Отиди на
Форум "Наука"

Патриархалното семейство


tantin

Recommended Posts

 • Потребител

Отварям нова тема за нещо, което много хора сигурно смятат за скучно и банално.

Патриархалното семейство

Чели сме много за него, изучавали сме доста в училище. Чували сме до втръсване понятия като:  татковина, патриарх, отечество, бащин дом, патриархални традиции..

Някой от вас може би са слушали и за матриархат, regime matrimonial, зестра и доста други неща свързани с властта на жената.

В съвремените модерни общества все по-малко се говори за властта на мъжа, точно обратното: говори се много за равенството между половете, за еманципацията, за свободен избор, за право на младите хора сами да решават живота и съдбата си...

Но как в било преди? Нека се върнем за малко във времето.

Ще ви припомня един много малък пасаж: 

 

Цитирай

Може би ще бъде добре, преди да продължа по-нататък, да кажа нещо за Батак, така че читателят да си състави по-добра идея за това, което е станало тук. Батак е бил селище от деветстотин къщи и с около 8000 или 9000 жители. Тъй като липсват статистически данни от преброяване на населението и каквито и да е други достоверни статистически сведения в Турция, невъзможно е да се каже точно броят на населението в което и да е селище. Обикновеното правило обаче да се смятат пет души на къща едва ли е валидно за България. Българите подобно на руските селяни принадлежат на старата патриархална традиция – бащи, женени синове, деца и внуци живеят заедно, под един и същ покрив, докато дядото умре. При всяка женитба на един от синовете нова соба се пристройва към старата къща. Заедно с новото поколение семейството достига често двадесет или тридесет души, живеещи под същия покрив, всички послушни и уважаващи главата на семейството. Следователно при определяне броя на населението по броя на къщите редно е да се смятат средно осем или десет души на къща. Един ефенди твърди в своя доклад, че имало всичко на всичко само 1400 жители в Батак. По-голяма безсрамна лъжа от тази никога не е била изричана дори от турчин. Г. Скайлер успя да се сдобие с данъчния списък за текущата година и установи, че 1421 работоспособни мъже са подложени да плащат освободителен военен данък. Този брой на мъжете във всяка друга европейска страна би означавал население от около 15 000, но тук не може да се даде повече от общо 8000 до 9000 души. Такъв е броят на населението в Батак, приет от самите местни жители, както и от тези в Пещера.

Това е откъс от ДЖ. А. МАКГАХАН  -  ИЗ „ТУРСКИТЕ ЗВЕРСТВА В БЪЛГАРИЯ“  .

Може би  преди 20 години когато за пръв път четох този разказ си дадох по-ясна представа за това как са живели дедите ни. И не само дедите, понеже същата история за 3 поколения под един покрив съм я слушал и от майка ми.. Родил съм се в къщата, където само до преди няколко десетки години са живеели заедно няколко поколения под един покрив. Тоест споменът за патриархалните времена е доста близък, но в същото време социалистическият режим до голяма степен изтри тези семейни правила и традиции от древността.  Нека си спомним и да възстановим донякъде картината за това как семейството е било организирано и контролирано от един човек, наричан по онова време патриарх или най-възрастния мъж в семейството: дядото .  До смъртта на дядото всички са били задължени да му се подчиняват. Без разрешение на патриарха нищо не се е случвало току така...  Това е наследство от Индо-Европейския ни произход, всички индоевропейски народи са с патриархална организация.

Редактирано от tantin
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И понеже в етно-генезиса ни участват и онези далечни наши предци, които наричаме прото-българи или прабългари ето малко информация за това как е изглеждало онова далечно патриархално семейство при номадските народи:

 

Цитирай

Значительной властью у гуннов пользовался старейшина или глава их рода, который имел больше прав на детей общины, чем даже их биологические родители, поэтому все дети гуннской обшины считали своим отцом — старейшину или главу рода, по имени которого они и получали свое прозвание, то есть в современном понятии — фамилию.
    Кровосмешение внутри гуннского рода строжайше запрешалось, поэтому женшин для воспроизводства и продолжения рода, гунны брали или добывали со стороны. Они именовали их словом — «хун ами», что значило — «мать гуннов» или «самка гуннов». В обязанности «хун ами» входило лишь плодить детей и вскармливать их грудным молоком до шестимесячного или годовалого возраста, потому что к этому времени у них исчезало грудное молоко, ввиду зачатия ими следуюшего своего ребенка.
    Дальнейшим воспитанием подрастаюшего поколения должны были заниматься остальные члены их рода, организуя для них ясельные формы и методы воспитания.
    Биологическим отцом детей родовой общины мог быть не только глава их рода, но и его братья, которых гунны именовали словом — «хун ази», что означало — «самец гуннов».
    Они в роловой обшине не облалали никакими правами на своих детей, поэтому их и именовали здесь не отцами, а просто — «самцами».
    В случае смерти главы рода, продолжателями рода становились поочередно (по старшинству) его братья.
    В современном же чувашском языке гуннские слова — «хун ази» и «хун амм» (самец и самка) сохранились в значении — тесть и теща.
    Создав свою орду, отуречившиеся турфанские и илийские серы окончательно отделяются от ираноязычных зеравшанских серов, сложившись здесь в обособленную «р»-язычную ветвь тюрко-ираноязычных племен.
    Можно сказать, что наши среднеазиатские предки разделись здесь на ираноязычных согдийцев и на метисных тюрко-ираноязычных турфанских серов или гуннов, которых мы и будем считать нашими предками в последующих их поколениях

Източник: https://ru.chuvash.org/wiki/Среднеазиатская версия происхождения чувашского народа

Чувашите в по-голяма степен са запазили връзки със степните народи и традиции. Техният език е съхранил повече за онези стари традиции, дали началото и произхода на почти всички съвремени европейски народи, и различаващи се от тях сега до такава степен че да са неразпознаваеми един друг...

(Ако не вярвате на обяснението на чувашите, вгледайте се в думата за "Тъст" и потърсете коя е най-близката българска дума за мъжките семенници )

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

 

Превеждам статията за тези които не знаят руски:

Цитирай

Със значителна власт сред хуните се е ползвал старейшината или главата на клана им (рода), който е притежавал повече права върху децата на общността, дори отколкото биологичните им родители.  Затова  всички деца на хунската общност са смятали  за баща най-възрастният или главата на клана, от чието име са получили наименованието си, т.е.  родовото  или фамилно име.
    Кръвосмешението в било строго забранено вътре в хунския клан, затова  за възпроизвеждането и размножаването хуните са вземали жени отвън. Наричали ги думата „хун ами“, което означавало „майка на хуните“ или „женска на хуните“. Задълженията на „хун ами“ са били само да раждат деца и да ги кърмят до възраст шест месеца или една година,  като приблизително дотогава те загубили кърмата си с оглед на зачеването на следващото си дете.
    Останалите членове на семейството им трябвало да се занимават с по-нататъшно отглеждане и възпитание на по-младото поколение, като са организирали  форми и методи на възпитание, подобни на "яслите" тоест детските градини.
    Биологичен баща на децата от клановата общност можело да бъде не само главата на клана им, но и неговите братя, които хуните наричат думата „хун ази“, което означава „самец на хуните“.
    Те не са имали никакви специални права върху децата си в рамките на тази общност, затова са били наричани тук не като бащи, а просто като „самци“.
    В случай на смърт на главата на клана, братята му стават наследници на клана последователно (по старшинство).
    В съвременния чувашки език хунските думи - "хун ази" и "хун ам" (самец и самка)  са запазени в значението - тъст и тъща .
    След като създали своя орда,  отделилите се турфански и илийски серы  най-сетне се отделят от иранско говорящата среда, образувайки отделен "p" - езиков клон на тюрко-иранско говорящите племена.
Средноазиатски предци са били разделени тук на иранско говорещи согдийци и на смесени метисни тюркско-ирански турфански (от турфанската долина) серы  или хуни, които се  считат за предци (на чувашите и прабългарите) в следващите им поколения ...

 

Редактирано от tantin
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За сравнение: може и да не е известно на всички, но матриархатни общества съществуват. 

Поне на мен са ми известни 2 такива групи:

1. Евреите. Чиста форма на матриархат, дотолкова че те дори смятат че семейството се предава по женската линия само. Ако мъж евреин се ожени за жена- нееврейка: тяхното потомство се счита за неевреи. Обратното обаче не е вярно: децата на жена еврейка с мъж нееврейн се считат за евреи..  В съвремения свят това правило вече не се зачита особено.

 

2 . при индиянците .. (Някои от тях, не всичките).

Друг пример за матриархатна общност са обществата от камената епоха: халколитни, неолитни земеделци.. Зачитащите богинята на земята -Гея (Деметра) са отдавали извънъредни почести на богинята майка земя, съответно и жените са се ползвали с власт и привилегии.

(Погледнете в българската версия на Уикипедията, секцията за патриархат: толкова неверни неща са написани там, че просто издават пълното неразбиране на материята на тези дето са писали там..)

Редактирано от tantin
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 часа, tantin said:

За сравнение: може и да не е известно на всички, но матриархатни общества съществуват. 

Поне на мен са ми известни 2 такива групи:

1. Евреите. Чиста форма на матриархат, дотолкова че те дори смятат че семейството се предава по женската линия само. Ако мъж евреин се ожени за жена- нееврейка: тяхното потомство се счита за неевреи. Обратното обаче не е вярно: децата на жена еврейка с мъж нееврейн се считат за евреи..  В съвремения свят това правило вече не се зачита особено.

 

2 . при индиянците .. (Някои от тях, не всичките).

Друг пример за матриархатна общност са обществата от камената епоха: халколитни, неолитни земеделци.. Зачитащите богинята на земята -Гея (Деметра) са отдавали извънъредни почести на богинята майка земя, съответно и жените са се ползвали с власт и привилегии.

(Погледнете в българската версия на Уикипедията, секцията за патриархат: толкова неверни неща са написани там, че просто издават пълното неразбиране на материята на тези дето са писали там..)

Ако посетиш иглото на ескимосите, почти задължителният десерт е да спиш с жената на хазаина. Незнам дали имаш ли избор да я замениш с дъщерята....

Тази стратегия/в миналото/ е избягването на родственните бракове и всички негативни последици от това....

За турците.....

Когато разглеждахме въпросите за робството, баташкото клане ДЖ. А. МАКГАХАН и други, нарочно се поразрових даже и го сложих и го сложих тук.

В клането най-малко турци е имало май. Ръководителят им бил родом от този край, даже назначен полицай или пъдар платен от баташките и други чорбаджии. Кажи речи познавал всички. Толкова, че и после си живурка и живее в околноста. Които са правили зверствата пък са били башибозук от албания или църна гора и тнт.

Но навярно ДЖ. А. МАКГАХАН не се е зъдълбочил толкова в събитията освен фиксиране на видимото.....Затова остава, че е работа на турци.

21. век сме. Спокойно можем по-цизелирано да разнищваме работите/ако имаме инфо де/, вместо да повтаряма полу истини или направо факенюз. СМСМ

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, tantin said:

 

Превеждам статията за тези които не знаят руски:

 

Не само това. Имало е и такава привичка, че ако главата на родът умре, тогава най-близкият му брат взема вдовицата за жена. Тове показано и в рокоперата за св. Ищван.

Когато умира бащата на Ищван, (К)Хан Геза/той още не е помазан цар/, брат му Копань /който се кръсти православен/, предлага на вдовицата Шаролта да се омъжи за него и така той да стане Хан, но тя му отказва, защото Геза е искъл по правилата на феодализма....Затова става война където Копань е победен и разсечен на 4.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, Skubi said:

Но навярно ДЖ. А. МАКГАХАН не се е зъдълбочил толкова в събитията освен фиксиране на видимото.....Затова остава, че е работа на турци.

Точно обратното: Макгахан, който е при това шотландец е владеел руски език. Той е разбирал почти без преводач какво му говорят българите.

Задълбочил се е дотолкова, че набутал и цяла Западна Европа в подробности за голямото клане в малко балканско селце. Без него можеше и никога да не видим свободата си.

Кой го е направил клането: и това го е описал в детайли: не е за хора със слаби сърца обаче, че ще си изгубите съня после. 

Истината е че хората са знаели какво ще им се случи, технологията на мъченията в ислямския свят не се е изменила за 150 години, справка - Сирия и ИСИС. (Вижте при кюрдите).

Затова една част от клането си е било ритуално самоубийство, чети за Кочо Честименски... (Имал чест човека, не давал на други да се гаврят с името му)... 

За сравнение Райна - дъщерята на попа минала през целия ад на обезчестяванията и някак си оцеляла, дори отпосле заживяла нормален живот... Иван Вазов ги описал тия събития в големи подробности.  Толкоз кръв се проляла,  а само 2- 3 години по-късно хората пак си заживели мирен и спокоен живот. Някой от палачите и мъчителите им били от съседното помашко село.. Тия се познавали едни други.

Но и редовната турска войска - башибузук участвала в тия събития и е позволила да се случат, особено в кланетата. Затова не им се разминало на империята... Руснаците им видели сметката дето се вика.

А Макгахан е познавал бита на руснаците - подобен на нашите и това му е помогнало да не бъде заблуден от турците, щото турците правели всевъзможно да му замазват очите, прекарали го по някакъв дълъг и стръмен път, като нищо и да го бяха утрепали по пътя - паднал от коня човека.. Ама нашенци се погрижили нищо да не му се случи: изпратили 50 майки с деца да го придружават... Много са тънки струните на голямата световна политика . Хайде със здраве :)

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 45 минути, tantin said:

Точно обратното: Макгахан, който е при това шотландец е владеел руски език. Той е разбирал почти без преводач какво му говорят българите.

Задълбочил се е дотолкова, че набутал и цяла Западна Европа в подробности за голямото клане в малко балканско селце. Без него можеше и никога да не видим свободата си.

Кой го е направил клането: и това го е описал в детайли: не е за хора със слаби сърца обаче, че ще си изгубите съня после. 

Истината е че хората са знаели какво ще им се случи, технологията на мъченията в ислямския свят не се е изменила за 150 години, справка - Сирия и ИСИС. (Вижте при кюрдите).

Затова една част от клането си е било ритуално самоубийство, чети за Кочо Честименски... (Имал чест човека, не давал на други да се гаврят с името му)... 

За сравнение Райна - дъщерята на попа минала през целия ад на обезчестяванията и някак си оцеляла, дори отпосле заживяла нормален живот... Иван Вазов ги описал тия събития в големи подробности.  Толкоз кръв се проляла,  а само 2- 3 години по-късно хората пак си заживели мирен и спокоен живот. Някой от палачите и мъчителите им били от съседното помашко село.. Тия се познавали едни други.

Но и редовната турска войска - башибузук участвала в тия събития и е позволила да се случат, особено в кланетата. Затова не им се разминало на империята... Руснаците им видели сметката дето се вика.

А Макгахан е познавал бита на руснаците - подобен на нашите и това му е помогнало да не бъде заблуден от турците, щото турците правели всевъзможно да му замазват очите, прекарали го по някакъв дълъг и стръмен път, като нищо и да го бяха утрепали по пътя - паднал от коня човека.. Ама нашенци се погрижили нищо да не му се случи: изпратили 50 майки с деца да го придружават... Много са тънки струните на голямата световна политика . Хайде със здраве :)

 

 Ахмед ага прекарал на младини доста години като пъдарин в Батак. Там той свързал добро приятелство с батачани и след време баташките първенци го препоръчали пред пазарджишките власти за полицейски чиновник – началник на няколко пъдари в Доспатската нахия. Като такъв Ахмед ага успял бързо да забогатее. Имал собствен дюкян, много овце и имущество, като дълго време заемал длъжността на полицейски началник на Доспатска нахия.[

Значи един помак/българин с мюзулманска вяра/ командва башибозукът /мюсюлмански народности в империята, най-често от Мала Азия и Албания – арнаутски башибозуци или накратко арнаути. Държавата осигурява на башибозуците само оръжие, без да дава заплата, и башибозукът се издържа от грабежи и мародерства./ да изколи всички тези които му били приятели преди това....турчин невиждам нито един. 

Вместо това виждам един мерзавец който макар и богат, заможен за още повече имот избива всички тези негови добродетели, за да забогатее още повече. И това го прави използвайки суматохата около въстанието.....И.....и танто години никой не се намира да му тегли ножа на този мерзавец? Или такива овце са били мистните или.....кой знае?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това си е за друга тема Скуби. Априлското въстание е сравнително скорошно събитие,  предполагам има изписано по него немалко и тука в тоя форум.

Аз го вмъкнах този пасаж заради патриархалните порядки.

Бащината къща е едно от тези основни, ключови места.  При това къщите им били мизерни. Представи си 20 човека в една одимена стая. А тия така живеели, всички в една стая. Топлели се един друг или спестявали пари от отоплението. Как въобще не са се удушавали, защото кислород в затворено помещение може да стигне само за няколко часа. Имало е някакво проветряване все пак. По богатите са пристроявали допълнителна стая - одая за всеки син щом той се ожени и така пак са оставали заедно под същия покрив... Но за по-бедните не е имало такъв лукс... В същата стая, с другите, барабар с децата. По рогозките.спели са едни до други натръшкани по земята. Сигурно са се завивали със същите шарени родопски  одеяла, дето ползваме и до наши дни. Лятно време, когато имали много работа знам че са спели дори и на полето.

Редактирано от tantin
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не е било точно така както го е описал човека. Синовете щом се оженят са си правили и къщи сами, разбира се когато за е имало нужда. Ако обаче синът е пряко зает с работата в семейното стопанство е оставал в къщата. Онези които са хващали друг занаят и са натрупвали пари са се отделяли, и те не са били малко. Един куп села и махали са с много къщи създадени от отделили се от основната къща синове, и тези села и махали още носят имената на онези които са ги основали. 

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 минути, makebulgar said:

Не е било точно така както го е описал човека. Синовете щом се оженят са си правили и къщи сами, разбира се когато за е имало нужда. Ако обаче синът е пряко зает с работата в семейното стопанство е оставал в къщата. Онези които са хващали друг занаят си са натрупвали пари са се отделяли, и те не са били малко. Един куп села и махали са с много къщи създадени от отделили се от основната къща синове, и тези села и махали още носят имената на онези които са ги основали. 

Не си прав Мейкбулгар, разбира се че отдЕляния е имало, но правилото е било всички да живеят заедно докато умре стареца, дядото. Ако някой тръгне да се отделя предварително се е считало за нарушение на традицията. Когато е имало разни войни, болести, беди - със сигурност са се отделяли , по-скоро бягали. Като умре стареца - големия син наследява къщата мисля. Другите вече са поспестили пари и се изнасят. Но пак го доуточнявам - след като умре стареца... Виж там разказа на Йордан Йовков мисля че беше - за тримата братя и стария бор...  Големия брат мисля че се отдели още додето е жив стареца, стареца дотолкоз се разсърди и обиди, че не можа да го понесе и хвърля топа. А малкия му син - нехранимайкото, пияница - хич не се и вясва.  Че там това е най- голямата им драма, преждевременото отделяне на големия, дето явно много му било писнало от всичките им семейни глупости.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

еми голяма драма е било щото е нямало кой да му работи на стареца из имотите. но това не е бил някакъв древен български закон от време оно, а е било нужда. на нивите е трябвало някой да работи.

а зестрата не е някакъв остатък от времената когато жените са били на власт, а си е чисто и просто традиция която е помагала да се уредят дъщерите с мъже. никой не иска дъщеря му да остане неомъжена вкъщи цял живот. още повече ако дъщерята не е много хубава или има лош характер. вредно е и за нея и за семейството, а и води до пороци. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, makebulgar said:

еми голяма драма е било щото е нямало кой да му работи на стареца из имотите. но това не е бил някакъв древен български закон от време оно, а е било нужда. на нивите е трябвало някой да работи.
 

За разказа - не е на Йовков , ами на Елин Пелин - Гераците.  (извинявам се със закъснение) .Той там по писателски постарал се е да вкара драма след драма, кой болен, кой умрял, кой откраднал парите на другия, кой се скарал със съседа и се обидили... Не остава време да се обърне внимание и думи на най-важната им драма от онова време...  А за нивите - стареца там е вече на години, все му е тая какво става по нивите им, големия и средния син вземат нещата в свои ръце.  Ама за парите, като го обрали, стареца естествено че го заболяло сърцето, това му е била пенсията и наследството и всичко дето бил събрал... Човека ги бил закопал в гърне посред двора си. Хич не е знаел за банките..

Става дума че тези последни патриархални правила се запазват при нас до много късен момент, когато из Европата никой вече не прави така.. Затова и с освобождението на България се слага край на тази архаична система на живеене: всичките под един покрив... 

При това не изведнъж и съвсем не навсякъде... Имаме премного примери за 3 поколения под един покрив чак до времето на не ранния, ами средния социализъм от 60-те години. До около 56- 58 година има хора, живеещи по 3-4 семейства в най-проста селска къща.  Имам първи братовчеди, дето са били родени в същата стара къща и са ми разказвали как са живеели всичките заедно.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Вземам още един пример от Гераците:  за това как се е сядало на масата и всички са се хранели заедно:

Цитирай

 Понеже синовете му нарушиха стария обичай да ядат всички заедно на софрата, а се явяваха кой когато си ще или никак се не явяваха, то и старецът не сядаше редовно. Понякога, когато той си работеше нещо из двора около къщи, някоя от снахите ще го извика от вратата:

— Тате, ела да обядваме, че те чакаме! Ще изстине чорбата!

Но дядо Йордан всякога схващаше някаква подигравка в тия думи и продължаваше да работи, занесен в нерадостни мисли. Тогава чуваше зад гърба си надуто и сърдито дрънкане:

— Кой ти е крив, като не щеш. Стар човек пък се подетенил. Който е гладен, той и неканен ще дойде.

Вижда се че синовете му отказват да му се подчиняват, това си е било сериозно провинение в очите на стареца, дотолкова че и той започва да им прави "стачка", демонстрира им че не е доволен.  Щото властта на стареца се упражнява най-вече чрез подчинението на синовете му... Те са тези дето да уважават неговата власт и да я затвърждават.. В момента в който те се измъкнат настрана стареца увисва отвсякъде,  снахите и внуците почват да му се присмиват, а за власт и авторитет хич и дума не може вече да става дума...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Цялата система на Патриархата е построена на базата на йерархията, има си степени , нива на подчинение.

Когато се роди дете- почва се от най-ниската долна степен по йерархията.  Възрастта е донякъде критерии за старшинство, колкото по-възрастен става човека - толкова повече се издига по стълбицата.

Децата - братя и сестри също имат йерархия,  по-големите братя и сестри са батковците и каките.. По-малките са длъжни да им се подчиняват, а по-големите имат задължения да се грижат за малките.

При жените си има женска йерархия.. Там свекървата е шефката ,  адмнинистративен директор, иконом, главен готвач. Тя им възлага задачи, следи за изпълнение и качество и всякакви там други организационни въпроси в къщата.

Мъжете нямат право да се намесват директно в женските им работи..  Има си бабешки неща, има си женски неща, има си и момически неща, според възрастта.. Тоест женското израстване в йерархията е също свързано с минаване през много етапи.

Патриархата е все пак мъжки тип организация:  жената е тази която идва при новия си род, така че задължение на жената е да се приспособи към новия си род, да усвои привичките и обичаите на новото място, но и да донесе нещо със себе си: нови манджи, облекла, прически, песни и всичко друго което би било интересно и добре прието в новото и семейство.

Ако мъжът отиваше да живее в семейството на жената - сигурно щяхме да си говорим за матриархат.

Голямата драма на жената обикновенно не е в това как да се разбере с любимия и мъж, голямата драма в патриархалното семейство обикновенно се случва в конфликти между свекървата и снахата... Щото едната се явява шефката, а другата е формално подчинена, на директно разположение.. Синът е под няколко чехъла:  от една страна баща му, от другата - майка му, а от трета - жена му... Реално мъжът е безгласната буква в голямото патриархално семейство.. Мъжът става господар на положението едва когато се отдели с жена си и порасналите им деца в новата им самостоятелна къща (след смъртта на стария,   дядото )

 

Редактирано от tantin
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това най-вероятно е част от някакъв  мит. Със сигурност  на места са съществували разширени, големи домакинства (така както се описват в поста). Като цяло обаче няма икомомическа база, която да позволява широкото им разпространение.

Османската данъчна система не позволява едро земеползване, а още по-малко едро земевладение. Основната данъчна единица е хането. Земята отработвана от едно хане е ограничена (законодателно) и в масовия случай недостатъчна за изхранването на "разширено семейство".   Подробните данъчни регистри ясно показват, че в  повечето случаи става въпрос за "малки семейства", а не за разширени. 

Данъчните и поземлени реформи от средата на 19-ти век променят системата, но семейните отношения си остават същите. Разширени домакинства могат да съществуват при много богати хора (примерът с Гераците) или при много бедни. Масовият българин не попада нито в едната, нито в другата категория. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В писмената човешка история няма свидетелства за съществуването на матриархат - никъде и никога. Тезата, че при евреите съществува "чиста форма на матриархат" е смехотворна. Еврейското поданство се предава по майчина линия по чисто практически съображения, целящи запазването на кръвта, или ако щеш на гените както е по-актуално днес да се говори и пише.

Вметката за сходство между обичаите на древните българи и тези на хуните относно възпроизводството и отношенията към децата е меко казано слаба и по същество недоказуема.

А идеите за равнопоставеност и правото на свободен избор далеч не са от днес. По-точно би било да се каже, че днес радикалните леви вече говорят не за "equality of opportunity", а за "equality of outcome", което е съвсем друго.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 56 минути, Airflow said:

В писмената човешка история няма свидетелства за съществуването на матриархат - никъде и никога. Тезата, че при евреите съществува "чиста форма на матриархат" е смехотворна. Еврейското поданство се предава по майчина линия по чисто практически съображения, целящи запазването на кръвта, или ако щеш на гените както е по-актуално днес да се говори и пише.

Вметката за сходство между обичаите на древните българи и тези на хуните относно възпроизводството и отношенията към децата е меко казано слаба и по същество недоказуема.

А идеите за равнопоставеност и правото на свободен избор далеч не са от днес. По-точно би било да се каже, че днес радикалните леви вече говорят не за "equality of opportunity", а за "equality of outcome", което е съвсем друго.

Това не бих го казал така екс катедра, защото подобни изявления демонсрират точно обратното....И в 21 век не е нужно човек да се рови из разни билиотеки, да диша онзи чудесен специфичен дъх на книгите/който засега се забравя вече/, ограмотявайки се и в други станични теми. Или водещ интересни дискуции ако ще с библиотекари–Ки.....

Сега вече клик-клик и какво излиза?

WHERE WOMEN STILL RULE: THE (DISAPPEARING) MATRILINEAL TRIBES AROUND THE WORLD

Женщины сверху: 5 уникальных племен мира, где по сей день чтят матриархат

 :book::book::book::book::book::book::book::book::book::book::book::book::book::book::book:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 56 минути, Skubi said:

 

Сега вече клик-клик и какво излиза?

Ми, нищо не излиза 😁

Съдържанието на първия линк е пълен булшит. Рускоезичният не го отворих, нямам и намерение, защото предполагам, че ще е сходен на първия.

Не сте ми разбрал мнението, съвсем очевидно.  Приключвам по този безплоден спор.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Относно Баташкото клане. Чувал съм една история, за обир на  помашки керван  и убийството на хората в него, от някаква баташка банда, в която участвали ханджия на хан и част от първенците. Та, според тази версия, това е причина за клането. Въпросът ми е, има ли някакви основания в нея?? 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Mazzini said:

Относно Баташкото клане. Чувал съм една история, за обир на  помашки керван  и убийството на хората в него, от някаква баташка банда, в която участвали ханджия на хан и част от първенците. Та, според тази версия, това е причина за клането. Въпросът ми е, има ли някакви основания в нея?? 

Виждаш това е интересен въпрос. Защото в хаоса и незаконноста, много пъти си разпореждат и лични въпроси. Баратлията може само от алчност да смята, че ако се изгубят, притежателите на баташките земи може да се запише....Башибозука ако не се задоволи от баташки движими имоти, виж, че тръгнал да граби помашки села....Тях не ги интересува защото са предимно албанци....image.jpeg.e8b27eb05ec640c7548521eebe1cbb9d.jpeg Képtalálat a következőre: „башибозук”

image.jpeg.a9ad94bac895a9bf5b59f65107499d71.jpeg

 

Така че....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Впрочем, сред албанците в планинските райони, все още съществува кръвното отмъщение. Коли се до девето коляно цял род, заради оскърбление към друг.

Та, в Батак, няма дори опит да се прикрие деянието. Някак много показно изглеждат нещата, ако предположим, че е политически мотива. 

А, можем ли да бъдем сигурни, че мъжете в отряда на Ахмед ага Баратунлията са арнаути, а не помаци от близките села? Срещал съм и подобни информации. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, Mazzini said:

Впрочем, сред албанците в планинските райони, все още съществува кръвното отмъщение. Коли се до девето коляно цял род, заради оскърбление към друг.

Та, в Батак, няма дори опит да се прикрие деянието. Някак много показно изглеждат нещата, ако предположим, че е политически мотива. 

А, можем ли да бъдем сигурни, че мъжете в отряда на Ахмед ага Баратунлията са арнаути, а не помаци от близките села? Срещал съм и подобни информации. 

В някой тефтери или архиви трябва да фигурират....ама кой да ги потърси....или ги е потърсил, но не са политкомфорни данните....Например на горната снимка на 56. башибозук отряд. Направена от P. Sebah. На френски пише в коя библиотека е....Показва, че са били някъде регистрирани, а не само ей така от нивята,горите се събрани.

Но заради нещо тази линия за Барантулията много много не се чувърка, и, че после споко си живурка и пуква в легло и то близо до зверствата си......е странно.

Редактирано от Skubi
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 24.11.2019 г. at 20:29, tantin said:

Имаме премного примери за 3 поколения под един покрив чак до времето на не ранния, ами средния социализъм от 60-те години. До около 56- 58 година има хора, живеещи по 3-4 семейства в най-проста селска къща.  Имам първи братовчеди, дето са били родени в същата стара къща и са ми разказвали как са живеели всичките заедно.

В ранния и посредния т.н. "социализъм" хората/мъжете са нямали възможност да се отделят, и да започнат да се издържат самостостоятелен дом чрез свой "бизнес" и работа: 
Частният бизнес и инициатива са забранени, освен това са въведени  ограничения в жителството, Въвеждат се и ограничения и регулации за строителството и за притежаването на земя

В периода на капитализма (до 1944 г), и в периода на късния Османлък, традиционно семействата/домакинствата/  са едноядрени.  

Апропо:

След края на Османлъка, има една забележима миграционна вълна на селско население/или население от по-малките градове/ - към големите. 
В Тракия има също миграции на етнически българи за завземане/заеми на земи и териториите на емигриралите в Турция през войната турци и мюсюлмани (територии и земи които са били населени преобладаващо  с турци и мюсюлмани). Т.е след Османлъка има и "междуселка" миграция

Миграцията към градовете продължава и  по-късно  - увеличаването на броя на жителите на София, Пловдив и другите големи градове в периода 1880-1944 се дължи преобладаващо на емиграцията от село или от по-малките градове..

ПС

Традицинно и харакатерно за българското патриархално семейство не е "общатата къща", а "общия двор" - къщата на отделилият се строи в общия /наследствен/ имот: най-често къщите се намират една до друга,  или в "общ двор"

Това се вижда много ясно при градското население. Емигриралите след Осмалъка в градовете  купуват/придобиват земя, строят къщи, след като децата им порастнат - се строят други домове /или постройки за по-бедните/ в парцелите в които децата  се отделят.

Аз съм отрастнал в такова семейство (понеже са отгледали баба и дядо). В двора ни имаше две къщи - едната на дядо ми, другата на неомъжената му сестра.. Другите им братя бяха емигрирали и се установили на други места - единия в Пловдив, но на друго място, другият - в София

Този тип "култура" е запазен и се вижда   и в съвремието (и при т.н. "социализъм") Къщите (нa Балканите) се строят на няколко етажа, като всеки етаж е за един от наследниците. 

Това също е пример за едноядрено семейство, при което отрастналите се отделят отделят от  домакинството (или дома да го наречем) на родителите

 

 

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, nik1 said:

Традицинно и харакатерно за българското патриархално семейство не е "общатата къща", а "общия двор" - къщата на отделилият се строи в общия /наследствен/ имот: най-често къщите се намират една до друга,  или в "общ двор"

Интересно допълнение, благодаря.

По-запазената фраза е за отраснали под един покрив.  Общият двор разбира се е също връзка.

Общата улица е също интересно явление: хората от една и съща улица се наричат "Махала" . 

Ползват се названия като: нашта (с дълго ш) може да се каже и наща махала - с бързо и кратко Щ.

Махала - може да се изговаря и ката маала, пропуска се Х-то. А понякога може да се изговори и като майла .

От тук се получават и прилагателните като: махленски, майленски .

В малки селища където броят на жителите не достигаше за да се заформи цяло село се използваше "махала" - като административно наименование.

Няколко махали формират адми нистративната единица, селище , разновидност на селото.

Хората от една махала са най-често роднини, близки роднини, точно по примера на отделяне и заселване в същия или близкия двор. 

Но това не е задължително, при отделяне се е търсело близостта, но в определени случаи при вече възникнали конфликти и напрежение хората са гледали да има дистанция и са се заселвали в срещуположна махала.

Турската дума "башка" - е точно за отделяне, самостоятелност. 

Живеят башка, башканлък, башнаци.

В детските години махлата е основното място за игра на децата, съответно за формиране на първите неформални обединения - махленските банди.

(Стреет ганг)

В детските години децата се вкарват в първите жизнени борби за територия или оцеляване: едната махла да воюва с другата за територия: понеже децата си маркират територията за тяхна.

Между махалите има колкото противоречия , толкова и сътрудничество щото като стане време за следващата игра (примерно футбол) най-добре е да победиш съседите им за да се докаже кой е по-добрия.

По мое време игрите вече бяха на футбол, криеница, война, прескочи кобила, ластик. В двора на училището: баскетбол. Други популярни игри: карти, домино, топчета (чорчик), забий ножка (ножката при нас се наричаше още чекия, от там и играта се наричаше и това име също). Играли сме и на гоненица, катерене по дърветата. Пробвали сме да правим корабчета, че дори и самолети. Това продължава горе долу до периода на пубертета, отпосле момчетата се впускат в търсене на нови приключения и вече не обръщат чак толкова ежедневно внимание на игрите. Появяват се момичетата и повече задължения в ученето и  работа ...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...