Отиди на
Форум "Наука"

Произход на българите


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 22 минути, sir said:

Що се отнася до Синтаща - в уикипедия има достатъчно библиография. Но ако толкова те интересува съвременното състояние на проблема и различните гледни точки и препирни в руската археология

А, не ме интересуват препирни. Интересува ме има ли  консенсусна или  водеща хипотеза. Ако става въпрос за препирни и спорове, то за повечето култури в ИЕ все някой предлага и славянска етничност. Да ти ги изброявам ли? Но нещо там препирните не ви интересуват - и ти и Българоида искате "твърди доказателства"

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 1,7k
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
Just now, Atom said:

А, не ме интересуват препирни. Интересува ме има ли  консенсусна или  водеща хипотеза. Ако става въпрос за препирни и спорове, то за повечето култури в ИЕ все някой предлага и славянска етничност. Да ти ги изброявам ли? Но нещо там препирните не ви интересуват - и ти и Българоида искате "твърди доказателства"

Е, по нещо, над което са изписани хиляди страници, резюме в два реда е трудна работа. Няма консенсусна хипотеза, но общо взето почти никой не отрича връзката на Абашево със Синташта, споровете са каква точно и колко значителна е тази връзка. В руската уикипедия има писан един абзац за произхода, погледни него като не ти се чете литературата. :) Препирни обаче почти няма по етническата атрибуция - все за индоиранци става въпрос. Тъй че сравнението със славяните не върви.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, sir said:

Е, по нещо, над което са изписани хиляди страници, резюме в два реда е трудна работа. Няма консенсусна хипотеза, но общо взето почти никой не отрича връзката на Абашево със Синташта, споровете са каква точно и колко значителна е тази връзка. В руската уикипедия има писан един абзац за произхода, погледни него като не ти се чете литературата. :) Препирни обаче почти няма по етническата атрибуция - все за индоиранци става въпрос. Тъй че сравнението със славяните не върви.

Той се опитва да обясни иранизмите, ама със Синташта е просто нереално.Нерде Синташта,нерде славяни!:D Последно време глефам там микенците лепят, какво излиза,микенци и славяни са съвременици?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Най-ранно известните култури по езикова група са:

 • Оксус култура(2400–1900г.пр.хр.)–Иранци
 • Афансиево(3300–2500г.пр.хр.)–Тохари
 • Харапска култура(3300–1300г.пр.хр.)–Индийци(това е малко спорно)
 • Халщатска култура(1200–500г.пр.хр.)–Келти
 • Pitted Ware култура(3500–2300г.пр.хр.)–Германци
 • Култура Коцофени(3500–2500г.пр.хр.)–Прото-Славяни

Трудно е да се установи от коя култура произлизат гърците, албанците, арменците и анадолците. При гърците основния проблем е че не ясно от къде идват гърците на Балканите. Първата хипотеза е че те идват от север, другата е те идват от юг(т.е от Анадола). При италийците изниква същия проблем, дали те първоначално не живеят по малоазиатското крайбржие или възникват директно на Апенините. Най-трудно да се намери родината на албанците, защото те се появяват на историческата сцена едва през XI в. и за първоначалната им история имаме толкова информация, колкото тази на влахите. Една от теориите за произхода им е че се отделят от прото-арменски някъде в Кавказ. Според друга, те произлизат от Сицилия, а според трета, която не е особено популярна, те са смесица от славянски, латински и неизвестен(може би дори неиндо-европейски език).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 15.01.2021 г. at 20:18, Stoned said:

В иранските учебници по история пише, че древните българи имат индо-ирански произход и са част от древната персийска цивилизация. 

Пише също, че древните българи достигат р. Дунав след като са изтласкани от древно-персийската си родина.

Някои днешни автори, не запознати в детайли с историята и с етно-генезата на древните български племенни групи, твърдят, че древните българи идвали от страната Балхара (Балхика, Бактрия). Макар и да се предполага, че предците на прабългарите са дошли действително най-вероятно от Средна Азия, то самите те не може да са насследници на бактрийците (които имат съвсем различна култура). В случая действително имаме едно съвпадение на наименованията с близко звучане. 

Предците на прабългарската етниеска група най-вероятно трябва да ги търсим сред две съседни източно-ирански племенни групи – тази на тохарите и тази на саките.

През II в. пр. Хр., когато Средна Азия се превръща в арена на съперничество между Китай и империята Хунну, предците на българите, заедно с други северно- и източно-ирански народи, са принудени да мигрират на югозапад.

В сърцето на Средна Азия те попадат в една многообразна културна среда, в която се пресичат персийски, северноиндийски, китайски и елинистични влияния - последните донесени тук от войните на Александър, Селевкидите и утвърдени от владетелите на Гръко-Бактрия.

Тази културна среда ражда две мощни държавни образувания - Партянското и Кушанското царства, а в Източна Европа се появяват сарматите.

В края на старата или началото на новата ера, под външен натиск или пък в резултат на някакви вътрешни политически борби за централизация е изхвърлена първата българска миграционна вълна към Европа.

По древните търговски пътища българите достигат Северен Кавказ и както свидетелствуват арменските летописи най-старата "Земя на българите" там е била в планините.

Дори когато почувствували силата си постепенно овладяват и равннините зони, тази първа земя остава естествена крепост на българското етническо присъствие в Северен Кавказ не само до времето на Аспарух, но и по-късно.

Мовес Хоренаци отбелязва появяването на древните българи в Кавказ по времето на арменския шах Вахаршак (152-131 г. пр. Хр.), когато около Карс са дошли "вхндур-булгар"(vh" ndur Bulgar), водени от Вунд (Vund). В основата е името Вананд - техен предводител. Ако сравним годините на заселване в Кавказ ще видим, че то съвпада с друго събитие станало в Средна Азия – прогонването на юечжите от хуните в 165 г. пр. Хр.

Вероятно големите размесвания на населението е принудило вхндур-българите да се изселят на запад.

От данните на анонимния хронограф от IV в., както и от посочените пасажи у Мовсес Хоренаци се вижда, че българското етническо наименование - булгар (болкар) се споменава в изворите доста рано, и при всички случай значително време преди появата на хуните в Европа.

Какво означава това име, още не е определено със сигурност и по този въпрос съществуват различни схващания.

Според Ашхарацуйц (географията на М. Хоренаци), българите са се делели на отделни племена и всяко от тях наред с общото име „българи” си имало и свое специфично название.

Такива прабългарски племена в Кавказката област, описани в "Арменска география" ( VII в.) са: купи-булгар, дучи-булгар, олхонтор-блгар и чдар-болкар. Посоченото и от М. Хоренаци племе "олхонтор-болгар", някои автори може би правилно го свързват с оногондурите/оногури/. 

Историците Хаусиг и Фр. Вестберг свързват напр. племенното име "Кучи-булгар" от арменската география "Ашхарацуйц" с държавата Куча в Средна Азия.

Друг народ, който също близко-родствен на кавказките прабългари, е носел названието "берсили" или "барсула”.

За него споменават византийски, арабски и еврейски извори по повод на събития в Закавказката област, свързани с нашествията на авари и хазари през VI-VII в.

Областта, заемана от "берсула”, се нарича в някои източници с името "Беленджер”, а у други - с името "Балк”, което има явна връзка с името "балгар”.

Егише Вартапед описва българите хайландури и вожда им Еран (Ернак/Ирник), които са се заеселили в Кавказ.

По времето на Хосрой Ануширван (521-579), хайландур-блгар построили в Кавказ градовете – Булкар, Балк, Хумар (Хумаринско градище) и др.

Останалите български племенни групи се поместват между Днепър и Дон и около Кубан в съседство с аланите.

Има византийски и китайски данни, че оногурите са живеели първоначално (II-ри в. пр. Хр.) в согдийската област Уструшана с център град Бакат - района Унаге, според китайски хроники.

По-късно се появяват в Северното Прикавказие.

През V в. българския народ берсили трайно се е поселил до Дагестан и около устието на р.Терек. Берсилия - древна сарматска държава, на чиято територия се намират крепостите Булгар-Балк, Беленгар, Семендар и други.

Любопитно е и самото име на страната Берсилия, което е като на българското свещенно животно – Барс (тигър).

За нея са оставени едва няколко писменни източника, които обаче твърдо я свързват с българите:

- Ибн Расте (нач. на X век), казва - Българите се делят на три части - едни се наричат Берсула, други Есегел, а трети - Болгар.

- В същия тон е и известието на Бар Гебрей, който пък я нарича "страната на аланите" и я локализира около делтата на Волга.

- Михаил Сирийски, също причислява Берсилия към аланите.

- Мовес Хоренаци съобщава за брак между високопоставения прабългарски предводител с името Аспарух от Берсил и аланска принцеса по времето на арменския цар Хосров в 330-338 г. - М.Хоренаци ни съобщава и др. интересна информация:"Царят на Севера се нарича Хаган. Той е владика на хазарите. Царицата, жената на Хагана, произлиза от рода Барсили (берсили)".

Страната се е сляла през VІ век с Оногондурите в държавата на Кубрат, а малкото писменни източника (5-6), описващи Берсилия, не са достатъчна мотивация за учените, за да започнат сериозно проучване. Кан Телегиг е първият наш владетел, заел се с задачата да обедини България и Берсилите (Куберовите Българи). За това потвърждава тяхното споменава в Легендата за Свети Димитър относно обсада над Солун, а както се знае, такава обсада е била проведена от Кубер и Мавър.

За берсилите и Кан Телериг, съществува и едно сведение, което ни е оставено от Теофан, то е следното: "А през месец Октомеи на 13 индикт, императорът получил съобщение от България от тайните си приятели, че Господарят на България изпраща 12-хилядна войска и боили за да пороби Верзития и да пресели в България."

Другата важна особеност, че макар днес да се говори за Битка у Берзития, на императора "никой не му се противопосавил", което говори че е твърде възможно въобще да не е имало битка. Когато все пак Телериг се изкачва на властта, той се заема със прочистването на страната от гръцките шпиони, осуетили обединението на двете българии: "А Телериг, господарят на България, като узнал че от неговите приближени императорът научавал намеренията му, писал му: Възнамерявам да избягам и да дойда при тебе. Но изпрати ми обещание, че няма да пострадам, и ми съобщи кои приятели имаш тук, за да им се доверя и да ми помогнат.

А този от лекомислие му писал и онзи, като ги узнал, изтребил ги всичките. Като чул това Константин изскубал много от побелелите си коси". 

За пъстротата на прабългарската етническа общност, създадена през V - VI в., свидетелствуват не само данни на писмените извори, но и данни, извлечени въз основа на антропологични проучвания. 

Доказано е от изследване на българските некрополи, открити в днешна Южна Русия или в Североизточна България, че антропологическият тип на българина при някои черепи e смесен.

Едната многочислена група черепи са с подчертани европеидни черти, които свидетелствуват за основния етногенезис на българите, който е близък до различните сарматски елементи (алани и др.), с които те имат явен общ произход. Друга много по-малочислена група черепи (главно в прикавказките некрополи) спадат към средноазиатския и турански расов тип и свидетелствуват за наличен макар и малък присмес от алтайските народи, явно получил се от общия им живот в хунската империя.

С идването на българите на Балканския полуостров и сливането им с траки и славяни европеидните черти са се "изчистили" напълно, като в тукашните некрополи почти отсъстват черепи с наличени монголоидни черти. Ц. Кристанов (Към въпроса за етногенезиса на българския народ, 1966), като се позовава на своите проучвания върху типа на българите, както и на изследванията на М. Попов (публикувани в "Антропология на българския народ") още преди 50 год. стига до заключението, че у древните българи са преобладавали повече европеидните черти.

98% от написаното са глупости.

 1. Тохарите не са иранци, а отделна група народи
 2. Сюнну(прев.от кит: варвари) са толкова иранци или българи, колкото и зулусите
 3. Арменците никога не са твърдяли че българите живеят в Кавказ, а в свободен превод казват "Отвъд Кавказката планина, в страна на българите..."
 4. Барса не е българско животно, а и за информативност, ти казвам че Барс е тюрко-монголска дума за леопард, не за тигър(който е пределно ясно че дори не знаеш, кои територии обитава)
 5. Вананд(Вунд) не се казва предводителя, а територията в която са заселени от арменския цар, чието название арменския изговор на урартския етноним: Бияна/Вяна
 6. Китайците не споменават никакви оногури, а българи не са чували до XIXв.
 7. Няма такава държава Балхара/Бактрия. Дори града се казва преди идването на арабите - Бахл
 8. Саките също не са иранци(нито източни, нито южни, нито каквито и да е)
 9. Персите също нямат дума за българите до завладяването им от арабите.
 10. За аланите на р.Волга, дори няма да го коментирам, щото там няма такива
 11. Също и "цитата" за Телериг и берсилите ме съмнява въобще да съществува.
 12. Туранидни българи няма преди XI-XII век

Започвам да се чудя, дали с Tantin не сте едно и също лице.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 часа, Скептикът said:

Оксус култура(2400–1900г.пр.хр.)–Иранци

Не са иранци,това е съвременик на Синтаща,от който тепърва ще произлязат микенците и андроновци! Какви иранци?

 

Преди 9 часа, Скептикът said:

Харапска култура(3300–1300г.пр.хр.)–Индийци(това е малко спорно)

Дравиди, не индийци

 

Преди 9 часа, Скептикът said:

Халщатска култура(1200–500г.пр.хр.)–Келти

До келтите има още около 1000 години

 

Преди 9 часа, Скептикът said:

Pitted Ware култура(3500–2300г.пр.хр.)–Германци

до германците около 2000 години

 

Преди 9 часа, Скептикът said:

Култура Коцофени(3500–2500г.пр.хр.)–Прото-Славяни

тия даже не са индоевропейци тепърва ще ги избият

Откъде ги вадиш тия изводи?

Редактирано от bulgaroid
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 часа, Скептикът said:

98% от написаното са глупости.

 1. Тохарите не са иранци, а отделна група народи
 2. Сюнну(прев.от кит: варвари) са толкова иранци или българи, колкото и зулусите
 3. Арменците никога не са твърдяли че българите живеят в Кавказ, а в свободен превод казват "Отвъд Кавказката планина, в страна на българите..."
 4. Барса не е българско животно, а и за информативност, ти казвам че Барс е тюрко-монголска дума за леопард, не за тигър(който е пределно ясно че дори не знаеш, кои територии обитава)
 5. Вананд(Вунд) не се казва предводителя, а територията в която са заселени от арменския цар, чието название арменския изговор на урартския етноним: Бияна/Вяна
 6. Китайците не споменават никакви оногури, а българи не са чували до XIXв.
 7. Няма такава държава Балхара/Бактрия. Дори града се казва преди идването на арабите - Бахл
 8. Саките също не са иранци(нито източни, нито южни, нито каквито и да е)
 9. Персите също нямат дума за българите до завладяването им от арабите.
 10. За аланите на р.Волга, дори няма да го коментирам, щото там няма такива
 11. Също и "цитата" за Телериг и берсилите ме съмнява въобще да съществува.
 12. Туранидни българи няма преди XI-XII век

Започвам да се чудя, дали с Tantin не сте едно и също лице.

Това, че има неточности, не означава 98% глупости. Явно тук битува някаква конспирация - кой, кой е ли? Въпросният човек не го познавам, както никой от тук - предполагам... 

Благодаря за критиката относно историята, но не правете подобни предположения, че съм еди кой си от форума... 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 часа, Скептикът said:
 1. За аланите на р.Волга, дори няма да го коментирам, щото там няма такива. 

И какво пречи на Аланите, да са слезли от района между делтите на р. Дон и р. Волга в района на Кавказ - по-близо до планините? В равнинните части, населението е било рядко, и не аланско, били са местни кавказци, наричани "кобани". Аланите побеждават тези племена и заемат цялата територия, а народите постепенно се асимилират. След няколко века идват хуните и потеглят с тях към западна Европа. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, bulgaroid said:

това е съвременик на Синтаща,от който тепърва ще произлязат микенците и андроновци! Какви иранци?

Българоиде, какви микенци ще произлязат от Синташта?

Преди 3 часа, bulgaroid said:

Дравиди, не индийци

Дравидите идват по-късно от Цейлон.

Преди 3 часа, bulgaroid said:

До келтите има още около 1000 години

Халщатската култура е ясно индентифицирана като келтска

Преди 3 часа, bulgaroid said:

тия даже не са индоевропейци тепърва ще ги избият

Те са смес от индо-европейци и местни земеделци. И никой не ги е избивал.

Преди 4 часа, bulgaroid said:

Откъде ги вадиш тия изводи?

Повечето от написаното от мен е твърдение на археолози и лингвисти.

Преди 3 часа, Stoned said:

Това, че има неточности, не означава 98% глупости.

Напротив, почти всичко което си написал в цитирания пост са измислици, дори съм ти казал защо.

Преди 1 час, Stoned said:

И какво пречи на Аланите, да са слезли от района между делтите на р. Дон и р. Волга в района на Кавказ - по-близо до планините? В равнинните части, населението е било рядко, и не аланско, били са местни кавказци, наричани "кобани". Аланите побеждават тези племена и заемат цялата територия, а народите постепенно се асимилират. След няколко века идват хуните и потеглят с тях към западна Европа. 

Пречи им факта, че в посочените от теб територии живеят други народи като меоти и таври. А какви са тези кобани за които говориш не знам.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 минути, Скептикът said:

А какви са тези кобани за които говориш не знам.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кобанская_культура

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 часа, Скептикът said:

 

 1. Арменците никога не са твърдяли че българите живеят в Кавказ, а в свободен превод казват "Отвъд Кавказката планина, в страна на българите...
 2. Вананд(Вунд) не се казва предводителя, а територията в която са заселени от арменския цар, чието название арменския изговор на урартския етноним: Бияна/Вяна

След като преселението на българите на Вунд в Армения не е могло да се случи след 301 г., както и по времето на арменските царе Арташес ІІ (34/33–21/20 г. пр.Хр.) или Аршак І (34–35 г. сл.Хр.), тогава то следва да е станало някъде между 35 г. и 301 г. сл. Хр. Като се има предвид и фактът, че сириецът Мар Абас Катина, когото Мовсес Хоренаци изрично посочва като източник на българските сведения, е живял през III век, обхватът на търсенето трябва да бъде допълнително стеснен. Отчитайки контекста на събитията от арменската история (което не се прави по принцип), както и нарасналата активност на племената и народите северно от Кавказ от средата на II век сл.Хр. насетне, българското преселение в Армения следва да се датира по време на управлението на арменския цар Валарш II (185–198 г. сл.Хр.). А въз основа на едно коригиране на сведенията на арменския хронист от XII век Самуел Анеци за възцаряването на римския император Елий Пертинакс и Валарш II, преселението на българите на Вунд може да се датира с още по-голяма точност – 186 или 187 г. сл.Хр. Тази по-късна дата вече обяснява и защо към 387 г. българското население на областта Вананд все още не било асмилирано и съхранявало своята войнственост, неуседналост и агресивност – двата века между 187 и 387 г. не са били достатъчни за осъществяване на пълното му претопяване в арменска среда. Докато едно хипотетично преселение през 35 г. сл.Хр. или дори още по-рано, прави несъстоятелно дори допускането за запазване на някаква етническа самобитност за период от близо 400 години. Датирането на преселението към 186/187 г. има още по-голяма стойност, защото годината 186/187 отстои само на някакви си двайсетина години от датата 165 г., която „Именникът на българските владетели“

Нееднократно споменатият вече Мовсес Хоренаци съобщава, че Валарш II загива в битка с нахлулите откъм север хазири (т.е. хазари) и барсили. Първоначално той ги отблъсва в сражение при бреговете на река Кура, но когато предприема контраудар северно от Кавказкия хребет, е смъртоносно поразен от изкусен стрелец с лък. През 1267 г. същия разказ предава кажи-речи дословно и арменският енциклопедист Вардан Аревелци. В неговия текст обаче има една важна разлика – вместо БАРСИЛИ срещаме БЪЛГАРИ:

„В неговите дни, като се обединили, народите на БУЛГХАРИТЕ и ХАЗИРИТЕ начело с царя си Внасеп Сурхап, стигнали до реката Кура с безбройна войска, която, като я сразил в бой, Валарш преследвал отвъд вратата Чорай, обаче внезапно умрял, ударен от стрела, след като царувал 20 години“.

Вардан Аревелци е не друг, а същия онзи Вардан, който локализира старите земи на българите в Средна Азия. Пак той споменава в историята си и за грабежите и насилията над българите в Тракия, извършени от германските кръстоносци на Фридрих Барбароса. С други думи, Вардан Аревелци познава българите и знае добре какво и за кого пише. Затова едва ли е случайна извършената от него замяна на „барсили“ с „българи“. Той явно е имал на разположение и някакви допълнителни сведения, недостигнали до нас и ги е използвал, за да направи поправки и уточнения, които е сметнал за необходими. Както впрочем нерядко се случва, когато късен автор използва текст на по-ранен.

Редактирано от Stoned
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 20 часа, sir said:

Препирни обаче почти няма по етническата атрибуция - все за индоиранци става въпрос. Тъй че сравнението със славяните не върви.

Добре, след като не става да стигнем от ИЕ до славяни да опитаме по обратния начин - от славяни към ИЕ. Къде се появяват първите славяни? - на север от Дунав.  Доколкото знам културата която отговаря на периода е Ипотещи-Къндещи. Сходна култура е т.н. Пенковска. Да тръгнем от тях и да се върнем назад да видим какво става.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Скептикът said:

Дравидите идват по-късно от Цейлон.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_peoples

Преди 2 часа, Скептикът said:

Българоиде, какви микенци ще произлязат от Синташта?

Спред някой имат и са част от траките https://den-king.livejournal.com/137916.html

Преди 2 часа, Скептикът said:

Халщатската култура е ясно индентифицирана като келтска

https://en.wikipedia.org/wiki/Hallstatt_culture ами предхождаща е на все още не е,освен ако не приемеш илири и тем подобни за келти?

 

Преди 2 часа, Скептикът said:

Те са смес от индо-европейци и местни земеделци. И никой не ги е избивал.

мда сбъркал съм това е част от Баденска-Черна вода, това са бъдещите западноевропейци, откъде изкопа славяни не е ясно https://en.wikipedia.org/wiki/Coțofeni_culture

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 35 минути, Atom said:

Добре, след като не става да стигнем от ИЕ до славяни да опитаме по обратния начин - от славяни към ИЕ. Къде се появяват първите славяни? - на север от Дунав.  Доколкото знам културата която отговаря на периода е Ипотещи-Къндещи. Сходна култура е т.н. Пенковска. Да тръгнем от тях и да се върнем назад да видим какво става.

Ами не, затова и се нарича Прага- Корчаг,защото е от Чехия до Припятските блата. Ипотещи-Къндещи  (VІ-VІІ в.)е късна култура в резултат преселение на Пенковци или е останало Черняховско население. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, bulgaroid said:

Ами не, затова и се нарича Прага- Корчаг,защото е от Чехия до Припятските блата. Ипотещи-Къндещи  (VІ-VІІ в.)е късна култура в резултат преселение на Пенковци или е останало Черняховско население. 

Какво не. Славяните описани от Прокопий да не би да идват от Прага или от Корчаг.  Живеят на другия бряг на Дунав във влашката низина. От там се извършват всички нападения над империята.  Пак там се извършват наказателните акции на ромеите и пак там ромеите карат с кораби аварите да се бият със славяни.  

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Atom said:

Добре, след като не става да стигнем от ИЕ до славяни да опитаме по обратния начин - от славяни към ИЕ. Къде се появяват първите славяни? - на север от Дунав.  Доколкото знам културата която отговаря на периода е Ипотещи-Къндещи. Сходна култура е т.н. Пенковска. Да тръгнем от тях и да се върнем назад да видим какво става.

Тц, мен със славяни не ми се занимава, даже много време им отделих. Ето, имаш крайните позиции - съветско-фантастичната (славяни от 3500 г. пр. Хр.) и тезата Булгароид-Курта (славяни като смес от десетина народа от Юстинианово време). Избирай си там с коя да дискутираш и така. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 минути, Atom said:

Какво не. Славяните описани от Прокопий да не би да идват от Прага или от Корчаг.  Живеят на другия бряг на Дунав във влашката низина. От там се извършват всички нападения над империята.  Пак там се извършват наказателните акции на ромеите и пак там ромеите карат с кораби аварите да се бият със славяни.  

Така е , но от гледна точка на археологията и по-точно но пуристите в нея само синхронните и носещи всички белези на Прага-Корчак са славянски. Всичко останало е нещо друго.

А Ипотещито има някои разлики (като грънчарското колело например).

По ирония може да се окаже , че тия дали името (склавините) не са били изначално славянофони , а оригиналдъ славянофоните не са се назовавали или не са назовавани от никого склавини.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 48 минути, bulgaroid said:

Изглежда не си запознат много добре с въпроса. Прото-дравидите произлизат от района на остров Папуа Нова Гвинея и впоследствие мигрират до Цейлон вероятно поради нашествието на Австронезийци в района през периода 1500–1000г.пр.н.е. По-късно те се преселват и в Южна Индия, където по-късно идват и Харапско(Индийско) население и се смесват с прото-дравидите.

Преди 1 час, bulgaroid said:

това са бъдещите западноевропейци, откъде изкопа славяни не е ясно

Връзката им с западноевропейците е много далечна.

Преди 2 часа, Stoned said:

След като преселението на българите на Вунд в Армения не е могло да се случи след 301 г., както и по времето на арменските царе Арташес ІІ (34/33–21/20 г. пр.Хр.) или Аршак І (34–35 г. сл.Хр.), тогава то следва да е станало някъде между 35 г. и 301 г. сл. Хр. Като се има предвид и фактът, че сириецът Мар Абас Катина, когото Мовсес Хоренаци изрично посочва като източник на българските сведения, е живял през III век, обхватът на търсенето трябва да бъде допълнително стеснен. Отчитайки контекста на събитията от арменската история (което не се прави по принцип), както и нарасналата активност на племената и народите северно от Кавказ от средата на II век сл.Хр. насетне, българското преселение в Армения следва да се датира по време на управлението на арменския цар Валарш II (185–198 г. сл.Хр.). А въз основа на едно коригиране на сведенията на арменския хронист от XII век Самуел Анеци за възцаряването на римския император Елий Пертинакс и Валарш II, преселението на българите на Вунд може да се датира с още по-голяма точност – 186 или 187 г. сл.Хр. Тази по-късна дата вече обяснява и защо към 387 г. българското население на областта Вананд все още не било асмилирано и съхранявало своята войнственост, неуседналост и агресивност – двата века между 187 и 387 г. не са били достатъчни за осъществяване на пълното му претопяване в арменска среда. Докато едно хипотетично преселение през 35 г. сл.Хр. или дори още по-рано, прави несъстоятелно дори допускането за запазване на някаква етническа самобитност за период от близо 400 години. Датирането на преселението към 186/187 г. има още по-голяма стойност, защото годината 186/187 отстои само на някакви си двайсетина години от датата 165 г., която „Именникът на българските владетели“

Нееднократно споменатият вече Мовсес Хоренаци съобщава, че Валарш II загива в битка с нахлулите откъм север хазири (т.е. хазари) и барсили. Първоначално той ги отблъсва в сражение при бреговете на река Кура, но когато предприема контраудар северно от Кавказкия хребет, е смъртоносно поразен от изкусен стрелец с лък. През 1267 г. същия разказ предава кажи-речи дословно и арменският енциклопедист Вардан Аревелци. В неговия текст обаче има една важна разлика – вместо БАРСИЛИ срещаме БЪЛГАРИ:

„В неговите дни, като се обединили, народите на БУЛГХАРИТЕ и ХАЗИРИТЕ начело с царя си Внасеп Сурхап, стигнали до реката Кура с безбройна войска, която, като я сразил в бой, Валарш преследвал отвъд вратата Чорай, обаче внезапно умрял, ударен от стрела, след като царувал 20 години“.

Вардан Аревелци е не друг, а същия онзи Вардан, който локализира старите земи на българите в Средна Азия. Пак той споменава в историята си и за грабежите и насилията над българите в Тракия, извършени от германските кръстоносци на Фридрих Барбароса. С други думи, Вардан Аревелци познава българите и знае добре какво и за кого пише. Затова едва ли е случайна извършената от него замяна на „барсили“ с „българи“. Той явно е имал на разположение и някакви допълнителни сведения, недостигнали до нас и ги е използвал, за да направи поправки и уточнения, които е сметнал за необходими. Както впрочем нерядко се случва, когато късен автор използва текст на по-ранен.

За Вунд вече казах няма защо пак да повтарям че това не е името на вожда. Ето ориентировъчна карта, как изглежда района през II век.

IIв..png

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 32 минути, Atom said:

Какво не. Славяните описани от Прокопий да не би да идват от Прага или от Корчаг.  Живеят на другия бряг на Дунав във влашката низина. От там се извършват всички нападения над империята.  Пак там се извършват наказателните акции на ромеите и пак там ромеите карат с кораби аварите да се бият със славяни.  

Тия там не са славяни или склави ами анти https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people) и след като се интересуваш защо не вземаш да погледнеш какво всъщност е Пенковската култура https://bg.wikipedia.org/wiki/Пенковска_култура наред с типичните готски изгаряния има и ямни погребения от хунски или български тип, това е разликата с черняховската https://uk.wikipedia.org/wiki/Черняхівська_культура ,а, и  там се практикува ИДЧ. При склавите няма погребения с трупополагане и ИДЧ, няма развита керамика от римски тип, и много други неща. Та, такова не, как ще обясниш погребенията и ИДЧ ? :D

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 36 минути, sir said:

Тц, мен със славяни не ми се занимава, даже много време им отделих. Ето, имаш крайните позиции - съветско-фантастичната (славяни от 3500 г. пр. Хр.) и тезата Булгароид-Курта (славяни като смес от десетина народа от Юстинианово време). Избирай си там с коя да дискутираш и така. :)

Тоя Курта трябва да го съдя ,че ми открадна тезата,от кога е неговата някой знае ли?

 

Преди 7 минути, Скептикът said:

Изглежда не си запознат много добре с въпроса. Прото-дравидите произлизат от района на остров Папуа Нова Гвинея и впоследствие мигрират до Цейлон вероятно поради нашествието на Австронезийци в района през периода 1500–1000г.пр.н.е. По-късно те се преселват и в Южна Индия, където по-късно идват и Харапско(Индийско) население и се смесват с прото-дравидите.

The origins of the Dravidians are a "very complex subject of research and debate." [9] They may have been indigenous to the Indian subcontinent,[10][11][12] but origins in, or influence from, West-Asia have also been proposed.[42][14][15][16][17] According to Narasimhan et al. (2019), early Dravidians formed as a mixture of Ancient Ancestral South Asians ("AASI" indigenous South Asian hunter-gatherers distantly related to the Andamanese), and Neolithic West Asian farmers from Iran. He notes that there are two scenarios for the origin and spread of Dravidians. Either an origin from the Indus Valley region which is based on genetic data as well as archaeological and linguistic evidence, in which proto-Dravidian was spread by peoples of the IVC, or from the pre-Indus groups of eastern peninsular India, which would be consistent with vocabulary about flora and fauna of peninsular India.[46] The present people of the Indian subcontinent, including the Dravidians, are of a mixed genetic origin and have ancestry from indigenous South Asian Hunter Gatherers, Neolithic West Asian farmers from Iran and Steppe Yamnaya pastoralists.[19][24]

Although in modern times speakers of various Dravidian languages have mainly occupied the southern portion of India, Dravidian speakers must have been widespread throughout the Indian subcontinent before the Indo-Aryan migration into the subcontinent.[22] According to Horen Tudu, "many academic researchers have attempted to connect the Dravidians with the remnants of the great Indus Valley Civilisation, located in Northwestern India... but [i]t is mere speculation that the Dravidians are the ensuing post–Indus Valley settlement of refugees into South and Central India."[9] The most noteworthy scholar making such claims is Asko Parpola,[17] who did extensive research on the IVC-scripts.[17][18] The Brahui population of Balochistan in Pakistan has been taken by some as the linguistic equivalent of a relict population, perhaps indicating that Dravidian languages were formerly much more widespread and were supplanted by the incoming Indo-Aryan languages.[47] Nowadays Tamils, Malayalis, Telugus, Kannadigas that make up around 20% of India's population.[48]

Преди 7 минути, Скептикът said:

Връзката им с западноевропейците е много далечна.

Дообре, Баден ли е далечна или какво?:bj:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 44 минути, ДеДо Либен said:

По ирония може да се окаже , че тия дали името (склавините) не са били изначално славянофони , а оригиналдъ славянофоните не са се назовавали или не са назовавани от никого склавини.

Това е интересно, не бях се замислял за този вариант ?!:D

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, bulgaroid said:

Дообре, Баден ли е далечна или какво?

Ами, би трябвало, например защото жителите и, са G, E3b, J2 и I2, които са дефицитни в Западняците, които са R1b и I1.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, bulgaroid said:

Тия там не са славяни или склави ами анти https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)

Добре де, кой точно източник подкрепя това:

Вожд на антския съюз става Мусокий (Μουσοκιος) в 593 г. той е разбит и пленен от византийския стратег Приск. Непосредствено преди това Приск преминал Дунава и нанесъл поражение на по-низшестоящия вожд Ардагаст, чиито хора през 593 г. атакуват Тракия, но са отблъснати, а византийците пренасят войната на тяхна територия. Страната им е разорена, без обаче вождът Ардагаст да бъде хванат в плен. Битката става след форсирането на реката от имперския генерал Генцон (Gentzon) при Дуросторум (Силистра), антският лагер е нападнат в полунощ, Ардагаст се препъва в дънер и само близостта на реката го спасява да не бъде заловен. След разгрома командващия Приск праща своя лейтенант Александър през р. Helibakion (дн. р. Яломица), да излови малките групи продължаващи да атакуват войската му, но армията се обърква не успява да изгори скривалищата. Положението е спасено от един гепид, който бил близък на антите и т.н и т.н.

В източниците които аз съм чел и които описват този случай става въпрос само за склави и за нищо друго.  

 

Редактирано от Atom
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, bulgaroid said:

Теофилакт Симоката

Ти като македонците. Те като видят някъде българин го четат македонец, а ти склавите ги виждаш като анти. Я сложи очилата и го прочети пак!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...