Отиди на
Форум "Наука"

учебник от 2009 г. за "румънците на юг от Дунав"


Recommended Posts

 • Потребител

"Една история за младите румънци на юг от Дунав", издание 2009 г.

Валентин Булоцоиу

/фамилията досущ като "Булодзите" от Средна Азия, което е китайско изписване за българите, а иначе латинските източници ги изрисват като "Буладж или Болах" /

http://www.scribd.com/doc/16233751/Manual-Istorie-01

Приятно четене и обсъждане. Има и встъпително упътване за ползване на помагалото от румънците на "юг от Дунав", които не владеят румънски език. Уверявам, че празниците след прочитането на помагалото, ще са много весели.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Като сменим името , ''ръмънци '' с българи , всичко си идва на мястото .

Няма никакви ромеи на север от Дунав и на юг също са се църковноославянчили.

Прочее Иванко, трябва да съберем последните парчета от мозайката и да поставим кръст на измислената и тиражиран ''ръмънска'' история.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
на север от Дунав и на юг също са се църковноославянчили...

Налагането от силните на деня империи на литургичен език за църковни служения в контролираните от тях църкви не означава автоматично смяна на народа, езика и обичайте.

По това време в цяла Западна Европа се е служело на латински език, това по вашата логика би трябвало да означава изчезване на народи.

Ясно е, че капитулацията на кан Борис е дала кард бланш на гърците да използват славянската езикова карта за налагане на сфера на влияние на североизток, към безбрежните руски степи. За това и бе избита българската аристокрация по нареждане на патриарх Фотий.

Използвайки капитулацията на българите Византия използва готовата преводна литература на славянски със кирилометодиява азбука, която не се понравила на моравските славяни и щеше да иде зян.

Османската империя пък, за да контролира нещата запази тази традиция и чрез фанариотите запази статуквото - влияние чрез славянски литургичен език включително и в зависимото от султана княжество Валахиа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ИЦА, нали не очакваш в 2009 г., навръх Нова година, някой наивник да се върже за това старо ретро? И то в епохата на бързия обмен на информация и достъп до налични оригинални източници от документи от различние епохи /т.нар. източници за науката история/ :biggrin: Така, че смятам, че от нас "румънците /блахи/ южно от Дунав" /"неромънизираните" и "неромъноезични", запизили стария език /блахико- блъгарски/ и обичаите от древно време и досега/, единици ще се вържат на информацитя за историята ни от това луксозно издание. Иначе прочетох и въведението за тези "румънци", които са "нямали възможността да усвоят румънския". Ще се постарая да сторя това, което сънародниците ни на север от Дунав не са успели да сторят допреди два-три века, а именно усвояването но като втори чужд език и аз - а именно усвояването на румънския език. Добронамерен съм. Все пак знанието на чужди езици, извън родния /който на юг от Дунав по чудо е съхранен през вековете изцяло нероманизиран/, дава сила в наше време.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Все пак знанието на чужди езици, извън родния /който на юг от Дунав по чудо е съхранен през вековете изцяло нероманизиран/, дава сила в наше време.

LХХІІ заседание, събота, 27 юли 1902 г.

Запитване от Д-р К. Икономов за преместването на Тутраканския околийски началник, А. Лазаров, и за побългаряването на гр. Тутракан

Напр., до Освобождението гр. Тутракан е броял твърде малко число българско население.

По-нататък, след Освобождението, числото на българското население от ден на ден е почнало да расте и ежегодно се увеличава.

Обаче, както до Освобождението, така и след Освобождението, а също и сега, физиономията на тоя град си остава се влашка.

Правителствата, обаче, в България са се менявали, но не всички са се заинтересували за да поправят, за да предадат друга физиономия на този край.

За да бъда справедлив, трябва да призная обаче ... (Д. Петков: Ние казваме, че правителствата са се менявали, но правителствените в Тутракан не са се менявали. Това не се касае до Вас: Вие сте нов човек.)

За да отдам справедливост, дължен съм да призная, че само правителството на г. Радославова някак си погледна по-сериозно работата.

Заинтересува се то и искаше да придаде българска физиономия на тоя град и оттогаз се даде потик на българизма. Действително, в Тутракан направени са някои постъпки за побългаряване.

Има 2 училища съградени, вземени са някои и други мерки, но градът както по-преди, така и сега остава с влашка физиономия; а това показва, че мерките, които са били прилагани, не са били достатъчно ефикасни.

Вярно е, че по целия Дунавски край имаме население влашко, обаче нийде това население не се запазва така, както в Тутракан.

Причината е другаде: ромънският елемент другаде е бил слаб и е можал да се асимилира в общата българска маса, когато в Тутракан този елемент е бил силен, остава си силен и българският елемент не може да влияе, а нашите правителства като не са се интересували да направят нещо, затова и до днешен ден физиономията остава влашка.

Ако в 25 години този град остава с чужда физиономия, причината е не само малкото число българи, които живеят и които не могат да надвият на ромънизма, но отчасти виновни са нашите правителства, които не са вземали никакви мерки.

В туй същото време ние позволяваме отварянето на ромънски училища даже в столицата София.

Създаде в Тутракан едно училище, развива пропаганда и по тоя начин подготвя почва, а ние стоим хладнокръвни и нищо не предприемаме.

Ако говоря туй, говоря го и имам пред вид главно тая част от ромънското население, която е надъхана от ромънските идеи на отвъддунавските власи, които разпространяват тия идеи между отсамното ромънско население в града и спрямо които ако не вземем мерки един ден, целият град, цялото ромънско население ще бъде надъхано с тоя дух.

Всякога в Тутракан е имало фанатизирани власи, обаче откак ромънското училище се построи, оттогава и числото на тия тъй фанатизирани власи започна да расте и от ден на ден то повече и повече расте.

Вече там има цяла дружина, цяло общество, които имат за главна цел да разпространяват идеите на отвъддунавските власи, да ги държат в духовно единение.

Те си съставляват своя отделна община, поддържат си училище и съставляват настоятелства на техните училища, макар че са български подданици.

За тях официален език не съществува, влашки говорят навсякъде: в къщи, по улицата и в държавните учреждения.

Така беше и по-преди: в градския съвет отива човек ромънин, на влашки му говореха; по влашки се пееше и в българската църква, по влашки се разгласяваха с барабанчика новините.

И вместо да виждаме от ден на ден да тържествува официалния български език, ние това нещо в тоя край не забелязваме и стоим там в едно стабилно положение; прогрес не правим — положението си остава тъй, както е било преди години.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Това беше коментирано в друга тема и представлява съвсем ограничен случай на общо взето адекватна реакция на румънския национализъм сред някои власи.

Те са достатъчно малко за да бъде това национален или регионален въпрос и от друга страна, няма никакви репресии.

Да сравним ли с постъпките на румънската армия при идването й в България и особено в Добруджа? По-добре не.

Налагането от силните на деня империи на литургичен език за църковни служения в контролираните от тях църкви не означава автоматично смяна на народа, езика и обичайте.

По това време в цяла Западна Европа се е служело на латински език, това по вашата логика би трябвало да означава изчезване на народи.

Османската империя пък, за да контролира нещата запази тази традиция и чрез фанариотите запази статуквото - влияние чрез славянски литургичен език включително и в зависимото от султана княжество Валахиа.

1/ Българския служебен език ниикога не е налаган със сила във Влашко или Молдова или където и да е през Средновековието.

2/ Османската империя пък чисто и просто оставя раята да си прави каквото знае, с това изключение, че всички църкви са подчинени на Цариградския патриарх или на Охридската архиепископия.

Какво да "контролира" османската империя, на Влад Цепеш ковачите на чалми върху турски глави ли?? :crazy_pilot:

На латински се служи в католическата цървка в цял свят, защото там папата е единствен неин световен глава. Има огромна разлика с православието. Като бяха толкова велики и самостоятелни власите и нямаха турци, защо не служеха на влашки?? Защото традицията им е чисто българска.

Което не изключва, за разлика от мнението на Иванко и Рицар, съществуването на влашкия етнос. Просто трябва да се имат предвид някои негови специфики, съществената от която е по-късното му обособяване като народност и нация. В това няма нищо лошо.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1/ Българския служебен език ниикога не е налаган със сила във Влашко или Молдова или където и да е през Средновековието.

1.През "Средновековието" няма "български" език - а църковен славянски (славянски говорим език обогатен със новосъставени думи за да се преведат светите писания във връзка с мисията на визант. мисионери Константин и Методи във Велика Моравия.

2/ Османската империя пък чисто и просто оставя раята да си прави каквото знае, с това изключение, че всички църкви са подчинени на Цариградския патриарх или на Охридската архиепископия.

2. Нищо в Османската империя не е било на самотек, както на теб ти се струва.

Великата порта е водила много добра политика, имаче не би просъществувала и не би владяла такава голяма част от югоизточна Европа и само амбицията на Руския император да завладее беломорието ни направи това, което сме днес - освободена рая.

3. Какво да "контролира" османската империя, на Влад Цепеш ковачите на чалми върху турски глави ли?

3. Княжество Валахия е имала и периоди на пълна независимост от портата и периоди на васалитет, така че е несериозен твоят опит да се абстрахираш от термина време и съпоставяш нвсъпоставими неща.

4. Като бяха толкова велики и самостоятелни власите и нямаха турци, защо не служеха на влашки?

4. При първа възможност са започнали да служат и на своя говорим език. Дори на юг от Дунав се е служило в районите населени със власи на румънски, преди да бъде забранено разбира се.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Нещо си назад. Тезата за църковнославянския е опровергана още от академик Лихачов. Власите са писали, служели и ползвали в администрацията български език до началото на 19 век.

Османската империя има ограничени възможности да наложи език, при това български, на Влашко. Та тя не успява да наложи гръцкия на българите, а и никога не го е поискала. И защо й е да налага български във Влашко, а гръцки в България???!

???!!!???

Власите и техните войводи с български имена :):):) са набивали хиляди турци на кол и са им ковали чалмите за главите с пирони, та да се подчинят на един език.

Нещо силно изкривяваш румънската история...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Като изключим лошия български превод и някои неточности, за популярно четиво не е зле.

Най-малкото отваря нов мегдан за нЕкои изследователи, които - по познат вече маниер - ще ни докажат, че например Tudor Vladimirescu и Avram Iancu са част от българската история.

Що пък не, след като "Балуцоиу" трябва да идва от "Булодзите"(sic) :biggrin:

P.S.:

Подобни (двуезични) неща отдавна трябваше да има.

Като в подобни задъжително трябваше да участва и българската страна,

но явно за отсам-дунавските специалисти това не е приоритет.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Малко въпросчета с отговори -

1.През "Средновековието" няма "български" език - а църковен славянски (славянски говорим език обогатен със новосъставени думи за да се преведат светите писания във връзка с мисията на визант. мисионери Константин и Методи във Велика Моравия.

Прочие откъде и по кое време е утвърден този ''славянски'' език във Влашко ???

А/ В.От учениците на св.Кирил и Методий???-О.- Гаче , по това време нямаше ли '' впървом'' глаголица, пък после се пръкна кирилицата , която възлезе на хоризнота след идването на славянските ученици в България ???

Б/ Ако е дошла от Русия през XI-XIIв. ,защо няма никакви оротграфски или граматически особенности, които да ни подскажат някаква връзка /???

В/ От Унгария - От Унгария е дошло славянско писмо???

Г/. От ''икуменистическия'' Константинополски патриарх, който обособил първите влашки и молодвоски митрополии ??? - И откъде апропо, ги е взел тези ''славянски'' книги ромейския патриарх ???Че той с помощта на гръцкото духовенство не гори ли български книги цял XI и XII век ???

Д./ От Патагония - прелетели с прелетните щъркели :crazy_pilot:

Е./ От учениците на св. Кирил , които предоставили на българската църква и администрация българския църковен език

2. Нищо в Османската империя не е било на самотек, както на теб ти се струва.

Великата порта е водила много добра политика, имаче не би просъществувала и не би владяла такава голяма част от югоизточна Европа и само амбицията на Руския император да завладее беломорието ни направи това, което сме днес - освободена рая.

Уважаеми, моделирате си глобални модели, чиито механизми , дори не знаете как работят. Великата порта е имала задачи, но дали ги е изпълнявала докрай на 100 % , това май е абсолютно недоказуемо.

3. Княжество Валахия е имала и периоди на пълна независимост от портата и периоди на васалитет, така че е несериозен твоят опит да се абстрахираш от термина време и съпоставяш нвсъпоставими неща.

Точно си съпсостави не само Влахия , но и Трансилвания и Молдова в цялата схема и ще добиеш, далеч по ясна представа ,за контюниитета на българския модел(българска администрация, църква и етнос) в трите държави и яростните опити от Изток(Османците) и от Запад (папата, Унгария ,а след това Австрия и Австро-Унгария) да унищожат този модел.

4. При първа възможност са започнали да служат и на своя говорим език. Дори на юг от Дунав се е служило в районите населени със власи на румънски, преди да бъде забранено разбира се.

Че, не сте запознат с ''ръмънската'' история, го доказахте , отдавна, но за това ,че не познавате нито идеите на папския прозелитизъм , Екатериновската идея и управлението на фанариотите и техните концепции за развитие на влашките княжества няма кой да ви го допълни, като дупка във вашите праволинейни разбирания.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
1/ Българския служебен език ниикога не е налаган със сила във Влашко или Молдова или където и да е през Средновековието.

1.През "Средновековието" няма "български" език - а църковен славянски (славянски говорим език обогатен със новосъставени думи за да се преведат светите писания във връзка с мисията на визант. мисионери Константин и Методи във Велика Моравия.

2/ Османската империя пък чисто и просто оставя раята да си прави каквото знае, с това изключение, че всички църкви са подчинени на Цариградския патриарх или на Охридската архиепископия.

2. Нищо в Османската империя не е било на самотек, както на теб ти се струва.

Великата порта е водила много добра политика, имаче не би просъществувала и не би владяла такава голяма част от югоизточна Европа и само амбицията на Руския император да завладее беломорието ни направи това, което сме днес - освободена рая.

3. Какво да "контролира" османската империя, на Влад Цепеш ковачите на чалми върху турски глави ли?

3. Княжество Валахия е имала и периоди на пълна независимост от портата и периоди на васалитет, така че е несериозен твоят опит да се абстрахираш от термина време и съпоставяш нвсъпоставими неща.

4. Като бяха толкова велики и самостоятелни власите и нямаха турци, защо не служеха на влашки?

4. При първа възможност са започнали да служат и на своя говорим език. Дори на юг от Дунав се е служило в районите населени със власи на румънски, преди да бъде забранено разбира се.

Море да се благодариш че не си в ръцете на гарфийлд от кайгана.Знаеш ли той такива шовинистчета като теб колко лесно ги банирва до живот.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

в. ВИДИН, брой 69 (1742), 28-30 септември - http://vidinpress.com/sites/default/files/09-69.pdf

Ако лъжата, че власите са румънци се повтори 100 пъти, някой може да повярва, че наистина е така

Ще си позволя да перефрaзирам думите на великия български родолюбец, монаха от Атон Паисий Хилендарски: "О, неразумний юроде, поради що се срамиш да се наречеш ВЛАХ? Или власите не са имали свое царство и цар (Влахия е основана през 1330 година от Бесарб I). или свой език (румънския), или своя писменост (латинската), или своите традиции, обреди и обичаи?" И т.н.. и т.н. Ако си роден в някое от селата по поречието на река Тимок, сигурно знаеш как звучи обръщението "Влах". Най-малкото обидно и оскърбително. Защото в този подигравателен смисъл го използват повечето българи. Аз лично не се срамувам от това, защото познавам интелекта на власите и знам, че над половината от всички учители във Видинско и почти всички началници на отдел "Просвета" във Видин са били власи.

Дълго време за произхода и същността на власите у нас че се говореше. В днешно време, когато глобализацията е повсеместна, нещата се промениха. Във Видин и околните села започнаха да се провеждат най-различни празници и фестивали, но за съжаление те се организират предимно от румънците, а ние просто сме участници. Спомнете си тазгодишния фолклорен фестивал в местността Албутин, където плакатът на сцената беше изписан само на румънски език и единствения човек, който произнесе реч на български беше кметът на Видин Румен Видов. Добре че организаторите не бяха се сетили да превеждат словото му на румънски, за да се разбере по-добре от всички власи... Наскоро излезе книгата на Валентин Балуцойю "Една история за младите румънци на юг от река Дунав" с паралелен текст на румънски и ужасен превод на български. В нея господинът недвусмислено твърди, че всички власи отсам Дунава са румънци. Този човек "носи вода от девет кладенеца" и едва ли не "доказва" че това е самата истина. Така че, ако един непосветен гражданин прочете книгата може би неволно ще се замисли: дали пък това не е вярно?

Защо се прокрадва тази мисъл?

Защото у нас не може да се намери нито едно сериозно изследване от български автор, което да даде светлина на историческата истина. Не е ли редно и не е ли дошло вече време някой утвърден историк или работник от музея във Видин (там те са в изобилие) да се порови в съществуващите извори и да напише най-сетне нещо сериозно и съществено, което да даде отпор на започната от румънците инвазия?

Знайно е, че природата не търпи празно пространство и ако лъжата, че власите са румънци се повтори 100 пъти, някой може да повярва, че това наистина е така. Докъде би ни завела подобна лъжа сигурно никой не знае...

А може би знае?!

Здравко ДАМЯНОВ

с. Делейна, Видинско

Докато сериозните "български автори" и "утвърдени историци" бягат, като дявол от тамян, от разнищване на темата за "влахите/ власите" в източниците /в съответните епохи, видове източници според съставителя им, развитие на термина през вековете, език през вековете, географски разселения и др./, май пак ще се разчита на появата на "Паисиевци", които да сложат пръст в "академическата и геополитическата рана". Май след вековната колониална Виенска и Петербургска догматична колониална наука, все пак идва времето да се препрочетат "забелязваните" досега източници по темата, но и да се обсъдят "незабелязваните" - от съставящите науката история учени - извори. И да се сложи най-накрая европейската историаграфия в реда, преди разбъркването й при образуването на "нациите" всяка една с "легендата си". Натискът за това, май, пак ще идва отдолу. То иначе не става... Дай боже повече такива статии и "Паисиевци", какъвто в някакъв микро или макро вариант се явява авторът й.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

"Леле, божке, ше остана проС докрай", както пееше народният поет Ицо Хазарта. То византийци ли не сме, татари ли не сме, македонци ли не сме, сега и румънци... Ама добре, че я има нашата Българийка, че инак комшиите щяха да се изтрепят помежду си за земите ни.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Как може една официално издадена книга/учебник да има толкова много правописни и печатни грешки?

Спрях да чета там, където пише, че румънците населявали тези земи от стотици хиляди години. Да не говорим за смешката, че горките румънци в България и Сърбия забравили майчиния си език и затова не разбирали румънски, та им трябват указания как да четат двуезичен текст.

Все по-често се замислям, кое е по-опасно - фиромските или румънските домогвания до части от българския народ, история и земи. Българските историци и политици гледат с насмешка на тези несъстоятелни твърдения, но не съм сигурен, че пасивността може да ги неутрализира напълно. Подай на кучето пръст и ще ти отхапе цялата ръка. Това се е получило с румънците. Наглостта им няма край. Дали ще се получи и с фиромците, не знам още.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не бих казал, че "румънците" имат някаква особена наглост по отношение на българската история. Този учебник е някаква дивотия, кой знае кой го е писал.

Това, което при тях доколкото виждам, е като недостатък, е че забравят българското участие в техния национален, държавен, политически и религиозен генезис. А то е огромно, много по-голямо, отколкото например византийското влияние над България.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Имах предвид техните политици и историци. За ексремистите не говоря, има ги във всяка държава. Имал съм лични познанства и контакти с румънци - много приятни хора и няма и помен от враждебността на официалната румънска политика към България, даже напротив - отношението на българите е по-враждебно към тях отколкото да е обратното и причината е 1913-та, естествено. Интересното е, че когато сме засягали исторически теми (най-често за Асеневци), те най-искрено вярват в това, което са ги учили в училище, но когато им посочиш едно-две противоречия, се замислят и само привидно (не могат да скрият разколеаването си) отричат категорично "нашата" версия.

Един пък най-откровено ми беше казал, че причината за техния на моменти шовинизъм и отричане на всичко българско на тяхна територия е страхът, да не си поискаме някой ден Северна Добруджа и Подкарпатието обратно. А щом един обикновен румънец го признава, представи си какво става при тия, които "коват" тяхната "история" и политика.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Доктрината им е да странят от всичко българско и да отричат каквато и да е историческа и културна връзка с България. Ако не беше така - нямаше да саботират втория мост над Дунав толкова години, ами щеше досега да има и трети поне.

Заради ЕС, са длъжни да пазят поведение, но това е само на повърхността.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Румънската държава днес няма враждебна политика спрямо България.

Това си е сухо комюнике. Няма никаква доказателствена част.

-обгазявания ;

-исторически интерполации ;

-археологически потайности;

-липса на мостове, корабни връзки, политика на антибългарска основа ;

-липса на всякакъв стокооборот , до влизане в ЕС ;

Ще ги вземем и тях с унгарците в Трансилвания , както Македония с лабанците в Скопие и Дебър.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител

...

Един пък най-откровено ми беше казал, че причината за техния на моменти шовинизъм и отричане на всичко българско на тяхна територия е страхът, да не си поискаме някой ден Северна Добруджа и Подкарпатието обратно

...

С извинение, тук искрено ме разсмя.

Демек,

- там никой не е чувал за Крайовска спогодба

- ресурсите(всякакви) на България са в пъти по-големи от тези на Румъния

- демографски Румъния, а не България, колабира с не много ясни последствия за колабиращия

- традицийте по отношение водене на самостоятелна политика са на страната на България, а не на Румъния

- пр.

Доктрината им е да ...

Доктрината им от край време е да се гледат себе си, а не да се харесат на променливата "някого".

Така правят всички т.н. "бели държави".

... нямаше да саботират втория мост над Дунав толкова години, ами щеше досега да има и трети поне...

Втория мост румънците саботираха, но пред аргументите ... и ЕС логично клекнаха.

Клекнаха, ама привидно - румънската част по финансирането е символична, а основната тежест я носи България.

След което ние се самосаботирахме - далаверките с прилежащата земя, пътища и пр. си искат време, като същевременно не един или двама представители на т.н. "български елит"(оня същия, окрал за няма и 10-ина г. най-безсрамно народа си) открито си казваха, че от него няма смисъл след края на войните в Югославия.

Реално строеж има едва от 2009г.

Кога, какви и от кого документи са подписани, може сам всеки да намери и види хронологията.

За да има трети мост - при Оряхово/Бекет, например, трябва да няма саботаж и от българска страна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

...

-обгазявания ;

-исторически интерполации ;

-археологически потайности;

-липса на мостове, корабни връзки, политика на антибългарска основа ;

-липса на всякакъв стокооборот , до влизане в ЕС ;

- подръжка на българските военни гробища(за разлика от останалите ни съседи)

- ...

Ще ги вземем и тях с унгарците в Трансилвания , както Македония с лабанците в Скопие и Дебър.

Само да ти припомня, че първите етнически сблъсци източна Европа след промените не бяха в Югославия, а точно в Трансилвания.

Оказа се, че два вагона карпатски миньори за една седмица вършат много повече и по-качествено работа, отколкото секви униформени позьори в друга една съседна нам страна.

Абе, превенцията си е голема работа. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

С извинение, тук искрено ме разсмя.

Демек,

- там никой не е чувал за Крайовска спогодба

- ресурсите(всякакви) на България са в пъти по-големи от тези на Румъния

- демографски Румъния, а не България, колабира с не много ясни последствия за колабиращия

- традицийите1 по отношение водене на самостоятелна политика са на страната на България, а не на Румъния

- пр.

Аз написах това, което чух от румънеца. Естествено, че е нямал основание и България няма никакво намерение да присъединява отново Румъния. Факт е, че Румъния е тази, която следва политика на разширавяне за сметка на България, а не обратното. Гузен негонен бяга се получава в случая.

Или ще ми кажеш, че Добруджа е изконна румънска земя и те с пълно право се месят във войната през 1913-та като я анексират?

1 Извинявай, че те поправям, но това е грешката, която ме подлудява като я видя. Може би защото е толкова масова - в мн. ч. - ВИНАГИ "ии", в м.р. ед. ч. - ВИНАГИ "ий".

Доктрината им от край време е да се гледат себе си, а не да се харесат на променливата "някого".

Така правят всички т.н. "бели държави".

Не съм чул "белите държави" да отричат римското си наследство. Глишев ако иска да каже, той е по-запознат. Това, което е римското основополагащо влияние за държавите в западна Европа, е българското за Румъния.

Втория мост румънците саботираха, но пред аргументите ... и ЕС логично клекнаха.

Клекнаха, ама привидно - румънската част по финансирането е символична, а основната тежест я носи България.

След което ние се самосаботирахме - далаверките с прилежащата земя, пътища и пр. си искат време, като същевременно не един или двама представители на т.н. "български елит"(оня същия, окрал за няма и 10-ина г. най-безсрамно народа си) открито си казваха, че от него няма смисъл след края на войните в Югославия.

Реално строеж има едва от 2009г.

Кога, какви и от кого документи са подписани, може сам всеки да намери и види хронологията.

За да има трети мост - при Оряхово/Бекет, например, трябва да няма саботаж и от българска страна.

За Дунав-мост пък ги натисна СССР. Ако има как, румънците ще издигнат 10-метрова бетонна стена по южната си граница. Точно защото са гузни, ги притесняват всякако улесняване на контактите между двете страни, да не би случайно истината да излезе на яве.

Видинският мост съвсем не е излишен. Сърбия скоро я влезе в ЕС, я не, но като влезем в Шенген заедно с Румъния, пътуването на северозапад ще е напълно безпрепятствено. За тях изгода няма и затова отказаха да се включат във финансирането. България, обаче, не е против да си строят където си искат другаде трети мост, стига видинският да стане. Защо не строят?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

... Факт е, че Румъния е тази, която следва политика на разширавяне за сметка на България, а не обратното.

Откога и защо този факт е факт?

Имам предвид настоящето.

Би ли ме осведомил за поне един отворен въпрос между двете страни?

... Или ще ми кажеш, че Добруджа е изконна румънска земя и те с пълно право се месят във войната през 1913-та като я анексират?

Има отделна тема за трагичната 1913г.

Summa Summarum:

Румъния(1) изпълнява договорните си задължения спрямо своите съюзници, а Русия(2) не.

С оглед престоящата авантюра, от българска страна поведението на (1) е било предвидено, но не и поведението на (2).

Нататък, предполагам, знаеш.

Апропо, земята е на този, който има нотариален акт за нея. Изконно незнам си какво е пълна глупост.

Не съм чул "белите държави" да отричат римското си наследство. Глишев ако иска да каже, той е по-запознат. Това, което е римското основополагащо влияние за държавите в западна Европа, е българското за Румъния.

Тук не си ме разбрал. Исках да кажа, че Румъния вингаи се е водила от собствените си интереси, така както е и при всички т.н. "бели държави".

За жалост, същото не можем да кажем и за България.

...За Дунав-мост пък ги натисна СССР. Ако има как, румънците ще издигнат 10-метрова бетонна стена по южната си граница. Точно защото са гузни, ги притесняват всякако улесняване на контактите между двете страни, да не би случайно истината да излезе на яве.

Коя истина?

И като биха, що не са изградили досега тази 10-метрова бетонна стена - като Княжество Влашко, или като Кралство Румъния, или като Народна Република Р., или веднага след соца, или сега?

Мисля, биха имали и перфектно оправдание - р. бряг е като цяло нисък.

Видинският мост съвсем не е излишен. Сърбия скоро я влезе в ЕС, я не, но като влезем в Шенген заедно с Румъния, пътуването на северозапад ще е напълно безпрепятствено. За тях изгода няма и затова отказаха да се включат във финансирането. България, обаче, не е против да си строят където си искат другаде трети мост, стига видинският да стане. Защо не строят?

Никъде не съм твърдял, че моста при Видин е излишен - все пак съм от там.

И понеже съм от там, не върви да ми разправят, че видите ли, батаците около моста са само заради румънците.

Дърпаха се здраво, но в началото. За съжаление, подобно на българския Северозапад и западна Олтения явно не е приоритет за тамошното правителство.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...