Отиди на
Форум "Наука"

Ода за президента


Recommended Posts

 • Модератор Военно дело

Когато видях тая статия в блиц въобще не повярвах че е възможно. Прочетох я 3 пъти внимателно докато се убедя че е истина.

Но както казват руснаците "Восток дело тонкое". Прочетете я и вие, давам и копи пейст с линка за да не изчезне.

http://www.blitz.bg/news/article/95174

В Туркменистан съчиниха "Песен на радостта" в чест на президента-Слънце коментари/3

22 декември 2010, 14:17

Ашхабад, Туркменистан

изпрати на приятел

Разпечатай

Гурбангули Бердимухамедов

Гурбангули Бердимухамедов

В главния туркменски вестник "Неутрален Туркменистан" е публикувана ода за президента на републиката Гурбангули Бердимухамедов, предаде агенция „Фергана”. Автор на възторжената ода е народната писателка на републиката Гозел Шагулиева.

Пълното название на одата звучи така: „Песен на радостта в чест на присвояването на уважавания Президент на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов на високото звание „Човек на годината””. Званието, за което става дума, е дадено на Бердимухамедов преди няколко месеца от Института за международни отношения и икономическо сътрудничество на Румъния. За тамошните професори туркменският президент е „образцов лидер на ХХІ век и достоен пример за подражание”.

Във встъпителните думи към Песен на радостта авторката Гозел Шагулиева заявява, че е „щастлива да възпява преизпълнените с велики дела дни от епохата на Възраждането на своята страна”. (Епоха на великото Възраждане в Туркмения се нарича периодът на управление на Гурбангули Бердимухамедов.) И още: „От деня на избирането Му за Президент на страната и до сегашни дни аз отново и отново преживявам вълнуващи мигове и чувство на гордост от Него препълва моето сърце”.

В пространното си встъпление Гозел Шагулиева казва още: „Когато виждам как се претворяват в живота плановете на нашия уважаван Президент, когато слушам Неговите исторически изказвания – от вълнение не мога да сдържа сълзите на щастие и гордост. И по бузите ми текат светли сълзи – като капки от моето вдъхновение. Когато великите думи се сливат с велики дела – става истинско чудо, способно да порази нашето съзнание.”

СПРАВКА: Гурбангули Бердимухамедов оглави Туркменистан през 2007 година, наскоро след смъртта на пожизненият президент Сапармурат Ниязов, носещ титлата Туркменбаши (Баща на Туркмения). Култът към личността се сринал след смъртта на Ниязов и сега официалната идеология е обърната към новия ръководител. През 2009 година в Ашхабад даже е открит музей на Бердимухамедов, в който има експозиции „Тържество на националната демокрация”, „Държава за човека”, „Епоха на велики промени”.

БЛИЦ предлага на по-търпеливите и любознателни читатели пълния текст на „Песен на радостта” в неговия оригинален вид от сайта „Фергана”:

В потоке исторических событий

Все важно, все значительно для нас.

Идти путем свершений и открытий

Он призывает каждый день и час.

Он сердце, совесть и душа народа,

Его надежда, РАЗУМ ЗОЛОТОЙ.

Так просто чудеса не происходят –

Они летят, как птицы, за мечтой.

И новые приходят к нам рассветы,

Крылато, искромётно мы живем.

Слова сияют несказанным светом

И как тут не залиться соловьем!

Звени, мой слог, что устали не знает,

Величие страны Он возродил.

Земля преображается родная,

И в ней истоки небывалых сил.

Великую эпоху Возрожденья

Душою окрыленной принимай!

Ведь каждый день нам дарит вдохновенье -

Ты счастье долгожданное встречай!

О человеке вся Его забота,

Вовек благословенны эти дни.

Ведя Его к невиданным высотам,

О, Небо, ты всегда Его храни!

Идет по жизни избранных дорогой,

И сердцу мира дарствует тепло.

Дай новых сил Ему, - прошу я Бога

И золотое укрепи весло.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нищо странно няма, азитска работа!

Пък и предходният президент положи добри основи. То не бе култ, не бе чудо!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Хора, на кого се подигравате?!? - много бързо забравихте тържествената ода на "поетесата на Христовата вяра", за която тя беше специално наградена - преди да се смеете на другите, погледнете себе си:

BG:

ПРЕМИЕР, ИЗБРАН ОТ НАРОДА

О, достолепни Генерале, поведи ни!

Ний вярваме във твоя свят обет!

От враговете – Де Пе Се пази ни!

Проправяй бъдния ни път напред,

За да застане нашата България

Във Европейския съюз със чест,

Да заблести като небесна лъчезария

Да я приветстват всички! Светла вест!

Премъдри Господи Иисусе,

благослови Ти Генерала и България!

ENG:

PM ELECTED BY THE PEOPLE

Lead us on, ye stately general!

In thy holy pledge we trust!

Protect us from that bitter enemy, the MRF*!

And pave the way:

So that Bulgaria may prosper

In EU’s fields of glory,

And glimmer like a radiance in Heaven,

And everyone may hail her! Great word!

Oh Lord almighty, Jesus Christ,

Give thy blessing to the General –

and to Bulgaria!

*Movement for Rights and Freedoms, Bulgaria's so-called "Turkish party".

RU:

ПРЕМЬЕР, ВЬІБРАН НАРОДОМ

Генерал, ты нас в битву веди!

Мы верим в тебя и в обет твой!

Врагов - ДПС - ты на днях осуди.

И храни нас, пожалуй, герой!

Пусть Болгария встанет в ЕС как гора.

Пусть блестит как сияйная лучезария.

Пусть приветствуют все, пусть кричают "Ура!".

Наш Господь, люби и жаловай Генерала и Болгарию!

EO:

ĈEFMINISTRO, ELEKTITA DE POPOLO

O, digna generalo, gvidu nin!

Ni kredas je via sankta voto!

Kontraŭ malamikoj – DPS* – gardu nin!

Trabatu nian morgaŭan vojon antaŭe,

Por stariĝi en la Eŭropa Unio

Nia Bulgarujo kun honoro,

Eklumi kiel ĉielа aŭroro

Ĉiuj aplaŭdos ĝin! Bona sciigo!

Saĝega Dio Jesus, benu

La generalon kaj Bulgarujon!

*DPS - Dviĵenie za prava i svobodi (Movado por rajtoj kaj liberoj)

DE:

VOM VOLK GEWÄLTER BUNDESKANZLER

Führen Sie uns, Herr General!

Auf Ihre heilige Versprechung verlassen wir uns!

Verteidigen Sie uns geg'n unsr'ren Feind, die BRF*

Und ebnen Sie den Weg:

So daß Bulgarien mit Stolz

In der EU gedeihen kann!

So daß Bulgarien stark glänzen kann

Und jeder jubeln darf! Großes Wort!

Allweiser Jesu Christe, gib Deine Segen

dem General und uns'rem Statt!

*Bewegung für Rechte und Freiheiten, die sogenannte "türkische Partei" Bulgariens.

ES:

FULGENCIA CELESTE

¡Oh, guianos, mi General solemne!

¡Creemos tu promesa santa!

Protejanos de enemigos, Eme De Ele

(Movimiento por Derechos y Libertades)!

¡Y abrenos camino adelante!

Y para prosperar Bulgaria nuestra

en la UE entera con honor,

brillar como fulgencia celeste

¡Que todos la saluden con fervor!

Sabio Señor Jesús, bendice al General y a Bulgaria.

NL:

MP GEKOZEN DOOR HET VOLK

Leid ons, meneer Generaal!

Wij vertrouwe op uw heilig belofte!

Verdedig ons tegen onze vijanden, de BRF*!

En effen de weg:

Zodat Bulgarije met trots

Kan gedije in de EU!

Zodat Bulgarije sterk kan glanzen

en iedereen mag jubelen! Groot woord!

Almachtig Jesus Christus, geef jouw zegen

voor de Generaal en ons staat!

*Beweging voor rechten en vrijheiden

FR:

PREMIER MINISTRE ÉLU PAR LE PEUPLE

Oh, digne Général, soit notre guide!

Dans ta sainte vocation nous croyons!

Sauve-nous de nos ennemis de DPS*!

Et déblaye notre chemin en avant,

Afin que notre Bulgarie se dresse

Dans l'Union Européenne avec honneur

Qu'elle brille tel un ciel clair bleu

Que tout le monde la salue! Radieuse nouvelle!

Sage, notre Dieu Jésus bénit

le Général et le Pays!

*DPS (prononcer DéPéSé) est le parti ethnique turc en Bulgarie.

IT:

PREMIER DAL POPOLO ELETTO

O, guidaci splendente Generale!

Nel tuo giuramento sacro noi crediamo!

Salvaci dai nemici del Emme-De-Elle*!

Aprici in avanti la strada del domani,

Così che possa stare la nostra Bulgaria

Nell'Unione Europea con decoro!

Che splenda di raggi che il cielo irradia,

Che tutti l’osannino! Annunciazione di gloria!

Onnisciente Gesù nostro Signore,

Benedici il Generale e la Bulgaria!

*MDL - Movimento per Diritti e Libertà

FI:

KANSAN VALITSEMA PÄÄMINISTERI

Johtakaa te meitä, herra kenraali!

Pyhään sitoumukseenne panemme me toivomme!

Varjelkaa meitä tuolta karvaalta viholliseltamme, OVL:ltä

(Oikeuksien ja Vapauksien Liikkeeltä)!

Ja tasoittakaa tiemme:

jotta Bulgaria saisi kukoistaa,

EU:n kunnian kentillä.

Jotta Bulgaria hohtaisi kuin säde taivainen,

ja jokainen sitä tervehtisi! Suurta sanomaa!

Oi kaikkivaltias Herra, Jeesus Kristus,

Suo siunauksesi kenraalillemme –

ja maallemme!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По принцип екзалтирани идиоти има навсякъде.

В случая обаче, авторът има едно смекчаващо вината обстоятелство - касае се за възрастната дама, върнала зрението си след офталмологична операция. При това операцията е с финансовата подкрепа на ГЕРБ. Така че, е разбираемо предвид възрастта и действително важното за жената събитие.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Великую эпоху Возрожденья

:punk: Един превод на български и може да го посветим на Гоце и неговото АБВ. Този откъс ще е нещо такова: "Велика епоха на алтернативно Възраждане" :tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Спаси, Господи, люди Твоя... :doh:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хора, на кого се подигравате?!? - много бързо забравихте тържествената ода на "поетесата на Христовата вяра", за която тя беше специално наградена - преди да се смеете на другите, погледнете себе си:

Е, женицата й дали пари да си направи операция, прогледнала. Това все пак не е казионно, та не е страшно. Макар, че качването на сайта изглежда съвсем сериозни.

Воистина сохрани, Господи, люди Твои :))

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В ЮТюб е фраш със севернокорейски маршове. Е те там нещата са вече безумни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Знам едно заглавие и то ми стига: "Родината не съществува без Теб".

Редактирано от glishev
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

не че нещо, ама "людей твоих" е граматически по-издържано. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Какво да правим, църковнославянският си е граматически неиздържан :)

Редактирано от glishev
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

не че нещо, ама "людей твоих" е граматически по-издържано. :bigwink:

:) А, аз го изкарах на новобългарско-старобългарски :)

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...