Отиди на
Форум "Наука"

Никола Янков: "Доминиращата логика в тези „преговори“ може да се опише най-ясно с две думи: повече държава"


nik1

Recommended Posts

 • Потребител

Доминиращата логика в тези „преговори“ може да се опише най-ясно с две думи: повече държава.

 

Съжалявам за дължината на този пост, но ми се струва важно да споделя тези мисли с повече хора. Дано успея да провокирам мисловен процес.
Двама от добрите български икономисти в момента – Георги Ганев и Лъчезар Богданов – изразиха независимо един от друг мненията си за т.нар. „преговори“ за съставяне на коалиционно правителство. „…За мен е безсмислено да съществуват държавни предприятия, но това е лично мое мнение и както виждам съм единствения в стаята с това мнение и е ясно защо няма да се поставя този въпрос и всички дружества ще си останат държавни...” – това каза Георги Ганев. „… участниците в много случаи формулираха проблемите, които виждат (вместо решения), както и цели на политиката (вместо инструментите за постигането им). И наистина, как да има спор по това дали искаме България да постигне висок икономически растеж, да няма корупция, да има качествено и ефективно здравеопазване и образование, а административните пречки пред бизнеса да се премахнат или ограничат? Да запишеш в програма „ускоряване и облекчаване на процедури“ например не е мярка, това по същество е самото дефиниране на проблема и заявка на воля за преодоляването му; да предложиш „стимули за инвеститори, които произвеждат висока добавена стойност“ – също. Важните въпроси са как да стане това…“ – това написа Лъчезар Богданов.
 
Така организирани „преговорите“ за съставяне на коалиция бяха новаторски тактически ход за предварително дифузиране на напрежението и непозволяване на потенциалните противници да влезнат в остри сблъсъци, често с личностен оттенък. Това бе положителната им страна, но те си останаха само това – тактически ход, една имитиация на процес без реално съдържание. Обявяването на процеса за успешно приключил изненадва.

Всъщност той никога не е започвал по същество. Обединяване около пожелателни лозунги в стил „никаква корупция повече!“, „по-добро образование!“, „по-добро здравеопазване!“, „по-добра администрация!“, „повече чужди инвестиции!“, „бизнес с по-висока принадена стойност!“, „по-висок икономически растеж!“, „по-високи доходи за всички!“, „по-добра инфраструктура!“ и още доста подобни не може да се нарече нито политически консенсус, нито програма за коалиционно управление. Защото това са целите на всяко модерно общество.
Всеки потенциален спор около конкретните истински важни държавни политики и мерки, измерими с конкретни разходи на публичен ресурс, времеви рамки, отговорни лица и методи на изпъление, бе отлаган от домакините на преговорите „за по-нататък“. Малкото конкретика, която бе спомената изрично обаче, буди сериозни притеснения за стила на следващото правителство и отношението му към ролята на държавата в икономиката и в обществото като цяло.

Доминиращата логика в тези „преговори“ може да се опише най-ясно с две думи: повече държава. Навсякъде. Повече държавни фирми, повече държавни разходи във всяка една сфера, повече бюджетен дефицит, повече публичен дълг. И по-малко стимули за частни инвестиции, никаква приватизация на държавни активи, никакви стимули за развитие на капиталовите пазари, никакво участие на частни инвеститори в инфраструктурни проекти на концесионен принцип, никакви стимули за частни инвестиции в сфери като здравеопазване и образование, никакви стимули за частни инвестиции в енергетиката, никакви конкретни мерки за либерализиране (в смисъл на повече свобода и по-малко държавна намеса) на икономиката в нито една сфера. Конкуренция на частния сектор от страна на държавата с бюджетни средства – като идеята държавните болници да станат от търговски дружества бюджетни единици, например. Това, за което най-малко се говореше, бе за приходите, с които държавата ще финансира огромните апетити за рязко увеличение на държавните разходи. Ясна е и заявката за „отлагане“ – в посока отменяне – на стратегическата цел за влизане на България в Еврозоната. Защото това ще е резултатът от издънването на бюджетния дефицит до ниво „само“ от 4.5% догодина, с „договорена“ заявка за ревизия още нагоре в средата на годината. Влошаването на съотношението дълг/БВП, което ще е неминуемият резултат от високия бюджетен дефицит, също ще отдалечи значително перспективите България да бъде политически приета в Еврозоната. Това се комбинира със странното, но за сметка на това доста упорито настояване за някаква сериозна „информационна кампания“ сред населението за членството в Еврозоната. Темата за „кампанията“ се извежда дори като конкретен коалиционен приоритет. Това подозрително много прилича на референдум.

Заявки за увеличаване на държавните и общински приходи чрез повишаване на данъчната и осигурителна тежест също влезнаха като част от „коалиционните приоритети“. За голям „успех“ бе отчетено, че плоският данък ще остане в този му вид „следващата година“. А по-следващата? За сметка на това осигурителните вноски и прагове ще скочат значително. Както и данъчните оценки на имотите, вероятно и други основни косвени данъци и такси. Значителното увеличение на данъчната и осигурителна тежест ще е неминуем резултат от заявките за десетки милиарди левове допълнителни държавни харчове. Приказките, че всичко щяло да се финансира от „спиране на кражбите“, не заблуждават никого. В този смисъл тези „коалиционни преговори“ приличаха малко на разговор между клиенти в кръчма, които си правят сметката без кръчмаря. А кръчмарят в случая е българският данъкоплатец. И още по-конкретно българските предприемачи, на които се пада основната част от бремето да финансират щедрите обещания за бъдещи държавни разходи. Българският бизнес и българският данъкоплатец като цяло не бе представен от никого на тези преговори. Това не вещае нищо добро за стабилността на бъдещото „коалиционно“ управление. Отделен е въпросът, че повече държавни харчове – през държавни фирми и през бюджетни програми – винаги значат и повече корупция. Не по-малко. Който вярва в обратното, е просто наивник. А наивниците обикновено плащат сметката най-накрая.

Твърди се, че имаме „консенус“ за коалиционно управление. На обикновен гражданин като мен ми липсва доста конкретика по този консенсус. Ето въпроси в конкретни сфери, където за мен е необходимо да се внесе яснота:

Образование
Консенсусът тук е за „по-добро образование“. Не виждам никакви мерки за развитие на частното образование в България и за стимулиране на инвестиции в частно образование обаче. Най-добрите университети и училища в света са всъщност частни. Не вярвам, че в скоро време българските държавни чиновници ще могат да произведат държавен образователен продукт на световно ниво. С бюджетни пари.

Здравеопазване
Консенсусът тук е за „по-добро здравеопазване“. Не виждам никакви планове за либерализация на здравноосигурителния модел и премахване на монопола на НЗОК. Докато има монопол на НЗОК, ще има (неразкрити) злоупотреби, неефективни (и неанализирани) харчове, допотопна технология за работа и липса на обективни измерители за успех/подобрение в системата. Няма дума за приватизция на държавни и/или общински болници. Напротив, има заявка за инвестиране на доста пари само в държавни болнични заведения и за преобразуване на държваните болници в бюджетни единици. По този начин реално държавата казва на частния сектор да се откаже и да се изтегли – ще го конкурира с бюджетни пари, субсидирано, с дъмпингови цени. Тоест залага се модел в България да няма частно здравеопазване. А – подобно на образователните институции – най-добрите болници по света са частни.

Околна среда
Не се коментират огромните инвестиции, които са необходими (всъщност неизбежни) за пречиствателни съоръжения, обновяване на ВиК инфраструктурата и изграждане на мощни преработващи (рециклиращи) отпадъците съоръжения. Не се предвиждат никакви привличания на частни капитали в този сектор, а това е много добре установена практика в ЕС и другите развити страни по света. Изграждането на нови ВиК, пречиствателни и рециклиращи съоръжения на концесионен принцип би премахнало тежестта от държавния бюджет, би елиминирало огромния риск от корупция при държавното възлагане на поръчки и би гарантирало най-модерни технологии с най-добра поддръжка на активите и най-качествена услуга към населението и бизнеса. Но такъв заложен модел няма в „консенсуса“. Говори се за насърчаване на енергийната ефективност, електрификация на транспорта и т.н., но не са казва как ще стане това. В нормална пазарна икономика това става с фискални механизми – взимаш повече данъци от тези, които цапат или потребяват над нормите, и даваш на тези, които чистят или пестят енергия. Само че това срамежливо се пропуска, за да не се припознаят повечето данъкоплатци в групата на плащащите.

Енергетика
Тук ми липсва думата „приватизация“. Вместо нея обаче има амбиция за „по-добро управление“ на държавните дружества. Това е доста тъжно. Явно ще се разчита пак на държавна енергетика, която да се управлява от незнайно откъде появили се некорумпирани супер мениджъри. Единствените по-конкретни „мерки“ са заявките за повече държавни харчове, вкл. за нови огромни енергийни мощности. Липсва ми също разработването на български находища на газ в Северна България и Черно Море (от частни оператори на концесия), като фактор за диверсификация и енергийна независимост.

Икономика
Не се предвижда никаква приватизация на държавни фирми. Не се предвиждат никакви мерки за развитие на капиталовия пазар, като основен фактор за лесен достъп до капитали и от там за конкурентноспособност на българския бизнес в местен и международен план. Не се предвиждат конкретни мерки за привличане на чужди инвеститори (най-лесно отново през капиталовия пазар). Не се предвижда качване на държавни дружества на борсата. ББР остава като банка с държавно бъдеще. Заклинания за превръщане на България в „международен финансов център“ и за развитие на иновации звучат добре за широката публика, но доста самонадеяно и кухо за частните инвеститори, особено за големите чужди компании. България може да се превърне в добро място за чужди инвеститори само ако се подобри драстично работата на регулаторите и съдебната система. Иначе и нулеви данъци да сложим, и без пари да работим – пак няма да има сериозни чужди компании, които да базират бизнеса си от тук. За българските фирми, в допълнение към добрата регулация и нормална съдебна система (тоест ниския политически риск), е изключително важен и лесният достъп до дялови и дългосорочни заемни капитали – това е критично за оцеляването и развитието на малкия и среден бизнес, а за по-големият е задължително условие за прескачане на границите и добиване на международен мащаб. Пак опираме до неработещия капиталов пазар и неработещата държавна ББР. България няма нито една истински международна компания. Това изглежда не притеснява никого.

Земеделие
Липсват идеи за привличането на частни капитали в проекти за изграждане на напоителна инфраструктура (канали и водоеми) чрез концесии. Въвежднето на нови техниологии в земеделието – изведено като един от приоритетите – е преди всичко въпрос на пари: кой ще го финансира (и при какви условия) и дали ще се изплати инвестицията. И каква част от риска остава за финансиращата страна (частна банка с държавна гаранция, или самата държава през Фонд „Земеделие“, например) или за собственика-фермер. Развитието на селските райони (от гледна точка на обществени услуги, като здравеопазване, образование и сигурност, инфраструктура, околна среда и общо качество на живот) е също важен елемент за гарантиране на бъдещето на земеделието в България. Така ще се спре обезлюдяването на селата ни и ще се гарантира наличието на работна ръка. Няма конкретика в тази посока.

Инфраструктура и региони
Идеите тук могат да се обобщят с едно изречение: яко държавно харчене на много милиарди (вероятно десетки) за всичко, което не е направено за последните 50 години в България. Срамежливо не се споменава откъде ще се вземат тези пари и кой и как ще ги харчи. Това, което изглежда ясно обаче, е, че за съжаление няма да се разчита на привличане на частни капитали в проекти на концесия при изграждане на национална инфраструктура. И всичко това при нулева корупция, разбира се. Със сегашната администрация.
Като цяло може да се каже, че т.нар. “консенсус” прилича на „програмата-мечта“ на всяка социалистическа партия в ЕС. Маргинализиран частен сектор и мега-държава, харчеща ужасно много пари, които няма. И не казва откъде ще вземе. Вариантите са два – по-високи данъци, или огромни дългове. А най-вероятно и двете. Вторият вариант ще ни дисквалифицира за Еврозоната, тъй като ще наруши маастрихтските критерии за бюджетен дефицит и държавен дълг като процент от БВП. Но в същото време се говори (условно) за запазване на данъчните ставки, което значи, че със сигурност ще се жертват перспективата за европейска интеграция и ще се издънят дългът и бюджетът.

Липсата на разумни консервативни икономически идеи, ориентирани към намаляване на ролята на държавата и стимулиране на растежа на частния сектор в тези “преговори”, поставя въпроса: кой всъщност представлява в момента българския бизнес и дясно-ориентираните избиратели? Логичният отговор би бил ГЕРБ и ДПС - партиите, неучастващи в коалиционните преговори. Да се освободи дясното политическо пространство за пореден път, така че да се узурпира отново от ГЕРБ и ДПС, би било непростима грешка. И въпреки това сме свидетели на именно такъв процес. Помислете си сериозно за следната дилема: за кого бихте гласували, ако трябваше да избирате между корумпирана коалиция на ГЕРБ и ДПС, която обаче все пак има за цел интеграция на България в ЕС и стабилни държавни финанси, или за чистия като сълза и беден като църковна мишка Жан Виденов. Да ви кажа, въпреки че ми е съгражданин, аз не бих причинил на държавата си още един Виденов мандат, независимо от алтернативата.
Разбирате ли ме сега за какво ви говоря?
 
 • Харесва ми! 2
 • Благодаря! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 181
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
Преди 20 минути, nik1 said:
Енергетика
Тук ми липсва думата „приватизация“.

 

 

Преди 26 минути, nik1 said:

Тук ми липсва думата „приватизация“. Вместо нея обаче има амбиция за „по-добро управление“ на държавните дружества. Това е доста тъжно. Явно ще се разчита пак на държавна енергетика, която да се управлява от незнайно откъде появили се некорумпирани супер мениджъри. Единствените по-конкретни „мерки“ са заявките за повече държавни харчове, вкл. за нови огромни енергийни мощности. Липсва ми също разработването на български находища на газ в Северна България и Черно Море (от частни оператори на концесия), като фактор за диверсификация и енергийна независимост.

Ние видяхме какво стана буквално тези дни с частните борси за ел.енергия. Енергетиката е нещо, от което зависи държавата и обществото, тя не може да е изцяло частна, по точно държавата винаги трябва да има толкова собственост, колкото е нормалното потребление, за България около 4,5 гигавата. Да не говорим, че няма частник, който да построи атомна електроцентрала или дори да плати земята, не съоръженията, за слънчева с достатъчна мощност да замени един малък енергоблок от атомна. Всички тези приказки означават едно, държавата, т.е. хората да дадат 2-3 милиарда за строителство на мощност, чийто ток ще струва 10 ст.квч, които да бъдат приватизирани за 100 милиона от хора изтеглили кредит, за да продават тока по 40 ст. квч. на тези, платили мощността.

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 41 минути, nik1 said:

Липсата на разумни консервативни икономически идеи, ориентирани към намаляване на ролята на държавата и стимулиране на растежа на частния сектор в тези “преговори”, поставя въпроса: кой всъщност представлява в момента българския бизнес и дясно-ориентираните избиратели?

Няма да е зле автора на текста да си направи историческа справка какви са "консервативните икономически теории". 😀

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, новорегистриран2 said:

Няма да е зле автора на текста да си направи историческа справка какви са "консервативните икономически теории". 😀

Авторът според мен визира бюджетния  консервативизъм. Този извод  за мен следва от другите негови публиации, и от конктеста на тази.

Цитирай

Липсата на разумни консервативни икономически идеи, ориентирани към намаляване на ролята на държавата и стимулиране на растежа на частния сектор в тези “преговори”, 

 

 

Фискалният (бюджетен) консерватизъм е политическа и икономическа философия, популярна в Европа и Съединените щати. Поддръжниците на тази идея смятат, че държавата трябва да харчи възможно най-малко пари, да харчи само толкова, колкото е събрала от данъци, и да не изпада в дългове. Подкрепят се и ниските данъци, по-малко регулации и приватизацията в сферата на икономиката. От тази гледна точка фискалният консерватизъм се доближава до идеите на класическия либерализъм.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Петър_Пейчев said:

 

 

Ние видяхме какво стана буквално тези дни с частните борси за ел.енергия.

 

 

 

Всъщност е обратното

Видяхме какво стана тези дни с държавната борса и  големите продавачи (най-големите са държавна собственост), манипулиращи пазара или работещи за икономическите интереси на групировкитв и  клановете, свързни с упрвляващата (преди) партия

Видяхме.. прякото потвърждение на тезата на автора


https://ibex.bg/профил-bse/

 

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД е създадена през януари 2014 г. като 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. БНЕБ ЕАД притежава десетгодишна лицензия (№Л-422-11), издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия” в Република България. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на MRC (Multi-Regional Coupling), което е най-голямото обединение на пазарни зони на територията на ЕС, както и асоцииран член на PCR (Price coupling of regions) обединението на борсовите оператори, които работят за създаването на общ енергиен пазар в ЕС. От януари 2016 г. БНЕБ ЕАД е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex. От 15.02.2018 г: „Българска фондова борса“ АД е едноличен собственик на капитала на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД.
Моя забележка: БФБ е дружество с мажоритарен собственик Министерството на финансите!

 

 
 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 39 минути, nik1 said:

Авторът според мен визира бюджетния  консервативизъм.

Когато целият свят е полудял и имаме повсеместна бюджетна разюзданост,  бюджетният консерватизъм за една отделна страна с малка икономика не е най-умното нещо, а напротив - това е може би най-тъпото решение.  Разбира се не е умно и да се раздува бюджета с една единствена цел - кражба на парите, или както е по-модерно да се нарича  "усвояване на средства".  Ако нямаме механизми за ограничение на кражбите един бюджет с не много висок дефицит е  разумен. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 50 минути, nik1 said:

Фискалният (бюджетен) консерватизъм е политическа и икономическа философия, популярна в Европа и Съединените щати. Поддръжниците на тази идея смятат, че държавата трябва да харчи възможно най-малко пари, да харчи само толкова, колкото е събрала от данъци, и да не изпада в дългове. Подкрепят се и ниските данъци, по-малко регулации и приватизацията в сферата на икономиката. От тази гледна точка фискалният консерватизъм се доближава до идеите на класическия либерализъм.

Популярна била икономическата философия, държавата да харчи възможно най-малко пари в САЩ и Европа. Т.е. на другите места по света не е. И как е популярна тая икономическа философия в САЩ и ЕС - само на думи, не и на практика. Тва количествени облекчения с печатане на пари, на което такива държави като България изобщо не са способни, щото са тотално дискирминирани, тва субсидиране чак и на селското стопанство, да не говорим за субсидирането на вредни идеологии неработещи от сорта на тая, па поръчки от държавата към военно-промишления комплекс, за който се оказва че отделя повече въглеродни емисии от реалната икономика... За да се стигне вече и до диктата чрез претенцията на държавата да стопанисва здравето на всеки един отделен човек и да въвежда санкции за кой се съпротивлява. Преди това държавата от дълго време имаше претенцията че ще се грижи по-добре за децата от майка им и баща им. И през цялото това време, популярна, популярна била в САЩ и ЕС философията, че държавата е лош стопанинин. Ах, ах ах - какви брутални гнусни комунистчета има днеска, как те просперират измисляйки все по-отявлени садистични и идеологии, които да са удобни на тиранина - да именно от държавната власти и придружните монополни структури, дето се наричат частни и които именно контролират държавата. И винаги действат чрез държавата, винаги. През това време ни баят, как държавата трябва да я заняма. Същата държава, дето уж народът я бил избрал, систематично работи за интереса на тия които твърдят, че трябва да я няма.

 

Такова животно, такъв филм, държавата да я няма и да не си вре носа навсякъде, вкл. в личния живот на хората, на практика още никой не е измисилил. Като го измисли, тогава да ни го пробутваш и тука. Видяхме я вече тая теория, откак я експериментираме, до кво доведе - от трийсет години, т.нар. 'десни', които били изкарвали, фактически харчат изкараното от социалиситческа България.

Кво щяха да правят тия хора, кво щяха да правят и такива като тебе, ако го нямаше създаденото от соца? Кво щяхте да приватизирате все още? Ама то след цели тридесет години приватизация и унищожение, останало ли е още нещо, от соца, дето може да бъде приватизирано.

Прочее, тая тема си е най-долнопробно политиканстване. Закривай!

 • ХаХа 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, Atom said:

Когато целият свят е полудял и имаме повсеместна бюджетна разюзданост,  бюджетният консерватизъм за една отделна страна с малка икономика не е най-умното нещо, а напротив - това е може би най-тъпото решение.  Разбира се не е умно и да се раздува бюджета с една единствена цел - кражба на парите, или както е по-модерно да се нарича  "усвояване на средства".  Ако нямаме механизми за ограничение на кражбите един бюджет с не много висок дефицит е  разумен. 

Според мен  проблемът, който очертава авторът не се състои това дали да има или няма няма дефицит, а каква е идеологията на бюджета . Целият контекст набляга на това че идеологията е "бюджетно антиконсервативна".

 

Относно "усвояването"  и краденето:  Според мен  за днешния момент те не са ендемичн процеси в България, а са пандемични.  като "усвоителите" са се срастанали във всяко ниво и място, където има държавна или общинска икономика и  "разпределение",

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, bgman13 said:

.

 

Такова животно, такъв филм, държавата да я няма и да не си вре носа навсякъде, вкл. в личния живот на хората, на практика още никой не е измисилил. 

 

 

Подкрепят се и ниските данъци, по-малко регулации и приватизацията в сферата на икономиката. От тази гледна точка фискалният консерватизъм се доближава до идеите на класическия либерализъм.

 

Цитирай

Кво щяха да правят тия хора, кво щяха да правят и такива като тебе, ако го нямаше създаденото от соца?

Каквото  правят хората в Западна Европа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, nik1 said:

Според мен  проблемът, който очертава авторът не се състои това дали да има или няма няма дефицит, а каква е идеологията на бюджета . Целият контекст набляга на това че идеологията е "бюджетно антиконсервативна".

Това го разбирам. Не мисля обаче, че на този етап "бюджетния консерватизъм" сам по себе си е  благо или умно решение.  Аз лично не бих критикувал един бъдещ бюджет точно от тази предпоставка.   Моите притеснения от прекалено раздут бюджет не са заради това, че може да бъде  "антиконсервативен", а заради риска от кражби.  Тук съм напълно съгласен с теб, че в България проблемът е пандемичен. 

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, nik1 said:

бюджетно антиконсервативна

ЗА да имаш консервативен бюджет, първо трябва да имаш консервативна мерна единица. Какво би трябвало да означава "консервативна мерна единица"? Такова понятие няма. Има обаче едно друго, позабравено "златото е варварска реликва". Т.е. ако една мерна единица, е неизменна, тя е мерна единица. Така както еталоните за тегло се съхраняват в незнам си кое консервативно европейско мазе, с цел да бъдат неизменни... КОНСЕРВАТИВНИ. Консервативни или консервирани - идваш ли вече до смисъла на думите, пристигаш ли с бързия влак, щото си много далече от тях?

Когато мерната единица е неизменна, тя е именно консервативна. Но мерната единица обезпечаваща размяната на стоките, т.е. парите вече не е мерна единца. Парите не са пари. Те са загубили всичките си пет функции, които ги правят пари. Една от тях е да бъдат мерна единица обезпечаваща размяната. Когато нямаш мерна единца, ти не можеш вече да мериш. Когато не можеш да мериш, защото мерната ти единица не е консервативна, защото не е неизменна - за какъв консервативен бюджет ми бърбориш?

 

А консервативната мерна единца бе отменена официално с Бретън Уудс, където някои дърдореха, че златото е варварска реликва. Т.е. че консервативната мерна единица е варварщина и трябва да се отмени. И сега бюджетът ти изобщо е невъзможно да бъде поставен на консервативни основи, защото изобщо липсва мерна единица. И цялата тая глобална система е създадена, едни да могат да живеят постоянно на неконсервативни бюджети, за сметка на други, които са прекалено консервативни. Тия които са на неконсервативните бюджети са именно САЩ и ЕС (ама става въпрос за най-западната част на ЕС, в който не е включена България). Понеже са неконсервативни, те имат с какво да плащат на разни изгубили връзка със планетата земя философи и те ни разправят, най-вече как стоят нещата на марс - любимата тема на държавно назначения шеф и на тоя форум. И сега от твоята клавиатура чуваме, че САЩ и ЕС били консервативни. Ах, ах, ах - и с кво щяха да плащат на такива като Ганев и Богданов, щом са били толкова аскетични? И на още една дузина подобни идеологически агенти на чужди вражески сили на българска територия?

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 24 минути, nik1 said:

 

Подкрепят се и ниските данъци, по-малко регулации и приватизацията в сферата на икономиката. От тази гледна точка фискалният консерватизъм се доближава до идеите на класическия либерализъм.

 

Каквото  правят хората в Западна Европа.

Всичко опира до хората. Няма значение дали ще го наречете фискален, фекален или анален консерватизъм, либерализъм или каквото там още им ражда главата на икономислите. А хора няма. И тия, новите, и те ще крадат. Даже повече от Вожда ще крадат. Затова искат повече държава, по-голям дефицит и повече дълг. Нов гл. прокурор ще си турят - да прави за тях същото, което Гешев правеше досега за предишните крадци. И, като всички истински капиталисти, обещават да ни построят социализЪма. Докато няма лустрация, свиване поне на половина на т.нар. администрация и заменянето и с електронни услуги и правителство, намаляване на държавните разходи и т.н. - ами, нищо добро не ни чака. Ще си потъваме заедно с ЕС в блатото на периодични кризи, нулев растеж, инфлация, бюрократизъм и либерастия.
 

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Оня ден ли беше, пак го слушах и Хърсев, който е съдействал тука да ни пороби МВФ и Световната банка. И той казва, как валутният борд означава едни 18 милиарда ли бяха евра, България да ги вземе на заем, като първоначален резерв. И да се задължи да не ги харчи. Но да им плаща лихва - вече толкова години, си ги държи тия 18 милиарда и им плаща лихва. И сега, когато вече преминаваме към еврото, България би трябвало да има право да си ги изхарчи. След като двадесет и  пет години не само е плащала лихви на тия 18 милиарда, а е и трупала още тоалетна хартия, напечатана от ЕЦБ, чрез труда на българите, дето са работили на консервативен та чак рестриктивен бюджет - и ето, сега вече има правото да си ги изхарчи - тая платена по коя система невъзможна цена - на свободния пазар или на бруталната бюрократична държава.

Но не - Хърсев ни съобщава, че като влезем в еврото и ЕС ще иска да си ги вземе тия пари. Ми просто ще си ги вземе. Това не са по-малко данъци от България към ЕС. Това е дискриминационна политика от ЕС към България. Можете да си я въртите до безкрай тая латерна, дето българите били краднали. Крадат българите които са назначени за колониална администрация, която да съдейства именно на ЕС и САЩ да краде най-много.

 

Какво стана с изтребителите, които вече ги платихме? Кога ще ни ги дадат? И после ще се окаже, че не сме си платили скъпо и прескъпо някакви допълнителни неща, без които изтребителите не могат да функционират. А междувременно излиза и информация, че един такъв изтребител отделя умопомрачително количество въглеродни емисии. На печелившите честито.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Според  мен г-н Никола Янков подхожда прекалено идеологизирано и това до голяма степен подкопава критиките му.  Общо взето впечатлението е, че критиките са заради самата критика. Т.е. някакъв сектант критикува от неговата си камбанария всичко което не се вписва във вярванията на сектата му.  На страничния наблюдател обаче му е дошло до гуша от сектанти, без значение каква е сектата и в какво точно вярват.  Дори и да има нещо смислено в критиките му, рационалното няма да се забележи, а цялото нещо ще се възприеме като поредните критики на поредния сектант. 

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 минути, boyko said:

И тия, новите, и те ще крадат. Даже повече от Вожда ще крадат. Затова искат повече държава, по-голям дефицит и повече дълг.

Тотално объркан си. Такова едно простичко нещо, че лошият стопанин е не държавата, а монополът над върховното място в йерархическата система, защо е толкова трудно да бъде разбрано. Монополът над върховното работно място е и монопол над върховното работно място в транснационалната корпорация.

Монополът произтича от липсата на достатъчно контрол на обществото над върховното работно място. При липса на достатъчно контрол от обществото  над върховното работно място съществува възможност за злоупотреба с власт.

Достатъчният контрол от обществото над върховното работно място, зависи от начина на обществена организация.

 

В една транснационална, проформа частна корпорация имаш дори много повече бюрокрация отколкото в една такава държава като България. Всичките тия световни борси, разрасналия се административно-команден апарат над световната икономика на банкерската функция - всичкото това нещо е бюрократичен апарат. И кога, ще бъде заменен с електронно правителство, кво ше стане с всичките тия шефове на света, дето днеска има наливат количествени облекчения най-вече на тях? Ма те са много близо до най-високата власт, те и дишат във врата - тва е дамоклиевия меч на върхушката.

А законите на  бюрокрацията са написани от Сирил Паркинсон, който е гледал кво се случва в Англия. И бюрократичния апарат се разраства при всички случаи по иманентни причини, вътрешни за системата. И щом се разраства тоя апарат, това означава че имаш системна криза. България ли е причина за системната криза? Верно че ние българите сме много велики, ама па чак дотолкова!

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 35 минути, Atom said:

Това го разбирам. Не мисля обаче, че на този етап "бюджетния консерватизъм" сам по себе си е  благо или умно решение.  Аз лично не бих критикувал един бъдещ бюджет точно от тази предпоставка.   Моите притеснения от прекалено раздут бюджет не са заради това, че може да бъде  "антиконсервативен", а заради риска от кражби.  Тук съм напълно съгласен с теб, че в България проблемът е пандемичен. 

Можеш ли да посочиш кои според теб са недостатъчно умните бюджетно консервативни точки  и тези в написаното от автора? 

По принцип съм съгласен с теб, но не мисля, че авторът има и изразява небалансирани, или крайни бюджетно консервативни тези. 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 26 минути, boyko said:

Докато няма лустрация, свиване поне на половина на т.нар. администрация и заменянето и с електронни услуги и правителство, намаляване на държавните разходи и т.н. - ами, нищо добро не ни чака.

Кого ще лустрираш„ бе човек? Дори в администрацията на държават има и читави хора. Защо всичко по комунистическата уравнивиловка искаш да отрежеш? Знаеш ли че точно такава е теорията на комунизма - капиталистическата надстройка не може просто да се замени с нова, тя трябва да се унищожи. Така учехме през соца в часовете по марксизъм.

Кого точно искаш да лустрираш - кажи, за да ти обясня, какъв абсурд предлагаш? Ако смяташ само тия които са били депутати, това е един незначителен процент, който би останал незначителен, дори да го умножиш по десет. Този процент определя максималния възможен дебит на избирателната система, който е прекалено  нисък и прави така, че следващите които идват, знаят че са част от правоимащите да злоупотребяват, които са малък процент всички вкупом. Поради това съзнание, те знаят че няма да им търсят и на тях отговорност, ако не търсят отговорност и от предишните. Точно крайно ниският максимален възможен дебит на избирателната система я дава тая възможност.

 

Администрацията да я замениш с електронно правителство? На тая идеология, тепърва ще й сърбаме попарата. Защото ако има нещо което да е гадно в същината на бюрократа, това е неговата незаинтересованост от неговата дейност. И той е като робот. Но все пак е човек. Дори бюрократът е човек. А ти сега искаш да го замениш с чист робот. Няма да идат бюрократите да станат овчари и при тоя случай. Те ще идат да контролират роботите, и през роботите ще се правят, както фейсбука, че са свърхпринципни и са турнали безпристрастни алгоритми. Само че зад привидно безпристрастните алгоритми са се скрили, най-бруталните и безпардонни бюрократични възможности, каквито светът не познава до днес. Е - вече се вижда, кво се случва и в интернет - как се цензурира незабележимо, при това в цялата мрежа във всички сайтове, не само във фейсбук.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Едно от съобщенията които ми изпрати фейсбук, когато ме цензурира, по претекст че уж някой можело да ми е хакнал сайта, беше че те имат малко хора, че са натоварени прекалено и да съм ги бил извинил, че не могат да ми обърнат специално внимание. Демек, моите аргументи, може да са напълно ясни за всеки човек, но тука има алгоритъм, има един робот. А с мене няма да се занимава човек. Само че лъжат. Скрили са се мишоците зад робота. С мене се занимават точно едни  хора. Специално с мене се занимават и се правят на шашави.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, nik1 said:
Цитирай

Кво щяха да правят тия хора, кво щяха да правят и такива като тебе, ако го нямаше създаденото от соца?

Каквото  правят хората в Западна Европа.

Какво правят хората в Западна Европа - рушат създаденото от държавния комунизъм ли? Ти го казваш, макар и не дотам в прав текст. Виж та се изразявай по-ясно!

В Западна Европа сега почват да правят същото, дето го правят от 30 години и тука. Сега тепърва почват да се саморазрушават. Но там според твоите идеолози са си управлявали все капиталистите. А тука именно комунистите и чрез държавата създадоха огромни ресурси, които не могат да бъдат даже разрушени. И ако ще ми излизаш с претенцията, че много ги разбираш тия работи, кажи ми как така, уж левите комунисти, тия преди 89та, създадоха, а десните капиталисти разрушиха и продължават да реват, че искат да приватизират, създаденото от комунизма.

В България приватизаторите разрушиха. С какви очи, техните идеолози продължават публично да реват, че искат още приватизация и до сегашната им е малко? Та тия хора, са за публичен линч. Но нали им плащат именно западни чичковци та не могат да се сетят, че отдавна трябваше да спрат - от един елементарен инстинкт за самосъхранение.

Не можеш да сравняваш Западна Европа и България в тая ситуация. В Западна Европа нямаше ляв обществен строй, който както казва Тачър, само харчи и после сме бедни. САмо че как така, именно тоя ляв строй създаде това което следващите тридесет години десен, само руши и приватизира? Те това нещо ми го обясни - няма го в Западна Европа. Или още не можеш да разбереш? Абе как така се получава, та не можете да разберете толкова прости неща? Ма хората ги разбират, а вие си продължавайте като невменяеми.

И като говориш за токове и електроцентрали - направени са през соца. Кво ми хвалиш някакъв абсурден нереален свободен пазар, невъзможен - тва си е чист монопол. Създадени са тия ресурси от държавата по време на соца. От трийсет години, само ги рушат. Даже електроразпределителната система, която е разхвъляна по цяла Бългрия и може да бъде разпределена между различни собственици - и тя е създадена през соца. И знаеш ли как е създадена? Изчислена е да издържа на многократно по-високо потребление на ел. енергия. И за това сега, и и нея приватизаторите само я експлоатират, почти без да я поддържат.

 • ХаХа 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, nik1 said:
Преди 1 час, bgman13 said:

Такова животно, такъв филм, държавата да я няма и да не си вре носа навсякъде, вкл. в личния живот на хората, на практика още никой не е измисилил. 

 

 

Подкрепят се и ниските данъци, по-малко регулации и приватизацията в сферата на икономиката. От тази гледна точка фискалният консерватизъм се доближава до идеите на класическия либерализъм.

Пак ми плясна некаква разтеглива и мъглява безсмислица. Е те по това се познава един бюрократ. Уж говориш срещу държавата, а пък говориш като бюрократ. Но некой каза тука, че бюрократите требва да бъдат лустрирани. А това означава и Георги Ганев, и Лъчезар Богданов. Тези двамата са си чиста номенклатура на държавната власт. Абе нещо, не я виждате хубаво цялата държавна власт. Уж сте против нея - но тия двамката ми ги пробутваш за пророци. Сякаш до сега, не си поминуваха чудесно в телевизора.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, nik1 said:

Можеш ли да посочиш кои според теб са недостатъчно умните бюджетно консервативни точки  и тези в написаното от автора? 

Ами например това, че навсякъде му липсва  "приватизация". Приватизацията е полезен инструмент когато се прави умно, а тук тя е самоцел. Някаква вълшебна магия, която може да реши всички проблеми.

Да вземе например образоването. Според автора "най-добрите университети и училища в света са всъщност частни". Това действително е така. Кои обаче са най-добрите частни университети? Това са тези, които са организирани с идеална цел. Т.е. не са търговски дружества и не разпределят печалба. Частните университети в САЩ които са for-profit (търговски дружества които разпределят печалба) са в дъното на класациите.  

Как стоят нещата в здравеопазването. Горе-долу по същия начин, като там нещата са по-балансирани, но и там честните болници с идеална цел (които не разпределят печалба), заедно с  тези които са публична собственост (държавна, общинска и т.н.) поемат най-голямата тежест.

Нужно ли е например да има  "мерки за развитие на частното образование в България и за стимулиране на инвестиции в частно образование".  Според мен е нужно да има мерки за  стимулиране на инвестициите в качествено образование, а не за частно, само и единствено заради това, че е частно.  Университетите които биха дошли подтикнати от "стимули за инвестиции в частно образование" няма да са нито Харвард, нито Принстън ( и двата са частни организации с идеална цел), а for-profit университети, които не само няма да са по-добри, но и може би много по-зле от СУ или някой друг БГ университет.  

 • Харесва ми! 5
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, bgman13 said:

И за това сега, и и нея приватизаторите само я експлоатират, почти без да я поддържат.

Оставете приказките от БСП за друго място


Ето  какво представлява държавния ТЕЦ Марица изток -2 и как се управлява:

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/08/23/4245342_zagubata_na_tec_marica_iztok_2_veche_previshava/

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/08/05/4239851_maistorut_na_nai-skupiia_tok/

 

Червените приватизатори са ясни, те са същите лайна (и Нинова е такава ).

 

Ако говорим за приватизация и частни капитали в енергетиката , то има множество добри примери   на инвестиции на международни компании:
 

https://en.wikipedia.org/wiki/AES_Corporation

https://en.wikipedia.org/wiki/ContourGlobal

https://www.economic.bg/bg/a/view/eneri-bg-1-shte-stroi-fotovoltaichna-centrala-v-haskovo-120314

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 35 минути, Atom said:

Ами например това, че навсякъде му липсва  "приватизация". Приватизацията е полезен инструмент когато се прави умно, а тук тя е самоцел. Някаква вълшебна магия, която може да реши всички проблеми.

 

Смятам че авторът все пак познава българската действителност и икономика
Приватизацията в "енергертиката" и "икономиката" не са самоцел според мен, а са жизнено важни (ако не искаме да сме на дъното, близко до Куба , Беларус и РФ).
Защо?
Цели отрасли са държавни монополи (всъщност са state captured монополи), в голяма си част са единствени играчи, изместили частните инвеститори и предприемачи (това е по скоро закон в "економикса  на България)

Ето един списък от мен:


Производство на електроенергия -преобладаващ
Лигнитно прозиводство  - единствен

Внос и търговия на пророден газ  -решително преобладаващ
Пренос /опериране газ  - единствен
Опериране/пренос и електроенергийна  инфраструктура (получател на държавни пари, разпределяни  без обществени поръчки) - единствен
Строителство и поддръжка на пътна инфраструктура (държавни пари, разпределяни от АПИ без обществени поръчки) -единствен
Пристанищна  инфруструктура - също, единствен
Далекосъобщителна инфраструктура  -- също, единствен
Железаопътна инфраструктира- също, единствен
Пътнически оператор  - също, единствен, с около 200 милиона лева годишни субсидии от 2010 г. насам, Общо над 2 милиарда лева субсидии и бюджетни помощи. ....Всичко на всичко за тези пари разполага само с 15 нови локомитива Сименс- Смартрон (5,5 милиона лева единия), със 50-60 по-модерни  вагона втора ръка
 

 

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 38 минути, Atom said:

Да вземе например образоването. Според автора "най-добрите университети и училища в света са всъщност частни". Това действително е така. Кои обаче са най-добрите частни университети? Това са тези, които са организирани с идеална цел. Т.е. не са търговски дружества и не разпределят печалба. Частните университети в САЩ които са for-profit (търговски дружества които разпределят печалба) са в дъното на класациите.  

А в България как е?


Къде се получава по-добро образование според теб: в СУ ( да кажем ) или в AUBG?

Не знам , питам, ти разбираш от тази материя.

Обаче, защо няма толкова международни студенти в СУ (ако беше по-добър и даваше по добро образование от AUBG) , колкото има в AUBG?

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...