Отиди на
Форум "Наука"

Мисията при аланите


Recommended Posts

 • Потребител
Веднага след тази мисия братята изпълняват и мисия при аланите. За нея обаче данните са твърде оскъдни. Знае се само, че тя се провежда около гр. Фула, на Кримския полуостров, и завършва през 861 г.

Четох в една книга за мисия на Светите братя Кирил и Методий при аланите. Обаче прочетох много малко. Търсих из интернет, но там намерих много малко. Затова се обръщам към вас, съфорумци, дали знаете нещо за тази мисия. Това някаква политическа или религиозна мисия ли е?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Горе долу това е известно + факта, че по същото време (и място?) Кирил открил евангелие и псалтир, написани с "рошки" или "сурски" букви, за които се спори какви са точно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Йончев, това не се ли отнася за хазарската мисия? Но като каза рошки букви се поразтърсих из интернет. Ето какво открих:

В края на 860 г. Кирил и Методий са натоварени лично от византийския император Михаил III с важна църковна и дипломатическа мисия при хазарите в Северното черноморие. В гр. Херсон на Кримския полуостров Кирил намира евангелие и псалтир, написани с "рошки букви". Открил и човек, който говорел същия език и можел да чете тези букви. Той научил и Кирил да чете и разбира "рошките" писмена.

Тези думи ме навеждат на въпроса какви са тези букви. Предполагам, че е някакъв вид готска писменост. Защото срещнах противоречиви факти - съветски или готски.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

През 860 г. Кирил и Методий са натоварени с мисия в Херсон. В подготовката за нея Константин изучава еврейски език и превежда на гръцки осемте части на еврейската граматика. Със съдействието на херсонския епископ той открива мощите на раннохристиянския кръстител св. Климент Римски (92-161) и съставя слово за пренасяне на мощите му. Впоследствие Кирил ги отнася в Рим и те са положени в храма "Санта Мария Фатан". От Херсон двамата братя отиват при хазарите и водят диспут с юдеите и привържениците на исляма. По-късно, въз основа на проведените диспути, Константин написва полемично произведение. От църковна гледна точка мисията няма почти никакъв успех – покръстени са едва около 200 хазари. Веднага след тази мисия братята изпълняват и мисия при аланите. За нея обаче данните са твърде оскъдни. Знае се само, че тя се провежда около гр. Фула, на Кримския полуостров, и завършва през 861 г.

След края на мисиите на североизток Константин докладва на император Михаил III (842-867) и се оттегля в църквата "Св. Апостоли" в Константинопол, като същевременно преподава в Магнаурската школа. Методий пък отказва на Фотий архиепископското място и става игумен в манастира "Св. Полихрон".

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Веднага след тази мисия братята изпълняват и мисия при аланите. За нея обаче данните са твърде оскъдни. Знае се само, че тя се провежда около гр. Фула, на Кримския полуостров, и завършва през 861 г.

Според мен тази мисия е с цел както разпространение на християнството, така и засилване на ромейското влияние там. Мисля така, защото тези земи, в които се провежда мисията, са близо до византийските владения на Кримския полуостров. Може би мисията не е била толкова успешна.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не е много ясно. Всъщност става дума за едно и също пътуване - мисията до Хазарския хаганат. Именно за нея той се е готвил, работейки с еврейския. Работата, която е трябвало да свърши при хазарите, е официалната задача, която Кирил изпълнява. Останалото са съпътстващи събития. Т.напр., пътувайки към хаганата, той съвсем естествено минава през Херсон, който е имперско владение и в този смисъл едва ли може да се говори за "херсонска мисия" (въпреки че откриването на мощите се оказва нещо важно както за момента, така и по-късно). Защо е ходил към Фула остава неизвестно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тази мисия е по-малко известна от сарацинската и затова попитах тук във форума. Навсякъде из интернет срещнах, че сведенията за тази мисия (при аланите) са твърде оскъдни. И е наистина така. Но има един въпрос. Ако тази мисия е важна, би трябвало и Свети Методий да е пътувал с него. Но така ли е? Има ли данни за това дали Светите братя са отишли на тази мисия? Защото ако са били заедно, според мен тази мисия би трябвало да е важна, както при сарацините.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Тази мисия е по-малко известна от сарацинската и затова попитах тук във форума. Навсякъде из интернет срещнах, че сведенията за тази мисия (при аланите) са твърде оскъдни. И е наистина така. Но има един въпрос. Ако тази мисия е важна, би трябвало и Свети Методий да е пътувал с него. Но така ли е? Има ли данни за това дали Светите братя са отишли на тази мисия? Защото ако са били заедно, според мен тази мисия би трябвало да е важна, както при сарацините.

Тази мисия е описана в Пространното житие на св. Кирил. Провежда я на връщане от хазарите:

"Като изпращаше философа, каганът [на хазарите] му даваше много дарове; но той не прие, а само каза: "Дай ми колкото имаш тук гръцки пленници; то ми е по-скъпо от всички дарове." Събраха до двеста души и му ги предадоха. И той радостен тръгна по своя път.

Като стигнаха до безводни и пустинни места, не можеха вече да понасят жаждата. Намериха вода в едно блато, но не можаха да пият от нея, понеже беше [горчива] като жлъчка. Когато всички се пръснаха да търсят вода, [Константин] рече на брата си Методий: "Не мога вече да търпя жаждата; гребни от тази вода. Онзи, който едно време превърна за израилтяните горчивата вода в сладка, той ще даде сега и на нас утеха." Като гребнаха, намериха я сладка като медовина и студена. Пиха и прославиха Бога, който прави такива добрини на своите раби.

В Херсон, като вечеряха с архиепископа, философът му рече: "Благослови ме, отче, както би ме благословил баща ми." Когато някои го запитаха насаме: "Защо направи това?", философът отговори: "Наистина, той утре ще се пресели от нас при Бога и ще ни напусне." Така и стана: думите му се сбъднаха.

Във Фулското племе имаше един голям дъб, сраснал с череша, под който извършваха обреди. Наричаха го с името Александър и не позволяваха на жени да пристъпват нито към него, нито към обредите. Като чу за това, философът не се помая да отиде при тях, и като застана сред тях, рече им: "Елините са отишли във вечна мъка, задето са се кланяли като на бог на небето и на земята – такива велики и добри творения; а вие, които се кланяте на такава нищожна вещ като това дърво, което е предназначено за огъня, как ще се избавите от вечния огън?" Те отговориха: "Ние не сме почнали да вършим това отсега, а сме го приели от нашите бащи; от това дърво ние намираме [изпълнение на] всички наши молитви – особено за дъжд и за много други неща. И как ние ще направим това [т. е. да отсечем дървото], което никой нивга не е дръзнал да направи? Ако някой дръзне да направи това, ще го сполети смърт, а ние няма вече да видим дъжд докрай." Философът им отвърна: "Бог говори за вас в Писанието, а вие защо се отвръщате от него? Исайя възвестява от Божие име, думайки: "Ето, аз идвам да събера всички племена и всички народи и те ще дойдат и ще видят славата ми. И ще туря на тях белег, и от спасените измежду тях ще пратя сред народите – в Тарсис, и във Фуд, и в Луд, и в Мосох, и в Товел, и в Елада, и в далечните острови, които не са слушали за моето име; и те ще възвестят сред народите моята слава, казва Господ вседържител." И още: "Ето, аз ще пратя рибари и много ловци и те ще ви изловят от хълмовете и от каменните скали." Тъй че, братя, познайте Бога, който ви е създал. Това е благовестието на новия Божий завет, в който сте се кръстили."

И тъй, като ги убеди с благи думи, накара ги да отсекат дървото и да го изгорят. Старейшината им, като се поклони, отиде и целуна светото евангелие. Така направиха всички. И като взеха от философа бели свещи, пеейки, отидоха при дървото. [Философът] взе секирата и като удари тридесет и три пъти, заповяда на всички да секат, да го изкоренят и да го изгорят. И още същата нощ дойде от Бога дъжд и напои земята. Те с голяма радост възхвалиха Бога, а Бог се зарадва много на това."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Йончев, това не се ли отнася за хазарската мисия? Но като каза рошки букви се поразтърсих из интернет. Ето какво открих:

Тези думи ме навеждат на въпроса какви са тези букви. Предполагам, че е някакъв вид готска писменост. Защото срещнах противоречиви факти - съветски или готски.

Според Пространното житие св. Кирил намира "руските" букви по пътя към хазарите:

"Тогава царят потърси философа, и като го намери, разказа му за хазарската молба и му рече: "Иди, философе, при тия хора, говори им и им дай обяснения за света Троица с нейна помощ; защото никой друг не може да извърши това, както трябва." ...

[Константин] веднага тръгна на път. Като стигна в Херсон, той изучи еврейския език и книжнина и преведе осемте части на граматиката, от което придоби по-голямо познание.

Тук живееше някой си самаританин, който идваше при Константина и спореше с него. [Веднаж] донесе самаритански книги и му ги показа. Философът ги измоли от него и като се затвори в жилището си, отдаде се на молитва. Добивайки просветление от Бога, той започна да чете книгите безпогрешно. Като видя това, самаританинът възкликна с голям глас: "Наистина ония, които вярват в Христа, скоро приемат Светия Дух и неговата благодат." Веднага след това син му се покръсти, а след него се покръсти и самият той.

Там [философът] намери евангелие и псалтир, написани с руски букви, и срещна човек, който говореше на тоя език. Той влезе в разговор с него и разбра смисъла на речта му, сравнявайки различието на звуковете – гласни и съгласни – със своя говор. И като отправи молитва към Бога, скоро започна да чете и да говори [на тоя език]. И всички му се удивляваха и хвалеха Бога."

В преписите на житието буквите са означени като "роушкы", "роушькы", "росъскы" или "роусьскы". Застъпват се различни виждания за тях – че са роски, славянски или готски. Изказано е предположение, че първоначално в текста е стояло "сурьскы" (сирийски), което преписвачите са изменили на "роусьскы".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Maia, фрагментите от Пространното житие на Свети Кирил са интересни. Убеждавам се, че той е изключително талантлив човек, щом като е успял да накара хората, с които се е срещнал да се покръстят. Позволете ми да изразя едно мнение.

В преписите на житието буквите са означени като "роушкы", "роушькы", "росъскы" или "роусьскы". Застъпват се различни виждания за тях – че са роски, славянски или готски. Изказано е предположение, че първоначално в текста е стояло "сурьскы" (сирийски), което преписвачите са изменили на "роусьскы".

Да речем, че буквите наистина са били сирийски. Но тогава кой е заселил сирийци по тези земи? Може би през предходните векове е имало бунтове в източните провинции на Византия и за наказание част от тези бунтовници са заселени в Кримския полуостров.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Да речем, че буквите наистина са били сирийски. Но тогава кой е заселил сирийци по тези земи? Може би през предходните векове е имало бунтове в източните провинции на Византия и за наказание част от тези бунтовници са заселени в Кримския полуостров.

Не е задължително някой специално да е заселвал сирийци в Крим, за да се появят книги на сирийски. В онези векове сирийският език е основният културен език на християнския Изток, съществува огромна литература на сирийски. Даже ислямската култура е силно повлияна от сирийците, а арабската писменост е произлязла от сирийската.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Не е задължително някой специално да е заселвал сирийци в Крим, за да се появят книги на сирийски. В онези векове сирийският език е основният културен език на християнския Изток, съществува огромна литература на сирийски. Даже ислямската култура е силно повлияна от сирийците, а арабската писменост е произлязла от сирийската.

Това беше само мое предположение. Но трябва да си призная, че не се сетих за това. Предполагам, че сирийският език е основен още от елинизма. Maia, според мен тук можем да посочим, че има и известна династия във Византия, която произхожда от този край - Исаврийската.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Глобален Модератор
Според Пространното житие св. Кирил намира "руските" букви по пътя към хазарите:

"Тогава царят потърси философа, и като го намери, разказа му за хазарската молба и му рече: "Иди, философе, при тия хора, говори им и им дай обяснения за света Троица с нейна помощ; защото никой друг не може да извърши това, както трябва." ...

[Константин] веднага тръгна на път. Като стигна в Херсон, той изучи еврейския език и книжнина и преведе осемте части на граматиката, от което придоби по-голямо познание.

Тук живееше някой си самаританин, който идваше при Константина и спореше с него. [Веднаж] донесе самаритански книги и му ги показа. Философът ги измоли от него и като се затвори в жилището си, отдаде се на молитва. Добивайки просветление от Бога, той започна да чете книгите безпогрешно. Като видя това, самаританинът възкликна с голям глас: "Наистина ония, които вярват в Христа, скоро приемат Светия Дух и неговата благодат." Веднага след това син му се покръсти, а след него се покръсти и самият той.

Там [философът] намери евангелие и псалтир, написани с руски букви, и срещна човек, който говореше на тоя език. Той влезе в разговор с него и разбра смисъла на речта му, сравнявайки различието на звуковете – гласни и съгласни – със своя говор. И като отправи молитва към Бога, скоро започна да чете и да говори [на тоя език]. И всички му се удивляваха и хвалеха Бога."

В преписите на житието буквите са означени като "роушкы", "роушькы", "росъскы" или "роусьскы". Застъпват се различни виждания за тях – че са роски, славянски или готски. Изказано е предположение, че първоначално в текста е стояло "сурьскы" (сирийски), което преписвачите са изменили на "роусьскы".

Ето обаче нещо интересно, писано през VІІІ век от арменския автор Мовсес Каланкатуаци:

“По това време обаче царят на росмосоките с войските си и заедно с тобелския полк събрал всичките войски на хоните и като преминал от отсамната страна на река Кура, залял гавара Утик. И разположил стана си близо да град Халхал. Тук събрал трима мъже и поверил в ръцете им 11 войскови отряда, като заповядал на тримата да потеглят, за да нахлуят с конниците си в страните Алуанк, Армения и Иверия. Третата част от войската стигнала в началото на Великден до гавара Арцах и нахлула в Мец Куенк”.

Събитието се е случило след 440 г., но неясно точно кога. Тобелите най-вероятно са идентични с племето туал, споменато в географията “Ашхарацуйц”. То живеело около Дариялския проход, по-точно на североизток от него. Кои са росмосоките не е съвсем ясно, но първата част рос- загатва за аланската им племенна принадлежност – срв. с етнонима роксолани/раухшалани (“светли, блестящи алани”). За тези събития по-различни, но също доста бегли сведения дава Йелише. Хонският вожд при Каланкатуаци е хонът Херан при Йелише, който нахлува в Кавказка Албания в периода 442–449 г.

Така че е по-вероятно свети Кирил Философ да се е запознал не с "руски" или "сурски" (сирийски), а с алански букви или дори с такива, използвани от живеещите все още по онова време в Приазовието българи. А като се има предвид и съществущата теория, че бащата на солунските братя е бил (пра)български аристократ, избягал от България по време на междуособиците от втората половина на VІІІ век, не е била нужна Божията помощ, за да започне свети Кирил да чете "рошките" писмена...

Link to comment
Share on other sites

'Aspandiat' - препоръчвам Мовсес Каланкатваци, "Ашхархацуйц", Ахванк (Кавказка Албания), Йехише...

Съществува препис на Пространното житие на св. Кирил в което наистина има "сурски" вместо "руски" или "роски" писмена, така че предположението е относно това коя форма е стояла в недостигналия до нас оригинал. Спорът не е от днес, но най-любопитното по онова време беше изключително голямото желание на съветските колеги да докажат, че руските славяни са имали същата кирилица преди още да бъде създадена и разпространена. За целта намираха брезови кори с надписи в археологически пластове от... плеистоцена и т.н.!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
'Aspandiat' - препоръчвам Мовсес Каланкатваци, "Ашхархацуйц", Ахванк (Кавказка Албания), Йехише...

Съществува препис на Пространното житие на св. Кирил в което наистина има "сурски" вместо "руски" или "роски" писмена, така че предположението е относно това коя форма е стояла в недостигналия до нас оригинал. Спорът не е от днес, но най-любопитното по онова време беше изключително голямото желание на съветските колеги да докажат, че руските славяни са имали същата кирилица преди още да бъде създадена и разпространена. За целта намираха брезови кори с надписи в археологически пластове от... плеистоцена и т.н.!

Мовсес КаланкатВаци, "АшхарХацуйц", АХВанк (Кавказка Албания), ЙеХише... - побългарени транскрибции от ХХ век на нашенските арменци :) В частност за "АшХарацуйц", как казваш - Исаакян, или ИсаХакян? :bigwink:

А за брезовите кори - какво всъщност стана там, Армандо? Фалшификат ли излезе сведението? И кой го беше оставил? Нещо ми се губят подробностите.

Link to comment
Share on other sites

Мовсес КаланкатВаци, "АшхарХацуйц", АХВанк (Кавказка Албания), ЙеХише... - побългарени транскрибции от ХХ век на нашенските арменци :) В частност за "АшХарацуйц", как казваш - Исаакян, или ИсаХакян? :bigwink:

А за брезовите кори - какво всъщност стана там, Армандо? Фалшификат ли излезе сведението? И кой го беше оставил? Нещо ми се губят подробностите.

Когато пишеш "побългарени траскрипции" имаш предвид транксрибиране от руски или транскрибиране от арменски, защото руснаците пишат Мкртчян!!! На какъв език искаш да пишем - на български или на руски (при това на такъв руски, в чиято ортография са били възприети арменски правописни правила, създадени от преди 15 века!)???Цял живот с това се занимавах, драги, и не съм се учил в казармата от някакъв "еривански каскет", ще ме прощаваш! За брезовата корица със следи от захапката на динозавъра и кирилските писмена можем да се информираме допълнително - не в тази тема! На практика имат само един надпис ГОРЮХА, което май е горчица! Другите им артефакти са от рода на безжичния грузински телефон, "открит" от грузинските археолози в ранносредновековни пластове, поради липсата на жицата и... устройствата! :doh: Между другото потърси "По закону буквы"(М., 1979) на Лев Успенски и някъде в същия раздел - за "эта-руские", тоест етруските!! Ако малко разбираше от лингвистика щеше да знаеш, че няма начин да не се казва Исахакян!

Поздрави!

---

За да не излезе, че не казвам нищо по темата бих искал да напомня, че в унгарската научна литература има няколко публикации, в които се защитава хипотезата, че фулското племе са протоунгарци-протомаждари. От друга страна през последните десетилетия в постсъветското пространство се появиха множество публикации на тема аланска история, но досега няма нищо по темата за мисията на Св. Кирил освен едно бегло указание, че името и делото му се смесват със св. Григорий и неговото мисионерство сред севернокавказките народи. Един от колегите тук някъде го спомена, но всъщност го обърква със св. Григорий Просветител (Арменски), а би трябвало да е Ахвански!

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Цял живот с това се занимавах, драги, и не съм се учил в казармата от някакъв "еривански каскет", ще ме прощаваш!

Искаш да кажеш, че по модела на теориите на марксистите, в един момент при тебе количеството е преминало в качество ли? :)

Link to comment
Share on other sites

Искаш да кажеш, че по модела на теориите на марксистите, в един момент при тебе количеството е преминало в качество ли? :)

Да, я чукча, который писатель, но не читатель! Пожелавам ти да напишеш толкова, колкото съм публикувал, макар и да е може би некачествено! Преди седмица-две се спречках жестоко с един алан, чийто ник ни отвежда към Абхазия. Наложи се да му открия тайната, че византийците възкресиха този негов етнос, който близо 7 века до Х-ХІ в. тънеше в нелегалност, а и по-късно хич го нямаше. Сега се сетиха, че не са грузинци и вършат каквото си искат с историята, за да се изкарат велики.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, я чукча, который писатель, но не читатель! Пожелавам ти да напишеш толкова, колкото съм публикувал, макар и да е може би некачествено! Преди седмица-две се спречках жестоко с един алан, чийто ник ни отвежда към Абхазия. Наложи се да му открия тайната, че византийците възкресиха този негов етнос, който близо 7 века до Х-ХІ в. тънеше в нелегалност, а и по-късно хич го нямаше. Сега се сетиха, че не са грузинци и вършат каквото си искат с историята, за да се изкарат велики.

Това е чудесно, Армандо! :)): А чел ли си трактата на Еразъм Ротердамски "Възхвала на скромността"? Той има и един друг трактат, който е възхвала на друго човешко качество, но в случая не става дума за него :)

Link to comment
Share on other sites

Това е чудесно, Армандо! :)): А чел ли си трактата на Еразъм Ротердамски "Възхвала на скромността"? Той има и един друг трактат, който е възхвала на друго човешко качество, но в случая не става дума за него :)

Забележително е желанието да ме анализираш, колкото и склонността ни да се лъжем взаимно, но затова си има лични съобщения и е-майл поща, така че, ако нямаш какво да кажеш по темата - не се напрягай толкова! Остроумията не ти отиват - на мен по ми лягат, доказано!

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...

Това беше само мое предположение. Но трябва да си призная, че не се сетих за това. Предполагам, че сирийският език е основен още от елинизма. Maia, според мен тук можем да посочим, че има и известна династия във Византия, която произхожда от този край - Исаврийската.

Майя,

Що не ги кажеш тия неща на някой евреин? Не ще ти отреже главата, ами направо ще ти я отхапе. А да не би да имаш предвид "асирийски"?

Сега по темата за светите братя и техните мисии:

Не ви ли се вижда малко странно и необикновено висши държавни служители на Източната Римска империя (която мнозина тук във форума продължават да наричат с кретенското название "Византия", но това е друг въпрос) и то много лоялни на тая империя да се юрнат с такава необикновена загриженост да създават писменост и литература на един - общо взето - враждебен на империята при това "варварски"народ? Доколко е бил враждебен и на коя империя е също въпрос, който се нуждае от ревизия и уточняване на множество неизяснени проблеми. И те се юрват да създават не само писменост, но и да измислят азбука! И измислят азбука, която е съществувала сред скитските народи поне 500 години преди тях? Чудеса някакви, а? И защо ли пък Константин, малкия брат, когото бихме могли да наречем тук за удобство "Константин Лъвов" (нали баща му се казвал Лъв? И бил "друнгарий", което ще рече "другар" но с носовка и с известни уговорки можем да приемем че това е било някакъв военен чин), който става Кирил непосредствено преди смъртта си, е наричан във всички официално признати документи Кирил Философ, а пък в Солунската легенда се говори за "Курил Философ", който пък е кападокиец и е живял горе-долу 5 века преди въпросния Константин? И наистина е измислил "азбука за скитския език и е превел разни свети книги"?

А и историята с "рушките" букви - които най-вероятно са "руски" сиреч "скитски" букви, а не сирийски - също е много странна и съмнителна! Константин, ужким брата на Методий, измислил някакви букви, но след като видял )и може би си купил) евангерие написано с рушки букви? Освен това Имперската Канцелария го праща на мисия при хазарите - които според мнозина автори от ония времена говорели (и много вероятно пишели) славянски (скитски) защото те не са нещо друго а Херодотовите "козари", втория голям клон на скитските народи - и емисарите начело с Константин трябвало да престоят при българите известно време, за да изучат славянския, че да могат да говорят и спорят с хазарите. Абе, че цялата история за "славянските просветители", за "глаголицата и кирилицата", за преводите на светите книги е толкова натаманена, измислена и фаршификат, че няма накъде повече. Но понеже тоя фалшификат е изцяло работа на източно-римското "православно" духовенство и Източно-римската имперска канцелария, доминирана от една сган, която се е назовавала "елини"`сиреч "гърци" всички западни историци (и особено английските) и нашите блюдо и гъзолизци от официалната българска историческа гилдия го приемат безрезервно и го пропагандират вече десетки години, като задушават още в зародиш всяка мисъл и действие за неговото по-дейтайлно и от различен ъгъл разглеждане. Силно криминална работа във всеки случай!

ВладПомак

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Не ви ли се вижда малко странно и необикновено висши държавни служители на Източната Римска империя (която мнозина тук във форума продължават да наричат с кретенското название "Византия", но това е друг въпрос) и то много лоялни на тая империя да се юрнат с такава необикновена загриженост да създават писменост и литература на един - общо взето - враждебен на империята при това "варварски"народ?

Доколко е бил враждебен и на коя империя е също въпрос, който се нуждае от ревизия и уточняване на множество неизяснени проблеми.

И те се юрват да създават не само писменост, но и да измислят азбука! И измислят азбука, която е съществувала сред скитските народи поне 500 години преди тях? Чудеса някакви, а? И защо ли пък Константин, малкия брат, когото бихме могли да наречем тук за удобство "Константин Лъвов" (нали баща му се казвал Лъв? И бил "друнгарий", което ще рече "другар" но с носовка и с известни уговорки можем да приемем че това е било някакъв военен чин), който става Кирил непосредствено преди смъртта си, е наричан във всички официално признати документи Кирил Философ, а пък в Солунската легенда се говори за "Курил Философ", който пък е кападокиец и е живял горе-долу 5 века преди въпросния Константин? И наистина е измислил "азбука за скитския език и е превел разни свети книги"?

А и историята с "рушките" букви - които най-вероятно са "руски" сиреч "скитски" букви, а не сирийски - също е много странна и съмнителна!

Константин, ужким брата на Методий, измислил някакви букви, но след като видял )и може би си купил) евангерие написано с рушки букви? Освен това Имперската Канцелария го праща на мисия при хазарите - които според мнозина автори от ония времена говорели (и много вероятно пишели) славянски (скитски) защото те не са нещо друго а Херодотовите "козари", втория голям клон на скитските народи - и емисарите начело с Константин трябвало да престоят при българите известно време, за да изучат славянския, че да могат да говорят и спорят с хазарите.

Абе, че цялата история за "славянските просветители", за "глаголицата и кирилицата", за преводите на светите книги е толкова натаманена, измислена и фаршификат, че няма накъде повече. Но понеже тоя фалшификат е изцяло работа на източно-римското "православно" духовенство и Източно-римската имперска канцелария, доминирана от една сган, която се е назовавала "елини"`сиреч "гърци" всички западни историци (и особено английските) и нашите блюдо и гъзолизци от официалната българска историческа гилдия го приемат безрезервно и го пропагандират вече десетки години, като задушават още в зародиш всяка мисъл и действие за неговото по-дейтайлно и от различен ъгъл разглеждане.

Ами разгледай поставените проблеми под други ъгли и детайлизирано. Интересно, до какви резултати ще се стигне...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

а вот интересно с точки зрения ромея-христианина, "клинопись" Древнего междуречья - тоже есть "черты и резы"?

Link to comment
Share on other sites

Ами разгледай поставените проблеми под други ъгли и детайлизирано. Интересно, до какви резултати ще се стигне...

Аа, не е моя работа да разглеждам нещата под разни ъгли! За тая цел си има професионали, като например "Последния от гара Роман"! Макар че той е напълно безполезен когато възникне въпрос, който изисква мислене! Та тия професионали трябва да бъдат постоянно готови да дадат логично и аргументирано обяснение защо определени твърдения на официалната история не се връзват с други факти! и - разбира се - не да ме убеждават че "другите факти" са продукт на въображението ми или на негативната ми нагласа към тезите на официално признатите "учЕни". Така че задай на тия тиквеници заданието за "другите ъгли" и "детайлизираното" разглеждане и да видим наистина какво ще кажат...

ВладПомак

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
За тая цел си има професионали, като например "Последния от гара Роман"! Макар че той е напълно безполезен когато възникне въпрос, който изисква мислене! Та тия професионали трябва да бъдат постоянно готови да дадат логично и аргументирано обяснение защо определени твърдения на официалната история не се връзват с други факти! и - разбира се - не да ме убеждават че "другите факти" са продукт на въображението ми или на негативната ми нагласа към тезите на официално признатите "учЕни". Така че задай на тия тиквеници заданието за "другите ъгли" и "детайлизираното" разглеждане и да видим наистина какво ще кажат...

ВладПомак

Деденце, вместо да напишеш нещо конкретно по темата, си се заел моя професионализъм да нищиш. :biggrin:

Поласкан съм, че явно ти бъркам в спокойствието и вместо да си пиеш ракийката и да мислиш за великобългарската фалшифицирана история, се опитваш да си търсиш виртуални противници из форумите, беседата с които да внася смисъл в скучноватото ти ежедневие. Еми сори, ама от ДС ме пренасочиха по други задачи, така че те оставям да изнасяш фантасмагориите си на по-неизкушени в историята потребители. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...