Отиди на
Форум "Наука"

какво представляват фотоните по същество


Recommended Posts

 • Потребител

какво представляват фотоните, частици или вълни на етера , защо не съществуват в покой.Как си обясняват състоянието на два фотона тогава учените след като знаем че между два обекта движещи се с еднаква скорост и в една и съща посока,няма движение, тоест те са в покой един спрямо друг,тогава и между два фотона движещи се в една посока не би трябвало да има движение.Аз мисля че светлината и електромагнитното поле, са различни по своята същност, и не представляват частици.Защо като светлината и ел поле са едно и също, фотони, то тогава светлинен лъч не се отклонява в електромагнитно поле.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

етера се смятал, от по старото поколение физици, за някакъв вид материя,която запълва световното пространство.Тоест пространството не само между телата и космическите обекти, но и пространството между молекулите,атомите и елементарните частици.Абсолютно цялото съществуващо пространство,което може да бъде запълнено с материя.Смятало се е че тази материя е неделима,тоест тя няма фрагментална структура,представлява едно неделимо цяло и не може да бъде разделена на частици. Тя е еластична и може да провежда вълни, точно така както водна повърхност провежда вълни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

какво представляват фотоните, частици или вълни на етера , защо не съществуват в покой.Как си обясняват състоянието на два фотона тогава учените след като знаем че между два обекта движещи се с еднаква скорост и в една и съща посока,няма движение, тоест те са в покой един спрямо друг,тогава и между два фотона движещи се в една посока не би трябвало да има движение.Аз мисля че светлината и електромагнитното поле, са различни по своята същност, и не представляват частици.Защо като светлината и ел поле са едно и също, фотони, то тогава светлинен лъч не се отклонява в електромагнитно поле.

luboznatelnia, ако искаш да изкараш етера наяве, не си първия. Фотона в някои отношения се държи като частица и затова понягока може да се разглежда като частица. Но по същество си е електромагнитна вълна. Но пък не си спомням тази вълна да се разсейва с изминатия път както обикновените вълни. Хрумва ми аналогия с кръгчетата дим, които пушачите правят, само че си представи че кръгчето си върви без да си променя скоростта и формата докато не срещне преграда.

Електромагнитните вълни не си взаимодийстват. Минават една през друга без да се "виждат" дори.

Мен също не ми е ясно защо и как и защо всъщност лъч светлина се отклонява на границата на две оптични среди. Пък и като се замисля, това ми е последния проблем.

Пък до колкото съм чел и разбрал, етера действително съществува, но /ще/ е обект на друга тема.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

чел съм физика , доста се интересувам,затова и участвам във форума, Планк пръв достига до идеята за корпускулярния модел на частиците въобще не само на фотоните, след него Айнщайн доразвива това , преди тях Максуел и редица други са застъпили идеята за етера, не че аз съм привърженик на тази идея, но ми се струва като най рационална. Фотонът се излъчва,изпуска като частица и като частица се поглъща. Но се разпространява като вълна, това означава че фронтът на една вълна едновременно се образува и изчезва заедна с фланговете си. Съобразно с огромната скорост на светлината това е логично да бъде така. И това предупределя според мен корпускулярните свойства на фотоните.Според струнната теория частиците представляват вълни но затворени в 6 мерно пространство, ако не се лъжа в цифрата само но това не е толкова важно по важно е идеята и експерименталното и потвърдяване.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

Експериментално е доказано, че фотоните се държат като вълни и като частици, което зависи от условията. Единствено може да се обясни фотоволтаичния ефект ( не знам дали това е точният превод), ако приемем светлината като частица, но фактът, че светлината може да се поларизира ни кара да си мислим, че тя е вълна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

това не означава ли че светлината се държи като вълна когато взаимодейства със себе си ? явлението интерференция показва недвусмисленно че светлината представлява вълни, а когато взаимодейства със веществото тя се държи като частици , излъчва се и се изпуска подобно на частици.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Може ли да се приеме че светлината представлява движещо се в пространството електромагнитно поле изпуснато от атома , като се вземе впредвид че не съществува някаква среда м/у атомите която да пренася някакви вълни!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

това не означава ли че светлината се държи като вълна когато взаимодейства със себе си ? явлението интерференция показва недвусмисленно че светлината представлява вълни, а когато взаимодейства със веществото тя се държи като частици , излъчва се и се изпуска подобно на частици.

Има малко за доуточняване:

Вълната не може да взаимодейства сама със себе си (не взаимодействат, а интерферират вълните). Интерфепенцията е наслагване на трептения (събиране-извеждане), но не и взаимодействие.

За взаимодействие, правилно говориш - фотони на съответно поле с вещеви обекти - и точно така се държат "частите" на вълните (фронт на вълна от колективни излъчвания на фотони) - те са винаги смес от различни фотони.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Може ли да се приеме че светлината представлява движещо се в пространството електромагнитно поле изпуснато от атома , като се вземе впредвид че не съществува някаква среда м/у атомите която да пренася някакви вълни!

Това, за "несъществуването" на някаква среда - може да те обърка (и не само теб, де - такова е нелогичното схващане на съвременната интерпретация във физиката- нямало голяма нужда от етер, ефир и т.н.).

За да "изпуска" атомът - преди това трябва да е глътнал нещо; порция от вълна (фотон) кратна (резонансна) на негово собствено трептене, изразяващо се в състояние на образуване на електрон (хипотеза), намиращ се в някакъв "слой" около ядрото. Та, откъде ще е глътнал, ако ... полето не беше наоколо му.

Фотонът е "гърч"- изменение в структурата на физическия вакуум (това е низвергнатият от науката етер, ефир), в който стават събитията които наричаме взаимодействия; и фотонът си тръгва с Ссреда, самостоятелно, вече независим от движенията на родителя си.

Физическият вакуум се "грижи" за поддържането на движението на тоя гърч-фотон с Ссреда, посредством обратна връзка (ОВ) - изменението на структурата в даден обем от пространството (гърч) "пречи" - на равновесието на неподвижната вакрешетка и в стремеж да се възвърне статуквото има обратно действие, което обаче ЗАКЪСНЯВА (има гранична скорост Ссреда). Така - заради закъснителните възвръщащи движения - центърът на събитията успява да се премести спрямо началото си; Но - всичко се повтаря - и така - Пътува си един гърч , сърфира по физическия вакуум с възможно най-голяма скорост се пренася, защото: НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВА САМ СЪС СЕБЕ СИ... Просто- не може да се настигат (и изпреварват) фотоните; могат само да се пресрещат и наслагват.

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

полето , полевата форма на материя с какво се различава от веществото с какви свойства?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

полето , полевата форма на материя с какво се различава от веществото с какви свойства?

Основно се различават по физическата характеристика "маса при покой".

Полевата форма на материята (носителите са фотони- проявлението им е такова- като порции се поглъщат-излъчват, при взаимодействие с вещеви обекти)- нямат "маса при покой". Даже в хипотезата ми - въобще нямат характеристика "маса", но имат (пренасят) импулс (това вече съм го писал някъде тук, в тоя форум) - (сила от въртене * време с дименсия /N.m.s/)

Вещевата форма на материята има характеристика "маса при покой"; проблемен е въпросът как се установява това. Най-първият израз е математически - направен от Айнщайн.

Но, въобще, принципно, понятието "маса" се установява при прилагане на "сила", по уравнението на Нютон F=m.a (или релативистски поправено с Айнщайн).

Затова, често твърдя, че масата е коефициент пред ускорението. Коефициент на инертност, мярка за инертност.

Вещевите обекти имат и още много други "физични" характеристики, които могат да се измерват в някакви граници- обем, спин, заряд - докато на фотоните, може да се измерва само енергията E=h.v (h- константа на Планк, v- честота).

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Основно се различават по физическата характеристика "маса при покой".

Полевата форма на материята (носителите са фотони- проявлението им е такова- като порции се поглъщат-излъчват, при взаимодействие с вещеви обекти)- нямат "маса при покой". Даже в хипотезата ми - въобще нямат характеристика "маса", но имат (пренасят) импулс (това вече съм го писал някъде тук, в тоя форум) - (сила от въртене * време с дименсия /N.m.s/)

Вещевата форма на материята има характеристика "маса при покой"; проблемен е въпросът как се установява това. Най-първият израз е математически - направен от Айнщайн.

Но, въобще, принципно, понятието "маса" се установява при прилагане на "сила", по уравнението на Нютон F=m.a (или релативистски поправено с Айнщайн).

Затова, често твърдя, че масата е коефициент пред ускорението. Коефициент на инертност, мярка за инертност.

Вещевите обекти имат и още много други "физични" характеристики, които могат да се измерват в някакви граници- обем, спин, заряд - докато на фотоните, може да се измерва само енергията E=h.v (h- константа на Планк, v- честота).

...

какво значи да нямат маса на покои ? това значи че е невъзможно съществуването им в покой! след като нишо! може да се приведе в движение какво тогава за бога е това нищо. Никой си няма за идея какво е това нищо което се движи като нещо! Установено е от руски учен че светлината създава някакво налягане около обектите, това говори за материалният и характер но материя без маса ? съгласен съм , но какви свойства ще има? тази материя първо на нея няма да и въздействат никакви сили защото F= m.a как ще го обясните?
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето и моето обяснение , за фотоните , това са някакви частици които имат маса на покой,( между другото не може да се квалифицира понятието маса на покой , тя може да е в покой и да не е зависи от избора на КС) и тяхната маса е граница на преобразуването от маса в енергия според формулата Е= m.с2 т.е енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат. Това означава че масата на фотоните не може повече да се преобразува в енергия , затова те се движат с граничната 300000 m/s в природата. Ако обаче според мен е възможно по нататъшно преобразуване на масата на фотона в енергия , това означава че съществуват над светлинни скорости. но тогава масата ще клони към нула т.е това може би е вакуумът но казвам може би това са само мои виждания .

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Съшноста на така наречените традиционно- елементарни частици може да се разбере единствено когато се познава структурата на съществуващото пространство,тъй-като единственото твърдо нещо което знаем за тях е че те се движат в пространството-в тримерното абсолютно пространство те се движат като честица и вълна. Тази бъркотия налага и въвеждането на допълнителни пространсва, както и формите на Калаби-Яу, които садържат измерения,пространства, извън познатата ни вселена. Вълновато поведение на частиците провокира и обяснението им със високоенергиини струни. Според мен грешката при разглеждането на елементарните частици е че те се разглеждат като нещо отделно а не като флуктоации на енергията на едно общо енергийно поле създало пространството и времето при своето изменение. Частиците са понижаване или повищаване на потенцяла на това поле разпространяващи се в наго под формата на вълни резониращи в един или друг вид взаимодействие.

Link to comment
Share on other sites

Ето и моето обяснение , за фотоните , това са някакви частици които имат маса на покой,( между другото не може да се квалифицира понятието маса на покой , тя може да е в покой и да не е зависи от избора на КС) и тяхната маса е граница на преобразуването от маса в енергия според формулата Е= m.с2 т.е енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат. Това означава че масата на фотоните не може повече да се преобразува в енергия , затова те се движат с граничната 300000 m/s в природата. Ако обаче според мен е възможно по нататъшно преобразуване на масата на фотона в енергия , това означава че съществуват над светлинни скорости. но тогава масата ще клони към нула т.е това може би е вакуумът но казвам може би това са само мои виждания .

Фотонът е частица с определена маса. Който твърди, че е безмасова частица, не е в час. Тази частица участвува във вълново движение. Нима молекулата на водата не е частица? Нима няма водни вълни? Няма никакво противоречие между вълна и частица. Фотонът представлява едно малко пумпалче,

Представете си едно пумпалче, поставено на ос, върху която от двете страни е навит конец. Пускаме пумпалчето надолу, конецът се развива, но и кинетичната му енергия нараства. Когато достигне най-ниска точка, поради инерцията пумпалчето започва да се изкачва нагоре и да навива конеца в обратна посока. В един момент кинетичната му енергия става 0 и започва отново слизане. Нещо подобно представлява фотонът. Максуел е направил три модела, докато обясни електромагнитното поле. Постъпателното движение на поток от фотони създава електрично поле. Преобразуването на кинетичната енергия на фотона от постъпателна във въртелива, води до сплескване и разширяване на фотона. Това създава налягане в страни, в перпендикулярно направление. Това налягане наричаме магнитно поле. После става обратно преобразуване на енергията от въртеливо в постъпателно движение и т.н. с честота от милиони, милиарди, трилиони пъти в секунда.

Това е моделът на електромагнитно поле.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Фотонът е частица с определена маса. Който твърди, че е безмасова частица, не е в час. Тази частица участвува във вълново движение. Нима молекулата на водата не е частица? Нима няма водни вълни? Няма никакво противоречие между вълна и частица. Фотонът представлява едно малко пумпалче,

Представете си едно пумпалче, поставено на ос, върху която от двете страни е навит конец. Пускаме пумпалчето надолу, конецът се развива, но и кинетичната му енергия нараства. Когато достигне най-ниска точка, поради инерцията пумпалчето започва да се изкачва нагоре и да навива конеца в обратна посока. В един момент кинетичната му енергия става 0 и започва отново слизане. Нещо подобно представлява фотонът. Максуел е направил три модела, докато обясни електромагнитното поле. Постъпателното движение на поток от фотони създава електрично поле. Преобразуването на кинетичната енергия на фотона от постъпателна във въртелива, води до сплескване и разширяване на фотона. Това създава налягане в страни, в перпендикулярно направление. Това налягане наричаме магнитно поле. После става обратно преобразуване на енергията от въртеливо в постъпателно движение и т.н. с честота от милиони, милиарди, трилиони пъти в секунда.

Това е моделът на електромагнитно поле.

Фотонът е частица с определена маса. Който твърди, че е безмасова частица, не е в час.

И, какво е физичната характеристика "маса"? :biggrin:

Фотонът представлява едно малко пумпалче,

Аз пък казвам, че фотонът наподобява две малки пумпалчета! :laugh: Докато едното се "развихря", другото, след него, поправя хаоса създаден от първото... и така, пристигат фотончетата от звездичките до нас. Едното "гони" другото :biggrin: без да може да го настигне...

Пускаме пумпалчето надолу, конецът се развива, но и кинетичната му енергия нараства.

Къде е това "надолу"? Известно е, че пумпалчетата се движат във всички посоки с една и съща скорост. (Даваш примери с ММ-опита, ама не му зачиташ следствията) :biggrin:

Постъпателното движение на поток от фотони създава електрично поле.

А, на урока за "статично електричество" бил ли си в час? Че и там има електромагнитно поле?! :laugh:

...

Link to comment
Share on other sites

Фотонът е частица с определена маса. Който твърди, че е безмасова частица, не е в час.

И, какво е физичната характеристика "маса"? :biggrin:

Фотонът представлява едно малко пумпалче,

Аз пък казвам, че фотонът наподобява две малки пумпалчета! :laugh: Докато едното се "развихря", другото, след него, поправя хаоса създаден от първото... и така, пристигат фотончетата от звездичките до нас. Едното "гони" другото :biggrin: без да може да го настигне...

Пускаме пумпалчето надолу, конецът се развива, но и кинетичната му енергия нараства.

Къде е това "надолу"? Известно е, че пумпалчетата се движат във всички посоки с една и съща скорост. (Даваш примери с ММ-опита, ама не му зачиташ следствията) :biggrin:

Постъпателното движение на поток от фотони създава електрично поле.

А, на урока за "статично електричество" бил ли си в час? Че и там има електромагнитно поле?! :laugh:

...

Примерът с падащо пумпалче е нагледно обяснение за превръщане на кинетична енергия в потенциална, на постъпателно движение във въртеливо движение и обратно, не го разбирай буквално. Прочети малко повече за "Демонът на Максуел" и може да ти стане ясно какво съм имал в предвид.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...