иначе са повлияни от Рим, и то така, че вече 20 века имаме държавите им. Само можем да гадаем дали и как щеше да се развие доста изостаналото общество на тези народи без Рим. Във Франция галите си остават, но се претопяват културно и политически. Така или иначе ролята на Рим е цивилизаторска.

Може и да не съм прав, но се опасявам, че в случая си имаме работа със сбъркана логика, стъпила на неясни понятия-фикции.

Първо, самата идея, че Рим е ”по-цивилизован” от келтите в Британия или галите във Франция е абсурдна. Какво значи ”по-цивилизован”? Какво изобщо значи ”цивилизация” в този случай? Вярно, келтите, траките, самнитите, не са строели акведукти, пътища или амфитеари – кланици. Но те са притежавали своя собствена неповторима древна самобитност, свой собствен свят, свои мечти. Всичко това рухва, премазано от военната мощ на Рим. По-горе зададох въпроса – Какво точно в замяна получават потомците на тези народи? Иванко Тертер ми отговори – робство. Да, някои от тях се латинизират и може би се включват малко или повече пълноценно в живота на ”цивилизаторите”. Странно, но ако асимилацията (насилствена или не) е това, което Рим е дал на света, то не е нито ново, нито много.

Безспорно, без Рим и неговата държава, Европа днес щеше да бъде друга.Но дали щеше да бъде по-лоша или пък може би по-добра?

В този смисъл смятам, че Рим дава много на себе си, както и по-късно на наистина намиращите се на пещерно равнище германски племена, но не дава почти нищо на останалия свят.

Ползите за света от съществуването на Римската държава трябва да се търсят, според мен, точно там, където Иванко Тертер търси негативите. Какво имам предвид. Формирането на значителна военна мощ в Европа, каквато е римската армия, прави практически невъзможно в продължение на стотици години проникването на достатъчно силен и разрушителен външен нашественик. Тези, които са вътре в лимеса, а не отвън, и не са роби или чужденци, могат да се радват на едно сравнително сигурно съществувание. Това е безспорно едно много важно благо! Нещо, което има ключово значение за развитието на дадено общество.

В този смисъл всякакви скитащи диваци, смутители на мира и др. от Азия, Близкия Изток и Африка си получават заслуженото от изпитаната римска военна машина. В този кюп слагам източни деспотии като Македонската държава (нейните остатъци), неадекватните гръцки градове-държави, налудните последователи на опасни източни секти и най-вече мракобесната теокрация на древен Картаген – същите тези, които Иванко смята за много ”развити”.

Тук Рим вече си е на мястото. Тук той наистина дава, а не взема!

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Съгласен съм с втората част, но при първата бих възразил. Да, всеки народ си има самобитност, но ако сложим на везната келти и римляни... ще се получи като в оня филм "Животът на Браян" и дамозната сцена с :"Какво ни дадоха римляните? Нищо!" "Ъъъъ, пътища, закони, училища и болници!" "Какво ни дадоха освен пътища, закони, училища и болниници? Нищо!" и .т.н.:):):)

Повелено е историята да върви, като понякога народите падат. Има случаи по-развити да паднат под варвари, но в случая с римските завоевания и келти, брити, особено германци завоевателят притежава много по-висша идея за държавност, за право и ред, за империя и гражданство Все неща, без които не само постримския, но и днешния свят са малко вероятни. Този цивилизацинен импулс щеше сигурно да дойде и без Рим, но тогава народът, който го развие щеше да е Рим, т.е. нещата нямаше да се променят, а щяха само да имат друго име.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тази тема ме развесели, рядко влизам тук, но се зачетох и се посмях :) КГ отново демострира повръхностно вглеждане в материята, но за сметка на това компенсира с щедри обобщения и философствания :)

КГ, моля те, запознай се с галското общество, социалните му структури и икономическо ниво и после говори за "изостаналост", каквото и да значи тази дума, употребена по отношение на култура.

ПС. А това

много по-висша идея за държавност, за право и ред, за империя и гражданство
просто ме заби, няма такава дивотия :)
Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор
Тази тема ме развесели, рядко влизам тук, но се зачетох и се посмях :) КГ отново демострира повръхностно вглеждане в материята, но за сметка на това компенсира с щедри обобщения и философствания :)

КГ, моля те, запознай се с галското общество, социалните му структури и икономическо ниво и после говори за "изостаналост", каквото и да значи тази дума, употребена по отношение на култура.

ПС. А това

просто ме заби, няма такава дивотия :)

Оо, сър, здравей:) Би ли посочил точно тезата си - какво е например галското писано право, къде е обективирано, кои са институтите му. Галската архитектура и завоевание, държавното им устройство? Галска литература и изкуство, по-известни творби? Такова несъгласие има нужда от един-два аргумента.

Аз че повърхностно засягам, повърхностно е, но все пак обоснови се за да видим дали си прав.

Смяташ, че културите по начало са еднакви и няма по-изостанали и по- развити или пък смяташ, че галите са сравними с римляните?

Поздрав!

Sorry, че чак сега отговарям, не бях видял, че си написал нещо. Радвам се да те видя тук :):):):bleh:

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • 8 месеца по късно...
 • Глобален Модератор
КГ, моля те, запознай се с галското общество, социалните му структури и икономическо ниво и после говори за "изостаналост", каквото и да значи тази дума, употребена по отношение на култура.

Вече имаме тема, посветена на келтите:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=7261

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Най-ценното, което римляните оставят след себе си, са традициите към спазването на законите и създаването на много богата практика по тяхното прилагане. Като хора прагматични, те не си падат по сложните идеологии, а се опитват да направят функционирането на държавата максимално ефективно. Като хора наблюдателни и цинични те не са си правили илюзии за човешката природа и са били наясно че държавата ще преуспее, когато се управлява не от добри хора, а от добри правила. Изразът "лош закон, но закон" е най-доброто свидетелство за това. Повечето държави в древността (а и не само тогава) са били силни, когато са били силни управниците им. Рим е бил силен дори когато се е управлявал от некадърници, а такива не са били малко (особено през епохата на империята). Това е така, защото нещата са зависели не само от волята на владетеля, а от създадената система на отношения и правила в обществото. Така се създава и усещане за справедливост, поне докато законите се спазват и прилагат за всички.

Друго нещо много важно според мен - религиозната толерантност. Като цяло римляните са били внимателни към обичаите и вярванията на завладените народи и са избягвали да ги преследват или да налагат своята религия, освен в случаите, когато тяхното отстояване е било пряко свързано със стремеж към независимост. Разбира се това не е било от човеколюбие, а резултат на добре премислена стратегия на приобщаване на покорените народи към Рим, но все пак е било факт. Тази политика на античния Рим е в пълен контраст с политиката на християнския Рим, който го наследява и който се характеризира с религиозна нетърпимост и насилствено налагане на единна религия.

Така че без да идеализирам римляните и да пренебрегвам отблъскващите страни на тяхното общество, аз мисля че Рим е дал на своите приемници постижения като върховенството на правото и религиозната свобода - неща, които днес се възприемат като нещо естествено, но не винаги е било така. Римляните не са открили нито едното, нито другото, но са успели да ги превърнат в принципи на управлението, които са пуснали достатъчно дълбоки корени, за да оцелеят и след като Рим отдавна е бил изчезнал.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Римляните са в основата на европейската цивилизация и култура. Това, което виждаме в градовете им /най-запазеният пример за което е Помпей/, важи и до днес. Същите принципи на управление и обществени взаимоотношения.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, и армията също. Изобщо съвременната идея за държавност и за правова държава. Казва го по-горе и aristid, но е толкова фундаментално, че ще го повторя...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

История Тацита считается основополагающей для западной истории, все давно к ней привыкли и не осмеливаются подвергать сомнению или хоть какому-либо критическому анализу.

Но даже при ближайшем критическом анализе событий, возникает много сомнений и вопросов по поводу правдивости изложенных в ней событий, достаточно для начала посмотреть хотя бы 1 главу.

Корнелий Тацит ИСТОРИЯ

КНИГА I (нумерация по тексту)

6. "К ним надо прибавить множество воинских подразделений, которые Нерон навербовал в Германии, Британии и Иллирии и, готовясь к войне с альбанами, отправил к каспийским ущельям."

– Римляне италийские не были никогда на Кавказе, не имели никаких интересов в этой области. Есть два варианта реальных обстоятельств:

1. либо речь идёт о ромеях-греках со столицей Рум (Царь-град) на Понте, для которых контроль на этим районом действительно имел стратегическое значение, чтобы персы не повторили поход Дария.

2. либо речь может идти о более позднем походе против албанцев на Балканах.

Особенно фантастически выглядит набор войск «в Германии, Британии и Иллирии, против Албании на Кавказе». Против кого-кого? И главное зачем? Кого могли побеспокоить кавказские албанцы? Либо речь идёт об албанцах, пришедших на Балканы в 11-12 веке.

Все действия 1 книги укладывается в срок два месяца:

Начало: 27. В восемнадцатый день перед февральскими календами (15 января 69 г.)

Окончание 1 Книги: "90. Накануне мартовских ид Отон поручил сенату заботы о делах государства и распорядился. Отправляясь в поход, Отон поручил… (комм. редктора: Согласно Светонию (Отон, 8) — 24 марта 69 г. Тщательный расчет дней, прошедших между выступлением из Рима и гибелью Отона, заставляет, однако, полагать, что армия выступила из Рима 14 марта. Отон в один день произнес речь в сенате, обратился к народу и двинулся в поход.)

А между этими датами:

"76. Первое сообщение, внушившее Отону уверенность в своих силах, пришло из Иллирии: на верность ему присягнули легионы Далмации, Паннонии и Мёзии. Подобное же известие было доставлено из Испании.

В Иудее Веспасиан и Муциан в Сирии привели свои легионы к присяге Отону. Под его властью оставались также Египет и другие провинции, расположенные дальше на восток. Верность ему сохраняла и провинция Африка, где зачинщиком выступил Карфаген…" При этом после этого сообщения Оттон продлевает полномочия консулов до мартовских ид, то есть за какой-то срок, не за день же два. Но мы это опустим и мы возьмём точно указный срок.

Официальная история предлагает нам поверить, что за два месяца вестник достиг Египта и вернулся обратно. Это категорически и однозначно невозможно: если взять просто линейкой по карте померить расстояние (в действительности можно умножать в 1,5 -2 раза), то получается

Италия – 600 км

Балканы – 1400 км

Малая Азия – 800 км

Ближний Восток и Египет – 1000 км.

Итого: 3800 км, туда и обратно 7400 км

По морю получается ок 3400 км. туда и обратно – 6800 км.

Смотрел мореплавание (http://www.xlegio.ru/birema.htm): было только каботажным (вдоль берега), только в светлое время суток, парусом пользовались только при попутном ветре. «"Быстроходным" считался корабль, способный выжать 7-8 узлов (14 км/ч), а вполне пристойной считалась крейсерская скорость в 3-4 узла (7-8 км/ч)» – получатся 85 дней туда и обратно.

Но поскольку действие происходит зимой, январь-февраль, то зимой древние не плавали. Об этом в частности свидетельствует Ф. Григоровиус в Истории Рима..., он сообщает о визите римского папы из Рима в Константинополь и обратно. Данное путешествие заняло у папы в 8 в - 1 год, при этом папа останавливался на зимовку в пути. В Истории Афин, то же автор сообщает, что в начале 13 в. крестоносцы плыли в первый крестовый поход с Корфу до Константинополя 1 месяц, а это гораздо ближе, Корфу возле Пелопонеса, то есть осталось только обогнуть Пелопонес и пройти Ионическое и Мраморное море. И плыли крестоносцы на самом лучшем флоте в то время - венецианском. Попадалось в других источниках информация о пути из Рима в Александрию за 6 месяцев.

Так что вывод - однозначный - это сказки, фэнтези.

"79. Сарматское племя роксоланов …… вторглось в Мёзию. Их конный отряд состоял из девяти тысяч человек…. сила и доблесть сарматов заключены не в них самих…., но вряд ли существует войско, способное устоять перед натиском их конных орд. В тот день, однако, шел дождь, лед таял, и они не могли пользоваться ни пиками, ни своими длиннейшими мечами, которые сарматы держат обеими руками; лошади их скользили по грязи, а тяжелые панцири не давали им сражаться. Эти панцири, которые у них носят все вожди и знать, делаются из пригнанных друг к другу железных пластин или из самой твердой кожи; они действительно непроницаемы для стрел и камней, но если врагам удается повалить человека в таком панцире на землю, то подняться он сам уже не может. Вдобавок ко всему их лошади вязли в глубоком и рыхлом снегу, и это отнимало у них последние силы."

Сарматы – это славяне по всем славянским историкам вплоть до 17 века, рокс – рос (Ломоносов объяснил греческую букву «кс»), а-лане- по-ляне. К стати, у Бируни арабское написание: ал-ланы. Итак, перед нами племя полян, народа – руссов, по вере своей – славяне.

Анализ вооружения конников: длинная пика и двуручный меч, тяжёлые панцири железные и кожаные. Пика, двуручный меч и железные панцири – это вооружения появившиеся только во 2-ой половине 1-го тысячелетия нашей эры, после прихода обров-аваров (5-6 в.н.э.) с Востока в Европу, после появления стремян и усовершенствования кочевниками седла, что позволило прочно опираться на стремена и держаться на коне только ногами, используя освободившиеся руки для пики и двуручного меча.

Перед нами явно история не 1 в. н. э., а после 5-6 в н.э.

А если учесть, что в Риме стал править Отон, то и у него есть более поздние «дубликаты», а именно Оттоны 1 (умер в 973г) 2 и даже 3, которые называются германскими королями и императорами и правят в Ахене и Риме в 10 в.н.э. При этом можно вспомнить, что один из германских императоров Оттонов не говорит на «германском» языке, но только на мёртвой латыни – в 10 в, а его не понимает король франков, тоже германцев, то всё становится даже очень смешно.

А это уже явные признаки подделки истории, такие совпадения в жизни не бывают.

2. "Я приступаю к рассказу о временах…

… удачи на Востоке и беды на Западе — Иллирия объята волнениями, колеблется Галлия, Британия покорена и тут же утрачена, племена сарматов и свебов объединяются против нас, растет слава даков, ударом отвечающих Риму на каждый удар, и даже парфяне, следуя за шутом, надевшим личину Нерона, готовы взяться за оружие

8. Что касается провинций, то Испанией управлял Клувий Руф…; Галлию привязывала к новому режиму не только память о восстании Виндекса, но также и благодарность за недавно дарованное ей право римского гражданства и облегчение налогов. Между тем племена галлов, жившие по соседству со стоявшими в Германии армиями, не получили подобных привилегий

11. В Египте уже со времен божественного Августа место царей заняли римские всадники, которые управляли страной и командовали войсками, охранявшими здесь порядок: императоры сочли за благо держать под своим личным присмотром эту труднодоступную провинцию, богатую хлебом, склонную из-за царивших здесь суеверий и распущенности к волнениям и мятежам, незнакомую с законами и государственным управлением. Обе Мавритании, Реция, Норик, Фракия и прочие провинции, управлявшиеся прокураторами, склонялись в пользу нового государя или против него в зависимости от настроения стоявших поблизости армий."

– стиль фэнтези, автор порхает по всей Европе и части Азии "на крыльях своей безудержной фантазии".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ни к селу, ни к городу, да еще и полнейший бред. :crazy_pilot:

– Римляне италийские не были никогда на Кавказе, не имели никаких интересов в этой области. Есть два варианта реальных обстоятельств

Были и не раз. Сначала при Помпее, потом при Корбулоне и Адриане, даже гарнизоны в Дарьяловском ущелии имели. А союзные Иверийские цари поставляли им союзные войска - numeri. Нерон готовил широкомаштабный поход против Парфии, но начавшаяся Юдейская война помешала его планам, да и потом гражданская война отложила экспансию римлян в Месопотамию на полвека.

Подробнее читай здесь:

http://www.xlegio.ru/armies/shmalko/orient_nero.htm

"76. Первое сообщение, внушившее Отону уверенность в своих силах, пришло из Иллирии: на верность ему присягнули легионы Далмации, Паннонии и Мёзии. Подобное же известие было доставлено из Испании.

В Иудее Веспасиан и Муциан в Сирии привели свои легионы к присяге Отону....Официальная история предлагает нам поверить, что за два месяца вестник достиг Египта и вернулся обратно. Это категорически и однозначно невозможно.

Неправильный вывод. На территории империи функционировала государственная почта, позволяющая гонцам переодолевать большие расстояния за день, так как на каждой станции имелись свежие кони.

Так что нет ничего странного в факте, что гонцы доставляли важные поручения быстро.

Вот некоторые примеры о времени передвижения и плавания:

Императорская почта была устроена таким образом, что ей пользовались почти исключительно чиновники, курьеры и другие лица, путешествовавшие по казенной надобности. Зато к услугам путешественников повсюду были частные почтовые учреждения. Во многих городах Италии существовали корпорации содержателей наемных экипажей, четырехколесных, двухколесных повозок и упряжных животных. Так как в самих городах езда в экипажах была очень мало распространена, то, очевидно, этот промысел был рассчитан на путешественников. Почтовые дворы помещались у ворот или даже за чертой города: на известном расстоянии друг от друга были станции, на которых переменяли лошадей и экипаж.

Императорская почта делала на больших расстояниях в среднем по 7 ½ километров в час, считая и остановки. Путешествие из Антиохии в Константинополь (1100 км) совершалось менее, чем в 6 суток. В наемном экипаже ехать с такой быстротой было нельзя, так как приходилось менять лошадей и возницу на каждой станции. Цезарь, путешествиям которого удивлялись его современники, совершил путь от Рима до Роны менее чем в 8 дней, что составляет 150 км в сутки; в другой раз он употребил 17 дней на путешествие из Рима в Бетику [1]. Ицел, когда вез Гальбе известие о смерти Нерона, в 7 дней доехал из Рима в Клунию (в Испании). Курьер, возвестивший римлянам об убийстве Максимина,* делал по 200 км в сутки. Обыкновенные путешественники, которые останавливались на ночлег, двигались, естественно, с меньшей скоростью. Из Брундизия в Рим (500 км) ехали 10 дней; путь от Тарракона в Бильбилис [2]

(300 км) совершался в 5 дней. Хорошие ходоки употребляли 5 дней на дорогу из Рима в Капую (около 200 км) и три дня в Путеолы (в окрестностях Неаполя), лежащий на таком же расстоянии.

Морские путешествия производились только весной, летом и в первую половину осени, так как навигация прекращалась за 3 дня до ноябрьских ид и до 3 дня до мартовских нон. Только очень важное дело могло заставить кого-нибудь пуститься в море зимой. Так, напр., Овидий должен был отправиться в Томы [1] в декабре. В случае кораблекрушения береговые жители заявляли свои права на остатки, выбрасываемые морем. Случалось, что рыбаки нарочно вызывали крушение, показывая ложные сигналы. Что касается пиратов, то они почти совершенно исчезли на Средиземном море, появляясь лишь в кратковременные периоды анархии в римском государстве.

Плыли часто ночью, особенно между Путеолами и Остией, а также вдоль греческого берега. Выехав из Путеол вечером, можно было к утру доехать до Антии, на другой день до Гаэты и на третий прибыть к устью Тибра. Путь от Брундизия до Керкиры и Диррахия при благоприятной погоде и попутном ветре можно было сделать в один день, при дурной же погоде переезд этот делался гораздо более продолжительным.

Св. апостол Павел при попутном южном ветре в один день доехал из Регия до Путеол. По свидетельству Филострата, Аполлоний и Дамис, отправившись из Путеол при благоприятном ветре, лишь на третий день прибыли в Тавроменион [2]. Считалось 6 дней пути от Сиракуз до Киллен (гавань в Элиде) и 5 — от Коринфа до Путеол. Обыкновенно избегали объезжать вокруг Пелопоннеса, предпочитая ехать прямо на Коринфский перешеек. Впрочем, некоторые ездили и первым путем: известен, например, один купец, который 72 раза совершил путешествие в Италию и каждый раз огибал мыс Малеа.

От Меотийского Болота (Азовское море) было 10 дней пути до Родоса и 14 до Александрии. В период пассатных ветров из Италии в Сирию плыли чаще через Александрию, чем прямо от Брундизия; этот последний путь считался очень трудным и неудобным, александрийские же корабли имели репутацию самых быстроходных парусных судов, а матросы на них — лучших моряков. При хорошем ветре корабль делал 220 км в 20 часов.

Из Остии в Гадес было 7 дней пути, в Таррагону — 4, в Фрей — 3. В два дня можно было доехать до Африки.

http://sno.pro1.ru/lib/giro/8-15.htm

Но поскольку действие происходит зимой, январь-февраль, то зимой древние не плавали. Об этом в частности свидетельствует Ф. Григоровиус в Истории Рима...

Плавали, когда была на то необходимость, а в случае была такая.

Данное путешествие заняло у папы в 8 в - 1 год, при этом папа останавливался на зимовку в пути

Не путай периоды. В Средневековии не было ни хороших дорог, ни единной империи. Да и процессия папы одно, а срочное донесение гонца - совсем другое.

Сарматы – это славяне по всем славянским историкам вплоть до 17 века, рокс – рос (Ломоносов объяснил греческую букву «кс»), а-лане- по-ляне. К стати, у Бируни арабское написание: ал-ланы. Итак, перед нами племя полян, народа – руссов, по вере своей – славяне.

На это тебе или автору, которого цитируешь отвечу твоими же словами:

Так что вывод - однозначный - это сказки, фэнтези.

Иначе выходит - что славяни - иранцы. :bigwink:

А русскую альтернативную теорию, что этрусские - это русские /ну и все остальные древние народы - славяне/, пожалуйста не выкладывай здесь. Есть подфорум - "Алтернативна история", туда и грузи эти сказки.

Перед нами явно история не 1 в. н. э., а после 5-6 в н.э

Фоменковщиной /новой хренологией/ пахнет. :crazy_pilot:

А если учесть, что в Риме стал править Отон, то и у него есть более поздние «дубликаты», а именно Оттоны 1 (умер в 973г) 2 и даже 3, которые называются германскими королями и императорами и правят в Ахене и Риме в 10 в.н.э. При этом можно вспомнить, что один из германских императоров Оттонов не говорит на «германском» языке, но только на мёртвой латыни – в 10 в, а его не понимает король франков, тоже германцев, то всё становится даже очень смешно.

А это уже явные признаки подделки истории, такие совпадения в жизни не бывают.

Действительно становится очень смешно от бредовых толкователей и недоучках, пытающихся найдти под волом теленка.

– стиль фэнтези, автор порхает по всей Европе и части Азии "на крыльях своей безудержной фантазии".

А вот я с нетерпением жду, когда источник твоей фантазии иссякнет, но явно она безгранична. :smokeing:

П.С. так как форум болгарский, пожалуйста пиши на болгарском языке. Не все понимают русский. Но имеется и русский подфорум:

http://nauka.bg/forum/index.php?showforum=36

Хотя грузить туда такую комическую информацию - не имеет смысла.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Императорская почта делала на больших расстояниях в среднем по 7 ½ километров в час, считая и остановки." - Чуть быстрее скорости пешехода 5 км в час. Удивительно быстро!

"Брундизия в Рим (500 км) ехали 10 дней" - то есть 50 км в день

"(300 км) совершался в 5 дней. " - 60 км в день

Замечательные примеры, которые полностью соответствуют и моим расчётам по максимуму, и не получается преодолеть 7500 за 60 дней, поскольку получается надо преодолевать 125 км день, что в 2 раза больше, чем максимальный пример. Да с математикой у научников-традиков тоже плохо!

Морские путешествия производились только весной, летом и в первую половину осени, так как навигация прекращалась за 3 дня до ноябрьских ид и до 3 дня до мартовских нон. - Совершенно верно! Остальное фантастика западников-традиков.

Св. апостол Павел при попутном южном ветре в один день доехал из Регия до Путеол. - а Христос ходил по воде!

"Не путай периоды. В Средневековии не было ни хороших дорог, ни единной империи. " - да, придётся исправить науку историю, и сказать, что развитие человечества есть регрэсс, а не прогресс. так кто из нас не научно подходит?

Иначе выходит - что славяни - иранцы. :bigwink: - иранцы - словно новое, но почему-то научники употребляют его к древней эпохе. Правильно сказать Арии. Как и часть современных индусов, персов и славяне с русскими вместе, и все они сохранили об этом памыть. Вот это точно и верно. смотри надпись которую Дарий оставил - он перс и арий.

Согласно Иоану Малале скифы Персидское царство создали и Геродот говорит "царские скифы", что значит под властью Царя царей были, а он тогда был единственным в этом регионе.

тут совсем недавно нашёл Maidan в Дели Индии, таким образом Майдан был во всех арийских столицах: Дели, Исфахан, Царь-град, Киев и везде значит одно и то же центральная (торговая-рыночная) площадь - очень символично!

П.С. так как форум болгарский, пожалуйста пиши на болгарском языке. Не все понимают русский.

за то что пишу по-русски, и не знаю болгарского, приношу извинения болгарам-братушкам.

Но болгары с русским друг друга издревле хорошо понимали! :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...