Отиди на
Форум "Наука"

Географията на Идриси като извор за стопанската история


Recommended Posts

 • Потребители

http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/2203/1/adsv-10-12.pdf

----

http://www.tangra-bg.org/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=27%3A--2008&catid=3%3A2010-09-30-11-46-58&Itemid=107&lang=bg

стр 10

„От Баска до град Афли [крепост до с. Горно Александрово, Сливенско] има половин ден път. Град Афли е в равнина. Той е хубав град, благословен кът, с широк обхват, с непрекъснато следващи обработени полета, с много местности и райони.

В него има течащи води, от северната му страна – високи планини, отвъд които тече Дану [Дунав]. В този град има занаяти и изкусни занаятчии. Там се изработват от желязо всякакви рядкости.”

Из съчинението на Ал-Идриси

„Развлечение на копнеещия да преброди страните” (Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак)

от 1153 г.

стр.6

КАРТА НА ИЗТОЧНАТА ПОЛОВИНА НА „ЗЕМЯТА НА БЪЛГАРИТЕ“ (АРД БУРДЖАН) В СЪЧИНЕНИЕТО НА АЛ-ИДРИСИ „КНИГА ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА КОПНЕЕЩИЯ ДА ПРЕБРОДИ СТРАНИТЕ“ (1153)

„Бурджаните [Българите] са огромен, могъщ и войнствен народ, който е подчинил всички съседни народи. Един български конник може да излезе на глава на 100 или 200 конници от неверните. В наше време жителите на Констатинопол без неговите укрепления не биха могли да се защитят от тях.”

Из „Златни ливади и източниците на бисери“

от ал-Масуди, Х в.

Картата е от преписа на това съчинение, съхраняван във Френската национална библиотека – Париж от 1556 г.

Арабският географ Абу Абдаллах Мухамед ибн Мухамед ал-Идриси е роден през 1100 г. Образованието си е получил в Кордова (Испания), културно средище в западната част на арабския халифат.

Информацията за българските земи, която се съдържа в географското съчинение и картите на ал-Идриси е не само уникална, но и най-значимата и подробната. В нея фигурират имената на най-важните български селища в Мизия, Тракия и Македония.

В приложената тук карта са посочени арабското географско наименование на българската земя – Ард Бурджан и имената на български селища.

ОПИСАНИЕ НА ГРАДОВЕ И КРЕПОСТИ

I. Градове и крепости в западните български земи

„Излизаш от Дурас [Драч в Албания], който е разположен на Венецианското [Адриатическото] море и по сухоземния път с посока за Константиния [Цариград] минаваш през Батарла [Петреля в Албания]. Между тях има два дни път. Град Батарла е селище на една планина.

Между Батарла и Ахрида [Охрид] има четири дни път. Ахрида е великолепен град с многобройни сгради и обширна търговия. Той е разположен върху една красива планина. Близо до него има голямо езеро, в което рибата се лови с лодки. Това езеро е откъм южната страна на града. Обиколката на езерото е три дни път. Покрай езерото има няколко селища.

Между споменатия Ахрида и град Булугу [Полог в Македония] има два дни път. Булугу е хубав и е на една голяма планина. Между него и Ускуфия [Скопие] на североизток има един ден път. Ускуфия е голям град с непрекъснато следващи обработени полета с изобилие на лозя и зърнени култури…“

* * *

„От Маласува [Малeшево в Македония] до град Джармания [Сапарева баня] има три дни път. Последният е един великолепен град в низина с много лозя и насаждения и изобилни природни богатства.

А от Джармания до град Истибуни [Ихтиман] има един ден път. Между град Истибуни и Атралиса [София] има един ден път. Атралиса е град в низина с многолюдни квартали и многобройни сгради, с непрекъснато следващи обработени полета и овощни градини…“

* * *

„Един от градовете на Макадуния [Македония] е Нису. Той е великолепен град, превъзходен край. В него има много месо, риба, мед и мляко, чиито цени винаги са ниски. Има и много овошки. Разположен е на брега на реката Мурафа [Морава], която извира от сръбските планини. Там има на реката голям и хубав мост, по който се минава на влизане и излизане от града.

От град Нису до град Атруби на изток има 40 мили. Атруби е на една малка река, която идва от сръбските планини, минава покрай Атруби от източната му страна и продължава докато се влее в реката Мурафа, образувайки една обща река. После тази река продължава по-нататък, докато се влее в реката Дану [Дунав] близо до град Афранисуфа [Браничево]. По тази река [Морава] има воденици, градини и лозя.

От град Атруби до град Атралиса, споменат по-горе в пети климат, има 40 мили. Атралиса, както вече говорихме за нея в пети климат, е един великолепен град.

От Атралиса до град Истибуни има един ден път. Той е също великолепен град.“

II. Градове и крепости в източните български земи

„А от град Атруби в източна посока с малко отклонение на север до град Бануи [Вършец] има 90 мили. Бануи е добре населен град с малка площ и е върху висока планина.

А от Бануи до град Луфиса [Ловеч] има 6 прехода [90 км]. Луфиса се намира североизточно от Бануи…. Град Луфиса е върху една планина.

От град Луфиса в североизточна посока до град Масийунус [Шумен] има 5 прехода [75 км]. Последният е голям, многолюден град, основан в старо време.

Също така от град Луфиса до град Бидуни [Видин] има пет прехода [75 км]. Бидуни е голям град, намиращ се северозападно от Луфиса на споменатата река Дану.“

* * *

„От град Аймидия [Мидия в Турция] до град Агатубулис [Ахтопол] има 25 мили.

От последния до Басилику [Царево] на брега на морето има 25 мили.

От Басилику до град Сузубули [Созопол] на морето има 25 мили.

Също така от последния до град Ахилу [Анхиало – Поморие] има 25 мили. Между тях се намира морски залив, чиято ширина е 12 мили, а дължината на този залив е 20 мили.

От Ахилу до град Аймен [Емона] на морето има 25 мили.

От Аймен до Барнас [Варна] има 50 мили. Барнас е близо до морето, както вече го представихме.

От Барнас до град Армукастру [Енисала в Румъния] има 25 мили. А сега да се върнем назад и да кажем:

От град Афранисуфа [Браничево в Сърбия], слизайки до реката Дану [Дунав] надолу, до град Нукастру [Кладово в Сърбия] има два дни и половина път. Град Нукастру е на брега на реката Дану, която стига до него откъм юг, и близо до града се намира устието на река Мурафа [Морава]. Той е хубав и евтин град с обработени местности, много лозя и дървета.

От него, като се слиза надолу по реката, до град Бидуни [Видин], който е разположен близо до споменатата река, има един ден и половина ускорен път.

Също така от град Бидуни до град Субест Кастру [Свищов] на изток има един ден и половина път. Последният е хубав, многолюден и цветущ град край реката.

От него до град Диристра [Силистра] на изток има един ден и половина път. Това е град с обширни местности, с многолюдни пазари, с изобилие на препитание, с великолепни постройки и съвършени жилища.

От Диристра през степта до град Барасклафиса [Преславец] на изток има четири дни път. Последният град е разположен на една река, близо до Хафуза [Дунавската делта].

От Барасклафиса до град Дисина [Вичина] на изток има четири дни път. Дисина е един цветущ град с обширни местности, с много обработени полета и земеделски култури. В него има всякакви видове зърнени храни, чиито цени са ниски.

От Дисина до град Армукастру [Енисала] на юг има два дни път. Армукастру е много стар град, с високи постройки, с широки сводести покриви, величествен по размери и евтин по отношение на цените. Той се намира в подножието на една прекрасна планина, която се надвисва над морето.

От Армукастру до град Барнас [Варна] на морето, който вече споменахме, има един ден път…“

* * *

„От град Субест Кастру [Свищов] до град Агризинус [Разград] има 70 мили, или два дни път.

От град Агризинус в източна посока до град Масийунус [Шумен] има 40 мили, или един ден път. Масийунус е многолюден град. В него има една кантора за Русия. Той е цветущ град. Има многолюдни пазари и изобилни природни богатства. Разположен е на една планина. Между нея и Динибули [Диния=Смядово] има един ден път. Динибули е малък многолюден град в една низина. Той има лозя и добре обработено поле.

От Динибули до град Фирамнийак [Времняк – Риш] на изток има половин ден път. Това селище е в низина, близо до една малка планина. То има много дървета и насаждения, непрекъснати ниви и обработени полета.

От Фирамнийак до град Алмас [крепостта край с. Лозарево, Карнобатско] на изток има половин ден път. И този е малък цветущ град, с много овошки и добитък, с просторни обработени полета и обширни местности. От него до град Ракнуи [Карнобат] има половин ден път. Това селище е близо до една планина.

От него до град Бастарнас [крепостта край с. Екзарх Антимово, Карнобатско] има половин ден път. Последният е хубав град с изобилни води, с цветущи дворове с прилични размери.

От него до град Русукастру на изток има половин ден път. И този град има подобаващи размери, добре населени квартали, много добитък, ниски цени, разположен е в равнина.

От Русукастру до град Мигали Терме [Бургаски бани] има половин ден път. Мигали Терме е малък град с хубави местности, широки квартали, с много насаждения и зеленчуци. Той има стени и пазари; има добитък и средства за препитание.

От него до град Айту Кастру [Айтос] в източна посока има половин ден път. Последният град е на хубаво място и е силна крепост. В него има пазари и търговски дюкяни. Той е стоварище на внос и износ. Има лозя и зърнени храни….“

-----

-----

Откъси от "Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак"

секция 6-4

секция 6-5

----

----

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА в сочинении ал-Идриси

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт российской истории

И.Г.КОНОВАЛОВА

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

II. Градове и крепости в източните български земи

„А от град Атруби в източна посока с малко отклонение на север до град Бануи [Вършец] има 90 мили. Бануи е добре населен град с малка площ и е върху висока планина.

А от Бануи до град Луфиса [Ловеч] има 6 прехода [90 км]. Луфиса се намира североизточно от Бануи…. Град Луфиса е върху една планина.

От град Луфиса в североизточна посока до град Масийунус [Шумен] има 5 прехода [75 км]. Последният е голям, многолюден град, основан в старо време.

Също така от град Луфиса до град Бидуни [Видин] има пет прехода [75 км]. Бидуни е голям град, намиращ се северозападно от Луфиса на споменатата река Дану.“

От Вършец до Ловеч може и да са 90км, но то Ловеч до Шумен няма как да е 75км. Кой и защо е решил, че Масийунус е Шумен? Има твърдения, че в миналото Търговище се е наричал Мисионис, но и Търговище не е на 75 км от Ловеч.

Или преводачите бъркат сериозно, или автора е допуснал грешка в описанието. Което е нормално, но трябва да ни подскаже, че не всико от написаното е достоверно, а се използват шаблони за разстояния и описания на икономиката на земите. Всичките градове са многолюдни и големи, а полетата са безкрайни, богати и обработени. Е, има и специфики в описанията, но клишетата са доста. :)

Не се бях замислял, но има ли според вас вероятност турската експанзия да е улеснена от подобни съчинения? Всички тези описания напомнят на разузнавателни сводки. Взимаш едно подобно произведение и започваш да планираш експанзията си! :biggrin: Изчисляваш колко време ти е необходимо, преценяваш какви ресурси ще си набавиш, избираш посока и пр. Вярно, че са минали няколко века, но повечето селища съществуват и през 14-15 век и имат същото икономическо и военно значение. Сещам се доклада на Лала Шахин. Може да е пратил разузнавач да огледа София, но разведчика да го е мързяло и да е преписал от Идриси, а тук таме да си е добавял нещо от себе си(това за мустакатите пияндета от гарнизона :biggrin: ). Направо съм влюбен в тази идея и ще взема да я доразвия някой ден, ако се излекувам от хроничното лентяйство и ми мине тежкия мързел! :biggrin:

Редактирано от Стоедин
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Някой някъде е сбъркал..Не знам дали наистина те интересува кой е сбъркал, и дали ме питаш това?

Случаят с Шумен е разискван подробно от Коновалова И. Г. във "ВОСТОЧНАЯЕВРОПА в сочинении ал-Идриси"!

--

Е, и?

Ти какво предлагаш, да отхвърлим източника ли, или какво, ако не можем да му се доверим напълно?

--

Всичките градове са многолюдни и големи, а полетата са безкрайни, богати и обработени.

..Нима очакваш че в средновековна България е трябвало да има:

1) пустини, полупустини, и камънаци?

2) запустели ниви?

Нашите градове (и не само нашите и изобщо балканските, на юг от дунава), са описани при сравнение с арабските и сицилианските села и градове!

Болшинството от нашите градове обективно са били "4/5" или "3/4 аграрни", до към втората половина, края на 19 век!

--

Питаш дали подобни описания не са улеснили турската инвазия.. За човек, които е решил да търси кусурите и вината в другите , най-лесно смятам, е да отговори с "да"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Е, защо, Стоедин направи уместна забележка. Как сме сигурни, че градът е Шумен, наистина?

Първо: нямам нищо против забележката за Шумен, което го изразих по-горе - като казах "къде могат да се видят коментарите за Шумен"

Второ: (отговарям на въпроса ти "как сме сигурни градът е Шумен, наистина" ): обясних къде могат да се видят коментарите за Шумен. /И е ясно че този който ги прочете може да добие за себе си сигурност в едната или другата посока)

Трето: очаквам да си коректен по-нататаък към мен, и в дискусията с мен, (и естесвено да не остана само с "очакванията" си), защото ясно съм изразил обратното на това, което се опитваш да ми вмениш сега в дискусията (вменявам ми "игнориране на забележкатата на Стоедин за Шумен")

Четвърто: обяснявам отново за теб (и очаквам да си коректен след това обяснение!)

Възраженията и/или въпросите ми бяха з атова дали

а) изворът, като съдържащ грешки, следва да се отхвърли според Стоедин

б) това което според Стоедин е "шаблон"(негативен, неинфорамативен, според него) е наистина такова..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре де, защо така палиш от нищо? Нито моя коментар, нито на уважаемия КГ са провокативни и целят дърляне. Говорим си спокойно за това и онова, няма нужда от излишни прения.

Относно източника имах предвид да сме внимателни при ползването му(малко критичност никога не вреди), а не да го игнорираме и т.н. Четем и разсъждаваме, а после правим някой друг знаменит извод и това е!

а) Извора не бива да се отхвърля, но не бива и да се приема буквално като абсолютна истина.

б) Шаблонното изреждане и описание е очевидно(не съм казал, че е негативно или позитивно това) и трябва да сме предпазливи в изводите си за състоянието на един или друг град. Например какво означава малък, но добре населен град или малък, но многолюден? Многолюден звучи като любимото ми число безброй. ;)

Фактът, че пресмята разстоянието на Ловеч до Мисионис на някакви си 75 км показва, че информацията му за северна България е втора или трета ръка и съответните описания на тези градове може би са леко подвеждащи. А може би не? Как мислиш?

ПП: Защо пък пустини и камънаци? Представям си блата и камъш! :biggrin: Майтапя се, не се пали пак!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Някой някъде е сбъркал..Не знам дали наистина те интересува кой е сбъркал, и дали ме питаш това?

Случаят с Шумен е разискван подробно от Коновалова И. Г. във "ВОСТОЧНАЯЕВРОПА в сочинении ал-Идриси"!

--

Е, и?

Ти какво предлагаш, да отхвърлим източника ли, или какво, ако не можем да му се доверим напълно?

--

..Нима очакваш че в средновековна България е трябвало да има:

1) пустини, полупустини, и камънаци?

2) запустели ниви?

Нашите градове (и не само нашите и изобщо балканските, на юг от дунава), са описани при сравнение с арабските и сицилианските села и градове!

Болшинството от нашите градове обективно са били "4/5" или "3/4 аграрни", до към втората половина, края на 19 век!

--

Питаш дали подобни описания не са улеснили турската инвазия.. За човек, които е решил да търси кусурите и вината в другите , най-лесно смятам, е да отговори с "да"

Зачетох се в текста, който си дал, но това за Шумен не го схванах или не съм намерил точното място. Това което схванах е, че текста е много точен, а картата не е. Но именно в текста се казва, че Мисионис е на 75 км от Ловеч. Остава да разберем, защо са решили, че Мисионис е Шумен? Или Идриси е точен и Мисионис не е Шумен, или греши и текста(а не само картата) има неточности, които трябва да се вземат под внимание когато ползваме източника.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

А впрочем текстът е наистина извор за стопанската история. От него виждаме едно доста развито земеделие в полетата около градовете (впрочем такива мотиви често се срещат в описанията на чуждите пътешественици), с изключение на тези, които минават оттук във времена на смутове. Ханс Дерншвам например оплаква следите от миналото процъвтяване на Тракийската низина...

Земеделски народ и това си е!

В текста на Идриси прави впечатление и трайността, с която повтаря - цветущи градини, чудесни градини...

По-горе някой написа, че ги е сравнявал със Сицилия и Арабия. Но той е роден в Испания и ей богу, като поданик на Кордовския халифат ще да знае какво е цветуща градина!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А впрочем текстът е наистина извор за стопанската история. От него виждаме едно доста развито земеделие в полетата около градовете (впрочем такива мотиви често се срещат в описанията на чуждите пътешественици), с изключение на тези, които минават оттук във времена на смутове. Ханс Дерншвам например оплаква следите от миналото процъвтяване на Тракийската низина...

Земеделски народ и това си е!

В текста на Идриси прави впечатление и трайността, с която повтаря - цветущи градини, чудесни градини...

По-горе някой написа, че ги е сравнявал със Сицилия и Арабия. Но той е роден в Испания и ей богу, като поданик на Кордовския халифат ще да знае какво е цветуща градина!

Мисля, че в поста на уважаемия ник1

..Нима очакваш че в средновековна България е трябвало да има:

1) пустини, полупустини, и камънаци?

2) запустели ниви?

Нашите градове (и не само нашите и изобщо балканските, на юг от дунава), са описани при сравнение с арабските и сицилианските села и градове!

се дава доста погрешна картина за икономиката на Сицилия от XI век.

Роджер не стал ничего ломать, как это нередко происходит при смене власти, а постарался сохранить и приумножить все ценное, что было на острове при арабах. А ценного на Сицилию арабы в 9-10 веках, когда мусульманский мир переживал подьем, принесли ой как много!

Важнейшим нововведением арабов явились грандиозные работы по мелиорации острова. Сицилия покрылась густой сетью водных каналов и других ирригационных сооружений, что позволило настолько поднять урожай, что его объем в 8-10 раз превышал количество посевного материала.

Фантастические цифры для европейского средневекового сельского хозяйства!А переход к новым формам севооборота обеспечивал уже тогда сбор двух-трех урожаев в год.

Еще одним существенным моментом в развитии сельскохозяйственного производства явилось выращивание арабами новых высокодоходных культур, ранее совершенно неизвестных на острове, да и во всей Европе, например, сахарный тростник, хлопчатник, миндаль, фисташки, дыни, тутовое дерево, хна, индиго и, конечно же, цитрусовые. Многие из этих продуктов Сицилия начала экспортировать, а по производству и вывозу шелка, бывшего ранее монополией китайцев, она уступала в регионе только мавританской Испании. Остров стал крупным экспортером зерна и кожи, арабы приступили также здесь к серьезному освоению местных полезных ископаемых, таких, как свинец, ртуть, серебро, сера, соль и т.д..

Роджер сохранил с небольшими изменениями хорошо отлаженной государственной машины. Он сохранил за арабами ведение земельных и финансовых дел, которыми занимался специальный "диван" (совет). А первый министр, управлявший текущими делами на острове, получил титул "эмира эмиров". В норманнскую эпоху на Сицилии христианские храмы часто строили архитекторы-арабы не только в арабском стиле, но и даже с арабскими куфическими надписями вокруг изображений христианских святых.

Колкото до големите градове в средновековна България, то сравнението им с Кордоба или Палермо (втори и трети в Европа по големина на населението през XI век) е меко казано неуместно.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Според мен няма такива сравнения. "Голям град" не значи непременно като Кродоба или Палермо, може да е голям спрямо околните населени места, а може да е просто голям в сравнение с повече то градове, които пътешественика е видял, защото не всеки град в Халифата е огромен като Кордоба.

Въобще, не мисля, че ал-Идриси преувеличава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мили?

Употребявали са тогава тази единица за мерене на разтояние?

Не е ли било ползвано„Един ден ход“, „Два дни с кон“

Или арапина е ползвал "mille passus, която означава „хиляда (двойни) стъпки” и се свързва с изминатото от римски войник разстояние, когато левият му крак хиляда пъти е докоснал земята при ходене ...."

Или този който е преписъл или фалшифицирал (не сега, тогава) е добавил мерните единици от свое време???

Оф

Иначе, на времето в комунизмът картите и надписите за километри нарочно бяха неточни....Заради това, че еветуалният нападател да свърши горивото в танка или камиона преди да стигне целта си....

Навремето питах катаджия, че знам че съм на пътя към комунизмът (според огромните постери) но накъде трябва да кривна за Варна?

каза ми спокойно да вървя според постерите, защото други няма....

Он

:tooth: :tooth: :tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Мисля, че в поста на уважаемия ник1

се дава доста погрешна картина за икономиката на Сицилия от XI век.

Колкото до големите градове в средновековна България, то сравнението им с Кордоба или Палермо (втори и трети в Европа по големина на населението през XI век) е меко казано неуместно.

Мисля предствате за това какво е "селкостопанска Сицилия" и за това какво е "селскостопанска България", са погрешни..

Сицилия е хълмиста страна, с малки и раздробени обработваеми площи..

http://www.pbase.com/bauer/sicily_landscape

--

Грешите.. Не правя сравнения на градовете на България, с тези на Сицилия; Разглеждам градовете на България в "българския контекст"- а той е, че българските градове , главно по-малките и средните по големина, т.е. българските градове в болшинството си - са предимно аграрни градове (заб: във времената преди съвренната "българска индустриалната революция")

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Зачетох се в текста, който си дал, но това за Шумен не го схванах или не съм намерил точното място. Това което схванах е, че текста е много точен, а картата не е. Но именно в текста се казва, че Мисионис е на 75 км от Ловеч. Остава да разберем, защо са решили, че Мисионис е Шумен? Или Идриси е точен и Мисионис не е Шумен, или греши и текста(а не само картата) има неточности, които трябва да се вземат под внимание когато ползваме източника.

"Масийунус" при Идриси, с най-голяма вероятност отговаря на днешен Шумен (вижте коментарите и доводите на КОНОВАЛОВА), следователно грешката в тази част от текста, е в посоченото разстояние от 75 километра (и ако "Ловеч" е Ловеч!)

--

Да, в карта има неточности.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
т Аймен до Барнас [Варна] има 50 мили. Барнас е близо до морето, както вече го представихме.

От Барнас до град Армукастру [Енисала в Румъния] има 25 мили.

И тука или е имал предвид друг град (около Балчик) или не е 25 мили, а 125 да речем. И цифрата е разчетена грешно.

Редактирано от miroki
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ето един добър анализ.

В анализа е даден възможен "отговор" и на "шумен-ловешкото" несъотвествие (в растоянието между двата града).

"В.Томашек, проанализировавший дорожник из 4-й секции VI климата, обратил внимание на то, что описание пути вдоль побережья, которое ал-Идриси намеревался довести до г. Мириса в устье Дуная, вместо Мириса заканчивается на г. Армукастру, расположенном, согласно ал-Идриси, в трех милях от Дуная. Поэтому исследователь предположил, что Мирис и Армукастру являются двумя разными названиями одного и того же места, а именно хорошо известного по античным источникам (Плиний Старший, Прокопий и др.) Алмириса (********) на северо-западном берегу оз. Разельм, который В.Томашек отождествил с современным с. Енисала 174. Таким образом, по мнению В.Томашека, ал-Идриси привел античную и современную ему формы топонима 175. Предположение В.Томашека было без существенных оговорок принято Б.Недковым 176. Основные возражения, выдвинутые против точки зрения В.Томашека, сводились к тому, что Енисала непомерно далеко от Варны, расстояние между которой и Армукастру, согласно ал-Идриси, составляет всего 25 миль. Румынский географ К.Брэтеску поэтому локализовал Армукастру в Констанце 177, а болгарский ученый А.Кузев предложил отождествить его с Карбоной, отстоящей от Варны на 20 миль 178. К.Чиходару выразил сомнение в том, что оба топонима относятся к одному и тому же городу, и название Армукастру, считая его такой же древней формой, как и Мирис, возводил к городу Аргамо (*********), упоминаемому Прокопием и расположенному в районе оз. Разельм 179.

Как видно, основной прием, применяемый при локализации географических названий, сводится к нахождению точки на карте, наиболее точно отвечающей если не всем, то тем или иным данным источника. При этом не учитывается, что неизбежная фрагментарность географических представлений ал-Идриси о Северо-Западном Причерноморье накладывается на неполноту наших знаний об исторической географии этого региона, вследствие чего вероятность точной локализации города становится более или менее случайной. Поэтому, на наш взгляд, прежде чем связывать сообщение источника с какой-то определенной точкой на карте, следует попытаться очертить регион, к которому может в принципе относиться данное известие о населенном пункте.

Что касается Мириса и Армукастру, то наиболее вероятным районом их местонахождения является Нижний Дунай. Во-первых, ал-

154

Идриси говорит, что Мирис расположен в устье Дуная, а Армукастру - трех милях от него. Во-вторых, в дорожнике расстояния до Армукастру даны в милях, что обычно для сухопутного маршрута, а после него - в днях морского плавания. Логично предположить, что маршрут, идущий по суше, заканчивался там, где начиналась дунайская дельта, так как дальше гораздо удобнее было плыть по морю. Отсюда следует, что у ал-Идриси под рекой, протекающей в трех милях от Армукастру, подразумевался Георгиевский рукав дельты Дуная 180 и оба города надо искать в районе оз.Разельм, которое во времена ал-Идриси представляло собой залив, еще не отделенный от моря косой, как сейчас 181.

В свете изложенного нам кажется, что предположение В.Томашека непротиворечиво объясняет данные ал-Идриси, а все прочие мнения не столь убедительны. У В.Томашека учтены особенности города, перечисленные в описании: близость к Дунаю и к морю, наличие возвышенности неподалеку от города 182, древность города. В описании Армукастру присутствуют признаки непосредственного знакомства с ним со стороны информатора, осведомленность которого касалась не только архитектурных достоинств города, но и конъюнктуры его рынков. Несоответствие указанного в источнике и реального расстояния между Варной и Армукастру можно объяснить лишь пропуском части дорожника, в целом отличающегося точностью для всего западного побережья Черного моря. Расстояние в 25 миль, скорее всего, было указано механически, так как это обычное расстояние между большинством предыдущих стоянок, упоминаемых в рассматриваемом дорожнике. Локализация Мириса - Армукастру в Енисала соответствует другим данным дорожника, которые относятся к стоянкам, расположенным к северу от дельты: от оз. Разельм до устья Днестра как раз два дня плавания, о которых говорится в источнике 183."

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...
 • Модератор История

Мисионис почти сигурно си е Шуемн.Идентификацията с така нареченото Крумово кале край Търговище е неубедителна.Крумово кале си  една малка крепост и не може да се приеме като голям търговски център подобно на описания от Идриси.Да не говорим че разцвета на Крумово кале е чак през 13 - 14 век.Шумен е съвсем друга история.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Грешката е в този, който е пресмятал преходите в километри.

От Ловеч до Шумен, според гугъл мапс са около 230 км. Толкова е от Ловеч до Видин. И за двете направление Идриси е дал пет прехода или по около 45 км на преход.

От Вършец до Ловеч е дал 6 прехода, а разстоянието е около 180 км или по 30 км на преход. Но трябва да се преодолява планински терен и вероятно преходите са били по-къси.

Видин Свищов го е дал ден и половина, а Свищов - Силистра също толкова. Свищов действително е по средата на маршрута Видин - Силистра. Интересното тук е, че преходите са доста големи,тъй като разстоянието по реката е около 200 км до Свищов и още 200 до Силистра или по 120 км на ден, което ми се вижда прекалено. Овен, ако преходите на се извършвани с лодки по течението на Дунав.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Мисионис може и да е Шумен, но не и според българския Индиана Джоунс(известен и като лъжливото овчарче). Той работи неуморно да докаже, че Мисионис е Търговище. Аз не бих се изправил на пътя на властелина на перпериконите... :)

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Преди 8 часа, Стоедин said:

Мисионис може и да е Шумен, но не и според българския Индиана Джоунс(известен и като лъжливото овчарче). Той работи неуморно да докаже, че Мисионис е Търговище. Аз не бих се изправил на пътя на властелина на перпериконите... :)

Крумово кале вероятно се казвало Косово.Той Ник Овч е свободен всичко да приказва.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
On 5/26/2011 at 22:39, Drake said:

 

Мисля, че в поста на уважаемия ник1

 

се дава доста погрешна картина за икономиката на Сицилия от XI век.

 

 

 

Колкото до големите градове в средновековна България, то сравнението им с Кордоба или Палермо (втори и трети в Европа по големина на населението през XI век) е меко казано неуместно.

 

Географията на Идриси е предназначена да ориентира италианските търговци къде могат да закупят зърно и храни (от които се интересуват италианските търговци) и съответно къде търговците могат да намерят пазари (... е «многолюден пазар») за докараните от тях стоки..

ПС

Каквито и да се напише за селското стопанство на Сицилия, българските земи ги превъзхождат в зърнопроизводителните си качества и потенциал, заради:

а) Решително преобладаващ равнинен характер на обработваемите площи.

б) Почвите: тук се намират най-качествените почви в световен мащаб - това са смолниците (Vertisol) на Тракия и чернозема в Мизия, които са и най-слабо подложените на ерозия почви.

Ето една монография в тази насока:

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/S_Lishev_Idrisi.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

http://annales.info/blacksea/small/beylis88.htm

В. М. Бейлис.
Ал-Идриси о портах черноморского побережья и связях между ними

Разделы сочинения арабского географа и путешественника Абу Абдаллаха Мухаммада ал-Идриси (ок. 1100—1165) «Нузхат ал-муштак фихтирак ал-афак» («Развлечение страстно желающего странствовать по землям»), посвященные описанию Балканского полуострова и соседних стран, получили в целом высокую оценку специалистов по средневековой арабской географии.1) Отмечаются обстоятельность и относительная полнота информации и ее связь с торговыми путями. До сих пор сведения о плаваниях по Черному морю и городах-портах черноморского побережья, сосредоточенные в секции (джуз') 4 пятого климата, а также в секциях 4, 5 и 6 шестого климата,2) исследовались лишь в связи с изучением сообщений ал-Идриси об отдельных странах, в частности обо всем Балканском полуострове, Болгарии и соседних с ней странах, а также Таврике.3) Эта статья является попыткой анализа представлений ал-Идриси об основных направлениях плаваний по Черному морю и сведений о роли отдельных портов.

Основной линией изложения в «Нузхат ал-муштак...» является упоминание названий населенных пунктов и расстояний между ними по суше, либо же по реке или морю. Описательные данные у ал-Идриси очень кратки и однообразны, эпитеты, употребляемые по отношению к тому или иному городу, нередко даются в виде стилистического украшения в рифмованной прозе (садже). И все же в описаниях маршрутов присутствует оценка значения отдельных центров: иногда она дана прямо в кратком рассказе о городе, а порою упоминание названия города в нескольких местах текста, в связи с разными путями, позволяет судить о значении этого пункта.

Сведения о населенных пунктах и расстояниях между ними ал-Идриси получал от своих информаторов — купцов, путешественников, в том числе специально посланных для разузнавания и проверки имеющихся сведений. Таких информаторов рассылал в различные страны покровитель ал-Идриси сицилийский король Роджер II (1130—1154). Арабская передача названий, относящихся к Причерноморью, свидетельствует, что эти наименования были восприняты от греков, порою и славянские названия приходили к ал-Идриси в греческой передаче.4) Лишь [68] топонимы Приднепровья и русских земель часто передавались по-славянски.5)

Описание Черного моря помещено ал-Идриси в секции шестого климата: в самом начале текста этой секции географ как обычно и в других секциях, перечисляет страны и области которые он намерен здесь описать. Ниже следует перевод извлечений из текста «Нузхат ал-муштак...», содержащих описание моря ал-Бунтуси6) и маршрутов по этому морю и его берегам.7)

«Поистине то, что содержит этот пятый джуз шестого климата — это часть моря ал-Бунтуси, даже большая его часть вместе с находящимися на обоих его берегах8) благоустроенными городами, известными крепостями, местами причала, с населенными и пустынными островами. И еще содержит этот джуз часть страны бурджан9) и такую же часть Русской земли (ард ар-Русийа) и большую часть земли Кумании и ее городов, <а также> окраину земли Макадунийи...10) Море ал-Бунтуси — это большое море, подобное заливу, <самая> большая его длина с запада на восток — 13 дней морского плавания. Что касается его ширины, то она различна, а самое широкое место в ней <составляет> 6 дней плавания. На южном берегу этого моря, там, где он достигает запада, лежит страна Хараклийа (Гераклея Понтийская), за нею <следуют> страна ал-Калат (Галатия)11) и страна ал-Бунтим (Понтум), страна Хазарийа, страна ал-Куманийа и ар-Русийа и земля бурджан (дунайских болгар). Начало же <моря> со стороны ал-Кустантинийи (Константинополя) из протока, ведущего к <ал-Кустантинийи> от моря аш-Шам (Сирийского)...»12)

Таким образом ясно, что ал-Идриси были известны страны на всем протяжении побережья Черного моря. Однако из перечня стран видно, что о восточном береге информаторы географа располагали сведениями в меньшем объеме: это подтверждается анализом полного описания этого региона в секции 6 шестого климата.13)

В секции 4 шестого климата описан маршрут от Константинополя до устья Дуная по берегу моря. К этому же маршруту ал-Идриси возвращается в секции 5 шестого климата, но продолжает его, именуя «Путь от ал-Кустантинийи до города Матраха на северном берегу», и в той же секции описан маршрут «от ал-Кустантинийи по берегу моря до прибрежного города Атрабзунда». Во всех этих описаниях расстояния указаны либо в милях (миля, по исчислениям, у ал-Идриси — 1555 м, т. е. около 1,6 км), либо же в днях плавания по морю (арабск. маджран равен по исчислениям около 100 миль), расстояния по [69] суше иногда указаны в «днях пути» (арабск. мархала составляет от 25 до 35 миль).14)

Маршрут от Константинополя до устья Дуная описан так: «Кто хочет <следовать> этим <путем>, выходит из ал-Кустантинийи в город Айлугис (визант. Логой)15) — это <составляет> 25 миль. Этот город на высокой горе в 12 милях от моря, и владыка один раз в год отдыхает здесь и охотится на диких ослов много дней. От Айлугис до города Аймидийа (визант. Медейа) — 25 миль. Это красивый и многолюдный город поблизости от моря, от него до города Агатубулис (Агатополис, ныне Ахтопол) — 25 миль. От последнего до Басилику (Басиликон, ныне г. Мичурин) на берегу моря — 25 миль; от Басилику до города Сузубули (Созополис, ныне Созопол) на <берегу> моря — 25 миль. Также от него до города Ахилу (визант. Анхиал, ныне Поморие) 25 миль. Между ними (Сузубулис и Ахилу) — морской залив шириной в 12 миль, а длина этого залива — 20 миль. От Ахилу до города Айман (визант. Аймос, ныне селение Эмине близ одноименного мыса) на море — 25 миль. От Аймана до <города> Барнас (визант. Варнас, ныне Варна) 50 миль. Барнас <расположен> вблизи моря. От Барнаса до города Армукастру (? Эрмукастрон — «пустая крепость»)».16)

Далее ал-Идриси переходит к описанию маршрута вверх по Дунаю, так и не упомянув названного выше города Мирис, который, как полагал Б. X. Недков, во времена ал-Идриси уже носил новое название Армукастро.17)

Тот же самый маршрут ал-Идриси повторяет и в описании «Пути от ал-Кустантинийи до города Матраха на северном берегу <моря>», а его продолжение от устья Дуная обрисовано так: «От Армукастру до реки Дану (Дунай) 3 мили, а от реки до Аклийа (Килия) один день плавания. От Аклийи до устья реки Данаст (Днестр) день плавания, а от реки Данаст до Кувла (Куала?)18) 50 миль, затем до Мулса — 50 миль. Мулса19) — в устье реки Данабрис (Днепр). От устья до Улиски (Олешье?) одна миля, а затем до Карсуны (Херсонес) без малого день морского плавания, что составляет 80 миль. От Карсуны до <города> Джалита (Ялта) — 30 миль. Этот город из числа городов куманов. От Джалиты до города Гурзуби (Гурзуф) 12 миль. Это населенный город на берегу моря. От него до города Бартанити (Партенит) 10 миль. Это небольшой, <но> оживленный город, в нем есть верфь. От Бартанити до города Лабада (Ламбат) — 8 миль. Это красивый город, от которого до Шалусты (Алушта) — 10 миль. И этот город красивый, большой, <он> находится у моря. От него до города Султатийа (Судак), <расположенного> у моря, — 20 миль. От города Султатийа [70] до Бутара20) (Феодосии?) — 20 миль, а от Бутара до устья реки Русийа21) <также> 20 миль. От устья реки Русийа до Матрахи22) — 20 миль. Матраха — это вечный город, существует с древних времен, и неизвестно, кто его построил. Здесь есть виноградники и поля. Его владыки мужественны, благоразумны и решительны. Их почитают по причине их отваги и власти над теми, кто соседствует с ними. Это большой город с множеством жителей, с процветающими округами, в нем имеются рынки, и <собираются> ярмарки, посещаемые людьми из самых дальних соседних стран и из ближайших округов».23)

Можно с известным основанием считать путь из Константинополя до Матрахи наиболее важным и освоенным торговым маршрутом: в пользу этого говорит относительная точность и полнота информации ал-Идриси. Вторым подробно описанным маршрутом является «Путь от города ал-Кустантинийа по берегу моря до прибрежного города Атрабзунда (Трапезунд), соседящего с землей Арминийа (Арменией)»: «От ал-Кустантинийи до города Мусанна24) (визант. Иерон), расположенного в устье пролива <Босфор>, а оттуда следуют на восток вдоль южного берега до острова Дафнисийа (небольшой остров Дафнусия или Феносия). Это малый и необитаемый остров, между ним и сушей 1 миля. От этого острова <следуют> до устья реки Загара (Сангарий, ныне Сакарья). Это большая река, текущая из страны ал-Калат25) (Галатия), по ней проходят большие корабли, и ее устье при впадении в море очень широкое. От устья этой реки до города Хараклийа (Гераклея Понтийская, ныне Эрегли) — 60 миль. А путь от <города> Мусанна до Хараклийи по суше — восемь <дневных> переходов. Здесь по всему берегу — заливы, остроконечные скалы и труднопроходимые горы. От Хараклийи до устья реки Бартану (визант. Партениос, ныне Бартын-чай) — 85 миль, а от него до Самастру (визант. Амастрида, турец. Амасра) — 15 миль. Это небольшой город, в котором преобладает образ жизни кочевников,26)<однако> у него крепкие стены, нависающие над берегом... От города Самастру до города Шикутри (визант. Куторос, турец. Кидрос) — 150 миль. Это небольшой город у берега соленого моря, расположенный на склоне горы ... От Шикутри до города Синубули (Синоп) — 100 миль. Это небольшой, но благоустроенный город... От города Синубули до устья реки Али (Галис) — 100 миль. Это большая река, в нее заходят корабли. От нее до города ал-Аниу (визант. Энеон) — 150 миль. Это большой населенный город, с ним связана область, и эта земля называется землей ал-Лан (алан), а это — племя из числа <племен> ар-Рума,27) несторианское <по исповеданию>.28) В этом городе корабли и склады <припасов> [71] для военных набегов, <здесь же> действует верфь. От этого <города> до города Фатиса (визант. Фадисса) 40 миль, он на берегу соленого моря, а отсюда до города Буна (визант. Вона) на берегу <моря> 50 миль. Это город средних размеров, изобилующий благами, к нему прилегают большие округа и непрерывно возделанные земли. От него вдоль берега до города Хирсунда (древний Керасус, ныне Гиресун). Хирсунда — город большой, красивый, многолюдный, объединяющий <всю округу>, в нем есть рынки и <разнообразные> товары и <бывают> путешественники. От него до города Атрабзуни (Трапезунд) — 130 миль.29) Ныне его название в реестрах <пишется> Атрабзунда. Он на самом берегу соленого моря, это красивый город, и во времена халифов и после них там было место торговли между ар-Румом (Византией) и <странами> ислама, и он был желанной целью <для них>. Жители его — богатые торговцы. Расстояние между ним и Константинополем — 9 с половиной дней морского плавания. И <точно> также от этого города до устья реки Дану (Дуная), если пересечь море на лодке (кариб), 9 дней плавания, а если пересечь море от Атрабзунда до моря ар-Русийа (Керченский пролив?) — 5 дней плавания».30)

Далее у ал-Идриси описаны сухопутные маршруты от Трапезунда до различных пунктов. Что касается пути от Трапезунда к восточному побережью Черного моря, то он был известен географу меньше: его описание дано в секции 6 шестого климата. Названия прибрежных городов, а также расположенных поблизости от моря (Ашкала, Ашкасийа, Астабрийа, ал-Ланийа, Хазарийа и др.) не поддаются уверенной идентификации.31) Тем не менее и в этом описании в качестве торгового центра первостепенного значения выступает Матраха, связанная с городами алан, куманов-половцев и хазар, но преимущественно сухопутными и речными путями. Можно предположить, что связь между Трапезундом и Матрахой осуществлялась главным образом прямым морским путем: недаром ал-Идриси сообщает о пути от Трапезунда до моря ар-Русийа.

Плавания от Трапезунда к устью реки Дуная, если и совершались, то, по-видимому, редко: судя по описанию прибрежных городов, основными маршрутами были плавания от города к городу. В пользу такого предположения говорит и общее представление о размерах и очертаниях Черного моря. На картах, сопровождающих рукописи ал-Идриси, море ал-Бунтуси (ан-Нитаси) изображено в виде бассейна, вытянутого с запада на восток,32) что явно не согласуется с текстом описания моря. Если в тексте длина моря указана в 13 дней плавания с запада на восток, а ширина в 6 дней плавания с севера на юг33) в самом [72] широком месте), то соотношение длины и ширины моря здесь равно примерно 2:1. На картах же это соотношение оказывается равным 5: 1 или более. Изучив взаимосвязь карт и текстов секций 4 и 5 шестого климата, советская исследовательница И. Г. Коновалова пришла к заключению, что карта этих секций подготовлена позже текста и представляет собой его картографический перевод.34) Действительно, на карте секций 4-5 мы не встречаем названий, отсутствующих в тексте, и расположение городов на ней соответствует тексту. Однако на соотношение длины и ширины моря ал-Бунтуси составитель карты не обратил внимания.

Трудно установить, из какого источника почерпнул ал-Идриси сведения об обитаемых островах на Черном море. Он сообщает о них следующее: «В этом море, <в части>, которую охватывает этот пятый джуз, из числа обитаемых островов есть остров Андисира. Это населенный остров, здесь много овец и верховых животных. Он простирается в длину с запада на восток и расположен напротив прибрежного города Шийуша,35)расстояние между ними — половина дня плавания по морю. И от этого острова два дня морского плавания в направлении на восток до острова С.р.н.ба.36) Из числа прибрежных городов напротив него лежит город Карсуна, между ними по морю расстояние в половину дня плавания. От острова С.р.н.ба до прибрежного города Матраха один с лишним день морского плавания. На этом острове изобилие плодов и виноградники, там <много> вьючного и рогатого скота. И также от острова С.р.н.ба в южном направлении <есть> остров Г.р.дийа:37) между обоими островами напрямик по морю 40 миль. От острова Г.р.дийа до прибрежного города Атрабзунда три дня плавания по морю. Этот остров велик и населен. А от него до острова Азала 40 миль в направлении на восток. Этот остров <Азала> — средней величины, населенный и лежит между Атрабзундой и городом Матрахой. Через этот остров проходит путь для всякого, кто пересекает море туда или обратно <из этих двух городов>».38)

Слово джазира в арабском языке обозначает и остров, и полуостров. Однако текст и в особенности карты у ал-Идриси не оставляют сомнения в том, что в представлении этого географа Андисира, Саранба, Гардийа и Азала (огласовка здесь условна) были островами. Впрочем, эти представления могли сложиться на основе искаженных сведений о каких-то прибрежных местностях, но до сих пор исследователи либо воздерживаются от попыток их отождествления, либо ограничиваются предположениями без дополнительной аргументации.39) Так обстоит дело и с названиями островов в восточной части моря ал-Бунтуси [73] (ан-Нитаси), помещенных ал-Идриси в 6-й секции шестого климата, — островом Ан.б.ла и островом Нун.шка.40)

Из переведенных выше извлечений видно, что ал-Идриси получил от своих информаторов описания морских маршрутов с довольно подробным перечнем населенных пунктов на побережье Черного моря. Однако географ далеко не всегда мог определить, идет ли речь о крупном торговом центре и порте или о селении. Название мадина («город») прилагается, например, ко всем населенным пунктам западного побережья моря. Известное значение для определения роли городов имеют описательные данные о них, сообщенные в тексте. Наиболее подробные описания заслужили Атрабзунда и Матраха, как крупные населенные пункты отмечены на северном берегу моря Гурзуби и Шалуста, на южном побережье Хирсунда, на восточном — Астабрийа, на западном побережье ни один город не назван «большим и многолюдным», за исключением Аймидийи. Соответствует ли подобное описание действительной экономической роли каждого упомянутого города? В отношении роли таких центров, как Атрабзунда и Матраха, особых сомнений не возникает. Однако из текста видно, что некоторые города, не отмеченные географом как крупные, служили исходными пунктами для торговых путей. Так, на западном побережье город Барнас (Варна) и город Армукастро (Эрмукастро) были конечными (и, разумеется, исходными) пунктами маршрутов, в том числе сухопутного маршрута до Константинополя, проходившего через Провадию, Великий Преслав и другие города. На северном берегу моря город Улиски (Олешье?) в устье Днепра был, как это видно из текста той же 5-й секции41) шестого климата, началом пути по Днепру, на котором ал-Идриси упоминает Канив (Канев), Баразула (Борислав?), Баразлав (Переяславль), Кав (Киев). Точно так же к городу Астаб.рийа, о котором говорится, что «большая часть его жителей купцы», вели пути от города ал-Ланийа («Аланского»), Хазарийа («Хазарского») и далее от двух городов ал-Куманийа («Куманских»). К сожалению, отождествление всех упомянутых городов затруднительно, поскольку их названия неизвестны из других источников, однако ясно, что Астаб.рийа, как и Матраха, была торговым центром, связывавшим Западный Кавказ с морскими путями по Черному морю. Следует отметить, что у ал-Идриси были утрачены представления об Азовском море, имевшиеся в сочинениях арабских географов X в. — ал-Баттани, Ибн Русте, ал-Мас'уди и других, и название Майутис (арабская передача слова Меотида) в «Нузхат ал-муштак...» не встречается. Тем не менее ясно, что пути из Приазовья вели к Матрахе (Тмутаракани) и, по всей вероятности, к упомянутому [74] у ал-Идриси «Русскому городу» — мадинат ар-Русийа, которые обычно отождествляется с Корчевом (Керчью).

Таким образом, сообщение ал-Идриси о маршрутах плаваний в море ал-Бунтуси, хотя и не дает сколько-нибудь подробных описаний ремесел и торговли в причерноморских городах, все же является убедительным свидетельством оживленности торговых путей в бассейне Черного моря, охватывавших все его побережье и в свою очередь связанных с торговыми маршрутами по восточной части Балканского полуострова, Подунавью, Приднестровью и бассейну Днепра, также по Приазовью, Северному Кавказу и внутренней части Малой Азии. Можно, не боясь впасть в преувеличение, считать, что в XII в. море ал-Бунтуси было главной артерией торговли всей Юго-Восточной Европы и в качестве таковой было хорошо известно информаторам ал-Идриси, хотя достоверность сведений о берегах моря была неодинакова: восточное побережье было известно географу хуже, чем западное и северное, но и в восточной части моря значение таких центров, как Матраха (Тмутаракань) и Атрабзунда (Трапезунд) и некоторых других ал-Идриси представлял себе вполне отчетливо.


1) Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература // Соч. М.; Л., 1957. Т. 4. С. 289-290; Недков Б. България и съседните и земи през XII век според «Географията» на Идриси. София, 1960. С. 18.

2) Сочинение ал-Идриси делится на семь частей («климатов» — арабск. иклим) в соответствии с традицией, восходящей к Птолемею и арабским обработкам его «Географии». Ал-Идриси делит каждый климат на 10 джуз'ов (в европейской научной терминологии — секций), расположенных с запада на восток.

3) Tomaschek W. Zur Kunde der Hamus — Halbinsel. II // Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. Cl. Wien, 1887. 113. S. 304-325; Недков Б. Указ. соч.; Гаркави А. Я. Крымский полуостров до монгольского нашествия в арабской литературе // Тр. четвертого археологического съезда в России. Казань, 1891. Т. 2. С. 244-245.

4) Недков Б. Указ. соч. С. 20.

5) Таковы, в частности, названия Баразлав (Переяславль), Канив (Канев), Кав (посильная арабская передача названия Кыевъ) и др.

6) Во всех известных рукописях ал-Идриси название Черного моря передано как ан-Нитас, бахр ан-Нитаси вместо ал-Бунтус, ал-Бунтуси (от древнегреч. Понтос). Такое искажение возникло у ал-Идриси (как и в сочинениях других арабских авторов IX—XII вв.) из-за перестановки диакритических точек. Возможно, оно имелось уже и в авторском тексте ал-Идриси.

7) Переводы извлечений из сочинения ал-Идриси «Нузхат ал-муштак...» выполнены по изданию: Al-Idrisi Opus geographicum sive «Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare studeant». Consilio et auctoritate E. Cerulli, F. Gabrieli ... una cum aliis ediderunt A. Bombaci; U. Rizzitano ... Neapoli; Romae, 1978. Fase. 8.

8) В представлении ал-Идриси западный и восточный берега моря ал-Бунтуси не имели большой протяженности. На картах, сопровождающих рукописи, северный берег противостоит южному. Карты (факсимиле) Парижской и Софийской рукописей см.: Недков Б. Указ. соч. Приложение. С. XXV, XLVI.

9) Название «страна бурджан» ал-Идриси прилагает, как выяснил Б. X. Недков, к Северо-Восточной Болгарии до устья Дуная (Недков Б. Указ. соч. С. 18).

10) Во всех рукописях это название передано как Дж.сулийа. Макадунийа (Македония) — конъектура издателей текста. См.: Al-Idrisi. Op. cit. Р. 892. Примеч. к строке 2.

11) Ал-Калат — конъектура издателей текста. В рукописях — ал-Байлакан, ал-Баблакан (Пафлагония?).

12) Al-Idrisi. Op. cit. Р. 905.

13) См.: Бейлнс В. М. Ал-Идриси о Восточном Причерноморье и юго-восточной окраине русских земель // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. 1982 год. М., 1984. С. 209-212.

14) См.: Tomaschek W. Op. cit. S. 6; Недков Б. Указ. соч. С. 17.

15) Tomaschek W. Op. cit. S. 304.

16) Al-Idrisi. Op. cit. P. 896.

17) См.: Недков Б. Указ. соч. С. 132-133.

18) Кувла — конъектура Б. X. Недкова (в рукописях К.р.та, К.р.йа и др. чтения), допускавшего связь названия Кувла с именем реки и залива Б. Куяльник // Там же. С. 148-l49. Примеч. 312.

19) По предположению Б. А. Рыбакова, Мулса и упомянутое ниже название города Улиски соответствует одному и тому же городу Олешье в устье Днепра (Рыбаков Б. А. Русские земли по карте Идриси 1154 г. // КСИИМК. 1958. Вып. 43. С. 18). Если принять это предположение, следует допустить, что ал-Идриси использовал сведения двух информаторов. На карте Парижской рукописи Улиски и Мулса располагаются в устье Днепра, первый — на левом, второй — на правом берегу реки при ее впадении в море (Недков Б. Указ. соч. Прилож. С. XLVII).

20) Бутар (в рукописях Б.р.т.р, Бут. р) отождествляется с Феодосией (Рыбаков Б. А. Указ. соч. С. 19). Возможно, здесь искажение названия Босфор (рукописи допускают чтение Бусур, где буква с — арабск. са — звучит как англ. th).

21) В сообщении о реке Русийа отразилось, по-видимому, представление о Керченском проливе и Азовском море.

22) В 6-й секции шестого климата упоминается город ар-Русийа. См.: Бейлис В. М. Указ. соч. С. 212 и примеч. 30.

23) Al-Idrisi. Op. cit. P. 909.

24) Мусанна (арабск. «дамба», «волнолом») отождествляется с городом Иерон (латинск. Жиро) на Черном море в устье Босфора.

25) См. выше примеч. 11.

26) Возможно, в старинном городе Амастрида в это время обосновалось какое-то тюркское племя, связанное с государством Сельджукидов Малой Азии.

27) Аль-Идриси, как видно, ошибочно связал название города Энеон (ал-Аниу) с этнонимом аланов. О поселениях аланов в Малой Азии и тем более о «земле аланов» из других источников неизвестно.

28) Среди северокавказских аланов действительно было распространено христианство, но не в форме несторианства, а по византийскому исповеданию.

29) Расстояние между Хирсундой и Атрабзундой преувеличено: оно равно 110 км, т. е. около 73 миль.

30) Al-Idrisi. Op. cit. P. 907-908.

31) См.: Бейлис В. М. Указ. соч. С. 210-211.

32) Факсимиле карт Парижской и Софийской рукописей «Нузхат ал-муштак...» см.: Недков Б. Указ. соч. Прилож. С. XXV, XLVII.

33) В другом месте своего сочинения ал-Идриси приводит размеры моря ал-Бунтуси в милях: длина моря составляет 1300 миль, ширина — 300, а в самом широком месте — 400 миль (Al-Idrisi. Op. cit. Р. 921. Перевод текста см.: Бейлис В. М. Указ. соч. С. 219).

34) Коновалова И. Г. Социально-экономическая и политическая история Карпато-Днестровских земель XII—XIV вв. по данным итальянских и арабских источников: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1984. С. 11-12. Однако болгарская арабистка С. Т. Кендерова, заново исследовавшая сведения ал-Идриси о Балканском полуострове, пришла к выводу, что «при составлении самого сочинения первичным элементом являлись карты» (Кендерова С. Т. Сведения ал-Идриси о Балканах и их источники: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1986. С. 5). Очевидно, вопрос о соотношении карт и текста у ал-Идриси следует рассматривать для каждого региона (секции или групп секций) отдельно.

35) Название Шийуша в дошедшем до нас тексте «Нузхат ал-муштак ...» больше не встречается, и попытки к его отождествлению не предпринимались.

36) Условная огласовка Саранба (в рукописях встречается чтение Саранийа). На карте этот остров расположен напротив городов Карсуна (Херсонес) и Шалуста (Алушта).

37) Обычное чтение названия — Гардийа. Возможно, какая-то местность на кавказском побережье Черного моря была принята информаторами ал-Идриси за остров.

38) Al-Idrisi. Op. cit. Р. 910-911.

39) См.: Недков Б. Указ. соч. С. 150 и примеч. 329-333.

40) См.: Бейлис В. М. Указ. соч. С. 218 и примеч. 78.

41) Al-Idrisi. Op. cit. Р. 912-913, где указаны расстояния от Улиски до города Канив и других городов на реке Данабрис (Днепр). Анализ текста см.: Рыбаков Б. А. Указ. соч. С. 31-32; Недков Б. Указ. соч. С. 149-151.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Idrisi/text1.phtml?id=9228

 

АЛ-ИДРИСИ

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ИСТОМЛЕННОГО В СТРАНСТВИИ ПО ОБЛАСТЯМ

НУЗХАТ АЛ-МУШТАХ ФИ-ХТИРАК АЛ-АФАК

1154 г. 1

Предисловие к сочинению

(Изложение замысла сочинения и хода работы над ним, краткая характеристика Земли, описание морей)

Море Нитас 2 простирается на восток 3, омывая с южной стороны [берега] земли Хараклийа (Гераклея Понтийская 4), земли Аструбули (Синоп 5), Атрабзунда (Трапезунд), земли Ашкала 6, земли Ланийа (Алания 7), а крайний предел этого залива достигает [земли] ал-Хазарийа (Хазария 8). Оттуда море поворачивает к Матрахе (Тмутаракань), граничит со страной ар-Русийа (Русь) 9 и страной бурджан (Дунайская Болгария 10) — а это от реки Данабрис (Днепр) до реки Дану (Дунай), идет к началу пролива ал-Кустантини 11 и приходит к [городу] ал-Кустантинийа (Константинополь), [затем] омывает с востока страну Маказунийа 12 и доходит до того места, где начинается. Длина моря Нитас от начала пролива до крайнего предела [на востоке] тысяча триста миль. В нем [есть] шесть островов 13.

Шестой климат 14

Четвертая секция

Воистину то, что содержится в этой четвертой секции шестого климата, — это область Руманийа 15 земля Маказунийа и некоторые из наиболее отдаленных городов [страны] ар-Русийа.

(Следует описание маршрутов по западной и северо-западной частям Балканского полуострова)

Описание пути [идущего] вдоль побережья от города ал-Кустантина (Константинополь) до устья реки Дану (Дунай), где [находится] город Мирис 16. Кто желает [проделать] этот путь, идет от ал-Кустантина до города Айлугис (Логи 17) двадцать пять миль. От Айлугиса до города Аймидийа (Мидье) двадцать пять миль. Оттуда до города Агасубулис (Ахтопол) двадцать пять миль. От него до Басилику (Василико) по берегу моря двадцать пять миль. От Басилику до города Сузубули [203](Созопол), [расположенного] на берегу моря, двадцать пять миль. От него до города Ахилу (Анхиало) также двадцать пять миль ... Между ними находится морской залив шириной двенадцать миль, а длина этого залива — двадцать миль. От Ахилу до города Айман (Емона), [расположенного] на берегу моря, двадцать пять миль. От Айман до Барнас (Варна) пятьдесят миль ... От Барнас до города Армукастру (Енисала 18) двадцать пять миль. А теперь вернемся назад и скажем:

От города Афранисуфа (Браничево), спускаясь вниз по реке Дану, до города Нукастру (Кладово) два с половиной дня [пути]. Город Нукастру расположен на берегу реки Дану, которая подходит к нему с юга, а близ города находится устье реки Мурафа (Морава). Это красивый город, славящийся низкими ценами [на товары], ухоженными полями, многочисленными виноградниками и садами. От него, вниз по реке, до города Бидуни (Видин), расположенного поблизости от упомянутой реки, один с половиной день быстрой езды. Также от города Бидуни до города Субаст Кастру (Свищов) на восток один с половиной день пути. Этот красивый, многолюдный, цветущий город стоит на реке. От него до города Диристра (Силистра) на восток один с половиной день пути. Это город с обширной округой, с многолюдными и изобильными базарами, великолепными постройками и удобными жилищами. От Диристры по степи до города Барасклафиса (Преславец) на восток четыре дня пути. Этот город расположен на одной реке, близ брода (хавз).

От [города] Барасклафисы (Преславец) до города Дисина 19 четыре дня [пути] на восток. Дисина — цветущий город, обширный по площади, окруженный многочисленными полями; цены на зерно там низки. От него до города Армукастру два дня [пути] на юг 20.

(Описание пути от Варны до Константинополя по суше)

А теперь вернемся назад и скажем:

От города Субаст Кастру до города Агризинус (Разград) семьдесят миль, или два дня [пути].

От города Агризинус в восточном направлении до города Масийунус (Шумен) сорок миль, или один день пути. Масийунус — многолюдный город. Там находится русская управа (маслаха ли-р-русийа). Это процветающий город с многолюдными базарами и изобильными природными богатствами. Расположен он на горе 21.

(Описание маршрутов по Болгарии, Германии, Польше, Юго-Западной Руси)

Шестой климат

Пятая секция

Воистину то, что содержит эта пятая секция шестого климата, — это [описание] части моря ан-Нитаси, даже большей его части, вместе с [204] расположенными вдоль его берегов цветущими городами, известными крепостями, надежными пристанями, населенными и пустынными островами. Также она содержит [описание] части земли бурджан и такой же части земли ар-Русийа, большей части земли ал-Куманийа 22 и ее городов и окраины страны Маказунийа. Мы хотим рассказать обо всем этом в ясных словах и кратких выражениях.

Скажем: воистину, это море ан-Нитаси подобно большому заливу. Его длина с запада на восток — тринадцать дней морского плавания; что касается его ширины, то она различна, а самое широкое место в нем [составляет] шесть дней плавания. На южном берегу этого моря, там, где он соприкасается с западным, лежит страна Хараклийа (Гераклея Понтийская), затем [следуют] страна ал-Калат (Галатия 23), страна ал-Бунтим (Понт 24), страна ал-Хазарийа, страна ал-Куманийа, [страна] ар-Русийа и земля бурджан 25.

(Описание морского пути от Константинополя вдоль южного побережья Черного моря до Трапезунда; описание морского пути от Константинополя вдоль западного и северного побережья Черного моря до Тмутаракани)

...Между городом Барнас (Варна) и Армукастру (Енисала) двадцать пять миль. От Армукастру до реки Дану (Дунай) три мили. От реки до [города] Аклиба один день морского плавания (маджран). От Аклибы до устья реки Данаст (Днестр) один день плавания 26.

(Описание реки Русийа и островов Черного моря)

А теперь вернемся к сказанному нами ранее о городах [земли] бурджан и скажем:

(Следует описание сухопутных маршрутов по Болгарии, заканчивающихся в городе Ахтополе)

...От города Агасубулис (Ахтопол) до города Сармисийа 27 один день [пути]. От [города] Сармисийа до Дисины один день [пути] на восток. Между городом Дисина и морем сорок миль, а с восточной стороны к Дисине приближается река Дану (Дунай) 28.

(Описание городов Руси)


Комментарии

1. Ал-Идриси (1100-1165) — арабский географ, работавший при дворе норманнского короля Сицилии Рожера II (1130-1154), автор географического сочинения энциклопедического характера Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак ("Развлечение истомленного в странствии по областям"), которое также известно под названием Китаб Руджжар или ал-Китаб ар-Руджжари ("Книга Рожера"), по имени короля-мецената. Об ал-Идриси и его сочинении см.: Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. М.; Л., 1957. Т. IV. С. 281-299; Oman G. Al-Idrisi // EI2. (Encyclopaedia of Islam. New ed. Leiden; London) Т. III. P. 1032-1035. Перевод фрагментов сделан по изданию: Al-Idrisi. Opus geographicum sive "Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare studeant" / Consilio et auctoritate E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi Della Vida, L. Petech, G. Tucci. Una cum aliis ed. A. Bombaci, U. Rizzitano, R. Rubinacci, L. Veccia Vaglieri. Neapoli; Romae, 1970. Fasc. I; 1978. Fasc. VIII.

2. Нитас (или Ниташ) — частое у арабских авторов обозначение Черного моря. Название произошло от неверной постановки диакритических знаков в арабской передаче греческого наименования Черного моря Бунтус (PontoV, Понт). Арабо-персидские авторы ІХ-ХІ вв. употребляли обе формы — правильную Бунтус и искаженную Нитас (см.: Недков Б. България и съседните й земи през XII век според "Географията" на Идриси. София, 1960. С. 144. Коммент. 281; Бейлис В.М. Сведения о Черном море в сочинениях арабских географов ІХ-Х вв. // Ближний и Средний Восток. М., 1962. С. 23-24; Dunlop D. M. Bahr Buntus // EI 2.(Encyclopaedia of Islam. New ed. Leiden; London) Т. I. P. 927). В рукописях сочинения ал-Идриси фигурирует исключительно написание Нитас (или ан-Нитаси). В издании же арабского текста "Нузхат ал-муштак" форма названия Черного моря, использовавшаяся ал-Идриси, оставлена лишь в предисловии к сочинению (Al-Idrisi. Opus geographicum. Fasc. I. P. 12), а в остальных случаях издатели ввели в текст конъектуру *Бунтус (Ibid. Neapoli; Romae, 1977. Fasc. VII. P. 804, 812. 816, 825, 831, 832, 835; Fasc. VIII. P. 899, 905, 906, 914, 920, 921). В нашем переводе везде сохранено наименование, принадлежащее самому ал-Идриси, — море Нитас.

3. Пространственным центром, из которого ведется описание Черного моря, является Константинополь.

4. Гераклея (совр. Эрегли) — портовый город и крепость на южном берегу Черного моря, в 200 км к востоку от Константинополя.

5. Судя по описанию, это населенный пункт на южном побережье Черного моря, расположенный между Гераклеей и Трапезундом. Этот пункт дважды упоминается в 5 секции VI климата Нузхат ал-муштак как небольшой укрепленный городок (Al-Idrisi. Opus geographicum. Neapoli; Romae, 1976. Fasc. VI. P. 643, 648). В то же время в рассматриваемом отрывке говорится не о маленьком городке, а о целой области. Поэтому не исключено, что в данном случае речь может идти, как это предположил П.А. Жобер (La Geographie d'Edrisi traduite de l'arabe en francais d'apres deux manuscrits de la bibliotheque du roi et accompagnee de notes par P. A. Jaubert. P., 1836. Т. I. P. 7), о Синопе (араб. Синубули), крупном портовом городе, лежащем на пути между Гераклеей и Трапезундом и неоднократно упоминаемом в труде ал-Идриси (Al-Idrisi. Opus geographicum. Fasc. VIII. P. 907, 908, 912, 957).

6. Один из принадлежавших аланам городов на северо-восточном побережье Черного моря (Подробнее см.: Коновалова И. Г.Восточная Европа в сочинении ал-Идриси. М, 1999. С. 172, 177).

7. Об описании Алании у ал-Идриси см.: Коновалова И. Г. Восточная Европа. С. 171-172, 176-178.

8. Ал-Идриси описывает Хазарию как современное ему государство (см.: Коновалова И. Г. Восточная Европа. С. 189-191).

9. П.А. Жобер переводил это место иначе: "море поворачивает к Матрахе, относящейся к стране русов" (La Geographie d'Edrisi. Т. I. P. 7), между тем как стоящий в тексте глагол иттасала, означающий не принадлежность, а связь, сопредельность, относится не к слову "Матраха", а к слову "море".

10. Бурджан — традиционное обозначение дунайских болгар у арабо-персидских авторов (см.: Lewicki Т. Znajomosc krajow i ludow Europy u pisarzy arabskich IX i X w. // Slavia antiqua. 1961. Т. VIII. P. 96; Кендерова С., Бешевлиев Б. Балканският полуостров изобразен в картите на ал-Идриси: Палеографско и историко-географско изследване. София, 1990. Ч. 1. С. 110, 112).

11. Ал-Кустантина — один из вариантов арабской передачи наименования византийской столицы у ал-Идриси. Под "проливом ал-Кустантини" (т.е. "Константинопольским проливом") подразумевались пролив Дарданеллы, Мраморное море и пролив Босфор.

12. Этот хороним (варианты написания: Джатулийа, Джалулийа, Джасулина) рассматривается некоторыми востоковедами как искаженное название исторической области на Балканском полуострове — Македонии, в связи с чем издатели арабского текста сочинения ал-Идриси предложили конъектуру *Маказунийа (Al-Idrisi Opus geographicum. Fasc. I. P. 12; Fasc. VIII. P. 888, 892, 893. 905, 920).

13. Al-Idrisi Opus geographicum. Fasc. I. P. 12.

14. Согласно традиции, идущей от античных географов, ал-Идриси разделил всю обитаемую землю на семь широтных зон-климатов (иклим), а каждый климат, в свою очередь — на десять поперечных частей-секций (джуз). Описание ойкумены в сочинении ал-Идриси ведется по климатам, с юга на север, а внутри климатов — по секциям, с запада на восток. Описанию каждой секции соответствует карта. Сведения о Нижнем Подунавье содержатся в 4 и 5 секциях VI климата "Нузхат ал-муштак".

15. *Ар-Руманийа — издательская конъектура; во всех рукописях фигурирует хороним Джурманийа. Из описания следует, что этим хоронимом ал-Идриси обозначал византийские подунайские провинции (Недков Б. България. С. 130; Кендерова С., Бешевлиев Б. Картите. С. 56).

16. Известный по античным источникам Алмирис (’AlmuriV) на северо-западном берегу оз. Разельм, отождествляемый с совр. Енисала (см.: Коновалова И. Г. Восточная Европа. С. 154-155).

17. Здесь и далее идентификация балканских населенных пунктов дана по изданию Б. Недкова (подробнее см.: Недков Б.България. С. 77, 79).

18. Локализацию см.: Коновалова И. Г. Восточная Европа. С. 154-155.

19. Локализацию см.: Там же. С. 159-160.

20. Al-Idrisi. Opus geographicum. Fasc. VIII. P. 896-897.

21. Ibid. P. 899.

22. Ал-Куманийа — обозначение Половецкой степи у ал-Идриси (подробнее см.: Коновалова И. Г. Восточная Европа. С. 179-189).

23. Галатия — малоазийская область, лежавшая по соседству с Гераклеей.

24. Понт — область в Малой Азии, расположенная к востоку от Галатии.

25. Al-Idrisi. Opus geographicum. Fasc. VIII. P. 905.

26. Ibid. P. 908-909.

27. Неидентифицированный город.

28. Al-Idrisi. Opus geographicum. Fasc. VIII. P. 911-912.

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...