Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

  • Глобален Модератор

AUTOCHTHONO-SHARLATANICA I

 

АРМЕНЦИТЕ [СЪЩО]СА БЪЛГАРИ (ТРАКИ)

(До кога казионни учени и гръцки агенти ще крият от нас тази истина?)

 

Понеже снощи по никое време ми се обадиха по телефона и ме разсъниха, реших, че докато дойде време за (повторно) заспиване, мога да се запозная отблизо и издълбоко с разработките на известния изследовател на българската, т.е. тракийската (или на тракийската, т.е. българската) древност г-н Спароток. В хода на запознаването си стигнах до извода, че неговите разбработки не само го издигат до ранга на един нов Паисий, но и създават коренно различна, оригинална и най-важното – безпогрешна научна методология за осветляване на всички загадки от най-древното минало на българите (т.е траките) или на траките (т.е. българите). Изпадайки в разбираемо състояние на вътрешно пробуждане, аз проумях, че тази нова методология би решила окончателно и двувековните научни спорове около произхода и най-древното минало на арменския народ, като категорично докаже, че арменците са българи (т.е траки) или траки (т.е. българи). Признавам, че идеята за това донякъде се породи и под влияние на един текст на г-н Спароток със заглавие „Траките в Армения“. Аргументите в тази посока, следвайки плътно разработената от г-н Спароток методология, са както исторически, така и лингвистични.

 

I. ИСТОРИЧЕСКИ АРГУМЕНТИ

1. Херодот например изрично споменава, че арменците са изселници от Фригия, а самите фригийци били дошли от Северна Тесалия и били тракийци (сиреч българи).

2. Същото твърди век по-късно и старогръцкият поет Евдокс.

3. Географът Страбон съобщава, че героят Армен бил родом от град Армения в Тесалия.

4. През VII век арменският географ Ананиа Ширакаци в прав текст заявява, че арменците произхождали от Велика Тесалия.

 

ИЗВОД: Тъй като населението на Тесалия в дълбока древност е било тракийско, от това следва, че арменците са траки. Но тъй като траките са и българи (или българите са траки), от това следва, че и арменците са българи.

 

 

II. ЛИНГВИСТИЧНИ АРГУМЕНТИ

Ключът към допълнителната лингвистична аргументация на твърдо доказания вече в т. I факт е името на свети Месроп Мащоц, създал арменската азбука през 405 г.

 

1.а.) Името Мащоц несъмнено е вторичен вариант на оригиналното Бащоц (със замяна на началното М с Б). Бащоц се тълкува без проблем чрез тракийски (т.е. български) или чрез български (т.е. тракийски) – „Бащицата“. На какво е баща/бащица той? Отговорът е пределно ясен – Месроп е баща на арменската азбука. Която обаче не е съвсем арменска, защото от нейните 36 букви Месроп изобретява само 12, а останалите 24 взима от гръцката. Гръцката азбука обаче, както добре знаем от разработките на г-н Спароток, е всъщност тракийска (т.е. българска) или българска (т.е. тракийска). Следователно и арменската азбука е като цяло тракийска (т.е. българска) или българска (т.е. тракийска).

 

1.б.) Второто име Мащоц обаче може да е вариант на името Мостич, добре известния ичиргубоил при българските царе Симеон и Петър. Същевременно това име е засвидетелствано и при траките като Мостис, следователно Мащоц е тракийско (т.е. българско) или българско (т.е. тракийско) име пар екселанс.

 

2.а.) Първото име Месроп е по-трудно, но не и невъзможно за анализиране. Втората частица в него -РОП очевидно е продукт на метатеза на оригиналното -ПОР, което на тракийски (т. е. български) или на български (т.е. тракийски) означава „син“. Сиреч „Син на мес“. Какво обаче означава първата част МЕС? Без съмнение под МЕС се крие името на месите/мезите, тоест на мизите. А мизите, както добре е известно, са едно от севернотракийските (т.е. севернобългарските) или от севернобългарските (т.е. севернотракийските) племена. Накратко, първото име „Месроп/Меспор“ означава „Синът на Мизий“ или „Синът на Мизиеца“.

 

2.б.) Името Месроп може да се разчлени на компонента -ПОР „син“ и на МЕС, което обаче е вторична форма (със замяна на началното М с Б) на БЕС. Тоест Месроп означава „Синът на Бес“, „Синът на бесите“. А бесите са били едно от южнотракийските (т.е. южнобългарските) или  от южнобългарските (т.е. южнотракийските) племена.

 

 

ИЗВОД: Който и от двата варианта да се предпочетем (II.2.а или II.2.б.), резултатът категорично води към тракийския (т.е. българския) или българския (т.е. тракийския) произход на Месроп Мащоц (Беспор Бащоц/Меспор Мостич).

Обаче науката затова е наука, защото може от малкото да извлече много. Беспор Бащоц живее и работи по времето, за когато се смята, че Библията е преведена на езика на бесите (южните трако-българи) под името „Библия Бесика“. Следователно всички улики водят към авторството на Беспор Бащоц на този превод. По този начин той се явява благодетел едновременно за българите/траките и за арменците (т.е. българите/траките). И е крайно време да бъде почитан като общ българо-български (трако-тракийски) светец!

 

 

След всички гореизложени строго научни аргументи мисля, че двувековните неясноти около етногенезиса на арменския народ са напълно изчистени. Напук на старателно укриваната от злокобните антибългарски/антитракийски сили вече 2500 (± 2000) години неудобна истина. И е крайно време да осъзнаем, че и днес съществува онзи велик и древен трако-армено-български народ, разделен от времето и пространството. Но който е крайно време съвместно да започне да почита както хан Арташес, хан Тигран, хан Аршак, хан Търдат, така и царете Аспарухян, Тервелян, Крумян и Калоян.

 

 

ADDENDUM. Горният текст се възприема и осмисля най-добре от читатели, които не са преживели оперативно отстраняване на чувството им за хумор.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 21 часа, Aspandiat said:

тракийци (сиреч българи)

Добре де, нали прабългарите са от Памир. Траките - племена, с даже различна култура, религии и езици помежду си - биват организирани и вляти в единната структура държава от Аспарух. Как тъй всеки трак се определя като българин? По-редно е да се каже, че (част от) траките са в основата на България и българския народ. В смисъл (част от) българите са произлязли от траките, не обратното. И когато говорим за траките, които ги има хилядолетия преди (пра)българите, как така техните разсейки се считат за "българската следа"? Просто отбелязвам очевидното противоречие.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор
Преди 30 минути, vorfax said:

Добре де, нали прабългарите са от Памир. Траките - племена, с даже различна култура, религии и езици помежду си - биват организирани и вляти в единната структура държава от Аспарух. Как тъй всеки трак се определя като българин? По-редно е да се каже, че (част от) траките са в основата на България и българския народ. В смисъл (част от) българите са произлязли от траките, не обратното. И когато говорим за траките, които ги има хилядолетия преди (пра)българите, как така техните разсейки се считат за "българската следа"? Просто отбелязвам очевидното противоречие.

Текстът е пародия на трако-автохтонските шизофрении. Но пък напълно в стила на техните "научни" методи.

Link to comment
Share on other sites

  • Модератор Военно дело

Спандьо, ти си пич! Много добре ти се е получило. Обаче си забравил да споменеш, че арменците тоест траките, тоест българите са построили пирамидите, древните шумери произхождат от тях. Забравил си да споменеш, че древните арменци произлизат от атлантите, а атлантите на свой ред идват от Нибиру. Също си забравил да спомеш за Великата Борба на анунаките от Нибиру с лошите драконианци (рептилите), които сега се опитват да овладеят властта над света. Тяхната първа цел са най големите духовни стожери българите и арменците- които са траки! Също така рептилите (драконианците) се опитват да запушат устата на автора на това откровение, като разказват басни, как уж докато лежал в болницата му написали фалшива епикриза, че страда от тежко душевно заболяване, което разбира се не е вярно и е техен гнусен комплот за да продължат с пъклените си планове по поробването на човечеството.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Амазонките също са българки

Откъде идва името Амазонки.
 
Според мението на някои лингвисти името "амазонка" прозлиза от българския израз "ама че жена", "ама жена", което древните гърци са го изговаряли като "ама зена", "ама-зона"
 
Амазонките се появяват в изображенията от VIII в. пр.н.е. нататък. Първоначално са изобразявани биещи се пешком с къси мечове като мъже, но с рокли подобно на гръцките жени. Около VI в. пр.н.е. са изобразявани на кон, носещи лък или късо копие и щит във формата на полукръг или полумесец. Облечени са с панталони, елеци и леопардови кожи като "варварите" от Тракия (т.е от България) и Скития (Магна България )- области на север от Черно море. Гръцкият поет от пети век Пиндар също така споменава жени-стрелци, яздещи коне, които живеят някъде между Ликия в югоизточна Анатолия, сега в Турция, и река Дунав в северна Тракия (демек дунавска България). Драматургът Есхил също подема историята, пишейки, че идват от езерото Меотида - Азовско море (Патрия Онгондурия) — в Скития , но че са се придвижили до Темискира на река Термодонт - сега река Терме в Северна Турция. Есхил също така ги описва като "мразещи мъжете" и "живеещи без мъже".
 
По-късно през пети век пр.н.е. Херодот, първият историк, пише за времето, когато гърците са се били с амазонките. . Той пише, че гърците печелят голяма победа на река Термодонт и отвеждат на трите си кораба амазонките, конто успяват да пленят живи. Но когато излизат в открито море, амазонките нападат екипажа и го избиват. Херодот пише:
 
"Тогава вятърът и вълнението ги понесли, тъй като след избиването на мъжете амазонките не знаели как да боравят с платната, греблата и кормилото. Най-подир стигнали на брега на Меотийското езеро до едно място, именовано Зъберите, в страната на свободните скити. Там амазонките слезли на сушата, упътили се към вътрешността и плячкосали първата конска черда, на която попаднали; яхнали сетне конете и захванали да ограбват земите на скитите." За самите скити Стефан Византийски пише, че са тракийски (т.е. български) народ.

Древногръцкият историк Диодор Сицилийски разказва за първата известна му на него царица амазонка на име Мирина (Марина). Счита се, че тя е атакувала атлантите и ги е довела до тяхната пълна загуба и поражение. Мирина (Марина) воювала и с матриархалните тъмнокожи племена на горгоните. За името Мирина (Марина) се предполага, че то със славяно-кимерски (демек български произход) произход.

Амазонките владеели езотерични познания, които им били предавани от Върховната Жрица. Те умеели да четат и пишат. Много от амазонките ходили в съседни народи, където обучавали децата (на днешния английски им казват Бейби-ситърс, днешните българки продължават тази традиция) , като предавали и целителни практики на момичетата. Такива мъдри амазонки, които владеели йогийски познания наричали „йогини“. В българските приказки често например се споменава за вълшебната помощ на „Баба Яга“. Техните познания се предавали от поколение на поколение и така пренасяли добро и оказвали помощ на хората.

За амазонките има обилен материал в легендите, обредите и песните на народа ни. В митовете е запазен спомен за помощта, оказана от амазонките на местните жители в чисто женските дейности (предене, тъкане), в култивирането на растения и във военното изкуство.

В епоса „Веда Словена“ народната памет нарича амазонките юди – героични девойки, пазителки на българския род след Атлантида. В епоса е указано 9-годишното им обучение във всички науки на „Небето при Слънцето“. Подчертава се, че те носят петокнижието на 70-те крале; лекуват тежки болести и рани, помагат на жените и родилките; сразяват ламята и враговете на българите.

„Следи от амазонки има навсякъде, където са живели българите“, сподели през 2000 г. акад. Мишши Юхма в Чувашия. В неговите изследвания той разказва за амазонката Тамарислу, която в 530 г.пр.Хр. посякла персийския цар Кир, защото посегнал на царството є и погубил подло сина й. Разказва и за победата на амазонките над татаро-монголите (1223 г.). Монголският пълководец Субедей, след като се спасил с бягство, чрез подкуп узнал кога амазонките провеждат любовни игри, след които забременяват. На 9-ия месец от бременността ги нападнал. Така били унищожени последните общности на амазонки край Волга.

Писмена информация за жените воини край Волга е запазена и в арабските анали. Писателят Ал Бакри например е описал амазонките от Волга, че „препускат на коне и влизат в бой, притежават смелост, храброст.” В географска карта от 1459 г. на Ара-Мауро територията на Волго-Камска България е отбелязана като „Амазония“

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
  • Потребител

Важното е да не се греши! Аспандиат пише „Втората частица в него -РОП очевидно е продукт на метатеза на оригиналното –ПОР“, но терминът се отнася до ро > ор, а не до роп > пор, при това не ни става ясно защо в Уикипедията е наречен още Месроб Машдоц, където е налице РОБ, а не РОП. Практически името е идентично с Бесапара, Босфора и др. !!! Виж и линк - https://www.hy-bg.net/bg/armenski-ezik/pismenost. Второ „Второто име Мащоц обаче може да е вариант на името Мостич“ – същият извод прави Веселин Бешевлиев в „Първобългарските надписи“, факт! Подобен характер откриваме като неточност при Nik1, който като Аспандиат подменя оригинала, за да му е по-удобно при етимологизуването, ама – не е !!! Той пише: „името "амазонка" прозлиза от българския израз "ама че жена", "ама жена", което древните гърци са го изговаряли като "ама зена", "ама-зона"! Е, добре, но защо сменяме „зонка“ със „зена“, тоест – „жена“ вместо да видим, че „зонка“ си е „жонка“ отвсякъде!!! Все някъде в бълг. говори и диалекти тази дума е точно жонка, женка… Та значи – важното е, когато грешим, все пак да не сгрешим!

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

това е майтапчийска тема, имаща за цел да си направи кодош с малоумните тракомански фантазии. Така че не се хаби излишно! :)

 

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Здравейте! Понятието Арменски поп излиза от употреба и остава в историята. :). Става въпрос за Тракийския поп, духовен глава на древната Тракийска църква, но тук, разбира се, трябва да склоним глава  и дадем думата на нейния голям познавач - архео-прото-лингвиста академик Цветан Гайд.  Освен това, веднага следва, че всички византийски императори с такъв произход или поне прозвище "арменец" са траки(българи), тоест, претенциите на Симеон Велики явно са имали съвсем законно основание, а цар Самуил наистина е...арменец, тоест българин(тракиец). Това разбира се, е само началото.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...