Отиди на
Форум "Наука"

Генетиката в помощ на историята: сарматският произход на българи и славяни


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 8 минути, resavsky said:

.По твоята логика славяните са били ираноезични.

По моята логика не можем да говорим за славяни и за иранци през 5 в. пр.Хр., и по онова време езика на скитите е бил нещо подобно на онова което по-късно ще се определи като прото-славянски. При това за езика на скитите не знаем до каква степен е бил ирански. За него нямаме преки данни, а имаме някакви източни езици които се приемат за наследници на саките, имаме няколко скитски думи от гръцките извори, и имаме малко ономастика свързана със северното Черноморие. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, Atom said:

Сарматите са разположени някъде между съвременните финландци и татари, докато аланите и салтовците попадат в клъстера на близкия изток и Кавказ. В сравнение с аланските проби салтовците са изместени леко на юг. Т.е. те са още по-отдалечени от сарматите. Все пак алани и салтовци са доста близки. Не знам обаче какво общо имат тези хора с предходните сармати.  

С кои сармати ? Кубанските сармати едва ли са с напълно еднакъв генетичен профил като волжките и уралските. В изследването изобщо има ли проби на сармати от Приченоморието и Кавказ ?

Редактирано от tervel
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 7 часа, resavsky said:

Никога не съм разбирал как е възможно тюркската теория да набере такава сила и да се смята едва ли не за напълно доказана.Половин доказателство няма в нейна подкрепа.Изворите в които се говори за българския произход са повече от 20 и те са категорични - българите са от скито.сарматски произход.

По политически причини.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 4 часа, makebulgar said:

По моята логика не можем да говорим за славяни и за иранци през 5 в. пр.Хр., и по онова време езика на скитите е бил нещо подобно на онова което по-късно ще се определи като прото-славянски. При това за езика на скитите не знаем до каква степен е бил ирански. За него нямаме преки данни, а имаме някакви източни езици които се приемат за наследници на саките, имаме няколко скитски думи от гръцките извори, и имаме малко ономастика свързана със северното Черноморие. 

Опитвам се да се въздържам, но понякога демонстрациите на тотално незнание просто изискват намеса. Още в Ахеменидската империя езикът на иранците е записан в пълнота, а освен това е налице и е демонстрирано схващането за Иран и не-Иран, за степните иранци - туранците. Между другото няколко пъти съм обяснявал във форума, че Дарий си е говорил със скитите без преводач, но явно се забравят тези подробности:) . Отгоре на всичко, точно като в "църковнославянския" днес за църковниците, най-древната форма на иранските езици - авестийският език, се е изучавал задължително от жречеството. Смята се, че езикът на "Авеста" отразява развитието на иранския клон от индоевропейските езици някъде около 12 век пр.Хр.
Славянските езици са записани едва в 9 век, около 1500 години след иранския, а за същински славяни можем да говорим най-рано 4-5 век сл.Хр., когато на сцената се появяват ранноисторическите славянски култури. Славяните завършват своя етногенез сравнително късно и при активното участие на народите от великото преселение на народите, на германските народи, на фино-угрите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
1 hour ago, tervel said:

С кои сармати ? Кубанските сармати едва ли са с напълно еднакъв генетичен профил като волжките и уралските. В изследването изобщо има ли проби на сармати от Приченоморието и Кавказ ?

Неправилно е да се сравняват сарматите от 5 век пр. Хр., каквито са изследвани примерно в Прохоровка, със сарматите от хунската епоха. Точно както днешните българи са се отдалечили от прабългарите, късните сармати са се отдалечили от ранните. Вече цитирах мнението за "огнището на прабългарите", където заварените скити се смесват с пристигащи от Средна Азия сармати. Близо до аланите са както сарматите, така и "унгарските скити", това е вероятно старото скитско население, което се смесва със сарматите от Средна Азия. Аланите не се заселват на гола поляна и не избиват завареното население. Цялата СМК може да се разглежда като резултат от сарматската колонизация на старите скитски територии. Някъде имам една монография за сарматите, в която дори са идентифицирани "хибридните" култури.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 5 часа, makebulgar said:

Да, ираноезични са били и са използвали индо-иранските думи Аз, Кога, Къде, Мога, Дете, Жена, Чедо, Държа, Дар, Шетам, Тичам, Бог, и т.н. и т.н., но не били славяноезични... ?

Проблема е в това, че при изучаването на древните езици от степите лингвистите се спират повече на различията, а не толкова на близостите, а те може да се окаже, че са били по-големи от предполагаемото. 

Запознати обясняват, че освен в българския "аз" е първо лице ед.ч. само в ирански езици.  :) Meжду другото на средноирански, наречен партски, "аз" е точно "аз". Например в израза "Аз, Шапур, цар на Иран и не-Иран".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 50 минути, _magotin_ said:

Опитвам се да се въздържам, но понякога демонстрациите на тотално незнание просто изискват намеса. Още в Ахеменидската империя езикът на иранците е записан в пълнота, а освен това е налице и е демонстрирано схващането за Иран и не-Иран, за степните иранци - туранците. Отгоре на всичко, точно като в "църковнославянския" днес, най-древната форма на иранските езици - авестийския, се е изучавала задължително от жречеството. Славянските езици са записани едва в 9 век, а за славяни можем да говорим най-рано 4-5 век сл.Хр., когато на сцената се появяват ранноисторическите славянски култури. Славяните завършват своя етногенез сравнително късно и при активното участие на народите от великото преселение на народите, на германските народи, на фино-угрите. 

Тези неща са безспорно верни, но са и доста казионни и реално не решават някои съществени проблеми от историята и лингвистиката. Славяните или словените като езиков термин се сформират доста късно чак след 10 век или дори през 16 век, доколкото тогава това название се налага. До тогава има склави, анти, венети, българи и други племена, без да се обединяват под едно езиково название. Славяноезичните със сигурност не са възникнали като народ през 4-5 век, защото те не са нито археологическа култура нито са сведение от гръцка хроника, а са живи хора, чиито деди са си живеели нейде из селищата в полетата и горите или в степите (!) и със сигурност са си говорели на тази същата лексика която наричаме днес славянска. Думите им не са се появили от нищото през 4-5 век. 

Езиците на европейските скити и сармати от друга страна е много трудно да се сложат в рамките на така наречените ирански езици, и е много трудно да ги дефинираме, тъй като просто нямаме много данни за тях. Може и да са били като езиците на согди, бактри, или други саки от изтока, но може и да не са били. Това че персите обобщават всички северни конници като не-арийци със същия език не означава че езикът на европейските скити е староперсийски или авестийски. Просто нямаме данни за него, и е напълно възможно той да не е бил като езика на източните саки. Абаев и останалите специалисти са определили скитския и сарматския като ирански основно чрез ономастиката от Северното Черноморие в сравнителен план с речника на осетинците, но някои специалисти като Я.Хармата смятат, че осетинския е наследник само на аланския език, а аланите от своя страна били късни пришълци, които нямали много общо с по-ранните скити и сармати от европейските степи. В Боспорското царство от където са повечето ирански названия както знаем се паявява и един силен персийски владетелски род от Понтийското царство, а това означава, че иранската ономастиката от персийски и източно сакски тип от Северното Черноморие може и да не е точно скитска или сарматска и да се е появила по друга линия. 

Тоест вижда се че нещата относно езиците на скитите и сарматите не са стопроцентово сигурни. Огромния брой обща лексика между българската (славянската) и староиранската и индо-арийската лексика говорят за това, че тази лексика е съществувала и при скитите и сарматите. От там прехода от тези народи към протославяните е бил доста плавен и безболезнен.

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
1 hour ago, tervel said:

С кои сармати ? Кубанските сармати едва ли са с напълно еднакъв генетичен профил като волжките и уралските. В изследването изобщо има ли проби на сармати от Приченоморието и Кавказ ?

Сарматите от изследването. Има общо 10 проби - 7 са открити в околностите на Ростов на Дон и са датирани от 1-ви век,  една проба е от западен Казахстан  в околностите на Каспийско море (въглеродно датирана  2384г. преди настоящето) и още две пак в Казахстан, но от централните степи.  И да, въпреки че пробите за взети от съвсем различни локации на огромно разстояние една от друга, ростовските сармати се групират с тези от Казахстан, а групата като цяло е доста различна при сравнение със салтовците и аланите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 10 минути, Atom said:

Сарматите от изследването. Има общо 10 проби - 7 са открити в околностите на Ростов на Дон и са датирани от 1-ви век,  една проба е от западен Казахстан  в околностите на Каспийско море (въглеродно датирана  2384г. преди настоящето) и още две пак в Казахстан, но от централните степи.  И да, въпреки че пробите за взети от съвсем различни локации на огромно разстояние една от друга, ростовските сармати се групират с тези от Казахстан, а групата като цяло е доста различна при сравнение със салтовците и аланите.

Защото в етногенеза на салтовците и аланите осезаемо участват кавказко население и пост-скитско население, което вече се е смесило по времето на тяхното пристигане на Кавказ през 1 век. Тези алански проби от кой век са? :) Едва ли са синхронни на сарматските от 1 ви век или 4 век пр.Хр.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 51 минути, makebulgar said:

Тези неща са безспорно верни, но са и доста казионни и реално не решават някои съществени проблеми от историята и лингвистиката. Славяните или словените като езиков термин се сформират доста късно чак след 10 век или дори през 16 век, доколкото тогава това название се налага. До тогава има склави, анти, венети, българи и други племена, без да се обединяват под едно езиково название. Славяноезичните със сигурност не са възникнали като народ през 4-5 век, защото те не са нито археологическа култура нито са сведение от гръцка хроника, а са живи хора, чиито деди са си живеели нейде из селищата в полетата и горите или в степите (!) и със сигурност са си говорели на тази същата лексика която наричаме днес славянска. Думите им не са се появили от нищото през 4-5 век. 

Езиците на европейските скити и сармати от друга страна е много трудно да се сложат в рамките на така наречените ирански езици, и е много трудно да ги дефинираме, тъй като просто нямаме много данни за тях. Може и да са били като езиците на согди, бактри, или други саки от изтока, но може и да не са били. Това че персите обобщават всички северни конници като не-арийци със същия език не означава че езикът на европейските скити е староперсийски или авестийски. Просто нямаме данни за него, и е напълно възможно той да не е бил като езика на източните саки. Абаев и останалите специалисти са определили скитския и сарматския като ирански основно чрез ономастиката от Северното Черноморие в сравнителен план с речника на осетинците, но някои специалисти като Я.Хармата смятат, че осетинския е наследник само на аланския език, а аланите от своя страна били късни пришълци, които нямали много общо с по-ранните скити и сармати от европейските степи. В Боспорското царство от където са повечето ирански названия както знаем се паявява и един силен персийски владетелски род от Понтийското царство, а това означава, че иранската ономастиката от персийски и източно сакски тип от Северното Черноморие може и да не е точно скитска или сарматска и да се е появила по друга линия. 

Тоест вижда се че нещата относно езиците на скитите и сарматите не са стопроцентово сигурни. Огромния брой обща лексика между българската (славянската) и староиранската и индо-арийската лексика говорят за това, че тази лексика е съществувала и при скитите и сарматите. От там прехода от тези народи към протославяните е бил доста плавен и безболезнен.

Напротив, нещата около езиците на скитите и сарматите са повече от сигурни. Има даже паметници, не говоря за топонимия и антропонимия, а за цели текстове.
Отгоре на всичко те имат живи преки наследници, които не са славянизирани или тюркизирани езиково. Колкото е вярно, че капищата са жилищни кули, толкова е вярно, че "езиците на европейските скити и сармати е много трудно да се сложат в рамките на така наречените ирански езици". Данни има предостатъчно, науката се е занимала с тях и е избълвала редица съчинения, които е хубаво да се попрочетат преди да се правят подобни бомбастични и откровено ненаучни предположения.
 

Цитирай

Тези неща са безспорно верни, но са и доста казионни и реално не решават някои съществени проблеми от историята и лингвистиката. Славяните или словените като езиков термин се сформират доста късно чак след 10 век или дори през 16 век, доколкото тогава това название се налага. До тогава има склави, анти, венети, българи и други племена, без да се обединяват под едно езиково название. Славяноезичните със сигурност не са възникнали като народ през 4-5 век, защото те не са нито археологическа култура нито са сведение от гръцка хроника, а са живи хора, чиито деди са си живеели нейде из селищата в полетата и горите или в степите (!) и със сигурност са си говорели на тази същата лексика която наричаме днес славянска. Думите им не са се появили от нищото през 4-5 век. 

Славяноезичните кога са възникнали като народ е дълга и отделна тема, но вече съм пускал във форума цитата кога единствено е било възможно да се осъществи контактуването между славянските и иранските езици - а именно в периода 1-7 век и то преимуществено по Дунав и в днешна Украйна, в по-малка степен в днешна Централна Европа. За да има контакти и пренос на лексика от един език в друг трябва да има съжителство, а прозорецът за такова съжителство за славянските и иранските езици никак не е голям и зоната е доста ясна. Славяните евентуално са асимилирали постскитско население, а впоследствие са контактували със сарматите, оттам и вероятно влиянието на иранските езици върху славянските. Още в първи курс се учи, че конните номади навлизат в Европа по една определена полоса, най-западния завършек на Великата степ. Нейният финал е в Унгария. Пак в първи курс се учи, че протославянските култури, например т.нар. Киевска култура, са от "горския пояс" на Европа ,който се разполага в отделна област от завършека на степта. Т.е. на ранен етап не е възможно да е имало контакт.
 

Slavic_peoples_6th_century_historical_map.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Най-интересната баш-раннославянска култура е Пшеворската. Да видим къде точно е локализирана около 300 г. пр. Хр.:
По това време безпроблемно се различават и безгрешно се датират скитските култури на посочените на картата територии. Кога е възможно да е започнало по-интензивно миксиране - само и единствено с появата на сарматите в територията на скитската конфедерация. Както предположихме по-горе, сарматите се смесват със завареното население, т.е. едва ли са "командировали" големи маси скити в териториите на славяните, това би се установило археологически без никакъв проблем.

Origins_300BC.png

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
1 hour ago, _magotin_ said:

Запознати обясняват, че освен в българския "аз" е първо лице ед.ч. само в ирански езици.  :) Meжду другото на средноирански, наречен партски, "аз" е точно "аз". Например в израза "Аз, Шапур, цар на Иран и не-Иран".

Това е в приетата за литературна източна норма. В половината България се казваше и даже още се казва Я, което изненадващо е общославянско :)  Също и преходната форма между двете Яз, което го има примерно в словенския. Така че аргументът не особено доказателство за нещо си.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 минути, _magotin_ said:

Напротив, нещата около езиците на скитите и сарматите са повече от сигурни. Има даже паметници, не говоря за топонимия и антропонимия, а за цели текстове.
Отгоре на всичко те имат живи преки наследници, които не са славянизирани или тюркизирани езиково. Колкото е вярно, че капищата са жилищни кули, толкова е вярно, че "езиците на европейските скити и сармати е много трудно да се сложат в рамките на така наречените ирански езици". Данни има предостатъчно, науката се е занимала с тях и е избълвала редица съчинения, които е хубаво да се попрочетат преди да се правят подобни бомбастични и откровено ненаучни предположения.

Еми според съчинението на Я.Хармата, който се води специалист по темата живият осетински език е наследник единствено на аланския език, а пък аланите не са нито скитите нито савроматите, и никога не били наричани сармати в латинските и гръцки хроники. А дали согди, бактри, хотани и други подобни са говорели на същия език като европейските скити е доста спорно. Вероятно тези народи са говорели сходен език със аланите, доколкото аланите идват от онези земи, и затова и се намират иранските паралели между тях и осетинския.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Преди 5 минути, _magotin_ said:

Най-интересната баш-раннославянска култура е Пшеворската. Да видим къде точно е локализирана около 300 г. пр. Хр.:
По това време безпроблемно се различават и безгрешно се датират скитските култури на посочените на картата територии. Кога е възможно да е започнало по-интензивно миксиране - само и единствено с появата на сарматите в територията на скитската конфедерация. Както предположихме по-горе, сарматите се смесват със завареното население, т.е. едва ли са "командировали" големи маси скити в териториите на славяните, това би се установило археологически без никакъв проблем.

Origins_300BC.png

Има сериозни съмнения, че тя е славянска. Свързват я и с келти и с още по-голямо основание с германци.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Just now, Thorn said:

Това е в приетата за литературна източна норма. В половината България се казваше и даже още се казва Я, което изненадващо е общославянско :)  Също и преходната форма между двете Яз, което го има примерно в словенския. Така че аргументът не особено доказателство за нещо си.

Има цяла монография "ирански и славянски езици", там истинските лингвисти са обяснили как седят нещата и защо точно у нас се откриват най-интензивните дири от славяно-иранския диалог. :) Намира се в нета.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Just now, Thorn said:

Има сериозни съмнения, че тя е славянска. Свързват я и с келти и с още по-голямо основание с германци.

Тези съмнения могат да отидат по дяволите, защото ако това е келтска или германска култура къде е тогава славянската култура по това време? :) Има огромен обем данни за интензивни контакти между славянските и германските племена и това положение е възможно точно ако Пшеворската култура се асоциира с праславяните. Без коне не се мигрира надалеч, ако ме разбираш какво искам да кажа, не е възможно славяните да са дошли от Средна Азия, тяхната миграция е от непосредствено съседните области на дн. Румъния, а ако са били по на север къде е прародината на балтите тогава? :)

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Преди 2 минути, _magotin_ said:

Има цяла монография "ирански и славянски езици", там истинските лингвисти са обяснили как седят нещата и защо точно у нас се откриват най-интензивните дири от славяно-иранския диалог. :) Намира се в нета.

Много накратко извода може ли? Защото просто не виждам нищо специфично българско в това Аз, при положение, че всички останали славяни имат Я или Яз.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Преди 1 минута, _magotin_ said:

Тези съмнения могат да отидат по дяволите, защото ако това е келтска или германска култура къде е тогава славянската култура по това време? :) Има огромен обем данни за интензивни контакти между славянските и германските племена и това положение е възможно точно ако Пшеворската култура се асоциира с праславяните. Без коне не се мигрира надалеч, ако ме разбираш какво искам да кажа, не е възможно славяните да са дошли от Средна Азия, тяхната миграция е от непосредствено съседните области на дн. Румъния, а ако са били по на север къде е прародината на балтите тогава? :)

За съжаление съмненията определено не отиват по дяволите. Преди Прага Корчак всичко е съмнително. Факт. Хвани си която и да е монография за произхода на славяните. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 1 минута, Thorn said:

Много накратко извода може ли? Защото просто не виждам нищо специфично българско в това Аз, при положение, че всички останали славяни имат Я или Яз.

Eто, всеки може да се забавлява индивидуално. Понеже по онова време е наложено схващането, че прабългарите са тюрки, авторите всячески са се опитали да заобиколят директния извод за ролята на българите в цитираните резултати, но като прочетеш за контактната зона по Долен Дунав всичко си е ясно.
 

slav-iran.yazyki.pdf

iranslav.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 23 минути, _magotin_ said:

Славяноезичните кога са възникнали като народ е дълга и отделна тема, но вече съм пускал във форума цитата кога единствено е било възможно да се осъществи контактуването между славянските и иранските езици - а именно в периода 1-7 век и то преимуществено по Дунав и в днешна Украйна, в по-малка степен в днешна Централна Европа. За да има контакти и пренос на лексика от един език в друг трябва да има съжителство, а прозорецът за такова съжителство за славянските и иранските езици никак не е голям и зоната е доста ясна. Славяните са асимилирали вече "готови" скити, а впоследствие са контактували със сарматите, оттам и вероятно влиянието на иранските езици върху славянските. Още в първи курс се учи, че конните номади навлизат в Европа по една определена полоса, най-западния завършек на Великата степ. Нейният финал е в Унгария. Пак в първи курс се учи, че протославянските култури, например т.нар. Киевска култура, са от "горския пояс" на Европа ,който се разполага в отделна област от завършека на степта. Т.е. на ранен етап не е възможно да е имало контакт.

Маготине, тия неща дето се учат в първи курс са ни ясни. Ясни са като бял ден. Почти толкова ясни колкото бяха ясни нещата преди 30 години относно произхода на прабългарите. Прабългарите бяха чисти тюрки, хуни, чуди и проч, и това се учеше още в средното образование. Но нещата се промениха както знаем.

Въпросът е дали и относно праславяните, скитите, сарматите, степите, конниците, старобългарския и други подобни всичко е толкова ясно колкото беше ясен произхода на прабългарите преди време. Дали науката не греши и в някои от тези области. Традиционните научни конструкции които е изградила науката всички можем да ги четем, но за да се правят някакви нови открития трябва да се излезе от традиционното. Не да се излезе от науката, а да се излезе от стереотипите ѝ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 6 минути, makebulgar said:

Маготине, тия неща дето се учат в първи курс са ни ясни. Ясни са като бял ден. Почти толкова ясни колкото бяха ясни нещата преди 30 години относно произхода на прабългарите. Прабългарите бяха чисти тюрки, хуни, чуди и проч, и това се учеше още в средното образование. Но нещата се промениха както знаем.

Въпросът е дали и относно праславяните, скитите, сарматите, степите, конниците, старобългарския и други подобни всичко е толкова ясно колкото беше ясен произхода на прабългарите преди време. Дали науката не греши и в някои от тези области. Традиционните научни конструкции които е изградила науката всички можем да ги четем, но за да се правят някакви нови открития трябва да се излезе от традиционното. Не да се излезе от науката, а да се излезе от стереотипите ѝ.

Нещата за произхода на българите са доста ясни още от края 19 век. По политически причини в учебниците доскоро битуваше официалната линия за тюрко-алтайския произход, но в университета даже през комунизма се учеше и другата, по-вярна гледна точка. През 1977 г. Станчо Ваклинов в своята монография очерта добре сарматската хипотеза, но понеже ти вероятно не си го чел, си съчиняваш някакви обидни за науката твърдения за стереотипи. Няма никакви стереотипи. Науката борави с масиви от факти. Като този, че прабългарската и аланската керамика са от едно семейство. Сега се оказва, че това въобще не е случайно. Късните сармати от 4-5 век са трудноотличими понякога на терен от прабългарите, дори за специалистите. Науката , ако се прави отговорно, няма как да греши. Могат да грешат отделни колеги при определени интерпретации, но както се оказва, това често се дължи на предпоставяне на резултатите с някакви други цели. Например предпоставянето на тезата, че кремациите в биритуалните некрополи са славяни, просто защото все някъде трябва да има славяни. Но този вид предпоставяне само по себе си е ненаучно поведение, точно както е ненаучно поведение да се предпоставя тезата, че скитите няма как да са ираноезични, при условие, че всички податки сочат именно в тази посока.

Между другото по-манипулирана беше не тезата за самия "тюркско-алтайски произход", а тезата за малобройността на прабългарите, която се приемаше априорно, за да се утвърждава претопяването в "славянското море". 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Науката ако се прави отговорно може и да не греши, но ако не се прави достатъчно дръзко върви доста мудно.

За скитите не казваме че не са ираноезични, нито казваме, че са славяни, а казваме, че и двете становища са погрешни, но същевременно и двете становища са верни!!! :) Просто древния скитски език от 8 в.пр.Хр. вероятно е бил много близък лексикално с протославянския. А според по-горе описаните генетични резултати древния скитски език трябва да се сложи като предхождащ протославянските.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 22 минути, Thorn said:

За съжаление съмненията определено не отиват по дяволите. Преди Прага Корчак всичко е съмнително. Факт. Хвани си която и да е монография за произхода на славяните. 

Пражката култура едва ли се е пръкнала на гола поляна. Автославянизацията (внезапна) на Пшеворската култура в самия й край ми се вижда съмнителна, макар че езиците определено изпреварват материалната култура. Смята се , че Пшеворската култура (просъществувала докъм 4-5 век) "подава" съдържание към Черняховската и Пражката, които са доста ясни като етническа интерпретация. Трудно ми е да си представя, че разделянето на германските и славянските езици е станало толкова бързо и толкова късно. Славянските езици са доста хомогенни докъм 10-11 век, което издава единна и доста компактна славянска прародина. Ако не е зоната на Пшеворската култура, коя да е тя?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 23 минути, makebulgar said:

Науката ако се прави отговорно може и да не греши, но ако не се прави достатъчно дръзко върви доста мудно.

За скитите не казваме че не са ираноезични, нито казваме, че са славяни, а казваме, че и двете становища са погрешни, но същевременно и двете становища са верни!!! :) Просто древния скитски език от 8 в.пр.Хр. вероятно е бил много близък лексикално с протославянския. А според по-горе описаните генетични резултати древния скитски език трябва да се сложи като предхождащ протославянските.

Авестийският от 12 век пр. Хр. близък ли е с най-старите славянски форми?
В археологията не се бърза. Науката събира данни, гради се стъпка по стъпка. Теории се изграждат внимателно, при отчитане на натрупаните данни и т.нар. масов материал. Мнението на науката по даден въпрос е сборът от всички теории по него. Потвърждава се тази, която прави най-точни предсказания за бъдещите открития. В случая иранската теория предсказа успешно наблюденията на генетиката. :)
Колкото е по-масово едно явление, по-солидни изводи могат да се правят за него. Точно затова нашата е една консервативна наука и при нормални обстоятелства не би трябвало лесно да си променя вижданията по един или друг въпрос. Разбира се, политическата намеса и диктат създават проблеми, днес просто се връщаме в руслото на строгата научност с помощта на генетиката.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...