Отиди на
Форум "Наука"

Научни области и научни направления


Recommended Posts

 • Потребители

Мнозина често се питат коя научна област към кое научно направление принадлежи. Ето списъка на научните области и научните направления, възприет от МОН.

 1. Хуманитарни науки и изкуства

Филология

История и археология

Философия

Религия и теология

Теория на изкуствата

Изобразително изкуство

Музикално и танцово изкуство

Театрално и филмово изкуство

2. Социални, стопански и правни науки

Социология, антропология и науки за културата

Психология

Политически науки

Социални дейности

Обществени комуникации и информационни науки

Право

Администрация и управление

Икономика

Туризъм

Теория и управление на образованието

Педагогика

Педагогика на обучението по ....

3. Природни науки, математика и информатика

Физически науки

Химически науки

Биологически науки

Науки за земята

Математика

Информатика и компютърни науки

4. Технически науки

Машинно инженерство

Електротехника, електроника и автоматика

Комуникационна и компютърна техника

Енергетика

Транспорт, корабоплаване и авиация

Материали и материалознание

Архитектура, строителство и геодезия

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Химични технологии

Биотехнологии

Хранителни технологии

Общо инженерство

5. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Растениевъдство

Растителна защита

Животновъдство

Ветеринарна медицина

Горско стопанство

6. Здравеопазване и спорт

Медицина

Стоматология

Фармация

Обществено здраве

Здравни грижи

Спорт

Източник: Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ 

http://resursi.blogspot.bg/

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Важно беше да има някаква систематика тук. Техническите науки са инженерните науки или инженерство, аз мисля че правилно е именован повереният ми раздел.

Сеаг трябва да помислим и за тема за правописа на български език. То може и да има тема де.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако перифразирам известната фраза бих казал, че има две направления: наука т.е. тези от точка 3 по-горе и колекциониране на марки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос на дефиниция. Ето и пълния цитат.

"Наука в най-широкия класически смисъл е систематизирано достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено чрез логиката. Съвременната философия на науката дефинира понятието по-тясно, като ограничава обхвата му до знанието, което е експериментално проверимо въз основа на научния метод."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В МОН ползват поне четири класификатора. Този, Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, Класификацията на специалностите на научните работници в България и Списък  на професиите за професионално образование и обучение. Проблемът е, че класификаторите въобще не се синхронизирани. Отделно НСИ отчита Области на образование и обучение по своя собствена методика. В резултат се получава голяма каша.

Например, според Класификацията на специалностите на научните работници в България "Антропология" е с шифър 01,06,01 и спада към група  01,06,00 - Биология, в  научна област 01,00,00 - Естествени науки.  Според класификатора а областите за висше образование обаче, антропология е към направление "Социология, антропология и науки за културата", което е класифицирано към област за висше образование "Социални, стопански и правни науки"   

Подобни примери има колкото искаш. 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 часа, Joro-01 said:

Да, това имам предвид, но не ползвам БГ Уикито много много.

Кое имаш предевид? Казал си, че наука е систематизирано познание, но съремената дефиниция изисква възможност за експериментална проверка. От горния лист много от дисциплините не удоволетворяват това изсикване, следователно не са наука.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Съвременната наука, по специално тези от втората част, е опит за легитимиране чрез институция. Или казано простичко, не може да се нарече наука, нещо което се утвърждава със закони, правила, институции и обществено мнение. 

А "съвременната дефиниция" изразява текущото статукво, парадигма. И работи докато съществува (текущата) парадигма. Един вид начин да се легитимира парадигмата като се наукоуподоби. Работи за известно време.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Греша ли, но  май и в момента има (имало е по време на създаването им) теории и модели във физиката и химията, за които няма (е нямало) възможност за експериментална проверка - Вълновата функция на Шрьодингер, ОТО (в момента на създаването и; първото експериментално потвърждение май идваше няколко години след това - при измерване на маси при бета рападането на радона?), СТО, черни дупки, тъмни маси , тъмни енергии, струнни теории и сума ти още неща?

Не е ли вярно, че част от теориите във физиката и химията са били отхвърлени едва когато е възникнала възможността (физическа и техническа) да бъдат проверени екпериментално и в резултат от проверката се оказало че теориите са грешни? 

Също така,  греша ли ако твърдя, че някои от теориите и моделите във физката и химята са били отхвърлени, но не на база експериментална проверка, а защото са създадени по-удовлетворителни модели и теории (които също не е можело да бъде проверени експериментално), модели и теории които по-пълно, убедително и логично обясняват нещата?

Ако не греша, то така наречената съвремена дефиниция е малко или повече подвъпросна ..(освен ако не приемем че физката и химията са "не напълно науки")

---------------------

ПС

Например: теорията/науката, позната като "съпоставителната културология" или "наука за организационната култура" (има се предвид главно моделът на Хофстеде-Минков, и подобните такива, които дефинират и измерват т.н. културни измерения или особености) , с която теория се занимавам от години (заниманията ми не свързани с професията и образованието ми)  ми изглежда доста по-проверуем(а) и търпящ(а) еволюция от теорията за тъмната маса;  В тази връзка аз лично не бих изключил (поне изцяло) социалните науки от научната  област..

----------------------

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

PS

Гравити, нищо лично, но според мен "Съвременната философия на науката дефинира понятието по-тясно, като ограничава обхвата му до знанието, което е експериментално проверимо въз основа на научния метод" не значи "изискване за експриментална проверка" (както го написа ти), а "(задължително) неизключване, допускане на екпериментална проверка" 

По просто казано, виждането ми е следното:

Ненаучните теории и тези изключват експриментална проверка (т.н. шоколадови тези),

/Например виждането че "Бог е непознаваем в своята същност" -което е съвременното (паламитско по своята същност) разбиране в православието - е точно такава теория, и заради затова тя не е научна!/

Научните теории са (задължително) "отворени" за експериментална проверка (може да съществуват методи и средстава за проверката, но може и да не съществуват такива!)

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки
Преди 2 часа, Gravity said:

Кое имаш предевид? Казал си, че наука е систематизирано познание, но съремената дефиниция изисква възможност за експериментална проверка. От горния лист много от дисциплините не удоволетворяват това изсикване, следователно не са наука.

Преди 2 часа, Gravity said:

Кое имаш предевид? Казал си, че наука е систематизирано познание, но съремената дефиниция изисква възможност за експериментална проверка. От горния лист много от дисциплините не удоволетворяват това изсикване, следователно не са наука.

А, не отговарят...

В техническите науки (инженерството) е тест. Ако се прави нещо ново - развойна дейност, R&D.  Ако се проектира нещо стандартно - пак има тестов период, преди пускане в експлоатация. И в двата случая се знае какво имаш и какво трябва да се получи, залагат се параметри (това става с изчисления), нещото се проектира. След построяване - се тества. Да не говорим, че нерядко и особено за нови неща се налага моделитране на процеса, което си е поредица от експерименти и после математика.

 

За другите - не знам.

Но аз съм чувал - социален експеримент.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Gravity said:

Кое имаш предевид? Казал си, че наука е систематизирано познание, но съвремената дефиниция изисква възможност за експериментална проверка. От горния лист много от дисциплините не удоволетворяват това изсикване, следователно не са наука.

Добре, но според това изискване /за експериментална проверка/ Теоремата за непълнота на Гьодел например не би трябвало да е част от науката. Или, ако я приемем за такава част, то би трябвало да считаме, че цялата математика не е наука. И още: ако споменатата теорема е част от науката, значи можем да считаме, че вече е научно доказано съществуването на Бог...

ЧНГ на всички:)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

@nik1 : Не, изискването е задължително, но не е задължително експериментите да са практически възможни в настоящето, трябва да са принципно възможни.

Ето например ОТО казва как точно ще се движи Меркурий, което е било наблюдавано преди създаването на ОТО. Също казва колко точно ще се отклонява светлината в гртавитационното поле на слънцето. Което е принципно проверимо, И е проверено след предвиждането.

Предвижданията са полезни само ако са за бъдещи експерименти. И това е целта на науката.

 

@Joro-01 : Техническите дисциплини, които споменаваш, за пример за изплзване на научни резултати т.е. приложения на науката, но не и наука.

 

@shpaga: Точно така, математиката не е наука. 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Да, това имам предвид и аз: изискването изглежда е да има принципна (но не задължително действително съществуваща в дадения момент) възможност за експериментална проверка/верификация/ на теорията. 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Това са определенията за "наука" в авторитетния Webster

Simple Definition of science

 • : knowledge about or study of the natural world based on facts learned through experiments and observation

 • : a particular area of scientific study (such as biology, physics, or chemistry) : a particular branch of science

 • : a subject that is formally studied in a college, university, etc.

 

 

Full Definition of science

 1. 1:  the state of knowing :  knowledge as distinguished from ignorance or misunderstanding

 2. 2a :  a department of systematized knowledge as an object of study<the science of theology>b :  something (as a sport or technique) that may be studied or learned like systematized knowledge <have it down to a science>

 3. 3a :  knowledge or a system of knowledge covering general truths or the operation of general laws especially as obtained and tested through scientific method b :  such knowledge or such a system of knowledge concerned with the physical world and its phenomena :  natural science

 4. 4:  a system or method reconciling practical ends with scientific laws<cooking is both a science and an art>

 5. 5capitalized :  christian science

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ето една интресна за мен статия в тази връзка:

Демаркационната линия между наука и ненаука

http://bgchaos.com/740/polemics/logic/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD/

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ПС (цитат от горната статия)

В момента критериите за определяне на границите между наука и не-наука, варират в зависимост от научната област на познание. Остават, обаче, общоприети критерии за наука:

 1. формулираните хипотези трябва да отговарят на критериите за логически анализ, на верифициране и фалшифициране, да са проверяеми,
 2. да отговаря на емпиричните доказателства,
 3. да използва научния метод .

Други критерии –  евристични :

 • пестеливост, т.е. използване на възможно най-малкия брой хипотези за обяснение на явлението –  Бръснача на Окам;
 • последователност, т.е. липса на логически противоречия и способност да се обяснят явления, наблюдавани преди това и обяснени по друг начин;
 • приложимост, т.е. способността да обясни наблюдаваното явление;
 • проверяемост и опровержимост (фалшифицируемост), което означава, че може да се тества и опровергава теорията;
 • възпроизводимост, т.е. способността да се правят прогнози, които могат да бъдат тествани от всеки наблюдател, дори и в неопределено бъдеще;
 • динамизъм, т.е. възможността за промени в резултат на нови наблюдения;
 • предположението, че предишните теории са приближения и възможността същото да се каже и за една бъдеща теория;
 • несигурността на една теория, да не претендира за абсолютна истина.

 

Математиката не е емпирична наука, и явно не отговаря на горните критерии за наука 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, nik1 said:

ПС (цитат от горната статия)

В момента критериите за определяне на границите между наука и не-наука, варират в зависимост от научната област на познание. Остават, обаче, общоприети критерии за наука:

 1. формулираните хипотези трябва да отговарят на критериите за логически анализ, на верифициране и фалшифициране, да са проверяеми,
 2. да отговаря на емпиричните доказателства,
 3. да използва научния метод .

Други критерии –  евристични :

 • пестеливост, т.е. използване на възможно най-малкия брой хипотези за обяснение на явлението –  Бръснача на Окам;
 • последователност, т.е. липса на логически противоречия и способност да се обяснят явления, наблюдавани преди това и обяснени по друг начин;
 • приложимост, т.е. способността да обясни наблюдаваното явление;
 • проверяемост и опровержимост (фалшифицируемост), което означава, че може да се тества и опровергава теорията;
 • възпроизводимост, т.е. способността да се правят прогнози, които могат да бъдат тествани от всеки наблюдател, дори и в неопределено бъдеще;
 • динамизъм, т.е. възможността за промени в резултат на нови наблюдения;
 • предположението, че предишните теории са приближения и възможността същото да се каже и за една бъдеща теория;
 • несигурността на една теория, да не претендира за абсолютна истина.

 

Математиката не е емпирична наука, и явно не отговаря на горните критерии за наука 

По тези критерии - почти цялата наука, не е наука?!:)

Затова хората са се обърнали и към философията! Тя има (съдържа) мироглед в изначално приетото (недоказуемо до определени етапи на знания) за първичност. И когато една задача не е решима в системата в която се явява - НАУЧЕН метод е да се надскочи системата и да се види възможно ли е решението й в надсистемата (търси се правилна работна хипотеза)

Ако работната хипотеза покаже, че Човек не може - не е пригоден - той и наличният му "материал за доказване" (недостижими вещеви и полеви обекти - от които  той и приборите му се състоят), но пък същевременно - хипотезата обяснява всички факти от опита, то тази хипотеза е вярното отражение на обективната действителност.

Иначе - това, което е по критериите  - -- е наливане от пусто в празно - само за цицане на парички ... за скъпи експерименти.;)

...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...