Отиди на
Форум "Наука"

Религиите и сектите в България


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Религиите и сектите в България

В света, съществуват стотици религиозни общности. Изключителното им разнообразие затруднява тяхната класификация. Трудно е да се определи и точният брой на вярващите, поради различната методика на преброяването им.

Три от тях са световни религии. Най – старата е будизмът. Той възниква в Индия през 500 г. пр. Р. Хр. и, сега, е разпространен, основно, в няколко азиатски държави. Последователите му наброяват около 290 млн. до 340 млн. души. Втората световна религия е християнската, възникнала преди 2003 години* (Възникването й поставя началото на християнското летоброене.) в в Палестина, по време на Римската империя. Днес, тази религия е разпространена в цял свят, в три основни направления – католицизъм, православие, протестантство. Според църковни източници, християните са между 1,3 млрд. до 2 млрд. д. От тях, над 800 млн. са католиците, около 350 млн – протестантите и над 150 млн – православните. Най – младата световна религия е ислямът, възникнал към 632 г. Днес, броят на мюсюлманите е от 850 млн. до над 1 млрд. души и живеят, основно, в Азия и Африка.

Освен трите световни религии, в света, са разпространени и стотици местни (национални, племенни) религиозни общности. От тях, най – големите са тези на индуизма, на китайската народна религия, на шинтоизма, на юдаизма, на конфуцианството, на ламаизма и много други.

Религиите, винаги, са съпътствани от секти и ереси – отклонения от тях, които тълкуват по нов начин ученията им и, обикновено, се отделят организационно от официалната църква. Тяхното многообразие е също изключително голямо. Това са секти на трите световни и на по – големите местни религии. Това са смесени секти, включващи идеи и практики на християнството и на източните религии (най – често – на индуизма). Към тях, трябва да включим окултното движение, както и движението за нова ера (Ню Ейдж).

В България, традиционно, най – силно влияние има християнската религия. Нашата нация, традиционно, изповядва православното християнство. От двете преброявания на населението, проведени през 1992 г. и през 2001 г. става ясно, че 86% от българските граждани принадлежат към християнството. От тях, над 100 000 са протестантите, около 80 000 са католиците, а останалите са православни. Освен това, към християнската арменска апостолическа църква принадлежат живеещите в България около 20 000 арменци.

Втората по големина религия в България е тази на исляма. При същите преброявания, 13% от българското население е посочило, че изповядва мюсюлманската религия. Етническият облик на мюсюлманите у нас е следният: турци, българо – мохамедани (помаци), цигани, татари, черкези.

В България, около 4500 евреи принадлежат към юдейската религиозна общност.

Последователите на Петър Дънов, създател на “Бялото братство”, дъновистите, са около 1000 д.

Около 850 д. са последователите на бахаизма.

Алианите (казълбаши) не надхвърлят 100 000 души.

Освен това, в страната са разпространени няколко десетки сектантски групи – на християнска основа, на индуистка, както и на индуистко – християнска основа. Общият брой на сектантите в България (мормони, йеховисти, муунисти, кришнаити, сциентолози, сатанисти и други), без привържениците на харизматичното движение, е около 5000.

Официално, в България, са регистрирани 30 религиозни общности като вероизповедания. Освен това, са регистрирани около 50 сдружения и фондации, които се занимават с религиозна и с религиозно просветна дейност. Някои отделни групи провеждат религиозна дейност, без да са регистрирани официално.

Трудно е да се определи точно религиозността на населението в България.

Социологическо изследване, проведено през 1994 г., показва, че 70% от населението се обявява за религиозно вярващо. Според друго изследване, този път – от 1996 г., 37% от българите, 66% от българо – мохамеданите, 73% от турците И 59% от ромите (циганите) са заявили, че са религиозно вярващи. Конкретно за ромите, те се разпределят, в религиозно отношение, както следва: 40% мюсюлмани, 38% православни, 3% евангелисти.

Ектите в страната са, все още, сравнително слабо разпространени. Изключение правят харизматичните групи, които бързо увеличават своя брой. Това, до голяма степен, се дължи на тяхното смесване с петдесятното и с тенчевисткото движение у нас.

* Писано в 2003 година от рождението на истинния Бог

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За другите цифри не знам, но за 5000 последователи на секти не вярвам. В моя край по селата беше тръгнала някаква секта и бяха платили на всички цигани да се включат в нея. Много българи също се включиха, понеже им предлагаха по 5000 лева на калпак. Хората си казваха: "Абе аз ще отида 2-3 пъти, само колкото да взема парите и после ги зарязвам." Да, обаче още на първото събрание им давали някакви опиуми и кой знае още какво и взели, че всички станали зависими :( Даже във всяко село си били устроили храмове в определени къщи.

Почнаха да ходят на групи от по 50-100 човека късно през ноща, за да правят магии и посещавали гробищата. От там кметствата и религиозните институции се навдигат и имаше лов на вещици :maniac:

Най-интересното при тая секта е, че като се съберат да пеят ритуални песни, поемат по много опиум, след това всички се събличат и си правят групова оргия :)

След предприетите мерки, повечето нормални хора зарязаха сектата, обаче циганите си останаха в нея и ги заплашиха, че ще ги изгонят от селата. Не знам какво стана, понеже нали съм в чужбина и не съм много в час.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Регистрирани религии и техните църкви (като институции) в България

Християнство. (~ 86% от българските граждани са християни.)

1. Източно - православна църква. (Това е официалната държавна религия в България.)

2. Арменска апостолическа православна църква.

3. Католическа църква. (Над 80 000 български граждани са католици.)

4. Протестантски църкви.

- Лутеранска църква (Всички други протестантски църкви са секти спрямо нея, защото тя е първата протестантска църква, създадена от Мартин Лутер.).

- Съюз на евангелските съборни църкви (конгрешани).

- Съюз на евангелските баптистки църкви.

- Евангелска петдесятна църква. Тук влизат: Обединени Божии църкви и Българска божия църква.

- Сдружение “Свободни евангелски събрания”.

- Евангелска методистка епископска църква.

- Църква на адвентистите от седмия ден. (съботяни)

- Българска евангелска църква Божия.

- Духовно християнско общество “Изкупена Христова църква”.

- Новоапостолска (или Нова апостолическа) църква.

- Отворено библейско братство.

Юдеизъм – религията на евреите/юдеите (На нейната основа възникват, по – късно, християнството и ислямът. Християнството е секта спрямо юдеизма, която оформя нова религия, коренно различна от юдеизма.)

Ислям. Мюсюлманската религия. (Първоначално, се смятало, че това е секта спрямо юдеизма и/или християнството, защото “Коранът” – свещената книга за исляма – се основава на Стария завет на “Библията” – свещената книга за юдеи и за християни. Ислямът твърде много се различава от тях.)

5. Суннитски ислям - школа на ханифитите. Официалната ислямска религия в България.

~ 13% от българските граждани – турци, българомохамедани, цигани, татари, черкези.

6. Шиитски ислям. (Представен у нас, в лицето на някои свои секти, които ще разгледаме по – долу.)

7. Хариджитски ислям. (Изглежда, засега, няма представители у нас.)

Регистрирани секти в България

Християнски секти:

1. Църква на Иисус Христос и на светиите от последните дни. (или Църква на мормоните).

2. Свидетели на Йехова. (Това е най – агресивнатя секта в България. Нейните представители извършват най – активния прозелитизъм, т. е. - привличане на нови членове. Техни списания са “Пробудете се!” и “Стражева кула”.)

3. Обединителна църква. (или Църква на Муун).

4. Семейството. (или Децата на Бога).

5. Църква на Мария от с. Каравелово.

6. Движение за духовно кръщение със Свети Дух.

- Слово на живот.

- Еммануил.

- Воини на Христа.

- Живот на вяра.

- Оазис на любовта.

- Евангелска църква “Огнена вяра”.

- Евангелска къща (?) “Витлеем”.

- Рема.

- Васан.

7. Световна божия църква

8. Сатанизъм. (Църква на Сатаната?). Сатанински групи има в градовете Пловдив, Враца и Кюстендил, Бургас, София и Благоевград и Варна.

- Деца на Сатаната.

- Приятели на дявола.

- Черно Слънце.

- O.R.B.

- Бафомет.

- Сребърна звезда.

Индуистки секти:

9. Международно общество за Кришна съзнание.

10. Трансцедентална медитация.

11. Сахаджа йога.

12. Мисия на божествената светлина.

Индуистко – християнски секти, общества и движения:

13. Общество за себереализация.

14. Сциентология. (Наукология – църква на Л. Рон Хабърд.)

15. Окултно (или окултистко) движение. (окултен – скрит, таен). В окултизма се практикуват следните дейности: гадателство, предсказания, спиритизъм и магия.

16. Движение “New age”. (Ню Ейдж – Нова Епоха.)

17. Общество “Бяло Братство” – на Петър Дънов.

18. Общество “Път на мъдростта” – на Ваклуш Толев.

Последните две се ползват с по – особен статут.

Ислямски шиитски секти:

19. Алиани (или Казълбаши). Делят се на Бекташи и Бабаи.

20. Бахаизъм. Учение на Баха Улла.

Засега, у нас няма представители на сектите на Федаини и Муджахидини.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не съм особено религиозно толерантен, даже си падам малко атеист... съжалявам,че ще го кажа, но идиоти всякакви - особено разни дъновисти - пъновисти и тям подобни... :cardR:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Понеже колежката попита за сектата Свидетелите на Йехова, нека й отговорим с всичката сериозност, на която сме способни...

Т. н. "свидетели на Йехова" (име на еврейския Бог) са известни най-вече с това, че са извъшили "Нов световен превод на Светото Писание" (New world translation of the Holy Scriptures - NWT).

Издават списанията Стражева кула (Watch tower) и Пробуди се! (Awake!).

Издават и малки брошурки.

Всичката тази огромна по обем (и по преводи на всякакви езици) литература има за цел да пропагандира тяхната идеология.

NWT e нагъл и пристрастен опит да докажат "правотата" на своите небиблейски доктрини.

Те са виновни за насаждане на неистини и на антибиблейска теология, те пропагандират и лъжепророчества.

В "превода", те употребяват парафрази, които изкривяват смисъла на текста или на контекста, вмъкват отделни думи, изрази и текстове, изменяйки до неузнаваемост оригиналното звучене на Библията.

На много места преводът е изцяло погрешен, правописни, пунктуационни и стилистични грешки са допуснати също... Това създава полисемия, огромна конотация. Добавят откровено лъжливи "обяснителни" бележки под линия.

С други думи, "тяхната" Библия не е оригиналната такава.

А техните тълкувания на оригиналните текстове са превратни.

Според някои сериозни изследователи, става дума за неоарианска теология.

Арий от Александрия проповядвал, че "Иисус Христос не е сътворен и не е вечен Бог".

Йеховистите отхвърлят идеята за Светата Троица, божествеността на Иисус Христос, Възнесението... Изкривяват идеята за изкупление на първородния грях.

Обявяват се и против кръводаряването и кръвопреливането.

Всъщност, сектата е създадена през 19 век.

Създателите й не са свидетели на нищо, камо ли - на Йехова.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител
17. Общество “Бяло Братство” – на Петър Дънов.

18. Общество “Път на мъдростта” – на Ваклуш Толев.

Последните две се ползват с по – особен статут.

Не съм съгласна с твърдението, че "Бялото Братство" се причислява към сектите.

Бялото братство е регистрирано по закона за вероизповеданията. Има удостоверение

ТУК

Министерският съвет утвърждава устав на Общество „Всемирно Бяло Братство” (7 ноември 1990), а през 2001 г. публикува удостоверение [3], според което Обществото в никакъв случай не може да бъде квалифицирано като секта, а е официално изповедание, възникнало на българска основа като самобитна духовна традиция с почти вековно присъствие в България.

Бялото братство е регистрирано като официално вероизповедание.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Модератор Военно дело

Бялото братство са едни езичници и нямат право на съществуване,както и сектите.Те само мътят главите на хората.

Ако не знаете да ви кажа че църквата е от Бога,а разните секти и останали дивотии са ЕДИНСТВЕНО И САМО ДЕЛО НА ЛУКАВИЯ който винаги е имал за цел да прати максимален брой души в ада.

Господа Бога наш е дал право на всеки да избира,да спазва религиозните закони и да иде в рая или да стане сектант или еретик и да иде в ада.

Всеки има право да избира,но да се казва че е без знчение каква религия изповядваш за отвъдния живот си е чисто богохулство.

Разберете че на света има само един начин след смъртта да отидеш в рая и това е като вярваш в Истинния Бог и спазваш Неговите закони.Ако си еретик,сектант,атеист,езичник или какъвто и да било друг ти след смъртта ще гориш в ада независимо колко морален и добър човек си бил и какви помисли си имал.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Може ли някой да ми даде повече инфо за сектата Баптиска църква "Филаделфия" и с какво точно са популярни. Аз имам един колега и няколко познати от различни градове- Търново, Стара Загора и Варна, които постоянно набират "доброволци". Интересува ме опасни ли са или....да!? :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е те това е нещо ново сега. Поначало имай едно наум с такива, без да обиждам никого. Възможно е изповядване на някаква алтернативна религия, но когато някой активно набира членова за църквата или сектата си, тогава не е наред работата, може да е всичко - от пирамида, до нещо по-дебело. Мислех, че модата им е минала, може да е опит за някакво възраждане.

Законна в България е само църква, която е регистрирана. Ако не - строго погледнато даже въобще няма право да работи.

Аз не съм привърженик на тия теории за психовнушенията и т.н., но съм виждал разни случки едно време, така че - едно на ум.

Името е много произволно, не ми изглежда добре. :hmmm: Пък и нещо териториално се е разширило - Варна, Търново. Или е за крадене на пари или е по-дебела работата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

доколкото аз съм чул се разчита на психовнушението. признават само стария завет и постоянно си правят някакви семинари и много събирания. и всичко това е безплатно за членове. ходят и се женят помежду си, много затворена общност са. дразни ме че моя колега е от нахалните, от тея дето ти се завират и започват да ти обясняват колко си грешен, те как се събират и се подкрепят духовно и други подобни простотии...абе като вземе да зарибява и колеги и преподаватели направо се вбесявам. добре че вече повечето го усетиха.

Има и една забавна случка. Веднъж съвсем инцидентно го запознах с една моя позната. Тя все че си го хареса и му предложила да излязат. А той моля ви се какво мислите че направил....завел я на сбирка на сектата. Дали и да чете части от Библията...тя го кани на среща а той идиота :doh::doh::doh:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако признават само Стария Завет, значи не може да са баптисти. Най-отличителната черта на баптистите е, че не вярват, че Светия Дух действа и до днес, а че се е проявил само на Петдесетница. Или поне мисля, че така беше - не съм баптист, не съм сигурен.

Но ако наистина активно са тръгнали да "покръстват" нови "вярващи", може изобщо и християни да не са, а да използват просто названието "баптисти" като параван. То в тея времена какви ли не ереси и култове се опитват да се представят като секти (секти в оригиналния смисъл на думата)!

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Тез пък други. Богомилите признават само новия, тези само стария завет. :doh: Какви ли не още неща ще излязат, ако не са излезли. Как може да се вържеш на подобна простотия. Нищо духовно, не небитието, а битието гледат тези шарлатани. Те явно си нямат и представа какво иде реч вяра и духовна извисеност. За тях вярата е начин за печелене на пакри и духовноста е начина за вербуването. Я да ми падне един такъв да му кажа две три приказки ;)

Явно само по слабите превличат, тези с повече проблеми и по малко информираните. Ето колко сме слаби, че едни "хорица" ни маниполират мамейки ни да вярваме в нещо, което не съществува. :hmmm:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Няма значение религиозната теория; освен дали изобщо е изповедание религията, важно е изисква ли тя от членовете си т.нар."девиантно" поведение, т.е. да се отказваш от нормалните житейски неща в една или друга степен.

Разните теории са паравани, иде реч за контрол. Внимавайте, че целта на тоя контрол може да е всякаква - от проста амбиция на някои естествен лидер с изкривено съзнание, до финансово-користна, психопатична или още по-лоша.

ПП jivko

Той ако я е завел на сбирка, още страшно няма, ама ако само дотам е стигнал, е те това е сектант. :doh:

Шегите са си шеги, ама пазете се от такива работи, че понякога ни е бедна фантазията докъде се стига по тая пътека на алтернативните религии, групи, секти и пр.

По начало по тях се литкат разни фрустрирани натури само, ама попадне ли се там.....

Едно време като беше бумът на сектите имах работа с няколко такива - говорят, каквото говорят, а погледите им горяха като на отнесени бинго играчи ........:mad::mad:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Тез пък други. Богомилите признават само новия, тези само стария завет. :doh:  Какви ли не още неща ще излязат, ако не са излезли. Как може да се вържеш на подобна простотия. Нищо духовно, не небитието, а битието гледат тези шарлатани. Те явно си нямат и представа какво иде реч вяра и духовна извисеност. За тях вярата е начин за печелене на пакри и духовноста е начина за вербуването.  Я да ми падне един такъв да му кажа две три приказки ;)

Явно само по слабите превличат, тези с повече проблеми и по малко информираните.  Ето колко сме слаби, че едни "хорица" ни маниполират мамейки ни да вярваме в нещо, което не съществува.  :hmmm:

тези за които аз говоря не ривличат само слабите в главата. по-скоро обръщат внимание на имащите известно влияние сред определена група от хора и покрай тях неминуемо завличат и лесните за манипулация :post-20645-1121105496::doh::w00t:

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Смятам, че превлечените са или бивши атеисти, които са вербуват след като им се покаже "пътят", или хора, който и те не знаят в какво да вярват и чакат първия, който им заговори някакви простотии. Има си една църква и чака, да дойдат вярващите, а не мазета, тавани или незнам си какви помещения по скоро приличащи на заседателни зали от колкото на църква. С откачалки промиващи мозака. И в този ред на мисли се сетих, че Мадона членува в някаква секта(една от най богатите) и е дала над 5-6, ако не и повече милиона за тази секта. :doh: По разумно ще да е тези пари да ги даде за благотворителност или някакви други работи, ако ще и да си купи самолети, коли, къщи, поне някой пак ще забогатее. А така само пълни джоба на "свещенниците". :mad::doh:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Така, гледам, че тук повечето пишете без изобщо и да имате някакви лични впечатления за конкретните "секти" (ереси, култове и т.н.), за които говорите. Та да ви задам един въпрос: Аз съм роден и кръстен като православен, но съм израснал като протестант. Аз сектант ли съм? И в случая имам предвид сектант като еретик, а не в оригиналния смисъл на думата. Баптистите също са протестанти (истинските де, не разни "паравани"). Ако всички баптисти са сектанти, то и аз би следвало да съм близко до това. Е?

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

@Nike страшно много зависи от самия човек. Имам приятел, който е протестант(семейството му е). Но нито един път не е споменал в какво вярва, а камо ли да вербува хора. Познаваме се от повече от 10 г. Имах познати адвентисти и някой изтъкваха какви са други не, но специално самата им вяра също не е толкова сектанска. Имайки предвид, че православната вяра е най чиста и е на почит в България тези отклонения, които са нормални на запад тук може и да изглеждат малко по странно. ;) Не не си сектант. Има къде по зарибяващи промиващи мозъка "църкви" и чакат да доят миряните ;):doh::mad:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Така, гледам, че тук повечето пишете без изобщо и да имате някакви лични впечатления за конкретните "секти" (ереси, култове и т.н.), за които говорите. Та да ви задам един въпрос: Аз съм роден и кръстен като православен, но съм израснал като протестант. Аз сектант ли съм? И в случая имам предвид сектант като еретик, а не в оригиналния смисъл на думата. Баптистите също са протестанти (истинските де, не разни "паравани"). Ако всички баптисти са сектанти, то и аз би следвало да съм близко до това. Е?

Имаме, имаме :)

Естествено, че не си. Протестантската религия си е традиционна и никому не носи вреда, точно както християнство, юдаизъм, будизъм и пр.. "Секта" не е това, което се отцепва от традиционната религия, а това, което под формата на религиозна /или друга/ практика цели да постави членовете си под контрол, да ги откъсва от семейства и пр. обществени структури, или от това, което му се вика нормален живот, да ги използва за различни свои цели и т.н. Смяната на религията не е нищо страшно, то просто не може да става дума за спор.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Имайки предвид, че православната вяра е най чиста и е на почит в България тези отклонения, които са нормални на запад тук може и да изглеждат малко по странно. 

Няма защо да изглеждат странно, в съвременния свят. Традицията си е традиция, но религии много, ценността на целия тоя плурализъм е във взаимното им уважение, защото по съществото си религиите са форми на едни и същи морално-етични ценности. Ето например в Бански има дълга и стара протестантска традиция, водеща началото си още от турско време /е там се е подвизавала и мис Стоун и т.н./. Всичко си е наред.

Друга е работата когато стане дума за антисоциални тези и практики, за внушения и контрол и т.н. тия изпълнения, за които говорим.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
5. Църква на Мария от с. Каравелово.

:doh::punk::bash:

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Доколкото знам на тридентският събор протестантството е признато за отделна религия,а не за отклонение от католицизма.Втози смисъл протестантите също имат достъп до рая.

Друг е въпроса че сред тях е бъкано със секти.И не може да бъдеш сигурен тоя срещу теб е истински протестант или сектант.Аз познавам един протестант,но той е проповедник.Бил е в САЩ,Африка и не знам още къде.Специално в Африка е бил в мисия за покръстване на езичници и мюсюлмани.Имали са и хоспис.

Познаваме се добре с него и когато разбра че съм вярващ православен повече не се и опита да ме зарибява.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Не съм съгласна с твърдението, че "Бялото Братство" се причислява към сектите.

Бялото братство е регистрирано по закона за вероизповеданията. Има удостоверение

ТУК

Както виждаш и сатанистите вече са официално регистрирани и кво от това?! Аз също съм за религиозна свобода и толерантност, ама такива откачалки не трябва да се дава поле за изява, ясно е, че нищо хубаво няма да излезе от това. :cardR:

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Така е! Вече всички са свободни да правят каквото си искат и се създават какви ли не начини за печелене на пари и контролиране на хора. Проповедниците са по-побъркани и от членовете на сектата. Ти незнам какъв изрод трябва да печелиш пари така и да живееш постоянно по този начин. Разбирам да вярват в нещо, а по този начин и те незнаят в какво вярват. Как може да си измислиш съвсем ново течение и да твърдиш, че е правилно :doh::post-20645-1121105496:

А @WhiteDove какво си мислиш, че я е подтикнало да го напише това? Това, че е има удостоверение не означава нищо, поне за мен :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Щом е регистрирано, значи е законно ако в практиката правят така, че да откъсват хората от нормалния живот, значи не са безопасни.

А проповедниците хич не са побъркани, много добре знаят какво правят, за разлика от паството...

Само че от горното не бива да се стига до религиозна нетолерантност. Има си традиционни религии и безопасни такива; щом иска някой, негова си работа.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...