Отиди на
Форум "Наука"

Прабългарите са хуни (главното им ядро)


За хунския произход на българите  

63 потребители са гласували

 1. 1. Хуни ли са по своя произход българите?

  • Да, съгласен съм с тази теория.
   16
  • Не, не съм съгласен с тази теория.
   30
  • Засега се въздържам да дам конкретен отговор.
   8
  • Имам особено мнение.
   9


Recommended Posts

 • Потребител

Отварям темата. Преди да се изкажа, моля останалите участници да кажат своите:

-За

-Против

-Въздържал се

-С особено мнение

:)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Направих анкета по темата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Аман от тия теми. Честит нов спамър-маргинал. В БС си имаха подход към такива работи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аман от тия теми. Честит нов спамър-маргинал. В БС си имаха подход към такива работи.

Не си в час, нацисте Глишев. Темата съм я отворил точно, ЗА ДА НЕ СЕ СПАМВА друга една тема и то след съгласието на модератор - историк.

Маргинални в науката са не хората, като мен, а по-скоро нацистите. Всъщност, ако си последователен нацист, няма как да не ти е ясно, че по време на монархо-фашисткия режим в България, точно теорията за хуно-българите е била официалната. Направи справки и ще видиш.

За подходите, предлагам да подходиш научно:

-пишеш по темата

-не се държиш агресивно и/или емоционално

-аргументираш своята теза с валидни аргументи...

Такъв един подход, според мен, би устроил всички.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не си в час, нацисте Глишев. Темата съм я отворил точно, ЗА ДА НЕ СЕ СПАМВА друга една тема и то след съгласието на модератор - историк.

Маргинални в науката са не хората, като мен, а по-скоро нацистите. Всъщност, ако си последователен нацист, няма как да не ти е ясно, че по време на монархо-фашисткия режим в България, точно теорията за хуно-българите е била официалната. Направи справки и ще видиш.

За подходите, предлагам да подходиш научно:

-пишеш по темата

-не се държиш агресивно и/или емоционално

-аргументираш своята теза с валидни аргументи...

Такъв един подход, според мен, би устроил всички.

Kaкви нацисти, какъв монархо-фашистки режим? Как си личи школата на великия и могъщия СССР:)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Моето мнение е твърдо ПРОТИВ. За да не падам на нивото на разните казано-чебоксарски фантазьори, ще говоря с факти. Ето разбор на сведенията, с които разполагам за отъждествяването на българи с хуни, скити или като споменаването им като отделен народ (етнос). Мисля, че извадката е доста показателна.

ХУНИ И БЪЛГАРИ КАТО РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ

1. Йоан Малала:

"По време на неговото царуване (на Анастасий І) Виталиан Тракиецът вдигнал бунт, като изтъквал, както казват, за причина заточването на епископите. Той превзел Тракия, Скития и Мизия до Одесос и Анхиало, като водел със себе си множество хуни и българи." (Ioannis Malalae.Chronographia. ГИБИ 2. С., 1958)

2. Староруски превод на "Хроника" на Георги Амартол, известен като "Временник на Георги Монах":

"След Зинон царувал Анастасий Дирахиецът, 27 години. И когато се стоварвали върху двореца гръмотевици и мълнии и царят, изоставен от всички, изпаднал в смут бягал от място на място. В една спалня го [настигнал] Божият гняв и като го повалил, [го поразил] така че той веднага умрял. По негово време завладял всичко Виталиан Тракиецът и като превзел Тракия, а също и Скития и Мизия, стигнал до Анапла, като сеел разорение. [Но] с него се сразил епархът Мартин с корабите си и изгорил варварските кораби с жупелен огън, който изобретил философът Прокъл. [И] като били потопени, всички хуни, готи и българи се издавили в бързеите, а Виталиан побягнал с малцината оцелели". (В интернет на адрес: http://www.vostlit.i...frametext21.htm )

3. "Християнска топография" (Книга III) на Козма Индикоплевст, писана към 545-547 г.:

"И наистина, когато бяха някога жестоко преследвани от елините и юдеите, християните привлякоха на своя страна гонителите си. Така и църквата, която не загина, се възмогна, а учението на Владиката Христос изпълва цялата земя. Благата вест се проповядва и изпълва целия свят…Сред бактрийците, хуните, персийците, сред останалите индийци, сред персийските арменци, мидийците, еламитите, по цялата персийска земя има безброй църкви, много епископи, отшелници и иноци. [Има ги] и сред аксомитите, сред арабите, сред омиритите, из цяла Палестина, във Финикия, по цяла Сирия, в Антиохия, та чак до Месопотамия, при нубийците, при харамантите, в Египет, Либия, Пентаполис, Африка, Мавритания до Гадирите, които са в южните краища – навсякъде има християнски църкви, епископи, мъченици, иноци, отшелници; навсякъде, където се изповядва Христовото евангелие; и в Киликия, Азия, Кападокия, Лазика, Понт, в северните страни на скитите, сред ирканите, ерулите, българите, еладците, илирийците, далматите, готите,испанците, римляните, франките и по западните области..." (Подбрани извори забългарската история. Том 1. Тангра ТанНакРа ИК. С., 2002)

ХУНИ = БЪЛГАРИ

1. Теофан Изповедник:

"След смъртта на Теодорих той отишъл при река Дунав и помолил император Юстиниян да бъде под негова власт. След това Мундо отишъл в Константинопол. Императорът го почел богато заедно със сина му, направил го военачалник на Илирик и го отпратил. При пристигането му в Илирик излезли българите в голямо множество, а той потеглил срещу тях и избил всички... И настанал дълбок мир в Тракия, понеже хуните вече не се осмелявали да преминават Дунава. Пленените българи императорът изпратил в Армения и Лазика и ги включил във войсковите отряди". (Theophanis Confesoris. Chronographia. ГИБИ 3. С., 1960)

БЪЛГАРИ= СКИТИ

1. Михаил Сирийски:

"По това време [излязоха] трима братя от Вътрешна Скития, водейки със себе си 30 000 скити и пътуваха 60 дни от отвъд проломите на планината Имеон. Те пътуваха през зимата, за да открият вода и стигнаха чак до река Танаис, която извира от езерото Меотида (Мантиос) и се влива в Понтийското море.

Когато достигнаха до границите на ромеите, единият от тях, наречен Булгариос, взе 10 000 мъже (бойци) и се отдели от братята си. Пресече реката Танаис (Таниос) по посока на Дунав, която също се влива в морето Понт и поиска от Маврикий да му даде земя, за да се установи и да стане съюзникна ромеите. Императорът му даде Горна и Долна Мизия и Дакия, процъфтяващи страни,които народът на аварите беше опустошил след времето на Анастасий. Те заживяха там и се превърнаха в отбрана (охрана) на ромеите. Те бяха наречени от тези същите българи.

Другите двама братя скити дойдоха в страната на аланите, която се нарича Берсалия,чиито градове бяха построени от ромеите, които са Каспия, наречена [още и] Врати на турайе. Българите (булгарайе) и пугурите (пугурайе), техните обитатели, навремето бяха християни. Когато един чужд народ зацарува над тази земя, те бяха наречени хазари (хазарайе) по името на най-големия брат,който се казваше Хазариг.

Този народ стана мощен и захвана да с разширява".

2. Никифор Григора:

"Сега пристъпвам да обясня как мястото е получило името си България. Има една страна, която е на север отвъд Истър и през която тече голяма река. Местните жители я наричат Булга. От името на тази река те получили името си българи, макар че поначало били скити.". (Nicephori Gregorae. Historia Byzantina. ГИБИ 11. С., 1983, с. 126)

3. "Повест за латините" от ХV век:

"А от онези скитски народи, които обитават горните страни на Британия и чак до голямата река Истър и оттам даже до самия Арктос (т.е.Север) и до океана дори на запад – всички те бяха още изцяло безбожно нечестивци. И от тези именно скити [бяха] тъй наречените българи,които живеят отдавна от двете страни на Истър, който те на своя език наричат Дунав. Те бяха врагове на гръцкото царство през много години. Също бяха и многоброен народ и владееха цялата Мизийска земя и родовете им се заселиха чак до Илирик на запад". (Из "Повест за латините" в български антилатински смесен сборник от ХV в. – Гюзелев, Васил. Покръстване и християнизация на българите. С., 2006)

4. Йоан Камениат (началото на Х век):

"Този град (Верея) е твърде прочут сжителите си и с всичко друго, с което един град се гордее за своето положение. В средата на това поле има някои размесени селища: едни от тях плащат данък на града [Солун] – това са т.нар. Другувити и Сагудати, други селища плащат данък на съседния скитски народ, който се намира наблизо. Освен това селищата са разположени в съседство помежду си. Те общуват чрез търговски връзки със скитите. Това покрай другите обстоятелства е от голяма полза за солунчани, особено когато са в добри отношения помежду си и не грабват оръжие за жестока война. Дълго време в миналото това било и за двете страни предмет на грижи. Те си разменят взаимно необходимите неща при съвместния начин на живот, като запазват помежду си чуден и дълбок мир. Големи реки излизат от страната на скитите и, като разделят помежду си споменатото поле, донасят голямо изобилие за града с приходите от риболова, с изкачването на корабите от морето нагоре по реките. С тези кораби се урежда един разнообразен приток на стоки, които се стичат по тези води... Градът [Солун] е преживял много често и твърде тежки нападения и от варварите, и от техните съседи скити, които измисляли против него всякакъв вид военни съоръжения и нахлували с безчислена като пясък войска, като се хвалели, че той не може да понесе тяхната заплаха (и наистина те били неудържими в нападенията, въоръжени с най-разнообразен вид оръжие)".( Ioannis Cameniatae. De excidio Thessalonicensis.ГИБИ 5. С., 1964)

НЕ ЦИТАТИ

1. В "Слово за мира с българите", съставено от неизвестен византийски автор към средата на X век цар Симеон е наречен "скит", като едновременно с това се говори за "държавата на българите".

2. През X век Йосиф Генезий пише, че българският предводител Булгар произхождал по род от хуните и аварите.

3. През същото столетие Лъв Дякон заявява, че българите били сродни със северните котраги, с хазарите и куманите.

БЪЛГАРИ= САРМАТИ

Арменският историк Левонд (краят на VІІІ век):

"А Тачат, син на Григор, който е от дома Андзеваци, за когото по-напред разказахме, някога бил избягал от измаилтянския княз при император Костандин в гръцката страна, който го приел с радост, възвеличил го с голяма слава заради храбростта му, тъй като още отпреди това слухът за мъжеството му бил стигнал до него. Там той показал пред царя храброст в страната на сарматите, която се нарича Булгхарк и се завърнал с велики победи. И когато видял императорът храбростта в сърцето му, назначил го за предводител на 60 000 мъже и той бил на служба при гръцкия цар 22 години. И след смъртта на Костандин, на неговия син Левон и на възцарилия се Костандин, бил упорит труженик при царицата, която била майка на император Костандин".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Nota bene: "германофил", а не "нацист".

На това отгоре и аз съм фен на тюрко-алтайската теория. Само другите й фенове май не ми харесват :bigwink: Впрочем, хуните са си хуни, а българите - българи. Двата старинни етноса може и да са родствени (вероятно са), но в никакъв случай не са идентични.

"Монархо-фашистки режим", олеле майко...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

На това отгоре и аз съм фен на тюрко-алтайската теория. Само другите й фенове май не ми харесват :bigwink:

Нонсенс :biggrin:

А иначе може българите известно време да са се движили с хуните. Най-вероятно. Само че не е ясно точно какви са били хуните. Тъй че за какво да се гласува?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Еньо ти си идиот.Нямам друго определение.

е, просто си заработва парите под поредния си "ник" или "легенда" на българин, до "атакист" до "антифашист" и т.н., от "тюркофон-пра" до "романски легинер", който във всеки един момент може да превключи на арумънски под скопската му диалектна форма.

По темата, освен че няма какво да добавя след Аспандиант, трябва да се отговори първом на въпроса - а кои по-точно са "хуни"-те?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Еньо ти си идиот.Нямам друго определение.

Не е добър пример за един модератор да дава такъв тон, има други методи.

е, просто си заработва парите под поредния си "ник" или "легенда" на българин, до "атакист" до "антифашист" и т.н., от "тюркофон-пра" до "романски легинер", който във всеки един момент може да превключи на арумънски под скопската му диалектна форма.

И по-точно за никовете - Еньо=luby=Аспарух IYI

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ако приемем, че има такова нещо като монархо-фашизъм (има в Италия, щото всъщност само там има фашизъм, а има и монархия), то трябва да допуснем, че у нас Дучето на фашистите е самият монарх. Не знам обаче цар Борис да е бил партиен водач и министър-председател - какъвто истинският Дуче е. Може би всъщност монархо-фашизъм имаше от 2001 до 2005, когато Симеон Сакскобургготски беше хем партиен водач, хем министър-председател, хем нещо като Дуче, защото трябваше да му верваме... Пък и аз като истински нацист не се интересувам нито от монархията, нито от фашизма, това са извращения на истинското учение. Следвам Fuererprinzip, Работническата партия и пътя към реалния социализъм, както ги сочи национал-социалистическата истина.

Извинявам се за горната простотия, не мога да не се помайтапя. А Ресавски не е далеч от истинското Дао.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И по-точно за никовете - Еньо=luby=Аспарух IYI

И Клечкар, и Макариос, и doznatel, и Кръщаранов и stanny... :whistling:

Каква е тази масова шизоидна психоза напоследък?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аз чакам с интерес, граничещ с копнеж, да видя мнението на г-н Гесер Курултаев. Боя се обаче, че когато се натъкне на конкретика или такава се иска от него, той започва да се ослушва като хун след поражението при Недао.tooth.gif

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Kaкви нацисти, какъв монархо-фашистки режим? Как си личи школата на великия и могъщия СССР:)

Ами с този негов подпис ти с какво го асоциираш? А това, че е имало монархия в България, която е била на нацистка страна и е ползвала, донякъде, методи сходни на нацистките си е факт, та...

Не е важно каква школа, а какви са резултатите. Прагматично, нали разбираш? "Не е важно котката дали е бяла или черна, а дали лови мишки."

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не си в час, нацисте Глишев. Темата съм я отворил точно, ЗА ДА НЕ СЕ СПАМВА друга една тема и то след съгласието на модератор - историк.

Маргинални в науката са не хората, като мен, а по-скоро нацистите. Всъщност, ако си последователен нацист, няма как да не ти е ясно, че по време на монархо-фашисткия режим в България, точно теорията за хуно-българите е била официалната. Направи справки и ще видиш.

За подходите, предлагам да подходиш научно:

-пишеш по темата

-не се държиш агресивно и/или емоционално

-аргументираш своята теза с валидни аргументи...

Такъв един подход, според мен, би устроил всички.

Още един такъв пост ще ви доведе до незабавен и постоянен бан.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами с този негов подпис ти с какво го асоциираш? А това, че е имало монархия в България, която е била на нацистка страна и е ползвала, донякъде, методи сходни на нацистките си е факт, та...

Не е важно каква школа, а какви са резултатите. Прагматично, нали разбираш? "Не е важно котката дали е бяла или черна, а дали лови мишки."

Какво общо с темата има оценката ви за България??? С хуните например?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не го яж човека, КГ, какво да прави като си мязам на нацист :) Пък и аз на "нацист" не се обиждам, виж, да ме беше нарекъл "комунист", щях да се оплача.

Гесер, давай по темата. Българите и хуните все пак не са ли два отделни тюркски етноса?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аз чакам с интерес, граничещ с копнеж, да видя мнението на г-н Гесер Курултаев. Боя се обаче, че когато се натъкне на конкретика или такава се иска от него, той започва да се ослушва като хун след поражението при Недао.tooth.gif

Недей така, че хората ще ти повярват. Искам да отбележа, че не правя само 1 нещо пред компютъра и не мога да отговарям светкавично.

Та ето моето мнение.

1. Много често се отъждествяват хуни и българи (прабългари). Благодаря ти за източниците, където си показал как ги отъждествяват, как ги разграничават и как ги свързват с други тюркски народи.

2. ПО-ВАЖНОТО е, че аз проследих родословието от Атила до Мугел и ето какво се получава:

-Атила (който всички приемаме, че е хун, макар и някои да се съмняват, че е бил прабългарин точно колкото Кубрат и Аспарух, което ще видим след малко) УМИРА И НА НЕГОВО МЯСТО ИДЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ МУ СИН:

-Елак (453-454). След споменатата битка при Недао, той почива и бива наследен от брат си

-Денгизих (454-469), после идва ред на третия син -

-Ернак (469-503). След него иде синът му-

-Утигур (503-520). Следва

-Грод (520-528), после брат му -

-Мугел (528-530)...

И скоро идва Кубрат, макар и по непряка Атилова линия. Всичко това се развива в приблизително една и съща територия - тази в днешна Украйна и ръководството се осъществява главно над прабългарите - оногури (къде изчезнаха хуните?)

Ето и какво става след 530 г. :

-Sandilch (mid 6thC)

-Houdbaad (c. 581-c. 600)

-Organa (617–630)

-Gostun (2 years)

-Kubrat (632–660)

Значи през по-голямата част от времето виждаме процеса на НАМАЛЯВАНЕ НА ХУНСКАТА ДЪРЖАВА, откъсването от нея на зависими народи, докато се свива до ядрото си от което е съставена - прабългарите. Затова и византийците са използвали ПАТРИЯ ОНОГУРИЯ.

Ето защо не виждам други хуни, освен прабългарите, в ядрото на хунската държава. Нещо такова е загатнато и в Именника на Българските ханове.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
И скоро идва Кубрат, макар и по непряка Атилова линия. Всичко това се развива в приблизително една и съща територия - тази в днешна Украйна и ръководството се осъществява главно над прабългарите - оногури (къде изчезнаха хуните?)

Остатъците от хуните след пораженията, нанесени им от техните съюзници са заселени в Добруджа:

http://gumilevica.kulichki.net/MAC/mac04b.htm#para43

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Недей така, че хората ще ти повярват. Искам да отбележа, че не правя само 1 нещо пред компютъра и не мога да отговарям светкавично.

Та ето моето мнение.

1. Много често се отъждествяват хуни и българи (прабългари). Благодаря ти за източниците, където си показал как ги отъждествяват, как ги разграничават и как ги свързват с други тюркски народи.

2. ПО-ВАЖНОТО е, че аз проследих родословието от Атила до Мугел и ето какво се получава:

-Атила (който всички приемаме, че е хун, макар и някои да се съмняват, че е бил прабългарин точно колкото Кубрат и Аспарух, което ще видим след малко) УМИРА И НА НЕГОВО МЯСТО ИДЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ МУ СИН:

-Елак (453-454). След споменатата битка при Недао, той почива и бива наследен от брат си

-Денгизих (454-469), после идва ред на третия син -

-Ернак (469-503). След него иде синът му-

-Утигур (503-520). Следва

-Грод (520-528), после брат му -

-Мугел (528-530)...

И скоро идва Кубрат, макар и по непряка Атилова линия. Всичко това се развива в приблизително една и съща територия - тази в днешна Украйна и ръководството се осъществява главно над прабългарите - оногури (къде изчезнаха хуните?)

Ето и какво става след 530 г. :

-Sandilch (mid 6thC)

-Houdbaad (c. 581-c. 600)

-Organa (617–630)

-Gostun (2 years)

-Kubrat (632–660)

Значи през по-голямата част от времето виждаме процеса на НАМАЛЯВАНЕ НА ХУНСКАТА ДЪРЖАВА, откъсването от нея на зависими народи, докато се свива до ядрото си от което е съставена - прабългарите. Затова и византийците са използвали ПАТРИЯ ОНОГУРИЯ.

Ето защо не виждам други хуни, освен прабългарите, в ядрото на хунската държава. Нещо такова е загатнато и в Именника на Българските ханове.

Нашите предци:

Бюлумар (Баламбер) 375 - 378

Алип Би 378. - 390

Улдин 390. - 411

Донат 412 -413.

Шарат 413 - 418

Октар 418 - 425.

Руга 425. - 435.

Бледа 435. - 444

Атила 437. - 453.

Елак 453.- 454.

Тулдила 454 - 457.

Денгизи 457 - 469.

Ернак (Белкермак) 469. - 583.

Джураш 483 - 490

Татра 505 - 520.

Грод 520 - 528.

Мугел 528. - 530

Заберган 531- 540

Сандилч 540. - 560

Худбад 584. - 600

Бу-Юрган (Органа) 617. - 630

Гостун 630 - 632

Курт бат (Kубрат) 632 – 665

Бат Баян 665 – 668

Аспарух 668 – 700

Тревел 700-716

Айар 716-720

Кермес 720-727

Сувар 727-736

Кормисо 736-754

Винех 754-760

Теле 760-763

Сабин 763-765

Баян 765

Умор 765-766

Токту 766

Паган 767

Теле II 767-777

Кардам 777-802

Крум 803-814

Омур таг 814-831

Маламир 831-836

Пресиан 836-852

Борис Михаил - край на хуно-българската народност и идентитет и начало на славяно-българска държава основана на базата на славянския език.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...