Отиди на
Форум "Наука"

“Туба“ ,- дума с древен хетски произход ?


Recommended Posts

 • Модератор История
Преди 2 часа, makebulgar said:

Търсим хетските си корени.

Е едва ли ще можем да ги докажем с една туба.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Като порових из букварите се учудих, че май само ние използваме тази дума.  Информацията в гугъл също е много оскъдна. Това е смисъла на темата, г-н resavsky,  да обсъдим причината. Давайте по същество ако може.  Относно корените... „крушката си има опашка„..Кой е виновен, че днешните българи са абсорбирали десетки народи в един супер-етнос? Затова има и толкова разнородни „заемки“ и субстрати в езика ни. 

Ето друг пример- 

 • gauri- : (a kind of forest). Хет. за разлика от скитското gara-[DKS] ‘mountain’ в другите славянски езици, и т.н. 
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, Tomata said:

Като порових из букварите се учудих, че май само ние използваме тази дума.

Само ние плюс англоезичните, французите, италянците и испаноговорящите, а в латинския думата е tubus. 

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, makebulgar said:

Само ние плюс англоезичните, французите, италянците и испаноговорящите, а в латинския думата е tubus. 

Дано е само задявка... Ами другите славяни?

tub (n.)
 

"open wooden vessel made of staves," late 14c., from Middle Low German, Middle Dutch, or Middle Flemish tubbe, of uncertain origin. Related to Old High German zubar "vessel with two handles, wine vessel," German Zuber. Considered to be unrelated to Latin tubus (see tube (n.)); one theory connects it to the root of two based on the number of handles. Also 17c. slang for "pulpit;" hence tub-thumper (1660s) "speaker or preacher who thumps the pulpit for emphasis."

Related entries & more 
 
Advertisement
tube (n.)
 

1610s, from French tube (15c.), from Latin tubus "tube, pipe," a word of unknown origin. The London subway was christened the Twopenny Tube by 1900 (H.D. Browne, in the "Londoner" of June 30); tube for "cylindrical railway tunnel" is attested from 1847. The meaning "TV as a medium" is from 1959, short for cathode ray tube or picture tube. Tube top as a women's clothing style is attested from 1972. Tube steak is attested from 1963 as "frankfurter," slang meaning "penis" is recorded by mid-1980s.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

забавно нещо е псевдолингвистиката. Особено на служба на псевдоисторията...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

“Разлика в понятията долавя и В. Степин, според когото „Понятието антинаука се фиксира посредством множество термини: девиация на науката, паранаука, псевдонаука и накрая, лъженаука“[7].

На български двата термина псевдонаука и лъженаука се използват в най-общия случай взаимозаменяемо, но в научните среди се предпочита първият[3]. Според Л. Гурова проблемът с псевдонауката е претенцията ѝ за научност, защото тя се стреми да отклони средства от науката и по този начин я злепоставя [3].“

Т.е  проблемът както винаги е чисто финансов...или защо не личностен- накърнено Его etc.  Всичко това е следствие на един единствен критерий за простота наречен „научен метод“  който за щастие все още не изключва обсъждане и отхвърляне на грешни хипотези. Инструмент за това е същият този научен метод, към когото много от тук присъстващите уж се придържат.. 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
On 12.06.2023 г. at 14:25, Tomata said:

Като порових из букварите се учудих, че май само ние използваме тази дума.  Информацията в гугъл също е много оскъдна. Това е смисъла на темата, г-н resavsky,  да обсъдим причината. Давайте по същество ако може.  Относно корените... „крушката си има опашка„..Кой е виновен, че днешните българи са абсорбирали десетки народи в един супер-етнос? Затова има и толкова разнородни „заемки“ и субстрати в езика ни. 

Ето друг пример- 

 • gauri- : (a kind of forest). Хет. за разлика от скитското gara-[DKS] ‘mountain’ в другите славянски езици, и т.н. 

Първо трябва да докажете че древните българи въобще са ползвали тази дума /преди 19 век по  точно/.И тогава да правите генерални изводи или каквито и да е изводи....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, resavsky said:

Първо трябва да докажете че древните българи

Абсолютно вярно, съгласен съм. Проблемът тук е, че изобщо не визирам  произхода на българите, а по-скоро на някои странни думи в езика ни. По-точно се надявах на констуктивна дискусия.  Пс. Грешите относно това, че твърдя нещо. Не, това са просто цитати от достъпните ми източници като се надявах на помощ от по-знаещите. Както и да е. Движи ме единствено любопитство, а не някакви користни подбуди.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Притеснявате се, че сме унаследили думички от братята римляни или пък ви съмнява индоевропейският им произход? Консултирайте се с лингвист. Ще спестите време и на себе си, и на околните.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 29 минути, Last roman said:

Притеснявате се, че сме унаследили думички от братята римляни или пък ви съмнява индоевропейският им произход? Консултирайте се с лингвист. Ще спестите време и на себе си, и на околните.

Точно това и направих..Надявах се, че тук в раздела „езикознание“ ще има  лингвист, който би ме осветил по темата. На мен като любител ми е позволено да сбъркам, въпреки че не съм изразявал становище, а само въпрос. Ако е грешно формулиран е друга работа, но доколкото знам хетския е от групата на ИЕ езици.

Пс. Според лингвистите които съм цитирал по-горе латинската дума „tubus“ не се асоциира с немската „zuber“ и двете с неустановен произход. Повечето европейци ползват canister "basket," from Latin canistrum "wicker basket" което на свой ред от гръцки и по-точно от думата „кана“.  Ето това ми беше и въпросът..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Tomata said:

“Разлика в понятията долавя и В. Степин, според когото „Понятието антинаука се фиксира посредством множество термини: девиация на науката, паранаука, псевдонаука и накрая, лъженаука“[7].

На български двата термина псевдонаука и лъженаука се използват в най-общия случай взаимозаменяемо, но в научните среди се предпочита първият[3]. Според Л. Гурова проблемът с псевдонауката е претенцията ѝ за научност, защото тя се стреми да отклони средства от науката и по този начин я злепоставя [3].“

Т.е  проблемът както винаги е чисто финансов...или защо не личностен- накърнено Его etc.  Всичко това е следствие на един единствен критерий за простота наречен „научен метод“  който за щастие все още не изключва обсъждане и отхвърляне на грешни хипотези. Инструмент за това е същият този научен метод, към когото много от тук присъстващите уж се придържат.. 

Има още един термин: алтернативна наука.

В смисъл на друга наука.  Алтернативната наука може да си седи в сянка, да не се изввява и рекламира, да чака за по-добри времена или за нови факти и доказателства.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да опитаме да обновим досегашните данни за “тубата“ с помоща на асирийски  думи с близки значение и фонетика.

eastܬܲܦܵܐ(' tap pa:)  1) Oraham : a stream , a stream / current of water flowing on the earth (smaller than a river) 2)
изпускане на течност , поток / пръскане / бликване , акт на преминаване или изтичане

East: ܕܵܘܒܵܐ (' do: ba:)   1) Oraham : an issue of liquid , a flux / a squirt / a gush , the act of passing or flowing outespe

изпускане на течност , поток / пръскане / бликване , акт на преминаване или изтичане

 Ето и още някои аналогии

 

East: ܬܵܦܘܿܟ݂ܹܐ(ta ' pu: khi)  : to spill , to cause / allow to flow ot and be lost or wasted , to pour , to pou   ?тапа?

да се разлее , да причини / позволи да изтече и да се загуби или похаби , да се излее 

 

East: ܬܵܦܸܟ݂(' ta: pikh) 1) to spill , to upset , to shed 2) to empty 3) to be spilled , to be shed / poured 4)figurat
1) да се разлее, да се разстрои, да се пролее 2) да се изпразни 3) да се разлее, да се пролее / излее 

 eastܪܘܿܡܵܐ(' ro: ma),  (' rhu: ma:)    a flux , a flowing / fluid discharge from the bowels , diarrhea / diarrhoea  

поток, течащо/течно изпускане от червата, диария/диария, ,/                                                              ? ромоли, ръми?

 

East: ܓ̰ܪܵܐ݇ܝܬܵܐ(' djré ta:)  flowing , trickling , gliding along freely and smoothly , circulating

течаща, стичаща се, плъзгаща се свободно и плавно, циркулираща                                                   ?джуркам?

 

East: ܒܸܪܕܵܢܵܐ(bir ' da: na:)  1) fluid , adjective : fluid / flowing 2) liquid , adjective : liquid 3) water

1) течност, прилагателно: течност / течаща 2) течност, прилагателно: течност 3) вода,                   ?бардук? 

 

 

В завършек аналогии с думата тубус, тръба

 

East: ܠܘܼܠܵܐ(' lu: la:)

1) a pipe , a tube (?) 2) a barrelled gun , a barrelled cannon
1) тръба, лула (?) 2) цевно оръжие, цевно оръдие                                                                                ?лула,дуло, улук, олук?

 1) a tube , a hollow cylinder (to convey liquids or gas -oleoduct, gasoduct-) , a pipe , a pipeline
 1) тръба, кух цилиндър (за пренасяне на течности или газ - олеодукт, газопровод-), тръба, тръбопровод     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Италианците, испанците, португалците, каталонците, венецианците, бретонците, французите и валенсианците казват на тапата тапо, тапаре, тапар, тампар, тапон, тампион, тампон и други подобни. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето още един интересен според мен дериват-  „Tap water (also known as faucet water, running water, or municipal water) is water supplied through a tap, a water dispenser valve. In many countries, tap water usually has the quality of drinking water. 

Изглежда че, ако сме взаимствали “туба“ от германси, както да кажем “тапа“,– zapfen, -( наливам от кран, точа), то наистина връзката с „тубус“ е доста съмнителна.

Тази на „zuber“ с „туба“, напротив е по-приемлива..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

При хетите и при асирийците туби е нямало. Имало е грънци и делви. Тубите са от по-ново време. За другата посуда българите от средновековието си имаме думи като стомна, менци и т.н. От римско време са ни моливите, стомните, тапите и други гръко-римски заемки. В по-ново време сме заели много думи от запада заедно с идването на тубите, жиесемите и другите нововъведения. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, makebulgar said:

При хетите и при асирийците туби е нямало.

Е, пластмасови със сигурност не е имало.. То в началото е написано, че в хетския тази дума е реконстуирана като съд за течности. От там и асоциацията с туба, -несъмнено съвременен израз, поне що касае материалите и технологиите за изработката и. Така е и с кана–канистер.  Иначе има и други думи за съдове с голям обем,-

East: ܝܲܪܕܵܐ(' iar da): a tank , a cistern , an artificial receptacle for liquids , a large bassin or vessel for liquids of,  ?английското  jaar?

East: ܘܲܕܪܵܐ(' va dra) a pail , a bucket , a vessel used for carrying liquids by hand   > ?ведро?

 

И едно странно фонетично съвпадение с думата танк, което днес също значи и резервоар 

 

East: ܕܲܒܵܒܵܐ('dub babba) 1 ) Military tank

 

Tank между др. англичани и немци взаимстват от индийски,/ така че правилото “периферията е копирала всичко от центъра“ не винаги е валидна..

 

tank (n.)

1610s, "pool or lake for irrigation or drinking water," a word originally brought by the Portuguese from India, from a Hindi source, such as Gujarati tankh "cistern, underground reservoir for water," Marathi tanken, or tanka "reservoir of water, tank." Perhaps ultimately from Sanskrit tadaga-m "pond, lake pool," and reinforced in later sense of "large artificial container for liquid" (1680s) by Portuguese tanque "reservoir," from estancar "hold back a current of water," from Vulgar Latin *stanticare (see stanch). But other sources say the Portuguese word is the source of the Indian ones. 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...