Отиди на
Форум "Наука"

Създаването на България


Recommended Posts

 • Потребител

Имам основание да смятам, но не знам доколко това отговаря на истината, че когато Аспарух идва със своя народ на северната граница на Империята, вътре в самата Империя, на територията където по-късно е създадена България и сред местното население, вече е назрявал езически бунт. Допускам, че тогава при по-голямата част от това население, независимо от неговия племенен произход, християнството все още не е било пуснало корени. Все още не било възприето, въпреки че са минали повече от три века от неговото официално налагане в границите на империята. Или ако тези хора са възприели християнството все пак, то е било само външно, за да не бъдат преследвани. А езичеството е било твърде жизнено все още сред тях и те тайно са почитали старите култове, обреди и обичаи. Тъй че с идването си, българите са дали шанс на това население да се прояви. За целта те предварително са влезли във връзка с него, подготвяйки го за вътрешна съпротива и бунт. А когато и аспаруховата войска е преминала Дунав, бунтът е започнал. С други думи, аспаруховите българи са действали координирано със завареното население срещу християнската империя с цел реставрация на езичеството и създаване на нова езическа империя. И точно религиозните представи и вярвания е онова звено, което най-много ги е свързвало. Това, разбира се, са само мои предположения и не ми е ясно доколко те се потвърждават или отхвърлят от историческите сведения за онова време. Но виждам, че тук има осведомени хора и се надявам те да помогнат.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Имам основание да смятам, но не знам доколко това отговаря на истината, че когато Аспарух идва със своя народ на северната граница на Империята, вътре в самата Империя, на територията където по-късно е създадена България и сред местното население, вече е назрявал езически бунт. Допускам, че тогава при по-голямата част от това население, независимо от неговия племенен произход, християнството все още не е било пуснало корени. Все още не било възприето, въпреки че са минали повече от три века от неговото официално налагане в границите на империята. Или ако тези хора са възприели християнството все пак, то е било само външно, за да не бъдат преследвани. А езичеството е било твърде жизнено все още сред тях и те тайно са почитали старите култове, обреди и обичаи. Тъй че с идването си, българите са дали шанс на това население да се прояви. За целта те предварително са влезли във връзка с него, подготвяйки го за вътрешна съпротива и бунт. А когато и аспаруховата войска е преминала Дунав, бунтът е започнал. С други думи, аспаруховите българи са действали координирано със завареното население срещу християнската империя с цел реставрация на езичеството и създаване на нова езическа империя. И точно религиозните представи и вярвания е онова звено, което най-много ги е свързвало. Това, разбира се, са само мои предположения и не ми е ясно доколко те се потвърждават или отхвърлят от историческите сведения за онова време. Но виждам, че тук има осведомени хора и се надявам те да помогнат.

Препочете ли топиците открити по подобни или същата тема?

При езичниците не е преписано да "покръстват". Даже и еврейската е тясно свързана с племето....

Само християнската и после мусулманите са възбудени да сабират съвкупност от разни народи, племена, под една вяра ако ще и с насилване /избиване/.

:117:Според мен езичничешките племена им е било бижу да живеят край границите на една силна империя.

Винаги има за тях "работа" като наемници, граничари.

Нямат тези данъчни задължения за разлика от тези които са подънници на империята, даже ако успеятда победят в една битка много пъти империята им плаща ежегодно....

Нападат империята само тогава когато поредният император "забрави" да плати или когато заради нещо са принудени да плячкосват.

Ако не затова да се сети, че трябва да си плати за спокойствието....

:117: :117:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Имам основание да смятам, но не знам доколко това отговаря на истината, че когато Аспарух идва със своя народ на северната граница на Империята, вътре в самата Империя, на територията където по-късно е създадена България и сред местното население, вече е назрявал езически бунт. Допускам, че тогава при по-голямата част от това население, независимо от неговия племенен произход, християнството все още не е било пуснало корени. Все още не било възприето, въпреки че са минали повече от три века от неговото официално налагане в границите на империята. Или ако тези хора са възприели християнството все пак, то е било само външно, за да не бъдат преследвани. А езичеството е било твърде жизнено все още сред тях и те тайно са почитали старите култове, обреди и обичаи. Тъй че с идването си, българите са дали шанс на това население да се прояви. За целта те предварително са влезли във връзка с него, подготвяйки го за вътрешна съпротива и бунт. А когато и аспаруховата войска е преминала Дунав, бунтът е започнал. С други думи, аспаруховите българи са действали координирано със завареното население срещу християнската империя с цел реставрация на езичеството и създаване на нова езическа империя. И точно религиозните представи и вярвания е онова звено, което най-много ги е свързвало. Това, разбира се, са само мои предположения и не ми е ясно доколко те се потвърждават или отхвърлят от историческите сведения за онова време. Но виждам, че тук има осведомени хора и се надявам те да помогнат.

Много допускане....и нищо по същество от Ваша страна....

Без сърдене...

Когато българите на Аспарух идват тук и преместват държавата си, местното население от славяни, които живеят в Мизия, е повече от добре...

никой не ги закача за нищо...Тази територия/мизия/ е доста слабо контролирана от Визонтия...Доказателство за това е сравнително лесните набези на българите в Мала Скития, веднага след установяването им в Онгъла....

Византия е нямала желание и интерес да християнизира всички славяне, които обитават нейните владения на Балканите....Изисква се време, административен ресурс.....

Затова няма никакъв ,,езически бунт на славяните срещу Империята"..

ОБект на християнизация/при това в много от случаите доброволна/ са славянските племена населени Беломорието и днешна Южна Македония, Пелопонес също........

но тези на север от Стара планина....подозирам, че и данък не са плащали на Константинопол...

Остави митовете, които се тиражират във филма ,,хан Аспарух"....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Когато българите на Аспарух идват тук и преместват държавата си, местното население от славяни, които живеят в Мизия, е повече от добре...

никой не ги закача за нищо...Тази територия/мизия/ е доста слабо контролирана от Визонтия...Доказателство за това е сравнително лесните набези на българите в Мала Скития, веднага след установяването им в Онгъла....

Византия е нямала желание и интерес да християнизира всички славяне

Анрей, в така наречената Мала Скития, кои са резидирали? С какво е била пълна така наречената Мала Скития по онова време, та и преди това?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Имам основание да смятам, но не знам доколко това отговаря на истината, че когато Аспарух идва със своя народ на северната граница на Империята, вътре в самата Империя, на територията където по-късно е създадена България и сред местното население, вече е назрявал езически бунт. Допускам, че тогава при по-голямата част от това население, независимо от неговия племенен произход, християнството все още не е било пуснало корени. Все още не било възприето, въпреки че са минали повече от три века от неговото официално налагане в границите на империята. Или ако тези хора са възприели християнството все пак, то е било само външно, за да не бъдат преследвани. А езичеството е било твърде жизнено все още сред тях и те тайно са почитали старите култове, обреди и обичаи. Тъй че с идването си, българите са дали шанс на това население да се прояви. За целта те предварително са влезли във връзка с него, подготвяйки го за вътрешна съпротива и бунт. А когато и аспаруховата войска е преминала Дунав, бунтът е започнал. С други думи, аспаруховите българи са действали координирано със завареното население срещу християнската империя с цел реставрация на езичеството и създаване на нова езическа империя. И точно религиозните представи и вярвания е онова звено, което най-много ги е свързвало. Това, разбира се, са само мои предположения и не ми е ясно доколко те се потвърждават или отхвърлят от историческите сведения за онова време. Но виждам, че тук има осведомени хора и се надявам те да помогнат.

И това са волни интерпретации. За да се направи каква да е хипотеза трябва да се опознае изтънко материята.

Какъв езически бунт сред завареното население? Насочен против кого? Към 680-681 г. властта на Империята на север от Стара планина е номинална; дори не без основание може да се твърди, че на практика въобще липсва. Положението е същото с Пелопонес и континентална Гърция - извън ромейски контрол, освен крайбрежната ивица.

Това заварено местно население на север от Хема е най-вече с преобладаваща славянска и тракийска етническа характеристика.

Траките, обаче още от средата и втората половина на VI в. започват постепенно да се превръщат в "истински гърци". И преди тази "метаморфоза" те са били ромеи, и след това продължават да бъдат ромеи, но вече не са траки. Долу-горе по тях времена се споменава за последно бески език, използван по Синай и Константинопол. Мисля, Рамбо имаше някаква статийка. Т.е. траките, като истински ромеи, с течението на времето се християнизират и гърцизират откъм език буквално. Иначе елинизмът си го носят със себе си още от IV-III пр. Хр. Християнството е с изключително дълбоки корени на Балканите - още от I в. сл. Хр. то постепенно завладява все повече и повече съмишленици.

Проблемът за балканското население на Империята, обаче се оказват аварските и славянски нашествия. Предизвикват такова разрушение и опустошение, че няма накъде повече. Страхотно демографско земетресение. Геноцид срещу траките, готите и "всички други". Авари и славяни виждат в тях само и единствено ромеи - т.е. врагове, защото са подчинени на августа в Новия Рим.

Както е видно и днес - славяните се възползват от така създалата се обстановка и започват да населяват полуострова. Християнството прониква и сред славянските племена. Когато Аспарух идва в Мизия, той заварва там християнски свещеници. Духовни отци, както на остатъците от ромеите, така и на незнайно количество славяни. Два века по-късно, това е засвидетелствано пред папските легати в Константинопол. Но славяните трудно се превръщат в ромеи. Трябва да живеят поне век в изцяло контролирана от ромеите територия.

Разбира се, никой не е в състояние да прецени, каква част от славяните са християни по тях времена, но явно все още са сравнително малък процент. Вярват си по съвест - никой няма да тръгне да ги преследва и избива заради вярата им, още повече пък на север от Хема. Както казахме - те си живучкат в общи линии необезпокоявани. Ромейската администрация може да има афинитет за пряк и траен контрол, но не разполага с ресурси и възможности.

Няма място за никакви заговори, координации, вътрешна съпротива и езически бунт. Против кого?

Редактирано от monte christo
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Анрей, в така наречената Мала Скития, кои са резидирали? С какво е била пълна така наречената Мала Скития по онова време, та и преди това?

Ми кои ли?

В Одесос византийски гарнизон, във вътрешността на Източна Мизия- малки военни части- византийци/гранична охрана: и пършиви славяни - това е........

Няма ромеи ксато трайно поселение в Мала Скития през втората половина на VІІ век...

Това е територия гранична, която почти вонаги е сгазвана при варварско нашествие срещу Византия от Север-Североизток.....

Империята няма особен интерес от нея........по-скоро се третира като ,,мъртва гранична територия" както едно време от граничната бразда, до кльона и зоните, забранени за цивилни по границата/времето на НРБ/.........

Това е истината...византийците не са закачали за нищо славяните на север от Стара Планина и да ти кажа последните са си били екстра...

Редактирано от andreiS40
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И това са волни интерпретации. За да се направи каква да е хипотеза трябва да се опознае изтънко материята.

Какъв езически бунт сред завареното население? Насочен против кого? Към 680-681 г. властта на Империята на север от Стара планина е номинална; дори не без основание може да се твърди, че на практика въобще липсва. Положението е същото с Пелопонес и континентална Гърция - извън ромейски контрол, освен крайбрежната ивица.

Това заварено местно население на север от Хема е най-вече с преобладаваща славянска и тракийска етническа характеристика.

Траките, обаче още от средата и втората половина на VI в. започват постепенно да се превръщат в "истински гърци". И преди тази "метаморфоза" те са били ромеи, и след това продължават да бъдат ромеи, но вече не са траки. Долу-горе по тях времена се споменава за последно бески език, използван по Синай и Константинопол. Мисля, Рамбо имаше някаква статийка. Т.е. траките, като истински ромеи, с течението на времето се християнизират и гърцизират откъм език буквално. Иначе елинизмът си го носят със себе си още от IV-III пр. Хр. Християнството е с изключително дълбоки корени на Балканите - още от I в. сл. Хр. то постепенно завладява все повече и повече съмишленици.

Проблемът за балканското население на Империята, обаче се оказват аварските и славянски нашествия. Предизвикват такова разрушение и опустошение, че няма накъде повече. Страхотно демографско земетресение. Геноцид срещу траките, готите и "всички други". Авари и славяни виждат в тях само и единствено ромеи - т.е. врагове, защото са подчинени на августа в Новия Рим.

Както е видно и днес - славяните се възползват от така създалата се обстановка и започват да населяват полуострова. Християнството прониква и сред славянските племена. Когато Аспарух идва в Мизия, той заварва там християнски свещеници. Духовни отци, както на остатъците от ромеите, така и на незнайно количество славяни. Два века по-късно, това е засвидетелствано пред папските легати в Константинопол. Но славяните трудно се превръщат в ромеи. Трябва да живеят поне век в изцяло контролирана от ромеите територия.

Разбира се, никой не е в състояние да прецени, каква част от славяните са християни по тях времена, но явно все още са сравнително малък процент. Вярват си по съвест - никой няма да тръгне да ги преследва и избива заради вярата им, още повече пък на север от Хема. Както казахме - те си живучкат в общи линии необезпокоявани. Ромейската администрация може да има афинитет за пряк и траен контрол, но не разполага с ресурси и възможности.

Няма място за никакви заговори, координации, вътрешна съпротива и езически бунт. Против кого?

Монте Кристо, ти смяташ ли/предполагаш ли, че уж ,,кротките" славяни, при населяването на Балканите/масово от началото на VІІ век/ са извършили ,,геноцид" над автохтонното население от елинизирани траки???

Това е интересна хипотеза....

Дали на Балканите, със славянските нашествия и етническа колонизация, не наблюдаваме, примитивен, ранносредновековен геноцид, подобен на този, извършен от нашественизцете сакси в Англия, срещу местните келти....

Не искам да съм краен, не искам да ме приемате за някакъв крайно десе, но си мисля, че славяните общо взето са били един доста солиден етно-културен боклук...............Просто Византия ги е търпяла, заради факта, че е имала проблеми на Изток, а също и поради това, че огромното територия, която тя владее/реално и номинално/, просто няма достатъчен административен и военен ресурс през VІІ век, за да я администрира пълноценно....

И тогава след първото презимуване на юг от Дунов - 550-551г. сравяните постепенно, а от началото на VІІ век и масово, заливат полуострова......

Способни и са обаче славяните да извършат ,,геноцид".......че не е целенасочен и планиран ясно, ама тогава се питаме-има ли геноцид над заварените елинизирани траки????

За мен славянит не са донесли нищо стойностно и трайно---Те една държава не успяват да формират...Акълът им стигал само да се сношават, да ловуват, да грабят и при зор, да се крият по горите.....Тоест истински ранноСредновековни ,,ГЕТО-ПИЙПЪЛ"!

Паупери-маргинали са славяните.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Одесос вече не съществува като жив град, когато идват българите на Аспарух.

И като става въпрос за славяните, маргинали, примитиви и не знам какви още но от тях имаме доста повече наследено отколкото от древните българи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Идеята за бунта да не е почерпена от филма за Хан Аспарух, дето на византийската армия единствената грижа им беше да палят дървета с окачени кози черепи (разбира се и да изнасилят някоя славянка, но това за удоволствие)?

Византия стабилизира границите си едва след мирния договор с Аспарух. На север от Балкана земите са се ползвали от езичници, тъй че е нямало защо да вдигат бунт. При толкова проблеми по онова време Византия едва ли е щяла да тръгне да ги покръства. В по-добри времена, може би. Но към 680г. е имала доста както военни, тъй и религиозни проблеми, та да си създава и още.

Редактирано от Galahad
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Възприемането на славяните като единно племе е несериозно, колкото и твърденията за т.нар. "траки".

Що се отнася до местното население в Мизия и промените настъпили вследствие на Великото преселение на народите може да посетите РИМ Плевен, където преди години имаше изложени снимки на местна архитектура на местните от 17-и век (ако не се лъжа) тип землянка. :whistling:

Редактирано от ganyo
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Ми кои ли?

Въпросът ми беше сякаш риторичен - Галахад имаше отворена тема някъде по - назад за заселването преди Аспарух.

Не би ли било редно в малка Скития да резидират скити или да е под техен контрол. Одесос е доста на юг, нагоре има 10-тина крепости до делтата още, за които няма инфо.

Може ли да се размишлява по въпроса: Отсам и от другата страна на Дунав ( както е в домашния извор - именника ) , да се има предвид пресъхналия ръкав до Котстанца и ничията земя около Шуменското плато?

ПП малка Скития едва ли е наречена произволно така.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това е истината...византийците не са закачали за нищо славяните на север от Стара Планина и да ти кажа последните са си били екстра...

Е докато иде Аспарух и ги разселва чак до Авария. Поне според Теофан.

И плащали данък на българите.

Явно са били по-не можещи от българите за да се случат и 2те. (Или по-малко, което пък е спорно)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Е докато иде Аспарух и ги разселва чак до Авария. Поне според Теофан.

И плащали данък на българите.

Явно са били по-не можещи от българите за да се случат и 2те. (Или по-малко, което пък е спорно)

И заради това първата столица се казва Плъсков,а втора Преслав... после Търновград и п.р. прабългаризми. :tooth:

Прави ми впечатление, че наименованията на двете най-важни селища са със славянски произход, докато останалите по-значими в района са неславянски: Мадара, Шумен, Варна, Каварна и Балчик.

Редактирано от ganyo
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И заради това първата столица се казва Плъсков,а втора Преслав... после Търновград и п.р. прабългаризми. :tooth:

С оглед, че нищо не се знае от езика на българите от онова време ( има само недоказани хипотези, нали )това е спорно твърдение

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

С оглед, че нищо не се знае от езика на българите от онова време ( има само недоказани хипотези, нали )това е спорно твърдение

Спомням си, че има няколко останали думи, за които се смята, че са от "ония" българи, но имената на първите столица са чисто славянски. Дори има съвпадение със старото име на руския град Псков. :whistling: За Преслав и Тръново няма друг "прочит" освен славянския, освен ако не е открито нещо нови из прародините на прабългарите. :vertag: :vertag: :vertag:

П.П. Съществува безумната теза, че прабългарите били славяни, които живеели по поречието на река Буг и от там торлашкото и шопското бугарин.

Редактирано от ganyo
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ОТ

Виж сега, ако дадете смислено обяснение за това какво е славянин, словен и прапротобългарин ще спечелите за каузата още един човек в мое лице - нали това е целта, всяка партия да има повече електорат, за да надделее ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Монте Кристо, ти смяташ ли/предполагаш ли, че уж ,,кротките" славяни, при населяването на Балканите/масово от началото на VІІ век/ са извършили ,,геноцид" над автохтонното население от елинизирани траки???

Това е интересна хипотеза....

Дали на Балканите, със славянските нашествия и етническа колонизация, не наблюдаваме, примитивен, ранносредновековен геноцид, подобен на този, извършен от нашественизцете сакси в Англия, срещу местните келти....

Способни и са обаче славяните да извършат ,,геноцид".......че не е целенасочен и планиран ясно, ама тогава се питаме-има ли геноцид над заварените елинизирани траки????

Да, аз съм на мнение, че авари и славяни обезлюдяват и лишават от гръцка и латинска реч обширни територии на Балканите. До 626 г. са разсипали почти всичко, каквото е имало за разсипване. Тези действия не могат да не окажат сериозни демографски промени, особено по времето на Фока и Ираклий.

Не искам да съм краен, не искам да ме приемате за някакъв крайно десе, но си мисля, че славяните общо взето са били един доста солиден етно-културен боклук...............Просто Византия ги е търпяла, заради факта, че е имала проблеми на Изток, а също и поради това, че огромното територия, която тя владее/реално и номинално/, просто няма достатъчен административен и военен ресурс през VІІ век, за да я администрира пълноценно....

И тогава след първото презимуване на юг от Дунов - 550-551г. сравяните постепенно, а от началото на VІІ век и масово, заливат полуострова......

За мен славянит не са донесли нищо стойностно и трайно---Те една държава не успяват да формират...Акълът им стигал само да се сношават, да ловуват, да грабят и при зор, да се крият по горите.....Тоест истински ранноСредновековни ,,ГЕТО-ПИЙПЪЛ"!

Паупери-маргинали са славяните.

Разбира се; ромеите имат големи проблеми на Изток (перси, а по-късно араби), та заради това не смогват да предотвратят настаняването на големи маси славяни. В някои случаи, пък направо са съгласни с "прииждането" и им дават статут на федерати (например сърби и хървати).

Е, демокрация, андраде. Който, както иска, така си я разбира, ползва и живее. Има някакви наченки на квазидържавици, т.е. военно-племенни съюзи березити, драговити и т.нат. по Македония и Тесалия, ама бошлаф работа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Възприемането на славяните като единно племе е несериозно, колкото и твърденията за т.нар. "траки".

Никой не възприема нито славяните, нито траките като единно племе, но не можем да не ги слагаме под общ знаменател, когато говорим за тези процеси по Балканите.

Ти например, можеш ли да ми направиш етническа характеристика на хората населявали Мизия и Тракия към 680-681 г., а също така да ми кажеш те християни ли са, или езичници?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ти например, можеш ли да ми направиш етническа характеристика на хората населявали Мизия и Тракия към 680-681 г., а също така да ми кажеш те християни ли са, или езичници?

Седем славянски племена + Севери (предполага се славяни) + прабългари (какъвто и да е произхода им). Но за каквото и да било романоезично или гръкоезично население не можем да говорим отвъд Стара планина. :lightbulb:

ОТ

Виж сега, ако дадете смислено обяснение за това какво е славянин, словен и прапротобългарин ще спечелите за каузата още един човек в мое лице - нали това е целта, всяка партия да има повече електорат, за да надделее

ОТ

Славяните са част от българската расова и етническа група. Техният произход е спорен. Според някои автори те произхождат от село Славяни, според други от село Славяново. А за трети от връх Славянка. Родствени са им българоезичните народи на Наските (сравни хан Наско -> Наски) и населението на Русия (сравни град Русиъ/Руся разположен на дунавския бряг и името Русия).

За наследниците на античните македонци - днешните македонци се смята, че са от славянски произход. (сравни ант. македонци -> хунзи -> хуни -> протобълхари -> прабългари -> българи -> македонци -> антични македонци) Това по безспорно спорен начин доказва, че хуно-бълхарите са с местен (автохтонен) произход! Също доказва и безспорно БЪЛГАРСКИЯТ произход на местността Сомалия (сравни Смолян -> Сомалия).

След преведената горе доказателствена част може да се заключи, че не българите, а именно ромеите са азиатските пришълци, които са разорили или обезлюдили цялата българска територия на Балканите от Ванкувър до Владивосток така да се каже.

Чрез трохарските надписи открити в Булган можем да реконструираме и езика на бъдещите българи (сравни българските "А?" и "Аха!" с бъд.българските "Ъ?" и "Ъхъ!").

Но за всички тези данни няма от къде другаде да разберете, защото родната историография борави само с измислени факти!!! Защо никой не говори за Сандо-КАН оцелял в народния фолклор, където се обръщал към своите войни с бойния вик "опса" (сравни опса -> нО ПаСАран)? :vertag: :vertag: :vertag:

Следва продължение...

П.П. Моля не възприемайте ОТ ми за нещо сериозно.

Редактирано от ganyo
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Както е видно и днес - славяните се възползват от така създалата се обстановка и започват да населяват полуострова. Християнството прониква и сред славянските племена. Когато Аспарух идва в Мизия, той заварва там християнски свещеници. Духовни отци, както на остатъците от ромеите, така и на незнайно количество славяни. Два века по-късно, това е засвидетелствано пред папските легати в Константинопол. Но славяните трудно се превръщат в ромеи. Трябва да живеят поне век в изцяло контролирана от ромеите територия.

Възможно ли е все пак към 680 година да има все още някои религиозни спорове с Константинопол ,ако завареното население е християнско?

Към коя епархия е било причислено то?

Като оставим настрана руския панславизъм ето например какво пише за епархията в Малка Скития:

"Главное преимущество Скифских иерархов до времен Халкидонского Собора (до 451 г.) состояло в том, что они были независимы в управлении своею епархиею и назывались самовластными. Этот Собор 28-м правилом своим вместе с прочими епархиями, находившимися в пределах варваров, подчинил Цареградскому патриарху и Скифскую, хотя и прежде, едва ли не со времени возведения Византия на степень столицы Римской империи, Скифские епископы, подобно многим другим иерархам восточных провинций{89}, добровольно признавали над собою власть Константинопольского архиепископа из одного уважения к месту его кафедры и относились к нему в важнейших случаях. Отсюда-то и объясняется, почему святой Златоуст, архиепископ Цареградский, мог принимать живое участие в просвещении верою скифов задунайских и посылать к ним пастырей и учителей. С другой стороны, несомненно и то, что титул самовластного иерарха Скифские епископы удерживали за собою даже после Халкидонского Собора{90}. А особенность Скифской епархии, по замечанию Созомена, была та, что здесь постоянно сохранялся древний обычай, по которому церквами всей провинции всегда управлял только один епископ{91}".

Митрополит Макарий (Булгаков) История Русской Церкви

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Засега не мога да коментирам мненията ви, но много благодаря за тях! Само забелязвам, че повечето от вас са единодушни относно убеждението, че когато идва Аспарух, траки на Балканите вече е нямало. Същото твърдят и най-маститите професори у нас: през последните 100-на години, преди идването на Аспарух, те тукакси са се стопили и изчезнали безследно. Или пък: от един момент нататък траките единодушно решили да станат елини. Е щом всички казвате така, значи имате сериозни основания. Остава, обаче, открит един въпрос: защо повече от 3/4 от запазените доскоро, а някои и до днес български народни обичаи, обреди, празници, ритуали, накити и прочее от езическия период, са от тракийски произход? Докато при съвременните гърци, уж елини, това не е така. Благодаря предварително за отговорите ви!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Засега не мога да коментирам мненията ви, но много благодаря за тях! Само забелязвам, че повечето от вас са единодушни относно убеждението, че когато идва Аспарух, траки на Балканите вече е нямало.

Освен, ако т.нар. траки изведнъж не са развили свръх естествени сили и не са се превърнали в чиста енергия или пък не са станали невидими, то тогава спокойно можем да кажем, че траките са изтребени, поробени и т.н.

Същото твърдят и най-маститите професори у нас: през последните 100-на години, преди идването на Аспарух, те тукакси са се стопили и изчезнали безследно. Или пък: от един момент нататък траките единодушно решили да станат елини.

Не знам какво разбирате под "мастити професори", но историците формират тезите си на базата на доказателствена част придобита по различни начини: било, то чрез археологически разкопки, чрез езикознанието, работа с исторически извори и др.

Е щом всички казвате така, значи имате сериозни основания. Остава, обаче, открит един въпрос: защо повече от 3/4 от запазените доскоро, а някои и до днес български народни обичаи, обреди, празници, ритуали, накити и прочее от езическия период, са от тракийски произход? Докато при съвременните гърци, уж елини, това не е така. Благодаря предварително за отговорите ви!

Бих искал да ви попитам на базата на какви данни изчислихте, че 3/4 от българските обичаи са с тракийски произход? От къде черпите информация какво са представлявали тракийските обичай?

П.П. Сравнете чувашкия празник сурхури с българския сурваки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

.....

Не знам какво разбирате под "мастити професори", но историците формират тезите си на базата на доказателствена част придобита по различни начини: било, то чрез археологически разкопки, чрез езикознанието, работа с исторически извори и др.

..............

А какви археологически останки имаме от траките в периода 5-7век?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А какви археологически останки имаме от траките в периода 5-7век?

Този въпрос ме насочи към един друг - а какви археологически останки имаме от илирите през 6-7 век, като се има предвид, че именно в западните балкани поне славянското нашествие е много по-мащабно и силно? И ако илирите са тотално унищожени, от кого възникват днешните албанци? :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Засега не мога да коментирам мненията ви, но много благодаря за тях! Само забелязвам, че повечето от вас са единодушни относно убеждението, че когато идва Аспарух, траки на Балканите вече е нямало. Същото твърдят и най-маститите професори у нас: през последните 100-на години, преди идването на Аспарух, те тукакси са се стопили и изчезнали безследно. Или пък: от един момент нататък траките единодушно решили да станат елини. Е щом всички казвате така, значи имате сериозни основания. Остава, обаче, открит един въпрос: защо повече от 3/4 от запазените доскоро, а някои и до днес български народни обичаи, обреди, празници, ритуали, накити и прочее от езическия период, са от тракийски произход? Докато при съвременните гърци, уж елини, това не е така. Благодаря предварително за отговорите ви!

Гръцкото население на Виза - Източна Тракия си е практикувало всички споменати от теб обичаи, празници и ритуали, вкл. и кукерски игри така, че тезата ти няма никакво основание. И да - траки няма по времето на Аспарух, може да ги наричаш ромеи ако търсиш на всяка цена кои са им наследниците

;)

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...