Отиди на
Форум "Наука"

Обновен МЕТОД- ЛАПЛАНДСКА ВЕРИГА на ВРЕМЕТО


Recommended Posts

 • Потребител

Парадокса:

  Системи К и К1. Знаем кое, какво е. К-неподвижна с наблюдателна режа и устройства, К1 е системата с апаратура и аранжировка.

Знае се Относителна скорост .

В К1 имаме по ос Х1 Централен излъчвател, излъва по -Х1 , +Х1 , -У1 , +У 1 , по тях за  изразност , напълно еднакви системи с детектори/записвачи, номерирани , които са през 1 метър в системата си. Така са констр. да детектират фронт на светлинен пулс. Тъй като се знае относ.скорост, така е програмирана Мрежата в К, чеслед Общата точка да има път подвиж. Центр.точка точно определен времеви интервал зададен и за системата и в системата К. Този Интервал е да речем 60 секунди.

След общата точка разбира се сверяванията са по теорията и изприварват движението. В неподвижната система, примерно през 10 сантиметра има <гилотини> клапи , които като се задействат , намират се бръснеюо по бъдещия лъч, падат и блокират светлин. пулс.

Обща точка, 4 ри пулса от Центр.Точка  Х1 = 0 , по    -Х1, +Х1 , -У1 , +У1. 

След 60 секунди по К , падат програмираните <гилотини> , клапи. Надявам се, че не е нужно да ви казвам какво отчита сист. К , по -Х , номерацията на последният отчел подвижен датчик е най- голяма, сетне са две еднакви номерации по -У и +У , най-ниска номерация е по +Х . Номера на Посления отчел датчик е всъщност Броя на отчелите Датчици, а всяко отчитане на датчик е Събитие.Следователно Номера на последния отчел датчик дава Броя на Събитията по направленията.

Стигнахме ди извода, че Система К отчита различен брой събития по  -Х и +Х и по  У, на които съответстват  -Х1, +Х1, У1. и това са събития в чието случване участват обекти , които са подвижним изцяло от Сист. К1 .

Времевите интервали по Направленията са общи и за двете Системи К и К1 , заключени са от Общият Старт, Начало на пулсовете и  Падането на <гилотините>, клапи, които елиминират всякаква възможност за още събития.Разбира се не целим голяма точност на интервали, могат да имат разлики от пробег светлина, за плюс , минус 10 см. и разминаване , неточност от плюс, минус едно събитие, НО нашите разлики са с Десетки Събития !!, зависи от относ.скорост.

На всички деца е известно, че щом в Една от системите с обши Интервали, заключени от общи събития  са регистриран Определен брой Събития, то Този Брой е Абсолютно Същият и за Другата Система, Следователно това Неравенство в Събитията е Абсолютно и е отчетено в Система К1. Това е Парадокс !

Според СТО пораи Постулатите Трябва в Сист.К1 да имаме Равен Брой събития по направление на -Х 1и +Х1

 

От горният Парадокс Следва, че в пространственни интервали от по 1 метър по Х1 , Светлина не изминаваедин и същ път , което се изразява с привидно Различна, Неконстантна Скорост на Светлина.

 

От всичко до тук:

Същинския Парадоксна МЕТОДЪТ ЛАПЛАНДСКА ВЕРИГА

 

В Система К1 , по осХ1 и ос на вектор Скорост  са разположени на 100 метра 2  Еднакви часовника, не са сверени.За всеки има детектор/лазер пуск на светл. пулсове. Промерно спо посока-Х1, срещу вектор скорост, се прави пулс ив Този момент стартира часовник от Нула, другия приема и във приемния момент почва и той , но със програмирано теоретич. изчислено отместване, прибавено време което е Стандарта, Половината на двойното разстояние по изчисленията на теория(измервано от един часовник отиване/връщане след отражение., половината от този времеви интервал). Естественно този теоретичен  прибавен времеви интервал е Грешен поради Неравните Инйтервали по Х1 . Това вее го доказахме, да припомним привидно Различна Светлинна Скорост дава тези Неравни интервали, неравни ако бъдат измерени честно, без маниполации и фанатизъм.

Поради Неправилното сверявнае ( което е теоретично <правилно> ,но по правилата на доказано Грешната  СТО ) , когато последва Обратен пулс от грешно сверения часовник -Х1  към часовника Х1=0, то при анализ на резултата, момента на пуска от -Х1 и момента на приемане в Х1=0 , този Интервал е Различен от Предсказания по СТО. С колко е различен съм разписал как се изчислява и точно каква ще е разликата според Относител.скорост и разположението относно вектора на тази скорост.

На горната база или чрез другите принципи на вече откритите скоростомери, можем да открием вектор Относителна скорост, на теория точно вектора, посока и големина. Да речем ползваме Парадокса-Скоростомер на Методът, приготвяме устройство Скоростомер и след откриване , по най-простия разбираем начин отклонения даващи най-голямата разлика, то тогава тази права по която сме работели е Успоредна на вектор Относ.Скорост, като  можем да изчислим точно и скаларната стойност Относ.Скорост. Следователно имаме цялата информация  за да сверим всички наши часовници, независимо от разположение.

Ако ни интересуват часовници по линия т.е Верига на Времето, след откриване на разликата, програмираме по Веригата часовници да започват отброяване с прибавеното подходящо време, различно от теорията на грешната СТО. Така имаме Идеално сверени часовници в Линия, Верига.

Това беше, парадокса е брутално грозен и прост, той се доказва логично и без най горния парадокс, но за да видиш простото доказателство е нужен Неутрален Поглед , без  примеси и замърсявания.

От тук всичко е като Предишната първоначална тема за Методът. По някое време мога да копирам от там някои неща, а след като приключа старата тема ще стане ненужна и е добре след мое съобщение да се премахне.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 220
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребител

<<<...

Лапландска верига на времето е ЕМГ- теоретичен метод( с огромна перспектива за практическо ползване ) за идеално и универсално сверяване на часовници в линия, права верига.

Излагам накратко...

Часовниците с Метода се сверяват Напълно Идентично , както са сверени в Състояние на физичен Покой, отчитат моменти като Едновременни, така както ги отчита Неподвижна Система. Приложим е за абсолютно всички инерциални състояния , инерц,движещи се системи, ИОС-и.

Нужно е часовници да са подредени в права линия, определена в Системата си.Часовник/детекторите са на фиксирани точни разстояния един от друг и , или в коорд.система( едномерна)

 

...........

Получихме отклонение от половината на удвоен разстояние-Стандарта. Това отклонение разделено на разстоянието ни дава Градиента на отклонение за метър в <права>посока. Можем да намерим и за <обратна> посока. Градиентите са Еднакви, Нула само за Физически Неподвижна Система( Физически Айнщайнов Покой) , при всички останали ИОС ,градиенти <права> и <обратна> посока са различни.( изчислил съм да намерим с колко се различават).

Вече имаме Интервала Време/на метър в <права> посока с който трябва просто да програмираме устройствата, детектор/часовници.Програмираме и са в готовност при сработване на детектори на часовници по линията, по Веригата на Времето да Стартират  директно с привнесената Разлика нулираша Закъснението поради изминатия Светлинен Път.Просто по Веригата по пътя на светлина се Прибавя изчисления интервал и Всички Часовници са Сверени.

Това сверяване е Изцяло по Правилата на СТО , ТО. 

Самата Лапландска верига на времето е Парадокс и Скоростомер унищожаващ безословно самата теория ТО.Произлиза от една от групите Скоростомер на Лапландеца.

Благодаря за вниманието !

 

п.п. Забравих да уточня , <градиентите>, отклоненията са Нула  в Състояние покой при всякакв разположение на Веригата, правата линия, при Всички Други състояния,ИОС-и имаме Нулеви отклонения (като в Неподвижна) при перпендикулярно разположение на Веригата, линия спрямо вектор на скорост.

................

Неподвижни системи почти няма, огромния процент, Всички са подвижни.Дали ще напишеш етикет Подвижен, Непшодвижен нищо не означава. Приемането за неподвижност е техника за работа в теорията и всяка подвижна система за удобство на описващите от там се приема за неподвижна. Сверяване на часовници се прави Навсякъде, от зор, не за кеф.Прави се във всички инерциални системи без да чакаме да станат неподвижни.За удобство приемаме така, но всички знаем , че системата не е неподвижна. Сверяването с Методът е Универсално и се прилага навсякъде.

..........

Правилно сверяване и противоречива, грешна теория.
Така се получава и в зависимост от ъгъла на Линията часовници , те отчитат реалното природно движение на Системата в Пространство, нещо елементарно, което е убягнало на Айнщайнова Относителност.
Не е никак просто обаче Кой е Причинителя, Машинарията от която зависят промените в зависимост от движението спрямо и Във целия този Природен Комплекс с неизяснен произход, очевидно в който главна роля има гравитация,заедно с онова което наричате Вакуум. 

..........

 

Могат да се направят и Трансформации, но не ми е на мен тази задача в момента, това е ясно ,че може.
Друго е много по важно. Без никаква информация, за сега в идеализиран свят, можеш във абсолютно Всяка ИОС да свериш Правилно часовници а ъглово разложената Скорост на системата според направлението на Веригата-права в системата си линия. Не ти е нужна никаква външна информация. Когато направиш и голям брой <линии> откриваш тоюно Вектора на Скорост. т.е. Собственото си движение, т.е. Правим Скоростомер.
Другото важно , Измерваш Точно Реалното Време необходимо на Сигнала или на каквото и да е да измине даден <скрит>  за тебе път, поради движението на системата.Поватарям, реалното Врема необходимо на Светлина да преодолее Път и измерено в локално време на системата.

........

 

Трансформациите по Методът са най простите възможни.Там промяната , прехвърлянето е Едно към Едно. Реалността е факт и отсъства Относителнот на Едновременност. След Общото начало трансформация на моменти е директно само с Фактор на Лапландеца, който съвпада с Лоренц фактор. Няма координатно време, изчистеное. Интервал светлинен път е реален и директен, няма деформации.Първи и Втори Постулати са елиминирани, но променливата скорост на светлина е с  причинител, движението на системата. Спрямо Какво движение, тук е мястото на Нови Хипотези.

.... >>>>

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Универсален Времеви Интервал ( път на светлина съответстващ на интервал разстояние,пространство в подвижната система К1 )

Ползва се информация Само и единственно от Една система, подвижната систеа К1

 

ъгъл А - ъгъл между <линията>, правата, веригата на времето и вектор на относителна скорост в Неподвижната система К

ъгъл А1 -  ъгъл между <линията>, правата, веригата на времето и вектор на относителна скорост в подвижната система К1

 

ъгъл А  се добива от  tgA = Lap.tgA1  или   sq.r.(1-cos^2) / cos >за ъгъл А = Lap.(1-cos^2) /cos  > за ъгъл А1

uLap. - универсален Фактор на Лапландеца  =  1/ sq.r(1 - cos^2(за ъгълА).(V^2/C^2)

 

T1 =( 1/ uLap).(L1 / C - cos(за ъгъл А).V

Като косин.А приема само положит.стойности а Относит.скорост, според посокавектор, положителни и отрицателни

танг.А , А1 имат смисъл при 180, 0 , 90 град. стойности Нула.

Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Разлика между времеви интервал по СТО-Грешен и Реален времеви интервал е лесна,

L/C  минус горния изведен Реален Универсален Времеви Интервал.

Можете да си намерите иразликите по направленията по Х1 и пр. каквото е нужно , съотношенията интервали при различни от перпендикулярни направления спрямо относ.скорост са лесни  C - cosA V/ C + cosA V

За трансформации между две подвижни системи е нужно първо определяне на вектор относителна скорост между системите и разбира се имаме инфо за Състоянието на вектор Собтвенна Скорост на Една от системите. След това определяме вектор Собственна Скорост и на другата системи , след което по познатия начин. При повече системи по горе изложената програма трансформации.

Обратните трансформации просто по <обратния ред> на превръщане.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тревожа се да не би пак да ви е затруднил Методът. След  сверяването съ стандартното от местване , при обратен пулс се получава различен от очаквания интервал, също и при втори пулс вместо очакван Нулев интервал , имаме различен. От тези разлики намираме необходимото Правилно отместване за Правилното Сверяване във Верига на Времето. Как се смята съм извел, при интерес мога да разпиша.

По нататък разписване и на пълни трансформации.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител

Методът е достатъчно проста форма на Скоростомер на Лапландеца и ясно просто доказателство за Фалшивата Айнщайнова Относителност.

Забележете, бих искал след това време на отлежаване да дискутираме, как с Правилното за СТО Сверяване на Часовници ние откриваме начин да Определим, Дефинираме Собственно Движение на Системата в Локалното Състояние на Етерия.

Надявам се разбирате простотата на Метода и няма нужда да обяснявам отново. 

Учудващо е Защо наглед сериозни хора с профи физически знания Избягват да дискутират по същество този Парадокс. Приканвам за Честна и непредъбедена дискусия......... каквото Фактите Говорят и нищо друго, в случая <теоретични факти> такива каквито е ползвал самия Айнщайн.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 21.02.2021 г. at 18:17, laplandetza said:

Отново 100Фанатюгите мълчат зловещо. Приема се за съгласие с Методът и погребение на тленните останки ТО.

 

Преди 50 минути, laplandetza said:

Учудващо е Защо наглед сериозни хора с профи физически знания Избягват да дискутират по същество този Парадокс. Приканвам за Честна и непредъбедена дискусия......... каквото Фактите Говорят и нищо друго, в случая <теоретични факти> такива каквито е ползвал самия Айнщайн.

 

Еми защо да коментира някой, при положение, че дори на пръв поглед всички тия лапландски методи и парадокси си изглеждат псевдонаучни по всички критерии. Авторът им не е физик; няма научни публикации по физика; в разработките си не се позовава на някакви източници и други трудове; революционно отхвърля  общоприети, дълго дискутирани и изчислявани неща; бори се срещу измислени теории на конспирациите, с което сам създава такива; не приема критика; и културата му на общуване с професионалистите поддържащи установените научни теории е ниска и дори груба.

Тоест авторът явно няма изградени способности да работи по научния метод, няма умения да представя нещата така, че да бъдат четими от учените, и иска одобрение и комуникация с учените, които обаче индиректно определя като глупаци, тъй като те приемат отхвърляната от него теория. 

Criticism_of_the_theory_of_relativity

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, makebulgar said:

 

 

Еми защо да коментира някой, при положение, че дори на пръв поглед всички тия лапландски методи и парадокси си изглеждат псевдонаучни по всички критерии. Авторът им не е физик; няма научни публикации по физика; в разработките си не се позовава на някакви източници и други трудове; революционно отхвърля  общоприети, дълго дискутирани и изчислявани неща; бори се срещу измислени теории на конспирациите, с което сам създава такива; не приема критика; и културата му на общуване с професионалистите поддържащи установените научни теории е ниска и дори груба.

Тоест авторът явно няма изградени способности да работи по научния метод, няма умения да представя нещата така, че да бъдат четими от учените, и иска одобрение и комуникация с учените, които обаче индиректно определя като глупаци, тъй като те приемат отхвърляната от него теория. 

Criticism_of_the_theory_of_relativity

Нищо подобно. 100 Фанатици не са Всички физици, а някои особенно невзрачни създания, но това е друг въпрос.

Не съм физик, нямам трудове, статии и пр. но имам Ум и  съм професионално подготвен в областа на Масовите Халюцинации,  така казваме , говорим за специалистите занимаващи се с обработка на човешката маса, в множество и персонално. Работата ми е да откривам следи от Измами, фалшификации и следи на <колеги>.

Открих Теоретичен Парадокс и имам само едно желание, детайлно и по съществто на теорията да се анализира и дискотира, за да покажем Фалшификацията, неволна в зората си, волна в десетилетията до днес. Нека просто го направим и ще излезе наяве Какво и Как. Ти способен ли си за диалог по тази толкова тясна тема, малцина го могат, там е проблема, тук освен физиците и Гравити , сме още само 2, 3 ма !, това е положението.

Ти нямаш никаква вина, просто неразбираш, призива ми е към тези малцина и евентуално честни, достойни и смели физици, Това е , нишо повече.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Обикновено онези, които не са добре подготвени по дадена тема и тръгнат да решават някоя сложна задача, допускат малки и видимо несъществени грешки при решаването на задачите, които водят в крайна сметка до резултати различаващи се от тези на смятащите правилно хора търсещи решение на задачата. Така при задача, чието решение е много трудно и изисква много работа, която не всеки обикновен човек може да я реши, човека решаващ грешно задачата може да си помисли, че той е прав в решението, тъй като според него е направил всичко правилно, а също така поради това, че не всеки може да направи оценка на сметките му. 

Например ако някой студент, който е двойкаджия и тройкаджия по математика, за да си вземе изпита, успее да научи принципно как се решава някоя задача по физика, но по невнимание обърка само един минус някъде в началото на задачата, то накрая ще му пишат двойка или тройка, въпреки че си е решил всичко, и ще обвинява професора защо му пише толкова ниска оценка само заради един объркан минус.. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, laplandetza said:

Нищо подобно. 100 Фанатици не са Всички физици, а някои особенно невзрачни създания, но това е друг въпрос.

Не съм физик, нямам трудове, статии и пр. но имам Ум и  съм професионално подготвен в областа на Масовите Халюцинации,  така казваме , говорим за специалистите занимаващи се с обработка на човешката маса, в множество и персонално. Работата ми е да откривам следи от Измами, фалшификации и следи на <колеги>.

Открих Теоретичен Парадокс и имам само едно желание, детайлно и по съществто на теорията да се анализира и дискотира, за да покажем Фалшификацията, неволна в зората си, волна в десетилетията до днес. Нека просто го направим и ще излезе наяве Какво и Как. Ти способен ли си за диалог по тази толкова тясна тема, малцина го могат, там е проблема, тук освен физиците и Гравити , сме още само 2, 3 ма !, това е положението.

Ти нямаш никаква вина, просто неразбираш, призива ми е към тези малцина и евентуално честни, достойни и смели физици, Това е , нишо повече.

 

 

Тоест признаваш че си некомпетент в областта на физиката, тоест нямаш образованието и не си писал научно по въпроса, казваш, че си открил някакъв теоретичен парадокс и искаш да го дискутираш с учените, но очевидно не искаш дискусия, а искаш признание на откритието си, и съответно всеки който не е съгласен с откритието ти влиза в групата на теорията на конспирацията поддържаша фалшификациите. Типичен пример за псевдонаучно мислене и говорене е това. 

 

Принципно всички хора са надарени с логическо мислене и ум, но това не означава, че всеки може да си използва ума за решаване на сложни научни задачи в дадена сфера. Освен логическо мислене и ум на човек му трябва и съответния товар от знания във въпросната сфера, които би могъл да придобие единствено след дългогодишен научен труд и четене на чужди такива по темата. 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 17 минути, makebulgar said:

 

Тоест признаваш че си некомпетент в областта на физиката, тоест нямаш образованието и не си писал научно по въпроса, казваш, че си открил някакъв теоретичен парадокс и искаш да го дискутираш с учените, но очевидно не искаш дискусия, а искаш признание на откритието си, и съответно всеки който не е съгласен с откритието ти влиза в групата на теорията на конспирацията поддържаша фалшификациите. Типичен пример за псевдонаучно мислене и говорене е това. 

 

Принципно всички хора са надарени с логическо мислене и ум, но това не означава, че всеки може да си използва ума за решаване на сложни научни задачи в дадена сфера. Освен логическо мислене и ум на човек му трябва и съответния товар от знания във въпросната сфера, които би могъл да придобие единствено след дългогодишен научен труд и четене на чужди такива по темата. 

 

Търся само Конкретна Дискусия, Нищо Друго!. всичко останало е един пълнеж, една обстановка, която е за нагласа по темата, за провокация и пр. 

Кионкретиката е важната, но както казах прекалено малко сме тук.

Признание за какво, че съм Какво и направил Какво, аз не съм добър човек и имам много затаени грехове, които са се Случили, не искам да ме признаят за такъв, бих искал да забравя. но не мога. Търся и пазя онова което Е, т.е. Реалност, макар и неизбежно субективна, искам признание за Реалност, моята личност е отдавна умряла, просто не иска да го признае............ Постигнал съм прекалено много за прекалено кратко, а това убива всичко и всеки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето ги и детайлите Айнщайн твърди , че състояние на Покой е Неразличимо от Състояние на Инерциално движение. Той признава съществуване на Физически Покой, Но неразличим от всички други инерциални състояния. В тези има симетрия на физиката, физическите закони и запазване Скорост <С>, имаме в сила Първи и Втори Постулати, както и производни  неозаглавени постулирания. По тези причини Айнщайн смело приравнява, смята за еднакви в смисъла на  Правилата на Космическата физика, всяка инерциална система за такава в покой в неговото моделиране.

Допускаме, че съвсем случайно сме попаднали в Система на Физичен Айнщайнов Покой, наречена К. В тази ситема имаме Централен часовник (детектор?часовник с наблюдател) и Два други такива в Линия, разположени на еднакво разстояние от Централния. Проверяваме разстоянието чрез двоен светлинен път , пуск от централен до единия в линията и отражението, нагласяме ги така, че Интервал време на Двоен Светлинен Път е Еднакъв и за двата Крайни по линията. От тук  Знаем според СТО , че половиният Светлинен пъ от Централен до краен има Половин Интервал Времена Двойния светлинен път. Просто нагласяме <софтуера> на двата крайни часовника , когато Сверяващ сигнал от Централен тръгнал от Една Точка Едновременно , достигне до тях , те зи часовници да отброяват Напрд с Половиния времеви Итервал. Така според СТО и Трите часовника Трябва да бъдат абсолютно точно сверени и работят Синхронно. Повтарям, Сверяващи едновременно изходящи сигнали и <софтуерен> Старт с привнесена Еднаква стойност.

Проверка, от Централния има сигнал до крайните, имаме момент на Старт и отчетени моменти за Край и в двата крайни часовника, тъй като няма никакво движение Докато сигнала се разпространява, Времевите Интервали са Абсолютно Еднакви.

Сега пробвайте да си представите Какво ще се случи в Дрга Инрц. Система със същото сверяванем в Системата К1 , която Не е в Състояние на Физичен Айнщайнов Покой, пробвайте и си помислите бавно и доволно.........

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да си продължим, в Системата К1 по Вектор на скорост , ос Х1 са разположени часовниците. Сверяват пак така , като да отбележа Двоен Светлинен път е Винаги Еднакъв за едно и съюо разстояние независимо системата дали се движи или не. Като пример, в една подвижна система имаме Подвижен за системата источник и точно е Момента когато имат обща точка със Централен той излъчва двупосочно, следват отражения и ..............Интервалите Време за Двойния , двупосочен път са Еднакви.

Почваме да сверяваме в К1, пулсове и според Неподвижен Наблюдател ( система К) , няма едновременност, срешу движението настъпва първа активация, старт, като е с <прибавена стойност> както в система К, сетне п посока на движение , също идентична <прибавена стойност>. Очевидно имаме различни от очакваното по СТО часовници. Интервалите време измерени от Неподвижен наблюдател са Различни, което е потресаващо, все пак тези интервали се Измерват с Общ Начален Момент и за Сверяване по СТО е необходимо абсолютно еднакви Времеви Интервали в Неподвижната система К. От ук безкрайно лесно се доказва, че пусковете за измерване, проверка дават Различни Интервали, което е и Парадокса на темата, откриване на <собственно движение> различно измерена светлинна скорост и различни физични закони според простр. ориентация. Наручени постулати = Парадокс !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Толкова ли да е сложно. Конкретиката - според Неподвижна система за Наблюдение К имаме 2 Неравни времеви интервала, които имат Обю Начален Момент. Това е Задължаващо Обстоятелство  съответни други 2 Интервала в подвижната система К1, които са ограничени от Същите Събития и Също имат общо Начало, Начален Момент , Задължава Интервалите да са Различни!, което означава Дебел,Тлъст Парадокс ! и разбиване на фалшива теория!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, laplandetza said:

Нолкова ли да е сложно. Конкретиката - според Неподвижна система за Наблюдение К имаме 2 Неравни времеви интервала, които имат Обю Начален Момент. Това е Задължаващо Обстоятелство  съответни други 2 Интервала в подвижната система К1, които са ограничени от Същите Събития и Също имат общо Начало, Начален Момент , Задължава Интервалите да са Различни!,

Не е задължаващо. Именно ефектът свързан с относителността на едновременността показва грешката в твоето разсъждение: там два интервала са еднакви в една система (например интервалът между тръгването на светлината от центъра до достигането на равноотдалечени противоположни точки в неподвижната система), но са различни в друга (която се движи спрямо първата), и обратното.

Трябва ли да казвам, че нещо, построено на база такива грешни разсъждения като твоите, е грешно в същността си?

И съответно не си струва да се дискутира от хората които ги знаят нещата - виждайки как ти не успяваш да осмислиш такива прости истини?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, scaner said:

Не е задължаващо. Именно ефектът свързан с относителността на едновременността показва грешката в твоето разсъждение: там два интервала са еднакви в една система (например интервалът между тръгването на светлината от центъра до достигането на равноотдалечени противоположни точки в неподвижната система), но са различни в друга (която се движи спрямо първата), и обратното.

Трябва ли да казвам, че нещо, построено на база такива грешни разсъждения като твоите, е грешно в същността си?

И съответно не си струва да се дискутира от хората които ги знаят нещата - виждайки как ти не успяваш да осмислиш такива прости истини?

Задължаващо е. Сверяването се случва чрез Еднаква придадена Стойност, очевидно при повторение на пулсове, тези които се имерват , ще имаме Различни Интервали. за двата чифта Инйтервали ( за К и К1) имаме Едно и Също Общо Начало, а това Задължава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 минути, laplandetza said:

Задължаващо е. Сверяването се случва чрез Еднаква придадена Стойност, очевидно при повторение на пулсове, тези които се имерват , ще имаме Различни Интервали. за двата чифта Инйтервали ( за К и К1) имаме Едно и Също Общо Начало, а това Задължава.

Очевидно си се оплел в това сверяване.

Много пъти ти подсказах - разбери смисъла на елементарният пример на Айнщайн с влака и гарата. Там е цялата физика събрана :) Без никакви усложнявания, в най-чист вид. Но ти явно не си дорасъл до него, затова срещаш такива непреодолими трудности, които на всяка стъпка те водят до противоречия. Трябва още много усилия, докато порастнеш и стигнеш до Истината!

Интернет голям,  ще поеме още много глупости...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, scaner said:

Очевидно си се оплел в това сверяване.

Много пъти ти подсказах - разбери смисъла на елементарният пример на Айнщайн с влака и гарата. Там е цялата физика събрана :) Без никакви усложнявания, в най-чист вид. Но ти явно не си дорасъл до него, затова срещаш такива непреодолими трудности, които на всяка стъпка те водят до противоречия. Трябва още много усилия, докато порастнеш и стигнеш до Истината!

Интернет голям,  ще поеме още много глупости...

Не става да ми губиш времето с обяснения за пъпчиви девственници.😀

Гледай сега , за Неподвижния при самия процес на сверяване имаме Неедновременност, както е по Айнщайн, НО при активирането/детектиране единия часовник го прави Първи , другият Втори, първият пулса стига по бързо от предвиденото, но прибавената стойност е по голяма Вторият пулса стига по късно от предвиденото, но прибавената стойност е същата и е по малка от  реалния интервал на светлин. път.По теория и Трите часовника са сверени и това е така, но сверяването е в разрез с очакваното в ТО. Двата крайни часовника Трябва да отчитат по същия начин така както , ако се сверяваха директно от Централна точка едно към едно без никакви прибавени стойности, очевидно Не е същото, лесно можем да ги съпоставим в задачата, като разширим <експеримента> и тогава всичко е Ясно. Има ли нужда да се хабя да го правя при условие, че за момента май само ние с тебе разбираме за какво става въпрос, други не се включват, а има ли изобщо други?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Разликите лъсват при Обратни пулсове от Крайните часов/детектори ( источник на пулс) към Централния. Ако направим Две линии на сверяване една по описания начин, друга с директно сверяване се вижда разликата, да обяснявам ли?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, makebulgar said:

Тоест признаваш че си некомпетент в областта на физиката, тоест нямаш образованието и не си писал научно по въпроса ...

А ти защо си позволяваш да изказваш непрофесионални мнения по история ... след като не си историк??

Ти прилагаш различен аршин за другите и за теб. Ако приложиш същия аршин към самия себе си, ти на часа
трябва да се откажеш от собствените си некомпететни мнения по история ... които как въобще се осмеляваш
да споделяш в този професионален форум. 🙄

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 минути, laplandetza said:

Гледай сега , за Неподвижния при самия процес на сверяване имаме Неедновременност, както е по Айнщайн, НО при активирането/детектиране единия часовник го прави Първи , другият Втори, първият пулса стига по бързо от предвиденото, но прибавената стойност е по голяма Вторият пулса стига по късно от предвиденото, но прибавената стойност е същата и е по малка от  реалния интервал на светлин. път.По теория и Трите часовника са сверени и това е така, но сверяването е в разрез с очакваното в ТО. Двата крайни часовника Трябва да отчитат по същия начин така както , ако се сверяваха директно от Централна точка едно към едно без никакви прибавени стойности, очевидно Не е същото, лесно можем да ги съпоставим в задачата, като разширим <експеримента> и тогава всичко е Ясно. Има ли нужда да се хабя да го правя при условие, че за момента май само ние с тебе разбираме за какво става въпрос, други не се включват, а има ли изобщо други?

Като си опростиш примера до ниво, до което да успееш да го осмислиш, всичко си лъсва :) До тогава трябва да дерзаеш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, scaner said:

Като си опростиш примера до ниво, до което да успееш да го осмислиш, всичко си лъсва :) До тогава трябва да дерзаеш.

Защо Бягаш от разговора? аз ти направих детайлен анализ, ти какво ще ми предложиш?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, scaner said:

Не е задължаващо. Именно ефектът свързан с относителността на едновременността показва грешката в твоето разсъждение ...

Ето обяснение на по-достъпен за теб език:

След като часовниците са сверени и синхронизирани, те имат идентични показания.
Значи имаме три физически часовника ... с три физически циферблата ... всичките от
които показват (да кажем) 6:00 часа.

Повтарям: три физически циферблата с три еднакви показания.

В подвижна отправна система, обаче, часовниците по условие не са сверени. Така
същите тези физичски циферблати, които показват 6:00 в стационарната система,
изведнъж се оказва, че имат различни показания в подвижната система.

Значи според СТО излиза, че физическите показания на физическите циферблати се
сменят по желание на наблюдателя: за стационарния те са еднакви, но за подвижния
те не са.

Потретям: става дума за едни и същи три физически часовника, които магически имат
различни показания в различните отправни системи.

P.S. Ако приемем, че часовниците в стационарната система са вечно сверени, то във
всеки един момент от време те ще имат идентични показания. Тогава кога е този момент,
в който те имат различни показания ... след като по условие такъв момент няма ??

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 минути, gmladenov said:

Потретям: става дума за едни и същи три физически часовника, които магически имат
различни показания в различните отправни системи.

Да бе да, едни и същи са. Освен че ситуацията не пасва на предразсъдъците ти, какви още проблеми имаш с това? Защо трябва да е нещо друго, при дадените физически закони? На какви обективни факти се гради учудването ти? :)

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...