Отиди на
Форум "Наука"

Теории за произхода на българите


Recommended Posts

 • Потребител

Здравейте както коментирахме в другите теми реших да направим заедно една пълна описателна картина на основните моменти различаващи и характеризиращи различните теории за произхода ни. Тука няма да влизаме в доказателството им, а само дефинираме основните неща, за да може всеки да гледа какво значат , а не само да ги вижда посочени в някой казус.

Тъй-като аз не съм много запознат с това , но все някой трябва да почне , за това моля да допълваме , аз после ще попълня липсващите места.

Тюркски произход (или "тюркско-алтайски произход)

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи или велика България.

Иранска теория за произхода на древните българи

1.предполагаема територия на създаване.

Гад Балх и района около него намира се в днешен Афганистан

Карта.

http://bg.wikipedia....Mount-Imeon.PNG

2.Начин на придвижване да наши земи.

Описано е, че са мигрирали към земите на Велика България и от там по упоменатият начин в учебниците с Аспарух. До Дунавска България.

Смесен произход на горните два.

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи.

Автохтонен произход(ако има друго наименование ми кажете , че аз само това намерих в темите.

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи.

Смесен произход на 3 те основни произхода

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи.

Това взех от Уикипедия

Тюркска

Теорията за тюркския или по-точно турано-хунският произход на прабългарите се базира на следните постановки:

1. Достигналите до нас образи на прабългарски войни и особено този, запечатан на златното съкровище от Наги сент Миклош[3], в музея във Виена. Макар някои декорации да са с иранско влияние, съществено е, че образът на воина определено е на тураноид със смесени европеидно - монголодни черти. Произходът на тези артефакти безспорно е определен като прабългарски.[4] Същото е положението с намерения скелетен материал, еднозначно определен като прабългарски, а не славянски, византийски или на някъкъв друг етнос, с който е живяно съвместно: в него европеидните черти са примесени с монголоидни белези. Пример е черепът на ичургубоила Мостич.[5], както и образът на конника от Изтока от кана № 2 от Съкровището от Наг Сент Миклош.

2. Стопанските, военните и битови особености на народа са практически идентични с тези на повечето конни номадски народи от хунско-тюркската група, за което има достатъчно сигурни доказателства. Включително размера на лагера-крепост Плиска, предвиден да побере и защити практически цялото племе заедно с конете им. Това от друга страна може да ни даде указания за числеността на прабългарите, прекосили Дунав и да обясни смисъла на думите "... постави войски срещу славяните..." с това как са се чуствали тези конни войни сред славянското население. Показателен е и фактът, че както Крум прави победна чаша от черепа на победения силен враг - император Никифор, така и печенегите правят същото с черепа на завоевателя на Преслав княз Святослав Игоревич и в двата случая се изпълнявa стар военен обичай разпространен сред хунско-тюркските народи.

3. Езикът, държавната и военна организация и религията. Лингвистичните данни в съвременния български език и във всички останали оцелели до днес населения, произхождащи пряко от прабългарите и определящи се като такива: и в Поволжието, и в Кавказ, и в Добруджа еднозначно определят основота на езика към хуно-тюркските. Това важи и за повечето известни ни прабългарски имена. Държавната и военната организация, символи, титли, терминология и практики се признава от всички авторитетни учени, че са с хуно-тюркски произход.

Ирански произход [редактиране]

Древните български земи при планината Имеон съгласно реконструкцията на акад. Сурен Еремян на оригиналната карта от 'Ашхарацуйц' на Централна Азия.

Иранската хипотеза за произхода на прабългарите е сравнително нова и се поддържа основно сред част от научните среди в България. Имайки предвид, че част от арийското Индо-Иранско семейство са и народи населявали областта в средна Азия където се предполага, че е станал етногенезиса на прабългарите нейните сподвижници изтъкват оповавайки се на определени факти излагат следните предположения и анализи:

• името скити използвано от византийските автори по аналогия на земите от които идват българите

• свързване на прабългарските омоними с имената от надписите от Боспорското царство, от 1-2 в.(сармато-алански по произход).[6]

Смесен произход

Според тази балансирана хипотеза прабългарският етнос се формира на два етапа. Първоначално през 2-4 век на територията между Урал и Алтай се смесват хунски, угърски и ирански общности образувайки обособена група в рамките на хунския съюз. През 5-6 век към тях са присъединени нови ирански групи в степната зона на Източна Европа, както и угърски преселници от Урал. Народният език е ирански с тюркско влияние, но елитът е силно тюрцизиран, което обяснява тюркските елементи в прабългарските надписи.[7]

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 440
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребител

Винаги ми е било много интересно какво точно представлява и указва тая карта и кой я е сътворил!

Особено ми е интересно какво е искал да укаже със зелените точки?

763px-Mount-Imeon.PNG

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте както коментирахме в другите теми реших да направим заедно една пълна описателна картина на основните моменти различаващи и характеризиращи различните теории за произхода ни. Тука няма да влизаме в доказателството им, а само дефинираме основните неща, за да може всеки да гледа какво значат , а не само да ги вижда посочени в някой казус.

Тъй-като аз не съм много запознат с това , но все някой трябва да почне , за това моля да допълваме , аз после ще попълня липсващите места.

Тюркски произход (или "тюркско-алтайски произход)

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи или велика България.

Иранска теория за произхода на древните българи

1.предполагаема територия на създаване.

Гад Балх и района около него намира се в днешен Афганистан

Карта.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mount-Imeon.PNG

2.Начин на придвижване да наши земи.

Описано е, че са мигрирали към земите на Велика България и от там по упоменатият начин в учебниците с Аспарух. До Дунавска България.

Смесен произход на горните два.

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи.

Автохтонен произход(ако има друго наименование ми кажете , че аз само това намерих в темите.

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи.

Смесен произход на 3 те основни произхода

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи.

Това взех от Уикипедия

Тюркска

Теорията за тюркския или по-точно турано-хунският произход на прабългарите се базира на следните постановки:

1. Достигналите до нас образи на прабългарски войни и особено този, запечатан на златното съкровище от Наги сент Миклош[3], в музея във Виена. Макар някои декорации да са с иранско влияние, съществено е, че образът на воина определено е на тураноид със смесени европеидно - монголодни черти. Произходът на тези артефакти безспорно е определен като прабългарски.[4] Същото е положението с намерения скелетен материал, еднозначно определен като прабългарски, а не славянски, византийски или на някъкъв друг етнос, с който е живяно съвместно: в него европеидните черти са примесени с монголоидни белези. Пример е черепът на ичургубоила Мостич.[5], както и образът на конника от Изтока от кана № 2 от Съкровището от Наг Сент Миклош.

2. Стопанските, военните и битови особености на народа са практически идентични с тези на повечето конни номадски народи от хунско-тюркската група, за което има достатъчно сигурни доказателства. Включително размера на лагера-крепост Плиска, предвиден да побере и защити практически цялото племе заедно с конете им. Това от друга страна може да ни даде указания за числеността на прабългарите, прекосили Дунав и да обясни смисъла на думите "... постави войски срещу славяните..." с това как са се чуствали тези конни войни сред славянското население. Показателен е и фактът, че както Крум прави победна чаша от черепа на победения силен враг - император Никифор, така и печенегите правят същото с черепа на завоевателя на Преслав княз Святослав Игоревич и в двата случая се изпълнявa стар военен обичай разпространен сред хунско-тюркските народи.

3. Езикът, държавната и военна организация и религията. Лингвистичните данни в съвременния български език и във всички останали оцелели до днес населения, произхождащи пряко от прабългарите и определящи се като такива: и в Поволжието, и в Кавказ, и в Добруджа еднозначно определят основота на езика към хуно-тюркските. Това важи и за повечето известни ни прабългарски имена. Държавната и военната организация, символи, титли, терминология и практики се признава от всички авторитетни учени, че са с хуно-тюркски произход.

Ирански произход [редактиране]

Древните български земи при планината Имеон съгласно реконструкцията на акад. Сурен Еремян на оригиналната карта от ‘Ашхарацуйц’ на Централна Азия.

Иранската хипотеза за произхода на прабългарите е сравнително нова и се поддържа основно сред част от научните среди в България. Имайки предвид, че част от арийското Индо-Иранско семейство са и народи населявали областта в средна Азия където се предполага, че е станал етногенезиса на прабългарите нейните сподвижници изтъкват оповавайки се на определени факти излагат следните предположения и анализи:

• името скити използвано от византийските автори по аналогия на земите от които идват българите

• свързване на прабългарските омоними с имената от надписите от Боспорското царство, от 1-2 в.(сармато-алански по произход).[6]

Смесен произход

Според тази балансирана хипотеза прабългарският етнос се формира на два етапа. Първоначално през 2-4 век на територията между Урал и Алтай се смесват хунски, угърски и ирански общности образувайки обособена група в рамките на хунския съюз. През 5-6 век към тях са присъединени нови ирански групи в степната зона на Източна Европа, както и угърски преселници от Урал. Народният език е ирански с тюркско влияние, но елитът е силно тюрцизиран, което обяснява тюркските елементи в прабългарските надписи.[7]

Ех, то произхода на Българите е ясен :w00t: . Съвременната българска народност е създадена VIII - IX век от сливането на Прабългари и Славяни (които преди това са се слели с местното балканско население Траките). Това поне е ясно :tooth: . Така че съвременните българи не са нито едно от тези трите самопосебе си - те са трите заедно. И немогат от съвременна гледна точка да се определят българите като само едно от тези трите. А за произхода на тези трите групи население, и кои с колко са допринесли еххххххххх - има много работа още за историците.

А за произхода на прабългарите аз съм привърженик на смесения произход. Аз питах в другата тема, къде е границата между ирано-сарматските и туркските племена и народи в Централна Азия,когато прабългарите тръгват от там?

Поздрави на всички!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Винаги ми е било много интересно какво точно представлява и указва тая карта и кой я е сътворил!

Особено ми е интересно какво е искал да укаже със зелените точки?

763px-Mount-Imeon.PNG

Ами с чукчетата :post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аз за там също нямам информация от изворите за Българи , но такава е качена за този модел в Уикипедиа , ако знаете кой качва там може да се пита. Аз съм намерил информация само за този район, малко по-на запад с трите пина.

021068286-big.jpg

Но ще ви помоля първо да дефинираме моделите после да коментираме. Нека попълним празното и всеки ще знае неговите знания , към кой модел клонят.

Темата е само за дефиниране на моделите. после може да си отворим тема и да кометираме всеки от тях.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Винаги ми е било много интересно какво точно представлява и указва тая карта и кой я е сътворил!

Особено ми е интересно какво е искал да укаже със зелените точки?

763px-Mount-Imeon.PNG

Ето къде бил ключа за бараката :

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mount-Imeon.PNG

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аз за там също нямам информация от изворите за Българи , но такава е качена за този модел в Уикипедиа , ако знаете кой качва там може да се пита. Аз съм намерил информация само за този район, малко по-на запад с трите пина.

021068286-big.jpg

Но ще ви помоля първо да дефинираме моделите после да коментираме. Нека попълним празното и всеки ще знае неговите знания , към кой модел клонят.

Темата е само за дефиниране на моделите. после може да си отворим тема и да кометираме всеки от тях.

А аз немога да разбера какво показваш с тази карта. И това габърче върху Чарджоу, което си именувал bylgari.

Какво е всичко това?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А аз немога да разбера какво показваш с тази карта. И това габърче върху Чарджоу, което си именувал bylgari.

Какво е всичко това?

оф ,написал съм, че не съм намерил данни за посоченото в зелено на другата карта а само за тези 3 места, на посочената от мен карта. Намерил съм данни там във изворите, затова съм си забил пинче, да си го знам.

Както и да е , Тука няма да се доказват моделите , не четете ли. Само ще се покажат.

Че аз лично не знам единият изобщо каква е идеята му и чакам някой да каже.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ех, то произхода на Българите е ясен :w00t: . Съвременната българска народност е създадена VIII - IX век от сливането на Прабългари и Славяни (които преди това са се слели с местното балканско население Траките). Това поне е ясно :tooth:

Нашите предци, аспаруховите българи да заварили при пристигането си на Балкаите латиноезично население на север от Хемус - романизирани траки и римски колонисти (днешните власи) и грекоезично население на юг от Хемус - (днешните каракачани).

Дори сме воювали ожесточено срещу сърби, хървати и великоморавци до самото покръстване което идва малко непредвидено след злополучният поход на кан Борис на север в Панония когато Византия ни удря в гръб и достигайки до столицата Плиска ни принуждава да подпишем акта за капитулация "Дъллбок мир".

Именно от тук започва налагане на славянския елемент по геостратегически причини за постигане на византийското културно-религиозно влияние (за целта Константинопол прилепва към поданниците на новопокръстения Борис Михаил и заселената вече със християнизирани славяни население област Загоре) за сметка на целенасочената разправа с българската аристокрация наречена от нашите историографи - "последици от боилския бунт".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

оф ,написал съм, че не съм намерил данни за посоченото в зелено на другата карта а само за тези 3 места, на посочената от мен карта. Намерил съм данни там във изворите, затова съм си забил пинче, да си го знам.

Както и да е , Тука няма да се доказват моделите , не четете ли. Само ще се покажат.

Че аз лично не знам единият изобщо каква е идеята му и чакам някой да каже.

За предната карта относно Имеон и прабългарите тази от уикипедия.То там е написано източника на картата и легенда. В предният си пост дадох линк :

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mount-Imeon.PNG

Там пише относно картата(Description) : Историческа карта на планината Имеон, върху сателитно изображение, съставена от академик Сурен Т. Еремиан (Acad. Suren T. Eremian).Реконструкция на оригинални карти VII век от арменската география "Ashharatsuyts" от Anania Shirakatsi. Розовия пунктир показва приблизителните граници на Прабългарските земи, зеления пунктир очертава четирите части на планината Имеон, чукчетата показват мини за Лазурит,а стрелката някаква "каменна кула" (град Ташкурган).

Обаче като гледам това изображение(сателитната картата) май е правено от българин, а оригиналната реконструкция (английската версия) е това:

http://www.kroraina.com/armen_ca/map_casia_b.jpg

В долния десен ъгъл племето Булхи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нашите предци, аспаруховите българи да заварили при пристигането си на Балкаите латиноезично население на север от Хемус - романизирани траки и римски колонисти (днешните власи) и грекоезично население на юг от Хемус - (днешните каракачани).

Дори сме воювали ожесточено срещу сърби, хървати и великоморавци до самото покръстване което идва малко непредвидено след злополучният поход на кан Борис на север в Панония когато Византия ни удря в гръб и достигайки до столицата Плиска ни принуждава да подпишем акта за капитулация "Дъллбок мир".

Именно от тук започва налагане на славянския елемент по геостратегически причини за постигане на византийското културно-религиозно влияние (за целта Константинопол прилепва към поданниците на новопокръстения Борис Михаил и заселената вече със християнизирани славяни население област Загоре) за сметка на целенасочената разправа с българската аристокрация наречена от нашите историографи - "последици от боилския бунт".

Още в първият си пост относно произхода на българите написах, че ние съвременните българи сме смес от прабългари,славяни и траки. И не сме нито едното самопосебе си а смес и от трите ( и още много други по-малко значими). Така че нашите предци са и тези,които са дошли и тези които са заварени :)

А прабългарите като идват на балканите заварват главно славяни.

И второ славяните можеби заварват това, за което ти пишеш. Обаче тука аз искам да изкажа дълбокото си съмнение относно разпределението на езиците на балканите от времето преди великото преселение на народите.

Това че на юг от Балкана са говорели гръцки а на север латински, не е много вярно според мене. Това че по това време гръцкия и латинския са били "лингва франка" на балканите две мнения няма. Ама кога точно е изчезнал езика на древните траки няма много сигурни доказателства. Варварските нашествия на балканите започват отпреди славяните. А относно езика на траките имаме Никита Ремисиански, който прави превод на библията на тракийски, или съмненията за съществуване на библия бесика (т.е. на тракийски език). И всичко това малко преди славянските преселения на балканите. Да не забравяме и албанският език. Така че тази езикова елинизация и латинизация на местното балканско население (главно траките) колко дълбока е била в V -VII век не е много сигурно. Е поне със сигурност е била значима.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Линка за Уикипедията съм го сложил още на първия пост нямаше нужда да откривате топлата вода.

Сателитната както по-рано сам попита какво изобразяваш с нея , съм си я правил аз с Google Earth. Няма нужда да подчертавам, че съм Българин и затова е правена от Българин. Това са 3 те места за които съм намерил информация за наличие на наши предци.

Хубаво е, че даде информация на питащите по отношение на нещата по картата от уикипедия. Но както казах Аз за там не съм намерил за сега данни в изворите. Предполагам, че имат обаче такива поддръжниците на тази теория.

Ще ви помоля да си продължите разговора в тема засягаща дебата Ви .Ако няма такава си направете лесно е.

Не сте ли чували за спам ,офтопик и т.н. И че има модератори, които изтриват подобни мнения?

В тази посочвайте основните моменти на теориите за произхода ни. Че има много празно още. Не може във почти всяка тема да казваме това е по еди коя си теория , а накрая да се окаже, че не ги знаем :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нашите предци, аспаруховите българи да заварили при пристигането си на Балкаите латиноезично население на север от Хемус - романизирани траки и римски колонисти (днешните власи) и грекоезично население на юг от Хемус - (днешните каракачани).

Дори сме воювали ожесточено срещу сърби, хървати и великоморавци до самото покръстване което идва малко непредвидено след злополучният поход на кан Борис на север в Панония когато Византия ни удря в гръб и достигайки до столицата Плиска ни принуждава да подпишем акта за капитулация "Дъллбок мир".

Именно от тук започва налагане на славянския елемент по геостратегически причини за постигане на византийското културно-религиозно влияние (за целта Константинопол прилепва към поданниците на новопокръстения Борис Михаил и заселената вече със християнизирани славяни население област Загоре) за сметка на целенасочената разправа с българската аристокрация наречена от нашите историографи - "последици от боилския бунт".

Завидна фантазия!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте както коментирахме в другите теми реших да направим заедно една пълна описателна картина на основните моменти различаващи и характеризиращи различните теории за произхода ни. Тука няма да влизаме в доказателството им, а само дефинираме основните неща, за да може всеки да гледа какво значат , а не само да ги вижда посочени в някой казус.

Тъй-като аз не съм много запознат с това , но все някой трябва да почне , за това моля да допълваме , аз после ще попълня липсващите места.

Тюркски произход (или "тюркско-алтайски произход)

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи или велика България.

Иранска теория за произхода на древните българи

1.предполагаема територия на създаване.

Гад Балх и района около него намира се в днешен Афганистан

Карта.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mount-Imeon.PNG

2.Начин на придвижване да наши земи.

Описано е, че са мигрирали към земите на Велика България и от там по упоменатият начин в учебниците с Аспарух. До Дунавска България.

Смесен произход на горните два.

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи.

Автохтонен произход(ако има друго наименование ми кажете , че аз само това намерих в темите.

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи.

Смесен произход на 3 те основни произхода

1.предполагаема територия на създаване.

2.Начин на придвижване да наши земи.

Това взех от Уикипедия

Тюркска

Теорията за тюркския или по-точно турано-хунският произход на прабългарите се базира на следните постановки:

1. Достигналите до нас образи на прабългарски войни и особено този, запечатан на златното съкровище от Наги сент Миклош[3], в музея във Виена. Макар някои декорации да са с иранско влияние, съществено е, че образът на воина определено е на тураноид със смесени европеидно - монголодни черти. Произходът на тези артефакти безспорно е определен като прабългарски.[4] Същото е положението с намерения скелетен материал, еднозначно определен като прабългарски, а не славянски, византийски или на някъкъв друг етнос, с който е живяно съвместно: в него европеидните черти са примесени с монголоидни белези. Пример е черепът на ичургубоила Мостич.[5], както и образът на конника от Изтока от кана № 2 от Съкровището от Наг Сент Миклош.

2. Стопанските, военните и битови особености на народа са практически идентични с тези на повечето конни номадски народи от хунско-тюркската група, за което има достатъчно сигурни доказателства. Включително размера на лагера-крепост Плиска, предвиден да побере и защити практически цялото племе заедно с конете им. Това от друга страна може да ни даде указания за числеността на прабългарите, прекосили Дунав и да обясни смисъла на думите "... постави войски срещу славяните..." с това как са се чуствали тези конни войни сред славянското население. Показателен е и фактът, че както Крум прави победна чаша от черепа на победения силен враг - император Никифор, така и печенегите правят същото с черепа на завоевателя на Преслав княз Святослав Игоревич и в двата случая се изпълнявa стар военен обичай разпространен сред хунско-тюркските народи.

3. Езикът, държавната и военна организация и религията. Лингвистичните данни в съвременния български език и във всички останали оцелели до днес населения, произхождащи пряко от прабългарите и определящи се като такива: и в Поволжието, и в Кавказ, и в Добруджа еднозначно определят основота на езика към хуно-тюркските. Това важи и за повечето известни ни прабългарски имена. Държавната и военната организация, символи, титли, терминология и практики се признава от всички авторитетни учени, че са с хуно-тюркски произход.

Ирански произход [редактиране]

Древните български земи при планината Имеон съгласно реконструкцията на акад. Сурен Еремян на оригиналната карта от ‘Ашхарацуйц’ на Централна Азия.

Иранската хипотеза за произхода на прабългарите е сравнително нова и се поддържа основно сред част от научните среди в България. Имайки предвид, че част от арийското Индо-Иранско семейство са и народи населявали областта в средна Азия където се предполага, че е станал етногенезиса на прабългарите нейните сподвижници изтъкват оповавайки се на определени факти излагат следните предположения и анализи:

• името скити използвано от византийските автори по аналогия на земите от които идват българите

• свързване на прабългарските омоними с имената от надписите от Боспорското царство, от 1-2 в.(сармато-алански по произход).[6]

Смесен произход

Според тази балансирана хипотеза прабългарският етнос се формира на два етапа. Първоначално през 2-4 век на територията между Урал и Алтай се смесват хунски, угърски и ирански общности образувайки обособена група в рамките на хунския съюз. През 5-6 век към тях са присъединени нови ирански групи в степната зона на Източна Европа, както и угърски преселници от Урал. Народният език е ирански с тюркско влияние, но елитът е силно тюрцизиран, което обяснява тюркските елементи в прабългарските надписи.[7]

"Иранци" и "алтайци" са термини и понятия от езикознанието.

Да си говорим истината: За наше съжаление или не, не съществуват нито иранска теория, нито иранска теза..Има очаквания, нагласи и желание (и съответно "виждания") за това че древните българи са иранци..

Какво има тогава :):

1) имаме фабрикация на тотално псевдонаучна литература, или на художествена таква с претенции за научност.

Визирам като неин "лидер" и първоначалник П.Добрев.

Защо псевдонаучна?

Шарлатанство и псевдонаука е да се правят например а) сравнения между бройни числителни от българския език и обикновенни числителни от други езици; б)да се търсят езикови връзки и езиков произход в/чрез петнадесет-двадесет или повече индоевропейски езици и неиндоевропейски такива изброявам точно (защото съм сигурен че ираниовъдите не са чели Добрев): западноирански и източноирански езици, келтски език, санскрит (т.е генетично и пространствено раздалечени), и кавказки езици; в) да се правят тълкувания на надписи (текстове) чрез тези езици на базата на извършени вече предводи на същите тези текстове чрез тюркски езици.

2) имаме един кръг от автори (академични и неакадемични), които повтарят и насаждат виждането (по различни начини) за иранския езикова принадлежност, (но) без да се аргументират, или да представят цитати (казано по "хард" - защото няма какво да цитират).

---

---

Какво има в действителност в научно обръщение като теза:

Имаме теза за "смесен езиков състав на българите", чийто основоположник е Бешевлиев.

Тази теза не ревизира или отхвърля тюрската теория (обективно);

Тази теза за съжаление не се развива академично (поради много причини)..Доколкото тезата има развитие, то е в средата на нелингвистите (любителите такива), визирам конкретно Ж.Войников.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Иранци" и "алтайци" са термини и понятия от езикознанието.

Да си говорим истината: За наше съжаление или не, не съществуват нито иранска теория, нито иранска теза..Има очаквания, нагласи и желание (и съответно "виждания") за това че древните българи са иранци..

Какво има тогава :):

1) имаме фабрикация на тотално псевдонаучна литература, или на художествена таква с претенции за научност.

Визирам като неин "лидер" и първоначалник П.Добрев.

Защо псевдонаучна?

Шарлатанство и псевдонаука е да се правят например а) сравнения между бройни числителни от българския език и обикновенни числителни от други езици; б)да се търсят езикови връзки и езиков произход в/чрез петнадесет-двадесет или повече индоевропейски езици и неиндоевропейски такива изброявам точно (защото съм сигурен че ираниовъдите не са чели Добрев): западноирански и източноирански езици, келтски език, санскрит (т.е генетично и пространствено раздалечени), и кавказки езици; в) да се правят тълкувания на надписи (текстове) чрез тези езици на базата на извършени вече предводи на същите тези текстове чрез тюркски езици.

2) имаме един кръг от автори (академични и неакадемични), които повтарят и насаждат виждането (по различни начини) за иранския езикова принадлежност, (но) без да се аргументират, или да представят цитати (казано по "хард" - защото няма какво да цитират).

---

---

Какво има в действителност в научно обръщение като теза:

Имаме теза за "смесен езиков състав на българите", чийто основоположник е Бешевлиев.

Тази теза не ревизира или отхвърля тюрската теория (обективно);

Тази теза за съжаление не се развива академично (поради много причини)..Доколкото тезата има развитие, то е в средата на нелингвистите (любителите такива), визирам конкретно Ж.Войников.

Добре значи предполагам знаеш тогава каква е тюркската теория , кажи я да я напиша горе , че седи празно. за иранската хората са казали къде е създадена и какво е движението , не казвам, че е тя вярната , но искам да ги запишем.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре значи предполагам знаеш тогава каква е тюркската теория , кажи я да я напиша горе , че седи празно.

Не разбрах какво намекваш.

за иранската хората са казали къде е създадена и какво е движението , не казвам, че е тя вярната , но искам да ги запишем.

Тези "хора", които "са казали къде е създадена и какво е движението", са пропоненти на публикациите и вижданията на посочения по-горе от мен Петър Добрев.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не разбрах какво намекваш.

Тези "хора", които "са казали къде е създадена и какво е движението", са пропоненти на публикациите и вижданията на посочения по-горе от мен Петър Добрев.

Извинявай но още ли не си прочел първият пост в темата и за какво е създадена? Даже май го цитира.

Нищо не намеквам, а директно го казвам, събирам материал за да дефинираме във форума основните идея на всяка теория.

Това е първообраза и има данни за иранската, които написах , кажете сега какви са за Тюркската да ги запиша и тях, поне тези точки дето са ми празни още, може и други данни разбира се. После за тракийскта ли и ли автохтонна, както я наричате.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тюркската теория и теорията за смесеният произход по същество са едно и също нещо, разликата е само в количествените измерения на съставните етноси.

Според класическата тюркска теория имаме алтайски племена с предполагаема хунска родствена връзка които през около 1-2 в.от н. е. навлизат в Евразия и се настаняват в днешен източен Казахстан.

Възможно е тези племена да са част от Северните хунну, или пък да са сродни народи изтласкани от вътрешните борби на хунну.Във всеки случай тази миграция започва след разделянето на империята на хунну и е доста вероятно да е вследствие на вътрешните борби между двете и нови части и конфликта със сянбийците.

По пътят си те преминават през различни култури от индоевропейски народи в чиито антропологичен облик има монголоидно присъствие след втори век от новата ера, има и промени в погребалните обичаи.

След навлизането си в Евразия алтайските племена пребивават вече изцяло в индоевропейска и угорска среда и това променя антропологичният им вид, в индоевропейсото население започват да се появяват монголоидни примеси.Към тези вече европеизирани алтайци се присъединява местно угорско население.

В началото на четвърти век западните хуни се появяват в Донските степи и увличат част от тези алтайско угорски племена на запад, в рамките на хунският съюз към прабългарите се присъединява ираноезично население от сарматските остатъци .

При теорията за смесеният произход тези късни сармати са повече като дори се предполага че преобладават особено сред по обикновенното население, управляващата част е съставена от старата алтайска и угорска аристокрация.

Статията в Уикипедията която цитираш в първият си пост е много зле написана и по добре да не се ползва за някаква база.

Иранската теория във вариантът на П.Добрев според мен се нуждае от доста повече аргументация преди изобщо да започне обсъждането и.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Един юзър в един друг форум ги е изброил различните тези:

Етническата принадлежност на самите Исперихови (Аспарухови) българи”:

Според една от хипотезите (Тунман, Шльцер, Енгел) те са били турко-татарски народ;

според друга хипотеза (Шафарик, Иречек) – фински или чудски народ;

според трета хипотеза (Френ) – смес от тюрки, фини и славяни;

според четвърта хипотеза (Раич, Венелин) – чисти славяни;

според пета хипотеза (Гилфердинг) – самоеди;

според шеста хипотеза (Куник) – чуваши;

според седма хипотеза – келти;

според осма хипотеза – сармати;

според девета хипотеза (Васил Златарски, арменският учен акад. С. Ерамян, Петър Добрев) – те са били памирски народ (прастаро население на Памир);

според десета хипотеза (Б. фон Арним) – хунско-ирански хибрид;

според единадесета хипотеза (М. Артамонов) – тюркизирани угри;

според дванадесета хипотеза (В. Тамашек) – тюркско-монголски смесен народ;

според тринадесета хипотеза (В. Ф. Генинг) – карийски народ, произлязъл от района Кария в Мала Азия;

според четиринадесета хипотеза (П. Добрев) – бактрийски народ, идващ от района Бактрия в Средна Азия;

според петнадесета хипотеза (Петер Юхас) –западно-сибирски тюркски народ;

според шестнадесета хипотеза (А. Гаркави) – смесен тюркско-сакабилски (славянски) народ; според седемнадесета хипотеза (В. Абаев) – тюрко-сакски (скитски) народ;

според осемнадесета хипотеза (Н. Мерперт, Б. Заходер) – имащ хазарски произход народ.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ех, то произхода на Българите е ясен :w00t: . Съвременната българска народност е създадена VIII - IX век от сливането на Прабългари и Славяни (които преди това са се слели с местното балканско население Траките).

Мммм, точно това, а особено за траките не е много ясно. По-точно момента на сливане със славяните не е ясен.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Един юзър в един друг форум ги е изброил различните тези:

Целият свят е български!!! Веднага да сдават териториите!

ПП

Сармати са пропуснали ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Един юзър в един друг форум ги е изброил различните тези:

не знаех, че са чак толкова, сега остава и малко повечко за тях да намерим , че само имената им нищо не значат като теория.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Целият свят е български!!! Веднага да сдават териториите!

ПП

Сармати са пропуснали ...

:) КГ какъв свят, какви територии?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нашите предци, аспаруховите българи да заварили при пристигането си на Балкаите латиноезично население на север от Хемус - романизирани траки и римски колонисти (днешните власи) и грекоезично население на юг от Хемус - (днешните каракачани).

Дори сме воювали ожесточено срещу сърби, хървати и великоморавци до самото покръстване което идва малко непредвидено след злополучният поход на кан Борис на север в Панония когато Византия ни удря в гръб и достигайки до столицата Плиска ни принуждава да подпишем акта за капитулация "Дъллбок мир".

Именно от тук започва налагане на славянския елемент по геостратегически причини за постигане на византийското културно-религиозно влияние (за целта Константинопол прилепва към поданниците на новопокръстения Борис Михаил и заселената вече със християнизирани славяни население област Загоре) за сметка на целенасочената разправа с българската аристокрация наречена от нашите историографи - "последици от боилския бунт".

Не се ли разминавате малко с хронологията? Ако приемем, че аспаруховите българи идват в 680 г., за местното население на Римската империя, населяващо Мизия, може да говорим до времето на император Маврикий. В спорната книга на Флориан Курта "Създаването на славяните" има интересно сведение - за това, че крепостните гарнизони по времето на Юстиниян били снабдявани с всичко необходимо от юг - т.е. от столицата и големите градове в Тракия. Под всичко необходимо се има предвид не само въоръжение, а и храна - което означава, че "власите" и "каракачаните" или са били в дълбока нелегалност, или са живели на други места, а ако са живели по тези места, са били толкова малобройни, че са изяждали всичко, а най-вероятно са посягали и на част от доставките за гарнизоните:)

Аман от тия власи:) Оня ден попаднах на поредната книга от съвременен румънски историк, не знам зашо преведена на български от издателство Рива. За историята на славния румънски народ. Поразгледах я - много интересно четиво... Асен и Петър бяха обявени категорично за власи - зашо бяха изписани така имената им, не разбрах, трябваше да се Асенеску и Петреску :crazy_pilot:

Второто българско царство 1185 - 1396 г. беше скромно названо Второ "българско" царство - с кавичките. Демек, то си е влашко, ама е станало някакво объркване с името. Както и другите умници на запад от нас - те така изписват държавата на Самуил - българска, ама с кавички.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

:) КГ какъв свят, какви територии?

ОТ-малко шега )_):))

Е как - щом има толкова тези, изводът е един - всичките са верни, ерго българската етническа територия е навсякъде, дето са тези народи от вариантите. :tooth:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...