Отиди на
Форум "Наука"

Всеки, който има въпрос, да пише тук!


Beki

Recommended Posts

 • Потребител

Квантови числа:

1. Главно – n : Това число определя енергията на електрона и неговото разстояние до ядрото. Колкото е по-голямо “n” толкова по-далече е електрона от ядрото и толкова по-голяма е неговата енергия. (пр. при n=1 r = 0,0053 нанометра);

2. 2.Орбитално – което е свързано с малката полуос на елипсата. Бележи се с “L” и е подчинено на “n” (‘l’ e [0..n-1) Също така се бележи и с букви – s, p, d, f, .. (пр. n=1, L=0 = 1s;). “L” –определя енергията на електрона в дадения подслой, броя на слоевете и формата на електронния облак;

3. Магнитното – m; То е подчинено на второто (L) и приема ст-ти от [-L..0..+L]. Бележи се с “mL” и определя ориентацията на електр. облак по отношение на ядрото

4. Спиново s или mS : и приема ст-ти {-½ ,+½ }.

Най-общо казано, гл. квантово число показва енергията, орбиталното вида орбитала (също и енергията в подслоя), магнитното броя и ориентацията на ел. облаци, спиновото посоката на "въртене' на електрона.

Една с-ма се намира в устойчиво равновесие, когато притежава минимална енергия. Това правило се спазва и при запълване на ел. слоеве на атомните орбитали. С увеличаване на броя на положителните товари с единица всеки новоприбавен електрон заема орбиталата с най-ниска енергия, т.е. първо се запълват s, после p, после d орбиталите и т.н. При много-електронните атоми се наблюдава известна аномалия при запълването на атомните орбитали. Причината за това е че по-вътрешните ел. слоеве намаляват силата на привличане м/у ядрото и най-външния електрон. Този ефект се нарича “екраниращ” и поради него в някой случаи s-орбиталите на някои по-външни ел.слоеве имат по-ниска енергия отколкото d-орбиталите на по-вътрешния слой (правилото на Клечковски).

Всички електрони които имат едно и също главно квантово число се намират в един и също ел. слой. Ел. слой се състои от подслоеве или енергетични нива. Всички електрони в даден подслой имат еднакви “n” и “L”. От своя страна подслоевете са съставени от атомни орбитали. Електроните намиращи се на дадена орбитала имат еднакви “n”, “l”, “mL”. Те се различават само по спиновото квантово число, защото съгласно принципа на Паули в един атом НЕ може да има два електрона на които и четирите квантови числа да са еднакви.

Електронната структура на елементите се изразява с помощта на електронните формули – n, L (с буква), брой на електроните в подслоя – (пр. Z=11Na = 1s22s22p63s1)

Структурата на атомните орбитали се изразява с помощта на кантови клетки (абе ония квадратчета със стрелкички)

Правило на Хунд – според него орбиталите с еднаква енергия и по-точно изродените орбитали се запълват така че сумата от “mS”-им да бъде максимална т.е.при запълването на подслоевете не може да има атомна орбитала с два атома ако на същият подслой някоя ятомна орбитала е празна.

Свойствата на химичните елементи (ХЕ) и тяхните съединения се намират в периодична зависимост от заряда на атома на елемента. В таблицата на химичните елементи на Менделеев във всеки нов период започва изграждането на нов електронен слой. Максималния брой електрони за всеки ел. слой се определя от израза “2.n2” където n е главното квантово число, което всъщност показва и номерът на слоя. Например в 1-ви период са елементите H и He. От израза следва че максималния брой електрони на елементите от този период е 2.12 = 2. И наистина в този период няма елементи с повече от два електрона. Чрез проверка се вижда че и в другите периоди важи същото правило. С увеличаване на поредния номер на елементите се увеличават и броя на техните електрони. 1 – 3 период. Атомните орбитали на елементите до края на 3-тия период за запълват нормално т.е. всеки следващ електрон заема първата свободна орбиталата с най-малка енергия. Последния елемент на 3-тия период е аргона с електронна формула 1s22s22p63s23p6. Следващият елемент е K калия, и би трябвало при него да започне запълването на 3d орбиталите, но тъй като броят на електроните е вече голям, започва да се проявява екраниращото им действие и оттук 4s орбиталите се явяват с по-малка енергия от 3d. Затова започва изграждането на четвъртия квантов слой.

Химичните елементи могат да бъдат класифицирана по няколко начина.

1) Химичните елементи биват s, p, d и f елементи

= s и p-ел. са тези при които се запълват s и p орбиталите на последния електронен слой. Тези електрони се наричат валентни, защото с тях химичните елементи участват в химични реакции. Промяната на техния брой води до съществено изменение на свойствата на елементите.

= d-ел. са тези при които електроните се подреждат в d-орбитата на предпоследния електронен слой. Валентните електрони се намират както в последния така и в предпоследния ел. слой, поради което тези елементи имат променлива валентност. Поради тази си разлика в строежа на електронната обвивка d-елементите имат сходни св-ва – те всички са метали.

= f-ел. (лантаноиди и актиноиди) при тях се запълват f-орбиталите на 3-тия им ел.слой отвън-навътре. В химични реакции участват само с електрони от най-външния си ел.слой. който е от два s-електрона. Поради това f-ел. имат много сходни физични и химични св-ва.

2) ХЕ могат също да се разделят на няколко класа, различаващи се незначително от предната класификация.

= Група на инертните газове – Те притежават в най-външния си ел.слой 8 електрона (с изключение на хелия –2) с обща кофигурация (n.s2 n.p6). Тази конфигурация се смята за особено устойчива и поради това тези елементи притежават малка химична активност (голяма хим. инертност)

= Типични елементи – те са 44 на брой с конфигурация от (n.s1) до (n.s2 n.p5) и чрез отдаване или приемане на електрони се стремят да получат електронна конфигурация на най-близкия инертен газ.

= Преходни елементи – това са същите елементи като d-ел. от предишната класификация.

= Вътрешно-ядрени преходни елементи – същите като f-ел. от предишната класификация.

Правилото на Клечковски (емпирично) , се отнася до запълването на електронните на слоеве и гласи, че електорните заемат първо атомните орбитали с най-малка енергия. Орбиталите се запълват във възходящ ред според n+l.

Реда на запълване е 1s,2s,2p,3s,3p,4s,3d,4p,5s,4d и т.н. Като съответно (брой на електроните):

s=2 eлектрона максимум = 1 eл. двойка

p=6 eлектрона максимум = 3 eл. двойки

d=10 eлектрона максимум = 5 ел. двойки

f=14 eлектрона максимум = 7 ел. двойки

леле човек ужасно благодаря за отделеното време....

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 762
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
леле човек ужасно благодаря за отделеното време....

Ами да не мислиш, че съм го писал сега ;). Само го редактирах, като изхвърлих ненужните работи и погледнах в едни книги (че вече съм позабравил доста работи), да не вземе нещо да се е променило (предимно терминология) от моето време ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

На мен ми трябва някакъв филм в които се показва как се добива мед! В саита на Асерел-медет има такав но немога да го сваля ... Ако някои знае подобен или може да го свали даите линк ,моля ^^

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
На мен ми трябва някакъв филм в които се показва как се добива мед! В саита на Асерел-медет има такав но немога да го сваля ... Ако някои знае подобен или може да го свали даите линк ,моля ^^
наистина каквото и да е само за медта !
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

C2H2->C6H6->C6H5NO2->C6H5NH2

и от C6H6->C6H5CL->C6H5CH3->C6H5COOH

ot C6H5CL da se polychi sushto ->C6H5OH

Моля някой ако може да ми помогне с този преход! Ще ми трябва за утре много ви се моля. Благодаря ви предварително. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

пст има ли някой? :post-70473-1124971712: ох спешно ми трябват методите на титруване в комплексообразователния обемен анализ ама всичко за тях :!!!: Благодаря предварително!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител
C2H2->C6H6->C6H5NO2->C6H5NH2

и от C6H6->C6H5CL->C6H5CH3->C6H5COOH

ot C6H5CL da se polychi sushto ->C6H5OH

Моля някой ако може да ми помогне с този преход! Ще ми трябва за утре много ви се моля. Благодаря ви предварително. :bigwink:

Хммм...много назад се върнах с тоя преход...в дебрите на органичната химия...а така с това бензеново ядро като формула ми е още по-трудно...

3C2H2 ---> C6H6 (тримеризация на бензен с катализатор температура)

C6H6 + HNO3 ---> C6H5NO2 + H2O

C6H5NO2 + 3H2 ---> C6H5NH2 + 2H2O

C6H6+ Cl2 ---> C6H5Cl

C6H5CL--->C6H5CH3 ей този преход ми се губи!!! Никакъв спомен нямам!

C6H5CH3+О2 ---> C6H5COOH + H2

C6H5Cl + NaOH ---> C6H5OH + NaCl

С това мога да помогна :book: трябва много да чета за да реша онова уравнение,досега винаги съм имала проблем с СН уравненията...

Еее да бях погледнала датата преди да се хвърля да решавам уравнения :doh:

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

Някой синтезирал ли е безводен хидразин и трябва ли ми херметичен костюм и бутилки кислород или обикновен противогаз с 3 филтъра за бойни отр в-ва ще свърши работа , благодаря !

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител
Някой синтезирал ли е безводен хидразин и трябва ли ми херметичен костюм и бутилки кислород или обикновен противогаз с 3 филтъра за бойни отр в-ва ще свърши работа , благодаря !

КОСТЮМ !!!!!!

Това пък нещо за какво ти е ?

Попадне ли на кожата ще ти се иска да не си жив.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

здравейте аз се занимавам с търсене на метеорити,много ми е нужен тест за наличие на никел -в България не продават такъв и ще ви бъда много благодарен ако някой ми даде полезен съвет

също така ме интересува със каква киселина мога да стопя черните метали в една стопилка и да останат само цветни

благодаря ви

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

Имам домашна по Химия,на която ще се пишат оценки,а съм много зле,та може ли някой да я провери?

Дадените задачи преход се води уж :lightbulb:

1)FeS+ ? -> FeCl2

2)H2S+ ? -> CuS

3)S+ ? -> FeS

4)S+ ? -> H2S

5)S+ ? -> Na2S

6)H2S+ ? -> Na2S

7)S+ ? -> SO2

8)SO2+ ? -> SO3

9)SO2+ ? -> H2SO3

10) SO3+ ? -> H2SO4

11) H2SO4+ ? -> K2SO4

Моето решение

1)FeS+2HCl -> FeCl2 + H2S

2)H2S+CuO-> CuS+H2O

3)S+Fe->FeS

4)S+H2->H2S

5)S+2Na->Na2S

6)H2S+2Na->Na2S+H2

7)S+O2->SO2

8)2SO2+O2->2SO3

9)SO2+H2O-> H2SO3

10)SO3+H2O->H2SO4

11)H2SO4+2KOH->K2SO4+2H2O

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител
Някой от вас дали може да ми каже как да различа никела от желязото.след като и двата метала са магнитни

nikel zalepem na magnit nikoga nqma da vidish.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Имам домашна по Химия,на която ще се пишат оценки,а съм много зле,та може ли някой да я провери?

Дадените задачи преход се води уж :lightbulb:

1)FeS+ ? -> FeCl2

2)H2S+ ? -> CuS

3)S+ ? -> FeS

4)S+ ? -> H2S

5)S+ ? -> Na2S

6)H2S+ ? -> Na2S

7)S+ ? -> SO2

8)SO2+ ? -> SO3

9)SO2+ ? -> H2SO3

10) SO3+ ? -> H2SO4

11) H2SO4+ ? -> K2SO4

Моето решение

1)FeS+2HCl -> FeCl2 + H2S

2)H2S+CuO-> CuS+H2O

3)S+Fe->FeS

4)S+H2->H2S

5)S+2Na->Na2S

6)H2S+2Na->Na2S+H2

7)S+O2->SO2

8)2SO2+O2->2SO3

9)SO2+H2O-> H2SO3

10)SO3+H2O->H2SO4

11)H2SO4+2KOH->K2SO4+2H2O

Na pruv pogled mi se vijda vqrno :) ne sum se zadulbochawal vuv proverkata.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Моля ви искренно за помощ!!! ;(

Трябват ми изомерите на C8H18. Търсих в гугъл, но не открих нищо... Само в Уикипедия бяха написани с думи, но не мога да ги начертая всички, както са начертани тук Някой моля да помогне!!! ;( Трябват ми до 11 часа днес!

Моля ви!!!! ;(

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Моля ви искренно за помощ!!! ;(

Трябват ми изомерите на C8H18. Търсих в гугъл, но не открих нищо... Само в Уикипедия бяха написани с думи, но не мога да ги начертая всички, както са начертани тук Някой моля да помогне!!! ;( Трябват ми до 11 часа днес!

Моля ви!!!! ;(

Просто не знаеш как да търсиш!

Не съм химик и не разбирам за какво иде реч.

Дано да е това!

A часът е 09:40... Дано да го пускам навреме...

post-471-1255588407_thumb.jpg

post-471-1255588436_thumb.jpg

post-471-1255588454_thumb.png

post-471-1255588468_thumb.jpg

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да кажеш - това ли ти трябва?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не... тези са само за октана, аз това го знам, но работата мисля че потръгна, вече стигнах до 2,2 диметилхексан и си го начертах предполага,м правилно .Дан ода нямам затруднения, но все пак ми трябват нещо подбно:

CH3-CH2-CH-CH2-CH3

- |

- CH3

Ако намери някой нещо, нека го пусне, все още работя по въпроса...

ПП:Благодаря ти много за бързото тозоваване!!! :!!!:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не мога да го напиша правилно, съжалявам... CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 ХЕПТАН CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 ОКТАН и за да станат 18 изомера на октана, трябва да има разклонения. Точно те ми трябват за да си проверя досега дали ми е вярно... Ето сега съм на 2,3 диметил хексан и напредвам.. Дано успея скоро, и всеп ак благодаря отново! :)

Успях! мисля че е без грешка! Вижте творението ми.... 1107669X.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

О, това трябва майка ми да го види. Тя е биохимик.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители
Някой би ли помогнал с това уравнение: :post-20645-1121105496:

Ba(No3)2 + Al2 (SO4)3 = ?

Трябва да се получи алуминиев нитрат и бариев сулфат: Al(NO3)3 и BaSO4. Следователно уравнението може да се изравни така:

3Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 = 2Al(NO3)3 + 3BaSO4

По другото уравнение, чието решение искате на друго място във форума, мисля, че от две молекули азотна киселина и една бариев окис се получават бариев динитрат и вода по една молекула (надявам се, че знаете поне как да изпишете формулите на тези съединения).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте.Моля Ви за малко помощ по химия,че съм го закъсала,а следващите уравнения ми трябват. :post-20645-1121105496:

1.Някой може ли да ми каже как става окислително редукционния процес при 2NO+O2 = 2No2 ? (по колко е- се отдават и приемат)

2.Ако можете да ми помогнете и с пълно и съкратено йонно уравнение на тези примери:

4NO2+2H2O+O2=4HNO3

2HNO3+BaO=Ba (No3)2+H2O

Ba(No3)2+Al2(So4)3= 3BaSo4+2Al(No3)3

Благодаря предварително.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...