Отиди на
Форум "Наука"

Да поговорим за Хунската теза в съвременните и измерения


Recommended Posts

 • Потребители

Без да навлизам засега в подробности и аргументации от друг характер , ще посоча очевидната за мен слабост на тезата- от историческа гледна точка. Хуните са разбити в битката при Недао, където част от бившите съюзени/подчинени народи ..побеждават носителите на етнонима и създателите на хунския съюз. Милитаристичният съюз се е разпадал на части -едната е "германската", другата - хуните, и подчинените им алани. Йордан обяснава добре как са разселени остатъците от хунския съюз:Остготите се заселват в Панония; Аланите - в Долна Мизия;.... Хуните на Дингизих - в Малка Скития; Роднините на Дингизих земат земи и селища в Мизия (Улпия Ескус близо до Плевен) и Дакия, а остатъците от Хуните се запътват към Романия (Византия).. Съдбата на хуните е написана: Аланът с чин военен магистър Аспар (най-вероятно с подчени нему алански федерати) убива Дингизих и разстройва общостта на хуните..Нас обаче ни се ни се внушава (най- вече от фиксирания хунозащитник и модерен тюрколог проф. И.Добрев) че видите ли, страшните прабългари ей така са се "родили" от пребитите и изчезнали от историческата сцена хуни..Всъщност г-н професорът си позволява да си поизмисля истории като пише че аланите и българите (.т.е хуните) на Дингизих са отишли няколко хиляди километра по на-изток от описаното от Приск и Йордан- т.е в степите на Аралско Море, за да се появат после пак там (или в Прикаспието) като утигри и кутригури (оногондури)..Разбира се професорът е натрупал солидна кариера покрай тези истории (и историите и конструкциите сътворени от Баскаков), чието развенчаване би могло да го съсипе морално и човешки.. Но предлагам да коментираме тези факти за хуните..Смятате ли че Българите се възраждат (х-м, х-м за отрицателно време) от претрепаните хуни..?Щеше ли Енодий да напише че готите и българите са се "дивили един на друг, щом са се видяли и застанали един срещу друг"...Ако българите са били "онези хуни", то готите би трябвало да ги познават (защото 80 години са им "сърбали попарата"), не мислите ли..

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 126
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребители
Без да навлизам засега в подробности и аргументации от друг характер , ще посоча очевидната за мен слабост на тезата- от историческа гледна точка. Хуните са разбити в битката при Недао, където част от бившите съюзени/подчинени народи ..побеждават носителите на етнонима и създателите на хунския съюз. Милитаристичният съюз се е разпадал на части -едната е "германската", другата - хуните, и подчинените им алани. Йордан обяснава добре как са разселени остатъците от хунския съюз:Остготите се заселват в Панония; Аланите - в Долна Мизия;.... Хуните на Дингизих - в Малка Скития; Роднините на Дингизих земат земи и селища в Мизия (Улпия Ескус близо до Плевен) и Дакия, а остатъците от Хуните се запътват към Романия (Византия).. Съдбата на хуните е написана: Аланът с чин военен магистър Аспар (най-вероятно с подчени нему алански федерати) убива Дингизих и разстройва общостта на хуните..Нас обаче ни се ни се внушава (най- вече от фиксирания хунозащитник и модерен тюрколог проф. И.Добрев че видите ли страшните прабългари ей така са се родили от пребитите и изчезнали от историческата сцена хуни..Всъщност г-н професорът си позволява да си поизмисля истории като пише че аланите и българите (.т.е хуните) на Дингизих са отишли няколко хиляди километра по на-изток от описаното от Приск и Йордан- т.е в степите на Аралско Море, за да се появат после пак там (или в Прикаспието) като утигри и кутригури (оногондури)..Разбира се професорът е натрупал солидна кариера покрай тези истории (и историите и конструкциите сътворени от Баскаков; чието развенчаване; би могло да го съсипе морално и човешки.. Но предлагам да коментираме тези факти за хуните..Смятате ли че Българите се възраждат (х-м, х-м за отрицателно време) от претрепаните хуни..?Щеше ли Енодий да напише че готите и българите са се "дивили един на друг, щом са се видяли и застанали един срещу друг"...Ако българите са били "онези хуни", то готите би трябвало да ги познават (защото 80 години са им сърбали попарата), не мислите ли..

Преди да се появи Nik1, 2 и 3 подобни теми тук пускаше медицинският д-р Живко Войников. С това не искам да кажа, че ник 1 е д-р Живко. Свят широк - хора всякакви.

Защо темата е безсмислица?

1. Защото никой не се интересува от книгите и теориите на тюрколога Иван Добрев. По същата логика бихме могли да обсъждаме теорията на Мирча Кришан за краставицата. И Ви уверявам, че практическата полза би била по-голяма.

2.Така наречената "хунска теза" е дълбоко неизвестна дори и за т. нар. специалисти и начина на излагане на темата блестящо демонстрира това.

3. Дали "развенчаването" на някаква безсмислица би могла да съсипе "морално и човешки" или не някакъв непознат за 99,99999% от българите тюрколог, чиито писания са дълбоко неизвестни за 99,99999% от българите, във връзка с някаква причудлива и неизвестна хипотеза...........?! Извинете, но ланският сняг е много по-интересна тема, поне за мен, отколкото тази глуповата "интрига"!

4. Да обсъждаш и коментираш безсмислици е неблагодарно и също така безсмислено занятие.

Поздрави

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Без лични нападки, писна ми да трия вече!

След като по принцип съществува хунска теория, няма проблем да има една тема и за нея (както има вече и за автохтонната, но само една ;) ), ако смятате, че имате нещо съществено за обсъждане по тази теория, хубаво за сега ще остане, но ако смятате да продължавате в същия дух, ще бъде затворена.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Все пак не забравяй че не бива да даваш квалификации за това дали една тема е безсмислена или не................................. мнението ти в слуая е дълбоко погрешно ; проф Ив. Добрев не е неизвестен човек, а е един от водещите тюрколози в България, човек с линвистично образование- и като такъв е с тежест в тюркологията , с публикации в международни издания, и е човек имащ претенциите да е прабългарист.. ..Ти доколкото си смомням ронеше едни големи сълзи че тюрската теза е оборена от не-лингвисти?

Хунската, хуно-тюркската, алатайската теза, никога не е преставала да излиза от енциклопедиите, откакто имаме история, написана от Златарски.. Елементарните знания по история насочват тюркстата теза към хуните (дори и да се абстахираме от написаното от Ив. Добрев - което обекстиивно не можем да направим), защото тюрките се появяват в източна Европа в края на шести век, когато българите са известни, а единствените други тюрки (тюркски инфилтрации в Европа) се смята че са хунските?

1. Пиша само под никовете "ник" или "ник1". Регистрирам се и пиша във форумите с втория, само когато:1) съм се регистирал вече с първия, но съм забравил паролата си за него и той е станал неизползваем, 2) или ако съм "баннат" с него или 3) ако вече е зает от друг потребител.

2. Темата не е за проф. Добрев, а за хуно-тюрската теза..

Хунската теза - в линвистичен и общ план:

1) според Баскаков, един от основоположниците на съвремената тюркология в страните от бившия СССР:

http://www.philology.ru/linguistics4/baskakov-52.htm

"К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

А. ЗАПАДНОХУННСКАЯ ВЕТВЬ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Западнохуннская ветвь тюркских народов исторически сложилась из тюркских племен, продвинувшихся на запад с древнейших времен и входивших последовательно в западнохуннский, а отчасти для некоторых племен и союзов исторически в более позднее время и в западно-тукюйский племенные союзы, из которых образовались крупные родо-племенные объединения и языки: 1) булгары и булгарская группа языков,. 2} огузы и огузская группа языков, 3) кыпчаки и кыпчакская группа языков, 4) карлуки и карлукская группа языков. Характерными особенностями тюркских языков западнохуннской ветви, отличающими эти языки от языков восточнохуннской ветви, являются:

В фонетической структуре: а) замещение древних з, д, т > либо древним р либо й, например, ура, айак, "нога" вместо адак, азак, атах и пр.; б) большая степень дифференциации глухих и звонких согласных: б - п, к - г, с - з, д - т; в) наличие дифференцированных согласных фонем х, в, h и пр.

Различия в основном словарном фонде и в словарном составе и, в частности, наличие значительного количества заимствованной лексики из языков арабского и иранских и относительно меньшее количество заимствований из монгольского языка.

В грамматическом строе: а) более развитая структура сложного предложения и наличие большего количества союзов и в том числе заимствованных из других языков; б) меньшее количество стяженных сочетаний: слов, выступающих в качестве сочетаний имен и глагольных форм, и т. п. Перечисленные здесь основные признаки отличают все тюркские языки западнохуннской ветви от тюркских языков восточнохуннской ветви.

I. Булгарская группа языков

Булгарская группа языков, к которой относятся: древние языки - булгарский, хазарский и современный чувашский язык, - образовалась в среде древнейшего населения Поволжья болгар или булгар (VI-XIV вв.), а также более поздних по времени дунайских булгар и хазар, непосредственных преемников племен, входивших в состав западных хунну, современными потомками которых являются сохранившие древний строй языка чуваши.

Характерными признаками языков булгарской группы и в частности чувашского языка, по которым он отличается от языков других групп, входящих в западную ветвь, являются:

В фонетической структуре: а) наличие особой системы вокализма, состоящего из трех широких и шести узких фонем; б) замещение некоторых гласных в начале слов языков других групп дифтонгами и дифтонгоидными сочетаниями, например: йерт- "водить" (вм. ерт-), йěкев "подпилок" (вм. егеу), йěр "след" (вм. из), вут "огонь" (вм. от), вырăн "место" (вм. орын) и пр.; в) явление ротацизма, т. е. замещения чередующихся согласных с/з ~ т/д ~ й в других языках согласным р - например, в конце слов з/с > р: зăвар (вм. агыз || авыз) "рот", пар (вм. буз) "лед", хěр (вм. кыз), кěр (вм. кяз) "осень" и пр. - и в середине слов, например, ура (вм. адак, азак, айак и пр.) "нога" и т. д.; г) явление ламбдаизма, т. е. замещения согласного ш ~ с других языков согласным л, например, хěл (вм. кыш ~ кыс) "зима", тěлěк (вм. тяш ~ тяc) "сон", алак (вм. ишик, есик) "двери" и пр.

В основном словарном фонде: а) наличие в лексике значительного слоя слов, характеризующих только данную группу и отсутствующих в других тюркских языках, ср., например: зăмса "нос", зурăм, казăн "спина", арăм "женщина", затма "сковорода", курка "ковш", зезе "нога", тулă "пшеница", мăйăр "орех" и др., а также значительного слоя слов, общего по происхождению со славянскими словами, и лексики, общей по происхождению с угро-финскими языками.

В грамматическом строе: своеобразие морфологии и синтаксиса, в значительной степени отличающихся от морфологии и синтаксиса языков других групп..."

2) Монографията на Ото-...за хуните

http://www.kroraina.com/huns/mh/index.html

3) Трудовете на езиковеда проф. Иван Добрев:

http://bolgnames.com/main.html

http://bolgnames.com/

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Без лични нападки, писна ми да трия вече!

След като по принцип съществува хунска теория, няма проблем да има една тема и за нея (както има вече и за автохтонната, но само една ;) ), ако смятате, че имате нещо съществено за обсъждане по тази теория, хубаво за сега ще остане, но ако смятате да продължавате в същия дух, ще бъде затворена.

Чакай малко човек, аз съм нападнатия - нападнат съм грозно, подло и неадекватно , като в това нападение са включени лични инсинуации .. Това ми дава право да се защитя...Относно темата: Темата е важна, и ти като историк би следвало да го разбираш..

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хубаво нали казах, че може да я обсъждате стига да не е пак поредния махленски скандал. До колкото виждам Хърс не е написал нищо повече от това, че според него темата е безмислена в своя пост, но ти веднага го приемаш за лична нападка, кръвна обида и незнам си още какво и веднага отвръщаш с обиди (г-н Никой, арогантен и самовлюбен малоумник...).

Иначе за щастие не съм историк, защото като гледам освен с грозни скандали, че дори и бой (както се разбра от друга тема) съвременните бг историци не могат да си доказват тезите и да водят нормална и свободна от емоции дискусия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Хубаво нали казах, че може да я обсъждате стига да не е пак поредния махленски скандал. До колкото виждам Хърс не е написал нищо повече от това, че според него темата е безмислена в своя пост, но ти веднага го приемаш за лична нападка, кръвна обида и незнам си още какво и веднага отвръщаш с обиди (г-н Никой, арогантен и самовлюбен малоумник...).

Иначе за щастие не съм историк, защото като гледам освен с грозни скандали, че дори и бой (както се разбра от друга тема) съвременните бг историци не могат да си доказват тезите и да водят нормална и свободна от емоции дискусия.

"Преди да се появи Nik1, 2 и 3 подобни безсмислени теми тук пускаше медицинският д-р Живко Войников."

Това е лична атака, която ме обижда и която целенасочено е такава:

1) Никът ми не е "ник1, 2, 3" (тук имаме целенасочена подигравка)

2) Квалификацията не е относно темата, а относно това какви теми пускам. Разликата е тънка, но е съществена.

Нямам намерение да мълча на Хърс.. Предупреден е от мен да не си позволява такова отношение.

Аз в случая постъпвам доста коректно, защото аргументирам и доказвам конкретните си мнения за Хърс..които не искам да премълчавам.. Ако на един простак, насилник и подлец се мълчи, а не се рита в главата - той се качва на твоята..Няма да стане това, Хърс ще го бия където го видя (докато не си вземе уроците) и не се възпита малко в отношенията си към околните...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

много се вживявате, бре хора. Това е само един форум. Ако имате прозрение за евентуалния произход на българите - издайте книжка. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хайде първо стилизирайте аргументите в подкрепа на хунската теория и тогава ще говорим.Ако използваме юридически термини тежеста на дкозаване без никакво съмнение пада върху привържениците на тази теория.Предлагам следната схема:първо писмени извори,след това археологически данни и след това други доказателства/каквито искате - лични имена,топонимия,митология,фолклор и други /.Но писмените данни и археогическите следи трябва да са със приоритет.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре де, къде са изчезнали тия хуни след като са се разполагали на половината Европа като империя (макар и за кратко)?!? :post-20645-1121105496: Данните са че основно се заселват в България и Унгария (военначалниците със своите хора). После ми се струва, че тука има доста руски манипулации:

1. Хуни не е равно на тюрки, както тюрки не е равно на турци!

2. Хуни не е етническо понятие; това е сбор от 26 народа "опъващи лък" (т.е. конни народи).

3. Има най-общо източен клон на хуните наричани жун, които са монголоиди и западен ху (хунори), които са европеиди.

4. Не може да се прави равенство между хуните на Атила и китайските хуни, които са различни!

5. Няма "хунска теория" има комунистичеси, панславянски и глобалистки (интернационални) спекулации!

Е, като се изяснят тия пет пункта, тогава ще стане ясно точно за какво иде реч - иначе е пълна бъркотия; мене ако питате! :lightbulb::head_hurts_kr::post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Добре де, къде са изчезнали тия хуни след като са се разполагали на половината Европа като империя (макар и за кратко)?!? :post-20645-1121105496: Данните са че основно се заселват в България и Унгария (военначалниците със своите хора).

Любимият на всички ни Гумилев доста добре обяснява защо са изчезнали:

Для них эпоха мира длилась 200 лет, период побед - 95 лет, а время распада и гибели - 8 лет. Соотношение периодов таково, что на него стоит обратить внимание.

http://www.kulichki.com/~gumilev/MAC/mac04a.htm#para36

Стар етнос, временно 'подмладен' с угрска кръв, след териториалното си разширение и победоносните войни, в които погинал цветът на хунското воинство, логически слязъл от историческата сцена, унищожен от вчерашните си съюзници. Остатъците от хуните били поселени в качеството си на римски федерати в Добруджа.

Им были выделены земли в Малой Скифии (Добрудже) [+242]. и на этом история гуннов кончилась. Их сменили племена ранних болгар: кутургуров и утургуров, и огоров (угров).

http://www.kulichki.com/~gumilev/MAC/mac04b.htm#para42

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

"Преди да се появи Nik1, 2 и 3 подобни безсмислени теми тук пускаше медицинският д-р Живко Войников."

Това е лична атака, която ме обижда и която целенасочено е такава:

1) Никът ми не е "ник1, 2, 3" (тук имаме целенасочена подигравка)

2) Квалификацията не е относно темата, а относно това какви теми пускам. Разликата е тънка, но е съществена.

"Медициснки доктор" в случая значи "доктор по медицина". Нека и двете страни да не се разправят лично. Pls.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Хайде първо стилизирайте аргументите в подкрепа на хунската теория и тогава ще говорим.Ако използваме юридически термини тежеста на дкозаване без никакво съмнение пада върху привържениците на тази теория.Предлагам следната схема:първо писмени извори,след това археологически данни и след това други доказателства/каквито искате - лични имена,топонимия,митология,фолклор и други /.Но писмените данни и археогическите следи трябва да са със приоритет.

Присъединявам се:)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Любимият на всички ни Гумилев доста добре обяснява защо са изчезнали:

Для них эпоха мира длилась 200 лет, период побед - 95 лет, а время распада и гибели - 8 лет. Соотношение периодов таково, что на него стоит обратить внимание.

http://www.kulichki.com/~gumilev/MAC/mac04a.htm#para36

Стар етнос, временно 'подмладен' с угрска кръв, след териториалното си разширение и победоносните войни, в които погинал цветът на хунското воинство, логически слязъл от историческата сцена, унищожен от вчерашните си съюзници. Остатъците от хуните били поселени в качеството си на римски федерати в Добруджа.

Им были выделены земли в Малой Скифии (Добрудже) [+242]. и на этом история гуннов кончилась. Их сменили племена ранних болгар: кутургуров и утургуров, и огоров (угров).

http://www.kulichki.com/~gumilev/MAC/mac04b.htm#para42

"Сменили" кога и къде? В Азия?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
"Сменили" кога и къде? В Азия?

В Причерноморските степи, а после и в Добруджа /два века по-късно/. :bigwink::bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Това са пасионарните ''выдуманици'' на нашия приятел .

Според другия обаче наш приятел Арнълд Тойнби , който доста е пропускан тук във форума за съжаление , етносите не изчезват , а само сменят елита си .

По просто казано има някакви конни елити , които обикалят и завладяват местните племена . Такива са хуните , готите , антите и т.н.

Не могат да дойдат някакви племена от Азия и да подменят местното население - ще се вдигнат от Хонолюлю барабар със старците и сукалчетата хуните и ще довтасат в Панония или 3 корабчета готи и заспали гепиди ще подменят флората и фауната на Скития .

Явно е ,че дадения елит /задължително конен- в степта със скандинавски корабчета не се воюва :dwarf: / състоящ се от няколко хиляди бойци е смачквал друг елит който управлява дадената географска местност и само подменя управлението , но не и народа .

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Това са пасионарните ''выдуманици'' на нашия приятел .

Според другия обаче наш приятел Арнълд Тойнби , който доста е пропускан тук във форума за съжаление , етносите не изчезват , а само сменят елита си .

По просто казано има някакви конни елити , които обикалят и завладяват местните племена . Такива са хуните , готите , антите и т.н.

Не могат да дойдат някакви племена от Азия и да подменят местното население - ще се вдигнат от Хонолюлю барабар със старците и сукалчетата хуните и ще довтасат в Панония или 3 корабчета готи и заспали гепиди ще подменят флората и фауната на Скития .

Явно е ,че дадения елит /задължително конен- в степта със скандинавски корабчета не се воюва :dwarf: / състоящ се от няколко хиляди бойци е смачквал друг елит който управлява дадената географска местност и само подменя управлението , но не и народа .

Пасионарни, непасионарни, но 'измислиците' му много добре обясняват случващите се събития в историята. Иначе вечни етноси няма. И народите както и държавите стареят и умират. Замислял ли си се, защо сме на това дередже и няма всеотдайни и жертвоготовни хора, а само паразити, гледащи да прилапат нещо и живеещи ден за ден?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Присъединявам се:)

"Стилизацията" е в източниците на Ото--, и на Иван Добрев. Нямам претенции да познавам и помня, и кой какво аргументира (въпреки че съм чел източниците!).Така че не бъдете претенциозни и не искайте от мен "стилизация" и "доклади" (за което би следвало аз пък да искам да ми се присъди научна степен по История!! :post-70473-1124971712: ). накратко: Фактите са такива : Българите са смятат за хуни, (Ото.., Баскаков, Иван Добрев), по-конкретно - за самите хуни, "Баш-хуните" на Атила (Според Добрев например "Авитохол" от именника е Атила , "Ирник" от именника е Ернак), а също така се смята в тази теза, че "утригури" и ""кутригури са остатъци от хуните на Атила (Баш-Хуните).. За последното приемане имаше сведение в един античен източник (дали е Прокопий Кесарийски или друг - не помня).. Дали сведението е легенда, плод на легендарно и "специално" или анахронистично авторово виждане и разбиране, или е друго - има значение за темата, но това можете и вие да го "разкриете", "детайлизирате", за да се включите адекватно в темата и дискусията, т.е да си свършите историческата "работа", Ако ще изпадате в положението на като някой други съфорумци, които чакат да им се представят източници, за да си кажат "мнението" - тогава за мен лично е безпредметна всякаква дискусия и участие..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Пасионарни, непасионарни, но 'измислиците' му много добре обясняват случващите се събития в историята. Иначе вечни етноси няма. И народите както и държавите стареят и умират. Замислял ли си се, защо сме на това дередже и няма всеотдайни и жертвоготовни хора, а само паразити, гледащи да прилапат нещо и живеещи ден за ден?

Не знам дали ти остава време , погледни има едно предаваене -"Професорско каре'' , аз попаднах съвсем случайно на него .

4професора от Философския у-т обсъждат екзестенциалните въпроси на нашето време .

Едно предаване беше в/у класическия израз на П.Славейков - "Не народ , а мърша..." .

Интересно си беше ,но като професионалисти трябваше поне първо да свържат ,това изказване на Славейков с личната му житейска философия която клони към нихилизма ...

Но , думата ми беше за друго. Голяма тема отворихме ...

В България се е заформило такова блато от управляващия предателски елит ,че не знам как ще се оправим...

И то управляващ елит съставен предатели по род...Чисто българско явление ,да дава власта на тези , чиито деди са предавали страната ....

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Това са пасионарните ''выдуманици'' на нашия приятел .

Според другия обаче наш приятел Арнълд Тойнби , който доста е пропускан тук във форума за съжаление , етносите не изчезват , а само сменят елита си .

По просто казано има някакви конни елити , които обикалят и завладяват местните племена . Такива са хуните , готите , антите и т.н.

Не могат да дойдат някакви племена от Азия и да подменят местното население - ще се вдигнат от Хонолюлю барабар със старците и сукалчетата хуните и ще довтасат в Панония или 3 корабчета готи и заспали гепиди ще подменят флората и фауната на Скития .

Явно е ,че дадения елит /задължително конен- в степта със скандинавски корабчета не се воюва :dwarf: / състоящ се от няколко хиляди бойци е смачквал друг елит който управлява дадената географска местност и само подменя управлението , но не и народа .

По-скоро нещата са по средата. То като изчезнат традициите и културата, какво остава от етноса? Само някои биологични особености.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Явно е ,че дадения елит /задължително конен- в степта със скандинавски корабчета не се воюва :dwarf: / състоящ се от няколко хиляди бойци е смачквал друг елит който управлява дадената географска местност и само подменя управлението , но не и народа .

Ясно. Обаче трябва да ви кажа, че в предпланините на Карпатите, Алпите и Стара планина магаретата също вършат не лоша работа. Мулетата, например, са били използвани активно още от древните римляни. Дори родоначалника на династията на Флавийте е имал прякора "мулио" (не "мульо", щото мульовци императори не стават). Той търгувал с мулета. Така че не разбирам тази любов необяснима към конските работи.

Освен това, некак не ми се верва, варягите да са препускали на коне по Балтийско море, Ладожкото езеро, Нева и Днепър. Макар че кой знае..... Щом Рицар казва, може и да са фъргали чифтета по тия водни пространства. :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

Ник не е Ж.В. може да сте сигурни. Това че вижда логиката в моите статии за разлика от вечно заядливия и нищо конкретно не казващ Хърс е друг въпрос! :bye1:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Ник не е Ж.В. може да сте сигурни. Това че вижда логиката в моите статии за разлика от вечно заядливия и нищо конкретно не казващ Хърс е друг въпрос! :bye1:

Чудя се обаче , дали ако погледнем данните на двамцата ви , няма да се окаже ,че НИК е един доктор от Стара Загора , който вечно се обажда по телефона в предаванията на доц. Павел Павлов .

Отделно на страна ,че този Ник едва ли е имал време да прочете всички статии на доктора и съответно да прехване всички тези в тях.... :crazy_pilot:

Но , все таки добре дошъл , Докторе ,със стария си нов ник .

Надявам се ,че ще успеем да загладим някои грапавини в нашите отношения , които започнахме при стария Доктор и предишния Ник .

Добре дошъл !

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Иска ми се да получа отговор , Кой е този човек, Към коя е етническа група принадлежи? :post-20645-1121105496:

Този човек, наречен "Мостич" е продукт на неумела /или по-точно нарочно неумела/ реконструкция, под въздействие на политическата агентура от доброто старо време. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...