Отиди на
Форум "Наука"

Грешки в Българската история


Recommended Posts

 • Модератор Военно дело

Грешката не е в заглавието.

Че официалните историци лъжат за преди Аспарух разбрахме, но ако се окаже, че лъжат и за късното средновековие - това вече ще е прекалено.

Темата е за един от най-големите куриози в българската история. Приемете я като едно интересно предизвикателство.

Става дума за това, че средновековните ни владетели не свършват с Иван Шишман.

И след него продължават царе, крале, феодали, управители на отделни области, българомохамедански феодали - независими, полузависими или васални на султана. Българските царе водят войни срещу турците, български феодали водят морски битки с Венеция.

Данните са от книгата "Грешки в българската история" на Ясен Кавада .

Почти не познавам този период, затова искам вие да коментирате данните на Кавада и да видим дали бърка, от пръстите ли си изсмуква или какво?

Бих казал, че това са негови фантазии, ако не даваше и доказателства, обаче той дава и така нещата се заплитат още повече.

Той вади информацията от надписи в църкви, дарени от български царе, Зографски поменици и др., сведения на западни пътешественици и др.

И така се очертава интересна картина.

Някои примери:

- Михаил ІІ Драгун Тертер Шишман - 1410-1420 г. - 19-ти владетел от Втори зографски поменик

- Константин І - средата на 15 в. - пети деспот на Карвуна (Добруджа) и 20-ти владетел от Втори зографски поменик

- Иван 5 Калиман 1484-? - младши съвладетел на султан Баязид 2

- Цар Константин ІІІ Тертер Шишман - началото на 16 в. Цар на Търновска България и деспот на Карвуна. 32-ри цар от Първи Зографски поменик

- Асен І Тертер Шишман - ?-1588 г. - 32-ри цар във Втори зографски поменик

- Цар Страцимир ІІ Тертер Шишман - втората половина на 16 в. 41-ви цар в Първи зографски поменик

- Теодор Балина Тертер Шишман - ?-1606 г.

и т.н.

И така се оказва следното:

Епоха на династията Тертер-Шишман - от 1280 до 1606 г. (християнски владетели) и до 1807 г. (българомохамеданска клонка)

Наследява династията Дуло и до 1606 г. управлява Търновското царство.

Кавада дава и доста подробности от епохата и описва политическите борби в Късносредновековна България - времена на войни за независимост, феодално раздроблнение - бича и проклятието на средновековието - разкъсване на един народ на независими владения на отделни феодали, отслабване пред чужди нашествия, договори със западни владетели и опити за обединение.

-----------------

И така - поред:

Ясен Кавада - "Грешки в българската история" т. 2

Късносредновековна България е разделена на няколко независими държави - през 13 в. те са 5 - Търновска България, Охридско Българско кралство, Западна България, Бдинско деспотство и Браничевско деспотство. Обединява я цар Константин Тих Дуло - 1257-1277 г. но после пак се разпокъсва.

Охридско Българско Царство

(Охридско кралство, Охридско княжество - през различни периоди)

Същесвува от 1244 до 1595 г. и с прекъсвания до 1689 г.

- Крал Мрънян Драгун Дуло - 1244-1280

Младши съвладетел на търновските царе. Роднина на Тертерите и Смилец

Пайсий Хилендарски, 112, 124 стр.

Създал Българо-Албанско кралство.

- Углеш Дуло - 1280-1346 г.

- Крал Вълкашин Дуло - 1350-1390 г.

Любимец на сръбския крал Стефан Душан, който му завещал сръбската корона, но той не искал титлата му и се подписвал цар на гърците и българите. Стефановият син Урош се борил срещу него за сръбската корона, но бил убит.

Вълкашин се върнал в Орхрид и оттам управлявал Западна България и Сърбия.

Сръбския княз Лазар от Шумадия продължил да се бори за власт срещу Вълкашин. Толкова кратко съществувало сръбското кралство и се разпаднало на множество малки държавици.

Вълкашин не загинал в битката при Чирмен, когато бил разбит заедно с брат си серския деспот Углеш Дуло от османците, както се смята. Там загинал Углеш.

След смъртта на Мурад, Вълкашин използвал турски междуособици, настъпил и прогонил турците от Западна България и Сърбия. Преследвал ги чак до Одрин.

Но турците почнали мощно контранастъпление и Вълкашин отстъпил. Бил убит от слуга при Пловдив през 1390 или 1391 г.

А Десислава Евтимия Тертер Шишман - съпруга на Углеш - била най-голямата писателка на 14 в.

- Крали Марко - крал Марко І Иваница Дуло - 1390-1394

Станал осмаски васал.

- крал Марко ІІ Дуло - 1349-1409

Участва в османските междуособици отначало на страната на Муса, но заради погромите срещу българите минава срещу него и е убит от него. Останало във фолклора.

Свезнание - 1437 г., Пайсий, 109-115 стр., Раковски - Съчинения, 3 том, 49 стр., Ив. Снегаров - История на Охридската Архиепископия, том 1, Йордан Иванов - Северна Македония - исторически изследвания, 138 стр.

- цар Вълкашин ІІ Дуло 1409-?

- цар Димо Войвода - 15 в.

Наследник на Вълкашин и османски васал.

- цар Новак Дуло - 16-17 в.

Негов съуправител е крал Матеа Преспански.

Новак участвал във войната на търновския цар Теодор Балина Тертер Шишман и Сигизмунд Батори за независимост на България през 1595-1606 г.

След гибелта на Търновска България през 1606 г., Охридското царство явно продължило да съществува. К. Иречек отбелязва, че Скопския санджак имал самоуправление - История на България, том 2, стр 572.

"Кесар Новак, кесарица Каля, всеблагородната му дъщеря госпожа Мария и всеблагородния му син Амирал съградили църква в 1606 г. на Мали остров в Преспанското езеро" - надпис от храм на Мали остров, сега в Гърция

И така - през 1606 г. се поставя надпис на български владетел с титула кесар - т.е. цар... Къде блеят официалните историци - загадка...

А през 1614 г. пръв министър на охридския цар бил някой си Ангелаки - велик логотет.

- цар Матеа Преспански - 16-17 в.

Вероятно съуправител на цар Новак.

Надпис в храма на Слепчанския манастир съобщава че е построен през 1607 г. "...и владичестоуяше тогда кир Матеа Пресопски " - и царуваше тогава кир Матеа Преспански. В скоби е сложен титула кесар. Втори надпис пак там съобщава, че през 1614 г. е царувал цар Матеа Преспански.

- цар Амирал Дуло - 17 в.

Син на цар Новак, владетел на влизащото в състава на Османската империя Охридско българско царство.

- крал Марко ІІІ Дуло - ?-1689 г. - от Шишевския поменик

Последен монарх от рода Дуло, от Битоля. След него пада Охридското царство.

Участвал във войната на Йеген Осман паша Тертер Шишман и австрийците срещу султана. Води борба в Битолско. Пленен и обесен.

Йордан Иванов - Български старини из Македония, 42, 59, 61-62 и 127 стр., К. Иречек - И-я на България, 2 том, стр 572, П. Петров - Карпошовото въстание, 35, 46 стр.

По същото време:

- крал Карпош - 1689 г.

Благородник, хайдушки войвода, после помилван и началник на жандармерията в Източна Македония, подчинен на Йеген Осман паша Тертер Шишман. Пашата загинал във войната срещу турците през 1689 г., но Карпош я продължил заедно с австро-унгарците.

Бил признат за крал от австрийския император и станал австрийски васал. Освободили редица български градове - от Ниш до Скопие, но почнала война с Франция, австрийците изтеглили повечето сили срещу нея и крал Карпош останал с малки гарнизони по крепостите - една след друга паднали.

Карпош паднал покрай столицата си - Куманово.

През 1689 г. е унищожено окончателно Охридското царство.

Земите му минават към Шкодренския везир - независим албански владетел - Бушати паша до 1830 г. Българите участвали в армията му.

Скопско било самоуправляемо владение на албанския бег Реджеб паша.

-----------------

Следва Търновското царство до 1606 г.

Оказва се, че първите три тъмни века на робството са тъмни най-вече в главите на официалните историци.

Нататък:

Разделяне на България

Цар Иван Александър на стари години се побъркал, изгонил втората си жена и се оженил за търновската еврейка Сара. Надигнало се народно недоволство и той направил един показен антиеврейски събор, за да успокои вълненията.

На всичко отгоре определил за престолонаследник сина на еврейката - Иван Шишман и разделил държавата. По-големите си синове направил негови младши съвладетели - на Иван Страцимир дал Видинско царство, а на Михаил Асен - Преслав и Южна България.

Иван Шишман под влияние на майка си и търновската еврейска община - дали неволно или умишлено - водил съвсем объркана политика, примиренческа към турците и им станал васал - младши съвладетел на султана, вместо да защитава България от тях.

----------------------

Търновско царство

Управлява се от династията Тертер-Шишман до 1606 г.

- Интересно е, че за да се премине през автономната Българска държава през 16 в. е бил нужен паспорт. Това съобщава френския дипломат Жак Бонгас. Той прекосил България през 1585 г. по маршрута Русе-Преслав-Истанбул. Той получил от воеводата на Влахия - български губернатор - паспорт на български език.

"Френски пътеписи за Балканите", 175 стр.

- Най-интересното е, че до 1584 г. в българия не са се заселвали турци.

Й. Вълчев, "Календар и хронология", 194 стр.

През 15-17 в. турските султани на няколко пъти се опитват да покорят Търновска България, но все безуспешно. Успяват накрая през 1606 г., тогава побеждават последния търновски цар - Теодор - и унищожават Търновското царство, а града Търново превръщат във вакъф.

-----------------

Падане под османска зависимост

Иван Шишман става васал на султана

Ето накратко царуването му по Кавада:

- Иван 3 Тертер Шишман - 1371 - 26.10. 1410 г.

Оказва се, че Иван Шишман не загина при Никопол, а го оставили в Търново.

Името на династията Тертер означава орел. Шишман е календарно име. Българските владетели често взимали името на годината по българския календар на която поемали престола - в случая с шишмановци - шъши - мишка.

През 1373 г. сключил в Одрин договор със султан Мурат - България влизала в състава на Османската империя, като съдържава със самоуправление начело с династията Тертер Шишман.По Одринския договор титлата император се отстъпвала на султана.

Мурат върнал някои отнети земи - Самоков, Ихтиман.

Й. Андреев, "Българските ханове и царе", 204 стр.

И по-късно често се наблюдава сечене на монети от българските владетели.

Българските фодали, подчинили се на султана получавали титлата бег, а водача им - берлегбег.

Приелите исляма ставали хакими - губернатори на България.

Раковски, Паисий, Нурутдинов, Вълчев, Й. Йорданов

Влахия и Молдова били владения на българските царе. Там се назначавали наместници - воеводи. До 1700 г. Влахобългарските държави църковно били подчинени на Охридската архиепископия. Българския е държавен език във Влахия до края на 18 в., а в Молдова - до средата на 19 в. Той бил дължавен език и в Украйна и Литва.

1384-1386 г. - сблъсък между влашкия воевода Дан и Иван Шишман.

Дан Воевода бил сменен с друг - Димитър Загорски (Мирчо Войвода).

През 1395 г. Мирчо Войвода сключил договор със Султана и се запазило българското самоуправление във Влахия.

--------------------

Превземането на Търново през 1393 г.

Според Кавада, Търново е било превзето от Иван Срацимир - Видинския цар, а Иван Шишман викнал турците да му го върнат, те го превзели и оставили Иван Шишман там.

Ето как станало това:

Войната от 1392-1398 г.

Иван Шишман почнал братоубиствена война - изпратил брат си Асен срещу Видин, но Иван Страцимир го разбил и превзел Търново.

Иван Шишман позорно избягал при султана и поискал помощ - еврейска му работа.

Баязид изпратил голяма армия срещу Страцимир и Мирчо Войвода. След като превзели Търново, турците го оставили на Иван Шишман и настъпили във Влашко.

Ст. Светогорец, Зографска история, Раковски, т. 3

През 1393 г. Иван Страцимир бил принуден да спре войната и да сключи васален договор със султана - принуден от собствения си брат.

Така се подчинява от турците и Видинска България - с помощта на Иван Шишман.

Мистериите на историка Ясен Кавада

Патриарх Евтимий бил обикновен свещеник

Житието на последния български патриарх било фал

Свети Евтимий Търновски е бил най-обикновен свещеник, разкрива историкът Ясен Кавада в книгата си "Грешки в българските исторически изследвания", съобщи за агенция Балкан Биляна Кавада, редактор на изданието. Издателска къща "Бутуранов" пуска от печат томчето.

Според автора житието на последния български патриарх преди падането на България под османско робство е сгрешено. Една от мистериите, които премиерната книга разбулва, е животът на св. Евтимий Търновски. Светията бил обикновен свещеник, но авторът на житието му - Григорий Цамблак, го е описал като истински герой. Целта му е била да има от кого да вземат пример българите по време на турското робство. Всъщност Григорий Цамблак е преписал житието на св. Евтимий Търновски от това на св. Анастасий Велики, един от основателите на църквата, твърди Ясен Кавада.

Друга грешка в българската история е животът на княз Борис I. Описаните в житието му събития и после прехвърлили се като факти в българската история в действителност е съдбата на св. Тривелий, който е почти неизвестен. Подобни са и разкритията за живота и дейността на св. Кирил и Методий. Според Кавада образите на двамата братя са били заимствани от тези на двама принца от рода Дуло.~

Стани наш спонсор и дарител – помогни на българската култура! съюз на писателите в България./прочети и разпространи/. THE WRITER`S UNION OF BULGARIA.ПИСАТЕЛИТЕ - ПРОРОЦИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. ПИСАТЕЛ Е ТОЗИ, КОГОТО СМЯТАТ ЗА ТАКЪВ ! ПОКАНА./Искам да работя и живея за България/. Съюзът на писателите в България (от всички етноси) www.worlduni.narod.ru, vashkevich@mail.bg , най-учтиво ви кани на творческа авторска благотворителна вечер на тема: „Ясен Кавада, живот и творчество", която ще се състои на 28 януари 2009 г. сряда от 17 часа, в Посолство на Мира; ул. Бенковски №25. За повече информация: тел. Михаил Вашкевич 02/8705542, GSM 0889-200141, проф. д-р Иван Венев 02/8701135, Борис Ташков-02/4894545: 02/8725822:Руси Стойков, Йоло Денев; 02/8896618, Веселин Стоянов 02/9577549, 0893-423422; Любомир Петрушев, 02/8513126; Никола Статков, 02/8733786. Заповядайте! Предстоят авторски вечери на съвремени български писатели- 278.

Както се казва ние тези неща не ги чуваме за пръв път, по важния въпрос е кои са тия умници най отдолу, които си търсят спонсор. Някой знае ли ги? Чувал ли е за тях? Те ли са измислили това? Откъде черпят данни за такива смели изказвания?

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 95
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Глобален Модератор

Християнин съвладетел на Баязид?????

Хм.

Май смесмват безспорните данни за останали български феодали след завладяването с някой смели предположения..

Нормално е и има данни български аристократи след идването на турците, те не са отменени със закон, я, но са лишени от централна власт, а после и от собствеността си. Знаем, че за някой части на България този процес е траел много време, дори около 200 г. за северозападна България.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Дуло ли? И на база на какви източници се твърди подобно нещо?

О, я стига глупости!

Ами "цар Амирал"? Става дума за сина на кесар Новак, известен от един надпис. Къде е речено, че въобще го е наследил (а не е умрял например преди баща си) и то като "цар"?

Фружине, нали не си се хванал на тези плитко скроени измишльотини?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Това нищо не е.

Българските следовници на Фоменко вярват, че описанията на нашествието на османските турци на Балканите описват всъшност римското нашествие тук.

Или - обратното. Няма значение.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Стани наш спонсор и дарител – помогни на българската култура! съюз на писателите в България./прочети и разпространи/. THE WRITER`S UNION OF BULGARIA.ПИСАТЕЛИТЕ - ПРОРОЦИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. ПИСАТЕЛ Е ТОЗИ, КОГОТО СМЯТАТ ЗА ТАКЪВ ! ПОКАНА./Искам да работя и живея за България/. Съюзът на писателите в България (от всички етноси) www.worlduni.narod.ru, vashkevich@mail.bg , най-учтиво ви кани на творческа авторска благотворителна вечер на тема: „Ясен Кавада, живот и творчество”, която ще се състои на 28 януари 2009 г. сряда от 17 часа, в Посолство на Мира; ул. Бенковски №25. За повече информация: тел. Михаил Вашкевич 02/8705542, GSM 0889-200141, проф. д-р Иван Венев 02/8701135, Борис Ташков-02/4894545: 02/8725822:Руси Стойков, Йоло Денев; 02/8896618, Веселин Стоянов 02/9577549, 0893-423422; Любомир Петрушев, 02/8513126; Никола Статков, 02/8733786. Заповядайте! Предстоят авторски вечери на съвремени български писатели- 278.

Ето тия ги пишат тия работи, вие познавате ли ги? В тоя форум пишат малко или много умни хора запознати в материята и презумпция следва да са запознати със стойностните изследовователи, или дори само с известните такива. Като изключим Йоло Денев аз другите не съм ги чувал, а вие?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Това са митове и легенди от деветдесетте години - периода на първоначалното натрупване на кармата ;) Имаше един симпатичен луд, който ги разпространяваше, Веселин Илиев.

Хайде, да кажем, че през ХV в. примерно Фружин е наречен "император на България" или че се споменава за царица май беше в "Пренасянето" - ОК. някакви оцелели властели също има. Но българска държава? Това са абсурди.

Пък че били Дуловци вече е просто безобразна щуротия.

Гуторанов и син издават преимуществено глупости. Това е все едно издателство "Мануцио" от "Махалото" на Еко.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Михаил Вашкевич не бива да се бърка с Еммануил Васкидович.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Стани наш спонсор и дарител – помогни на българската култура! съюз на писателите в България./прочети и разпространи/. THE WRITER`S UNION OF BULGARIA.ПИСАТЕЛИТЕ - ПРОРОЦИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. ПИСАТЕЛ Е ТОЗИ, КОГОТО СМЯТАТ ЗА ТАКЪВ ! ПОКАНА./Искам да работя и живея за България/. Съюзът на писателите в България (от всички етноси) www.worlduni.narod.ru, vashkevich@mail.bg , най-учтиво ви кани на творческа авторска благотворителна вечер на тема: „Ясен Кавада, живот и творчество”, която ще се състои на 28 януари 2009 г. сряда от 17 часа, в Посолство на Мира; ул. Бенковски №25. За повече информация: тел. Михаил Вашкевич 02/8705542, GSM 0889-200141, проф. д-р Иван Венев 02/8701135, Борис Ташков-02/4894545: 02/8725822:Руси Стойков, Йоло Денев; 02/8896618, Веселин Стоянов 02/9577549, 0893-423422; Любомир Петрушев, 02/8513126; Никола Статков, 02/8733786. Заповядайте! Предстоят авторски вечери на съвремени български писатели- 278.

Ето тия ги пишат тия работи, вие познавате ли ги? В тоя форум пишат малко или много умни хора запознати в материята и презумпция следва да са запознати със стойностните изследовователи, или дори само с известните такива. Като изключим Йоло Денев аз другите не съм ги чувал, а вие?

Виж какво намерих за Посолство на Мира:

http://zadogradata.ffwpu.eu/?cat=43

http://zadogradata.ffwpu.eu/?page_id=887

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Това са митове и легенди от деветдесетте години - периода на първоначалното натрупване на кармата ;) Това е все едно издателство "Мануцио" от "Махалото" на Еко.

По-скоро периода на вдивяването всенародно...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Bien sure - Сан Мьонг Мун и неговата съпруга Хак Джа Хан-Мун стоят в дъното на обединителното движение на Църквите, смесват протестантство с елементи от източните религии и "обединяват" хората по света чрез сватби на по 10 000 двойки наведнъж , също като Александър III Македонски.

Имат фондации, университети, "Църкви" на много места по света.

А на още повече места сектата им е забранена.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това са митове и легенди от деветдесетте години - периода на първоначалното натрупване на кармата ;) Имаше един симпатичен луд, който ги разпространяваше, Веселин Илиев.

Хайде, да кажем, че през ХV в. примерно Фружин е наречен "император на България" или че се споменава за царица май беше в "Пренасянето" - ОК. някакви оцелели властели също има. Но българска държава? Това са абсурди.

Пък че били Дуловци вече е просто безобразна щуротия.

Гуторанов и син издават преимуществено глупости. Това е все едно издателство "Мануцио" от "Махалото" на Еко.

А къде е проблемът да наричаме Фружин и останалите след него за каквито са били смятани от съвременците си, а не както на някои по-късно им се иска да са били?

Факт е също, че до 17 век името България си седи на всички политически карти на Европа, а после изчезва. Това, че е с цвета на Османската империя може да говори само, че е зависима, но не и че не съществува. Защо в продължение на 2 века след Османското нашествие, европейските политици и историци отказват да се примирят с унищожаването на България?

Гербът на България също присъства в голяма част от сборниците с гербове, а после изчезва.

Значи нещо се е случило през тоя 17 век и това нещо е променило коренно възприемането на България като политически субект в Европа. Дали има реални промени във вътрешен план или е смао въпрос на признаване на статуквото?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Аха, значи трябва да наричаме и Елизабет І "кралица на Франция", щото това официално го има в титлата й. А Елизабет ІІ - дук (!) на Нормандия. Наивно е. И Шарл дьо Валоа е бил смятан за император на Константинопол, но не е стъпвал в Града. Това, че Фружин е син на български цар, не значи че реално упражнява функциите на такъв. Може да е носел титлата, разбира се.

България я няма на никакви "политически" карти до ХVІІ в., щото още няма разграничение между типовете карти. Има я като географско название - синоним на Мизия.

В ХVІІ в. вече няма възможност за "нещо се случва". Една държава или я има, или я няма. Има книгопечатане, има маджари, хървати и австрийци - щеше да има нещо конкретно в историческите съчинения от епохата.

Тия български царства в ХV-ХІХ в. са пълна измишльотина на романтици. А като добавим и династията Дуло... ойдЕ коньо у рЕката.

територията на въстанието на Константин и Фружин може да мине за опит за въстановяване на българското царство и дотук. "Крал" Карпош, Тодор Балина и "Шишман ІІІ" също са интересни, но за друго освен за исторически спомен не може и дума да става.

В пътеписите нищо не пише за християнски властели, а какво остава за помашко или православно българско царство... Няма какво да се дискутира тук.

Че има неясноти, пропуски и грешки в историографията ни е факт. Но не са от тоя фантастичен характер. Примерно редът и имената на владетелите на ПБЦ, както и номерацията на имената на царете от ВБЦ са тъмна Индия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Че има неясноти, пропуски и грешки в историографията ни е факт. Но не са от тоя фантастичен характер. Примерно редът и имената на владетелите на ПБЦ, както и номерацията на имената на царете от ВБЦ са тъмна Индия.

Това означава ли, че трябва да сложим черта на историята на БГ до 15 век?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако имаше някакви български царе, защо тогава българските манастири пишат молбите си до Стамбул??? Цялата работа мирише на зле скалъпена сензация.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Убеден съм, че българска държавност съществува до към битката при Виена. Пак казвам държавност, а не държава и царе както през средновековието, но някакви остатъци съществуват. Наша задача е да ги издирим, а не да махаме пренебрежително с ръка и да зачеркваме няколко века история.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако имаше някакви български царе, защо тогава българските манастири пишат молбите си до Стамбул??? Цялата работа мирише на зле скалъпена сензация.

Дали пък "царят" на държавата не е там и той да е, както пише Петър Богдан Бакшев /ХVІІв./ "нечестен и нехристиянин" /перефразирано-огледално от възванието му "ако тази страна /България/ имаше един цар честен и християнин, то ... земите нямаше да пустеят и т.н."?

Има една тема за това което обсъждате тук:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=3945

"Шишмановото царство 1393-1689 г. има ли данни за наличието на тази теза или не" или "Българско царство 1393-1689 г."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Като е само географско понятие, защо изчезва след 17 век?

Ами това са абсолютни глупости. Като географско понятие България никога не е изчезвала. Има я и през ХVІІІ и през ХІХ век. Вземи първо да попрочетеш малко пък тогава пиши. Никой и никъде не дава сведения, че е имало владения на български феодали през ХVІ и ХVІІ в.Ако беше така, странно защо турците създават санджаци на Балканите.Това са просто несериозни неща в стил Фоменко.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Гербът на България също присъства в голяма част от сборниците с гербове, а после изчезва.

Това че гербът на България присъства в западните гербовници не означава нищо. В тях се следва традиция, която в никаккъв случай не е означава, че отразява реалността. В същите гербовници(от ХVІ в да речем) има и император на Сърбия, император на Гърция, император на Константинопол, че дори и герб на Презвитер Йоан, императорът на цяла Индия.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Наистина. Дори и юридически, България не е била призната като държава, а просто като историческо и географско понятие. И пътешествениците изразяват съжаление за доброто минало, от което следи се виждали на всякъде (?) и пропуснатия потенциал на тази държава.

Официално страната ни, заедно със Сърбия и Гърция, се е наричала "Румели бейлербейлък".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Горо, през ХV в. тук-там със сигурност все още има някои оцелели частни владения на християнски властели в османската система. Виж "От Галиполи до Лепанто" на Матанов, да речем. Разбира се, не става дума за държави (като изключим остатъка от Византия в първата половина на века), а и съдбата им е ясна. Все пак може би не е лошо да се потърсят данни за подобни запазени частни владения и в ХVІ в., особено в западните Балкани.

Иначе тия работи за "българска държавност" след 1396, някакви Дуловци през ВБЦ и след това, български съвладетели на Баязид и "изчезването" на името България от картитеслед ХVІІ в. са пълна фантастика. Темата изобщо е безумна.

Между другото, не би било лошо да си направим тема за грешките, неяснотите, пропуските и противоречията в нашата историография, но не по тоя начин.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Грешките и манипулациите в Българската история са толкова фундаментални и от такива естества ,че е нужно днес е един нов пълен курс , който да ги обгърне и доколкото успее да изправи.

И това да не се прави от гъркофилски Божовчета , добревски счетоводители, азиатски чукундури и прочие, а напълно отговорни пред българското общество независими труженици на истината !

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...