Отиди на
Форум "Наука"
makebulgar

Саморегулацията на екосистемите

Recommended Posts

Широко се говори за това, че избивайки някои видове човекът влияе на екосистемите и ги унищожава. Примерно избива доминиращия хищник в дадена екосистема и тя се променя драстично. Така се е случило примерно с избиването на вълците в Йелоустоун и на други места, където избиването на вълците довело до нарастване на броя на елените, повече елени опасвали по-бързо зеленината, и това повлияло и върху останалите животни - птици, бобри, и други, като дори довело и до промяна на коритата на някои реки. Същата е ситуацията и с океаните. Еколозите твърдят, че избиването на акулите ще промени екосистемата, като се предполага че промяната ще е лоша.

Именно в това стои въпросът - защо се приема, че при измирането на даден вид екосистемата ще се промени към по-лошо състояние, и защо за човека доброто е състоянието без промяна, а лошо е състоянието с промяна в екосистемите. Напрактика промяната в екосистемите е свързана с измиране на видове, но то неминуемо е свързано и с появата на нови доминиращи видове. Тоест екосистемата не се унищожава, а се променя чрез саморегулация.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 часа, makebulgar said:

Именно в това стои въпросът - защо се приема, че при измирането на даден вид екосистемата ще се промени към по-лошо състояние,

В смисъл?
Самия пишеш:

Преди 2 часа, makebulgar said:

Така се е случило примерно с избиването на вълците в Йелоустоун и на други места, където избиването на вълците довело до нарастване на броя на елените, повече елени опасвали по-бързо зеленината, и това повлияло и върху останалите животни - птици, бобри, и други, като дори довело и до промяна на коритата на някои реки. Същата е ситуацията и с океаните

 

https://sites.google.com/site/realekohome/ekologia/ekosistema

Същност на екосистемата


Понятието екосистема е въведено за пръв път през 1935г. от английския ботаник Артър Тенели за означаване на единството от комплекса на организмите и комплекса на абиотичните фактори на средата. Според него екосистемата е единния комплекс от живите организми (хетеро и афтотрофни) и абиотичните условия необходими за съществуването. Елементите, които влизат в екосистемата са слънчева светлина и неживите елементи от почвата, водата, атмосферата и други. Елементите, които напускат екосистемата, са топлината, кислорода, въглеродния диоксид, биогенните елементи и др.

Характерни особености на Екосистемата

Екосистемата е елементарната, градивна, пространствена и функционална структурна единица в екологията. Термодинамично отворена и относително устойчива във времето. Екосистемите използват слънчевата радиация, която е неизчерпаем енергиен източник, поради което те функционират практически вечно. Кръговратът на биогенните химични елементи в екосистемата се превежда в движение от енергията внасяна отвън. Всяка екосистема се формира и запазва динамичното си равновесие. Това динамично равновесие се нарича хомеостаза.  Биотичната и абиотичната  част се свързват посредством обмен на материята в кръговрата на биогенните химични елементи (енергия, калций, азот, фосфор, натрий и  др). Екосистемата е устойчива система, образувана от биотопа и биоценозата. Организмите, техните популации и съобщества, съществуват само и единствено във връзка със заобикалящата ги среда, тъй като взаимодействието между организмите в биоценозата е възможно само и единствено при едновременното им взаимодействие с абиотичните фактори на средата. Взаимодействието между абиотични и биотични фактори формира биоценозата и нейния биотоп. Те съществуват неразривно свързани и взаимодействащо си в едно единство – екосистема.

408345_pomagalo_com_html_5b6e12f2.png

Екосистемата е резултат от обективно действащи екологични закони и правила.

Законът за необходимото разнообразие на компонентите на системата доказва невъзможността да се формира екологична система от идентични елементи. Структурата на системата не е конгломерат от компоненти, а е единство, което се различава с нова структура различна и с по-големи възможности за преодоляване неблагоприятните въздействия на средата.  Според Закона за комплексността  на компонентите броят на функциониращите компоненти и връзките между тях трябва да бъдат оптимални в зависимост от условията на средата или от типа на компонентите.

В природните екосистеми действа Закона за излишъка на системни елементи при минимум на вариантите на организации.  Никоя екосистема не може да съществува самостоятелно при изкуствено създаден значителен и непрекъснат излишък или дефицит на някои от екологичните компоненти. Норма за всеки от екологичните компоненти е тази, която осигурява екологично равновесие от определен тип позволяващо да функционира именно тази екосистема.

Редактирано от nik1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кой определя кое е по-лошото състояние на една екосистема!? Това, че ние сме избрали това кое е лошо и кое е добро прави ли променената екосистема по-лоша!? Ако попитаме елените от Йелолстоун вероятно ще ни кажат, че са живеели по-добре без вълците. Тоест въпрос на гледна точка е кое е лошо и кое е добро!  Екосистема от която са отстранени вълците си остава екосистема, като тя след известен период от време ще се стабилизира, вероятно ще се появи нов доминантен хищник, или ще остане за по-дълго време с доминиращи тревопасни, но ще продължи да си съществува и да еволюира.  

Редактирано от makebulgar

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Като един господстващ вид, разполагащ с най-мощното оръжие - разумът (преполагам, че тук няма спор), ние (хората) сме приели да въздействаме минимално върху екосистемите (не е възможно хич да не въздействаме). Приели сме, че биоразнооразието трябва да се опазва  каквото е. Един изпуснат трвопасен вид може да започне да се разраства неконтролирано, докато има храна. После (популацията му) започва да намалява. Междувременно това може да доведе до изчезването на друг вид вид.

 Ако приемем, че елените са разумни и ги питаш - индивидът ще ти каже че така е по-добре. Но дали е добре за вида? Губи качества, "оглупява", повишвава се многократно смъртността от глад или епидемии (които не са безопасни и за други видове)... Нали няма нужда да казваме защо?

От наша гледна точка - ако изтровим въздуха, водите и почвите също е въздействие върху екосистемата. Земята като планета ще оцелее... Познай от три пъти кой има проблем. И от там и защо е прието така.

 

Редактирано от Joro-01

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, makebulgar said:

Кой определя кое е по-лошото състояние на една екосистема!?

Кога една екосистема се смята за "здрава"?

Сложна копцепция, но все пак е сравниотелно разбираема

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_health

 

Цитирай

Това, че ние сме избрали това кое е лошо и кое е добро прави ли променената екосистема по-лоша!? Ако попитаме елените от Йелолстоун вероятно ще ни кажат, че са живеели по-добре без вълците. Тоест въпрос на гледна точка е кое е лошо и кое е добро!  Екосистема от която са отстранени вълците си остава екосистема, като тя след известен период от време ще се стабилизира, вероятно ще се появи нов доминантен хищник, или ще остане за по-дълго време с доминиращи тревопасни, но ще продължи да си съществува и да еволюира.  

 

Новият "жищник, заместващ вълците"  не се появи за толкова години в Йелоустоун.. (а, и новия вид хищник трябваше да е със същите набор на качества като на Канис Лупус, греша ли?,). Какво стана със екосистемата, влоши си си "здравето", ако се базираме на горните критерии за "здраве".

Примерът с  Йелоустоун илюстрира, че възможностите на тази екосистема (ако можем така да я наречем) да се "самолекува" са много ограничени.
Всяка екосистема  се саморегулира, това е ясно де, въпроса е дали и колко става по-малко "здрава"

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Хипотезата Гея' на Лавлок описва земната биосфера като гигантски саморегулиращ се меха/организъм. Разбира се, възможностите за саморегулация не са безгранични. Когато нещата отидат отвъд предела й, настъпва масово измиране на видовете /както се е случвало практически през всички геологически епохи/.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis

Редактирано от Last roman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 58 минути, nik1 said:

Новият "жищник, заместващ вълците"  не се появи за толкова години в Йелоустоун.. (а, и новия вид хищник трябваше да е със същите набор на качества като на Канис Лупус, греша ли?,). Какво стана със екосистемата, влоши си си "здравето", ако се базираме на горните критерии за "здраве".

Еми "толкова години" е човешкото разбиране за природата, тоест няколко десетки или няколко стотици години. А природния ритъм е по-бавен, и новия хищник щеше да се появи примерно след 2-3000 години или малко повече.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Joro-01 said:

Ако приемем, че елените са разумни и ги питаш - индивидът ще ти каже че така е по-добре. Но дали е добре за вида? Губи качества, "оглупява", повишвава се многократно смъртността от глад или епидемии (които не са безопасни и за други видове)...

Еми това не е много вярно. Даже хич. Има стотици примери при които популациите нарастват многократно без да оглупяват и без смъртността им да нараства. В Африка и в Америка и в Азия примерно има и е имало стада от милиони добичета които са си живеели много добре в големи количества, като хищниците са били просто събирачи на старите и болните. Без хищниците болните е можело да оцелеят, а старите така или иначе умират. Смъртността от глад е възможна при някои по-големи популации, но колкото са по-големи, толкова по-голям шанс имат да се развиват и да колонизират нови територии, а това е основа за оцеляването на вида.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Определено в буквалния не оглуяват. Нито забравят висшето, нито забравят да четат. Със сигурност има примери, в подкрепа на твоето твърдение, но това е повърхностен поглед. В Африка , Америка и Азия както сам казваш е имало хищници. И предимно това им е ролята. А дали не е на степен по-вероятно болните да заразят останалите и поплацията да изчезне? А дали не могат да си изядат храната и да умрат от глад? Екологична ниша се казва начинът по който живее и се храни един вид (понятието е малко по-сложно обяснено, но се свежда до това). В новата територия, тази екологича ниша която замат добичетата може да е заета. Или гобичетата има голяма вероятност да не се приспособят към новите условия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 5 часа, makebulgar said:

Еми това не е много вярно. Даже хич. Има стотици примери при които популациите нарастват многократно без да оглупяват и без смъртността им да нараства. В Африка и в Америка и в Азия примерно има и е имало стада от милиони добичета които са си живеели много добре в големи количества, като хищниците са били просто събирачи на старите и болните. Без хищниците болните е можело да оцелеят, а старите така или иначе умират. Смъртността от глад е възможна при някои по-големи популации, но колкото са по-големи, толкова по-голям шанс имат да се развиват и да колонизират нови територии, а това е основа за оцеляването на вида.

Жоро ти е отговорил на единия въпрос.А на предишния ти - прочети какво се случва с козите и свинете оставени от всякакви морски разбойнци - пирати, флибустиери и буканиери, капери и прочее по островите в карибския басейн. Какво се случва с растителния и животинския свят при липсата на естествен враг на тези животни ( за разлика от техния естествен ареал ). Подобна е и ситуацията с други екосистеми, които не са се сблъсквали животни или растения несвойствени за региона.
В тези примери пиша за внос на животни в нова среда, а не за премахване на някой вид от средата му, но и в единия и в другия случай резултата е един и същ. Нарушаване на установения баланс, който се е развил в продължения на стотици хиляди години бавно и постепенно. А при грубо и рязко нарушаване на баланса доста видове животни, растения, гъби и други организми могат да бъдат изправени пред изчезване, да бъдат подтикнати да се развият прекомерно или най-малкото да се наруши нормалната към този момент взаимовръзката между конкретния вид или видове и останалите видове в екосистемата. Докато тя отново достигне до някакъв приблизителен баланс ще бъде по-силно заплашена от унищожаване. Примери за нарушени и почти унищожени екосистеми, което води и до силно обедняване от към видове и свръхпопулации на други видове има десетки, ако не и стотици.
П.С. Малко разхвърлян отговор, но много ми се спи...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Димитър Йорданов said:

... резултата е един и същ. Нарушаване на установения баланс, който се е развил в продължения на стотици хиляди години бавно и постепенно. А при грубо и рязко нарушаване на баланса доста видове животни, растения, гъби и други организми могат да бъдат изправени пред изчезване, да бъдат подтикнати да се развият прекомерно или най-малкото да се наруши нормалната към този момент взаимовръзката между конкретния вид или видове и останалите видове в екосистемата. Докато тя отново достигне до някакъв приблизителен баланс ще бъде по-силно заплашена от унищожаване. ...

Тоест приемаме, че термина екосистема е нещо с установен баланс, и в тази система е недопустимо изчезването на видове. От тук следва да изведем и друг извод, че от тази установена и стабилна система трябва да изключим и появата на нови видове, тъй като ще я разбалансират. А това означава, че изключваме и еволюцията от природата. Това звучи доста ограничаващо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Димитър Йорданов said:

...прочети какво се случва с козите и свинете оставени от всякакви морски разбойнци - пирати, флибустиери и буканиери, капери и прочее по островите в карибския басейн. Какво се случва с растителния и животинския свят при липсата на естествен враг на тези животни ( за разлика от техния естествен ареал ). Подобна е и ситуацията с други екосистеми, които не са се сблъсквали животни или растения несвойствени за региона.

Това са факти свързани с историята и миграцията в нови земи на един земен вид (човека) и съпъстващите го твари. По същия начин ако африканска глутница диви кучета някакси стигне пеша до Европа, и занесе там своите африкански глисти, тении и бълхи, и те се разпространят сред останалите животински видове в Европа, това едва ли ще е  нещо необичайно за природата, и видовете просто ще трябва да свикват с новите пришълци, или ще трябва да умрат. Преселенията на нови видове в нови земи не е процес свързан само  с хората, ами се случва и по естествен път. Примерно Южна Америка дълго е била отделена от останалите континенти, и после се е свързала със Северна Америка, с което нови видове са се преселили в двете посоки. Същото е станало и при свързването на Америка с Азия чрез ледовете над Беринговия пролив. Някои видове при тези контакти са оцелели други са загинали, и така в Австралия двуутробните доминират, а в Южна Америка са дребни хапки за по-големите.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

По-скоро естествено установения баланс на екосистемите се счита за стабилен и за "правилен" и хората би трябвало да се стремят да не го нарушават чрез своята дейност. А еволюцията така или иначе си тече, нея няма как да я спреш.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Част от саморегулацията е с физическа същност:

https://megavselena.bg/kakvo-e-rezonansat-na-shuman-i-kak-e-svarzan-sas-choveshkoto-saznanie/

Какво е Резонансът на Шуман и как е свързан със човешкото съзнание

light-567757_640.jpg

Резонансът на Шуман касае не само земята, но е свързан и може да доведе до промени в човешкото съзнание.

Резонансът на Шуман – наричан от някои сърдечния ритъм на майката земя и земна вибрация от други – всъщност е честота. Измерена на 7,83 Hz от електромагнитната честота на планетата, за да бъдем точни. Нека първо прегледаме фактите, които са ни известни.

Разбирането на Резонансът на Шуман

Започва с електрически бури – те са нещо повече от просто спектакъл или страшни събития. Електрическата буря генерира светкавици, които от своя страна създават електромагнитна енергия. Тази енергия циркулира под формата на вълна между йоносферата и земята, при което усилва честотите и ги превръща в резонансни вълни.

Откритието на тези резонансни вълни е направено през 1952 г. от В. О. Шуман, германски физик, от който Резонансът на Шуман получава името си.

С други думи, ние не живеем на земята, живеем вътре в нея – в своеобразна кухина. Тази кухина е създадена от връзката на земната повърхност с йоносферата, която обгражда нашата планета. Всичко вътре в тази зона, именно енергии и честоти, може да оказва влияние върху обитателите на земята.

Естествените енергии на майката земя

Въпреки че честотата може да варира нагоре и надолу, Резонансът на Шуман основно клони към една и съща стойност … Това беше доскоро. Напоследък честотата стои в граници около 8,5 Hz, но достига и до високи стойности от порядъка на 16 Hz. Но дори при стабилната стойност от 7,83 Hz Резонансът на Шуман оказва голямо влияние върху хора и животни. Предполага се, че промяната в честотата води дори до по-голям ефект.

Има фактори, които водят до флуктоациите в резонанса на Шуман. Влияние оказват например сезонни промени, слънчеви изригвания, електронни смущения, които могат да променят честотата по всяко време. Настоящото увеличаване на средната честота може да е резултат от увеличената човешка активност, дори от увеличаването на активността на мозъчните вълни на хората.

Резонансът на Шуман и човешкото съзнание

Различни изследвания показват, че този феномен може да влияе на човешкото съзнание. Както споменахме по-рано слънчеви изригвания могат да допринасят за пикове в честотите. Настоящото увеличаване на стойностите на честотите може да не е само резултат от увеличена човешка мозъчна активност, но може да е причината за променената мозъчна активност.

Вече знаем, че увеличението на електромагнитните честоти влияе на сателити и електрически мрежи, но възможно ли е и ние да сме засегнати? В основни линии, ние все още не разбираме каква точно е връзката, но знаците клонят към „да“.

Вячеслав Крилов, Руска академия на науките

Крилов предполага, че Резонансът на Шуман засяга не просто телекомуникационните услуги, но оказва влияние върху мелатонина, засягайки по този начин биологични функции като например циркадните ритми както на животните, така и на хората. Мелатонинът регулира не само моделите за сън, но също и кръвното налягане и репродуктивните функции.

Някои от най-лошите влияния могат да включват също рак и неврологични болести, водещи до смърт. Крилов вярва, че човешкото съзнание е засегнато просто защото честотите от резонанса на Шуман възникват в същия диапазон като честотите на човешкия мозък, точно където тета и алфа мозъчните вълни се пресичат. В крайна сметка, всичко което правим, се случва в тази зона на електромагнитно влияние.

Примерът с настроения осцилатор

Резонансът на Шуман може да бъде разбран по-добре с проучване на съвпадащи вибрации. Когато система от осцилатори се настрои, един осцилатор влияе върху друг. Когато един започне да вибрира, евентуално другият започва да вибрира в същата честота. Помните, че нашите мозъчни вълни и честотите на резонанса на Шуман са в един и същи обхват, нали. Така вече има повече смисъл.

Това създава „увлечение“ или „разпалване“. Думата „разпалване“ в случая се отнася до съвпадение на неврони в мозъка, създаващи синхроничност. Това е същият ефект, който се постига след пълноценна медитация. Ние сме в кохеретно съзнание, вибриращо меко на едно и също ниво. С всичко казано дотук, медитацията запазва връзката ни с резонанса на Шуман или с променливата честота на земята.

Широките антропологични доказателства показват, че хората интуитивно са синхронизирани с планетарния резонанс през цялата човешка история назад в мъглата на времето.“ – Ричард Алан Милър, психобиолог.

Много култури прилагат вибрационни техники с надеждата да се синхронизират с честотата на резонанса на Шуман или със сърдечния ритъм на майката земя. Те вярват, че тези честоти могат да лекуват ума и тялото при свързването на енергиите. Дори в приливите и отливите на тези енергии, високото кръвно налягане се намалява и депресията по някакъв начин се облекчава.

Някои вярват, че синхронизирането с тези енергии може ди ни доведе до просветление или до пробуждане. Възможно е с увеличаване честотата на резонаса на Шуман, ние да преминаваме към по-високо съзнание.

Нашите свързани честоти

Нашите познания за връзката на съзнанието с резонанса на Шуман е комплексно. Знаем, че електромагнитното поле ни влияе, но имаме много да учим.

На базата на това, което знаем досега, мисля, че еволюцията ни ще бъде силно повлияна от циркулацията на честотите от резонанса на Шуман, увеличавайки мозъчната активност и вероятно лекувайки аспекти на нашето съзнание, увредени от негативни енергии.

Бъдещето ще ни помогне да разберем повече за връзката ни с нашата планета и честотите, които споделяме.

Източник: Learning-Mind.com.

...

...

Животът е потопен в ЕМПоле и е зависим от измененията на полето. Механичните вълни също са в резултат от синхронизиране на електромагнитни вълни - сили от групови вибрации на частиците на веществата. И с наслагване - могат да се образуват значителни вътрешни колебания, които да резонират с външни механични вълни (напр. инфразвук, без да го усещаме)

Основното в тази честота като инфра-звук е влиянието й върху сърдечния ритъм  на човек. Връзката между електромагнитните вълни по дължина на вълната и големината (разстоянията) - дължината на вълната на механичните вълни (инфра-звук) може да се окаже "в резонанс" и с наслагване- да се предизвика инфарктно състояние. Една от легендите за кораби тип "летящият холандец" е влиянието именно на тия инфра-звуци в резултат от механичните вълни от океанските вълни (след бури, някакви), които обикаляли Земята. Интересно е, че тая честота инфра-звук е много близка до честотата, отговаряща за еуфорично състояние на мозъка. (Казват, че моряците с радост и непреодолимо желание се хвърляли във водата и/или са падали на палубата от разрив на сърце - ако може да се вярва, че е възможно да е имало и оцелели, които да разказват...)

...

Редактирано от Малоум 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очевидно е, че не опазваме екосистемите, а себе си.

В природата реално видове не съществуват. Това понятие е само "удобно приспособление" (по израза на самия Дарвин). Така че обективно няма нищо за опазване в случая. Опазваме собственото си благосъстояние, ама някак си така, без да го загубим. Т.е., не толкова ние, колкото най-развитите страни. Изхвърлят почти половината от произвежданата храна, след което сядат и реват как по света имало гладуващи. Изнасят мръсните си производства в бедните страни и после ги критикуват как замърсявали природата. И т.н.

Тия дето се бият в гърдите как не ползват "найлонови" торбички, май никога не са пътували из страната и не знаят как изглеждат кариерите за добив на инернтни материали, дето ги има навсякъде. Щом не са се изнесли да живеят в землянки, ами си щракат на компютъра в жилища, построени в резултат на зловещото унищожаване на природата в тези кариери - за мен са лицемери.

В раздела по екология в един учебник едно време имаше твърдение как неживата природа може само да унищожава, като за пример беше дадено ръждясването на желязото - напразно се опитвах тогава да обясня, че ръждясването на желязото всъщност обективно би трябвало да е по-скоро развитие, а не разрушаване (защото от едни по-прости вешества се получава ново, по-сложно).

По време на соца видрата се смяташе за на практика изчезнала, но щом соцпредприятията спряха да замърсяват водите - и ез никакви специални грижи, сама си се разпространи отново по всички що-годе подходящи местообитания из страната. Т.е., определено подценяваме способностите на природата към саморегулация.

За съжаление, понятието "екология" с всичките си производни вече е напълно лишено от смисъл, заради неудачната си и с повод и без повод употреба. В обществения живот зад това понятие вече не стои наука, а откровени кукувщини (по.добрия вариант) или хитри тарикати (по-лошия).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×
×
  • Create New...