Отиди на
Форум "Наука"

Дали пък император Василий І не е бил агент на бълг. ханове


Recommended Posts

 • Потребители

basilio_i_2.jpg

Василий І (867-886) поставя началото на една от най-успешните династии във Византия - Македонската.

Според офицялната версия съставено Константин Багренородни - внука на Василий І, основоположника на династията произхождал от арменския царски род на Аршакидите. Но ту-таме има изтървани пасажи за "бедна къща" и др. под., от които става ясно, че Василий произхождал от простолюдието. Родителите му живеели в района на Одрин. По-късно заедно с останалато население по нареждане на хан Крум те били изселени на север от Дунава.

И тук Константин вмъква един доста неясен разказ (сред малкото свързани с детството на дядо му) - един ден хан Омуртаг подарил ябълка на малакия Василий, което предизвикало недоволство сред боилите. Въпросът е дали става дума за обикновена ябълка или е алагория, в която ябълката е акакия - златната сфера, регалия на императора. Но Константин избягва от повече подробности. След това Василий се върнал, просперирал в двореца, станал кесар, императора бил много лош, наложило се да го свали и той самия да стане император. Това е офицялната версия на императорската хроника - хродължението на хронографа на св. Теофан.

Но има още една хроника. Тя също е продължение на хрониката на Георги монах. Но в тази история има някои доста интересни подробности.

Родителите на василий и той самия се завръщат във Византия след провокиран от империята бунт и със съдействието на флота. Но за славния Василий макар да бил вече на 20-25г. , хрониката не споменава нищо геройско във връзка с тези събития. Иначе казано - Василий не ще да е правил опозиция на бълт. владетел. Остава тогава открит въпроса - как след като не се е отличил с нищо в котфликта с България, Василий просперирал във виз. двор.

Щастливото събитие е победата на Василий над един българин пехливанска борба. Интересното е, че българите са наричани "приятелите от българия". Та един сред тях се хвалел със силата си. Но Василий го тръшнал и така спечелил благоволение и му се открил пътя нагоре.

Следващата стъпка към трона на Василил І било убийствотона кесаря Варда (21.ІV.866г). Сред заговорниците в обкръжението на Василий е посочен Петър Българина. Това лице е споменато още веднъж при следващата стъпка - убийството на самия император Михаил (23.ІХ.867г.). За този случай е отделено и малко повече внимание на Петър - намиращия се императорската сталня прислужник Игнатий се изпречил на нахлулия в помещението Василий. Петър се опитал да заобиколи и да стигне до леглото, но бил задържан от Игнатий. Въпреки че императора се събудил - заговора успял.

Същественото е, че и при трите основни стъпки на Василий към върха на виз. империя откриваме участието на българи.

Пита се как се е реванширал на бълг. владетел. При управлението на Василий І между България и Византия се установил траен мир. Това обикновено се отдава на миролюбивата политика на княз Борис І и разбира се на покръстването - българи и ромеи - два народа, една вяра. Но ако погледнем събитията след малко повече от век ще открием, че това едва ли е било достатъчно - двата нарада пак били християнски, цар Петър бил миролюбив ... но това не попречило Византия да насъска русите срещу България, а после сама да нападне. А мирът по южната граница бил важен за България, защото на северната граница се появили маджарите, които съсипали Великоморавия.

Да дали само благия нрав на княз Борис І е бил достатъчен, за да се осигурят трайните мирни отношения между Византия и България?

I2_Krashtenie_2.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Съдейки по информацията, която даваш @Galahad има вероятност Василий І да е бил на страната на България. Но въпросът е какво точно печели толкова от това? Най вероятно просто живот в мир и спокойствие. Нищо не намерих в христоматията 1 т. Както се говори, че Кубрат е израснал в императорския двор в Константинопол, така и тук може приятелство и добри чувства да влияят на политиката. А ние просто се намесваме когато трябва да бутнем едно рамо на приятеля, съюзника – агента. ;)

Лошото е, че нямам други материали освен горните, за да се види и да се запознаем по-подробно с истинското положение на нещата. Но въпросът е наистина интересен. Браво за темата :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Имам сканирано, но не са отстранени грешките. Разбира се никой от средновековните автори не обвинява Василий, че е агент на хановете. Но при всяка стъпка от възхода му има бълг. присъствие. Разбира се мирът бил полезен и за Византия, защото когато Василий се възкачил, хазната й била опразнена. Но от друга страна пък синовете му Лъв и Александър никак не се опитвали да подържат мирни отношения с България, макар това да вредяло в крайна сметка на Византия.

Та ето някои извадки:

ГИБИ т.9,

Лъв Граматик, стр. 155-158

41. Вuзантuйцu преселенu в Българuя отъд Дунава

Михаил

- -

Сметнахме за нужно да разкажем как е бил отгледан същият този Василий и откъде произхождал. Той се родил в Македония, в Адрианополските села, през царуването на Михаил Рангаве, бащата на патриарх Игнатий. По негово време Крум, владетелят на България, тръгнал на поход срещу християните. След като Михаил бил сразен и Лъв Арменецът завзел насилствено властта отнего и станал император, Крум дошъл и обсадил столицата. А след като Лъв Арменецът му устроил засада, той се върнал в България, след като изпратил хора в Свети Мамант да вдигнат тамошните медни статуи наживотни. Като се насочил към Адрианопол, превзел го и преместил оттам 12 000 мъже, без да се броят жените, и ги заселил край Дунава. По времето на император Теофилl в Македония бил стратилат така нареченият Кордил. Той имал и син на име Варда, вече съвсем възмъжал, когото оставил да упра¬влява вместо него македонците, които били отвъд реката Дунав. А и самият той с ня¬каква хитрост отишъл при Теофил. Импера¬торът го приел радостно и като разбрал какво иска, изпратил кораби да вземат македонците и да дойдат в столицата. А владетел на България бил Владимир, потомък на Крум и баща на Симеон2. Народът заедно с жените и децата взел решение да премине в Романия. Когато Михаил3 българинът отишъл в Солун, те започнали да преминават отсам с имуществата си. Комесът, щом научил това, преминал оттатък реката, за да воюва с тях. И тъй македонците се отчаяли, направили свои вождове Цанц и Кордил и като завързали сражение, убили мнозина, а някои взели и в плен. Българите, които не могли да преминат отсам, прибягнали при угрите, като им съобщили всичко за македонците. Дошли и корабите наимператора, за да ги вземат и отведат в столицата. И тъй хуните се появили веднага в безбройно множество. Като ги видели, македонците със сълзи започнали да викат: "Божена свети Адриан, помогни ни!", и се приготвили за сражение. А турките им казали: "Дайте ни всичко, каквото имате, и вървете където щете." Те не приели това, а се наредили в боен ред и така стоели три дена. На четвъртия започнали да се качват в корабите. Като видели това, турките започнали сражение, което траяло от петия час до вечерта. Чуждото племе било обърнато в бягство и македонците започнали да ги преследват. На следващия ден, когато те искали да тръгнат, хуните отново се явили, за да се бият с тях. Тогава се вдигнал друг македонец на име Лъв, от рода на Гимостите, който след това станал етериарх, както и други видни македонци. Те ги обърнали в бягство и ги прогонили. А като се върнали, качили се на корабите и избягали при императора. Те били облагодетелствувани от него и се върнали вМакедония, в своята страна.

42. Българите нападат Тракия и Македония

Тъй като българите правели набези в Тракия и Македония и опустошавали тези теми, Теодора поставила гарнизони1 в крепостите. Те, като нападали поотделно българските крепости и правели набези на малки групи, избивали ги и ги вземали в плен, така че покорили българите в собствената им страна.

43. Покръстването на българите

А Михаил потеглил на поход заедно с кесар Варда, повел войска по суша и по море срещу Михаил, владетеля на България2, понеже научил, че българският народ бил измъчван от глад. А българите, щом узнали то¬ва, останали като ударени от гръм и, преди [да почнат]борби и сражение, отчаяли се, че ще победят и поискали да станат християни и да се подчинят на императора и на ромеите. Императорът кръстил самия владетел и като му станал възприемник, дал му името си, а големците му завел в столицата и ги кръстил всичките.

44. Българинът Петър участвува в заговора срещу кесар Варда

. Когато те отишли в Градините3, паракимоменът4 Василий направил заговор, за да убие кесаря, В заговора участuвували брат му Мариан, Петър Българинът, Иоан Халдеецът и Константин Токсара.

45. Бмгаринът Петър участвува в заговор срещу Михаил ІІІ

А Василий готвел заговор срещу Михаил и бил много мрачен. Императорът вече спял сън, близък до смъртта, когато Василий дошъл внезапно заед¬но с другите и отворил вратата. Уплашен, Игнатий5 излязъл и се хвърлил срещу Василий, за да не влиза. А Петър Българинът, като преминал под мишницата на Василий до леглото на императора, бил хванат от Игнатий и докато той му се противопоста¬вял, императорът се събудил.

Псевдо-Симеон, стр. 175

4. За Петър Българuна

42. И тъй след Великден императорът тръгнал с много войска и пристигнал в тема¬та на тракезийците, а пък Василий замислил заговор срещу кесаря. В заговора били: братму Мариан, зетът на кесаря Симватий, бра¬тът на Симватий Варда, Българинът Петър и неговият братовчед Лъв Асириецът, Йоан Хал¬дос и Константин Токсара.

Продължителя на Георги монах - ГИБИ, т.11

стр. 137

И на другия ден, когато искали да си тръгнат, отново се появили хуните, за да воюват с тях. Тогава се вдигнал един млад македонец, на име Лъв, от рода Гомост, който след това станал хетериарх, а също и други видни македонци, които ги разбили и прогонили. След като се оттеглили, те се качили в корабите си и се спасили при императора. Наградени от него, те се върнали в собстве¬ната си страна Македония. Тогава Василий2 бил младеж на двадесет и пет години, който бил пленен при Лъв8 и Михаил Аморийски, а се върнал по време на император Теофил.

стр. 138

5. За Петър българина

V, 4, 27. След отпразнуването на светото Възкресение императорът1 се вдигнал с много войска и пристигнал в темата на тракезийците2. Когато разположил лагера си при "Градините"3, паракимомен Василий4 замисслил да убие кесаря5. В заговора участву¬вали Мариан, Симватий, неговият племeнник Асилеон, Петър българинът, Иоан халдеец:ьт и Константин Токсара.

34. - - - Когато императорът поради [изпитото]вино бил заспал мъртво пиян, Василий дошъл внезапно с другите [заговорници] и отворил вратата6. Игнатий излязъл изплашен и се изпречил пред Василий, за да не може да влезе. Петър българинът се про¬мъкнал към леглото на императора, но бил задържан от Игнатий, който се спуснал срещу него. Императорът се събудил.

Теофановия продължител го нямам, но това е по-интересното.

Link to comment
Share on other sites

 • 10 месеца по късно...
 • Потребител

Галахад, интересна тема. Но искам да попитам нещо. Василий I Македонец съм чел, че бил обикновен коняр. Това сигурно кара някои да считат, че той е бил най-обикновен човек. Можем ли да твърдим, че поради това, някой друг е вземал вместо него решенията, сиреч друг ли е управлявал Византия, човек, който да е приближен до българските политически кръгове.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Е, човекът си е бил способен. Но и изгоден за България - неговото управление било свързано не само с мирни години за Византия, но - и с мир по южната граница на България. При това, в много подходящо за България време - от север маджарите започнали да създават проблеми и дори унищожили славянската държава Великоморавия.

Тъй че историята с ябълката, дето му я дал хан Омуртаг, ми се вижда по-скоро алегория - понякога "ябълка" е нещо като синоним на акакия - златната сфера, която се държи от владетеля.

Бележка на модератора

Акакията е малка торбичка, която е пълна с пръст - символ на тленността на земния живот; че от пръст е създаден човекът и на пръст се превръща след смъртта си. Тази торбичка най-често се носи на колана или в ръка, но може и да виси от врата.

Сферата с кръст се нарича глобус или сфера - символизира християнството, което властва на Земята или дори - във Вселената. Може да е просто сфера с кръст или да бъде на върха на жезъл.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Галахад, темата ти е интересна. Но днес се сетих за нещо друго. Доколкото си спомням след като учениците на Светите братя Кирил и Методий са изгонени от Великоморавия, са продадени в робство във Венеция. Там ги купува византийски пратеник, който ги праща в Константинопол. След това Василий I дава разрешение или ги праща учениците при Борис I. Но защо не ги е задържал при себе си? Те биха помогнали на България да има свой собствен език. Този факт като че ли подкрепя тезата за съюзните отношения между Василий I и българския княз Борис I.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Добрите българо-византийски отношения по времето на Василий I са факт. Но допускането, че императорът е "български агент" е прекалено ексцентрично и не почива на никакви данни. А тълкуванията за поведението и политиката му могат да бъдат всевъзможни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Добрите отношения между двете страни в случая не са основния аргумент. Самото израстване на Василий е винаги свързано с българи:

1. Получава ябълка от Омуртаг;

2. "Пробива" сред управляващите, когато на едно тържество с "приятелите-българи" побеждава един българин;

3. Става кесар с помощта на свои роднини и Петър Българина

4. Става император пак с помощта на роднини и Петър Българина.

Акакия, сферата понякога се наричат и ябълка, макар да не се сещам от средновековието изображение с формата на плода. Понякога инсингията, коята владетеля държи редом със скиптъра (но в другата ръка) се изобразява и като свитък (както Иван Александър в Лондонското четириевангелие).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В том 1, част 1, с. 375 на „История на българската държава” Васил Златарски прави равносметка на преселванията по времето на Крум: „През времето на походите си в Тракия и към Цариград той откарвал в плен големи маси от тамошното население и ги заселил в разни части на държавата си. Така след превземането на Девелт в 812 г. той преселил жителите на града заедно с епископа им Георги на българска територия. В 813 г. след завладяването на Одрин той откарал от жителите на града и околностите му до 10 хиляди души освен жените начело с одринския митрополит Мануил и ги поселил в отвъддунавска България по североизточните граници на държавата. През зимата 813/814 г. били отведени в България като пленници от околностите на Аркадиопол до 50 хиляди души мъже, жени и деца, без да се посочва мястото на тяхното поселение”.

На с. 357-358 Златарски коментира по-подробно второто преселение: „След превземането на Одрин Крум откарал в плен голямо количество хора от жителите на града и околностите му, което възлизало до 10 хиляди души освен жените, в числото на които били одринският митрополит Мануил, родителите на бъдещия византийски император Василий Македонец заедно с него, който тогава бил още дете-годиначе... Тия пленници били отведени със семействата и цялата им покъщнина и били компактно поселени от Крум „в България отвъд Дунав”, т. е. в българските владения на север от Дунав, и то близо до устието на тая река, защото по-сетне в края на 837 г., когато тия пленници намислили да се върнат в отечеството си, те се покачили на изпратената от Цариград флота нейде при устието на Дунав, дето последната ги чакала, следователно пленниците били настанени нейде в Южна Бесарабия между р. Серет и Днестър, с други думи, по североизточните граници на държавата. В новото си отечество, което получило името „Македония”, самите пленници се наричали „македонци” по името на родното им място — Македонската тема”.

Проф. В. Златарски сочи, че е взел горните сведения от Продължителя на Теофан и Лъв Граматик. Вижда се обаче, че историята разказана от Лъв Граматик не е свързана с Василий, въпреки заявеното в началото и. Гъркът се е объркал, често им се случва. По нататък в текста за съдбата на изселените не се споменава нищо за Василий, тъй като той не е изпратен зад Дунава.

По съдържателна е историята на Продължителя на Теофан, но тя не е така, както я представя Галахад. Според Продължителя, Крум отвел „в България” (!) всички жители на завладения Адрианопол, заедно с митрополита им Мануил. „С другите били отведени в българската земя също и родителите на Василий заедно с него, който бил още пеленаче”. Тук въобще не става дума за отвеждане в Бесарабия, където Златарски предполага, че са били преселени „македонците” и както е според разказа на Лъв Граматик.

Продължителят пише, че приемникът на Крум - Омуртаг, след като не успял да убеди пленниците да се отрекат от християнската вяра, убил архиепископ Михаил. „След това бог се смилил над своя народ – пише пак там – и му дал възможност да напусне страната (защото владетелят на българите, като не можел да се бори продължително време против ромейските войски, отново склонил да се подчини). Когато християнският народ, който щял да бъде пуснат (да се върне) в собствената си земя, бил заведен при владетеля, той видял детето Василий, с благородно лице, любезно усмихнато да подскача наоколо, привлякъл го при себе си и му дал чудно голяма ябълка.”

Васил Златарски, подведен от Лъв Граматик, пак е изпаднал в неглижерно състояние: подминава от свои си съображения уточненията в Продължителя, пропуска да отбележи важния момент с освобождаването на византийските пленници и бъдещия император Василий, и създава поредната каша.

Както посочих, на с. 357-358 Златарски пише, че одринският митрополит Мануил и родителите на бъдещия византийски император Василий Македонец били поселени от Крум „в България отвъд Дунав” и се върнали по родните си места в 837 г. А на с. 377 пък четем, че след смъртта на Крум начело на започналите гонения на християните застанал Диценг и той предал на мъченическа смърт одринския митрополит Мануил.

Пита се: Диценг ли е ходил в Бесарабия да накаже Мануил или са довели митрополита в Плиска? И на колко години е бил плененият от Крум Василий, когато го освобождават в 837 г. ? Може би това последното е смутило професора Златарски да посочи, какво е писал Продължителят на Теофан, защото в неговата хроника ясно е отбелязано, че при освобождаването си Василий бил дете, а според изчисленията на Златарски той трябвало да е на 25 години.

Ако пък Василий е бил освободен по времето на Михаил, той вече трябва да е бил пенсионер. Затова и Лъв Граматик забравя да го отбележи сред завърналите се „македонци”, а Златарски отново пропуска да посочи, какво е писал Лъв за времето на освобождаване на заточените „македонци”. Тя цялата тая история с „Македония” в българските земи, намирисва на нещо пак скалъпено от гърците. След като Аркадиопол (Люле Бургас) и Одрин ги изкарват, че са били в Македония, тогава къде е била Тракия?

Семейството на Василий Македонец в 813 г. е отведено не в Бесарабия, а в България (изглежда и в самата Плиска) вероятно в група от по-представителни личности, какъвто е бил одринския митрополит. Пуснато е при подписването на 30 годишния мирен договор между Лъв V и Омуртаг в 815 г. Същата история за Василий, взета от Продължителя на Теофан, е разказана и в хрониката на Кедрин-Скилица. В „Миниатюрите от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица” на Атанас Бажков даже има и миниатюра с Омуртаг и малкия Василий. Голямата ябълка според изкуствоведа, била символ на императорската власт.

Изглежда на Василий Македонец или по скоро Тракиец, му е харесала България и затова не е искал да я напада. Както се казва: „хубав край - хубави хора!”. А и случката с Василий също е с хубав край.

Съжалявам, че не мога да ви покажа миниатюрата, но с 28, 6 кв мога само да ви изпратя много поздрави.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Миниатюрата - ето я: Няколко миниатюри от Скилица

Omirtag_Vasili_I.JPG

Историята със завръщането на изселниците във Византия е интересна. Ама трябва да си я сглобим.

Значи първо при Крум и Омуртаг наистина има такова изселване. Убийствата на византийци са като ответна мярка заради покушението над Крум при преговорите край Цариград. Не е било ради вярата, а заради коварството на императора - далеч не толкова достойна за възхвала причина). И тъй като земите северно от дунава били пострадали от варварските нашествия било решено изселените от Одринско да се заселят там. Хем да се намали виз. елемент в Одринско с цел овладяване на тази територия, хем да се понасели някогашната Дакия. Следва 30-годишния мир. Но след Омуртаг Византия решила да си върне хората и пратила корабите. Най-вероятно е било замислено и изпълнено тайно. Местния управител първо се опитал със собствени сили да се противопостави, а после извикал на помощ и унгарците. Но без успех и населението било върнато обратно с корабите. Естествено настъпил край на 30-год. мир и най-вероятно тази поредна авантюра на Вазантия станала причина за военните действия, за които се говори в надписите на Маламир и Пресиян. А е твърде вероятно и за веон. действия в началото на управлението на Борис І (е не че просто ей така от липса на кавалерство тръгнал да се бори с жена).

Та къде е нашият Василий в тези събития? Ами никъде. Най-вероятно се навъртал около хана. Тъй че Константин Порфирогент тактично пропуска този епизод от живота на дядо си, като прескача направо от случката с ябълката към пробива на Василий в двора. Продължителя на Георги монах обаче, който явно не е внук на Василий е далеч по-откровен и от текста му ясно се вижда, че Василий не е правил опозиция на бълг. владетел.

Тук забавното се получава при Скилица - той се е опитал да съгласува и сбие изворите си. И се получило аха-аха, че Омуртаг си е поиграл на Дядо Мраз с 20-30годишния момък Василий. :head_hurts_kr: Защото случката с ябълката е в детството, но завръщането е станало когато Василий е бил вече на 20-30г. Ама пък е по-трудно да се обясни защо този як 20-30 год. момък дето търкалял в двореца якия "приятел-българин" (благодарение на което пробил в двора) не се отличил в някоя битка срещу други не толкова яки българи или маджари.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Нищо не е пропуснал Константин Багренородни, но ти Галахад четеш ГИБИ, а там има само нещата свързани с България. В Продължителя на Теофан цялата глава V е с историята на Василий Македонец. Състои се от 102 пасажа. А в ГИБИ са публикувани три ли, четири ли, нещо такова.

А защо има само толкова малко написано за връзките на Василий с българите, е ясно. Като изключим двете години, прекарани в Плиска като малък и борбата с българина, други контакти император Василиий не е имал с българите. Направи проучване дали не е бил български агент баща му, макар че той почива докато Василий е още юноша.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Нищо не е пропуснал Константин Багренородни, но ти Галахад четеш ГИБИ, а там има само нещата свързани с България.

Ами всъщност не е така. Тук повече се набляга на ГИБИ, защото темата е свързана с България. Но тук, а и в други теми на форума (напр. за имп. Михаил) е обръщано внимание върху някои качества на Василий и как живота му (а също и този на неговите противници) е отразен от Константин. Напр. ставало е дума, че Василий І е бил лош военачалник, но имал благоразумието да се усети за това и да се съсредогичи върху стабилизарането на финансите на империята. Но докато той опитал военни кампании на юг, няма сведения да е организирал такива на север. А дори майката на неговия предшественик се перела, че ще излезе на война срещу Борис І.

Иманно защото Василий І като цяло е избягвал военните действия посочих и това:

Добрите отношения между двете страни в случая не са основния аргумент.
Защото ако беше военолюбив и агресивен владетел, бездействието му по време, когато около северната ни граница са почнали да се навъртат печенеги и маджари, щеше да е доста убедителен аргумент.
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Василий не е бил лош военноначалник ,мачка арабите като си поиска,папата му иска помощ срещу тях и италианските графчета.

Тук Галахад честно, удря в десятката, ами да си припомним ,че още от времето на свети княз Тервел ,българите менкат императорчетата както си искат,това е по официалната-Шафариково-Златарскина история,по оная шизофреничната -още от времето на максимин Тракиеца,после Св.Константин Велики ,Лъв I Беса и така нататък.

Все пак да не забравяме че геополитически погледнато българите са наследници на траките ,което и за А.Тойнби е едно и също.Т.е. българите са идентични с траките ,м само дето елитът е Дуло ,а не Севт.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Значи българите са геополитически наследници на траките следователно двата народа са идентични???

:baby: :banana: :bash::bg::bounce8:

Поздравления RIZAR невероятни умозаключения. Съветвам те да не ги споделяш на друго място, че и гаргите ще ти се смеят!

И отново да те предупредя, че това тук е научен форум!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ще погледна, а до тогава виж какво написа в последния си пост и пробвай да го осмислиш пак, ако ти се отдава!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...