Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

Преди 5 часа, T.Jonchev said:

Има неща, които са общоприети. Арианството е класифицирано от църквата още преди векове като христологична ерес. Еретическите учения са отклонение от официалните догмати на църквата, но са част от християнството и привържениците им са християни. Точно поради тази причина, когато еретик се приобщава към официалната църква, това става с отречение от заблудата, а не с ново кръщение.

А фактът дали някой конкретен човек приема или не християнството на арианите, нищо не променя по същия начин както Богоров с "драсни, пални клечица" не е променил употребата на понятието "кибрит".

Не е точно така..

За арианството, няма да спорим. Да се сравнява с християнство, означава единствено непознаване същността на християнството и по същество е абсурд..

Причината поради която християнски еретик, може да се приобщава към църквата, без кръщение е чисто практична, а не защото ереста е християнство...

Навремето, когато епископи и свещеници са кръщавали, след обявяването им, за еретици, всички кръстени от тях, би следвало да са еретици.. Обикновените християни, не са имали идея, кой ги кръщава.

Смята се, че кръщението е свето тайнство и идва директно от бог, а не от свещеника извършващ тайнството! Затова не е нужно повторно кръщение. Йоан Кръстител, не е бил християнин!

Това важи, за християнските ереси, но не и за християнските секти!

Редактирано от skiahtro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 6 часа, sir said:

Ами, защото, драги Гербов, славистиката и индоевропеистиката като цяло отдавна са установили, че т.нар. старославянски е южнославянски език от източната група. И това е установено не на базата на няколко думи, а на базата на фонетика, морфология, граматика. Което ще рече, че или във Великоморавия са говорели на източен южнославянски език, или индоевропеистиката живее в масова заблуда и халюцинация. Надписи, текстове или каквито и да било материали, написани на отбелязания в писмото на папата склавински, които да показват западнославянски черти, към днешна дата няма открити. Т.нар. "моравизми" в старославянските текстове се изчерпват с отделни думи, като въобще е друг въпрос по какви критерии една дума се обявява за моравизъм - има безброй публикации по въпроса и яростни спорове в славистиката, който се интересува, може да чете на воля. А Кирил и Методий може да ги питаш защо така са направили, когато изобретиш машина на времето.

А защо старобългарски, а не старославянски? Ами защо тогава староруски, а не например староизточнославянски, старокиевски или каквото си избереш? Да не би това да е бил езикът на Рюрик и Ингвар?

Ако е такар тогава първо глатолицата се налага в църковният...Нея проповядват чак до словакия....Сватоплук нали.....След като този тендер издухва, и учениците биват продадени на венециански евреи за роби /е няколко се изкупват на които тати мами има мангиз/ правят нов проект с нови букви и вече с амин на Папата? Точна?

Тогава защо говорят в единият случай за българска в другият славянска писменност? От началото си е бил славянски. И българският вече го немал вече никъде....

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.05.2020 г. at 18:23, skiahtro said:

Моите почитания и респект, към енциклопедичните ти знания!

Все пак една малка неточност.. Арианството не е християнство!

Арианството - и древното, и днешните неоариански секти си е християнство, при това най-близкото до здравия разум. Ако бях християнин, щях да съм арианин.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 9 часа, Р. Теодосиев said:
Българската академия на науките изразява своето недоумение от подмяната на историческите и езиковите факти, които са азбучно известни на цялата непредубедена славистика по света, в това число и на руската.

Това не е първият път когато братушките ни го натриват. Явно пак са решили да ни покажат кой е баткото в нашите отношения.
С такива братушки врагове не ти трябват.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 11 часа, К.ГЕРБОВ said:

 

Какво се разбира под „изцяло създадена кирилица“?

В Кирило-методиевската енциклопедия, като вече патриотично се говори за „старобългарска кирилица“, се казва: „Старобългарската кирилица се състои от 24 букви, заимствани от византийското унциално писмо и от още 12 букви, създадени, за да бъдат отбелязани онези звукови особености на старобългарския език, които не са били присъщи на гръцкия език. Буквеното разнообразие на старобългарските кирилски ръкописи обаче не се изчерпва с тези 36 знака, които са задължителни за всички паметници от X и XI в. с изключение на едноеровия правопис в Листовете на Ундолски, Македонския кирилски лист и Енинския апостол. Има кирилски буквени вариан­ти и буквени съчетания, които се срещат в едни старобългарски ръкописи, а не се срещат в други, или пък се срещат навсякъде, но употребата им не почива на едни и същи правила. Част от тези буквени варианти и буквосъчетания са заети от византийския устав, а друга част са били изобретени за нуждите на славянското писмо.“

Съвсем естествено е от тази противоречива констатация (хем буквите били задължителни, хем имало изключения) да се направи извода, че през първите години, когато започва да се употребява кирилицата, не е съществувала някаква строго определена азбука. На практика началната кирилица е била нещо като днешната „шльокавица“. За която се казва:

„Шльо̀кавица“ (назовавана също майму̀ница) е начин на изписване на български език, при който се използва несистематизирана комбинация от латински букви, цифри и други символи, намиращи се на клавиатурата на компютър, мобилен телефон или друго електронно устройство. Аналогично явление съществува в трите източнославянски страни, чиито официални езици използват кирилица – Русия, Украйна и Беларус... Шльокавицата няма точно установени правилан за транслитерация или транскибиране.“

В статията за кирилицата в Кирило-методиевската енциклопедия се дава обстойно описание какви знаци и правила са използвани в различните запазени ръкописи, което потвърждава заключението, че дълго време така наречената кирилица е била прилагана, без да бъдат използвани някакви строги правила, определящи вида на буквите. „Азбука“ приета за някакъв стандарт, каквато има днес във всеки буквар, навремето не е имало.

В статията на Уикипедия „Старобългарска азбука“ (не че може да бъде меродавна, но случаят е показателен) е отбелязана следната констатация: „От момента на създаването си старобългарската азбука започва да търпи влиянието на различните народни говори, на чиято територия влиза в употреба. Така тя се адаптира за конкретните или моментни държавно-политически нужди, развивайки върху първоначалната си основа, нови вариации, които, заедно с вариациите на езика, са наричани редакции – съобразени с различията между отделните говори (виж сръбска редакция на старобългарския език, хърватска редакция на старобългарския език и руска редакция на старобългарския език)“. https://bg.wikipedia.org/wiki/Старобългарска_азбука

Коя от тези „редакции“ следва да се определи като „изцяло създадена кирилица“? А и в Кирило-методиевската енциклопедия е посочено, че има кирилски буквени вариан­ти и буквени съчетания, които се срещат в едни старобългарски ръкописи, ане се срещат в други. За кой от ръкописите трябва да приемем, че е употребена кирилица, която е приета за официална?

И какъв е този „старобългарски език“? Вчера БАН е излязла със становище, в което се казва, че „Народната основа на езика на Кирило-Методиевските преводи се явява солунският диалект на българския език през IX век“. Какви българи е имало в Солун през IX в.? И защо Кирил и Методий е трябвало да превеждат книгите на диалекта на българите, след като заминават не за България, а за Велика Моравия?

В писмо на папа Йоан VIII  до моравския княз Светополк от юни 880 г. се отбелязва, че Константин Философ изнамерил „склавинско писмо“ (Litteras Sclaviniscas), а архиепископ Методий четял евангелието, преведено на „склавински език” (Sclavinica lingua), за да бъде чуто от народа, който не разбирал латински език (ЛИБИ 2, с. 173-176). Значи преводът на евангелието, направен от Константин Философ, е бил на език разбираем във Велика Моравия. Какъв е бил този език: български или на славяните от Солун? След като е бил разбираем за жителите на Велика Моравия, които според папата говорели склавински, значи този език трябва да се нарича склавински, или както е прието: старославянски. А това, че е бил разбираем в България означава, че българите също са говорели на този език.

Българите са говорели на славянски език, а не славяните на български!  

За сравнението на кирилицата с маймуницата/шльокавицата си искам признаване на приоритета!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 12 минути, Thorn said:

Арианството - и древното, и днешните неоариански секти си е християнство, при това най-близкото до здравия разум. Ако бях християнин, щях да съм арианин.

Тогава щеше да си арианин, а не християнин🙂

Тука логиката няма нищо общо, няма нещо с което можеш да докажеш каквото и да било, колкото и здрав разум да имаш!

Имаме свидетелство на християнските апостоли, които служат като единствено доказателство!

Ако вярваш си  християнин, ако не вярваш не си! Това са фактите!😉

Редактирано от skiahtro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 20 минути, skiahtro said:

Тогава щеше да си арианин, а не християнин🙂

Тука логиката няма нищо общо, няма нещо с което можеш да докажеш каквото и да било, колкото и здрав разум да имаш!

Имаме свидетелство на християнските апостоли, които служат като единствено доказателство!

Ако вярваш си  християнин, ако не вярваш не си! Това са фактите!😉

Не е по темата, но... Светият дух от кого произлиза

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 6 минути, самотния вълк said:

Не е по темата, но... Светият дух от кого произлиза

Няма начин да произлиза! Това е самия Бог!

Редактирано от skiahtro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 минути, skiahtro said:

Няма начин да произлиза! Това е Бог!

Никейският символ на вярата не е съгласен

И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 6 минути, самотния вълк said:

Изобщо не питам това. От кого изхожда Светия дух е въпроса.

За християните Бог е вечен и неизменим и въпроса ти е е богохулство

Редактирано от skiahtro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Няма значение какво ми говори на мен или не.

 Никейския събор не решава напълно проблемите с ересите.

Дава символ на вярата който по-късно се променя!

След него има и други събори, които изчистват всякакви противоречия.

Вярата изкристализира, за да запази учението на апостолите! Няма как да се предвиждат бъдещи проблеми и решават преди да са възникнали...

Редактирано от skiahtro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 7 минути, skiahtro said:

Няма значение какво ми говори на мен или не.

 Никейския събор не решава напълно проблемите с ересите.

Дава символ на вярата който по-късно се променя!

След него има и други събори, които изчистват всякакви противоречия.

Вярата изкристализира, за да запази учението на апостолите! Няма как да се предвиждат бъдещи проблеми и решават преди да са възникнали...

Да разбирам ли, че подкрепяш "и сина"? Ако е така, обявяваш половин милиард православни за нехристияни? Ако не я подкрепяш, обявавяш повече от милиалд католици за нехристияни. Та? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 минути, самотния вълк said:

Да разбирам ли, че подкрепяш "и сина"? Ако е така, обявяваш половин милиард православни за нехристияни? Ако не я подкрепяш, обявавяш повече от милиалд католици за нехристияни. Та? 

Бог е един!

Няма как да подкрепям отделни личности!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 минути, skiahtro said:

Бог е един!

Няма как да подкрепям отделни личности!

Говореше за християнските ереси доколко са християни. Православни и католици взаимно се обвиняват в ерес. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 минути, самотния вълк said:

Говореше за християнските ереси доколко са християни. Православни и католици взаимно се обвиняват в ерес. 

И християни и католици приемат единосъщието на Логос и Бог, за това са християнски религии! При ересите, винаги някой има предимство...🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, самотния вълк said:

Не е по темата, но... Светият дух от кого произлиза

От една <девица>  и тя е ......... Фантазия ! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 29 минути, skiahtro said:

И християни и католици приемат единосъщието на Логос и Бог, за това са християнски религии! При ересите, винаги някой има предимство...🙂

Нали ти казах, Християни са само тези неискривили юдейското учение на Исус, т.е Християните са Евреи. Ти Евреин ли си, не си, нали?. Тогава не си Християнин !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Католици и православни имат една концепция. Имат различни формулировки, които им дават правото да се дърлят, но концепсията, за божието единство е непроменена, независимо, че може, да се тълкуват и различно, стига да има желаещи...

Добър пример е Ориген, който не е бил еретик, но е набеден, заради двусмислията които е оставил, станали почва да покълнат еретици.

 

Редактирано от skiahtro

Share this post


Link to post
Share on other sites

А протестанти, монофизити, несториански християни още други течения имат друга концепция.

Преди 3 часа, laplandetza said:

От една <девица>  и тя е ......... Фантазия ! :D

За римския войник Пантер чувал ли си?

Впрочем, ако се приеме концепцията, че Йосиф няма вина за първата бременност на жена си, дава фира и идеята, че месията е от рода на цар Давид. Щото Йосиф е от тоя род, но няма роднинска връзка със сина на Мария.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 6 часа, Thorn said:

А протестанти, монофизити, несториански християни още други течения имат друга концепция.

Няма християнска религия, която има различна концепция, що касае единството Логос-Бог. И най-малкото предимство я прави ерес.

Но винаги може да се намерят конкретни примери, които водят до двусмислие, както го направи Самотния вълк. Ако някой ги възприема, като нарушава Божието единство, става еретик.

Редактирано от skiahtro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 6 часа, Thorn said:

А протестанти, монофизити, несториански християни още други течения имат друга концепция.

За римския войник Пантер чувал ли си?

Впрочем, ако се приеме концепцията, че Йосиф няма вина за първата бременност на жена си, дава фира и идеята, че месията е от рода на цар Давид. Щото Йосиф е от тоя род, но няма роднинска връзка със сина на Мария.

На път си да взривиш християнството.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...