Отиди на
Форум "Наука"
m2q

Който ще дава задачи, да ги пуска тук

Recommended Posts

Имам малко затруднения със стереометрията :)

ако някой може да помогне............ :P

Дадена е правилна триъгълна пирамида DABC с основа ABC и среда на DC- точката F. Да се построи сечението на пирамидата с равнина, която минава през средите на AB и AC и е успоредна на AF, и сечението на пирамидата с равнината, която минава през AF и е успоредна на BC. Да се намери отношението на лицата на тези сечения. ОТГ 4:5

Дадена е правилна триъгълна призма ABCA1B1C1 в която AB=8см и AA1= 24см. В търиъгълника A1B1C1 е построена отсечката C1D, kато D дели A1B1 в отношение 5:3, считано от A1. Да се намери успоредната проекция на C1D върху стената AA1C1C ако проекционното направление е B1A. ОТГ 17см

В правилна четириъгълна пирамида VABCD (с връх V) е прекарано сечение VCE, където E е средата на AD. През средата на VB е прекарана такава права, успоредна на сечението, че отсечката от нея, която е в пирамидата, е възможно най-малката. Да се намери тази отсечка, ако VC= a i ъгъл VCE=\alpha ОТГ аsin\alpha върху 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте!

Много ще съм ви благодарен ако получа решение на тази задача,която ще напиша отдолу.Моля Ви,за утре ми са и е много спешно.

Искам само да поясня че това е материал за входно ниво за 9-ти клас т.е. края на 8-ми клас работите , които са учени , защото не сме взели още Питагорова теорема и тем подобни.

задача 2 : триъгълник ABC е правоъгълен и е вписан в окръжност k(O;R) и е описан около окръжност k1 (L;r).Окръжността k1 се допира до катетите му AC и BC съответно в точки M и N , а лъчът CL-> пресича окръжността k в точка P . Пресметнете периметъра и лицето на триъгълник ABC , ако CM + CN = 8см. и R(големия радиус)=7см. Намерете големината на ъгъл BAP = ?

БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спешната задача:

Центърът на описаната около правоъгълен триъгълник окръжност е средата на хипотенузата (намира се върху хипотенузата, защото срещу нея е правия ъгъл, т.е. нейната дъга е 1800, а защо е в средата - ясно)

оттам хипотенузата АВ = 14

Нека к1 се допира до хипотенузата в точка S

триъгълниците BNL и BSL се еднакви, защото

имат обща страна - BL

LN = LS (радиуси на окръжността)

имат по един прав ъгъл

следователно BS = BN

и (1) <NBL = <SBL

аналогично се доказва, че AS = AM

(2) <SAL = <MAL

и че MC = NC

(3) <MCL = < NCL

от (1), (2), (3) следва, че L е пресечната точка на ъглополовящите на ъглите на триъгълника.

т.е. ъглите MCL, NCL са по 450

и триъгълниците MCL, NCL са правоъгълни и равнобедрени

следователно ML=MC=NL=NC, но MC+NC=8 ==> MC=NC=4

тогава AC + BC = AM + MC + BN + NC = AS + 4 + BS + 4 = AB + 8 = 22

Периметърът AC + BC + AB = 36

Ако се разгледат триъгълниците CBL, CLA, ALB, то сумата от лицата им е лицето на ABC,

а освен това

CBL = LN.CB/2

ALC = LM.AC/2

ALB = LS.AB/2

но LN=LM=LS (радиуси на вписанaта в ABC окръжност)

==> лицето на ABC = (LN.CB + LM.AC + LS.AB) / 2 = LM (BC + AC + AB) /2 = 4 . 36 / 2 = 72

Центърът на вписана окръжност е пресечната точка на ъглополовящите.

<BAP = <BCP тъй като се мерят с една у съща дъга

но понеже CL, а оттам и CP е ъглополовяща на <BAC, значи <BCP e 1/2 от 900, т.е. 450

<BAP = 450

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спешната задача:

Центърът на описаната около правоъгълен триъгълник окръжност е средата на хипотенузата (намира се върху хипотенузата, защото срещу нея е правия ъгъл, т.е. нейната дъга е 1800, а защо е в средата - ясно)

оттам хипотенузата АВ = 14

Нека к1 се допира до хипотенузата в точка S

триъгълниците BNL и BSL се еднакви, защото

имат обща страна - BL

LN = LS (радиуси на окръжността)

имат по един прав ъгъл

следователно BS = BN

и (1) <NBL = <SBL

аналогично се доказва, че AS = AM

(2) <SAL = <MAL

и че MC = NC

(3) <MCL = < NCL

от (1), (2), (3) следва, че L е пресечната точка на ъглополовящите на ъглите на триъгълника.

т.е. ъглите MCL, NCL са по 450

и триъгълниците MCL, NCL са правоъгълни и равнобедрени

следователно ML=MC=NL=NC, но MC+NC=8 ==> MC=NC=4

тогава AC + BC = AM + MC + BN + NC = AS + 4 + BS + 4 = AB + 8 = 22

Периметърът AC + BC + AB = 36

Ако се разгледат триъгълниците CBL, CLA, ALB, то сумата от лицата им е лицето на ABC,

а освен това

CBL = LN.CB/2

ALC = LM.AC/2

ALB = LS.AB/2

но LN=LM=LS (радиуси на вписанaта в ABC окръжност)

==> лицето на ABC = (LN.CB + LM.AC + LS.AB) / 2 = LM (BC + AC + AB) /2 = 4 . 36 / 2 = 72

Центърът на вписана окръжност е пресечната точка на ъглополовящите.

<BAP = <BCP тъй като се мерят с една у съща дъга

но понеже CL, а оттам и CP е ъглополовяща на <BAC, значи <BCP e 1/2 от 900, т.е. 450

<BAP = 450

Решиха ми задачата по този начин , мисля че е по удачен ?

щом е правоъгълен и вписан, значи AB е диаметър на описаната => AB=2R=14.

ML=LN, като радиуси на вписаната. LM перпендикулярно на AC от радиус и значи LM||CN. аналог LN||CN. значи NLCN е успоредник е прави ъгли и 2 равни съседни страни => квадрат. => NL=LN=CN=CM=8/2=4.

a) периметър

от вписаната откръжност => (нека тя се допира до AB в K), че AK=AM, KB=BN.=>P=CM+CN+AM+AK+KB+NB=8+2AB=8+14=22

b)S=pr=22*4=88

c)от с-во на вписани ъгли в окръжност: PAB=PCB. PCB е ъгъл между диагонал и страна на квадрат значи е 45.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ако имаш cotg a, намираш останалите последния начин: Първо tg a = 1\ cotg a---> оттам намираш tg.

После: cotg a =cos a\sin a

След което повдигаш всяка една част от уравнението и става: cotg a ^ =cos^ a\ sin^ a (с ^ съм означила втора степен). Оттам можеш да заместиш или cos^ a да бъде равно на 1-sin^ a или sin^ a= 1- cos^ a. Така ще намериш sin a или cos a и от основното тригонометрично тъждество остава да намериш това, което не знаеш sin^ + cos^ =1

Share this post


Link to post
Share on other sites

X^2+5.x-6=0

x^4-13.x^2+36=0

X върху X -3 + 9 върху Х^2 - 9Х + 18 = 2 върху Х – 6

sin алфа= 4 върху 5 намерете cos алфа

tang алфа

cotng алфа

cotng алфа = 2 sin алфа

cos алфа

tang алфа

Даден е правоъгълен триъгълник ABC ако C=10см А=6см намерете B,A1,B1,h,s

Лицето на равнобедрен трапец е 20см^2 а основите му са 40 см и 10 см намерете бедрото на трапеца

Помагайте моля ви реших 100 задачи немога повече тези ми устанаха моля ви решете ги защото имам рожден ден и заминавам в провинцийята а после ще забравя ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

От топ плат продали две трети от него, после още две пети от останалото, след което останали 4м. Колко метра е топът и каква е цената за метър плат, ако останалите 4м са продадени с намаление 35% за 52лв?

Молая ви дайте решението на задачата :)

Много благодаря :)

Редактирано от Aleksandur

Share this post


Link to post
Share on other sites

От топ плат продали две трети от него, после още две пети от останалото, след което останали 4м. Колко метра е топът и каква е цената за метър плат, ако останалите 4м са продадени с намаление 35% за 52лв?

Молая ви дайте решението на задачата :)

Много благодаря :)

Aleksandur, сладур, не знам колко си голям, но тази задчка с малко обяснения (за дробите) и дъщеря ми (2-ри клас) ще я реши. "Рачешките задачи" са и любимите :)

1. Колко метра е топът?

Ами накрая имаш 4 м.

Това са 3/5 от предишното количество, т.е. това количество е било - ( 4 / 3 ) * 5 = 20/3.

Обяснявам, разделяме 4 на 3 за да получим колко е една пета и после умножаваме по 5 за да получим цялото предишно количество.

Това 20/3, което получихме е 1/3 от първоначалното "количество" (понеже са продадени 2/3 и поради това е останала 1/3), т.е. ( 20 / 3 ) * 3 = 20 м. плат.

Обяснявам, понеже 20/3 е единичната част, която ни е останала, остава само да я умножим по 3, за да получим цялата част от предишното (началното в случая) количество.

2. Каква е цената за метър плат, ако останалите 4м са продадени с намаление 35% за 52лв?

Тук би трябвало да нямаш затруднения, но за всеки случай ще ти напиша...

За 4 м. са платени 52 лв., което прави 52 / 4 = 13 лв./м.

Но тъй като това е с 35% отстъпка получаваме -

13 = х * (100 - 35)/100

или

х = ( 13 / 65 ) * 100 = 1/5 * 100 = 20 лв./м.

Редактирано от hristo_serafimov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aleksandur, сладур, не знам колко си голям, но тази задчка с малко обяснения (за дробите) и дъщеря ми (2-ри клас) ще я реши. "Рачешките задачи" са и любимите :)

1. Колко метра е топът?

Ами накрая имаш 4 м.

Това са 3/5 от предишното количество, т.е. това количество е било - ( 4 / 3 ) * 5 = 20/3.

Обяснявам, разделяме 4 на 3 за да получим колко е една пета и после умножаваме по 5 за да получим цялото предишно количество.

Това 20/3, което получихме е 1/3 от първоначалното "количество" (понеже са продадени 2/3 и поради това е останала 1/3), т.е. ( 20 / 3 ) * 3 = 20 м. плат.

Обяснявам, понеже 20/3 е единичната част, която ни е останала, остава само да я умножим по 3, за да получим цялата част от предишното (началното в случая) количество.

2. Каква е цената за метър плат, ако останалите 4м са продадени с намаление 35% за 52лв?

Тук би трябвало да нямаш затруднения, но за всеки случай ще ти напиша...

За 4 м. са платени 52 лв., което прави 52 / 4 = 13 лв./м.

Но тъй като това е с 35% отстъпка получаваме -

13 = х * (100 - 35)/100

или

х = ( 13 / 65 ) * 100 = 1/5 * 100 = 20 лв./м.

Значи да разбирам че общият плат е 20м и един метър струва 20 лв?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пример за рачешка задача:

С., Р. и Д. имали общо 48 видео касети. С. дала на Р. толкова, колкото имала Р. После Р. дала на Д. толкова, колкото

имала Д. И на края Д. дала на С. толкова, колкото С. имала в момента.

На края се установило, че трите имали по равно.

Колко касети е имала всяка от тях в началото.

Препоръки:harhar:

Бих ви препоръчал, разсъжденията за започнат от зад - напред. Нали затова се казват рачешки задачи.

Тоест "На края се установило, че трите имали по равно." . Следователно С, Р и Д имат по 16 касети след направените размени /48 разделено на три е равно на 16/. Ако резултатите от всяко разсъждение се попълват в таблица, представеното решение става най-пълно и прегледно, което пък води до получаването на по-висока оценка по математика.

Успех с решението . . .

Поздрави Б.Б.

П.С. Мисля, че задачата е за трети клас.

Редактирано от Б.Богданов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решете уравнението:

2973801F.png

, където m е реален параметър.

И защо да го решаваме?

Заповедните изречения не са добре приети в този форум и/или раздел. Елементарна учтивост би свършила повече работа...

Share this post


Link to post
Share on other sites

От скоро има нов сайт с решени задачи по математика, задачите са актуални и има решени за всички класовеее :w00t::punk: Тва е сайтът http://www.domashno.net/ :good: Мисля, че там са решенията на проблемите ни хахахха

Share this post


Link to post
Share on other sites

От скоро има нов сайт с решени задачи по математика, задачите са актуални и има решени за всички класовеее :w00t::punk: Тва е сайтът http://www.domashno.net/ :good: Мисля, че там са решенията на проблемите ни хахахха

Не на всички задачи от учебниците има решения, даже не и на всички учебници. Наистина е по-добре човек малко да си понапъне мозъка, за да го развива, преди да търси решени на готово задачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Малкия ми братовчед има тази следната задача за домашно:

В един съд има 5 литра вода, а в друг - 8 литра. Ако допълним първия съд с вода от втория, във втория съд ще остане вода, заемаща 1/4 от обема му. Ако допълним втория съд с вода от първия, в първия ще остане вода, заемаща 1/10 от обема му. Да се намерят обемите на двата съда.

Единственото упътване е че задачата се решава чрез система.

Благодаря предварително.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Малкия ми братовчед има тази следната задача за домашно:

В един съд има 5 литра вода, а в друг - 8 литра. Ако допълним първия съд с вода от втория, във втория съд ще остане вода, заемаща 1/4 от обема му. Ако допълним втория съд с вода от първия, в първия ще остане вода, заемаща 1/10 от обема му. Да се намерят обемите на двата съда.

Единственото упътване е че задачата се решава чрез система.

Благодаря предварително.

Ако означим с Х обема на първият съд и с У обема на втория имаме:

Х = 5 + ( 8 - 1/4 * У )

У = 8 + ( 5 - 1/10 * Х )

След заместване получаваме Х = 10 и У = 12

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добър ден на всички!

Някои може ли да ми помогне с тази задача ако може? Задачата е от математически анализ 1 - производна на функция. Благодаря ви предварително.

post-10786-041167800 1315651346_thumb.pn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...