Отиди на
Форум "Наука"

Избиването на 110 търновски първенци


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Воеводата – турчин, когото султан Баязид постави да управлява града – повика при себе си божиите люде, които превъзхождаха другите и по име, и по добродетел, и по произход, уж да обсъдят някои общополезни въпроси. И те, вървейки след злия вестител, отиваха като глупавите овце, които вървят след онези, които ще ги колят, и бързаха да се доверят на убийствените десници, като всеки носеше своята кръв. Когато ги видя в ръцете си, кръвоядният звяр ги изкла всред църквата, или по-добре да се рече, ги освети, без да се засрами от белите коси, без да пощади младостта; гърлата им превърна в играчка за ножа. Одушевените жертви, словесните всецяло изгоряеми жертви, повторно се кръстиха в своята кръв. Към Захариевата кръв те проляха всред църквата своята кръв, та заедно с Авел да се провикнат от земята към господа всички, които са изпили чашата на мъчението, достойна да бъде изпита от приближените на бога, които с кръвта си са удавили всички важни сили, както военачалниците на гордия Фараон. О свето войнство! Не едни по-рано, а други по-после, но всички, като застанаха вкупом пред мъчителя, оплюха го и веднага, като се представиха на Христа, се увенчаха с мъченически венец! Мъчителят остави труповете им за храна на небесните птици, а владиката причисли духовете им към кротките ангели. О, воини, вие опазихте вярата и броя си не намалихте! А чуйте и броя: бяха сто и десет, чиято кръв обагри църквата! И макар да бяха толкова, не се разкъса мрежата на вярата.

Такива бяха чедата на блажения Евтимий! Така запазиха те учението му, така отдадоха почести на многото му трудове, що положи той заради тях. Те бяха готови не само да се лишат от имоти, домове, деца и сродници, но и кръвта си да пожертват за благочестието – бащин жребий, що получиха от него!

Честната и прославена от ангелите смърт на тези е достатъчна, за да се тури край на похвалите за Евтимий, както и да не се изискват повече думи за историята на неговите подвизи.

А след това и той, възхитен от избитите воини, смело застана пред мъчителя, без да се изплаши духом, без да се промени от страх. Със спокойствието на лицето си издаваше благодатта на духа, който пребиваваше у него. А когато му съблякоха одеждите и го отведоха върху градската степа, за да бъде смъртта му позорна, и извършиха всичко необходимо за заколението му, падна ли той на лицето си, потрепера ли, прояви ли с нещо обич към живота? Никак! Защото беше ученик на Павла и като него бързаше да се освободи от тялото си, за да заживее с Христа. Това се вижда от думите, които каза на варварина: „О, несправедливецо, защо така безумно и унизително си изложил величието на моето достойнство? Прилично беше първом да се пожертвува йереят, та тогава да последват жертвите; трябваше пастирът да върви пред овцете и бащата – пред децата. Те всички бяха поверени на мене, затова трябваше пръв аз да изпия чашата на заколението: работникът, който се труди, трябва пръв да вкуси от сладкия плод!”

Така каза великият мъдрец и призова палача. После си наведе главата, като с готовност си протегна шията. И той дойде и се приготви да му нанесе смъртния удар. Но който някога изведнъж вкаменил ръката на беззаконстващия цар, която се била простряла да улови пророка, тон по същия начин превърна убийствената десница в неподвижна и недеятелна. Сякаш тя заприлича на някоя ръка на мъртвец, която е прилепена на живо и движещо се тяло, и свидетелствуваше за това, за което Давид се молеше: „Отплати им според делата на ръцете им!” Това хвърли в ужас онзи горделивец и цялото измаилтянско сборище. При това те не само че не останаха, но избягаха от самото място. А на блажения повърнаха одеждите и му казаха свободно да ходи, където пожелае.

Видяхте ли – което и по-рано казах, – че лукавият бяс бива побеждаван и низвергнат с помощта на онези, чрез които мисли да победи великите мъже? Ето, нашият отец изново сломи въображаемата му сила и го посрами при смъртния си час. И понеже на човека е невъзможно много пъти да умира, затова той доброволно изпълни казаното: „И заклан беше, и мъченик се прослави, без да пролее кръв.” И виж победата колко бе голяма, че застави да познаят непобедимата Христова сила дори онези, които дяволът бе опълчил срещу блажения Евтимий.

Ето го точния текст на Григории Цамблак.Има доста неязяснени момента.

1.Какво се разбира под "божии люде"?

2.Защо това събиране е проведено точно в църква?

3.Присъствал ли лично Евтимий на екзекуцията.Защо не е убит на място?

4.Какъв е мотива за масовото убийство.

Чакам вашите мнения.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ето го точния текст на Григории Цамблак.Има доста неязяснени момента.

1.Какво се разбира под "божии люде"?

2.Защо това събиране е проведено точно в църква?

3.Присъствал ли лично Евтимий на екзекуцията.Защо не е убит на място?

4.Какъв е мотива за масовото убийство.

Чакам вашите мнения.

Тъй като сведението е само това, то е трудно да се даде точен отговор, а може предимно да се предполага:

1. Това е лесно - става дума за християнските първенци, а не само за духовниците. Втори е въпросът кои влизат в това число. Напр. дали само търновските първенци или и други боляри и духовници, които са били повикани от други населени места на някогашното Търновско царство.

2. Предполагам, че става дума за дворцовия храм "Св. Петка". Средновековните сгради не са били много големи, а е трябвала постройка която да поеме 110души и евентуално още толкова, които да ги екзекутират. Черквите са разполагали с големи общи зали и затова вероятно е бил избран дворцовия храм (в пасажа е казано: "повика при себе си", а пък турския управител вероятно се е бил настанил в двореца)

3. Дали е присъствал е трудно да се каже, но за него е била отредена по-специална съдба - публична екзекуция. Първо обаче са били екзекутирани първенците, защото ако първо е била публичната екзекуция на патриарха, те са щели да предположат защо ги търсят и да не отидат, а да се укрият.

4. Предполагам, че е свързано с екзекуцията и на цар Иван Шишман, а всичкото клане пък с подготвяния поход на император Сигизмунд. По време на похода Баязид първо е пребивавал в Търново, а после се е насочил към Никопол.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето го точния текст на Григории Цамблак.Има доста неязяснени момента.

1.Какво се разбира под "божии люде"?

2.Защо това събиране е проведено точно в църква?

3.Присъствал ли лично Евтимий на екзекуцията.Защо не е убит на място?

4.Какъв е мотива за масовото убийство.

Чакам вашите мнения.

1. и 2. Като Галахад

3. Не, даже да искат да го запазят, няма как да стане в мелето. Според мен не е бил там именно по тази причина. Първенците е трябвало да бъдат екзекутирани.

4. Преди години като бях там си говорихме с една местна историчка там уредничка ли отговорничка ли вече не помня (но съм го споменавал тук в мисля, че в темата за падането на Търново). Та тя каза буквално, че това е Първото Търновско въстание и го датира през 1395-та. И е свързано точно с похода на Сигизмунд и възможно вдигане на въстание е хайде на организирана съпротива в тила на османската армия.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Двореца на българските царе на Царевец /или на Хисаря/ си е бил разрушен при превземането на града през 1393 г. и вероятно повече не е възстановяван.Идеята е че турският управител на града /който със сигурност е мюсюлманин/ просто не би имал работа в една християнска църква.И пак смятам че един обикновен гражданин никога не би бил наречен "божий човек".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тъй като сведението е само това, то е трудно да се даде точен отговор, а може предимно да се предполага:

1. Това е лесно - става дума за християнските първенци, а не само за духовниците. Втори е въпросът кои влизат в това число. Напр. дали само търновските първенци или и други боляри и духовници, които са били повикани от други населени места на някогашното Търновско царство.

</span></span>

Ако тези първенци са не само от Търново ,но и от други места ,следователно е имало някакъв специален повод за да се намират там,въпросът е кой е инициаторът на този повод.Ако става въпрос за въстание,то тези първенци би трябвало да присъстват тайно и едва ли биха се явили доброволни при управителя.Възможно е историята да е свързана с личността на патриарх Евтимий.В средновековието такива свети хора са се радвали на голяма почит,при това не само сред единоверците си и са имали голямо влияние.Освен това за българите патриарх Евтимий е бил дори по -важния духовен водач.За поробителите е било важно или той да бъде унизен или да бъде изселен и то далеч от паството сии.Възможно е събирането на тези първенци да е свързано с неговото бъдещо положение на патриарх или въобще с бъдещото положение на българската църква. Вероятно е било предложено нещо и след отказ ,хората са биле изклани,понеже не са предали патриарха си.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ако тези 110 божии люде бяха подготвяли въстание /теза на Николай Овчаров/ те щяха да се усъмнят от една подобна покана.Най малкото турците едва ли щяха да процедират така при разкрито въстание - да чакат кандидат-въстаниците да има дойдат на крака и то невъоражени.За мене самата среща е свързана по някакъв начин с българската църква.съображенията ми :

1.Става въпрос за събиране в църква.Доста нетипично ако трябва да се решават граждански въпроси.

2.Израза "божии люде" - за мене това означава че са свързани с църквата

3.По някакъв начин събирането е свързано с патриарх Евтимий.Неговата екзекуция е трябвало да бъде като финал на репресията.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В сред тези 'люде' е имало и стари и млади хора без да се засрами от белите коси, без да пощади младостта;, т.е. малко вероятно е да са били само висши духовници, а да се колят голобради монаси няма смисъл. Също така е малко вероятно да са били от териториите населени с българи. Времето е било смутно, пътищата много опасни. Т.е. не може да става въпрос за нещо, като църковен събор. Следователно са събрани от Търново и околностите. Да вероятноста за организация на въстание е малка, но предполагам, че турския управител е предприел превантивни мерки, а това: Така запазиха те учението му подсказва, че може би става въпрос за потурчване.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Митак тогава е имало млади духовници на високи постове.Особено ако са били от аристократични фамилии.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Съдейки по текста, който е изключително неясен, защото е църковно-апологетичен, това са били първенци и техните синове. Очевидно в началото в града е установена местна османска власт, между нея и първенците на града е възникнало напрежение и турчинът е решил да покаже кой командва, а вероятно и да се избави от някаква заплаха.

Те са си мислели, че случаят е като с Чака, ама той не е ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ресавски мислиш ли, че по онова време е могло да има 110 висши духовници. Аз смятам, че барбар с поповете не могат да се съберат толкова духовници. Може да е имало млади висши духовници, ама нали и на голобрадото попче в черквата, бабите викат отче. Този израз без да се засрами от белите коси, без да пощади младостта, именно показва, че това са били първенци със семействата си.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Митак към 1393 г. само на Трапезица има поне 17 църкви и поне един манастир.И това само на Трапезица.А колко манастира има в околностите на Търново един господ знае.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Само, че турците вече са превзели тези земи, познай колко манастира са останали неограбени и неопожарени, колко монаси са останали, а не са избити и избягали. А нали пишем за все пак не обикновенни попове и монаси.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ако това с белите коси и младостта не е просто речева фигура (вместо израз "мало и голямо" например), аз съм склонен да се присъединя към мнението на Митака. Просто са секли из корен, подобно на Борис през 866г.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А защо не?Цифрата не е чак толкова голяма.

Не голяма е. След кланетата при превземанео на Търново, предполагам, че от околностите който е могъл е избягал, надали са останали много духовни първенци. Да вярно е, че е имало много църкви и манастири, но те са били опожарени и поругани. Които избягал избягал, които останал е бил убиван или на свой ред е бягал (това извън стените на града). Затова казвам, че и поповете и оцелелите монаси от манастирите да беше събрал урския воевода, пак не стигат. А пък и защо му е да избива или да кара да се потурчат обикновенни духовници?

И аз съм склонен да повярвам, че тази форма значи точно мало и голямо за семейства. Дали е имало 'заговор' за някаква бъдеща подкрепа за Сигизмунд или за самостоятелни д-вия можем само да гадаем (като второто е доста невероятно). Затова според мен най-логичното е да са събрани знатните родове, болярите в целия си с-в и да им е предложено да се потурчат. По това време турците не потурчват още обикновенното население, но 'предлагат избор' на знатните (Александър е приел). Според мен именно това се е случило. Баязид желае да подсигори тила си преди схватката с кръстоносците. Но може и да е във връзка със загубата (или поне не победата) при Ровине. Ядосан посича Шишман, потурчва Александър и поставя недвусмислен избор пред търновските боляри и семействата им. Защо в църква? Галахад вече обясни, няма в двореца да ги събере, няма и на площада, защото там може да има някакви ексцесии. Всъщност аз предполагам, че е започнала някаква съпротива там в църквата, когато са разбрали и затова са убити там, а не като във "Време разделно". Сега като си мисля малковероятно е да са със семействата, щото биха се досетили (а и защо да похабяват 'ценен робски материал'), а и не биха почнали съпротива там. Спирам се на версията първенците със синовете си ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

От какво съдиш че това са първенците????????????????

По това:

Военачалникът – турчин, който беше поставен от турския цар да управлява града – повика при себе си божиите хора, които превъзхождаха другите по име, по добродетел и по благородство, за да се посъветва за някои общополезни дела.

Едва ли са монаси - щеше да пише нещо за отдадеността им на бога и пр., а пише за превъзходство по име, добродетел и благородство. Класическа дефиниция за аристократи.

После защо ще вика духовници за да решат важни въпроси - с такава тематика се свикват първенци. Imho

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А и по това: Те бяха готови не само да се лишат от имоти, домове, деца и сродници, но и кръвта си да пожертват за благочестието. Духовниците нямат имоти, църквата, манастирите да, но не и духовниците. А висшите нямат деца и сродници.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Двореца на българските царе на Царевец /или на Хисаря/ си е бил разрушен при превземането на града през 1393 г. и вероятно повече не е възстановяван.Идеята е че турският управител на града /който със сигурност е мюсюлманин/ просто не би имал работа в една християнска църква.И пак смятам че един обикновен гражданин никога не би бил наречен "божий човек".

Дворецът е горял, но това изглежда е станало преди Иван Александър, защото имаме сдение, че той е свикал събор в новоиздигнатия палат. А и книгите, които са запазени са от времето на цар Иван Александър. Имаме книги от патриаршеската библиотека, но от царската преди този цар е на Георги Тертер, което обаче е било подарено преди възцаряването на Михаил Шишман.

Предполагам, че дворецът не е бил изгорял по време на превземането на Търново защото имаме изрично сведение, че мощите на св. Петка, които са били в дворцовия храм (за който говорим в тази тема) са били дадени на Страцимир, а и досега те са си запазени, макар и в Румъния.

Бройката е голяма, защото правителството на Търновското царство е било в Никопол и част от първенците вече са се били преместили там. Други пък са се били пръснали из други страни и градове. Черквите в Търново са били над 50, но тъй като повечето са установени чисто археологически ми е трудно да кажа, дали е имало момент, в който повечето да са били действащи едновременно. Но в случая се говори за "божии люде" не защото са свещенослужители, а защото са третирани като мъченици за вярата - те са били избити, но не са се потурчили. От гледна точка на християнството това ги прави светци и в текста има пасаж, от който може да се съди, че са били канонизирани от патр. Евтимий.

Текста дава достатъчно данни за да се направи извода, че това не са само духовници, а въобще първенците и като гледам вече са дадени съответните цитати. Неотдавна обаче се повдигна един друг дискусионен въпрос (за съжаление беше направено по възможно най-циркаджийския начин, което си типично за днешната ситуация) - дали имената на някои от избитите първенци са посочените в Синодика?

[На] протокелиотина Проданко вечна [памет].

[На] протокелиотина Приязд и воеводата Балдьо, които бяха убити за вярата на своя господар, вечна памет.

166. [На] всички боляри, малки и големи, поборници и съ­трудници на благоверието и приятели на светата и божествена църква на българското царство, вечна [им памет].

167. [На] Семир, Иончо, Добромир, Иваншо и на всички, които заедно с тях проявиха мъжество против безбожните тур­ци и проляха кръвта си за православната християнска вяра, вечна |им памет].

[На] Арцо, Трошан, Ратен и неговия брат Карач, Потръц, Ханко, Стано, Михаил, Богдан, Шишман, Ботул, Радослав, Воислав, Константин, Годеслав, Чръноглав [вечна им памет].

Според мен е трудно да се даде еднозначен отговор. Протокелиота Праданко може да си е починал от естествена смърт или поне да не е бил убит от турците. Протокелиота Приязд и воеводата Балдьо пък може да са били убити заедно с царя в Никопол. "Семир, Иончо, Добромир, Иваншо и на всички, които заедно с тях проявиха мъжество" вече може да се от 110-те, но може и да са загинали в сражение с турците. А тези: "Арцо, Трошан, Ратен и неговия брат Карач, Потръц, Ханко, Стано, Михаил, Богдан, Шишман, Ботул, Радослав, Воислав, Константин, Годеслав, Чръноглав" - може да са убити от турците, но може и просто да са упоменати починали боляри.

Когато говори за Шишман, Шилтбергер казва, че той предпочел да умре в затвора, докато Алексъндър се потурчил. Тъй че вероятно е имало предложение за потурчване и към болярите. К. Костенечки пише, че Баязид обвинил пред Стефан Лазаревич "българските царе", че се надявали на помощта на унгарците, но загубили държавите си. Проблемът е, че Йоасаф Бдински описва заточението на Евтимий докато Страцимир все още управлява Видин. Ще рече, че заточението е било преди похода на Сигизмунд. От друга страна обаче Шилтбергер казва, че подготовката на похода започнала през 1394г. При това положение може да се очаква, че турците са взели превантивни мерки в Търново избивайки първенците и заточавайки Евтимий, а вероятно и обезлюдявайки Трапезица (на Царевец вече е имало турски гарнизон). Шишман вероятно е бил пощаден тогава, за да бъде противопоставян на Страцимир, но неясния изход на битката при Ровине е подтикнал Баязид да премахне Шишман, защото е можело да е твърде опасен. За Евтимий вероятно са се застъпили християнските васали на Баязид, което му е спасило живота, но пък също така е показало, че е било доста опасно оставането му в Търново.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Съмнявам се патрирах Евтимий да е имал възможност да е имал възможност след 1393 г. да включи когото и да е в Синодика.Иван Шишман липсва макар че вероятно Евтимий живее 7 - 8 години след него.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Според мен ,не трябва да се забравя ,че Григорий Цамблак посвещава творбата си именно на патриарх Евтимий и разказва различни примери и картини за да обрисува образа му.Каквито и да са "божиите хора" е интересно какъв е поводът на тяхното повикване:

........за да се посъветва за някои общополезни дела.

и какво е причинило трагичния завършек:

Не един по-напред, а друг по-после, но всички вкупом застанаха пред мъчителя, оплюха го и като се представиха на Христа, веднага се увенчаха!

Все пак ,мисля има някакво предложение и то е било отхвърлено.Дали е било свързано с патриарха,не е много ясно.Но пък в контекста на цялата творба,би могло и това да се предположи.

И така тия втори подвизи и победи на този мъж над Лукавия бяха по-големи, отколкото първите, когато управляваше в мир народа. Защото Божественият промисъл много пъти оставя дявола да развихри буря срещу светците, за да могат, като страдат, да го победят и да се увенчаят, а онези, които се борят с тях и ги мъчат, да бъдат победени от тях и да станат достойни за смях.....

Понеже така Лукавият се видя свързан от своите вериги и наранен от своите стрели и като не можеше с мълчание да понесе упадъка на силите си и пълното загубване на оръжието, повдигна буря по-голяма и по-люта от първата, при описанието на която и човешкият език изтръпва, и костите се разтреперват.

Военачалникът – турчин, който беше поставен от турския цар......

.....

Такива бяха чадата на блажения Евтимий, така запазиха учението му, така въздадоха почести заради многото трудове, които този мъж положи за тях

Изглежда така сякаш Цамблак разглежда цялата история,като повод да се опетни името на патриарх Евтимий чрез неговото паство или ученици и да го унижи

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ами именно, според мен това е предложение за приемане на исляма. Ако тези първенци всичките или голяма част бяха приели исляма ова щеше да е огромно петно в/у патриарх Евтимий, като духовен водач. А повода за свикване може да е всякакъв, но на място според мен им е предложено ислям или смърт. Не виждам какво друго предложение би завършило с поголовното унищожение на всичките. А 'вина' за ова, че не са приели исляма, а смъртта има патриарха, защото той е духовния водач.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ако имаше такова предложение то Цамблак би бил му обърнал по специално внимание.Освен това ако има приемане на исляма би трябвало да присъстват и семействата.които също да бъдат обърнати в правата вяра.Факта че Цамблак упорито избягва да говори за повода за клането /а такъв е трябвало да има/ е доста показателен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

.....повика при себе си божиите люде, които превъзхождаха другите и по име, и по добродетел, и по произход, уж да обсъдят някои общополезни въпроси........

................................................................................................................................

повторно се кръстиха в своята кръв. .................................................................

...............................................................................................................................

Така запазиха те учението му, така отдадоха почести на многото му трудове, що положи той заради тях. Те бяха готови не само да се лишат от имоти, домове, деца и сродници, но и кръвта си да пожертват за благочестието – бащин жребий, що получиха от него!

Честната и прославена от ангелите смърт на тези е достатъчна, за да се тури край на похвалите за Евтимий, както и да не се изискват повече думи за историята на неговите подвизи.

Значи ето повикал ги е по един въпрос, а после ги е изклал.

Ето, че с това дето е станало са се кръстили повторно!

Как са запазили учението му? Учението на Евтимий е православието. Не вярвам турския воевода да се е бъркал в православните въпроси, всъщност се съмнявал не само да се е интересувал, а дори и да ги е знае.

А и че са повикани не само духовници говори и това: които превъзхождаха другите и по име, и по добродетел, и по произход.

Не са подбрани целите семейства, защото както писах ще се досетят, а началника, както пише в текста ги е излъгал. Възможно е и никакво предложение да е нямало, просто да ги е изклал превантивно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако имаше такова предложение то Цамблак би бил му обърнал по специално внимание.Освен това ако има приемане на исляма би трябвало да присъстват и семействата.които също да бъдат обърнати в правата вяра.Факта че Цамблак упорито избягва да говори за повода за клането /а такъв е трябвало да има/ е доста показателен.

На мен това също ми направи впечатление - че не се посочва по-конкретно поводът и причината.Ако са светски първенци може да им е бил предложен някакъв просперитет,но ако не ? И какви са тези "общополезни дела "?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...