Отиди на
Форум "Наука"

Седемте славянски племена


Recommended Posts

 • Потребител

Странно защо, но Теофан не описва кои племена влизат в този съюз - да го нарека. :post-20645-1121105496: Така го пише и в учебниците - седем славянски племена. Божидар Димитров пък предполага, че северите дори били българско племе. Да се върна на темата:). Има ли някакви данни поне за едно от тия седем племена. Моля, дайте някаква насока.

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 365
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребители

Според зависи, кой превежда. За един са "седемте рода" и северите; за друг "седемте племена", едно от което е това на северите. А колкото до твърдението на Божо, пак според Теофан, ромеите заловили княза на северите, носещ звучното "пра"българско име Славун :banana:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Според зависи, кой превежда. За един са "седемте рода" и северите; за друг "седемте племена", едно от което е това на северите. А колкото до твърдението на Божо, пак според Теофан, ромеите заловили княза на северите, носещ звучното "пра"българско име Славун :banana:

Според мен правилния превод е колена или родове и именно затова не са споменати имена (е ся това не съм го измислил аз де, а доста по запознати от мен специалисти). По отношение с княза, Теофан княз ли пише? И кога е заловен Славун. Доста по-интересен е въпроса, как са изселени тези племена/колена? Со кротце со благо или со дървена тояга (со малко кютек)? Защото аз не считам, че хей така, ще дойдат (пра)българите и ще кажат: Хайде молА Ви се да се преместите малко....на север. Добре деее, и там ще си направите землянките и нивите, а ние ще ви дадем грънци ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Според мен правилния превод е колена или родове и именно затова не са споменати имена (е ся това не съм го измислил аз де, а доста по запознати от мен специалисти). По отношение с княза, Теофан княз ли пише? И кога е заловен Славун. Доста по-интересен е въпроса, как са изселени тези племена/колена? Со кротце со благо или со дървена тояга (со малко кютек)? Защото аз не считам, че хей така, ще дойдат (пра)българите и ще кажат: Хайде молА Ви се да се преместите малко....на север. Добре деее, и там ще си направите землянките и нивите, а ние ще ви дадем грънци ;).

Теофан на старогръцки нямам идея как го е писал, сигурно архонт :head_hurts_kr: А иначе мисля, че става въпрос за 764 г.

Въпросното "преместване", за мен, си е точно разселване след малко кютек :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Кои са били т.нар. Седем славянски племена не е ясно защото ги няма в изворите. А ги няма в изворите поради простата причина, че през втората половина на VІІв. византийската власт не се простирала по -далеч от Одрин и Несебър и ромеите естествено идея си нямали кои точно племена и къде точно са живяли. Пък и точно в този момент това не ги е интерисувало особено много, даже хич. Само северите се известни, тъй като са били заселени непосредствено северно от Източна Стара планина, т.е. близо до Несебър. Естествено това разселване е станало не с малко, а с много бой, но славяните като покорено население е трябвало да изпълнят волята на господарите си, т.е. българите.

По-интересното е че няма данни за имената на славянските племена в Тракия, Родопите, Софийско, Централна и Северна Македония. Единствено от Баломорието, Солунско, Южна Македония и Гърция са ни известни имената на племената и това не е случайно - това области, в които ромейската власт през VІІв. запазила свои упорни центрове, като Солун и естествено знаели кои племена живеели в оклностите им. Вътрешността на Балканите по това време за ромеите била "тъмна Индия", за това не са известни имената на славянските племена в посоченети по-горе области. Друг е въпросът, че през VІІ-ІХв. в тях славяни нещо май не е имало и "славянското море" напоследък се оказа "блато", даже "локва".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Кои са били т.нар. Седем славянски племена не е ясно защото ги няма в изворите. А ги няма в изворите поради простата причина, че през втората половина на VІІв. византийската власт не се простирала по -далеч от Одрин и Несебър и ромеите естествено идея си нямали кои точно племена и къде точно са живяли. Пък и точно в този момент това не ги е интерисувало особено много, даже хич. Само северите се известни, тъй като са били заселени непосредствено северно от Източна Стара планина, т.е. близо до Несебър. Естествено това разселване е станало не с малко, а с много бой, но славяните като покорено население е трябвало да изпълнят волята на господарите си, т.е. българите.

По-интересното е че няма данни за имената на славянските племена в Тракия, Родопите, Софийско, Централна и Северна Македония. Единствено от Баломорието, Солунско, Южна Македония и Гърция са ни известни имената на племената и това не е случайно - това области, в които ромейската власт през VІІв. запазила свои упорни центрове, като Солун и естествено знаели кои племена живеели в оклностите им. Вътрешността на Балканите по това време за ромеите била "тъмна Индия", за това не са известни имената на славянските племена в посоченети по-горе области. Друг е въпросът, че през VІІ-ІХв. в тях славяни нещо май не е имало и "славянското море" напоследък се оказа "блато", даже "локва".

Славяни е имало навсякъде, но в малки количества. Иначе все някакво селище като в Централна Европа щеше да се намери... Там си спомням даже имаше и производствени центрове намерени със стотици пещи. Няма как да имаш сложни политически организми, а да нямаш обезпечаващите ги стопански структури. Т.е. губи се славянското Асар дере! :smokeing: Между другото аз съм на мнение, че т.нар. седем племена си е пар екселанс литературна фигура. Видиш ли някъде числото седем, значи някой се е вдъхновявал от Библията. Отворете "Откровението на Йоан" и ще видите за каква мания по седмиците става въпрос. :lightbulb:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Примечательно, на мой взгляд следующее:

1. огромное количество городов славянских, что говорит о высоком уровне социально-экономического развития славян в 9 веке: в первую очередь ремесла и торговли, которые концентрировались именно в городах. А западная история пытается убедить, что славяне только в 8 появились.

2. пример того как коверкались слова славянские "латинянами".

3. в предисловии очень верно сказано, что славяне жили на восток от государства франков, никаких немцев в виде Великой Германией между Галлией и Сарматией не было. Поэтому и пришлось придумывать германские народы, которые на самом деле немцами не были и поэтому переводчик в п. 13 Книги 1 вставляет разъяснение, что мол речь идёт о немцах, но врёт.

Г.В.Воля

http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Bav_ge...ext.phtml?id=61

БАВАРСКИЙ ГЕОГРАФ DESCRIPTIO CIVITATUM ET REGIONUM AD SEPTENTRIONALEM PLAGAM DANUBII

Баварским географом (также Geographus Bavarus или Ostfraenkische Voelkertafel - Восточнофранкская таблица племен) зовется, восходящий вероятно к 9 веку, перечень славянских областей, восточнее Франкского государства. О возникновении его в науке нет единого мнения. Ясно только, что перечень, представляющий собой главный источники по истории раннесредневековых славян, и сохранившийся лишь в одной рукописи в Баварской Государственной библиотеке в Мюнхене (Clm 560), был составлен предположительно в районе Боденского озера во второй половине 9 века. Заглавие "Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii" относится только к первой части перечня.

________________________________________

(Часть 1)

Описание городов и земель к северу от Дуная.

(1) Те, которые ближе всего сидят к пределам данов, зовутся нортабтричи (Nortabtrezi, ободриты); область их, в которой – 53 города, раздельно [управляется] их герцогами.

(2) Вильцы (Uuilci, лютичи), у которых 95 городов и 4 области.

(3) Линоны (Linaa) – народ, который имеет 7 городов.

(4-6) Неподалеку от них сидят те, которые зовутся бетеничи (Bethenici), смельдинги (Smeldingon) и моричане (Morizani), которые имеют 11 городов.

(7) Рядом с ними сидят те, которые зовутся гефельды (Hehfeldi, гевеллеры; гаволяне) и которые имеют 8 городов.

(8) Рядом с ними лежит область, которая зовётся Сорбы (Surbi); в области многочисленный народ, имеющий 50 городов.

(9) Рядом с ними – те, которые зовутся таламинцы (Talaminzi, долемницы; доленчане) и которые имеют 13 городов.

(10) Бегеймары (Beheimare, богемцы - чехи), у которых 15 городов.

(11) Марарии (Marharii, моравы) имеют 40 городов.

(12) Вулгарии (Uulgarii, болгары, венгры ?) – огромная область и многочисленный народ – имеют всего 5 городов, так как большинство народа проживает вне их, а следовательно не имеет надобности в городах.

(13) Есть народ, который зовётся мереханы (Merehanos); у него – 30 городов.

Это – области, которые граничат с нашими (т.е. немецкими – прим. перев.) землями.

(Часть 2)

Вот те, которые живут рядом с их пределами.

(14) Остерабтречи (Osterabtrezi, восточные ободриты ?), которые имеют более 100 городов.

(15) Милоксы (Miloxi), у которых 67 городов.

(16) Феснучи (Phesnuzi) имеют 70 городов.

(17) Тадесы (Thadesi) имеют более, чем 100 городов.

(18) Глопяне (Glopeani), у которых 400 или чуть более городов.

(19) Журяне (Zuireani) имеют 325 городов.

(20) Бужане (Busani) имеют 231 город.

(21) Ситтичи (Sittici) – область, в которой народу и укреплённейших городов без счёта.

(22) Стадичи (Stadici), в которой 516 городов и народу без счёта.

(23) Себбирочи (Sebbirozi) имеют 90 городов.

(24) Унлицы (Unlizi, уличи ?) – многочисленный народ, 418 городов.

(25) Неруяне (Neriuani) имеют 78 городов.

(26) Атторочи (Attorozi) имеют 148 городов, народ наиболее необузданный.

(27) Эптарадичи (Eptaradici) имеют 243 города.

(28) Увилерочи (Uuilerozii) имеют 180 городов.

(29) Заброчи (Zabrozi) имеют 212 городов.

(30) Знеталичи (Znetalici) имеют 74 города.

(31) Атурезане (Aturezani) имеют 104 города.

(32) Хозирочи (Chozirozi, хазары ?) имеют 250 городов.

(33) Лендичи (Lendizi) имеют 98 городов.

(34) Тафнечи (Thafnezi) имеют 257 городов.

(35) Зеруяне (Zeriuani), у которых одних есть королевство и от которых все племена славян, как они утверждают, происходят и ведут свой род.

(36) Присчане (Prissani) – 70 городов.

(37) Велунчане (Uelunzani) – 70 городов.

(38) Брусы (пруссы ?) (Bruzi) – повсюду больше, чем от Энса до Рейна.

(39) Висунбейры (Uuizunbeire).

(40) Казиры (хазары?) (Caziri) – 100 городов.

(41) Руссы (Ruzzi).

(42) Форсдеры (Forsderen).

(43) Лиуды (Liudi).

(44) Фрезиты (Fresiti).

(45) Серавичи (Serauici).

(46) Луколяне (Lucolane).

(47) Венгры (Ungare).

(48) Висляне (Uuislane).

(49) Сленчане (Sleenzane) – 15 городов.

(50) Лужичи (Lunsizi) – 30 городов.

(51) Дадосечане (Dadosesani) – 20 городов.

(52) Мильчане (Milzane) – 30 городов.

(53) Безунчане (Besunzane) – 2 города.

(54) Веричане (Uerizane) – 10 городов.

(55) Фраганы (Fraganeo) – 40 городов.

(56) Лупигляне (Lupiglaa) – 30 городов.

(57) Ополяне (Opolini) – 20 городов.

(58) Голензичи (Golensizi) – 5 городов.

Свевы – не рождены, но произведены [на свет].

Бейры – не зовутся баварами, но боярами, от [названия] реки Боя.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Славянски градове не е имало в ранното средновековие, няма и няма да има. Виж, ако ти на селото викаш град, това си е твой проблем. И впрочем, като си такъв научен, начетен или каквото там си, кажи ми ненагледни коя е първата славянска каменна сграда?

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

"Седемте племена" си е федератска структура която съществува във Византия поне от 5 век.Структура която не е обвързана с един народ - независимо готски,тракийски,славянски,нубийски.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
"Седемте племена" си е федератска структура която съществува във Византия поне от 5 век.Структура която не е обвързана с един народ - независимо готски,тракийски,славянски,нубийски.

От 5ти век - славяни - силно съмнително. Ако все пак ми покажеш някакви факти в подкрепа на такова твърдение...

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Не съм казал че от 5 век съществуват седем славянски племена.Но пък през 5 век Йероним говори за седем племена които живеят в Малка Скития.Там някъде през през 7 век би трябвало да са и тези седем племена за които говорят Никифор и Теофан.Съвпадението на имената и на територията е повече от поразително.Става въпрос за езнаи съща федератска структура.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Не съм казал че от 5 век съществуват седем славянски племена.Но пък през 5 век Йероним говори за седем племена които живеят в Малка Скития.Там някъде през през 7 век би трябвало да са и тези седем племена за които говорят Никифор и Теофан.Съвпадението на имената и на територията е повече от поразително.Става въпрос за езнаи съща федератска структура.

Или, далеч по-вероятно, за мания към числото 7. Ромеите, вманиачени на тема писане, едва ли биха пропуснали да споменат имената, а между другото този Йероним едва ли е събирал информация от "първа ръка". По-скоро е фантазирал свободно. Виж, Амиан Марцелин, един автентичен първоизточник, дума не обелва за такива работи.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Да не говорим че и Аспарух не открива топлата вода а поверява на "така наречените седем племена" и на северите функции сходни с тези на федератите.Нека не се връщаме към съветската историография от края на 40 те години която обявява седемте славянски племена /дебело подчертавам че точния превод е така наречените седем племена/ за славянска протодържава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Да не говорим че и Аспарух не открива топлата вода а поверява на "така нарчените седем племена" и на северите функции сходни с тези на федератите.

Според кой? Щото по данни на археологията в тези фамозни старопланински проходи няма жива душа. Не може племе да живее в проход... :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

А дервенджиите по време на турското робство къде са живеели?В самите проходи или в градовете до тях?Това че в Шипченския проход няма следи от дервенджии значи ли че в Габрово не са живеели стотици такива?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
А дервенджиите по време на турското робство къде са живеели?В самите проходи или в градовете до тях?Това че в Шипченския проход няма следи от дервенджии значи ли че в Габрово не са живеели стотици такива?

Стара планина наистина не е имало славяни, а специално за северите със сигурност се знае, че били заселени в равнините непосредствено северно от Източна Стара планина. Сравнението с дервенвенджиите не е много уместен - дервенджиите са пазили проходите от разбойници, а не от вражески армии и съответно били много по-малобройни. Освен това в Шипченския проход има следи от дервенджиите, ама никой него интерисува.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
А дервенджиите по време на турското робство къде са живеели?В самите проходи или в градовете до тях?Това че в Шипченския проход няма следи от дервенджии значи ли че в Габрово не са живеели стотици такива?

Добър опит, обаче е съмнително дали дервенджиите отговарят като социална и демографска структура на т.нар. славянски племена. И пак да си кажа, графомани като византийците едва ли биха пропуснали да споменат тези племена. Например около походите на Фока. Но не са, което значи, че в Константинопол не са знаели нищо по въпроса, ерго не е имало такива племена-федерати, а просто славяни - федерати, разположени по невралгични пунктове...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Славянски градове не е имало в ранното средновековие, няма и няма да има.

Ю-юю, брех! Маготин страхотен, бе!

Виж, ако ти на селото викаш град, това си е твой проблем.

Тук ми хрумва въпросът какво е определението за град през Ранното Средновековие? Едно съвременно село е около 4-5 000 души. Един град през Ранното Средновековието обаче не е имал повече население. Дори и през 14 век (а това не е Ранното Средновековие) Рим има не повече от 10 000 жители.

Така че по-внимателно на завоите с определенията "село", "град"!

И впрочем, като си такъв научен, начетен или каквото там си, кажи ми ненагледни коя е първата славянска каменна сграда?

Първа "славянска" каменна сграда?! :w00t:

Интересно, никога не ми беше теквало да деля сградите на "славянски", "угро-фински" или "квартело-кавказки"! Мислех, че става дума за езикови семейства и термини от езикознанието?!

Но може и да съм се объркал........... :post-20645-1121105496: Къде съм аз, пред такива корифеи на археологията и човешкото знание? :punk:

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

А какви ако не федерати са тези седем племена?Между другото Маготин беше написал в една друга тема /май в БС/ че Аспарух далеч не е посрещнат с хляб и сол в Дръстър от същите тези федерати.Което прави тезата за съюз между Аспарух и тези племена "леко неадекватна".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Между другото Маготин беше написал в една друга тема /май в БС/ че Аспарух далеч не е посрещнат с хляб и сол в Дръстър от същите тези федерати.Което прави тезата за съюз между Аспарух и тези племена "леко неадекватна".

Рискувам да предположа, че уважаемият Маготин и бил очевидец на посрещането на Аспарух в Дръстър. Ако това е така, науката ще разполага с данни по въпроса от непосредствен свидетел на най-важното събитие в българската история през 7 век!

Очаквам още ценни данни от очевидеца Маготин! :good:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Рискувам да предположа, че уважаемият Маготин и бил очевидец на посрещането на Аспарух в Дръстър. Ако това е така, науката ще разполага с данни по въпроса от непосредствен свидетел на най-важното събитие в българската история през 7 век!

Очаквам още ценни данни от очевидеца Маготин! :good:

:w00t: :w00t: :w00t:

Господи слезни да си прибереш.....

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Рискувам да предположа, че уважаемият Маготин и бил очевидец на посрещането на Аспарух в Дръстър. Ако това е така, науката ще разполага с данни по въпроса от непосредствен свидетел на най-важното събитие в българската история през 7 век!

Очаквам още ценни данни от очевидеца Маготин! :good:

Смешен си.И жалък.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Я, ама то имало още "очевидци"! :crazy_pilot:

Днеска се кефя максимално, пичове! :biggrin:

Карайте в същия дух. Дайте още подробности за "посрещането на Аспарух в Дръстър"!

Митака може да каже и нещо за "железобетона" по времето на Аспарух. :biggrin: Той е спец по въпроса!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Сега по-сериозно. Това, което пиша не го пиша за Ресавски, Маготин или Митака. Пиша го за хората, които могат да възприемат нещата непредубедено. Ако такива четат този форум.

Не знам дали славяните са били "федерати" на Аспарух, а и това не е толкова важно.

Факт е, че прабългари и славяни са били съюзници. Откъде съдим за този факт? По мнението на официалната българска историческа наука (демек не съм си го измислил аз) славяните са били съюзници, при това съюзници от изключително значение за прабългарите , поради простата причина, че никой нормален човек (неидиот) не би поверил охраната на НАЙ-ВАЖНИТЕ си граници на покорен народ.

Охрана на границите, особено на тези с Византия, особено на тези в близост до столичната област, се поверява или само на своите, или на НАЙ-ВЕРНИЯ ти СЪЮЗНИК. В случая ролята на най-верния съюзник за прабългарите са играели, очевидно, славяните.

Мисля, че това е разумен аргумент. Доста по-разумен от предположенията на потребителя "Маготин" за тва как биле посрещнали Аспарух в Дръстър или в Опанец - "с хляб и сол или без хляб и сол"!

Дайте да се занимаваме със сериозни неща, а не с глупости!

Със здраве

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Само дето византийците правят с векове точно това.Поверяват на знайни и незнайни народи защитата на границата.

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...