Отиди на
Форум "Наука"

Праславянските племена


Recommended Posts

 • Потребители

През миналата година автохтонството извоюва още една решителна победа в гигантския сблъсък срещу неправдата в българската история!

Оказа се ,че човек може и да придобие докторска дисертация с автохтонна теза.Точно това дръзко,решително и истиннолюбиво направи новия доктор Ч.Бонев!

Доста добре аргументирано ,след обстоен интердисциплинарен подход /работейки с методиката на различни науки:1/Писмен изворов материал; 2/Топонимия ;3/Археология; 4/Етнология ;5/Картография ; 6/Диалектология;/ автора отхвърли битуващата теза за прародината на славяните в Прикарпатите и предложи правилен поглед върху произхода на славяните и съдбата на част тракийския етнос.Бягайки от римската експанзия на Балканите, тракийското население,частично се преселва на севр между земите на Северните Карпати и Балтийско море,междуречието на Днестър-Днепър и долината на Тиса.Така са оформени три праславянски племенни групи -вандали/венди,венети/,анти и ганти.Последната групировка получила името СКЛАВИНИ.

Малко утешение за немофилите е нежеланието на автора да се определи по-точно за готите и някои други смятани за германски племена-гепиди, бастарни и др.

Малко трудно е обаче да се намери в тази насока някакво решение откъде са паднали готите.Междувпрочем тирагетите и росоаланите също са споменати още през 2-ри век.Интерсно ми е как изчезват тира-гетите и на тяхно място след има-няма 20год. се появяват готите.И как се появяват без нито едно упоменато сражение със сарматите,може би са получили визи от тях??И как сарматите са смесени така със "скандинавците готи", та нито един автор не може да направи разлика между тях?Да не забравя ,че слезнали от гемийките си, :crazy_pilot: разбили на пух и прах конните сармати и взели та дошли да тормозят бедните римляни ,които са господарите на света. :post-70473-1124971712:

Крал Густав и той се опита да направи същото през 18век. ,но яде бой от "козакс" и слезе да пие кафе със султана.

Не виждам ,нищо чудно траките ,да са се оттеглили в Молдова ,да изчакат, да мине бурята и с бротушките на Исперих да се върнат.И това го имаше в историята дважди-трижди-Дарий,Александър е този път повечко се застояват ,обаче така се ядосват ,че заедно с хуните овършават цялата империя .

Да не забравям да отбележа ,че хуните са посочени още през 2-ри век малко над и надясно/на изток/ от Карпатите.Ами крайно време е било да се покажат ,при този натиск "сигурно" китайския император ги е пратил да му бранят границите.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребители

Някои от тезите на д-р Чавдар Бонев,които потвърждават ,че славяните са траки

1.Никой в историята не разяснява въпроса за имиграцията на траките /дако-гети и беси/ по време на инвазията на Рим

2.Структурен анализ на племенните названия и тяхната етимология ,която и досега не е обяснена от "научните" среди- например - славяни се наричат аланите защото славят една тяхна богиня-това го има в речника на църковнославянския език дебелия том раздел славяни.

3.Напълно естествено ,някой ще попита ,ами АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ СЛЕДИ,няма изследователска програма за

3.1/Късната тракийска култура в Карпатско-Балканския регион преди римското завладяване

3.2/Археологически паметници в новозаселените земи през 1-5век.

3.3/Раннославянската археологическа култура от VI-VIIIвек.

4.Тракийските малки селища на север от Дунав става дума за неголеми сeлища 20-50 селища ,напълно идентични с раннославянски селища

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ясно е, че след завземането на Тракия от Рим и включването й в римската империя и право, завареното население е включено в системата на социалната категория население “склавени”/ “сервили”. В този смисъл траките са славяни. Даже те са мнозинството от славяните. Но, през вековете в този социална категория са включвани и други народи, които се заселват с позволение на императора на територията на римската империя. Също попадат и военнопленниците, които са също от различен народностен произход.

Преди включването на тракийските земи в Римската империя, един тракиец военнопленник е известен “славянин” /т.е. роб/. Това е великия Спартак. Неговата война е известна като Guerra de los Esclavos /”Войната на робите” или “войната на Спартак”/

малко общодостъпни данни:

Spartacus (c. 109 BC-71 BC), according to Roman historians, was a slave who became the leader (or possibly one of several leaders) in the unsuccessful slave uprising against the Roman Republic known as the Third Servile War.

Spartacus (n. ? - d. 71 î.Hr.) a fost conducător al răscoalei anti-romane a sclavilor.

Espartaco (Tracia, 113 a. C. - Lucania, 71 a. C.), esclavo tracio que dirigió la más grandiosa rebelión contra la Antigua república romana en suelo itálico (conocida como III Guerra Servil, Guerra de los Esclavos o Guerra de los Gladiadores)

Spartacus, dt. Spartakus, († 71 v. Chr. in der Römischen Republik der Antike) war ein römischer Sklave und Gladiator

Sklaverei ist der Zustand, in dem Menschen ihrer persönlichen Freiheit beraubt und als Sache, Ware und Eigentum Anderer behandelt (zu Sklaven gemacht – versklavt) werden.

Das Wort „Sklave“ hat verschiedene mögliche Wurzeln

Slavery (also called thralldom) is a social-economic system under which certain persons — known as slaves — are deprived of personal freedom and compelled to work.

Веднъж влезли под термина “славяни” нардността на конкретния народ се губи за изследователите по писана история. Там вече могат да имат думата археолозите. Те могат да дадат отговор в конкретен регион какви народности са населявали, пък били и зависими от императора /славяни/.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%B7%D0%B8%D0%BA тука за известното за тракийския език.

Долу някои интересни неща /с големи букви мои бележки на асоциации и способ на изговаряне близък до нашия/

Съществуващият тракийски речник изброява около 1400 думи, с определено индоевропейски характер. Много от тях имат преки съответствия с думи от славянските и балтийските езици, и дори германски.

Тракийска дума, изписана на кирилица Тракийска дума, изписана на латиница Значение

ас as аз

ала ala хала, вихър, поток

анг ang крив, извит, ъгъл ОНГ-ЪЛ

арда

arda река, течение АРДА

асдуле asdule ездач, яздя ЯЗДУЛ

бела bela бял

берг berg планина, бряг

бенд bend връзвам, съединявам БЕНД /напр: язовирен/

бърд burd брод

брия bria град КАНТА-БРИЯ??

берса bersa бреза

бебру bebru бобър

бръза bruza бърза, остаряло

брате(р) brate® брат

брилон brilon Бръснар БРЕЯ, брить, бритый /рус., ст.бълг/

бистра bistra бърз

вер ver вря, извирам

ведъ bedu вода

гин gin гине, чезне, разваля се

дун dun височина, дюна

дава, дева deba град ПУЛПУ-ДЕВА??

деа, дева dea дева

дерз, дърз derz смел, дързък

дама dama дом

з- z- из, от

зер zer звер, звяр

зет zet сят, засят

зама zama същия, еднакъв ЗАМАН

зъмъ zymy змей, змия

золта zolt(a) злато, жълт

кер ker черен ЧЕР

кара kara планина

кист kist чист ЧИСТ

кента kenta чедо ЧЕНДА

керасо keraso череша ЧЕРАШО

рес res цар

скалме skalme нож, скалпел

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Темата е несериозна, както и "аргументите" на някои от участниците. Затова намирам, че не си струва да се дискутира по нея. Пример:

Иванко Тертер: Съществуващият тракийски речник изброява около 1400 думи, с определено индоевропейски характер. Много от тях имат преки съответствия с думи от славянските и балтийските езици, и дори германски.

Бих сравнил това "прозрение" само с изобретяването на колелото или по-добре на огъня. Към горните езици спокойно можем да прибавим хинди, пали, урду и даже "францушки". Веселба да пада! :laughing1:

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

СЛАВЯНИТЕ БИЛИ ТРАКИ И ОБРАТНО

Публикувано в: Нови книги — pavel @ 17:2

slavs.jpg

Праславянските племена. Част IІ (Б-К)

Автор: Чавдар Бонев

Раздел: Средновековна история, Балканският полуостров преди Аспарух

Издателство: БАН Марин Дринов

Народност: българска

ISBN: 9789549493146

първо издание, 2008 год.

меки корици, 260 стр.

Цена: 10,00 лв

http://www.knigabg.com/index.php?page=book&id=15015

.

Втората част на изследването Праслпвянските племена съдържа параграфи за племената, подредени в азбучен ред от Б до К. Номерацията е продължение на тази от първата част.

Изследването ПРАСЛАВЯНСКИТЕ- ПЛЕМЕНА предлага друг поглед върху проблемите за произхода на славяните и съдбата на тракийския етнос. Според тезата на автора римската експанзия в балкано-дунавските земи е предизвикала изселване на част от тракийското население на север. Преселниците намерили нови обиталища в земите между Северните Карпати и Балтийско море, междуречието Днестър - Днепър и долината на Тиса, Така се създали три праславянски племенни групировки - ВАНТИ (ВЕНЕДИ), АНТИ и ГАНТИ. През VI в. западната групировка получила ново название СКЛАВИНИ, което се наложило като обш, етноним за трите клона. Така в изследването е показано, че славяните са потомци на тракийските изселници от балкано-дунавските земи. Отхвърлена е общоприетата днес теза за прикарпатска прародина на славяните. Авторът използва названието праславяни за периода до края па V в. и с него са означени траките по двата бряга на Дунав. Проследява се формирането на праславянските (тракийски) племена и преселението при римското завладяване.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

През миналата година автохтонството извоюва още една решителна победа в гигантския сблъсък срещу неправдата в българската история!

Оказа се ,че човек може и да придобие докторска дисертация с автохтонна теза.Точно това дръзко,решително и истиннолюбиво направи новия доктор Ч.Бонев!

Доста добре аргументирано ,след обстоен интердисциплинарен подход /работейки с методиката на различни науки:1/Писмен изворов материал; 2/Топонимия ;3/Археология; 4/Етнология ;5/Картография ; 6/Диалектология;/ автора отхвърли битуващата теза за прародината на славяните в Прикарпатите и предложи правилен поглед върху произхода на славяните и съдбата на част тракийския етнос.Бягайки от римската експанзия на Балканите, тракийското население,частично се преселва на севр между земите на Северните Карпати и Балтийско море,междуречието на Днестър-Днепър и долината на Тиса.Така са оформени три праславянски племенни групи -вандали/венди,венети/,анти и ганти.Последната групировка получила името СКЛАВИНИ.

Аз тия които са го избрали за "доктор" бих ги уволнил без право някога да заемат държавни длъжности по някакъв начин свързанио с историческа наука (включително да преподават в основно училище) до живот.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Понеже се цитира wiki - то може да разгледате страниците за тракийски език и на други езици,например:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

http://en.wikipedia.org/wiki/Thracian_language

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Траките на север от Хемус са се романизирали, а на юг от Дунав са се гърцизирали.

Славяните са се смесвали с аспаруховите българи и последните са били принудени да проговорят на славянски със закон през 893 г. провъзгласен на така наречения събор в Плиска след преврата и ослепяването на кан Расате предвождан от подкрепяния от Константинопол Симеон - възпитаник на магнаурската школа и патриарх Фотий.

Някой историци наричат събитието "църковен събор в Преслав" но това не отговаря на истината понеже Преслав все още не е бил построен по това време.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Бих написал нещо грубо, но само ще си го помисля. Темата е напълно ненаучна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сега я видях тази тема, мислех за някои от написаните неща даже без да съм я чел, хм.

но това което си мислех го споменах на някои :)само си мислех, че са минали освен дирекно на североисток, а и през малаазия.

Сега разбрах защо са ме гледали така остро.

Като дете бях решил да изобретявам презерватива , после рзбрах, че вече го е имало :)

Като се научих да си връзвам обувките се оказа че ги връзвам по друг начин, уви нямаше популярност защото беше малко по-сложен за 2 панделки, това не ми пречи да не знам вие как си ги връзвате, защото аз си ползвам още моя начин и напук не научих другия.

Понякога има събития които те изреварват , понякога ти изреварваш събитията, но не знаеш за това.Това не ни дава основание да СПРЕМ.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 месеца по късно...
 • Потребител

Човекът е крайно некомпетентен по отношение на славянските езици. Да не говорим за балтийските. Това е.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Според мен, трябва сериозно да се помисли върху книгата на д-р Чавдар Бонев. Обърнете внимание, той не е доктор по ветеринарна медицина, а по археология и не работи в Института по млечно животновъдство, а в Института по Балканистика, а книгата не е издание на издеталска къща Залмоксис 2001, гр. Смядово, а на издателството на БАН! Както обичат да се аргучментират някои съфорумци, това е "официалната теза" :!!!:

май ще се наложи да се преосмисли, дали мястото на темата е в този раздел.

Редактирано от Ka40
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Чел съм и трите тома на Бонев. Проблемът при него е (и не само при него), че дърпа чергата към себе си, докато за много от примерите му има повече от 1 (неговата) етимология. За мен лично е много странно как може да съставиш едно 20 или 30% от етимологиите си на базата само на една дума - "праславянското" (разбирай тракийското) АП - "вода".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чел съм и трите тома на Бонев. Проблемът при него е (и не само при него), че дърпа чергата към себе си, докато за много от примерите му има повече от 1 (неговата) етимология. За мен лично е много странно как може да съставиш едно 20 или 30% от етимологиите си на базата само на една дума - "праславянското" (разбирай тракийското) АП - "вода".

Те вече май станаха 4. Аз не съм ги чел, само съм ги преглеждал. И нямам намерение да ги чета. Проблемът не е в изводите му, не е и в методиката на "изследването". Проблемът е че както казах, тази книга не е издание на издателска къща Залмоксис 2001 гр. Смядово, на Българската академия на науките, а човекът който ги пише, не е инженер, ветеринар, счетоводител или преводач от турски, а доктор, работещ в престижен институт на БАН, при това не институт по ядрена физика или биохимия, а институт занимаващ се конкретно с тези проблеми. А това вече е много сериозен проблем. През последните години автохтонството придобива статут на академична теза. При това Ч. Бонев не е единственият сред представителите на академичната история.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тука, само разни Ешберюховци ми обясняват и разясняват ,без ни най-,алко да са чели нещо от български траколози , като Г. Михайлов и Зл. Гочева.
Няма такова нещо Ешберюхе!
В Малка Скития има намерени в съотношения най-малко пет към едно, съответно гръцки и латински надпси. Предпоставената ти теза умря оше по времето на комунизма и преди него ,но това ,че ти живееш в друго ''тюрско'' измерение си е твое право.
Когато създавах темата , Качо си беше на място. По-миналото лято говорих с един археолог от Плиска , забравил съм му името, който е съученик на Бонев. Той също потвърди, че май неговите тези ще излезат верни. Това са вече двама професионални археолози. Ще има още , а томовете също ще се увеличават.
Ще трябва да добавя, че и двамата , съвсем не прилагат към тази категория българите, които считат за съвършенно различен етнос.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Бих написал нещо грубо, но само ще си го помисля.

Бележка на модератора.

Де да можеха всички потребители да общуват помежду си така!... Нямаше да има обидени потребители.

И нямаше да има нужда от модераторска намеса. И оплаквания от нея от страна на някой, който не умее да спазва правила, с които се е съгласил ПРЕДИ да се регистрира.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

То май при оценяването на БАН институтите по тракология и балканистика са били препоръчани за закриване. Проблемът на това изследване е, че археолог се опитва да се прави на езиковед. Освен това книгите нямат редактор. Може поредицата да е пусната с цел да се отчете някаква дейност на института и неговите сътрудници (публикации, монографии). Което е чест номер в БАН.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

То май при оценяването на БАН институтите по тракология и балканистика са били препоръчани за закриване. Проблемът на това изследване е, че археолог се опитва да се прави на езиковед. Освен това книгите нямат редактор. Може поредицата да е пусната с цел да се отчете някаква дейност на института и неговите сътрудници (публикации, монографии). Което е чест номер в БАН.

В този институт имат и едно друго попадение - техен кадър "доказва" прабългарският произход на Кирил и Методий. Ако не са лъжа уж произлизали от Телериг. При това тази теза е публикувана в сборник в чест на В.Тъпкова-Заимова, издание на Института по балканистика!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...