Отиди на
Форум "Наука"

СПИН


Recommended Posts

 • Потребител

СПИН

Статия в Сайта: http://www.nauka.bg/index.php?mod=front&am...e&pid=10772

Появата на СПИН (синдром на придобитата имунна недостатъчност) в началото на 1981г. беше огромна изненада за научното общество, дотолкова-доколкото, голяма част от изследователите смятаха, че светът се намира на ръба на пълното елиминиране на инфекциозните заболявания. СПИН, инфекциозно заболяване, което подтиска дейноста на имунната система, се причинява от т.нар. вирус на синдрома на придобитата имунна недостатъчност или HIV (human immunodeficiency virus), част от групата на ретровирусите. Името СПИН е въведено през 1982г. Жертвите на това заболяване, което има летален завършек, умират най-често от различни опорнюстични инфекциозни заболявания, чието развитие е възможно поради силно увредената имунна система.

Появата на това заболяване, беше последвана от множество опити от страна на учените да открият неговия причинител. През 1983г. и 1984г. , двама учени, заедно с екипите си, съобщиха, че са изолирали HIV, вирусът причиняващ СПИН. Единият от тях е френският имунолог Luc Montagnier (1932 - ), работещ във френският институт "Луи Пастьор", а другият е американският имунолог Robert Gallo (1937 - ), работещ в National Caner Institute в Bethesda, Maryland. И двамата излседователи идентифицирали HIV, като причинител на СПИН и установили, че патогенът е ретровирус, което означава, че носителят на генетичната му информация е РНК, вместо ДНК. Откритието било последвано от спор свързан с въпроса за първооткривателя на вируса, но днес Gallo и Montagnier са считани за съоткриватели на HIV.

Във вътреклетъчната среда на клетката гостоприемник, HIV използва ензим, известен като обратна транскриптаза, за да изготви ДНК-копие на генетичната си информация. Единичната верига на ДНК, след това се реплицира в двойно-верижна форма и се вгражда в ДНК на клетката гостоприемник, от където дава инструкции за синтезата на нова вирусна РНК. Вирусната РНК, от своя страна индуцира синтезата на белтъчни капсомери, от които в последствие, заедно с вирусната РНК, се изграждат новите HIV вируси. Огромен брой нови вирусни частици напускат клетката гостоприемник преди тя да загине. HIV уврежда имунната система, като навлиза в лимфоцитите и макрофагите, където се реплицира, след което ги убива и накрая засяга нови клетки.

Учените смятат, че HIV се е появил в подножието на пустинята Сахара (Африка), след което се е разпространил в Европа и САЩ. Поради факта, че при маймуните съществуват вируси, които подтискат имунната система, учените смятат, че тези вируси са мутирали до HIV, в организмите на хора, които са яли такова заразено месо от маймуни и в последствие са се разболели от СПИН. Петнадесет годишно момче с кожни увреждания е първият документиран случай на СПИН. Неуспели да установят причината за смъртта на момчето, докторите замразили отделни негови тъканни проби, след което при по-нататъшни изследвания, се установило, че тъканите са били заразени с HIV. През 60-те години на 20 век, докторите регистрирали множество случаи на болни от СПИН, които починали в резултат на левкимия. След няколко десетилетия, заболеваемостта от СПИН достигнала такива мащаби, че СПИН-ът бил класифициран като отделно специфично заболяване. Епидемиолозите, учени изследващи заболеваемостта, причините и разпространението на заболяванията, насочили вниманието си към СПИН-а. Американският учен James Curran, работещ с Центъра За Контрол и Превенция На Заболяванията (Center for Disease Control and Prevention - CDC), блесна с усилията си насочени към проследяване появата на HIV. Първоначално разпространен в САЩ, сред хомосексуалистите, HIV бързо се разпространява и сред останалото население. Понастоящем новите случаи на заразяване с HIV, значително се повишават в групата на хетеросексуалните, като 20% от заболелите от СПИН са жени. Световно разпространената СПИН епидемия е отнела живота на повече от 6,5 милиона души и е предизвикала заразяване на други 29 милиона. Ново заразяване със СПИН се появява на всеки 15 секунди. HIV не е разпространен равномерно из целия свят; повечето от страдащите от това заболяване хора живеят в развиващите се страни. В Африка същестува най-голям брой на заразени със СПИН, но най-висока е честотата на заразяване в юго-източна Азия и Индийския субконтинент. В САЩ, въпреки, че заболяването е било концентрирано в големите градове, се е разпространило и в по-малките такива, както и в провинциите. Ако, някога СПИН, беше водеща причина за смъртта на хората между 25 и 44 години в САЩ, днес тя заема втора място след нещастните случаи.

HIV се предава посредством телесните течности. Главният начин за предаване на HIV от заразен човек е по полов път, особено при вагинални и анални сношения, както и при орално-генитален контакт. Хора приемащи интравенозни медикаменти и използващи общи медицински игли са изложени на особено голям риск от заразяване с HIV. Съществува около 15-25% вероятност за предаване на HIV от майка на новороденото, преди и след раждането, като този процент значително се повишава, в случай, че новороденото бива кърмено от майката. В редки случаи, в страни като САЩ, където кръвта се изследва за наличие на HIV, заболяването бива предавано при кръвопреливане, или пък при преливане на кръв-съсирващи фактори. Друг фактор свързан с предаването на HIV, е повишения риск от заразяване със СПИН у хора страдали от предавано по полов път заболяване.

Лабораториите използват тест за HIV-1 ( съществува и друг вид HIV, който се нарича HIV-2 ), който се нарича ИЛАЙЗА ( enzyme-linked immunosorbant assay - ELISE ). За първи път разработен от Robert Gallo и неговия изследователски екип, ИЛАЙЗА тестът е базиран на следния факт - въпреки, че заболяването атакува имунната система, специфичен вид B-клетки, започва да образува антитела за борба срещу чуждородния агент ( HIV ) в продължените на седмици или месеци след началото на заразяването. Тестът открива наличието на антитела срещу HIV-1 и взаимодейства с тях, което е съпроводено със спрецифична цветова промяна. Недостатъците на теста са свързани с невъзможноста му да идентифицира: 1) пациенти, които са заразени, но имунната им система все още не е образувала антитела срещу вируса 2) такива, които са заразени с HIV-2. ИЛАЙЗА тестът, може също така да даде фалшив положителен отговор на човек, който страда от друго, различно от СПИН заболяване. На пациенти с полоцителен ИЛАЙЗА тест се прави второ по специфично излседване за да се потвърди наличието на СПИН. Създаден през 1996г. , този тест, открива HIV антигени, белтъци образувани от вируса и може следователно да открие HIV, преди тялото на пациента да е започнало да образува антитела. Бяха създадени, също така, отделни тестове за HIV-1 и HIV-2.

След като HIV навлезе в организма, заболяването преминава през редица различни фази, достигайки до състоянието означавано като СПИН. Ранните фази на заболяването могат да бъдат придружени от симптоми особено характерни за грипа, като например, температура и главоболие. Тези симптоми обикновено продължават от 1 до 3 седмици след заразяването. След това индивидът остава относително "здрав", докато вирусът се реплицира и имунната система образува антитела. Тази фаза продължава обикновено, докато имунната система, все още успява да "възпира" вируса. Развитието на заболяването се съпровожда с намаляване броя на особен вид имунни клетки известни като CD4-T лимфоцити. HIV атакува тези имунни клетки, като се свързва с техните CD4 рецептори. Вирусът атакува също така и макрофагите, клетките представящи антигена на Т-хелперите. Развитието на заболяването може също така да бъде определно, посредством установяване количеството на HIV в кръвта. След няколко месеца или години, развитието на заболяването достига до нов етап, при който се наблюдава намаляване броя на CD4-T клетките и появата на незаплашващи живота симптоми като обща слабост и подуване на лимфните възли. Центърът За Контрол и Превенция на Заболяванията е установил конкретно определение за диагнозата на СПИН в състава на което броят на CD4-Т клетките е по малък от 200 за кубически милилитър кръв.

Въпреки значителния прогрес, който бе постигнат във връзка с лечението на СПИН, лекарство за заболяването все още не е открито. През 1995г. учените създадоха ефикасен коктейл от медикаменти, който подпомага спиране развитието на заобляването. Сред многобройните вещества, коктейлът съдържа zidovudine (AZT), didanosine (ddi) и протеазни инхибитори. AZT и ddi са нуклеозиди, които представляват градивни блокове на ДНК. Ензимът обратна транскриптаза, по погрешка се съединява с лекарствените вещества във вирусната верига, като по този начин спира ДНК-синтезата. Използван сам, AZT работи временно, докато HIV не развие имунитет срещу него. Протеазите са ензими, които са необходими за възпроизвеждането на HIV, когато протеазните инхибитори бъдат въведени в организма те блокират ензимите и по този начин спират репликацията на самия вирус. През 1995г. Федералното Ръководство По Лекарствата ( Federal Drug Administration ) удобри т.нар. saquinaviras, първите протеазни инхибитори, използвани в комбинация с нуклеозидните медикаменти като AZT; това беше последвано от удобряването ( през 1996г. ) употребата на протеазните инхибитори ritonavir и indinavir, самостоятелно или в съчетание с нуклеозиди. Комбинацията от различни медикаменти води до по-голямо увеличаване на антителата и по-силно намаляване броя на HIV, отколкото, който и да е медикамент, използуван самостоятелно. Въпреки подобрението на пациентите използващи подобни медикаментозни коктейли, те не се излекуват напълно от болеста, поради наличието в организма на инактивни вируси. Изследователите са в непрекъснато търсене на евентуални възможни пътища за отстраняването на тези вируси от организма. В борбата срещу СПИН, изследователите, също така правят опити и за създаването на ваксина срещу заболяването. Като допълнение на класическия метод за изготвяне на ваксина от "омаломощени" патогенни агенти, учените се опитват да създадът ваксина от единични вирусни белтъци.

Борбата срещу СПИН включва също така предотвратяване предаването на заболяването. Заразени индивиди могат да предадат инфектирани с HIV макрофаги и Т-лимфоцити посредством телесните си течности. Половите контакти и употребата на наркотици са най-честите начини за предаване на заболяването. Обикновено по време на полов акт, вирусът навлиза във вътрешната среда на организма посредством малки, окрити ранчки. Той също така, може да бъде внесен в организма при използването на общи инфектирани медицински игли. С цел да се намали предаването на HIV сред хората по света, бях осъществени редица публични здравно-образователни и социални програми. Жизнено важно е да се увеличи информираността на хората относно природата на СПИН-а, както и относно условията и поведението, които ги поставят в риск от заразяване или разпространяване на заболяването.

Превел: lubomir_yonchev

Из: "World of Microbiology and Immunology"

:crazy_pilot:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

темата за СПИН е твърде интересна...

все по-често се чуват гласове за това, че връзката между hiv и СПИН е твърде съмнителна.

hiv е ретровирус, но точно ретровирусте преди ерата на СПИН се смятаха за неспособни да причиняват смърт на клетки, та те са вируси, които са ни съпътствали от хиледолетия и сега повечето учени са на мнение, че те съставляват 1-2% от нашия геном т. е. са се интегрирали в нашата ДНК... иизведнъж се появява hiv... изобщо историята около откриването на причинителя на СПИН е твърде интересна и доста засукана- Монтание дава на Гало проба, която открива обратна транскриптаза ( ензим срещащ се при ретровирусите, но не само), той пък взема, че я загубва, после уж сам си направил подобна проба и се обяви за откривател на Спин, но и той вирус не еоткрил , а само ензим, по който съди, че има някакъв вирус, и скорострелно си патентова "откритието" също толкова бързо гиганта ABBOTT купува лицензионни права, за да създадат и първия тест за СПИН- тук става въпрос не просто за пари , а за ужасно много пари- милиарди, та френското правителство и Монтание се усещат на къде отиват работите, та вземат да съдят Гало и успяват до някъде...та така това е една огромна индустрия

пръв изказа съмнения смятания за един от най-добрите познавачи на ретровирусите Peter Duesberg, той казва, че до сега hiv не е изолиран от човешка кръв, а за него се съди по антитела

ето какво казва друг известен учен за това Rasnick:

"50% от африканците нямат отходна система. Питейната им вода е замърсена от животински и човешки екскременти. Те страдат почти постоянно от малария и туберкулоза, които причиняват между другото симптоми като диария и загуба на тегло, които са точно критериите върху които UNAIDS и OMS диагностицират СПИН в Африка. Тези хора имат нужда от питейна вода и от материал прорив комарите (които пренасят паразита, отговорен за маларията), а не от презервативи и от потенциално смъртоносни лекарства, давани насила на бременните жени.

Ние инвестирахме 20 години и 118 млрд. долара в ХИВ. Нямаме нито третиране, нито ваксина и никакъв прогрес. Вместо това имаме хиляди души, станали болни и дори убити от токсичните препарати против СПИН. Но не можем просто да ги лекуваме от болестите, от които страдат, защото ако го направим, биваме заклеймявани като « еретиците на СПИН ». Лекуването на тези хора от болестите, от които страдат би било по-човешко и по-ефикасно от това да ги заставяме насила да взимат токсични препарати и това ще позволи икономизирането на милиарди долари. СПИН е индустрия на мултимилиардери. Има 100.000 учени, специализирани по СПИН в тази страна (USA). Това е индустрия, която е толкова трудна за побеждаване, колкото и индустрията с тютюн. "

изобщо трябва още доста да се изследва

за сега толкова, че имам работа после може още :whistling:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

В интервю дадено през 1997, Монтание говори за изолирането на ХИВ. Той каза : « Ние не пречистихме (изолирахме). Ние видяхме няколко частици, но те нямаха морфологичните характеристики (размера), типични за ретровирусите. Те бяха много различни. Това, което нямахме, и аз винаги съм го признавал, беше доказателството, че това действително е причината за СПИН »

Робърт Гало не направи такива признания. Той все пак смекчи смъртната сентенция, която беше поставил за хората със СПИН. Сега той смята, че е възможно да се живее със СПИН « 30 години докато не умрете от старост », при положение, че водите здравословен начин на живот и избягвате продукти с отрицателно влияние върху имунната система.

През 1994, Гало съобщи спокойно, че главната болест дадена в определението за СПИН при хомосексуални мъже – саркомът на Капоши – не може да се обясни с ХИВ, но, че амилнитратът, дрога, която е била много популярна в хомосексуалните среди « би могъл да е главната причина ». Тази декларация обаче не се появи на първа страница на вестниците.

Гало каза също така, че изследванията на Peter Duesberg върху един модел на СПИН, причинен от наркотиците, би трябвало да бъдат финансирани. Но отпуснатите на Duesberg фондове тотално се изпариха в момента, в който той публично оспори сегашния модел ХИВ/ СПИН.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

По принцип не съм фен на теориите за световните коспирации, но у мен се е затвърдило убеждението, че май точно за това става въпрос в случая.

Имаше наскоро цитирани едни официални проучвания (вече не помня, сигурно на FDA), че годишно в САЩ от 60 до 90 хил. души умират от направилната употреба на лекарства - т.е., в пъти повече, отколкото от СПИН - а да сте чули за някакви финансови програми по разрешаването на този проблем?

Имам и един спомен от живково време, когато нашите вестници масово цитираха един доклад от СЗО, според който, до края на века една трета от населението на Земята ще боледува от СПИН, ако не бъде открита ваксина срещу заболяването - е, векът отдавна си изтече, ваксина все така няма, но "боледуващите" от СПИН са доста по-малко (меко казано). И кому е изгодна тази истерия около СПИН-а? - ами че в наши дни "борбата" срещу СПИН си е цяла индустрия - като се започне от чисто образователни програми и се стигне до гигантските разходи за научни изследвания. Ако някой от многобройните фондове за борба с болестта ме командирова до някоя африканска страна с по 500 USD дневни (отделно хонорарите) и аз по най-сърцераздирателния възможен начин ще обяснявам колко изключително опасна е тази болест и какви са начините да се предпазим от нея.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Фиксерс, странно е че чувам от теб предложение за такъв подход. Как да се насочат усилията към лекуване на болестите развили се в последствие на заразяване с хив? След като нап рактика загубата на ефективност на имунната система ги обезмисля! Трябва да се намери такова лекарство, което да пази имунната система от този вирус, но за сега все още е много трудно, най-вече заради светкавичната мутация и нагаждане на този вирус в зависимост от новите условия създадени от каквито и да било ваксини изпробвани досега.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

аз просто цитирам хора занимаващи се с проблема СПИН ( една част от тях ), не казвам че те са прави, но има доста факти които не могат да се пренебрегват

Warlord, ако те са прави няма да лекуваме хив( Duesberg твърди, че хив е мит, а цял свят знае , че Duesberg е един от най-големите специалисти по ретровируси ) , а даден причинител на съответната нозологична единица

а един ортомиксовирус например- причинителите на грип, мутират в пъти по-бързо и лесно, но не е пречка да има ваксини

друг е въпроса, че една ваксина би изкоренила индустрията спин, просто спин може да бъде изкоренен както едрата шарка например, защото той не е грип та да се разпространява светкавично и да мутира в рамките на месец например ... днес се дават милиарди за изследвания, за анти-спин лекарства, тестове, програми...ще посмее ли някой да спре кранчето, може да звучи гадно, но фармацията си е бизнес, търговия, която понякога стига до абсурди- виокс например беше спрян след години употреба( след няколко смъртни случая ), но съм сигурен , че Мерк добре са си направили сметката, така че в краина сметка след изплащане на съответните обещетения, да излязат на печалба и то огромна

Link to comment
Share on other sites

 • 6 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

Над 33 милн. души на планетата са серопозитнивни или вече са развили СПИН, сочат последните данни на Организацията на ООН за борба със СПИН.

Първи декември е определен за Световен ден за борба срещу СПИН на среща на министрите на здравеопазването през 1988 година в Лондон. До момента 830 са официално регистрираните ХИВ позитивните в България. Новозаразените са 114, като 95 са мъже, а 19 са жени. Увеличава се процентът на разболяващите се мъже.

Основният начин на заразяване - при около 83% от случаите - остава сексуалният. 35% от новозаразените са под 25 години.

Заразените в България са от всички възрастови групи - от 16 до 68 години. Наблюдава се обаче критично понижаване на долната граница - до 16 годишна възраст, предупреждават от Българския младежки червен кръст.

В борбата и превенцията на ХИВ и СПИН Българският младежки червен кръст са включени над 650 консултанти, експерти, здравни специалисти.

Обучени са над 2660 медицински специалисти, социални работници, учители, психолози.

Партньори в кампанията са 40 неправителствени организации, 138 училища, както и Националният център по заразни и паразитни болести.

По повод на Световния ден за борба със СПИН БМЧК организира кампания, която започна дни преди 1 декември. Днес мероприятията в столицата са 3, през целия ден.

Това е болест на глупостта и нравствения упадък.

---

Множество инициативи и прояви има по целия свят по повод Световния ден за борба срещу СПИН, предаде Франс прес. Афроамериканецът Виктор Муни тръгва от Сенегал на самотно пътешествие с лодка през Атлантическия океан, за да привлече вниманието върху болните от СПИН и борбата с тази коварна болест. Довечера 100-те най-красиви жени на планетата, участващи в конкурса Мис Свят в град Саня, в Южен Китай, също ще си припомнят, че днес светът отбелязва Световния ден за борба срещу СПИН. Днешните китайски печатни издания публикуват на първа страница снимка на президента Ху Цзинтао, който се ръкува с жена, носителка на вируса на СПИН. В Индонезия днес започва първата национална кампания за насърчаване на използването на презервативите. В гръцката столица Атина по инициатива на гръцкото министерство на здравеопазването днес имаше поход в памет на жертвите на СПИН и в подкрепа на борбата със заболяването. В Рим тази вечер ще има голям безплатен концерт, посветен на борбата със СПИН. Концерт ще има и в Йоханесбург, в Република Южна Африка. Той ще бъде на стадиона Елис парк и на него ще пеят Ани Ленъкс, Питър Гейбриъл, Джамелия и Лудакрис. Очаква се да присъстват 50 000 зрители. Тази проява е част от кампания за набиране на 20 милиона ранда /два милиона евро/ в борбата срещу СПИН. Кампанията се подкрепя от бившия южноафрикански президент Нелсън Мандела и неговата благотворителна организация "46664", носеща името на затворническия номер на Мандела, когато излежаваше присъда на остров Робен. Тази вечер бившият президент ще се появи на стадиона в Йоханесбург и ще говори пред публиката. В Прага днес се движи трамвай срещу СПИН, който разнася из чешката столица пропагандни материали за превенцията и борбата със заболяването. Подобна инициатива има и в Индия, където влак срещу СПИН ще обиколи най-отдалечените райони на страната. В него пътуват специалисти, които предоставят на индийците съвети как да се предпазят от зараза с вируса на СПИН и как да получат достъп до програмите за превенция и лечение на ХИВ. Индийското министерство на здравеопазването обяви, че от 1 януари догодина около 2000 серопозитивни индийци ще ползват безплатно специални лекарства, предписвани на пациенти, които са резистентни към най-широко разпространените медикаменти при зараза с вируса на СПИН. По данни на ООН, оповестени на 20 ноември, 5700 души умират всеки ден от СПИН. 33,2 милиона души по света живеят с вируса на болестта. От тях 30,8 милиона са възрастни между 15 и 49 години, а 2,5 милиона са деца под 15 години. 15,4 милиона са жените, заразени с вируса на СПИН. В Африка три четвърти от смъртните случаи се дължат на СПИН. Най-много серопозитивни има в Република Южна Африка. Там 5,5 милиона души са носители на ХИВ. В Азия 4,9 милиона души са болни от СПИН. В бившите съветски републики броят на болните от СПИН е нараснал с 150 процента между 2001 г. и 2007 г.

post-471-1196535233_thumb.jpg

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Световно известната група Queen пусна за безплатно теглене новата си песен "Say It's Not True" за деня за борба със СПИН-а. Ето я и нея: http://www.queenonline.com/news/

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Глобален Модератор
Създадоха ваксина срещу СПИН

Ваксината вече е преминала успешно тестовете върху животни

Канадски микробилози обявиха, че са създадли ваксина срещу СПИН. Тя била тествана успешно върху животни. Сега учените чакат разрешение да тестват ваксината и върху хора, предаде CBC News.

Професорът по микробиология Йонг Кан (Yong Kang), занимаващ се с разработки на ваксини от близо 20 г., споделя, че това е голям успех за екипа. Севга изслеодвателите очакват официално разрешение от Управлението по контрол на медикаментите в САЩ за проверка на токсичността на ваксината. След това разрешение за клинични изпитания върху хора в САЩ.

Токсичността ще бъде изпитана върху 40-50 доброволци. Ако и тестовете върху хора са успешни, се очкава ваксината да бъде достъпна за масова употреба в срок до 10 години.

ДАли?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тази ваксина превантивна ли е, или се прилага след като си се заразил? Т.е. трябва ли всички да се ваксинират като за туберкулоза??? И тази ваксина ще излуква ли болните от СПИН?

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

По принцип ваксините се използват за превенция, не че няма и такива които се ползват с лечебна цел. Предполагам, че скоро ще се появи повече информация.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Дано се окаже наистина вярно! Ще е много добре!

Хайде сега срещу рака най-после да измислят лек!!!!!!!!! Да стискаме палци !!!

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Глобален Модератор

Една новина, която потвърждава един биологичен закон (закон- условно казано) - рядкото става модерно. Напоследък се замислям, че всъщност всички биологични закони са застъпени в нащето ежедневие, нашите взаимоотношения, изобщо всичко около нас е свързано с разни такива условни закони.

Т.нар елитни контролери - малка част от HIV-инфектираните лица, които без лечение успяват да поддържат неоткриваеми вирусни нива, имат CD4 лимфоцити, които са резистентни към инфекция с вируса. Тези клетки имат 10 до 100 пъти повишена експресия на протеина p21, а експерименти сочат, че вътреклетъчното ниво на p21 повлиява репликацията на HIV.

CD4 T-лимфоцитите са главната цел, която HIV атакува. Екип от Massachusetts General Hospital докладва, че CD4 клетките на елитните контролери са значително по-трудно податливи на инфекция с HIV-1 спрямо клетките на референтни популации. В клетките на елитните контролери ефективността на обратната транскрипция на вирусна РНК към ДНК и вирусна иРНК от провирусна ДНК е изключително снижена.

Лабораторни експерименти сочат, че неефективната репликация в елитните контролери е свързана с 10- до 20-пъти по-висока експресия на р21. Блокадата на този протеин била свързана с ускоряване на обратната транскрипция и вирусната иРНК транскрипция в CD4 лимфоцитите.

Данните сочат, че регулацията-нагоре на р21 най-вероятно води до относителна резистентност на CD4 клетките на елитните контролери към HIV-1 инфекция. Това позволява на тези индивиди да поддържат неоткриваеми HIV1 нива без терапия. Това не е пълна резистентност и клетките могат да бъдат инфектирани, но тази податливост е значително редуцирана, обясняват изследователите.

Редица центрове докладват, че Т-клетъчните отговори срещу HIV при непрогресорите са изключително силни и ефективни. Това означава, че по-ниската податливост е свързана с възможност за изграждане на ефективен анти-HIV имунен клетъчен и хуморален отговор.

Елитните контролери съставляват 0.3% - 1.0% от всички HIV-инфектирани лица. Техните CD4 стойности са сравними с тези при неинфектираните лица. При около 5% от контролерите се наблюдава прогресия на заболяването, налагаща в крайна сметка антиретровирусна терапия.

Според авторите трябва да се намери начин за манипулиране на протеина, което би позволило да се увеличи резистентността срещу HIV при по-голям брой хора.

цитата е от www.doctorbg.com

Самата новина разбира се е свръх интересна. Аз има предвид обаче, това че дори и за СПИН ще се намерят чисто еволюционни начини за преодоляването му. Т.е. т. нар. елитни контролери в условията на тази болест ще се окажат "модерни"... както се е случвало по подобен начин и при болести като холера, коремен тиф, малария.

Link to comment
Share on other sites

 • 6 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

* 7100 д. се заразяват с ХИВ всеки ден.

* От началото на СПИН пандемията в началото на 80-те години над 60 милиона са били заразени със СПИН, а близо 30 млн. са починали от заболявания, свързани с ХИВ.

* Около 370 000 деца са родени с ХИВ през 2009 г., с което броят на децата под 15 години, живеещи с ХИВ, достигна 2.5 милиона.

* Един от всеки четири смъртни случая от СПИН е предизвикан от туберкулоза - болест, която може да бъде предотвратена и е лечима.

* Разходите за лечение варират от $150 годишно в бедните страни, където има евтини генерични лекарства, до над $ 20 000 в САЩ.

* 34% от хората с ХИВ по света през 2009 г. живееха в 10 държави в Южна Африка.

* С близо 5.6 млн. ХИВ позитивни, Южна Африка остава страната с най-много заразени хора в света. Свазиленд е държавата с най-висок брой възрастни с ХИВ – около 25.9% от населението й през 2009 г.

* 1.8 млн. души бяха заразени с ХИВ в Субсахарска Африка през 2009 г., а 1.3 млн. починаха от болести, свързани със СПИН

* В Азия броят на новозаразените с ХИВ намалява – от 450 000 през 2001 г. до 360 000 през 2009 г. (-20%), но броят на смъртните случаи расте – от 250 000 през 2001 г. до 300 000 през 2009 г. В Индия, Непал и Тайланд броят на новозаразените спадна с над 25% през отчетния период.

* В Централна и Латинска Америка новозаразените през 2009 г. бяха 92 000.

* В Северна Америка и Западна и Централна Европа през 2009 г. бяха регистрирани 101 000 нови случая на ХИВ.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

fixxxers, ако се интересуваш от елитни контролери, горещо препоръчвам тази публикация: авторите сравняват вариацията в целия геном ("GWAS") при елитни контролери и хора, които рзвиват СПИН и се оказва, че единствената вариация която е статистически различна между двете групи е коцнентрирана около HLA-Class I и по-специално, HLA-B, най-полиморфния ген в човешкия геном! После авторите правят нещо много хитро и свеждат цялата тази вариация до четири разлики в аминокислените на алелите на HLA-B, които определят 20% от това дали си елитен контрлер или не. Много хитро!

http://www.sciencemag.org/content/330/6010/1551.short

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Дам, естествен отбор в действие. Пък после някои ми развиват теории за статичните видове. :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Една новина, която потвърждава един биологичен закон (закон- условно казано) - рядкото става модерно. Напоследък се замислям, че всъщност всички биологични закони са застъпени в нащето ежедневие, нашите взаимоотношения, изобщо всичко около нас е свързано с разни такива условни закони.

цитата е от www.doctorbg.com

Самата новина разбира се е свръх интересна. Аз има предвид обаче, това че дори и за СПИН ще се намерят чисто еволюционни начини за преодоляването му. Т.е. т. нар. елитни контролери в условията на тази болест ще се окажат "модерни"... както се е случвало по подобен начин и при болести като холера, коремен тиф, малария.

то това не е баш новина, а е известно много отдавна ...

даже е един от основните аргументи в спора дали ХИВ е създаден изкуствено ...

защото най-лесното обяснение за тези честоти е, че вече е имало епидемия на ХИВ-подобен иврус в миналото при някои от нашите предшественици примати или прачовеци ...

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • 6 месеца по късно...
 • Потребител

Откриха химикал, унищожаващ HIV

Новооткритата молекула успява да достигне до РНК ядрото на вируса

от iNews.bg | 26.11.2011 | 11:14 4

Мощно ново средство за превенция от HIV – вирусът, който предизвиква СПИН, - може скоро да обогати арсенала ни срещу коварната инфекция. Изследователи от Университета в Тексас и Института Scripps са открили нова молекула, която разгражда протеиновата обвивка на вируса, съобщaва MedicalXpress.com.

Способността на синтетичното съединение PD 404,182 да раздробява протеиновата защита на вируса води до излагането на скритата вътре РНК на неблагоприятните външни условия. Тъй като самата РНК е доста нестабилна, тя се разпада много бързо, което практически унищожава вируса, преди той да успее да инжектира своя генетичен материал в човешките клетки.

Това, което е по-важно в случая, е, че новооткритият химикал изглежда успява да реагира не само с протеиновата му обвивка, но и с нещо, което е вътре в самия вирус. Това означава, че промяната в протеиновата структура на обвивката няма да подобри устойчивостта на HIV към лекарството. Тази способност за мутация прави вируса пословично труден за унищожаване.

Макар че не е търсеното лекарство срещу HIV, PD 404,182 демонстрира значителен потенциал като защитно средство срещу заразяване. То може да се използва под формата на повърхностен гел, който да бъде прилаган във вагиналния канал, обяснява ръководителката на проекта Жилей Чен. Там то ще служи като бариера, която почти веднага ще унищожава вирусите, преди те да инфектират клетките на лигавицата.

Любопитен факт е, че приложението на новия химикал е било открито случайно, докато Чен и нейните колеги търсели нови лекарства срещу вируса на хепатит C.

Редактирано от loop
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

тоз химикал е за превенция (при това с доста ограничено "поле" на действие), не за лечение, както знаете има и други превантивни мерки срещу ХИВ....

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами, да се надяваме, че най-сетне са открили адекватното лечение или в най-скоро бъдеще ще го открият!

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

И какво трябва да направи държавата? Да построи завод за новото лекарство? Мисля си, че ако това лекарсво действа наистина ( в което много се съмнявам) ще се намери не една и две фирми и то от най- големите във фармацевтичния бизнес, които биха преговаряли. Вече какви условия ще има преговарящия си е негова работа.

То ние българите сме открили и лекарство срещу рак ( какъв точно незнам- сигурно лекува всички видове), че и лекарсво с/щу спин и то още през 1995г. и то толкова добро... е сега този човечец разработвал още по- съвършено лекарство. Изобщо манипулираме си обществото и това е. По- скоро тоя човек и заобикалящите го иска да усвои, по- скоро да бъдат отпуснати някакви пари. Що господа журналистите не са питали за становището на институциите до които е писал този човек? Изобщо пълна пародия! Ама като четете коментарите под статията виждате как се настройва обществото.

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И така да е, на БАН пари не са й излишни :) И ти си прав, но най-лошото е, че държавата по принцип нехае за много неща, вкл. и в здравеопазването (напр. онкоболните - говоря и от личен опит), а че всичко се спекулира и се прави за пари, това го има откакто свят светува :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Просто не може да се наливат пари в спукано гърне! Трябват реформи. Отдавна не сме в социализма, а се работи още по този начин. Ама това е друга тема.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...