Отиди на
Форум "Наука"

Чернобил - 26.04.1986 г.


Recommended Posts

 • Модератор Военно дело

Скуби, извинявай, но това което пишеш е най малкото спорно. Значи нашите ръководители не са знаели какво става, самите те са били на трибуните, но са виновни дето са изкарали хората на радиоактивния дъжд! Значи най малкото са жертвали и себе си и своите семейства също. Най много не са осъзнавали какво вършат.

Относно градските легенди. Значи документи няма, свидетели няма... но това е истина! Защо? Ами защото всичко е скрито, унищожено и засекретено. И после се смеем на кемтейлс, плоската земя, тракоманите и прочее които обясняват как лошите официални учени крият доказателствата. Значи за Чернобил може да се крият доказателства, но за кемтейлс и плоската земя не може?

За храната, летните бригади, тенекиите сирене и прочее. Аз не зная и не помня нищо по въпроса. Разкажи ни ти. Кой кога и как е изследвал въпроса. До какви отговори е стигнал. Аз лично имам силните съмнения, че зад тези твои подмятания отново стоят градски легенди, които никой не е изследвал и не са подкрепени от никакви документи или поне лични свидетелства. Опровергай ме! Покажи изследвания, статии, спомени по въпроса.

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 327
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Модератор Военно дело
Преди 23 часа, Doris said:

 

Неудобно е да се обяснява, че не Сорос събира информация за радиоактивното замърсяване , а Международната агенция за атомна енергия.

Очевидно картата представя последиците от Чернобилската авария в Европа. За това неевропейските части на Русия и Турция не са включени, не са включени и държави от други континенти.Над половината от замърсяването от Чернобил попада извън територията на бившия Съветски съюз и то преди всичко в Европа.

Тази статия описва проблемите с измерването и оповестяването на радиоактивното замърсяване през 1986 в България:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiyy6K_iPDiAhUO0qYKHV8PDusQFjADegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fatomic.phys.uni-sofia.bg%2Fgodishnini%2F60-godini-katedra-atomna-fizika%2F3_chernob_hp_aec-bontshev.doc%2Fdownload&usg=AOvVaw3hfulhNyv2qcvf07gWTWnK

Вижда се, че все пак е изпратен отчет в Международната агенция за атомна енергия, но фрагментарен.

"

Още на 3 май Цветан Бончев, Иван Узунов (сега също не е с нас) и Петко Узунов откриха, че в Чернобилските замърсявания присъстват така наречените "горещи частици". Първите бяха открити с портативен прибор до изтривалката във входа на дома на Цветан на ул. Джовани Горини. Това са частици, които са невидими с просто око (с микронни размери), но които имат твърде висока дискретна активност. Първите открити частици бяха прибрани с помощта на мокър вестник, за да бъдат изследвани по-нататък. В последствие се оказа, че тези частици са просто аерозолни фрагменти от горивото на авариралия реактор или продукти от горенето и "дестилацията" на прегрятата и разрушена активна зона.

На 4 май Цветан Бончев изпрати първият доклад до щаба на Гражданска отбрана, в който освен всичко друго, се обръщаше внимание, че във фолаута присъстват горещи частици. В този доклад се предлагаха и редица прости мерки, които биха могли значително да намалят постъпването на радиоактивност в организма на хората. След този доклад, в периода от 4 май до 2 юни 1986 г., до щаба на Гражданска отбрана бяха изпратени още 10 подобни доклада, в които се обобщаваха резултатите от текущите измервания и оценки, направени в Софийския университет.

Не искам от моето изказване да прозвучи, че едва ли не катедра Атомна физика и Цветан Бончев са хората, които са извършили, открили и измерили всичко по време на Чернобилските замърсявания. Безспорна истина обаче е, че Цветан Бончев и сътрудниците на Софийския университет, със своята компетентност и работоспособност, станаха притегателен център и спечелиха много съмишленици и сътрудници от учрежденията, които бяха призвани да се занимават с проблемите при възникване на радиационна аварийна обстановка. Сред тях бяха Министерството на народната отбрана в лицето на проф. Ил.Белоконски (също покойник) и В.Босевски от ВВМИ, проф. В.Маринов от Селскостопанска академия, А.Антонов от Главно управление по хидрология и метеорология (ГУХМ) и други.

На 11.05.86 във Физическия факултет се проведе съвещание с представители на няколко военни и цивилни ведомства, което изцяло беше посветено на горещите частици - нов радиационен фактор в Чернобилските замърсявания. Зам. министърът на Народното здраве проф. Л.Шиндаров (тогава и главен радиолог на НРБ) направи брутален опит да го забрани, но не успя, най-вече поради активната намеса на Ректора на СУ проф. М.Семов – този факт говори сам за себе си.

Трябва да подчертаем, че нашата дейност по онова време срещаше пълна подкрепа в академичните среди и акад. Бл.Сендов, проф. М.Семов и проф. М.Матеев бяха чести гости в катедрата.

Нещо по-конкретно за горещите частици в Чернобилския фолаут:

Частиците бяха разделени на два класа:

Високоактивни горещи частици:, които биваха откривани при сканиране с портативна апаратура с прозоречен ГМ-брояч върху открити повърхности, като асфалт, бетон и т.н. След откриването, частиците биваха локализирани, вдигани от повърхността и подготвяни за по-нататъшни изследвания. По този начин в първите дни и месеци след аварията бяха събрани и изследвани около 150 високоактивни горещи частици. Активността на този клас частици е между 50 Bq и няколко kBq, с логаритмично-нормално разпределение при средно геометрична активност - 203 Bq.

Средния аеродинамичен диаметър на високоактивните горещи частици е 15,5 m, а времето за пребиваване в приземния двуметров слой въздух е около 4,6 min (те "падат" доста бързо) и поради това вероятността за инхалирането им е малка. Ако все пак бъдат инхалирани, те с голяма вероятност се задържат в горните дихателни пътища, поради големия си аеродинамичен диаметър.

Високодисперсни горещи частици, откривани с помощта на авторадиография върху въздушни филтри, през които е просмукан определен обем въздух. Бяха изследвани десетки въздушни филтри, получени в големите градове на страната, като София, Плевен, Пловдив, Бургас, Варна в периода 2 – 7 май 1986 г. Активностите на този клас частици са основно в границите от 20 mBq до 2 Bq (средно геометрична активност - 250 mBq)

Средния аеродинамичен диаметър на високодисперсните горещи частици е от порядъка на 1,5 m, а времето за пребиваване в приземния двуметров слой въздух е около 6 часа - т.е. те просто се носят от масите замърсен въздух. Като се има предвид тяхната висока концентрация в първите дни на май, вероятността за инхалиране е с три порядъка по-висока от тази за високоактивните. При това, поради малкия си аеродинамичен диаметър, те могат да попаднат в дълбоките части на белите дробове (без ресничест епител) и с голяма вероятност да се задържат там.

Следва да се отбележи, че и до сега радиобиолозите не са на единно мнение, кое е по-опасно - инхалирането на "хомогенна" радиоактивност или на горещи частици с една и съща активност.

Спектрометрията на високоактивните горещи частици се извършваше в лабораторията по Експериментална ядрена физика, а по-късно и в лабораторията по Дозиметрия и лъчезащита. Още в началото на май ние с удивление открихме т.н. "моноелементни" горещи частици, които съдържаха радионуклидите само на един (понякога - два) елемента : Ru, Ba, Ce, Zr/Nb. Този феномен и досега не е изяснен напълно и вероятно се дължи на фракционирането по елементи (съобразно тяхната летливост) на изхвърлянията от прегрятата и разрушена активна зона на авариралия реактор.

Изследването посредством авторадиография на въздушните филтри, предоставени от ГУХМ беше изцяло работа на Цветан Бончев и Катя Борисова. Тези изследвания продължиха години след аварията. Трябваше да се решава трудната научна задача за определяне на активността на високодисперсните горещи частици в зависимост от плътността на почерняване и диаметъра на петното, които освен това зависят от времето на експонация и радионуклидния състав (бета-спектъра) на частицата. С използването на "калибровъчни" частици, а по-късно и прилагане на цифрови методи за обработка на изображението, Цветан до голяма степен успя да реши тази задача.

Тук искам да разкажа и за някои "тайни мисии" свързани с нашата дейност, тъй като те не са известни на всички, а освен това имат вече и двадесет годишна давност.

Още в първите дни на май ние попаднахме в полезрението на "специалните служби" (както ги наричат сега) - в коридора на катедрата се появи непознато цивилно момче, което уплашено следеше среднощната суетня, а понякога и кавгите между нас. По неизвестни причини обаче, "службите” бързо загубиха интерес към нас и момчето изчезна от катедрата.

Хората от висшия ешелон на властта по това време живо се интересуваха от истината за Чернобилските замърсявания. Те получаваха достоверна информация чрез акад. Бл.Сендов. Жалкото е, че тази истина не достигаше до хората, а оставаше за лично ползване и предлаганите прости мерки за защита не бяха известни на обикновените граждани. С едно, достойно за уважение изключение - арм.ген. Д. Джуров (тогава министър на отбраната) със своите заповеди по армията направи за своите войници всичко, което трябваше да бъде направено. По-сетнешни измервания обективно показаха ефективността на предприетите мерки в армията.

Както е известно обаче, официалните съобщения по това време бяха преднамерено успокоителни. В своето интервю пред БНТ на 7 май (когато стана неприлично да се мълчи) Л.Шиндаров и Ив.Пандев (тогава председател на КИАЕМЦ) твърдяха, че “в някои райони на страната естествения (?!) фон се е повишил до три пъти”, и че “замърсяванията са по-малки от тези предизвикани от опитите с ядрено оръжие в атмосферата” (преди 1962 г.), което най-меко казано не беше истина. Вследствие на такъв тип “информация” излезе приказката - "Що е радиация? Нещо, което го няма, но което намалява непрекъснато."

Към средата на май, с помощта на "официалните органи", беше организирано светкавично посещение на Цветан Бончев в Москва за обмен на информация. Това посещение беше пазено в пълна тайна, включително и от най-близките му сътрудници, но не и от нас, тъй като Цветан трябваше да отнесе там няколко гама-спектри на горещи частици, включително и моноелементни, които бяха чертани на ръка на милиметрова хартия. Срещата с акад. Е.Велехов се е състояла след полунощ в кабинета му в АН на СССР. По време на разговора за горещите частици, особено за моноелементните, акад. Велехов няколко пъти с удивление е повтарял: "Что это такое! Что это такое!" На срещата е присъствал (по домашен тоалет) и акад. Александров - идеологът на реакторите от типа РБМК, който не е намерил какво друго да каже, освен: "А вы уверены, что это не ваше?". Този злъчен полувъпрос беше потресъл Цветан......

"

Хайде сега да прочетем още веднъж това свидетелство от епохата и да видим какво всъщност ни казва то.

1 Никой не е стоял с пистолет до главите на учените за да им заповядва какво може и какво не може да изследват и кои са правилните изводи до които могат да стигнат.

2 Висшия ешелон се е интересувал живо от случващото се и са получавали информация от академик Сендов. Тоест от уста на уста- няма свидетелства учените да са били търсени за написването на някакви брошури какво е трябвало да се прави.

3 Джуров е бил молодец, той е написал и разпространил в армията някакви брошури какво е трябвало да се прави. При това последващи измервания показали, че тези мерки са били удачни. Интересно, а дали е възможно тези брошури със съвети какво да се прави е възможно днес да бъдат показани? Армията тогава е била огромна- над 100 000 души. Тоест документа е бил размножен многократно за да достигне до всички. Логично е да се предположи, че е бил секретен и е бил скрит. Нелогично е да се предположи, че всички екземпляри са унищожени и за неговото изпълнение не е било докладвано. До да кажем, че е така. Има ли свидетелства от сорта "Аз участвах в неговото написване", "Аз получиш тази брошура за изпълнение", "На мен като войник ми четоха тази брошура".

Важно логическо следствие. Джуров е дал заповед която е била изпълнявана. За това има доказателства! Извършвани са били последващи измервания, които са доказали нейното правилно изпълнение. Тоест логично е да е имало и обратна връзка, тоест по частите да е било докладвано към върхът какво и колко е свършено. От върхът да е следено кой и какво е свършил. Тоест в цялото това действие са участвали твърде много хора. Имаме ли свидетелства "Аз видях", а не "На мен ми казаха"?

4 Самите руснаци не знаят какво се случва в България (това относно първомайската манифестация под радиоактивния дъжд).

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Бързо търсене в Гугъл

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/06/12/zapoved-ot-gen-djurov-sled-chernobil-voinicite-da-ne-siadat-po-zemiata.413139

Едно лично свидетелство.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7421828

Още едно. Казва се, че е имало листовки за ВСЕКИ войник. Е това вече няма как да бъде скрито...

Ха, споменава се, че вестник Поглед е публикувал тази листовка. Интересно, може ли да бъде намерена...

Написах в гугъл поглед чернобил. Освен това споменаване нищо повече няма...

Ако някой може да намери тази брошура и броя на вестник поглед ще бъда благодарен.

Според тази диаграма (доколко е вярна не зная) на 1 май над България няма радиоактивно заразяване. Тоест няма как хората да са били изкарани под радиоактивния дъжд на манифестацията.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И какво излезе сега - замърсяването от Чернобил се оказа конспирация, градска легенда, псевдонаука , абе направо автохтонизъм.

Да живее дружбата със СССР и бозата от 6 стотинки!

 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 1 минута, Doris said:

И какво излезе сега - замърсяването от Чернобил се оказа конспирация, градска легенда, псевдонаука , абе направо автохтонизъм.

Да живее дружбата със СССР и бозата от 6 стотинки!

 

Специално за теб уточнявам, до какви изводи достигнах.

1 Има много тежка катастрофа с огромно замърсяване.

2 Първомайска манифестация под радиоактивния дъжд няма.

3 Купуване на чисти храни няма.

4 Властите упорито крият от населението какво се е случило (това си е техен стил).

5 Мерки за предпазване на населението от радиация не са вземани.

6 За заповедта на генерал Джуров още не е ясно дали е градска легенда. Според публикации в пресата са размножили най малко десетки хиляди листовки за всеки войник и тази листовка е препечатана във вестник Поглед.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Frujin Assen said:

1 Никой не е стоял с пистолет до главите на учените за да им заповядва какво може и какво не може да изследват и кои са правилните изводи до които могат да стигнат.

Така е. Но страшното е, че никой от властимащите не е направил нещо на база получените резултати.

Цитирай

2 Висшия ешелон се е интересувал живо от случващото се и са получавали информация от академик Сендов. Тоест от уста на уста- няма свидетелства учените да са били търсени за написването на някакви брошури какво е трябвало да се прави.

И след като се е интересувал, какво е предприел? Да си чувал някой да раздава йодни таблетки в първите дни, да съветва да не се пие мляко, какво да се прави със заразеният фураж за да се предпази хранителната верига на населението? Не, не си чувал такова нещо, защото го е нямало. Как мислиш, в каква насока е използвал получената информация висшият ешелон, след като не е за защита на населението? А?

Цитирай

3 Джуров е бил молодец, той е написал и разпространил в армията някакви брошури какво е трябвало да се прави. При това последващи измервания показали, че тези мерки са били удачни. Интересно, а дали е възможно тези брошури със съвети какво да се прави е възможно днес да бъдат показани? Армията тогава е била огромна- над 100 000 души. Тоест документа е бил размножен многократно за да достигне до всички

Няма документ който да стига до всички, не забравяй в каква среда живяхме тогава. Да се издаде такъв документ е самоубийство за режима, затова не се прави нито за армията, нито за населението. Има указания само за командният състав. Лично са ми разказвали офицери, не е градска легенда.

Цитирай

Важно логическо следствие. Джуров е дал заповед която е била изпълнявана. За това има доказателства! Извършвани са били последващи измервания, които са доказали нейното правилно изпълнение. Тоест логично е да е имало и обратна връзка, тоест по частите да е било докладвано към върхът какво и колко е свършено. От върхът да е следено кой и какво е свършил. Тоест в цялото това действие са участвали твърде много хора. Имаме ли свидетелства "Аз видях", а не "На мен ми казаха"?

Не, няма такива свидетелства. Защото няма никаква реакция от властта в тази посока. Във войската е имало 100000 души, населението е било над 8 милиона. И тези 8 милиона са били оставени да се оправят без никаква информация. Това е най-страшното в цялата картина. За комунистите логиката е много по-извратена, отколкото класическото "ако...то...".

И после пак ми хвали социализма и измисления СССР, и бозата от шест стотинки... Как може да живееш с тези капаци?

Редактирано от scaner
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 54 минути, Frujin Assen said:

Специално за теб уточнявам, до какви изводи достигнах.

1 Има много тежка катастрофа с огромно замърсяване.

2 Първомайска манифестация под радиоактивния дъжд няма.

3 Купуване на чисти храни няма.

4 Властите упорито крият от населението какво се е случило (това си е техен стил).

5 Мерки за предпазване на населението от радиация не са вземани.

6 За заповедта на генерал Джуров още не е ясно дали е градска легенда. Според публикации в пресата са размножили най малко десетки хиляди листовки за всеки войник и тази листовка е препечатана във вестник Поглед.

Значи едно клипче в Ю-туб, компютърна симулация от някой си оборва твърденията на българските псевдо - според теб учени и измерванията им.

"Проф. Валентин Босевски: Нахлували са партийни ръководители в лабораториите ни, докато работим нощем, със забрана да говорим, да не насаждаме психологически дивотии сред нацията - това бяха изразите. Забрана да изследваме горещите частици - че това са призрачни фантасмагории. Мисля, че най-недостойното, което направиха, е това, че ни обвиниха, че рушим психологическите устои на нацията. В това, че сме проводници на чужди интереси. Представете си го в онези условия.
БНТ: Как се случи, че на 1 май 40 хиляди деца излязоха на манифестации и спортни прояви въпреки Вашите предупреждения?
Проф. Валентин Босевски: Научихме за това налудничаво намерение, макар че най-отгоре в партийните нива много добре знаеха, че има сериозна радиоационна обстановка! Но тази идея не можа да бъде спряна. Аз я нарекох в съда като вещо лице - дивашка идея! Молихме, молихме министъра на отбраната, председателя на Комитета по култура да повлияят на ръководството на държавата, да спрат това безумие. Не успяхме… Чувствахме безсилие, чувствахме гняв на хора, които не могат да кажат какво мислят и какво виждат…
БНТ: Партийните фигури видяха ли графиките с изследвания за горещите частици във въздуха, които дишат хората?
Проф. Валентин Босевски: О,да! О,да! В България нямаше взрив на атомна централа, нямаше смърт, нямаше трагедията на една катастрофа, която изживяха милиони хора. В България децата ни тичаха за здраве при наличието на горещи частици в атмосферния въздух и при наличието на огромно количество радиационни елементи."
https://www.bnt.bg/bg/a/chernobil-tsenata-na-lzhata-i-neynite-svideteli

Виждаш, че листовката на Джуров е била препечатана в Поглед, но пропускаш, че след това вестникът е бил разследван за разпространяване на секретна информация. Също и че масово тиражираната и широкоизвестна версия е била, че има леко и необезпокоително повишаване на естествения радиофон.

 

"Както е известно обаче, официалните съобщения по това време бяха преднамерено успокоителни. В своето интервю пред БНТ на 7 май (когато стана неприлично да се мълчи) Л.Шиндаров и Ив.Пандев (тогава председател на КИАЕМЦ) твърдяха, че “в някои райони на страната естествения (?!) фон се е повишил до три пъти”, и че “замърсяванията са по-малки от тези предизвикани от опитите с ядрено оръжие в атмосферата” (преди 1962 г.), което най-меко казано не беше истина. Вследствие на такъв тип “информация” излезе приказката - "Що е радиация? Нещо, което го няма, но което намалява непрекъснато."

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiyy6K_iPDiAhUO0qYKHV8PDusQFjADegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fatomic.phys.uni-sofia.bg%2Fgodishnini%2F60-godini-katedra-atomna-fizika%2F3_chernob_hp_aec-bontshev.doc%2Fdownload&usg=AOvVaw3hfulhNyv2qcvf07gWTWnK

 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Дорис, някой неща изобщо не ги обсъждам, защото няма смисъл- те са ясни на всички. Например, че е било скривано и че не са били взети мерки.

Наблягам на спорните въпроси!

Не знам дали забеляза, как между двамата учени които цитираш има диаметрално противоположни изказвания. Единия твърди, че напълно спокойно са правели своите изследвания, даже властта им е помагала (организира посещение в СССР), даже някой от ръководителите са се вслушали в съветите им (Джуров).

Този от БНТ от своя страна има силно емоционално изказване което противоречи на първото споменато от теб. Както вече казах- когато някой се обръща към емоции вместо към факти в най добрия случай е със замъглен ум, в най лошия лъже.

Единия твърди, че са започнали изследванията на 3 май, другия обяснява как на 28-29 април са знаели всичко. Обърни се към логиката и хронологията. Манифестацията е на 1 май. Тя може да бъде отменена максимум на 30 април в работно време от 8 до 5. Това е най късната дата в която може въпросния учен да се свърже с управляващите и да ги убеждава да я отменят. Значи за времето от 27 до 29 април те са успели да се организират и да извършат всичката научна работа за да разберат цялата тежест на ситуацията.

Относно Джуров имам съмнения, че това пак са градски легенди и такова нещо не е имало. Значи, според вестника листовки с препоръки какво да се прави са били раздадени на ВСЕКИ войник. А вестник Поглед даже ги препечатал. Нали се сещаш, че това не може да се скрие. Къде ги тези листовки? Къде е този вестник?  Къде ги разказите на десетки хиляди войници?

Нали се сещаш, че има документооборот. Заповеди са били давани, докладвано е било какво е изпълнено и какво не, навярно е имало проверки кой и какво е изпълнил и какво не, наставления кое как да се подобри и прочее и прочее. И това е достигало и до най малките поделения, до всеки един войник! Къде го този цели документооборот? Всичко ли е скрито и унищожено?

Нека отделим фактите (голямо замърсяване, прикриване на случилото се) с градските легенди за радиационния дъжд, бункерите, безопасните храни и евентуално Джуров.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Frujin Assen said:

Скуби, извинявай, но това което пишеш е най малкото спорно. Значи нашите ръководители не са знаели какво става, самите те са били на трибуните, но са виновни дето са изкарали хората на радиоактивния дъжд! Значи най малкото са жертвали и себе си и своите семейства също. Най много не са осъзнавали какво вършат.

Относно градските легенди. Значи документи няма, свидетели няма... но това е истина! Защо? Ами защото всичко е скрито, унищожено и засекретено. И после се смеем на кемтейлс, плоската земя, тракоманите и прочее които обясняват как лошите официални учени крият доказателствата. Значи за Чернобил може да се крият доказателства, но за кемтейлс и плоската земя не може?

За храната, летните бригади, тенекиите сирене и прочее. Аз не зная и не помня нищо по въпроса. Разкажи ни ти. Кой кога и как е изследвал въпроса. До какви отговори е стигнал. Аз лично имам силните съмнения, че зад тези твои подмятания отново стоят градски легенди, които никой не е изследвал и не са подкрепени от никакви документи или поне лични свидетелства. Опровергай ме! Покажи изследвания, статии, спомени по въпроса.

Казах ти. В репортажа с Горбачов каза, кога и как са осведомили братските партии. За унгария знам, че в полунощните новини в централното радио, обосновавайки се на ББС новините унгарците прочитат кратка новина. На другият ден отговорникът за нощното предаване е освободен от служба и оволнен с забрана да работи към която и да е медия в Унгария. 

За шефовете пък ти каозах това което тук е имало. Янош Берец член на ПБ на партията е бил отговорен за това, че да се държи връзката с метерологията, военните, и други които фактически постоянно докладвали в офиса под трибуната. В случай на повишение да евакуират Кадар и другите лидери. Какво е било из българия аз незнам. 

Затова Ти казах питай тате, маме дано са здрави и живи или аки ги има баба, дядо те какво си спомнят....А за другото пък да се ровиш из архивите....

Почвай. И аз ще видя, за репортажа за шофйорите на Волан изпратени в близост на зоната без подготовка....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"A KFKI néhány munkatársa a balesetet követő délelőttön egy utcai telefonfülkéből több budapesti és megyeközponti óvodát, bölcsődét hívott fel telefonon, figyelmeztetve a pedagógusokat, hogy „olyan erős a nap sugárzása, hogy az veszélyes lehet a gyerekekre”. Az óvodákból terjedt aztán tovább suttogva a figyelmeztetés.

Április 28-án Bedő Iván, a Magyar Rádió hírszerkesztőségének turnusvezetője döntése alapján a BBC hírére is támaszkodva hírt adtak a katasztrófáról a Rádió 21 órai híradásában. A hír közlését a felsőbb vezetés másnap hajnalban tiltotta le, Bedő pedig büntetésben részesült.[42][43]

A többi európai országban bevezetett beutazási tilalom miatt magyar kamionosok fuvarozták az árut a Szovjetunióból, sokaknak Kijeven át vezetett az útja. A legtöbben számottevő sugárdózist kaptak az út folyamán, sokan pár éven belül meghaltak.[44] Az okok azonban nem mutattak ki egyértelmű összefüggést a következményekkel, mivel a rekonstruált útvonalak alapján egy kamionsofőr többlet rákkockázata 7,5×10−4%-osnak adódott. Tagadhatatlan, hogy az említett kamionsofőrök feltűnően korán haltak meg, azonban ezek között többségében a sugárzással összefüggésbe nem hozható tényezők is akadnak, például az öngyilkosság. A név szerint nem azonosítható, de Csernobilnak tulajdonított áldozatok számát 4000-re becsüli a WHO.[45]"

Сътрудниците на Централният Физически Институт на 27 предобед от улични телефони почнали да звънят в централните грацки окръжни децки ясли и училища, че заради интензивното силно слънце да не изнасят децата на открито място. От там продължило разпространяването на информацията.

На 28 април Иван Бедо отговорен ръководител на новините решава да даде информация базираща се на новините взети от ББС, в новините в 21 часа. Повтарянето на новината горекомандващите я забраняват, Бедо го наказват.

Заради забрана на камионите от другите страни, износът на руските стоки се осъществява с помоща на унгарски шофйори на които мършутът е през Киев...Значително се пови шило при тях после разните ракови заболевания и много от тях умират преждевременно. Заради липса на точни данни, само приблизително 4000 жертви визира ВХО.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csernobili_atomerőmű-baleset

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аз лично съм ЗА трва  ДА БЪДАТ СЪДЕНИ БИВШИТЕ ВЕЛИЧИЯ ако са допуснали престъпления относно Чернобил !

България днеска Демокрация ли е или Диктатура ?

ЧЛЕНОВЕ ли сме на Нато ? 

Член ли сме на ЕС ? 

Какво пречи на Демократичната , Европейска , Българска власт да отвори документите и да осъди ако има престъпление ?

Не кървави присьди  , хайде условни да са ! Какво пречи ? Ж Желев , Стоянов , Костов , ПЛЕВНАЛИЕВ , Б Борисов , Ц Цач , Цв Цв - все светила на демокрацията защо не са повлигнали въпроса ? 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Skubi said:

"A KFKI néhány munkatársa a balesetet követő délelőttön egy utcai telefonfülkéből több budapesti és megyeközponti óvodát, bölcsődét hívott fel telefonon, figyelmeztetve a pedagógusokat, hogy „olyan erős a nap sugárzása, hogy az veszélyes lehet a gyerekekre”. Az óvodákból terjedt aztán tovább suttogva a figyelmeztetés.

Április 28-án Bedő Iván, a Magyar Rádió hírszerkesztőségének turnusvezetője döntése alapján a BBC hírére is támaszkodva hírt adtak a katasztrófáról a Rádió 21 órai híradásában. A hír közlését a felsőbb vezetés másnap hajnalban tiltotta le, Bedő pedig büntetésben részesült.[42][43]

A többi európai országban bevezetett beutazási tilalom miatt magyar kamionosok fuvarozták az árut a Szovjetunióból, sokaknak Kijeven át vezetett az útja. A legtöbben számottevő sugárdózist kaptak az út folyamán, sokan pár éven belül meghaltak.[44] Az okok azonban nem mutattak ki egyértelmű összefüggést a következményekkel, mivel a rekonstruált útvonalak alapján egy kamionsofőr többlet rákkockázata 7,5×10−4%-osnak adódott. Tagadhatatlan, hogy az említett kamionsofőrök feltűnően korán haltak meg, azonban ezek között többségében a sugárzással összefüggésbe nem hozható tényezők is akadnak, például az öngyilkosság. A név szerint nem azonosítható, de Csernobilnak tulajdonított áldozatok számát 4000-re becsüli a WHO.[45]"

Сътрудниците на Централният Физически Институт на 27 предобед от улични телефони почнали да звънят в централните грацки окръжни децки ясли и училища, че заради интензивното силно слънце да не изнасят децата на открито място. От там продължило разпространяването на информацията.

На 28 април Иван Бедо отговорен ръководител на новините решава да даде информация базираща се на новините взети от ББС, в новините в 21 часа. Повтарянето на новината горекомандващите я забраняват, Бедо го наказват.

Заради забрана на камионите от другите страни, износът на руските стоки се осъществява с помоща на унгарски шофйори на които мършутът е през Киев...Значително се пови шило при тях после разните ракови заболевания и много от тях умират преждевременно. Заради липса на точни данни, само приблизително 4000 жертви визира ВХО.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csernobili_atomerőmű-baleset

Да , така е , ама шофьорите почнаха масово да умират след бомбандировките над Югославия с обеднен уран.  До тогава всичко беше във скрита форма (  Абе нещо като децата на виетнамците и американските пилотите на самолети над Виетнам поразни от руски генетически оръжия хвьрлени над джунглите .

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 1 час, Skubi said:

"A KFKI néhány munkatársa a balesetet követő délelőttön egy utcai telefonfülkéből több budapesti és megyeközponti óvodát, bölcsődét hívott fel telefonon, figyelmeztetve a pedagógusokat, hogy „olyan erős a nap sugárzása, hogy az veszélyes lehet a gyerekekre”. Az óvodákból terjedt aztán tovább suttogva a figyelmeztetés.

Április 28-án Bedő Iván, a Magyar Rádió hírszerkesztőségének turnusvezetője döntése alapján a BBC hírére is támaszkodva hírt adtak a katasztrófáról a Rádió 21 órai híradásában. A hír közlését a felsőbb vezetés másnap hajnalban tiltotta le, Bedő pedig büntetésben részesült.[42][43]

A többi európai országban bevezetett beutazási tilalom miatt magyar kamionosok fuvarozták az árut a Szovjetunióból, sokaknak Kijeven át vezetett az útja. A legtöbben számottevő sugárdózist kaptak az út folyamán, sokan pár éven belül meghaltak.[44] Az okok azonban nem mutattak ki egyértelmű összefüggést a következményekkel, mivel a rekonstruált útvonalak alapján egy kamionsofőr többlet rákkockázata 7,5×10−4%-osnak adódott. Tagadhatatlan, hogy az említett kamionsofőrök feltűnően korán haltak meg, azonban ezek között többségében a sugárzással összefüggésbe nem hozható tényezők is akadnak, például az öngyilkosság. A név szerint nem azonosítható, de Csernobilnak tulajdonított áldozatok számát 4000-re becsüli a WHO.[45]"

Сътрудниците на Централният Физически Институт на 27 предобед от улични телефони почнали да звънят в централните грацки окръжни децки ясли и училища, че заради интензивното силно слънце да не изнасят децата на открито място. От там продължило разпространяването на информацията.

На 28 април Иван Бедо отговорен ръководител на новините решава да даде информация базираща се на новините взети от ББС, в новините в 21 часа. Повтарянето на новината горекомандващите я забраняват, Бедо го наказват.

Заради забрана на камионите от другите страни, износът на руските стоки се осъществява с помоща на унгарски шофйори на които мършутът е през Киев...Значително се пови шило при тях после разните ракови заболевания и много от тях умират преждевременно. Заради липса на точни данни, само приблизително 4000 жертви визира ВХО.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csernobili_atomerőmű-baleset

Стана ми интересно. Какво ли са предавали по ВВС през тези дни...

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/28/newsid_2500000/2500975.stm

Това е за 28 април 1986.

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/27/default.stm

А това за 27 април 1986

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/27/default.stm

Според тях на 27 няма нищо интересно около Чернобил за споменаване. Материала от 28 април 1986 ми се вижда малко постен. Не видях някакви панически съобщения за ужасяващи последствия.

Стана ми интересно. А откъде ВВС на 27-28 април 1986 могат да знаят за цялата сериозност на ситуацията при наложеното мълчание в СССР. Най много да са знаели, че "нещо много лошо е станало". Иван Бедо най вероятно е наказан, че ползва информация от вражески источник, а не че дава точна и вярна информация за Чернобил.

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Frujin Assen said:

Дорис, някой неща изобщо не ги обсъждам, защото няма смисъл- те са ясни на всички. Например, че е било скривано и че не са били взети мерки.

Наблягам на спорните въпроси!

Не знам дали забеляза, как между двамата учени които цитираш има диаметрално противоположни изказвания. Единия твърди, че напълно спокойно са правели своите изследвания, даже властта им е помагала (организира посещение в СССР), даже някой от ръководителите са се вслушали в съветите им (Джуров).

Този от БНТ от своя страна има силно емоционално изказване което противоречи на първото споменато от теб. Както вече казах- когато някой се обръща към емоции вместо към факти в най добрия случай е със замъглен ум, в най лошия лъже.

Единия твърди, че са започнали изследванията на 3 май, другия обяснява как на 28-29 април са знаели всичко. Обърни се към логиката и хронологията. Манифестацията е на 1 май. Тя може да бъде отменена максимум на 30 април в работно време от 8 до 5. Това е най късната дата в която може въпросния учен да се свърже с управляващите и да ги убеждава да я отменят. Значи за времето от 27 до 29 април те са успели да се организират и да извършат всичката научна работа за да разберат цялата тежест на ситуацията.

Относно Джуров имам съмнения, че това пак са градски легенди и такова нещо не е имало. Значи, според вестника листовки с препоръки какво да се прави са били раздадени на ВСЕКИ войник. А вестник Поглед даже ги препечатал. Нали се сещаш, че това не може да се скрие. Къде ги тези листовки? Къде е този вестник?  Къде ги разказите на десетки хиляди войници?

Нали се сещаш, че има документооборот. Заповеди са били давани, докладвано е било какво е изпълнено и какво не, навярно е имало проверки кой и какво е изпълнил и какво не, наставления кое как да се подобри и прочее и прочее. И това е достигало и до най малките поделения, до всеки един войник! Къде го този цели документооборот? Всичко ли е скрито и унищожено?

Нека отделим фактите (голямо замърсяване, прикриване на случилото се) с градските легенди за радиационния дъжд, бункерите, безопасните храни и евентуално Джуров.

Фактите - това са освен документи, също и  спомени на очевидци. Не може да игнорираш твърденията на учен, основен участник в събитията само защото е проявил емоция.

Ако обърнеш внимание, в двата цитата  става въпрос за два екипа на две места - единият е в катедрата по атомна физика в ФзФ на СУ, другият е във ВМА. Нищо чудно, че отношението на властите към цивилните е било по-меко ,  спокойно са си правели изследвания, но им беше забранено да ги разгласяват. Отначало не са имали проблеми с разгласяването, но с времето все повече започват да ги притискат.

Физиците научават за аварията от вестника на 27 април и още тогава започват измервания по самоинициатива, на 1-2 май отчитат повишена радиация , на 3 май откриват горещи частици.

Военните медици би трябвало да са научили за аварията по други начини и да са правили други измервания .

По късно се прави общ екип, който включва и химици.

На 1 май е първият облак, който достига България. На 9 май идва втори.

"Средните месечни фонови стойности са били превишени, както следва:

-90 до 1400 пъти в Северна България

-340 до 1700 пъти в Южна България

-1300 до 31000 пъти в планинските райони"

http://focalpointbg.com/images/stories/5stanovishte gabi.pdf

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Дорис, усещаш ли как сама се оплиташ в градските легенди? Военните били притискани повече! Обаче Джуров коѝто им е началник спасява войничетата. Много неправдоподобно. Той значи на коляно си записва казаното от Сендов и го разпространява по цялата армия. Обаче подведомствените му учени са мачкани... и той чака на Сендов, а тях мачка...

Имам чувството, че тези ярки емоции са просто опит да се впише в днешната ситуация и за да не му се налага да лъже още по нагло.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 37 минути, Frujin Assen said:

Дорис, усещаш ли как сама се оплиташ в градските легенди? Военните били притискани повече! Обаче Джуров коѝто им е началник спасява войничетата. Много неправдоподобно. Той значи на коляно си записва казаното от Сендов и го разпространява по цялата армия. Обаче подведомствените му учени са мачкани... и той чака на Сендов, а тях мачка...

Имам чувството, че тези ярки емоции са просто опит да се впише в днешната ситуация и за да не му се налага да лъже още по нагло.

Уж си модератор военно дело, а не знаеш, че военните и волнонаемните се подчиняват на заповеди и са длъжни да мълчат за всичко, което е обявено за секретно. Да  издадеш военна тайна е едно от най-тежките провинения.

Цитирам само документи и  свидетелства от първо лице. Какви "градски легенди"? Когато някой свидетел твърди нещо, то той може и да лъже, то това не е "градска легенда". "Градска легенда" или слух, мит е твърдение, което се предава от уста на уста - "чух да казват", "чувал съм че..." този израз обикновено присъства в тях.

Редактирано от Doris
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 20 минути, Doris said:

Уж си модератор военно дело, а не знаеш, че военните и волнонаемните се подчиняват на заповеди и са длъжни да мълчат за всичко, което е обявено за секретно. Да  издадеш военна тайна е едно от най-тежките провинения.

Нищо не разбрах... Това каква връзка има с Чернобил?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 минути, Frujin Assen said:

Нищо не разбрах... Това каква връзка има с Чернобил?

Сериозно ли не виждаш връзка? Сигурно и не знаеш, че военните са по-добре информирани от ВВС за радиационната обстановка. И никоя сериозна държава не чака от ВВС за такава информация.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 20 минути, Doris said:

Сериозно ли не виждаш връзка? Сигурно и не знаеш, че военните са по-добре информирани от ВВС за радиационната обстановка. И никоя сериозна държава не чака от ВВС за такава информация.

Хайде сега да помислим логически. А какво може да знаят военните? Радиацията идва на 1-2 май, първите частици са уловени на 3 май. Хайде военните са знаели какво търсят и са могли да го намерят още на 1 май. А какво са изследвали на 27-28 и 29 май? Освен ако са нямали екип в Чернобил нашите учени не могат да знаят нищо, тъй като замърсяване на българска територия още няма- няма обект за изследване. Единственото което са знаели са плъзналите слухове, откъслечна информация и евентуално каквото са им казали съветските другари.

И значи емоционалния пич от БНТ обяснява, как те на 30 април знаят ВСИЧКО! (интересно откъде, след като нямат екип в Чернобил), но управляващите не ги послушали. Хайде де, ние ядем доматите с колците! Логически погледнато управляващите са знаели същото което и учените- това което са им казали съветските другари. Няма съмнение, че учените по добре са можели да осмислят тази информация.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Frujin Assen said:

Стана ми интересно. Какво ли са предавали по ВВС през тези дни...

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/28/newsid_2500000/2500975.stm

Това е за 28 април 1986.

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/27/default.stm

А това за 27 април 1986

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/27/default.stm

Според тях на 27 няма нищо интересно около Чернобил за споменаване. Материала от 28 април 1986 ми се вижда малко постен. Не видях някакви панически съобщения за ужасяващи последствия.

Стана ми интересно. А откъде ВВС на 27-28 април 1986 могат да знаят за цялата сериозност на ситуацията при наложеното мълчание в СССР. Най много да са знаели, че "нещо много лошо е станало". Иван Бедо най вероятно е наказан, че ползва информация от вражески источник, а не че дава точна и вярна информация за Чернобил.

1986: Soviets admit nuclear accident

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/28/newsid_2500000/2500975.stm

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, scaner said:

Има указания само за командният състав. Лично са ми разказвали офицери, не е градска легенда.

Даже и това е преувеличено. Указания сигурно е имало за висшия команден състав, при това не във всички поделения. Въобще цялата работа е толкова гнусна, че направо си заслужава отделен сериал по въпроса. А тукашните тролчета да направят контрасериал.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, sir said:

Даже и това е преувеличено. Указания сигурно е имало за висшия команден състав, при това не във всички поделения. Въобще цялата работа е толкова гнусна, че направо си заслужава отделен сериал по въпроса. А тукашните тролчета да направят контрасериал.

Гнусния сриал си съществува , но не в студияата на Холивуд, а на брега на Великия , Тихия океан. В едва ли не в най - развитата страна на 20 век - Япония , построен от най - мощната икономика - САЩ. Океанската вода охлажда неконтролируемия процес в Фукушима и се излива радиоактивно замърсена в океана и се разнася от теченията из планетата Земя .

Редактирано от Du6ko
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, Du6ko said:

Аз лично съм ЗА трва  ДА БЪДАТ СЪДЕНИ БИВШИТЕ ВЕЛИЧИЯ ако са допуснали престъпления относно Чернобил !

България днеска Демокрация ли е или Диктатура ?

ЧЛЕНОВЕ ли сме на Нато ? 

Член ли сме на ЕС ? 

Какво пречи на Демократичната , Европейска , Българска власт да отвори документите и да осъди ако има престъпление ?

Не кървави присьди  , хайде условни да са ! Какво пречи ? Ж Желев , Стоянов , Костов , ПЛЕВНАЛИЕВ , Б Борисов , Ц Цач , Цв Цв - все светила на демокрацията защо не са повлигнали въпроса ? 

Съдиха ги , както съдиха и психопатите-убийци Газдов и Горанов и естествено не ги осъдиха.Гарван гарвану око не вади.

Иначе не знам дали по-добро е измислено , но демокрацията определено е кофти работа.

Рекъл някога някой , че може да не съгласен с нещо , но е готов да жертва живата си за това някой малоумник да има право да го каже и видиш ли сумалък ти време след това в името на криворазбран плурализъм и свобода на словото всички ние сме длъжни да търпим дразнещите стомашно-чревни напъни на Ленинградския трол...

Пускал си Душата от време на време , ама то човещинка било , давай да върви.

Редактирано от ДеДо Либен
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 1 час, sir said:

Даже и това е преувеличено. Указания сигурно е имало за висшия команден състав, при това не във всички поделения. Въобще цялата работа е толкова гнусна, че направо си заслужава отделен сериал по въпроса. А тукашните тролчета да направят контрасериал.

Тоест и ти си съгласен, че историята как Добри Джуров е запазил армията е градска легенда?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...