Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Потребител

Стария завет включва староеврейски исторически и религиозни ръкописи, които представят историята на древните израилтяни, като се набляга на тяхнота вяра и отношенията им с Бога. В Стария завет се съдържат тридесет и девет староеврейски текста, т.нар. Свещенни писания. макар че се наричат книги, те са представлявали свитъци, които за първи път били обединени в общ сборник 500г. пр.н.е. Този с-вен текст е известен като Танак или еврейската Библия.
Този вариант на Стария завет е достигнал до нас, чрез гръцкия превод наречен Септуагинт, компилиран през 3-ти век пр..н.е. от еврейски учени, владеещи гръцкия език. Писанията в оргиналните книги, от които е съставен този религиозен сборник, очевидно са събрани от различни многобройни писмена, писани през различните периоди на древността. Няма конкретни дати посочени от съставителите, но описанието започва от Сътворението и свършва със завладяването на Палестина (не е коректно, защото името е дадено по-късно, но така се е наложило) от персите, което знаем, ч е станало през 6-ти в. пр.н.е.

Каква е причината да разполагаме с толкова малко старозаветни еврейски ръкописи? Това е римския холокост след двете еврейски въстания. Тогава са изгорени огромна част от тях.. Едното е от 66-та година, потушено с много кръв през 70-та от Тит син на Веспазиан и бъдеш император, другото е от 131-ва водено от Симон Бар Кохба, загинал през 135-та. Точно тогава се е случил римския холокост. Над 450 еврейски градчета били сринати до основи и изгорени. В официалните здания и храмове били изгорени хиляди ръкописи. Оцелели са много малко и то скрити след първото въстание (Кумран, Масада) или изнесени от Палестина. Поради това е много трудно проверяването истинността на книгите в Стария завет.

Най-важния въпрос относно книгите в Стария завет е: кога и от кого са написани? Тъй като в еврейската Библия се посочват много от водещите религиозни водачи от съответната епоха, читателя остава с впечатление, че разказа се води от очевидци на описваните събития. По традиция се смята, че първите пет книги са написани от Мойсей, а останалите от различни еврейски пророци и книжовници. Обаче, макар че голям брой от книгите в Стария завет се отнасят за периоди преди много столетия, повечето от съвременните библейски тълковтели и учени смятат, че не са съществували преди 6-ти в. пр.н.е.
Въз о-ва на сравнително изследвне на други цивилизации от тази епоха, може да се предположи, че редица епизоди в Стария завет не са могли да бъдат написани през периода, които се предполага като епоха на съставянето им, защото съдържат редица анахроними. Например през 70-те на 20-ти век египтиолога проф. Д. Редфорд от университета в Торонто обърна внимание, че в С.з. се откриват многобройни египетски термини и препртки, които не биха могли да бъдат актуални преди 7-ми в. пр.н.е. Това е 'случая с камилите' за който съм писал. Според С.з. Йосиф и братята му са срещнали камили според Битие 37/25 търговски керван 'които пристигаха от Галаад с камилите си, натоварени с аромати, балсами и смирна и отиваха да ги закарат в Египет". Това пак според С.з. се е случило 1000 год.преди вавилонския плен или около 1700г. пр.н.е.
Египтяните обаче са рисували всичко, но чак в 7-ми в. пр.н.е. има изображение на камила (като транспортно средство). Най-старите източници за използването на камилата са датирани около 850год. пр.н.е.

И други египетски источници говорят за това. Например Йосиф се заклева "в името на живота на фараона" (Битие 42/16), обаче такава ф-ла не е използвана преди 7-ми в. пр.н.е. Друг пример е името Потифир, където Йосиф живее като слуга, но това е късно египетско име. Трети пример е споменаването на сечени пари, а те се появяват не по-рано от 650 год. пр.н.е. в Лидия.

Да вземем писмеността. Първата азбука е финикийската и евреите на нейна база правят своята. Но това не може да се случи преди 10-ти в. пр.н.е. Първия финикийски надпис е датиран тогава, еврейските малко по-късно. Просто по това време са се засилили контактите между финикийците и младата еврейска д-ва.
Та кога са били написани книгите?
. Йерусалим е бил свободен около четири века до вавилонското нашествие към 587г. пр.н.е. Северното царство (вавилонския плен) пада век преди това. Но колкото и да копаят археолозите не могат да намерят никаква следа от пищните описания на град Йерусалим. Но и преди падането на Йерусалим, голяма част от евреите познават Вавилон. Той наистина е бил блестящ град. През 7-ми в. пр.н.е. наистина за кратко е превзет от северния си съсед Асирия, но много скоро асирийската империя рухва. Най-вероятно първите писани книги в еврейската Библия са започнати във Вавилонски плен.

Други док-ва! Митовете.
През 1845г. британския археолог сър Остън Хенри Леард разкопава руините на царския дворец в Ниневия (на 30км. от Мосул) изграден от асирийския влдетел Ашурбанипал. Сред откритите артефакти са много глинени вавилонски плочици отнасяни до перида, когато Асирия е покорила Вавилон. Сред тези текстове се отличава легендата за Дилмун, митичната градина на насладата, която се намирала някъде по горното течение на Ефрат. Няма да преразказвам Битие, но нещата се почти едно към едно с изключение, че няма забранен плод при вавилонците, а Адам и Ева (сътворена също от плът (не точно ребро)) са изгонени от бог Мардук защото са престанали да му се подчиняват (пак доста сходно). Освен това и според християнската Библия една от реките минаващи през Едем е Ефрат. Освен това има известно 'объркване' в Библията. Излиза, че преди споменаването на Адам и Ева, Бог е създал вече мъжа и жената (но това е спорно, защото Адам означава от кал, а Ева жена. 'Объркването' продължава, когато Каин си намира жена и съгражда цял град и го назовава на името на сина си Енох. Всичко това говори, че тези неща са привнесени в еврейските вярвания под влияние на вавилонските култове.

За потопа вече сме говорили и за приликата между Ной и Ут-Напиштим от епоса за Гилгамеш.

Трета история е тази за Вавилонската кула. Еврейското име на Вавилон е Вав-ел, Вратата на Бога. За подобен строеж обаче имаме сведение по времето на царуването на асирийския цар Асархадон (владял Вавилон от 681-ва до 665-та г. пр.н.е.), това е прочутия зикурат, който е достигнал до 5-тата платформа (някои с висичина 18м.), преди бог Мардук да се разгневи.

Всички тези неща показват, че "Битие" е лепнат в/у оргиналните еврейски вярвания, защото рязко се отличава от останалата част (а и не се връзва с монотеизма "Битие 3/5, когато змията казва на Адам и Ева, че като хапнат от дървото на познанието ще бъдат богове.

От всичко по-горе казано можем да направим изводи, че С.з. е създаден някъде м/у 650-та 500-та г. пр.н.е.

Разбира се това е компилация не е мое 'изледване' ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Готино изложение, а споменаването на Остин Хенри Лейард ме подсети за българската връзка в археологията от онова време - помощника му Петър Матеев от Котел.

http://www.desant.net/show-news/20443/

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Описаната в С.з. история на евреите преди вавилонския плен може да бъде лесно разпределена на седем лесно различичими периода:

1. Епохата на патриарсите;
2. Пребиваване в Египет;
3. Изход;
4. Завладяване на Обетованата земя - Ханаан;
5. Съдиите;
6. Обединено Царство;
7. Разединено царство.

Първите два периода са интересни, но за сега ще ги пропусна (който желае да се включи е добре дошъл разбира се ;)) аз ще почна от третия.
Според "Изход", когато Мойсей поискал от фараона да изведе евреите извън границите на Египет, а той отказал, за наказание Бог изпратил поредица от бедствия. Над земята се спуснал мрак; Нил се превърнал в огромно корито пълно с кръв; последвали страхотни градушки; добитъка измрял; водата започнала да кипи; последвали нашествия от жаби, въшки и мухи. Може ли това да се случи наистина?
През 1980-та изригва вулкан в планината Сейнт Хелънс в щат Вашингтон САЩ. Изригването е 'оценено' на 50 мегатона (сравнение атомната бомба хвърлена над Нагазаки е 20 килотона, т.е. мощта на волкана в щата Вашингтон е 2 500 пъти по-голяма!). След изригването слънцето е скрито зад облаци вулканична пепел в район с радиус 800км. А след изригването на Кракатау край Суматра ('оценено' на 1 милион ктона или 20 пъти колкото вулкана в Сейнт Хелън или 100 000 пъти колкото бомбата върху Нагазаки) през 1883-та, денят наистина е отстъпил пред нощта на много по-големи р-ния..

Сега да разгледаме какво се случва при изригване? Но първо Библията ;).

Изход 10/21-23
" И тогава рече Господ на Моисея: Изправи ръката си към небето, за да настане тъмнина по египетскта земя, която може да се пипа"

1. Ден няма, защото вулкничната пепел закрива слънцето.

Изход 7/21
"И рибата в реката умря; и водата се усмърдя, тъй че египтяните не можеха да пият вода от реката; и кръв беше по цялата египетска земя."

2. Поради изригването в атмосферата е изхвърлено огромно количество железен оксид, който оцветява водата в червено и е силна отрова. Т.е. водата, респ. реките може да почервенеят от това съединение.

Изход 9/23-26
"И Мойсей вдигна жезъла си към небето и Господ и Господ изпрати гръм и градушка и огън размесен с градушката.........В цялата египетска земя градушката изпоби всичко що имаше по нивите, всичката трева, хора и добитък, изпочупи всичките дървета по полето"

3. След изригването на Кракатау, като смъртоносна градушка са се сипели отломки от вулканични скали с размерите на сачми, във вътрешността на вулканичния облак бушували страхотни светкавици. Дори след изригването на Сейнт Хелън вулканичната градушка унищожила всички разтения на стотици километри наоколо.

Изход 9/9
"И пепел ще се посипе връз цялата египетска земя и ще причини възпаление на човеците и на добитъка с гнойни рани"

Стотици от жителите на Вашингтон, Айдахо и Монтана са били отведени в болниците с кожни възпаления след изригването на вулкана, причинени от падащата вулканична пепел с високо киселинно съдържание.

Изникна една....работа, ще продължа по-късно или утре ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да де , ама други учени са на по-различно мнение.

Най-общо казано се приема , че по време на Вавилонския плен се извършва кодификация на писанията(аналог на това което става в християнството между Ириней Лионски и Никейския събор). Има си задълбочени изследвания по въпроса за периодите на запис на устните предания и според тези други учени има части от Стария завет писани доста преди 5-6 в.пр.н.е.(J автор и т.н.)

Във финикийската азбука , чието начало се отнася към 12 в.пр.н.е. третата буква(гимел) е дадена със значение камила.Така че кога за първи път в Египет са нарисували камила няма отношение , кога същата е ползвана в Близкия изток за товарно добиче.Както кога за първи път в Египет е нарисуван кон , няма отношение кога същия се е появил в Междуречието.

Зигкурати във Вавилон е имало много преди там да се натресат асирийците , така че ,,датирането" по асиро-вавилонската кула също издиша.

Историята с Райската градина - Дилмун и Ной-Утнапищим и други ранни заемки се приемат да са станали по време на пребиваването в Ур.Те затова са и толкова вътрешно объркани понякога - ако бяха късни заемки от 5-6 в.пр.н.е. щяха да са доста по-изчистени и вътрешно непротиворечиви.

И боговете в множествено число си имат обяснение - целият период от 10-5 в.пр.н.е. е осеян с примери на царе , които слагат в Храма идоли.Археалогията открива масово идоли и в домовете на обикновенните хора - очевидно във въпросния период монотеизмът е по-скоро пожелателен.

И не на последно място в последните 5-10 години се откриват надписи на камък на евреица от 9-10 в.пр.н.е.

Всичко това не изключва късно(5-6 в.пр.н.е.) дописване и редакция на по-старите текстове.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Най-древния фрагмент от Стария завет е намерен сред т. нар. свитъци от Мъртво море и датира от 3 в. пр. Хр. (представлява фрагмент от книгата на пророк Илия) Иначе дядката общо взето е прав.

Редактирано от boilad
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да де , ама други учени са на по-различно мнение.

Най-общо казано се приема , че по време на Вавилонския плен се извършва кодификация на писанията(аналог на това което става в християнството между Ириней Лионски и Никейския събор). Има си задълбочени изследвания по въпроса за периодите на запис на устните предания и според тези други учени има части от Стария завет писани доста преди 5-6 в.пр.н.е.(J автор и т.н.)

Във финикийската азбука , чието начало се отнася към 12 в.пр.н.е. третата буква(гимел) е дадена със значение камила.Така че кога за първи път в Египет са нарисували камила няма отношение , кога същата е ползвана в Близкия изток за товарно добиче.Както кога за първи път в Египет е нарисуван кон , няма отношение кога същия се е появил в Междуречието.

Зигкурати във Вавилон е имало много преди там да се натресат асирийците , така че ,,датирането" по асиро-вавилонската кула също издиша.

Историята с Райската градина - Дилмун и Ной-Утнапищим и други ранни заемки се приемат да са станали по време на пребиваването в Ур.Те затова са и толкова вътрешно объркани понякога - ако бяха късни заемки от 5-6 в.пр.н.е. щяха да са доста по-изчистени и вътрешно непротиворечиви.

И боговете в множествено число си имат обяснение - целият период от 10-5 в.пр.н.е. е осеян с примери на царе , които слагат в Храма идоли.Археалогията открива масово идоли и в домовете на обикновенните хора - очевидно във въпросния период монотеизмът е по-скоро пожелателен.

И не на последно място в последните 5-10 години се откриват надписи на камък на евреица от 9-10 в.пр.н.е.

Всичко това не изключва късно(5-6 в.пр.н.е.) дописване и редакция на по-старите текстове.

Сега нямам много време, ще продължа по-късно продължение на изложението. Но към градивната критика.

Кодификация не е най-точния термин, по-скоро начална преработка (кодификацията е по-късно и мисля, че повечето учени са на това мнение), но под силното влияние на Вавилон (Битие например). Еврейска азбука има доста по-рано от вавилонския плен (10-ти век пр.н.е.) и е нормално някои свитъци да са написани по-рано. Мен тук повече ме интересува историческата стойност отколкото митологията. По нататък (замислил съм и други теми по въпроса) ще разгледаме историята по-обстойно ;).

По отношение на камилите. Няма начин през 17-ти в.пр.н.е. да има опитомени камили (от тогава е 'историята' на Йосиф). От дванадесети век ли е значението на буквата като камила? При финикийците, повече подробности, ако обичаш ;)? Контактите между евреи и финикийци са доста по късно (ще разгледаме по-късно и 'останалите' евреи тези дето не са тръгнали за Египет) от 12-ти век. Лека полека ще се опитаме да проследим египетския изход и после продължението.

Има значение за Египет, защото това е класически анахронизъм. В междуречието може всичко да се появи, но ако евреите са в египетски плен, те няма начин да го знаят, а тези дето са останали не са във Вавилон, а са в набатейска Петра (но за това по-късно) хем ептен.

За вавилонската кула остава да докажеш, че там е имало евреи дето са се чувствали евреи и те са го записали сами (на каква азбука?).

Същото се отнася и до другите ранни заемки. Ако е имало останали евреи там, защо не са споменати? На каква 'азбука' са писали?

Според С.з. далеч преди цар Соломон, евреите са монотеисти т.е. от самия Мойсей, дай примери за това което твърдиш! Без абсолютно никаква нотка на заяждане ;)).

Да първия е датиран 10-ти в. пр.н.е. но какво гласят те? Те съвсем не са религиозни или исторически.

пиша малко объркано (за което се извинявам), щото се занимавам и с други неща, но утре по-обстойно.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Браво на Митака за хубавата тема и повдигнатите резонни въпроси доколко е иновативен юдаизмът и унаследилото го Християнство.

Та по този повод ще пусна един изтъркан, но актуален лаф:

1011247_351933591602764_185260623_n.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Потребител

Понятието "стар завет" е християнско изобретение, резултат от необходимостта от създаване на религиозна легитимност на новото (през 1-2 век от новата ера) християнско движение. Пръв за "стар завет" говори неизвестният автор на "Послание към евреите" - 

"Защото, ако оня първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори. А напротив, когато порицава израилтяните, казва - Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще сключа с Израилевия дом и Юдовия дом нов завет... А като казва нов завет, Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване" (Евреи 8:7-8, 13)

Авторът цитира 31 глава от книгата на Еремия -

"Ето, идват дни - казва Господ - когато аз ще сключа с Дома на Израел и с Дома на Юда завет; не като завета, който сключих с предците им в деня, когато ги хванах за ръка и ги изведох от земята Египет, защото те се отметнаха от Моя завет, въпреки че Аз бях техен Господар - говори Господ. И ето завета, който ще сключа с Дома на Израел след онези дни - говори Господ - ще поставя Своя Закон в тях и ще го запиша в сърцата им; и Аз ще им бъда Бог и те ще са Мой народ" Еремия 31:30-32 (превод от Tanach, The Stone Edition, Mesorah Publications Ltd.)

Твърдението на автора на "Послание към евреите"е погрешно поне по две причини.

1. Бог сключва само вечни, и никога временни завети (брит на библейски еврейски език). 

Тора (т.нар. Мойсеев закон, кодексът от 613 заповеди само за народа на Израел, евреите) не прави изключение - изразът "това е вечен закон (Тора) за всичките ви поколения" се повтаря най-малко 24 пъти в Петокнижието. Твърдението "Той обявява първия за остарял" не се подкрепя от Писанието.

Заветът, за който говори пророк Еремия, няма да отмени Тора - точно обратното:

"Ще поставя Своя Закон (Тора) в тях и ще го запиша в сърцата им..." Еремия 31:32

Ако, както твърди авторът, Законът (Тора) е вече отменен, то какво Бог ще запише в сърцата им?

2. Новият завет от Еремия 31 ще бъде сключен не с всички народи, а само "с Израилевия дом и Юдовия дом”. Следователно неевреите нямат нищо общо с този, все още нереализиран, нов (допълващ досегашните, а не отменящ ги) завет. Този аргумент обезсмисля използването на текста от Книгата на Еремия в подкрепа на т.нар. "нов завет".

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 years later...
 • Потребител

Освобождаването на евреите от Вавилонския плен става със съдействието на персийските царе от династията на Ахменидите. Но защо в книгите на Ездра и Неемия се посочва, че между Кир Велики и Дарий I, царува Артаксеркс? Той е по-късно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 9.08.2013 г. at 21:40, mitaca said:

Точно тогава се е случил римския холокост. Над 450 еврейски градчета били сринати до основи и изгорени.

Няма как онези събития да бъдат наричани холокост, тъй като разрушаването на градовете не означава автоматично избиване на населението. Както знаем от историята евреите не са избити, а са прогонени и разселени из земите на империята, и от тях произлизат европейските евреи. 

Холлокоста е понятие съвременно, докато през средновековието войните често са били свързани със избиване на население, поробване, преселения и други подобни. 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...