Отиди на
Форум "Наука"

ПОМОЩ! Спешно! Височини в триъгълник


Recommended Posts

 • Потребител

отговорът на задачата с трапеца е:

приемаме че АЕ =x ,ЕБ=2х

то тогава ДЦ=3/5*3х

S на трапеца =(АБ+ЦД)/2*h=(3х+3/5*3х)/2*h=(15/5х+9/5х)/2*h=24/5х/2*h=12/5х*h=2,4х*h

S на трапеца =2,4х*h

S на триъгълника АЕД=АЕ*h/2=х*h/2

S на триъгълника/S на трапеца = (х*h/2)/(2,4х*h)=(х*h/х*h)/(2,4*2)=1/4,8=10/48=5/24=(5/6)/4=(5/6*25)%=20,5/6% ((125/6)%)

надявам се че е вярно и съм ти помогнал :biggrin:

Редактирано от radi99
Link to post
Share on other sites
 • Мнения 53
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Популярни мнения

С удоволствие бих изпълнил молбата ви, млада госпожице, обаче да пукна ако знам какво се учи в 6-ти клас... 1 + 2 + 3... + n се нарича "аритметична прогресия". Сумата е равна на n * (n + 1) / 2

Лицето на триъгълника е равно на a * ha / 2 = b * hb / 2 = c * hc / 2 За да съществува триъгълника, трябва a < b + c Ако заместиш стойностите и сметнеш, ще откриеш отговора (който е отриц

Мьоля, пак заповядай.

 • Потребител

Ето по-съкратено решение:

Долната основа на трапеца е 3х, а горната основа е 60 процента от 3х .

Пишем формулата за лице на трапец с тези данни и височина Н .

Триъгълника АЕД има страна АЕ= х ,тъй като е една трета от долната основа на трапеца.

Височината на триъгълника също е Н, като на трапеца.

Пишем формулата за лице на триъгълник АЕД.

Съставяме отношението на лицето на трапеца към лицето на триъгълника и получаваме 24/5.

Сега изчисляваме х% от лицето на трапеца е равно на 5/24 от лицето на триъгълника и

получаваме отговор 20 и 5/6 % е лицето на триъгълника от лицето на трапеца.

Не знам дали е вярно, но това е моето предложение за решение.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Може ли да ми помогнете за следните задачи:

1. Дадено е множеството А={1,2,3,...,100}, състоящо се от първите 100 естествени числа. Да се намери броят на подмножествата на А, сборът на елементите на които е 5035

2. Сборът на три различни ест. числа е 2012. Като разделили най- голямото на най- малкото от тях, се получило частно 2 и остатък 3. Разликата на двете по-малки числа е 3.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Нека трите числа са : x, x-3, z /в условието е казано,че двете по-малки числа се различават с 3/

Първото уравнение е : x+x-3+z=2012 2*х+z=2015

Второто уравнение е : z/х=2 с остатък 3 2*х+3=z

Заместваме в първото с второто и получаваме: 4*х+3=2015 х=503

z=1009

Другото число е 500

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Това, за което ще ви помоля е доста глупаво, ама не мога да измисля...

Може ли някой да ми представи като сбор 15 от различни етсествени числа?(27 сбора)

Редактирано от Little Bad Girl
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Това, за което ще ви помоля е доста глупаво, ама не мога да измисля...

Може ли някой да ми представи като сбор 15 от различни етсествени числа?(27 сбора)

Това е и решението на една от горните задачи :)

Може ли да ми помогнете за следните задачи:

1. Дадено е множеството А={1,2,3,...,100}, състоящо се от първите 100 естествени числа. Да се намери броят на подмножествата на А, сборът на елементите на които е 5035

сумата на числата от 1 до 100 е 5050. 5050 - 5035 = 15. т.е. трябва да се изключат всички комбинации на различни естествени числа чийто сбор е равен на 15.

01. 15

02. 1 + 14

03. 1 + 2 + 12

04. 1 + 3 + 11

05. 1 + 4 + 10

06. 1 + 5 + 9

07. 1 + 6 + 8

08. 1 + 2 + 3 + 9

09. 1 + 2 + 4 + 8

10. 1 + 2 + 5 + 7

11. 1 + 2 + 3 + 4 + 5

12. 1 + 3 + 4 + 7

13. 1 + 3 + 5 + 6

14. 2 + 13

15. 2 + 3 + 10

16. 2 + 4 + 9

17. 2 + 5 + 8

18. 2 + 6 + 7

19. 2 + 3 + 4 + 6

20. 3 + 12

21. 3 + 4 + 8

22. 3 + 5 + 7

23. 4 + 11

24. 4 + 5 + 6

25. 5 + 10

26. 6 + 9

27. 7 + 8

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Това е и решението на една от горните задачи :)

сумата на числата от 1 до 100 е 5050. 5050 - 5035 = 15. т.е. трябва да се изключат всички комбинации на различни естествени числа чийто сбор е равен на 15.

01. 15

02. 1 + 14

03. 1 + 2 + 12

04. 1 + 3 + 11

05. 1 + 4 + 10

06. 1 + 5 + 9

07. 1 + 6 + 8

08. 1 + 2 + 3 + 9

09. 1 + 2 + 4 + 8

10. 1 + 2 + 5 + 7

11. 1 + 2 + 3 + 4 + 5

12. 1 + 3 + 4 + 7

13. 1 + 3 + 5 + 6

14. 2 + 13

15. 2 + 3 + 10

16. 2 + 4 + 9

17. 2 + 5 + 8

18. 2 + 6 + 7

19. 2 + 3 + 4 + 6

20. 3 + 12

21. 3 + 4 + 8

22. 3 + 5 + 7

23. 4 + 11

24. 4 + 5 + 6

25. 5 + 10

26. 6 + 9

27. 7 + 8

MimSsS съм аз. Благодаря много!! :)):

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

MimSsS съм аз. Благодаря много!! :)):

Бел. Мод. Писането с повече от един никнейма не се толерира във форума.

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Ай лаф дис форум!

Ми туу!

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Бел. Мод. Писането с повече от един никнейма не се толерира във форума.

Не мога да направя нищо/ бях на друг комп и не си знаех паролата!

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Пиша две нови задачи . Дано някой успее помогне:

1. В една книжарница докарали сборници по математика,христоматии по литература и новия том на "Хари Потър", като всичките

докарани неща били повече от 1790 и по-малко от 1810. Първия ден от всички докарани сборници продали 1/7 част, от докараните

христоматии- 1/5 част,а от докараните книги Хари Потър- 4/49 части. Втория ден продадените неща били съответно 1/14,

1/30 и 1/3 част от докараните, а третия ден - съответно 1/5, 1/4 и 1/10 част от докараните. Колко книги били докарани в

книжарницата?

2. Да се намерят числата А=2абс1 и Б=1абс2 /т.е. петцифрени числа/, ако А/Б=21/12.

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Не мога да направя нищо/ бях на друг комп и не си знаех паролата!

Откакто човечеството откри писмеността преди повече от 5000 години, информацията вече може и да се записва на подходящ носител. Така че дерзай! :lightbulb::biggrin:

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Решение на задачата за книжарницата:

Означаваме сборниците по математика с А

означаваме христоматиите по литерат. с В

означаваме книгите Хари Потър с С

Сега ще напишем за всеки от трите дни по колко броя са продали:

1ден 2ден 3ден

А - 1/7 1/14 1/5

В - 1/5 1/30 1/4

С - 4/49 1/3 1/10

Най-малкото общо кратно на сборниците , т.е. на 7,14,5 е 70 А

Най-малкото общо кратно на литературите, т.е. на 5,30,4 е 60 В

Най-малкото общо кратно на книгите, т.е. на 49,3,10 е 1470 С

По условие 1790 < А+В+С < 1810 /От трите страни на това неравенство изваждаме 1470,т.е. С/

получаваме 320 < А+В < 340

За А избираме от 70,140, 210, 280 /кратни на 70/

За В избираме от 60,120, 180, 240 /кратни на 60/

така че сбора им да е между 320 и 340

Единствените, изпълняващи условието са А=210 и В=120

Следователно докараните книги в книжарницата са 210+120+1470=1800

Link to post
Share on other sites
 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

Здравейте,ако някой може да помогне за следните задачи:

Може ли в клетките на квадратна таблица с размери 5 на 5, да се запишат числата 1,2,3,4...25,

така че във всеки стълб сборът на няколко от записаните в него числа да бъде равен на сбора

на останалите числа в същия стълб? Обосновете отговора си!

Девет стола, разположени в редица, са запазени за шест ученика и трима професори. Тримата професори

пристигат преди шестте ученика и решават да седнат така , че всеки професор да бъде между двама ученика.

По колко различни начина професорите могат да изберат местата си?

Приятни празници!

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Здравейте! Тоя път е много много спешно... Поне едната задача трябва да е решена тая вечер или най- късно утре... Задачи от този тип абсолютно не разбирам... Благодаря предварително

1. Трима математици пътували в различни вагони на един влак. При спиране на влака всеки от тях започнал да брои пейките на перона, покрай който минавал вагона му. Те преброили съответно 22, 17 и 26 пейки. При отпътуването отново започнали да броят, като един от тях преброил 3 пъти повече пейки от другия. Колко пейки е преброил третият???

2. Петима приятели, Андрей, Борис, Васил, Георги и Димо, провели турнир по тенис на маса по двойки. Всеки двама изиграли точно по един мач срещу всеки двама от останалите. Мачовете завършили без равенства. Оказало се, че Андрей е загубил 12 мача, а Борис е загубил 6 мача. По колко мача е спечелил всеки играч?

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Ами третия математик е преброил 11 пейки.

Андрей нито един;

Борис шест;

Васко, Гошо и Димо по осем.

А в геймове как са завършили, за да обявим победителя ;)?

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Ами третия математик е преброил 11 пейки.

Андрей нито един;

Борис шест;

Васко, Гошо и Димо по осем.

А в геймове как са завършили, за да обявим победителя ;)?

Искам само да питам как разбрахте че преброил 11 пейки???

Пише в условието че мачовете са завършили без равенства...нищо друго за геймовете...

а и ще може ли малко по- подробно да ми обясните защото трябва да изпратя обяснения как съм стигнала до решението...ако може??? :tooth:

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Кой клас си ;)?

Ами добре, въпреки, че не го правим.

Когато влака спира на перона Математика който е най-близо до локомотива е преброил най-много пейки - 26, нека го кръстим А, следващия с 22 нека е Б, а последния със 17 нека бъде В. Когато влака тръгва отново нека остават Х пейки за броене. Токава А ще преброи Х, Б Х+4 (26-22), а В Х+9 (26-17).

От у-вието знаем, че единия е преброил 3 пъти повече от другия. Това може да е само Б, защото 3Х=Х+4 дава Х=2 (при другите възможностти се получава дроб 3Х=9+Х, Х=4,5 или отрицателно число 3(Х+4)=Х+9, Х=-1,5). Следователно А е преброил 2 пейки, Б 6 (2-те останали + 4-те до мястото на А), а В 11 (2-те останали и 9 до мястото на А).

Играли са се 15 мача, в 12 от тях А играе с един от приятелите си по схемата АБ - ВГ, АБ-ВД и АБ-ГД. След като А е загубил всички мачове, то всеки от приятелите му печели два мача в серията в която не играе с А и губи всички когато е с А. Серийте са 4 следователно всеки от Б,В,Г и Д ще спечели 3Х2 мача (4-тата серия с А няма да спечели нито един). Това прави 6 мача за всеки. Когато А не играе се играят 3 мача БВ-ГД, БГ-ВД и БД-ВГ. Тук пък Б губи всички мачове, защото по у-вие има само 6 победи. Следователно всеки от останалите трима печели по един мач.

Това за геймовете беше майтап ;).

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Кой клас си ;)?

Ами добре, въпреки, че не го правим.

Когато влака спира на перона Математика който е най-близо до локомотива е преброил най-много пейки - 26, нека го кръстим А, следващия с 22 нека е Б, а последния със 17 нека бъде В. Когато влака тръгва отново нека остават Х пейки за броене. Токава А ще преброи Х, Б Х+4 (26-22), а В Х+9 (26-17).

От у-вието знаем, че единия е преброил 3 пъти повече от другия. Това може да е само Б, защото 3Х=Х+4 дава Х=2 (при другите възможностти се получава дроб 3Х=9+Х, Х=4,5 или отрицателно число 3(Х+4)=Х+9, Х=-1,5). Следователно А е преброил 2 пейки, Б 6 (2-те останали + 4-те до мястото на А), а В 11 (2-те останали и 9 до мястото на А).

Играли са се 15 мача, в 12 от тях А играе с един от приятелите си по схемата АБ - ВГ, АБ-ВД и АБ-ГД. След като А е загубил всички мачове, то всеки от приятелите му печели два мача в серията в която не играе с А и губи всички когато е с А. Серийте са 4 следователно всеки от Б,В,Г и Д ще спечели 3Х2 мача (4-тата серия с А няма да спечели нито един). Това прави 6 мача за всеки. Когато А не играе се играят 3 мача БВ-ГД, БГ-ВД и БД-ВГ. Тук пък Б губи всички мачове, защото по у-вие има само 6 победи. Следователно всеки от останалите трима печели по един мач.

Това за геймовете беше майтап ;).

Даа... благодаря..сега ми стана ясно. Обаче саааамо едно не схванах.. как преброихте мачовете..аз преброих 5 и не мога да се оправя. Ще съм благодарна ако ми кажете(повече няма да питам..предполагам) А да..от 6 клас съм :biggrin:

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Ами аз не зная какви формули ползвате. Предполагам не са ви въвели понятието фактуриел ;). Емпирично (т.е. като ги разпишеш без формула) се получава така:

АБ с/у ВГ,ВД и ГД

АВ с/у БГ, БД и ГД

АГ с/у БВ, БД и ВД

АД с/у БВ, ВГ и БГ

това дава 12 мача. В последната серия А почива и мачовете са:

БВ -ГД, БГ- ВД и БД-ВГ

Или имаш 5-ма участника което дава 5 серии по 3 мача като всеки участник играе в 4 серии и в една почива.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Ами аз не зная какви формули ползвате. Предполагам не са ви въвели понятието фактуриел ;). Емпирично (т.е. като ги разпишеш без формула) се получава така:

АБ с/у ВГ,ВД и ГД

АВ с/у БГ, БД и ГД

АГ с/у БВ, БД и ВД

АД с/у БВ, ВГ и БГ

това дава 12 мача. В последната серия А почива и мачовете са:

БВ -ГД, БГ- ВД и БД-ВГ

Или имаш 5-ма участника което дава 5 серии по 3 мача като всеки участник играе в 4 серии и в една почива.

Редактирано от Little Bad Girl
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Е да, ама единият математик е почнал да брои от Товарна гара - информация от първа ръка!

Има съмнения, и че друг е преброил контейнер като пейка.

Link to post
Share on other sites
 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Задачи от движение :

Моля, помогнете!

Два камиона излезли от един град в една посока: първият излязъл в 8

часа, а вторият в 10 часа и 50 минути. След като вторият камион настигнал

първия, двата камиона продължават да се движат още 2,5 часа и в

момента на спирането вторият камион е задминал първия с 30 км.

В колко часа вторият камион е настигнал първия и какво разстояние са

изминали дотогава, ако скоростта на първия камион е равна на 0,6 от

скоростта на втория?

Двама пешеходци вървели един след друг по път, успореден на ж.п.линия.

Влак настига задния пътник и преминава край него за 10 секунди. След 20

минути влакът настига предният пешеходец и преминава покрай него за 9

секунди. Колко време, след като влакът е изпреварил предния

пътник, задният ще го настигне? /скоростите са постоянни/

Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...
×
×
 • Create New...