Отиди на
Форум "Наука"

Немската агресия срещу западните славяни


Recommended Posts

 • Потребител

По енциклопедии от социалистическо време там е по-известен този процес като "Дранг нах Остен", а днес като "натиск на Изток". Доколкото ми е известно този процес започва през XI-XII век с насочването на немската агресия срещу поляци, лужишки сърби, чехи. Но бих искал да попитам на какво се дължи това - на слабостта на западните славяни или на немската агресия, която не може да бъде насочена на запад, където е Франция, и на юг срещу папата. Това явява ли се причина за приобщаването, което се усеща и днес, на западните славяни към Католическия запад, а не към Православния Изток? С други думи - тази агресия играе ли ролята на поход срещу самото славянство.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
По енциклопедии от социалистическо време там е по-известен този процес като "Дранг нах Остен", а днес като "натиск на Изток". Доколкото ми е известно този процес започва през XI-XII век с насочването на немската агресия срещу поляци, лужишки сърби, чехи. Но бих искал да попитам на какво се дължи това - на слабостта на западните славяни или на немската агресия, която не може да бъде насочена на запад, където е Франция, и на юг срещу папата. Това явява ли се причина за приобщаването, което се усеща и днес, на западните славяни към Католическия запад, а не към Православния Изток? С други думи - тази агресия играе ли ролята на поход срещу самото славянство.

Давам Ви само общи съображения.

За онова време понятието "немци срещу славяни" е неадекватно. Процесите следва да се разглеждат или като религиозни (християнство срещу езичество, католицизъм срещу православие, по-късно протестантство срещу католицизъм), или като териториално разширение на империята (владетелят да събира данъци от по-обширна територия).

Все пак, славянският свят (понятието има само съвременен смисъл в нечии глави) е не само жертва на "Дранг нах Остен", а и продукт на същия "дранг". Например, според хипотезата на Прицак, Карл Велики имал проект да цивилизова Източна-Европа (днешна Русия) и за целта наети от него скандинавци подкарали натам славяни. Този начален тласък от времето на Карл Велики позволил на славянщината да стигне до Аляска.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В трудовете на Прицак има много брак, в края на краищата освободен от марксизма той призна НЕТЮРКСКИЯ произход на българите .също както и покойния проф. Рашо Рашев.

Аз лично съм спорил с неговите простотии за българския качамак- угори-иранци и хуни.Такова животно нема.

Щом ак.Ангелов и дори позитивиста Златарски признаха за ранно българско присъствие в Армения ,то народа не е буламач,а има много ранна история.

Българите са от сарматски произход,много близко родствени са с масагетите/гетите/ ,а оттук и грешката за изцяло тракийския им произход ,който реално не може да се приеме.

Апропо въобще мнението на Прицак незаслужава коментар.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
а оттук и грешката за изцяло тракийския им произход ,който реално не може да се приеме.

Я доживях да прочета такова нещо от някой от вас! Има надежда значи :v:

А тоя Прицак верно е болен, за да твърди такива щуротии би трябвало първо да докаже пълната липса на славянски следи в Русия допреди ІХ в.

А в интерес на истината немската експанзия е проникнала доста по-дълбоко и по-трайно на юг към папата (до самия Рим) отколкото към славянските земи.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

То точно това май се смята за фундаменталната грешка на Фридрих Брабароса - вместо да основе империята си на изток, в днешна Полша, той се натиснал към Северна Италия; папата се почувствал притеснен и ..... Но пък за сметка на това днешните Торинци и Миланци са си направо германци, за разлика от неаполитанците...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Да,голяма част от Северна Италия е заселена от лангобардите/ломбардите/ ,но има доста италианци и венети/венди/ респективно славяни , доказано от редица италиански и словенски учени ,които разбиха мита за германския произход на племената ,населяващи Централна Европа.

Май ,прав ще излезе Алексей Хомяков за славяните,но разбира се предразсъдъците на учените историци безусловно ги накараха ,те да вярват единствено на своите знания,догадки,мисли и знания.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Абе като им знам поведението, чисти германци са си. Може етноси да има разни там, но определено немците са оставили културен отпечатък.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Айде сега "чисти германци", нема такива филми, днес германската група стига до централна Швейцария, след това в Южната част са ретороманците и надолу вече са само италианци.

А колкото до "агресията" на немците на изток тоя термин също е наследство от соц книжките. Имало е и вълна на мирни преселения и колонизации в славянските земи на отделни групи германски изселници (до Брашов в Румъния и на доста места по Руската равнина) в по-късното средновековие. Но ако това е "агресия", то и разселването на антите към Украйна и Русия би трябвало да е агресия спрямо местното автохтонно население ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
А тоя Прицак верно е болен, за да твърди такива щуротии би трябвало първо да докаже пълната липса на славянски следи в Русия допреди ІХ в.

А доказано ли е наличието на славянски следи в Русия допреди ІХ в.? Само така бихте могли да оборите Прицак по този пункт. За мене не е доказано.

От друга страна, в подкрепа на тезата, че славянският език едва ли е стигнал Русия преди времето на Карл Велики, имам аргумент от историческата лингвистика.

Да разгледаме пра-славянските думи: *karwa, *gardus, *marzus, *galwa.

След като в славянския език започва да действува законът за отворената сричка, горните думи стават непроизносими. Обособяват се три вида славянски диалекти според начина, по който този казус се решава:

 • {източни} двоегласни: корова, городъ, морозъ, голова (руски)
 • {северни} кратко-гласни: krowa, grod, mroz, glowa (полски)
 • {западни и южни} дълго-гласни: крава, градъ, мразъ, глава (чешки, сръбски, български)

Има обаче една дума, която може да е трън в очите на някои руски историци: король. В тази си форма се среща в старо-руски документи от 13-ти век.

Общоприетата хипотеза е такава: Името на Карл Велики става в славянски език нарицателно и започва да означава владетелят на държавата. Такова нещо не е прецедент: името на Юлий Цезар става нарицателно в латински, гръцки, славянски (старо-български) и немски.

И тъй, немското име Карл съгласно илюстрираното по-горе правило става краль в западните и южни славянски диалекти, krol в полски (северните славянски диалекти) и король в руски (източните славянски диалекти).

За да се получи обаче руското король, трябва да се предположи дългогодишно славянско езиково единство под властта на Карл Велики. Иначе няма обяснение на думата.

 • Предците на източните славяни трябва да са чули името Карл в немското му звучене.
 • Пребивавайки под властта на Карл Велики, името Карл става нарицателно във всички славянски диалекти, и източните в т. ч. Забележка: възможно е нашенските славянски диалекти да са били изключение.
 • По правилото, илюстрирано по-горе, в източните славянски диалекти немската дума Карл се преобразува в король.

Защо нашенските славянски диалекти може да са били изключение?

Изхождайки от нашата дума крал, не можем да твърдим, че и по Нашенско славянският език е донесен едва по времето на Карл Велики или след него. Това е така, защото е съвсем вероятно славянският език да е дошъл по Нашенско още преди времето на Карл Велики, а думата краль да е по-късна заемка от сръбски.

А защо източните славянски диалекти не могат да са изключение?

Ами ако те бяха заели тази дума от сръбски или полски, например, тя щеше и на руски да звучи краль (както на сръбски) или кроль (както на старо-полски), а не король.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

За коя РУСИЯ говориш???Завремето около 9век. славяните са около Днепър и нагоре до Новгород.

По на изток са слабо цивилизованите т.нар. угро-фински племена.

Например в житието на св.Стефан Пермски пише ,че тези угро-фини са се запазили до 15век. това е в границите на Волжко-Камска България.

Оросите идват от юг ,те са сарматско/аланско/ племе и са познати още през 4-6век.

Както знаеш,Тамарин ,славянит са трако-скитски народ /Земеделските скити./и до 5век. пр. н.е. не сасе различавали от тях.Чак след падането на Дакия ,започва тяхното раздвижване.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
За коя РУСИЯ говориш???Завремето около 9век. славяните са около Днепър и нагоре до Новгород.

За времето около 9-ти век именно териториите около Днепър и нагоре до Новгород се наричат Русия (или Русь на руски).

Ставаше дума обаче за друго: славянският език няма как да е бил разпространен на тази територия преди времето на Карл Велики, преди 9-ти век.

Цитат оттук:

.. Официальной датой возникновения Новгорода принято условно считать 859 год ..

По на изток са слабо цивилизованите т.нар. угро-фински племена.

Например в житието на св.Стефан Пермски пише ,че тези угро-фини са се запазили до 15век. това е в границите на Волжко-Камска България.

Не споря по това. Руският език е занесен в Московията едва при покръстването, не по-рано от края на 10-ти век.

Както знаеш,Тамарин ,славянит са трако-скитски народ /Земеделските скити./и до 5век. пр. н.е. не сасе различавали от тях.Чак след падането на Дакия ,започва тяхното раздвижване.

Практически нищо не зная нито за траките, нито за скитите, нито за даките. И едва ли някой сега знае нещо за тях. Един Господ ги знае какви са били.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Хайде ,моля стига с тази УИКИПЕДИЯ, нивото на подаваната информацияв нея е на осмокласник,който се готви за кандидатски изпити за гимназия или техникум.

Голям авторитет е няма що!??!

Всеки който може дасе докопа ,да пусне някаква информация ,която му е "кефнала" на умствено недоразвития мозък /който може да съдържа и психически отклонения/ бива обяваван от Уикито ,за едва ли не образец на знание.За мене "Уикито" ,има толкова мозък ,колкото Уукито на Хан Соло от Междузвездни войни ,айде стига елементаристики.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Хайде ,моля стига с тази УИКИПЕДИЯ, нивото на подаваната информацияв нея е на осмокласник,който се готви за кандидатски изпити за гимназия или техникум.

Голям авторитет е няма що!??!

Всеки който може дасе докопа ,да пусне някаква информация ,която му е "кефнала" на умствено недоразвития мозък /който може да съдържа и психически отклонения/ бива обяваван от Уикито ,за едва ли не образец на знание.За мене "Уикито" ,има толкова мозък ,колкото Уукито на Хан Соло от Междузвездни войни ,айде стига елементаристики.

Е, какво, Новгород е основан по-рано, преди 9-ти век, така ли?

А за Киев: дори да е основан преди 9-ти век, няма данни жителите му преди 9-ти век да са били славяногласни.

Разбира се, Wikipedia-та не може да се вярва. В същност, на писаното по разните форуми също не може да се вярва.

Разбира се, не трябва да се търси във Wikipedia-та мозък. Човек трябва да се оправя сам, със собствения си мозък, и сам трябва във всичко да се убеди.

А хубавото на Wikipedia-та е, че обикновено има много препратки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да, за натиск се говори в социалистическите книги и енциклопедии. Но можем ли да кажем, че Фридрих Барбароса е могъл да направи един друг настъпателен план - към земите на днешните словенци и хървати. Знам, че звучи малко особено, но само унгарците ли спират тези намерения или стремежите към Римска империя не позволяват това да се случи. Все пак районът е по-близо до Средиземноморието.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
славянит са трако-скитски народ

Айде пак се почва усукването на народностни родословия :glare: Неможе ли просто да минем без такива необосновани и недоказани определения?!

А доказано ли е наличието на славянски следи в Русия допреди ІХ в.?

Хах, ами естествено, археологически например. Още от 4-5 в. датират славянските култури (киевска и прото пражко-корчакска) по Припят, средното течение на Днепър и горното течение на Ока. На юг от тях са сарматските и аланските, а по Неман и горното течение на Днепър са балтийските култури, след 5-6 в. започва тяното изтласкване от разселването на славяните, на север от тях са угро-фините.

Като исторически извори за славяни в прибалтика свидетелства още Плиний Стари, по-късно 5-6 в. Прокопий Кесарийски и готския историк Йордан също отбелязва че антите населяват земите отвъд Днестър и Днепър (това първата половина на 6 в.)

Мисля да спра до тук само с най-ранните, защото не смятам да изнасям безмислени лекции за наличието на славянски следи в Руската равнина отпреди 9 в. Ти сам можеш да си ги намериш и да ги прочетеш, така и трябваше да направиш преди да повдигаш такива безумни въпроси.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Накараха Професор Тотю Тотев да рецензира една книга/граничеща с фантастичната митология/. Всяка история написана от когото и да е, изразява все пак една хипотеза ,колкото и станно да звучи това на някого-казва той- така,че от научна гледна точка ,всяко едно гледище на даден автор ,пък било то и научно-фантастично е право на лично мнение,на самия автор и по своему е принос към науката.

прост пример- днешните "Македонаши/-чари/" ,след като откриха надписа на цар Владислав ,да не би да си признаха???Пак продължиха ,същата научно-популярна фантастика с която замърсяват ,историческото пространство.

Та ,след като има мнение на проф. археолог П.Д.Димитров ,който е изказал тази теза в началото на миналия век ,на основата на археологически,антропологически и писменни данни ,то докато някой не излезе да обори неговите твърдения,неполитически ,то аз смятам ,че не могат да се употребяват изрази ,като

Айде пак се почва усукването на народностни родословия glare.gif Неможе ли просто да минем без такива необосновани и недоказани определения?!

Съгласен съм ,че въпросът е дискутабилен ,но също така се съгласете ,че след като и Херодот говори за "земеделски скити",на чието място се появяват "славяните",чието народностно име е все още с напълно недоказан произход,то може да се твърди ,възоснова на горепосочените данни ,че те имат нещо сходно със скитите.

Ако се проследят внимателно и някои археологически данни,антропологически белези,структурни анализи ,ще се окаже ,че "скитите" и "славяните" имат доста сходни белези ,и че ако не идентични ,то те са много близки по род племена.

Въобще и не разбирам,защо трябва да спорим ,когато нямаме нужното количество база данни ,за да можем да твърдим,че произхода на славяните е доказан.Тепърва проблематиката по този въпрос ще се развива.

Колкото до това ,може ли да се твърди ,че преди 9ек са липсвали данни за славяни на тези земи ,това е не коректно ,след като има сигурни доказателства за противното.

Warlord,спомена за по важните от тях и няма смисъл да се продължава списъка.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

За развитието на панславянизма може да прочетете на български в двутомнатакнига "Руският религиознен Ренесанс

на XIX век."Съдържа интересни статии на А. Хомяков,И. Киреевски,С. Аксаков и други.Включително и такива,в които е описано мирно съжителство на немеца ловец със славянина рибар и трака говедар.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Хах, ами естествено, археологически например. Още от 4-5 в. датират славянските култури (киевска и прото пражко-корчакска) по Припят, средното течение на Днепър и горното течение на Ока. На юг от тях са сарматските и аланските, а по Неман и горното течение на Днепър са балтийските култури, след 5-6 в. започва тяното изтласкване от разселването на славяните, на север от тях са угро-фините.

Като исторически извори за славяни в прибалтика свидетелства още Плиний Стари, по-късно 5-6 в. Прокопий Кесарийски и готския историк Йордан също отбелязва че антите населяват земите отвъд Днестър и Днепър (това първата половина на 6 в.)

Мисля да спра до тук само с най-ранните, защото не смятам да изнасям безмислени лекции за наличието на славянски следи в Руската равнина отпреди 9 в. Ти сам можеш да си ги намериш и да ги прочетеш, така и трябваше да направиш преди да повдигаш такива безумни въпроси.

Лекции за наличието на славянски следи в Руската равнина отпреди 9 век могат да бъдат само безсмислени.

По принцип археологията не може да докаже славяногласие, освен ако не открие надписи на славянски език.

Етнонимите представляват хлъзгава материя дори за съвременността, а какво остава за далечното минало.

Може би Вие и аз не си служим с еднаква терминология. Доколкото славянският език е известен, то според мене славяните трябва да са славяногласни; т. е. хора, които не говорят на славянски, не са славяни. Е, руската дума "король" показва, че славяногласието не може да е стигнало Русия (дори Киевска Рус) преди времето на Карл Велики. Как археологията би могла да опровергае това?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Тамарин: За да се получи обаче руското король, трябва да се предположи дългогодишно славянско езиково единство под властта на Карл Велики. Иначе няма обяснение на думата.

Друго обяснение няма единствено за хората, за които Пушкин казва, че са ”подучвали” оттук и оттам (”чему –нибудь и как - нибудь”), но така и не са научили нищо. Естествено, че за ”славянско езиково единство” под властта на Карл Велики и дума не може да става. За да ни стане ясно това, е достатъчно да знаем малко география на Европа и да имаме дори съвсем бегли познания за историята на Франкската държава.

И така – известно е, войските на Карл Велики НИКОГА не преминават река Тиса в днешна Унгария, а властта на Карл Велики на моменти не е съвсем сигурна дори и в Южна Германия (днешна Бавария), що оставало за района на югоизток от нея. Това през 9 век.

Известно е също, че славяните се заселват южно от Дунава и дори до Пелопонес и островите в Егейско море още през 6 век – 300 г. преди Карл Велики и около 2000 км. в южна посока от най-голямото и сравнително краткотрайно разширение на Франкската държава!!! Та за какво единство става дума тук?! Тамарин обаче се презастрахова – българските славяни били изключение, заели думата ”крал” от сърбите?!

Добре де, да видим докъде стигат франките на изток – след като на юг не стигат доникъде. До самата смърт на Карл Велики границата по река Елба (ако изобщо можем да говорим за граница) не е стабилизирана. За нещо отвъд Елба, което да е твърдо франкско и дума не може става. За нещо отвъд река Одер, където франкски крак не е стъпвал – хептен. Дори и Тамарин да ни убеди, че всички западни и източни славяни през 9 век са живели между Елба и Одер, то пак за ”славянско езиково единство под властта на Карл Велики” и дума не може да става. Подобно допускане е абсурдно по условие!

Да видим как стоят нещата от езикова гледна точка. Имаме хипотезата, че руското ”король” идва от името ”Карл”. Да приемем, че това е така. Никой с точност не знае ДОКОГА е действал законът за отворената сричка в славянските езици. В един момент се заимства чужда дума (Карл), която по действащия тогава фонетичен закон се модифицира като ”король”. Това може да стане навсякъде и в района на Киев и в района на Смоленск и в района на Лвов - въобще без оглед на местоживеенето на източните славяни и тяхната ”подчиненост” на франките.

Другият вариант е Тамарин да ни убеди, че през 9 век империята на Карл Велики се е простирала и на изток от река Днепър!!!

Още нещо - чуждиците заимствани в съвременния турски език също се модифицират спрямо правилата на турската фонетика - избягва се натрупването на съгласни, те отпадат. Например: думата спорт (sport) се произнася и пише като "spor", с което се избягва нетипичното за турския натрупване на съгласни звукове. За разлика от г-н Тамарин, на никого обаче не му е хрумнало да твърди, че това е индикация за "турско или тюркско езиково единство под властта на англичаните или французите" днес или в миналото, или пък за близко съседство на съответните езици?!

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Пламен Щърбов: Доколкото ми е известно този процес започва през XI-XII век с насочването на немската агресия срещу поляци, лужишки сърби, чехи.

Нека да не объркваме всичко в един тюрлюгювеч.

Лужишките сърби, съставени от множество враждуващи помежду си племена, от една страна, и поляците, живеещи през 10 век далеч на изток в района на Висла, Краков и Карпатите и имащи своя силна държава, от друга страна, са съвсем различен случай.

Между другото, в първите векове от своето съществуване полската държава се разширява именно на Запад за сметка на разединените лужишки сърби. Доста по-късно идва сблъсъкът с германците. Но в този случай имаме сблъсък между две държави – условно Германската империя и Полското кралство, а не на германци и славяни или на “германската агресия със славянството”.

Едва ли на германските феодали и обикновени заселници им е пукало дали изтребват славяни или неславяни. Между другото, потомци на лужишките славяни живеят и до днес, докато от прибалтийските племена на прусите не е останала и следа. Прусите са изтребени (забележете, не “асимилирани”, а изтребени) до последния човек. Можем ли да говорим тогава за германски поход срещу “прибалтийството”?! Едва ли. По същия начин като с поляците, други прибалти – литовците основават изключително силното във военно отношение Литовско княжество и успешно се противопоставят на германското напредване на изток.

Въпросът е – разполагаш ли с държавна организация (на първо време каквато и да е)? Ако не разполагаш с такава (прусите, лужишките сърби), ТЕЖКО ТИ! Тогава, ако не са германците, ще е някой друг!

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Друго обяснение няма единствено за хората, за които Пушкин казва, че са ”подучвали” оттук и оттам (”чему –нибудь и как - нибудь”), но така и не са научили нищо.

Езиковеди, предимно руски, са се мъчили да дадат други обяснения, но неуспешно. Фасмер споменава и две други версии, но "они менее вероятны". Например, Рудницкий бил предположил, че "король" идва от "каратель", ама тогава пък откъде идва полското "кроль"? Простото обяснение е, че по Днепър славяногласието е занесено едва през 9-ти век.

Естествено, че за ”славянско езиково единство” под властта на Карл Велики и дума не може да става. За да ни стане ясно това, е достатъчно да знаем малко география на Европа и да имаме дори съвсем бегли познания за историята на Франкската държава.

И така – известно е, войските на Карл Велики НИКОГА не преминават река Тиса в днешна Унгария, а властта на Карл Велики на моменти не е съвсем сигурна дори и в Южна Германия (днешна Бавария), що оставало за района на югоизток от нея. Това през 9 век.

Известно е също, че славяните се заселват южно от Дунава и дори до Пелопонес и островите в Егейско море още през 6 век – 300 г. преди Карл Велики и около 2000 км. в южна посока от най-голямото и сравнително краткотрайно разширение на Франкската държава!!! Та за какво единство става дума тук?! Тамарин обаче се презастрахова – българските славяни били изключение, заели думата ”крал” от сърбите?!

Добре де, да видим докъде стигат франките на изток – след като на юг не стигат доникъде. До самата смърт на Карл Велики границата по река Елба (ако изобщо можем да говорим за граница) не е стабилизирана. За нещо отвъд Елба, което да е твърдо франкско и дума не може става. За нещо отвъд река Одер, където франкски крак не е стъпвал – хептен. Дори и Тамарин да ни убеди, че всички западни и източни славяни през 9 век са живели между Елба и Одер, то пак за ”славянско езиково единство под властта на Карл Велики” и дума не може да става. Подобно допускане е абсурдно по условие!

Това няма отношение към тезата. А тезата е, че славяногласието е занесено по Днепър едва през 9-ти век.

За славяните по Нашенско няма такъв проблем. Те не са живели под властта на Карл Велики, а под властта на Царя, на ромейския цар. Вероятно нашата дума крал е по-късна заемка от сръбски.

С изключение на нашенските славяни (тези, дето живеели в България или в Ромейската империя), останалите са живели в славянско единство под неговo, на Карл, влияние. Иначе името му нямаше да стане нарицателно. Преди това е имало славянско единство под аварска власт. Карл Велики освободил славяните от аварите, и както ги бил освободил, тъй ги и бил заробил. (Левски: "Който ни освободи, той ще ни зароби.")

Славянска общност в България и в Ромейската империя вероятно се състояла предимно от имигранти, заселили се по Нашенско в търсене на работа и цивилизационни благини.

Да видим как стоят нещата от езикова гледна точка. Имаме хипотезата, че руското ”король” идва от името ”Карл”. Да приемем, че това е така.

Не спорите по това. Добре.

Никой с точност не знае ДОКОГА е действал законът за отворената сричка в славянските езици.

Ако не оспорвате тезата, че руската дума "король" идва от името "Карл", няма значение докога е действал законът за отворената сричка. Когато името на Карл Велики станало нарицателно, законът все още е действал. Ако е бил престанал вече да действа, то думата щеше да бъде "карль", а не "король".

Счита се, че поне докъм 10-ти век законът за отворената сричка е действал.

В един момент се заимства чужда дума (Карл), която по действащия тогава фонетичен закон се модифицира като ”король”. Това може да стане навсякъде и в района на Киев и в района на Смоленск и в района на Лвов - въобще без оглед на местоживеенето на източните славяни и тяхната ”подчиненост” на франките.

Да, ама как така името на някой си далечен владетел става нарицателно име в руски език (имам пред вид староруски, разбира се)? Ако беше заемка от сръбски/хърватски/чешки, нямаше да е "король", а щеше да е "краль". Ако пък беше заемка от полски, пак нямаше да е "король", а щеше да е "кроль". Нито "кроль", "краль" противоречат на някакви фонетични закони в руски. А то не е нито "кроль", нито "краль", а е "король".

Думата "краль"/"краль"/"король" не е чужда дума за славянския език. Със значението си "king" тя е възникнала в славянския език и си е станала славянска дума. Чуждо, неславянско, е името "Карл".

Прекалено ли е трудно за разбиране?

Още нещо - чуждиците заимствани в съвременния турски език също се модифицират спрямо правилата на турската фонетика - избягва се натрупването на съгласни, те отпадат. Например: думата спорт (sport) се произнася и пише като "spor", с което се избягва нетипичното за турския натрупване на съгласни звукове. За разлика от г-н Тамарин, на никого обаче не му е хрумнало да твърди, че това е индикация за "турско или тюркско езиково единство под властта на англичаните или французите" днес или в миналото, или пък за близко съседство на съответните езици?!

Поздрави

Пишете напосоки, на yürüyüş, без много да се замисляте.

Повечето чужди думи в турски са заети от френски, с френското им звучене. Такава е и думата "spor". От една страна, тя е заета със същото си значение. От друга страна, тя никак не е типична за турската фонетика, ама специално в този случай турците не са я изменили.

Думата "spor" в турския език е индикация за преобладаването на френски и английски думи в съвременната международна лексика.

Както и да е, това няма никаква връзка със случая. Щеше да има някаква аналогия, ако в някой неславянски (например, немски) език беше възникнала думата "Karl" със значение "king". Да, ама не - в немски език "Karl" е собствено име, а не нарицателно. Доколкото се знае, само в славянски това име е станало нарицателно.

Anladın mı, arkadaş?

Прекалено ли е трудно за разбиране?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

М-даа,то и в английския ,и в арабския има шериф,но това означава ,че англичаните са араби,макар,че от смешния им филм "Крал Артур", май точно така излизаше.

Воъбще ,когато иде реч за езиковедстки спорове в олбастта на историята,най-доброто ,което може да се направи е най-бързо да се приключи ,защото науката от средата на 20-век в изследванията си по история се ръководи от многобройни интердисциплинарни методи.С един гол език нищо не може да се докаже.Още повече ,когато речниковия багаж на основните думи е бил между 500-800.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
М-даа,то и в английския ,и в арабския има шериф,но това означава ,че англичаните са араби,макар,че от смешния им филм "Крал Артур", май точно така излизаше.

Воъбще ,когато иде реч за езиковедстки спорове в олбастта на историята,най-доброто ,което може да се направи е най-бързо да се приключи ,защото науката от средата на 20-век в изследванията си по история се ръководи от многобройни интердисциплинарни методи.С един гол език нищо не може да се докаже.Още повече ,когато речниковия багаж на основните думи е бил между 500-800.

С езикови разсъждения се доказват съждения именно за езика. Тезата е, че славянският език е занесен по Днепър едва през 9-ти век, а по Волга - в края на 10-ти век. В Киев и в околността му са живели хора и преди 9-то век, но езикът им не е бил славянски.

Славянският език бил занесен по Днепър през 9-ти век. Думата "король" вече я имало в този език.

Историята може да тълкува това, както си иска. Но съжденията за езика следва да се обсъждат с езикови средства преди всичко.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Тамарин: В Киев и в околността му са живели хора и преди 9-то век, но езикът им не е бил славянски.

И какъв точно е бил езикът им? Началото на 9 век е времето на интензивни маджарски и печенежки набези от изток. Всичко живо бяха на запад. Приднепровските степи са подложени на тотално обезлюдяване и това за десетилетия напред. Да се твърди, че именно тогава славяните тръгват на изток да заселват Киев е смешно.

Вече Ви обясних как думата “король” в руския може да е заимствана и без да е необходимо руските славяни да са живели преди това в предградията на Аахен.

Между другото забелязвам “движение” във Вашата хипотеза г-н Тамарин.

Първо ни обяснихте, че е имало “славянско езиково единство ПОД ВЛАСТТА на Карл Велики”, а после взехте да говорите за славяни “ПОД ВЛИЯНИЕТО” на Карл Велики”?!

Да видим докъде ще стигнем така и дали подобен подход изобщо може да се определи като сериозен.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...