Отиди на
Форум "Наука"
dares

Тъмната материя и тъмната енергия

Recommended Posts

Преди 8 минути, Малоум 2 said:

Гравитационната сила става с гравитони. Тоест - първо "трябват" вещеви обекти с характеристика "маса при покой" и от тях - да се излъчват гравитони.

Значи според теб електромагнитното поле не създава гравитация!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.12.2019 г. at 12:08, Gravity said:

Значи според теб електромагнитното поле не създава гравитация!

(ЕМПоле "създава" и гравитона. Явява се обвивка на керна на частицата. Общо, обвивките на слоевете, а и на отделни групи от частици, доколкото са отражение на строежа на съдържащото се в тях - ентропия, локална подреденост в пространство на "излъчватели на ред - подредба" и забавяне по време отвътре-навън заради обратна връзка при структуриране на цялото - водят до обща характеристика "маса при покой", която установяваме като сила от тегло, при гравитация например. Така принципът на еквивалентност се запазва. Но, могат да отпаднат съмненията, какво е маса и като как "става" силовото действие и въздействие - с гравитоните, силите от гравитация са с ентропиен произход и в "празното" пространство се съизмерват с ентропията - подреденост на полетата по поляризация на вакуума - предизвикващи въздействие на обекти също със сили с ентропиен произход. Така, при сравнително близки обекти - хаосът помежду им от собствените им излъчватели на ЕМПоле е по-голям, отколкото "извън" тях и ентропийните сили от ЕМПоле са сили на отблъскване, докато вътре в обектите, при структуриране ентропията намалява - с подреждането ЕМполета от заряди се неутрализират, гравитоните се запазват и силата от привличане (ентропийна) преобладава.)

...

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://megavselena.bg/vselenata-mozhe-da-e-formirana-spored-teoriyata-na-hameleona/

Вселената може да е формирана според Теорията на Хамелеона

chameleon-galaxy_1024.jpg

Теорията на Айнщайн за общата относителност е доказвана много пъти и е общопризната като солидна основа за разбиране на Вселената. Но това не е единственият модел, който обяснява как работят гравитацията и галактиките.

В ново изследване се показва различен модел, по който Млечния път би могъл да се появи.

Използвайки мощни суперкомпютри, физици са симулирали еволюцията на космоса въз основа на алтернатива на общата теория на относителността, наречена гравитация f (R), известна още като Теорията на Хамелеона или теория, според която промяната на поведението на обектите става в съответствие с промените в околната среда. И от тези симулации са се появили галактики със спирални рамена, точно като Млечния път.

Това показва, че галактиките, които виждаме във Вселената около нас, все пак могат да се появят, дори ако законите на гравитацията са различни.

„Теорията на Хамелеона позволява законите на гравитацията да бъдат модифицирани, за да може да се тества ефектът от промените в гравитацията върху образуването на галактики“, казва физикът Кристиан Арнолд от университета в Дърам.

„Чрез нашите симулации за пръв път показахме, че дори и да се смени гравитацията, това не би попречило на дисковите галактиките със спирални рамене да се образуват.“

Теорията на Хамелеона включва и хипотетична „пета сила“ в допълнение към четирите основни сили. Не е обяснено какво точно представлява тази пета сила. Подобно на „тъмната материя“, това е термин за наблюдавани явления и аномалии, които не се вписват добре в други съществуващи теории или модели на това как работи Вселената. Но можем да използваме параметрите на тези аномалии, за да проектираме теории – следователно и Теорията на Хамелеона.

На базата на предишно математическо моделиране беше доказано, че Теорията на Хамелеона работи точно както и Общата теория на относителността в Слънчевата система. Но новото изследване е стигнало до тези изводи, като се съсредоточава върху супер-масивните черни дупки, които могат да бъдат открити в центровете на галактиките.

Те са от ключово значение за образуването и растежа на галактиките, тъй като мощните ветрове, които се излъчват от тях, могат да издухат целия газ, от който се образуват звездите, едно ефективно гасене на звездното образуване.

Гравитацията също играе роля в този процес, така че екипът решава да види какво ще се случи, когато гравитацията се управлява от Теорията на Хамелеона, а не от общата теория на относителността. Дори и с тази значителна промяна в гравитацията, те откриват, че галактиките могат да се формират.

„Нашето изследване определено не означава, че Общата теория на относителността е погрешна“, отбелязва Арнолд, „но показва, че не е необходимо тя да е единственият начин да се обясни ролята на гравитацията за еволюцията на Вселената.“

Това означава, че може да има и други начини да се обяснят другите мистерии във Вселената, като ускоряващата се скорост на нейното разширяване, която е по-бърза, отколкото теоретично трябва да бъде. Тъй като това ускорение не се съчетава добре с общата теория на относителността, то обикновено се обяснява с теорията на тъмната енергия, неизвестна отблъскваща сила, която разединява Вселената.

„С Общата теория на относителността учените обясняват ускореното разширяване на Вселената чрез въвеждане на мистериозна форма на материята, наречена тъмна енергия – най-простата форма на която може да бъде космологична константа, чиято плътност е постоянна в пространството и времето“, казва физикът Баоджиу Ли от университета в Дърам.

„Въпреки това, алтернативи на космологичната константа, които обясняват ускорената експанзия чрез модифициране на закона на гравитацията, като f (R) гравитацията, също са широко разгледани, като се има предвид колко малко се знае за тъмната енергия.“

Екипът се надява, че новата супер мощна решетка с радиотелескоп, разположена на площадка с размери измервани в квадратни километри, която трябва да започне да работи през следващата година, може да помогне за разрешаването на този въпрос.

Изследването е публикувано в списание Nature Astronomy.

...

...

Не е обяснено какво точно представлява тази пета сила. Подобно на „тъмната материя“, това е термин за наблюдавани явления и аномалии, които не се вписват добре в други съществуващи теории или модели на това как работи Вселената.

(Петата сила е сила с ентропиен произход, по големина съизмерима с гравитационните сили. Но, тя може да бъде както сила на привличане така и сила на отблъскване, която отблъскваща сила грешно се тълкува като антигравитация. Петата сила се проявява в междините на обекти - в самите обекти има структура-подреденост на полетата, а извън обвивката на обектите - хаосът от ЕМполе е по-голям и това води до отблъскваща сила. Както е по хипотезата ми - естественото образуване на обектите е в посока подреденост на околните полета, за минимална енергия на образуване - това води до "разбягване" на обектите, ако са близо един до друг и са дефазирани излъчванията - заради хаос - поради излъчвания от/на всеки образуващ се обект. Ентропията в обектите намалява (подреждане в структура), а извън тях - ентропията се увеличава. Общо - ентропията се увеличава.)😎

...

(В ТВ-сериала "Теория за големия взрив". Героите влизат в тъмна стая: "А-у-у! Тъмна материя. Ще ни трябва фенерче!)😎

...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сори че нямам сега време да изчета темата и направо на въпроса - Смятате ли че е възможно тъмната материя да бъде засечена/изолирана чрез съществуващ в природата химичен елемент или изкуствено получен такъв, който реагира на нея? Тоест да не е само косвено доказвана само с гравитационния баланс?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 9 часа, Warlord said:

Сори че нямам сега време да изчета темата и направо на въпроса - Смятате ли че е възможно тъмната материя да бъде засечена/изолирана чрез съществуващ в природата химичен елемент или изкуствено получен такъв, който реагира на нея? Тоест да не е само косвено доказвана само с гравитационния баланс?

Схематично - физиката "работи" с модели, които да доведат до възможност реално да бъдат проверени, чрез експеримент. Но, доста отдавна е известно, че има модели, които не могат да се проверят с експеримент - въвеждат се понятия за "поле", като възможна реалност. Напр. електромагнитно поле, гравитационно поле и др, с цел създаване на математичаски модели, удовлетворяващи конкретни наблюдавани факти от експерименти, а и предсказващи възможности за техническо усъвършенстване, за нови факти от реалността... Предполага се, че са технически  проблемите за проникване в дълбочина за знания.😎 Теорията, обаче, изисква и тълкуване на фактите - причино-следствените връзки - а това води и към философски разсъждения - модели и за нещата, които не могат да се проверяват експериментално: в най-дребното (разни кварки), а и в най-едрото - Галактики, Космос, Вселена. Важно е, че трябват доказателства - докъде достигат възможностите на  "техниката", та да се правят скъпите съоръжения, а и "защо".

Търсят се корелации, заместители на стария етер с други материи от които да произлезем(?!?), относителни съвпадения на/при уж различни явления, но ... харесах си едно изказване - предписва се на Айнщайн - "Съвпаденията са начин на Господ да остане анонимен!"😐

(с хипотезата ми съм си доказал, че под вещевите обекти (с маса) не може "да се бръкне", няма с какво "нещо", което да се промени така, че да се експериментира "класически", до най-дребното, което ни изгражда. И това е известно сегашно положение - вероятностни са резултатите и спекулативни по причина-следствие. От дребнозърнестия модел на вакуум, можем да ползваме само едно бързо менящо се векторче по големина и посока - момент на импулс и от флуктуации, да се случва подреждане-структури, които да изграждат частиците и полетата. Тоест - частите на зърнестият модел на вакуума са НЕдостижими за експеримент. Ако заместим зрънцето с "тъмна материя", а подреждането на векторчета с "тъмна енергия" -  изводът сам се налага: Тъмната материя и тъмната енергия са недостижими за откривне експериментално!.. Само косвени следствия от тях биха могли да се предвидят, като как ще се отразяват в действителност върху обектите. Ето - аз например, съм ги "видял" в обвивките на обектите - еквипотенциални повърхности, на които с предимство по енергия, се захващат вещества (атоми, молекули) и правят обвивката "видима", чрез отразени от нея лъчи)

...

Редактирано от Малоум 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 10 часа, Warlord said:

Сори че нямам сега време да изчета темата и направо на въпроса - Смятате ли че е възможно тъмната материя да бъде засечена/изолирана чрез съществуващ в природата химичен елемент или изкуствено получен такъв, който реагира на нея? Тоест да не е само косвено доказвана само с гравитационния баланс?

Според някой преположения тъмната материя взаимодейства (негравитационно) с нормалната, но много слабо. Хората правят доста опити да засекат такова взаимодействие. За сега няма положителен резултат. Но ако е вярно, тогава отговора на твоя въпрос е "да". Според други предположения тъмната материя взаимодейства с останалта само гравитационно, тогав отговора би бил "не". Но все още не е ясно коя от двете възможности е вярната. Разбира се може да има и други възможности, например да няма тъмна материя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Няма как да няма тъмна материя :) калкулациите винаги показват, че масата на звездите в дадена галактика, респективно силата на гравитацията в нея, е крайно недостатъчна да ги държи толкова близо и на купове. Тоест те би трябвало да се разпилеят в произволни посоки на много по-големи разстояния, ако нямаше някаква друга невидима сила, освен гравитацията, която да ги държи.
Проблемът е, че нищо друго не знаем за тази сила, освен, че съществува и засега не знаем как да я засечем (изолираме). Но след като взаимодейства гравитационно с останалата материя и енергия, това значи, че те все някъде се засичат. Тоест тя не е изцяло в някакво друго измерение, а е възможно да бъде "уловена", както да кажем и реликтовото лъчение първоначално е било само предсказано от космолозите, а в последствие е било уловено с радиотелескоп и е можело вече да бъде изследвано подробно. Така че има ли оптимизъм да се конструира такъв уред за улавяне и на тъмна материя, или поне на химично съединение, което по някакъв начин да реагира на нея е въпроса?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 4 часа, Warlord said:

Няма как да няма тъмна материя :) калкулациите винаги показват, че масата на звездите в дадена галактика, респективно силата на гравитацията в нея, е крайно недостатъчна да ги държи толкова близо и на купове. Тоест те би трябвало да се разпилеят в произволни посоки на много по-големи разстояния, ако нямаше някаква друга невидима сила, освен гравитацията, която да ги държи.
Проблемът е, че нищо друго не знаем за тази сила, освен, че съществува и засега не знаем как да я засечем (изолираме). Но след като взаимодейства гравитационно с останалата материя и енергия, това значи, че те все някъде се засичат. Тоест тя не е изцяло в някакво друго измерение, а е възможно да бъде "уловена", както да кажем и реликтовото лъчение първоначално е било само предсказано от космолозите, а в последствие е било уловено с радиотелескоп и е можело вече да бъде изследвано подробно. Така че има ли оптимизъм да се конструира такъв уред за улавяне и на тъмна материя, или поне на химично съединение, което по някакъв начин да реагира на нея е въпроса?

Реликтовото е електромагнитно и се хваща с прибори - първо като шум, а па-късно се тълкува като такова...

Обвивките от поле са невидими, но понякога с изчислим модел. Тъмната материя е структурирана и върху тая структура се образува познатата ни материя, играе роля на обвивка - нещо като хало, както се рисуват силовите линии на магнитното поле на бобина, например . Тоест - ако я има то тя е подложка от вакуума и "управлява" движенията на познатата ни материя. Така периферните звезди на галактиките се движат по-бързо от "по Нютон", щото въртенето е предопределено от структурирана тъмна материя и енергията й. (Само прилича на гравитация, щото по сила е почти като нея -  сила с ентропиен произход (от подреждане-структуриране, което е недосегаемо от познатата ни материя и няма вещества или химия, която да може да го "покаже"😣. Не може да се засича с нищо което познаваме като реална материя - вещева и полева форма, които можем да "управляваме", донякъде. Докато не се признае Петата сила.)

...

Редактирано от Малоум 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значи сме обречени вовеки само косвено да го изчисляваме? Тъжно, макар че и за черните дупки бяха такива очакванията, пък успяхме даже да снимаме такава.

Редактирано от Warlord

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 13 часа, Warlord said:

Значи сме обречени вовеки само косвено да го изчисляваме? Тъжно, макар че и за черните дупки бяха такива очакванията, пък успяхме даже да снимаме такава.

Черната дупка не може да се заснеме понеже не излъчва видима светлина. Може само ' индиректно ' да се наблюдава по поведението на заобикалящите я космически тела .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера в един фентъзи-филм по MovieStar извънземни искаха да унищожат Луната,което би довело и до унищожаване на Земята. Оказва се,че (според филма),точното разположение на Луната спрямо Земята,гарантира живота на нея. Ако Луната се приближи по-близо до Земята,приливите ще залеят сушата. Ако се отдалечи - ще настъпи друг катаклизъм,не успях да чуя какъв - бях зает с друго...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 4 часа, 100$ said:

Черната дупка не може да се заснеме понеже не излъчва видима светлина.

А това какво е тогава? :)

D3y-P5vXoAAt3hu.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 5 часа, deaf said:

Вчера в един фентъзи-филм по MovieStar извънземни искаха да унищожат Луната,което би довело и до унищожаване на Земята. Оказва се,че (според филма),точното разположение на Луната спрямо Земята,гарантира живота на нея. Ако Луната се приближи по-близо до Земята,приливите ще залеят сушата. Ако се отдалечи - ще настъпи друг катаклизъм,не успях да чуя какъв - бях зает с друго...

Двете тела имат общ гравитационен център. Ако Луната изчезне, Земята ще започне да се върти в пъти по-бързо и денонощията ще станат по около 6-10 часа, ще изчезнат сезоните (защото и инклинацията ще се изправи без Луната) и въобще ще е климатичен катаклизъм, какъвто никога не се е случвал при сегашните условия.

Редактирано от Warlord

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 6 часа, Warlord said:

Ако Луната изчезне, Земята ще започне да се върти в пъти по-бързо и денонощията ще станат по около 6-10 часа, ще изчезнат сезоните (защото и инклинацията ще се изправи без Луната) и въобще ще е климатичен катаклизъм, какъвто никога не се е случвал при сегашните условия.

Всъщност зависи как изчезва Луната. Ако само се пръсне на парченца, почти нищо няма да се промени. Но ако Луната се отдалечава, въртенето на земята ще се забави, денонощието ще се удължи. По подобие на ефекта на балерината, като си разпери ръцете и въртенето се забавя - по закона за запазване на момента на импулса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 20 часа, Warlord said:

А това какво е тогава? :)

D3y-P5vXoAAt3hu.jpg

Прилича на акреационен диск, но какво има в центъра на диска не се вижда на снимката нали. Такива дискове се образуват не само около черни дупки но и около неутрони звезди  но тогава се вижда че има нещо в средата на диска.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 20 часа, Warlord said:

Двете тела имат общ гравитационен център. Ако Луната изчезне, Земята ще започне да се върти в пъти по-бързо и денонощията ще станат по около 6-10 часа, ще изчезнат сезоните (защото и инклинацията ще се изправи без Луната) и въобще ще е климатичен катаклизъм, какъвто никога не се е случвал при сегашните условия.

Компютърна симулация предсказва че в дадената ситуация нищо кой знае колко не би се променило със земята. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Принципно - изчезне ли Луната (или да стане на дребно) - край с човеците на Земята и не само. Всички биопроцеси са ритмични - пулсират, вибрират, трептят - а циклите са задават от циклите на обикаляне на Луната. Приливите и отливите - задават цикъл, който се усеща от живото не само във водните басейни, а и в почвата.

Луната е жизнено важна за био-разнообразието и ключ към създаване на живот на планета... затуй - няма извънземни. Няма такива условия, като на Земята, никъде другаде, в смисъл - не са открити, а и не предстои да се открият... Тъмната материя си знае работата - прави тъмна енергия, като пулсиращи обвивки, прави Петата сила, която групира подобните обекти, без която въобще живот не може да съществува - основна част от  взаимодействията са на границите на обвивките на биообектите (чували сме, че витамините са в кората на ябълките, например🤣)

...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 11 часа, 100$ said:

Прилича на акреационен диск, но какво има в центъра на диска не се вижда на снимката нали. Такива дискове се образуват не само около черни дупки но и около неутрони звезди  но тогава се вижда че има нещо в средата на диска.

Да, това е акреционият диск, но за разлика от другите обекти при черните дупки той има специфични особености, по които се различаваа.. Причината е силната гравитация, която изкривява пътя на светлинните лъчи. По тази причина можем да видим самият акреционен диск дори когато сме в неговата равнина, т.е. когато от другите обекти той би изглеждал като някаква линия (в проекция). Поради изкривяването на лъчите при черна дупка ще се вижда следната картинка:

bh_labeled.jpg

Вижда се как задната (отдалечена от наблюдателя)  страна на акреционният диск се повдига над равнината на гледане, поради изкривяването на пътя на светлината за лъчите, минаващи над черната дупка, също така се вижда акреционният диск от долу, долната част, по същата причина. Допълнителни характерни елементи са по-голямата яркост в единия край на акреционният диск и по-малката в другия, което се наблюдава на снимката от телескопа, причината за тях е много бързото въртене на диска. Това са все елементи, характерни само при черни дупки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6.01.2020 г. at 3:01, Warlord said:

Няма как да няма тъмна материя :)

Това, което със сигурност има, е "тъмна гравитация". Но в момента нямаме достатъчно знания/информация
да потвърдим дали тази гравитация идва от тъмна материя или от нещо друго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.01.2020 at 23:33, gmladenov said:

Това, което със сигурност има, е "тъмна гравитация". Но в момента нямаме достатъчно знания/информация
да потвърдим дали тази гравитация идва от тъмна материя или от нещо друго.

Какво разбираш под термина "тъмна гравитация".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 г. at 0:57, 100$ said:

Какво разбираш под термина "тъмна гравитация".

Гравитация с неизяснен произход.

Спиралните галактики отдавна да са се разпаднали, ако ги държеше само гравитацията от видимата материя.
Тоест, в тези галактики има повече гравитация отколкото се вижда.

Дали, обаче, тази допълнителна гравитация е причинена от тъмна материя или от нещо друго, е неизяснено.
Затова терминът тъмна гравитация е по-точен - вместо да се спекулира, че тази гравитация се дължи на тъмна материя.

(Любопитен факт: Фриц Цвики, който измисля термина "тъмна материя", е роден във Варна).

Редактирано от gmladenov

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 16 минути, gmladenov said:

....

(Любопитен факт: Фриц Цвики, който измисля термина "тъмна материя", е роден във Варна).

Освен че е роден в България се оказва че ме е изпреварил във <времето и пространството> мислим по много сходен начин с него, което изненадан открих преди няколко години.Явно някои неще се повтарят и повтарят и удрят многократно докато разчупят <матрицата>😀

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, gmladenov said:

Гравитация с неизяснен произход.

Спиралните галактики отдавна да са се разпаднали, ако ги държеше само гравитацията от видимата материя.
Тоест, в тези галактики има повече гравитация отколкото се вижда.

Дали, обаче, тази допълнителна гравитация е причинена от тъмна материя или от нещо друго, е неизяснено.
Затова терминът тъмна гравитация е по-точен - вместо да се спекулира, че тази гравитация се дължи на тъмна материя.

(Любопитен факт: Фриц Цвики, който измисля термина "тъмна материя", е роден във Варна).

Гравитацията с неизяснен произход , гравитацията както и другите фундаментални взаимодействия,са със неизяснен докрай произход. Изкривяванена пространството или виртуални часттици, са много хипотетични теории

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 4 часа, laplandetza said:

Явно някои неще се повтарят и повтарят и удрят многократно докато разчупят <матрицата>

Ми така е, забелязали са го умните хора: историята се повтаря, първо като трагедия, после като фарс. Твоята в това отношение навлиза вече във фарса...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 4 часа, gmladenov said:

Дали, обаче, тази допълнителна гравитация е причинена от тъмна материя или от нещо друго, е неизяснено.
Затова терминът тъмна гравитация е по-точен - вместо да се спекулира, че тази гравитация се дължи на тъмна материя.

Гравитацията не е самостоятелна същност, а качество на материята. Затова зад всяка гравитация стои материя, която я поражда. И тази материя в случая е получила името "тъмна материя", съвсем резонно. "Тъмна гравитация" е нонсенс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...