Отиди на
Форум "Наука"

Връзката Бактрия - българи: реални хипотези или научна фанастика


Recommended Posts

 • Потребители

Към създаването на подобна тема ме подтикна непосредствено изказването на Елемаг в темата за "13 мит":

Ако позволите един въпрос - защо 77. (Ziezi ex quo Vulgares.) се намира на един ред с 186. Hi omnes Bactriani ?

Както и многобройните (натрапчиви) твърдения за Бактрия и нейната древна столична област Балх като географска област, свързана по някакъв начин с древните българи.

Известно е, че с подобни твърдения е ангажиран най-вече проф. Петър Добрев, но не само той.

За областта Бактрия не е известно много. Предполага се, че от най-дълбока древност (векове преди н. е.) Бактрия е персийска сатрапия (провинция). След разгрома на персийската държава от Александър Македонски, Бактрия става част от новообразуваната империя на Селевкидите, но през 255 г. пр. н. е. гръцките й управници успяват да се отделят. Държавата (т. нар. гръко-бактрийско царство) съществува самостоятелно до към 125 г. пр. н. е., съдавайки интересен синтез между гръцката и местна куртурни традиции. Някои автори подчертават изключително силното елинско влияние - по-силно дори от това в районите разположени по Източното Срездиземноморие, поради значителното количество гръцки изселници.

Дотук нищо за прабългарите - нищо, което може да се свърже с тях!

След 125 г. пр. н. е. следват няколко вълни от индоевропейски завоеватели от север - саки, последвани от юежчи (кушани). Тук бихме могли да търсим някакви връзки с древните българи, но......Тогава Бактрия просто престава да се нарича Бактрия. А по-голямата част от нейното население е изтребено.......

Съвсем отделен е въпросът за присъствие на прабългари (дори да предположим, ча такива идват в състава на новите завоеватели) на собствено "бактрийска територия" - т. е. това, което в миналото е било наричано Бактрия.

Аз лично се съмнявам в това. Вероятно е, народи, сродни в културно и езиково отношение с древните българи да са населявали тази територия, но кракът на нашите предци, преселили се по-късно на Балканите, най-вероятно никога не е стъпвал там - (За нагледност - става дума за днешните Северен Афганистан, Южен Узбекистан и Западен Таджикистан).

Това е моето мнение. Изследването на древна Бактрия може да даде някакви паралели, ако приемем че става дума, за родствени на прабългарите народи. Но не може да ни даде нищо за самите прабългари (на Авитохол и по-късно Аспарух), които никога не са обитавали този район.

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 56
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребители

О общи линии съм съгласен с написаното.

Етногенезът на (пра)българите се осъществява през късната античност и ранното средновековие в териториите на Източна Европа намиращи са основно север от Кавказ. В този етногенез участват най-вече индоевропейски народи (предимно ираноезични), както и някои тюркоезични.

Повечето от тях са преселници от Азия и поради това търсенето на т.нар. "прародина" има своите основания.

Тук обаче, трябва да се уточни, че не става въпрос за прабългарите, а по-скоро за "пра-прабългарите"!

Това има за цел (чрез изследване на етническите и културни паралели) да разкрие една по-пълна картина на техния произход, култура и бит.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
О общи линии съм съгласен с написаното.

Етногенезът на (пра)българите се осъществява през късната античност и ранното средновековие в териториите на Източна Европа намиращи са основно север от Кавказ. В този етногенез участват най-вече индоевропейски народи (предимно ираноезични), както и някои тюркоезични.

Тук обаче, трябва да се уточни, че не става въпрос за прабългарите, а по-скоро за "пра-прабългарите"!

Това има за цел (чрез изследване на етническите и културни паралели) да разкрие една по-пълна картина на техния произход, култура и бит.

Терминът "етногенезис" е много коварен и затова предлагам на него да посветим отделна тема. Етногенезисът на съвременните англичани не приключва с преселението на англите и саксите на острова през 5 - 6 век. Напротив - тогава той започва. Това обаче няма никакво отношение към неоспоримия факт, че ядрото на съвременните англичани е формирано от племена, живели на територията на днешна Северна Германия, Дания и Холандия.

По същия начин, когато говоря за прабългарите преди тяхното идване в Източна Европа (северно от Дунава), аз говоря за едно хипотетично ядро на прабългарите (което безспорно е съществувало). Това ядро по-късно става част от нашия съвременен български етнос, който днес е вече славянски (но това е друга тема).

Та въпросът беше, дали прабългарите или да кажем, хората, формирали тяхното етническо ядро, някога са стъпвали на територията на историческата Бактрия?

Моят отговор е НЕ! Това, обаче не означава, че такова ядро по това време не е съществувало. Напротив - данните от Именника, колкото и дискусионни да са, индикират за историческа памет, и следователно наличие на прабългарско етническо ядро поне от 2 век от н. е., а най-вероятно и преди това.

Прабългарите, по мое мнение, са населявали територии северно от това, което някога е било наричано Бактрия и по-късно, в контекста на общата миграционна вълна на индоевропейските народи се се озовали в Източна Европа - първоначално Поволжието, Южна Русия и Украйна.

Това не изключва абсорбирането на нови племена и народи по пътя на основното ядро и тяхното влияние върху етногенезиса, културата и езика на прабългарите. Напротив - това е нещо нормално и се е случвало с всички други народи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Разбира се, че има връзка, и тя не е научна фантастика! Просто трябва да се хвърли по-задълбочен поглед върху фактите.

Първо трябва да се отбележи това, че в тези земи от близо 2000г пр.Хр. е съществувала развита цивилизация с градове и т.н.

Именно от там са се появили Персите и Индо-Ариите и са се заселили на Юг към Персийския залив и Югоизток към Индия.

От тези земи тръгва и Зороастризма, както и всички негови огнени ритуали.

Името Бактра е Гръцко, Персийско или Арабско, и можеби това е било първото име на града, но не то е важно, а по-важно е как месните са наричали и все още наричат реката до която се намира града. Те я наричат БАЛК и тя е приток на Амударая!

Bactria, the territory of which Bactra was the capital, originally consisted of the plain between the Hindu Kush and the Āmū Daryā with its string of agricultural oases dependent on water taken from the rivers of Balḵ (Bactra), Tashkurgan, Kondūz, Sar-e Pol, and Šīrīn Tagāō. This region played a major role in Central Asian history. At certain times the political limits of Bactria stretched far beyond the geographic frame of the Bactrian plain.

Бактрийците са говорели на източно ирански език, като той е бил много близък до Согдианския и Зороастрийския език на който е написана книгата Авеста.

Именно този зороастрийски език трябва да се изучи подробно, зада се види каква е връзката с българите. И тук става на въпрос не за така наречените пра-българи, а за съвременните българи. Ако съществува връзка между Съвременния български език и Авестийския език, то логично този език ни води назад през 3-то българско царство, 2-ро българско царство, 1-во българско царство, Велика България, Кавказка българия и още по назад към прабългарите.

Такива думи-връзка в съвременния български език са - Шетам, Бива, Ако, Аз/Яз, Баеш, Бай, Бреме, Бран, Бог, Вир, Четри, Да, Не, Дъжд, Дете, Дар, Дан, Държа, Дебна, Десен, Ден, Доближен, Достоен, Дразня, Художник, Творец, Дума, Гъдел, Гадина, Гатанка, Гоня, Говедо, Хващам, Имам, Изобилие, Из, Жена, Мъж, Къде, Карам, Къща, Кърпа, Ко, Крада, Край, Мъртъв, Месо, Мозък, Първи, Буден, Прося, Ред, Ридая, Ручей, Шавам, Ща, Топлина, Върша ........ ! Някой от тези думи ги има единствено и само във Българския и Авестийския езици!

Та въпроса дали

прабългарите или да кажем, хората, формирали тяхното етническо ядро, някога са стъпвали на територията на историческата Бактрия?

е аналогичен на въпроса дали прадедите на днешните бели австралийци са стъпвали в Англия, или дали прадедите на Аржентинците са били в Испания!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

За да се докаже, че прабългарите са населявали в някакъв период Средна Азия (без значение дали става въпрос за Бактрия, Согдиана, Фергана, Тарим) това означава да се докаже, че в този район е фиксиран етнонимът "българи". Това мисля за сега не е направено безспорно. Трудностите при това са обективни, тъй като редица народи населяващи този район са известни предимно от китайски източници или от други източници, но специално самоназванията на народите са неизвестни (а почти единодушно е прието, че "българи" е самоназвание).

Според мен прабългарите са формират някъде в началото на новата ера, по времето когато от масива на сарматите са отделят аланите. Друга част от сарматите се смесва с преселници от средна азия (кушани?-тохари?-усуни?) и дава основата на прабългарите. Това разбира се е моя хипотеза, която няма някакви особени претенции да бъде изцяло вярна - това ще се види в бъдеще.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
За да се докаже, че прабългарите са населявали в някакъв период Средна Азия (без значение дали става въпрос за Бактрия, Согдиана, Фергана, Тарим) това означава да се докаже, че в този район е фиксиран етнонимът "българи". Това мисля за сега не е направено безспорно. Трудностите при това са обективни, тъй като редица народи населяващи този район са известни предимно от китайски източници или от други източници, но специално самоназванията на народите са неизвестни (а почти единодушно е прието, че "българи" е самоназвание).

Според мен прабългарите са формират някъде в началото на новата ера, по времето когато от масива на сарматите са отделят аланите. Друга част от сарматите се смесва с преселници от средна азия (кушани?-тохари?-усуни?) и дава основата на прабългарите. Това разбира се е моя хипотеза, която няма някакви особени претенции да бъде изцяло вярна - това ще се види в бъдеще.

Освен китайски, за района има и достатъчно много местни извори, в това число и бактрийски надписи. В тях обаче етнонимът "българи" никъде не се споменава. Явно бактрийците не са знаели, че били българи. Мисля, че е изрично да споменавам, че етнонима "българи" не се споменава в нито един от многобройните тюркски надписи, нито в по-късни извори за района на Бактрия, Памир, Тян Шан, Алтай или степите на Казахстан. Така че тезата "Добрев" (и Петър и Иван) издиша. Така че си прав. Етнонимът "българи" за пръв път е регистриран в земите западно от Волга, а произходът им без съмнение трябва да се свърже със сарматите. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Етнонимът "българи" за пръв път е регистриран в земите западно от Волга, а произходът им без съмнение трябва да се свърже със сарматите.

Пък сарматите или предците им ама никога, никога, не са минавали на изток от Волга /Итил/... Защото всички пътища, както знаем "водят към Рим", а той е винаги на запад за нас. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Разбира се, че има връзка, и тя не е научна фантастика! Просто трябва да се хвърли по-задълбочен поглед върху фактите.

Именно за такъв подход пледирам и аз.

От тези земи тръгва и Зороастризма, както и всички негови огнени ритуали.

Името Бактра е Гръцко, Персийско или Арабско, и можеби това е било първото име на града, но не то е важно, а по-важно е как месните са наричали и все още наричат реката до която се намира града. Те я наричат БАЛК и тя е приток на Амударая!

Има различни теории за "тръгването" на зороастризма. Но дори да приемем, че той тръгва оттам и че имало някаква река с име Балк, какво общо има това с прабългарите?!

Бактрийците са говорели на източно ирански език, като той е бил много близък до Согдианския и Зороастрийския език на който е написана книгата Авеста.

Радвам се за бактрийците и техния език, но какво общо има това с прабългарите?!

Именно този зороастрийски език трябва да се изучи подробно, зада се види каква е връзката с българите. И тук става на въпрос не за така наречените пра-българи, а за съвременните българи. Ако съществува връзка между Съвременния български език и Авестийския език, то логично този език ни води назад през 3-то българско царство, 2-ро българско царство, 1-во българско царство, Велика България, Кавказка българия и още по назад към прабългарите.

Сигурно ще те изненадам, но езикът на който е написана Авеста е изучен много отдавна и много подробно. С въпроса от десетилетия се занимават водещи лингвисти от САЩ, Русия, Иран, Индия, Великобритания.

Колкото за "връзка" между авестийски и съвременен български - такава безспорно има, както има и подобна връзка на авестийски с английски, руски, немски, гръцки, албански, италиански, испански, шведски, хинду, полски и норвежки. Просто езикът (авестийски) е един от многото в индоевропейското езиково семейство. На никого обаче не му хрумва щурата мисъл, че поради този факт, прадедите на днешните немци са обитавали Афганистан! :w00t:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Според мен прабългарите са формират някъде в началото на новата ера, по времето когато от масива на сарматите са отделят аланите. Друга част от сарматите се смесва с преселници от средна азия (кушани?-тохари?-усуни?) и дава основата на прабългарите. Това разбира се е моя хипотеза, която няма някакви особени претенции да бъде изцяло вярна - това ще се види в бъдеще.

По-горе помолих да не разглеждаме въпросите на етногенезиса, "смесването", "омесването" и "размесването". Етногенезисът сам по себе си е важен, но в конкретния случай не ни интересува.

Предлагам да се съсредоточим, доколкото знаем нещо, върху етническото ядро, изначален носител на прабългарския етнос и етноним. Смятам, че такова етническо ядро е съществувало още преди идването на българите в Източна Европа. Защо смятам така?

Допускането, че прабългарите се формират като изначален етнос в Източна Европа е нереално, защото няма друг подобен пример.

Групите народи, за които бихме могли да твърдим, че се обособяват като етнически ядра (забележете, ядро на групи народи) в Европа, населяват континента от хиляди години, от незапомнени времена - например: германци, славяни, балтийци. Едва след това, и то в съсвсем ново време (от историческа перспектива) се формират отделните германски, славянски и балтийски етноси.

За източноиранските народи, към които се приема че принадлежат и прабългарите, такова формиране в Европа е напълно изключено. Те пристигат хиляди години по-късно и никой не им дава време за такова етническо развитие и обособяване.

Остава вероятността, прабългарите (или хората, образуващи тяхното етническо ядро) да са пристигнали в Европа (западно от Волга) като вече обособена общност.

Продължилият етногенезис, при който това първоначално ядро абсорбира други племена (сродни или не толкова), е без значение за тази тема.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Според мен прабългарите са формират някъде в началото на новата ера, по времето когато от масива на сарматите са отделят аланите.

Този момент ме заинтересува. Може би Елемаг трябва да поясни какво има предвид под "отделянето на аланите от сарматите".

В потвърждение на предположението, че прабългарите идват в Европа като вече формирана общност, следва да се отбележи следното за аланите:

Аланите са локализирани именно като "алани" първоначално извън Европа и по-късно се преселват вече като обособена етническа група в Европа. Така е поне според китайските хроники, които определят точното местоположение на държавата "Alanliao" в Централна Азия, при това в един сравнително късен период (2 век от н. е.).

Съответната хроника "Хоу Ханшу" ("История на късната династия Хан") е запазена в препис от 5 век и обхваща събитията между 1 - 3 век от н. е.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хърсик І - ІІ век северно от Кавказ невероятно ли ти звучи като място на българския етногенезис?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Хърсик І - ІІ век северно от Кавказ невероятно ли ти звучи като място на българския етногенезис?

На въпроса съм отговорил малко по-горе. Но иначе не ми харесва обръщението, още повече, когато идва от страна на един "модератор".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Тука пиша в качеството на участинк във форума а не на "модератор".когато почна да пиша като "модератор" ти първи ще разбереш.А някакви доказателства че българите се формират още в Азия?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Тука пиша в качеството на участинк във форума а не на "модератор".когато почна да пиша като "модератор" ти първи ще разбереш.А някакви доказателства че българите се формират още в Азия?

Посочих, че обръщението ти е недопустимо дори за един "участник във форума", що оставало за модератор.

Сега разбра ли ме?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Този момент ме заинтересува. Може би Елемаг трябва да поясни какво има предвид под "отделянето на аланите от сарматите".

В потвърждение на предположението, че прабългарите идват в Европа като вече формирана общност, следва да се отбележи следното за аланите:

Аланите са локализирани именно като "алани" първоначално извън Европа и по-късно се преселват вече като обособена етническа група в Европа. Така е поне според китайските хроники, които определят точното местоположение на държавата "Alanliao" в Централна Азия, при това в един сравнително късен период (2 век от н. е.).

Съответната хроника "Хоу Ханшу" ("История на късната династия Хан") е запазена в препис от 5 век и обхваща събитията между 1 - 3 век от н. е.

Когато писах за отделянето на аланите исках да подчертая хронологическия период, в който очевидно се осъществява някакво по-значително разместване на племена и народи.

Иначе отделянето на аланите от сарматите, според мен следва една схема, която е близка до тази свързана с отделянето на сарматите от масива на скито-сакските племена. Сарматите се консолидират някъде на изток от Волга и след това нахлуват в Европа, изтласкват и асимилират остатъците от скитите. След това заели една доста обширна територия, под влиянето на географски и вероятно исторически фактори започват да се диференцират на различни племенни групи (което съвсем не означава, че при нахруването си в Европа трябва да се били абсолютно хомогенни). Част от сарматите остават на изток от Волга, т.нар. източни сармати - китайските хроники отбелязват страната Янцай, която вероятно се локализира някъде между Прикаспието и Арал, но не твърде навътре в Азия. В последствие там се консолидира аланския етнос, който нахлува в Европа и е отбелязан от западните хронисти. Китайската хроника, която ти посочваш също индикира тази промяна и в нея страната Янцай вече се нарича Аланляо.

Забележи, че китайските хроники все пак отбелязват аланите, но защо не отбелязват българите, ако те са съществували в Азия с този етноним?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Колкото за "връзка" между авестийски и съвременен български - такава безспорно има, както има и подобна връзка на авестийски с английски, руски, немски, гръцки, албански, италиански, испански, шведски, хинду, полски и норвежки. Просто езикът (авестийски) е един от многото в индоевропейското езиково семейство. На никого обаче не му хрумва щурата мисъл, че поради този факт, прадедите на днешните немци са обитавали Афганистан! :w00t:

Всичко това добре, но между всички тези индо-европейски езици има по-малка или по-голяма дистанция. И в зависемост от тези дистанции езиците са групирани в групи - германски, славянски, романски и т.н. Въпросните дистанции между езиците са от значение и ако гръцкия, албанския, италианския, испанския, шведския, полския и норвежкия езици са като трети или четвърти братовчеди, то българския и авестийския приличат на братя, единия загинал незнайно къде, а другия еволюирал.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Всичко това добре, но между всички тези индо-европейски езици има по-малка или по-голяма дистанция. И в зависемост от тези дистанции езиците са групирани в групи - германски, славянски, романски и т.н. Въпросните дистанции между езиците са от значение и ако гръцкия, албанския, италианския, испанския, шведския, полския и норвежкия езици са като трети или четвърти братовчеди, то българския и авестийския приличат на братя, единия загинал незнайно къде, а другия еволюирал.

Това е извън темата, но все пак да отбележа - съвременният български език е славянски език. Такова е мнението на хората, специалисти в тази област - от Ню Йорк до Москва и от Нарвик до Кейптаун. Фактът е неоспорим. Авестийският не може да бъде по-близък по лексикален състав до съвременния български език в сравнение, с който и да е славянски или дори балтийски език.

Има издадени речници и дори граматики на авестийски език. Има ги и в нета. Ако се интересуваш, погледни ги. След това ни кажи, ако видиш нещо познато.........

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Иначе отделянето на аланите от сарматите, според мен следва една схема, която е близка до тази свързана с отделянето на сарматите от масива на скито-сакските племена. Сарматите се консолидират някъде на изток от Волга и след това нахлуват в Европа, изтласкват и асимилират остатъците от скитите. След това заели една доста обширна територия, под влиянето на географски и вероятно исторически фактори започват да се диференцират на различни племенни групи (което съвсем не означава, че при нахруването си в Европа трябва да се били абсолютно хомогенни). Част от сарматите остават на изток от Волга, т.нар. източни сармати - китайските хроники отбелязват страната Янцай, която вероятно се локализира някъде между Прикаспието и Арал, но не твърде навътре в Азия. В последствие там се консолидира аланския етнос, който нахлува в Европа и е отбелязан от западните хронисти. Китайската хроника, която ти посочваш също индикира тази промяна и в нея страната Янцай вече се нарича Аланляо.

Забележи, че китайските хроники все пак отбелязват аланите, но защо не отбелязват българите, ако те са съществували в Азия с този етноним?

Това е интересен въпрос. Все пак оставам на мнение, че в Източна Европа не е формирано нито едно етническо ядро на нов етнос от източноирански произход. Просто такъв пример няма. Потвърждава го и историята с аланите. Защо трябва да приемем, че прабългарите са били изключение от всички останали?

По-горе обясних как стоят нещата с германци, славяни и балти, за разлика от източните иранци.

Вероятно от средата на Първо хилядолетие пр. н. е. се наблюдава перманентен процес на миграция на източноирански народи към Европа. Те идват по различно време и включват различни групи от племена. Имената на повечето от тези племена и народи са ни неизвестни и ние никога няма да ги научим.

В историята те са маркирани просто като големи масиви от племена, без собствени етноними, без собствена история. Това са т. нар. скити, по-късно сарматите.

(Сред микроскопичните изключения, когато някои от имената на тези племена стават известни са българите и аланите; имало е и други разбира се.)

Такъв е бил погледът на тогавашните грамотни европейци - древните гърци и римляните - те гледат на източните иранци като на маса, не като на разнообразие от различни етноси. Когато част от тази маса започва да им създава проблеми, те много бързо им научават имената.

Това от западна перспектива.

Сега да погледнем от източна, от китайска перспектива. Тя е огледална, т. е. абсолютно същата. По-далечните народи, китайците по принцип не наричат с тяхното етническо име, а с някакъв събирателен термин, подобно на древните гърци.

Най-често дори изобщо не ги наричат никак - обозначават ги като "народът на държавата Х", където Х е географски термин.

Още по-сложно стоят нещата, когато трябва да се разграничават отделни племенни групи в големи масиви - напр. племената, включващи древните дин-лини от Алтай или кушаните (юежчи). За китайците това е "тъмна Индия", така че не можем да искаме непременно имена и етноними.

Това е моето мнение

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Това е извън темата, но все пак да отбележа - съвременният български език е славянски език. Такова е мнението на хората, специалисти в тази област - от Ню Йорк до Москва и от Нарвик до Кейптаун. Фактът е неоспорим. Авестийският не може да бъде по-близък по лексикален състав до съвременния български език в сравнение, с който и да е славянски или дори балтийски език.

Има издадени речници и дори граматики на авестийски език. Има ги и в нета. Ако се интересуваш, погледни ги. След това ни кажи, ако видиш нещо познато.........

Българския език е славянски, но това е защото славянските езици са природени братя на българския и авестийския. А относно авестийската лексика съм чел и съответно съм дал няколко аналога с българските думи и линк към още много.

Сарматския, скитския или ирански произход на българите се подкрепя от проучванията на останалите южни славяни!!! И хърватите и сърбите имат много интересни ирански и сарматски теории за техния произход! Така че вероятността южните славяни да са изначално скитски/сарматски ираноезични народи чийто език е наречен по късно славянски е голяма.

Хърватите също стигат до заключението че са били в Бактрия, а това мисля е по темата. :)

migrationjh8.gif

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В иранския епос Шахнаме е споменат един от туранските владетели - Garsivaz, владетеля на Balghar! Къде е това място, град или страна Балгар не пише, но явно е някъде над Иран, в Туран, където е и Бактрия.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Това е интересен въпрос. Все пак оставам на мнение, че в Източна Европа не е формирано нито едно етническо ядро на нов етнос от източноирански произход. Просто такъв пример няма. Потвърждава го и историята с аланите. Защо трябва да приемем, че прабългарите са били изключение от всички останали?

По-горе обясних как стоят нещата с германци, славяни и балти, за разлика от източните иранци.

Вероятно от средата на Първо хилядолетие пр. н. е. се наблюдава перманентен процес на миграция на източноирански народи към Европа. Те идват по различно време и включват различни групи от племена. Имената на повечето от тези племена и народи са ни неизвестни и ние никога няма да ги научим.

В историята те са маркирани просто като големи масиви от племена, без собствени етноними, без собствена история. Това са т. нар. скити, по-късно сарматите.

(Сред микроскопичните изключения, когато някои от имената на тези племена стават известни са българите и аланите; имало е и други разбира се.)

Такъв е бил погледът на тогавашните грамотни европейци - древните гърци и римляните - те гледат на източните иранци като на маса, не като на разнообразие от различни етноси. Когато част от тази маса започва да им създава проблеми, те много бързо им научават имената.

Това от западна перспектива.

Сега да погледнем от източна, от китайска перспектива. Тя е огледална, т. е. абсолютно същата. По-далечните народи, китайците по принцип не наричат с тяхното етническо име, а с някакъв събирателен термин, подобно на древните гърци.

Най-често дори изобщо не ги наричат никак - обозначават ги като "народът на държавата Х", където Х е географски термин.

Още по-сложно стоят нещата, когато трябва да се разграничават отделни племенни групи в големи масиви - напр. племената, включващи древните дин-лини от Алтай или кушаните (юежчи). За китайците това е "тъмна Индия", така че не можем да искаме непременно имена и етноними.

Това е моето мнение

Наистина, много точна картина според мен! И точно конкретиката на засичането на западни и китайски (а може и кавказки) източници може да даде по-точни отговори. Както и сравнителната археология...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
В иранския епос Шахнаме е споменат един от туранските владетели - Garsivaz, владетеля на Balghar! Къде е това място, град или страна Балгар не пише, но явно е някъде над Иран, в Туран, където е и Бактрия.

Може да е Балхара, за която далеч не е сигурно, че е българска...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ САРМАТОВ

Тезисы докладов международной конференции

14-16 сентября 1994 года, Волгоград

http://annals.xlegio.ru/sarmat/piiks.htm#01

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Balghar! .. където е и Бактрия.

--------------------------

Може да е Балхара, за която далеч не е сигурно, че е българска...

Имаме новина. Какво значи "българска" в разглеждания период и чия ще е била, ако не е "българска"? Само да не е това, което си мисля, че е била "източно-романска", "далечен източно-романски изток"?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...